Tekstdebatter · Hvad er meningen med

30 svar
Senest opdateret 10 måneder, 28 dage siden · 6 bruger(e) deltager
11 måneder, 12 dage siden

Hej fyldepen...

Jeg skriver meget, både digte og bøger.
Fordi jeg ikke kan lade være. men også fordi jeg føler det er en nødvendig udfoldelse, for at udtrykke hvem jeg er.
Når det så er sagt, hvad er det i hjernen der gør, at man skriver?, hvorfra opstår en tanke og ide, til det skrevne???
Hvor i hjernen sidder kreativiteten, og hvorfor kan det opstå en slags tomhed, inden det skrevne element bliver centralt?
Jeg er meget nysgerrig efter at vide alt sådan noget, hvis nogle herinde ved noget så skriv endelig.
Er det underbevidstheden der arbejder, imens man skriver eller noget helt andet?.
hilsen Savanti.

11 måneder, 12 dage siden
11 måneder, 12 dage siden

Jeg kan ikke give dig et ordentlig svar, Savanti. Snare dele problemet og undren. For jeg oplever også at hele gamle livsforløb kører som en film fra hukommelsen. Jeg undrer mig også over, at "høre" sange fra mi barndom, som jeg troede, var glemt.

En anden side mellem vågen og søvn er store flokke af fugle, som en levende film. Mærkeligt.

11 måneder, 12 dage siden
11 måneder, 12 dage siden

hej engbo, øv havde ellers håbet du kunne :-). kh Savanti

11 måneder, 12 dage siden
11 måneder, 12 dage siden

Ann R. Sørensen (Savanti)

"hvad er det i hjernen der gør, at man skriver?"
Med alt den forbehold, som vi kan finde frem, vil jeg forsøge med et bud.
Generelt gentager vi, rent biologisk det, som vi oplever belønning ved.
-Tænder næste smøg
-Får tatovering nr. 2, 3, 4, eller endnu flere.
-Løber den næste maraton
-Køber det næste ur eller fotogear
-Forsætter med botox behandlinger
-Bruger timer på kattevideoer eller facebook
-Tage narkotika
-Samle frimærker
-Skriver den næste tekst.
I hjerner handler det om, at der frigives belønningsstoffer som fx dopamin, når vi gentager handlinger som vi (Vores underbevidsthed) er kommet til at forbinde med noget positivt.

Dette bemærkede Francis Bacon (1561 - 1626) med citatet:

"Vælg det liv, som er mest nyttigt, så vil vanen gøre det behageligt"

"hvorfra opstår en tanke og ide, til det skrevne???"
Når nogle mennesker ser på skyerne, ser de kun skyer.
Andre mennesker ser slotte og fantasidyr.
Det samme med vore underbevidsthed.
Nogle ser deres tanker som tanker og overser alt det andet.
Vore tanker er ikke kun et sæt tanker, men mange tanker på samme tid, og kan mere sammenlignes med støj end med konkret information.
Det er støjen nogle mennesker evner at se som inspiration.
De ser støjen som slotte og fantasidyr.

Jeg tænker, at du forstiller dig noget mere 'romatisk' end det jeg byder ind med.
Måske ser jeg bare skyer. Hvor du ser slotte og fantasidyr ;-)

Wernn

11 måneder, 12 dage siden
11 måneder, 10 dage siden

Hej Wernn
Har dog aldrig set slotte desværre hi hi.
fantasi dyr i skyer, jo det kan da give sig, smiler.
Der er dog ikke så meget romantik i dette, vil jeg mene. Men nu hvor vi er der, tænker jeg underbevidstheden, kan forebygge trangen til romantik. Det var blot en side bemærkning. Tag den ind eller lad være. God dag Wernn.:-)
hilsen
Savanti.

11 måneder, 10 dage siden
11 måneder, 10 dage siden

Wernn

Du fortjener ros for dit flotte indlæg. (#3)

Det er godt set og virker overbevisende.

Jeg vil nok sige, at belønningsstofferne kan være en væsentlig del af forklaringen på debattens stillede spørgsmål.

Jeg tænker mig at du nok også kunne give supplerende bud.

For er der ikke forskel på bøger, og dermed motivationen for at skrive dem?
For eksempel "Den uendelige historie" af Michael Ende og Lars Løkke Rasmussens nye bog?
Og andre rent kommercielle tiltag?

Eller gælder dopaminhypotesen stadig og ligger bag ved det hele, både når det handler om eventyr, politiske sure opstød eller pengemaskiner?
Man kan jo sige at glæden ved at skovle penge ind også frigiver dopamin?? Og at det derved bliver en adfærd man fortsætter med igen og igen?

Jeg ved det ikke, men dit bud på sagen lyder meget sandsynlig.

Så er der spørgsmålet der stilles med hvor i hjernen det sidder?

Selv tror jeg ikke det betyder meget for almindelige mennesker.
Men en anden ting der er interessant er hvad folk gør for at dæmpe deres angst.
Er det dopaminens glæde der overdøver angsten? Eller er angsten en ting for sig selv?

Jeg har den opfattelse at folks livsanskuelser og religion handler om at leve med mindst mulig angst.

Derimod tror jeg ikke at skrivning er et middel mod angst.
Et begreb der derimod er involveret i skrivning er, tror jeg, et ønske om anerkendelse. Det er et stolt øjeblik at åbne kassen med frieksemplarerne.
Behovet for anerkendelse handler også om håb om at få en anmeldelse og at den bliver god.
For en fritidsforfatter kan det betyde mere end at tjene penge på skrivningen.
Den største gevinst ved at tjene penge penge på en bog (som om jeg selv havde prøvet det!) kan være at et stort salg betyder at mange har læst værket. Det er faktisk bedre end pengene.

11 måneder, 10 dage siden
11 måneder, 10 dage siden

@ 4 (Savanti)
Jeg kan ikke rigtigt læse om min respons giver mening for dig eller ej.
Dog læser jeg, at mine tanker om en romantisk tilgang fra din side, var et fejlskud.

Wernn

11 måneder, 10 dage siden
11 måneder, 10 dage siden

@ 5 Flemming Dalsgaard (dino)

"Det er faktisk bedre end pengene"
Jeg falder igen og igen over vores meget forskellige tilgang og villighed til at benævne noget fakta.

"Behovet for anerkendelse"
Hvordan ser du dette 'behov' forskelligt fra angsten?
Emmanuel Levinas taler måske om den samme angst, som du taler om, hvor vi i møde med den andre ønske om at denne ikke slå en ihjel.
Anerkendelse er svare: "Jeg vil ikke slå dig ihjel".
Jeg tror ikke på narrativet om anerkendelse. fordi jeg ikke tror på, hverken retten eller pligten til at slå andre mennesker ihjel.
Så hvordan ser du det som du kalder et behov?
Hvad er konsekvensen, hvis dette behov ikke imødekommes?

Angst:
Hvad mener du, at vi er angste for, dem, der er det?
Hvorfor peger du på angst og ikke på frygt?

"Jeg har den opfattelse at folks livsanskuelser og religion handler om at leve med mindst mulig angst"
Troede dem, der blev anklaget for hekseri selv på narrativet om hekse?
Hvordan gav dette trossystem dem mindre at være angst for?
Er der mere eller mindre angst i troen på hekse end uden troen på hekse?
Jeg forsøger at forstå, hvordan du er kommet til den konklusion i lyset af fx talen om, at leve i gudfrygtighed.

"er angsten en ting for sig selv"
Jeg vil pege på et "ja".
Jeg kommer nok til at tænke mere på frygt. Så hvis du mener angst som forskellig fra frygt. Så er vi over i psykiatri og forbier.
Hvor jeg peger på frygten for reelle 'konsekvenser'.

"Men en anden ting der er interessant er hvad folk gør for at dæmpe deres angst"
Hvordan kommer angst ind i billedet?

"Er det dopaminens glæde der overdøver angsten"
Jeg har en del indsigt omkring den normalt fungerende hjerne. Men ikke den syge hjerne. Der må vi bruge psykiateres faglighed.

"en anden ting der er interessant er hvad folk gør for at dæmpe deres angst"
Her peger du på interessant, som en objektiv egenskab ved et fænomen.
Jeg tænker, at DU finder det interessant.
Jeg gør ikke. Jeg interessere mig generelt mere for årsager til fænomener end fænomenet selv.

"Selv tror jeg ikke det betyder meget for almindelige mennesker"
Og?
Dialogen er for mig fokuseret mellem mennesker, ikke omkring andre mennesker, uanset hvilken benævnelse for disse mennesker, som man finder frem til lejligheden.
Det jeg ser som relevant er: Hvad betyder noget for deltagerne i dialogen og hvordan er det kommet til den betydning?
Så hvad betyder det for dig, hvad der betyder noget for andre mennesker er?ller ej. Og hvorfo
Du kan fx se på dialogen om respekt mellem Kåemer og jeg.
Ideen om respekt interesserer mig ikke. Det interessere mig derimod, hvordan andre mennesker er kommet til at lægge vægt på sådanne fraser.

"Så er der spørgsmålet der stilles med hvor i hjernen det sidder"
Vi kan benævne de fysiske dele af hjernen og sige en del om, hvilke områder, der bidrager os med hvilke færdigheder.
Man kan ikke på samme måde tilskrive lokalitet til vores oplevelsesverden.
Daniel Khaneman taler meget stringent om system 1 og system 2. Men det er heller ikke fysiske områder, men funktioner som store dele af hjernen bidrager til.

"gælder dopaminhypotesen stadig og ligger bag ved det hele, både når det handler om eventyr, politiske sure opstød eller pengemaskiner"
Ja, Vores hjerne skelner ikke mellem fiktion og det reelle.
Den belønner på forventning uanset om, der er belæg for det eller ej.
Det er også derfor jeg omtaler det hele som narrativer.
Under 1 % af det, som øverste del vores hjerne arbejder med, er bundet op på virkeligheden omkring os.
Hvor de lavere niveauer så som det limbiske system, er bundet op på vores fysiske krops fysiske virkelighed.

"Og at det derved bliver en adfærd man fortsætter med igen og igen"
Indtil vore underbevidsthed forbinder det med noget negativt.

"er der ikke forskel på bøger, og dermed motivationen for at skrive dem"
Alt er vel forskelligt, så er det ikke gratis spørgemål?
Er vi ikke tilbage ved den med international socialisme vs. nationalsocialisme?
Det vi kan sætte ord på som substantiver, indbærer både, og på samme tid, såvel forskelle som ligheder.
Det er os, der med vores fokus vælger at pege på enten ligheder eller forskelle.
Objektive forskelle og ligheder findes slet ikke på den måde, som vi taler om dem.
Så du tvinger mig til at give ret. Selv om det ikke giver nogen form for information.
Fordi: Selv om du havde skrevet at det var det samme, ville jeg også være tvunget til at give dig ret.
Ligheder og forskelle er et vilkår.
Før vi kan tale om forskelle og ligheder, må vi gennem præmisserne for den aktuelle dialog, pege på, hvad der er betydende forskelle eller betydende ligheder. Og derfra vejer disse op mod hinanden, mens vi må se bort fra de forskelle og ligheder, som ikke er aktuelt relevant dialogen.

Wernn

11 måneder, 10 dage siden
11 måneder, 9 dage siden

Jeg bruger ordet angst for at relatere følelsen til et indre ubehag der ikke altid kan adresseres til et ydre definerbart problem (som man kan frygte.)

Jeg mener at folk søger imod at leve uden angst.
For nogle er tillid til et liv efter døden noget der giver dem ro i sindet.
Andre får ro ved overbevisningen om at døden hedder døden fordi man som død vitterlig er død. Og ikke blot på vej til et endnu værre helvede.

Begge parter vil argumentere i den retning der bekræfter det de helst vil.

Det kan godt være at årsager til fænomener er mere interessante end fænomenerne selv. Som du siger.
Så kunne jeg spørge: hvad er da årsagerne til at folk gør som de gør, hvilket kunne inkludere angst som en årsag.

Jeg tror stadig at behovet for anerkendelse spiller en rolle som forklaring på meget som mennesker gør.
At opleve anerkendelse er at opnå en social position. At blive værdsat, beundret, elsket - er noget som mennesker kan have et behov for.
Og at skrive en god bog kan være et middel til det hvis man altså er dygtig nok.
Ligesom sportsfolk med fryd i ansigtet løfter armene når de vinder en sejr.

11 måneder, 9 dage siden
11 måneder, 1 dag siden

@ 8 Flemming Dalsgaard (dino)

"Jeg bruger ordet angst ..."
Det stemmer fint med den generelle definition inde for psykologi.

"Jeg mener at folk søger imod at leve uden angst"
Kunne vi for en gang skyld komme lidt uf over, hvad du tilfældigvis mener?

"Så kunne jeg spørge: hvad er da årsagerne til at folk gør som de gør, hvilket kunne inkludere angst som en årsag"
Primært det, som de/vi, i et socialt sammenspil (fiktion) er kommet til at tro på.
Fx pligten til at slå andre mennesker ihjel. Og dermed bevidstheden om at andre tilsvarende er opdraget til at tro på en pligt til, at slå en selv ihjel.

Vi gentager et samfundsnarrativ, der går nogen lunde sådan:
-De kan jo bare ...!
-Ellers må vi jo ...!
-Vi kan jo ikke bare ...!
Altså et gammelt religiøst narrativ om fri vije og legitim vold.
Løgn på løgn.

"Jeg tror stadig at behovet for anerkendelse spiller en rolle som forklaring på meget som mennesker gør"
Og så længe holdt forsøget på dialog.
Hvad er årsagen til at mennesker har behov for anerkendelse?
Og er det noget vi andre skal imødekomme?
Hvis "ja"- Hvorfor?

"At opleve anerkendelse er at opnå en social position"
Har du nogle data eller argumenter, som underbygger den betragtning?

"At blive værdsat, beundret, elsket - er noget som mennesker kan have et behov for"

Hvor konmmer det behov fra?
Og SKAL det imødekommes for en hver pris?

"Og at skrive en god bog kan være et middel til det hvis man altså er dygtig nok"
Så mennesket tæller ikke i sig selv?
Min mor er dement. Hun kan ikke noget, som er anerkendbart. Hvad så?
Skal hun sendes i gaskammer?
Hvad skal der ske med dem, der ikke gør noget anerkendelsesværdigt og hvem er dommer?

"Ligesom sportsfolk med fryd i ansigtet løfter armene når de vinder en sejr"
Ja det er uselt og ynkeligt at se på.
Tænk på den pædofiles ansigt og hænder, hvis/når det lykkedes denne, at lokke et barn med sig?
Du har vist ingen begreb om implikationener af det du skriver, som accept af sociale normer.

Jeg mener ikke det handler om angst, men om frygt. for den er rel nok.
Anerkendelsen er et udtryk for, at der er nogen, der ikke vil slå en ihjel. Lige nu.
Hvis vi ikke rendte rund og slå hinande ihjel, var der ikke noget at frygte, og ingen behov for at opnå anerkendelse, ved at udkonkurere eller imponere andre mennesker fra at slå en ihjel.

Men det der med, at mennesker skal slå mennesker ihjel er vist helt accepteret som middel for et højere mål, i den ideologi, som du taler for.
Så du viser med alt tydelighed at frygtenm er reel.

Wernn

11 måneder, 1 dag siden
11 måneder siden

Wernn

"Jeg mener at folk søger imod at leve uden angst"
Kunne vi for en gang skyld komme lidt uf over, hvad du tilfældigvis mener?

Når jeg siger "jeg mener" er det af beskedenhed. Det betyder at jeg ikke indbilder mig at kende en absolut sandhed, men at jeg dog tør fremsætte tanken.

"Hvad er årsagen til at mennesker har behov for anerkendelse?"
Det ligner en tautologi. Anerkendelse er pr definition godt. Og alle mennesker har behov for at der sker dem gode ting i livet. (Gode i betydningen hvad de selv anser for godt.)
Spørger man om årsagen til at folk har behov for gode ting i livet ligger svaret implicit i betydningen af ordet "god."

"At opleve anerkendelse er at opnå en social position"

Det er ikke nødvendigt at angive data. For det ligger i ordenes betydning.
Så kan du nok indvende: Hvorfor overhovedet nævne det hvis det ligger i ordenes betydning? Tjah, der er vel en pointe.

De sidste ni linjer i dit indlæg er bare så langt ude!!!
Hvad er det for en ideologi jeg taler for i denne debat?
Du får de mest absurde associationer her og det vil jeg ikke have noget med at gøre.

11 måneder siden
11 måneder siden

@ 10 Flemming Dalsgaard (dino)

"Det er ikke nødvendigt at angive data"
Er det dig eller mig, er stiller spørgemål for at blive klogere?

Det kommer aldritil at ske,at du skriver noget, som andre bliver klogere af at læse vel?

Det eneste man kan lærer af at læse dine indlæg, er hvad Fæleming mener.
Og hvad Flemming tilfældigvis mener interessere mig ikke de fjerneste.

Wernn

11 måneder siden
11 måneder siden

@10 Flemming Dalsgaard (dino)

"men at jeg dog tør fremsætte tanken"
Tør?
Hvad er risikoen?
De tør piske mennsker på torvet for ikke at tro på en gammel bog.
Så du er igen bagud på poin.

"For det ligger i ordenes betydning"
Hvordan VED du det.
Nåe nej! Det handler ikke om viden, sandhed, eller fakta.
Det handler tydeligvis alene om, hvad Flemming mener og tør skrive.
Der kommer dog ngen forklaring på, hvorfor det forholder sig sådan.

"absurde associationer"
Gad vide, hvad mennesker, der taler for forbud mod kritik, ville kalde kritiske spørgemål, hvis de ikke havde magt til at kalde det forbudt.

Du har så meget til fælles med de mennesker, der taler for forbud.
Du kan vælge rigtigt emner og finde enighed med disse mennesker, om at mennesker som jeg, skal slås ihjel.

Wernn

11 måneder siden
10 måneder, 29 dage siden

Wernn

Når man i sådan sammenhæng bruger ordet "tør" er det ikke i betydningen at turde noget som udtryk for et mod til at imødegå en farlig risiko.
Man siger bare "at man tør mene noget" og gerne løber den ufarlige risiko for at blive modsagt, hvilket ikke er noget der bør rulles ud til noget med at piske folk på torvet.

En så bogstavelig tolkning af ordet "tør" virker autistisk.

Og det er et irriterende ordkløveri.
Jeg går kun med på spøgen fordi jeg egentlig godt kan lide ordkløveri selv.

"slås ihjel" come on Wernn! Du er da langt ude. Også her.

10 måneder, 29 dage siden
10 måneder, 29 dage siden

Er her ikke en ordstyrer her på fyldepennen?

10 måneder, 29 dage siden
10 måneder, 29 dage siden

Tillykke Savanti! Du har fået jobbet. Du er hermed valgt til den givende og ærefulde post som ordstyrer!

Nå - spøg til side! Fyldepennen har et sæt af regler, som, hvis de groft tilsidesættes, kan føre til at den digitale faldlem åbnes, og man styrtes ned i udelukkelsens helvede.

Nu er der den store fordel ved formen her, at man kan tage ordet og få talt til ende uden at blive afbrudt. Og det er i fora, hvor folk taler samtidigt, at afbrydelserne truer. Og her er der unægtelig ofte brug for en ordstyrer.
Men ærlig talt mener jeg ikke det er manglen på ordstyrelse, der fører til at skoene trykker.

Det er nok mere de sure gamle mænd (hvortil jeg selv hører) der er problemet.

10 måneder, 29 dage siden
10 måneder, 29 dage siden

@ 13 Flemming Dalsgaard (dino)

"hvilket ikke er noget der bør rulles ud til noget med at piske folk på torvet"
Sker det eller sker det ikke?

""slås ihjel" come on Wernn"
Bliver mennesker slået ihjel eller bliver mennesker ikke slået ihel?

Du lever på et så højt priviligeret niveau, at du tilsyneladende ikke har øje for andre menneskers lidelser.

Du er med, på at der er forældre, der ser der børn dø, mens du nyder morgenavisen ikke?
Eller hvad?

Wernn

10 måneder, 29 dage siden
10 måneder, 29 dage siden

Det handler om at blive anerkendt for sine præstationer så som skrivning af bøger o. l.

Og om kreativiteten.

Hvad ved du om hvad jeg har øje for? Døde børn og morgenaviser har intet med denne debat at gøre.
Det er ødelæggende for debatten at vi skal have disse tåbelige digressioner.

10 måneder, 29 dage siden
10 måneder, 29 dage siden

Til Flemming . Dino. Ville da gerne være ordstyrer , men det erkender jeg at jeg ikke har kompetence til. Synes bare nogle af debatterne kommer lidt for langt ud. (? Det er så bare min mening) mvh Savanti .

10 måneder, 29 dage siden
10 måneder, 29 dage siden
#19

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

10 måneder, 29 dage siden
10 måneder, 29 dage siden

@ 17 Flemming Dalsgaard (dino)

"Det handler om at blive anerkendt for sine præstationer så som skrivning af bøger"
Har du nogen form for belæg for den påstand.
Bare et eller andet, der kunne antyde, at du ikke bare trækker udsagn ud af den blå luft.

"Døde børn og morgenaviser har intet med denne debat at gøre"
Jo det har der, men du ser det ikke takket være din lykkelig uvidenhed.

Men jeg vil gerne give dig den boldt.
Lad os sige at du ved noget om hvorfor (i hvert fald hvorfor ikke) mennesker slå mennesker ihjel. Det må du gøre, når blankt kan afvise en forbindelse.
Forklar mig dit syn på hvad der får mennesker til at vælge vold.
Fx med påskud i at noget er forbudt.
Jeg er lutter øre.

"vi skal have disse tåbelige digressioner"
Endnu en værdigdom uden at pege på hverken præmisser eller...
Nåe nej. du behøver ingen data.
At Flemming har afsagt dommen er nok for dig.
Et kan man da sige om dig: Du hviler i dig selv.
Jeg har ikke før mødt et menneske der praktisere solipsisme så dogmatisk som du.
Verden er tydeligvis som Flemming tænker den og der er intet ud over det som Flemming tænker.

Beklager. Men jeg vil ikke begrænse mig til dit åndsfattige snæversyn blot fordi du ikke evner at se sociale forbindelser.

Wernn

10 måneder, 29 dage siden
10 måneder, 29 dage siden

@ 18 Ann R. Sørensen (Savanti)

"Synes bare nogle af debatterne kommer lidt for langt ud"
Vil du sætte lidt flere ord på så vi kan bidrage positivt til at holde debattan på sporet?

"Det er så bare min mening"
Og det er det dialog handler om.
Så din mening er mere end velkommen.
Hvis du så også vil pege på hvad der bevæger dig til netop den mening så kunne vi have en dialog om vore tanker omkring hvad der er 'langt ude' og hvornår det er det.

Jeg er desperat åben for dialog. Men det er jeg vist helt alene om.

Wernn

10 måneder, 29 dage siden
10 måneder, 29 dage siden

@19 JohannesB

For mig er det ikke underholdning.
Jeg ser at mennesker dør.
De dør ikke af sig selv. De bliver slået ihjel af andre mennesker.
Det er derfra jeg starter mine betragtninger og mine spørgsmål.

Jeg evner ikke at se, hvordan noget andet kan være mere relevant end, at nogen vil slå en ihjel.

Wernn

10 måneder, 29 dage siden
10 måneder, 29 dage siden

Er det ikke tankevækkende?
Nogen ser at debatten er ved at komme for langt ud.
Andre peger på et eller andet underholdende.
Og en peger på at debatten bliver ødelagt af betragtninger, der ikke lige passer inde for et eller andet som aldrig er defineret.
Og jeg ser ingen debat overhovedet.
Jeg ser nogle mennesker, slynge deres meninger i hovedet på hinanden.
Sådan er der åbenbart meget forskelligt hvilken bar vi sætter og hvor højt eller lav vi sætter den.

Wernn

10 måneder, 29 dage siden
10 måneder, 29 dage siden

@ 17 Flemming Dalsgaard

Hvad handler debatten så om?

Blot for at se, om der findes ET spørgemål, som du vil forsøge at svare på.

Wernn

10 måneder, 29 dage siden
10 måneder, 29 dage siden
#25

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

10 måneder, 29 dage siden
10 måneder, 28 dage siden
#26

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

10 måneder, 28 dage siden
10 måneder, 28 dage siden
#27

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

10 måneder, 28 dage siden
10 måneder, 28 dage siden
#28

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

10 måneder, 28 dage siden
10 måneder, 28 dage siden

@ #25 JohannesB

!

10 måneder, 28 dage siden
10 måneder, 28 dage siden

@ #25 JohannesB

!

10 måneder, 28 dage siden

Besvar debattråd

Debatten Hvad er meningen med er startet 28/08-2020 19:19 af Ann R. Sørensen (Savanti) og er placeret under Tekstdebatter.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

4008Dagens ord
2 timer, 14 minutter siden · Savanti
4Troen og kirken
4 dage siden · Engbo
6Teater stykke
7 dage siden · Nicolas Jessen
21Lykke
13 dage siden · Inghard
149Hvad er du taknemmelig for i dag?
13 dage siden · Inghard
4superhelt vs superskurk?
14 dage siden · Engbo
25Skal vi starte et skrive- fortællef...
18 dage siden · MariaMolgaard
11Hvad inspirerer dig
18 dage siden · MariaMolgaard
2Skrive-software?
20 dage siden · Mons1957
0Internationalt
1 måned, 3 dage siden · Savanti
492Kontraster
1 måned, 3 dage siden · Engbo
0Søger læsere!
1 måned, 17 dage siden · turkdaddy
9Transgender
1 måned, 24 dage siden · Eddie
75Bibelen
1 måned, 25 dage siden · Engbo
4Skrivegruppe 45+
2 måneder, 5 dage siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
2 måneder, 5 dage siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
2 måneder, 6 dage siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
2 måneder, 12 dage siden · Anita A
2Efterlysning af serie
3 måneder, 2 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
3 måneder, 5 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
3 måneder, 7 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
3 måneder, 27 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
4 måneder, 6 dage siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
5 måneder, 1 dag siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
5 måneder, 5 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
5 måneder, 5 dage siden · Prem
2Navne
5 måneder, 6 dage siden · Engbo
74Ligheder
5 måneder, 8 dage siden · Prem
20Komplimenter
5 måneder, 8 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
5 måneder, 10 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
5 måneder, 11 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
5 måneder, 11 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
5 måneder, 11 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
5 måneder, 15 dage siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
5 måneder, 17 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
5 måneder, 20 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
5 måneder, 20 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
5 måneder, 28 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
6 måneder siden · Aurelian
2opbygning
6 måneder, 1 dag siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
6 måneder, 2 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
6 måneder, 3 dage siden · mlsj
7Kalle er død
6 måneder, 4 dage siden · Pia Hansen
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
6 måneder, 7 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
6 måneder, 8 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
6 måneder, 8 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
6 måneder, 10 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
6 måneder, 12 dage siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
6 måneder, 13 dage siden · Ormstunge
52Skrivegruppe søges - København og o...
6 måneder, 14 dage siden · Clara de N
123Dagens Vits
6 måneder, 15 dage siden · Savanti
3Ja ja, ser man det.
6 måneder, 20 dage siden · dino
3Betalæsere søges til fantasy roman
6 måneder, 22 dage siden · dino
2jeg søger feedback
6 måneder, 29 dage siden · Ormstunge
10Hvilken sprogstil foretrækker i?
7 måneder, 3 dage siden · hermanøv
137Virus
7 måneder, 11 dage siden · dino
1Mangler kritik
7 måneder, 19 dage siden · Nicolas Jessen
13Hvorfor kan jeg ikke det samme som ...
7 måneder, 21 dage siden · dino
4Sparring på krimi-roman
7 måneder, 21 dage siden · Emilsch
12Kynisk frelse
7 måneder, 27 dage siden · Wernn
20Hvad hedder det modsatte
7 måneder, 28 dage siden · Wernn
3En læser(e) søges til noveller
8 måneder, 1 dag siden · Michael But
27Godt man ikke kan
8 måneder, 12 dage siden · Wernn
50Liv andre steder?
8 måneder, 16 dage siden · Wernn
33Din dag.
8 måneder, 19 dage siden · smukkehjerte
157Læserbreve
8 måneder, 20 dage siden · Savanti
7Arbejde og bil
8 måneder, 29 dage siden · Wernn
46Big Brother Is Watching You!
9 måneder, 2 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
9 måneder, 4 dage siden · Wernn
0Finding Forrester
9 måneder, 8 dage siden · Kafkaesque
9skrive start hjælp
9 måneder, 10 dage siden · Prem
5Jalousi kontra .
9 måneder, 11 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
9 måneder, 11 dage siden · Savanti
4Hvad hedder det når
9 måneder, 15 dage siden · Savanti
14Brugt, misbrugt, udnyttet og udmyge...
9 måneder, 20 dage siden · Wernn
8Meddelelse
9 måneder, 21 dage siden · Engbo
105Skyder de; fordi, der er krig?
10 måneder, 9 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
10 måneder, 10 dage siden · Engbo
8Etik af begrænsninger for tekst
10 måneder, 17 dage siden · Emeli
11Metwo-two
10 måneder, 23 dage siden · dino
17Down to Earth . Med zac efron.
10 måneder, 24 dage siden · Wernn
18Kunst og digte
10 måneder, 28 dage siden · Engbo
30Hvad er meningen med
10 måneder, 28 dage siden · Wernn
11668
10 måneder, 29 dage siden · Wernn
26JULEN
11 måneder, 5 dage siden · Wernn
4Sortering af dagbog
11 måneder, 6 dage siden · Prem
32Er kunst mulig eller umulig?
11 måneder, 7 dage siden · Prem
11Hvem er du?
11 måneder, 7 dage siden · Prem
64Lykken
11 måneder, 8 dage siden · Prem
5Livsbane . Livsveje. Livsvalg.
11 måneder, 12 dage siden · Savanti
4Hvornår er en tekst mest for børn?
11 måneder, 13 dage siden · Pia Hansen
33Hvem er du? Personality
11 måneder, 21 dage siden · Wernn
11Bestillingsforfattere?
11 måneder, 26 dage siden · dino
4Det primitive holdbare.
1 år, 4 dage siden · Fink
3Det filosofiske hjørne.
1 år siden · Savanti
14Aftægtens objektive problem
1 år siden · dino
2Musik fænomen.
1 år siden · Savanti
12Nicht diese Töne...noch eimal.
1 år siden · dino
0Søger råd vedr. redaktørhjælp
1 år siden · melberg
8Spansk
1 år siden · Savanti
4Dans
1 år siden · dino
11Råd søges om tid til at skrive
1 år siden · JacobScribus
6Tips og tricks til skriveprocessen
1 år siden · JacobScribus
4Hobbitten
1 år siden · Kafkaesque
18Forstyrrende elementer i læsning
1 år siden · JohannesB
2Teknisk: Kan ikke publicere drabble...
1 år siden · Filia
185Den frie verdens leder
1 år, 1 måned siden · Wernn
10Noget teknisk
1 år, 1 måned siden · mariebeck
3Lidt snak om Fyldepennen
1 år, 1 måned siden · Prem
0Kringsat
1 år, 1 måned siden · Engbo
8Udødelige fortællinger
1 år, 1 måned siden · Engbo
3Droner
1 år, 1 måned siden · JohannesB
16Så udkommer min digtsamling
1 år, 1 måned siden · Anita A
52Treenigheden
1 år, 2 måneder siden · Engbo
2Den statestik ... den statestik.
1 år, 2 måneder siden · knudkp
31Hvad mener i?
1 år, 2 måneder siden · Jack the Rapper...
5Direkte tale i udlandet
1 år, 3 måneder siden · Kafkaesque
2Royalty
1 år, 3 måneder siden · WeirdSpace
1Er glad for at....
1 år, 3 måneder siden · Eddie
3Betalæser søges til første kapitel ...
1 år, 3 måneder siden · vilværeforfatte...

Tekstdebatter

6Teater stykke
7 dage siden · Nicolas Jessen
11Hvad inspirerer dig
18 dage siden · MariaMolgaard
0ideer og inspiration
2 måneder, 5 dage siden · Rising star
0Kritik / personlig / offentligt
3 måneder, 7 dage siden · Brehmer
0Inspirationsråd til at skrive digte
5 måneder, 1 dag siden · belmindelig
10Skriveblokering/flow
5 måneder, 28 dage siden · Prem
2opbygning
6 måneder, 1 dag siden · Avj81
7Novelle vs Kort Roman
6 måneder, 3 dage siden · mlsj
0Hej Alle sammen!
6 måneder, 8 dage siden · mlsj
9Voldtægter og overgreb
6 måneder, 13 dage siden · Ormstunge
3Ja ja, ser man det.
6 måneder, 20 dage siden · dino
20Hvad hedder det modsatte
7 måneder, 28 dage siden · Wernn
30Hvad er meningen med
10 måneder, 28 dage siden · Wernn
4Hvornår er en tekst mest for børn?
11 måneder, 13 dage siden · Pia Hansen
31Hvad mener i?
1 år, 2 måneder siden · Jack the Rapper...
5Direkte tale i udlandet
1 år, 3 måneder siden · Kafkaesque
33Forfatteri og ensomhed
1 år, 5 måneder siden · Wernn
1HJÆÆLP
1 år, 5 måneder siden · Morten Vesterga...
2Hvedekorns bud på hvad et godt digt...
1 år, 6 måneder siden · hermanøv
3Fatter du det?
1 år, 7 måneder siden · Wernn
7Redigering
1 år, 7 måneder siden · NAHansen
5Bøger om at skrive
1 år, 10 måneder siden · neran
1En god slutning
2 år siden · dino
3Hjælp til handling
2 år siden · Det Anonyme Pun...
1Dagbøger
2 år siden · dino
6Sprogproblemer
2 år siden · Marver
102Kontraster
2 år siden · Engbo
4Plagiat, inspiration, kopiering ell...
2 år siden · Hellerhigh
7Råd til hvordan man starter på en 2...
2 år siden · NAHansen
1Hej hej
2 år siden · Engbo
2Mødregruppen
2 år siden · Savanti
1Digte/ tekster om månen
2 år siden · Kåemer
7Redigering - og ikke mindst slutnin...
2 år siden · Mitmit
2Spørgsmål i datid eller nutid?
2 år siden · Kåemer
4Kapitler eller noveller?
2 år siden · Kåemer
4Tips mod kedsomhed og præstationsan...
3 år siden · Bondekonen
23Skabelsen af værker
3 år siden · Herja
10Skriveblokering
3 år siden · Polo
12Uforståelige digte
3 år siden · Savanti
15antal kapitler på fyldepennen - hvo...
3 år siden · prefu
5Digt af Thøger Larsen
3 år siden · Engbo
21Hvordan finder jeg en titel?
3 år siden · JacobPatrickPou...
3Et kuk om kommentarer
3 år siden · Morpho
2Ny facebookgruppe: Forfattertricks ...
3 år siden · Dizzy76
8Novelle - input til håndtering af t...
3 år siden · Pino
6Inspiration
3 år siden · leviP
3cliffhang...
3 år siden · dino
4Ungdomsroman- længde?
3 år siden · prefu
5Livshistorie - at beskrive en hænde...
3 år siden · KrisTheDwarf
1Tankadigte
3 år siden · Syrene Hvid
15Løbet tør for ideer!!!
4 år siden · prefu
14Hvad er god poesi?
4 år siden · Theplayer1978
4kreative pauser
4 år siden · o-madsen
42Hvor længe skriver I?
4 år siden · prefu
9At skrive sig selv varm, digte
4 år siden · o-madsen
2Y-writer programmet ?
4 år siden · Asilla
2Social commentary: Go or No?
4 år siden · DenFrieNukleoti...
2kan man sige denne her sætning?
4 år siden · sejehugo
0Genre forvirring
4 år siden · DenFrieNukleoti...
34Rim
4 år siden · Engbo
15Hvor mange POV karaktere er for man...
4 år siden · DenFrieNukleoti...
3Om at tage betalæsning seriøst
4 år siden · Babyangel85
2Redigering
4 år siden · HanneR
10kladder og færdige værker
4 år siden · dino
4Fortællerens rolle
4 år siden · Kåemer
9Ville du publicere noget, som såred...
4 år siden · dino
4Forhold til struktur
4 år siden · Bondekonen
5Så langt så godt, og så er man lost...
4 år siden · Morten Vesterga...
2Hvor meget dialog?
4 år siden · dino
10Problemer med plottet
4 år siden · Kåemer
7Frygter frontalt sammenstød med en ...
4 år siden · DenFrieNukleoti...
4At stjæle fra andre forfattere
4 år siden · Sachi
2Krop og identitet i digte
4 år siden · dino
2Er der en advokat i huset?
4 år siden · Marie Alexander
9Mange brikker til historie
4 år siden · leviP
9Børnelitteraur - kan man skrive om ...
4 år siden · dino
0Hvordan kommer jeg videre i process...
5 år siden · JesperSehested8
10Hvordan har I det med at skrive?
5 år siden · Mariaskriveblog...
2Julekalender
5 år siden · Miss-Leth
6Hvem vil lege med
5 år siden · Marie Alexander
1Hvilken forhold mellem jeres blog o...
5 år siden · solitaire
1børne sange
5 år siden · dino
14Synopsis
5 år siden · HanneR
7Anslag pr side i ungdomsroman
5 år siden · Majken2424
13Tekster der danner billeder.
5 år siden · dino
5Malerier i digtsamling??
5 år siden · LauraHelena
7Original slash forfattere - hvor er...
5 år siden · Lady venus
3Hjælp til en børnebog
5 år siden · tove1710
9Forfattere og deres genre?
5 år siden · dino
7Spørgsmål om komposition og spændin...
5 år siden · dino
1Brug af bagsidetekst i skriveproces...
5 år siden · Mikala
2Billedbogsmanuskript
5 år siden · SuKara
5Roman-rutine?
5 år siden · Ida Plum
8Skriveblokering-Hvorfor? Hvad Så?
5 år siden · Lyngholt
2Starten på historien
5 år siden · Lyngholt
9Kan en hovedperson være uden navn?
5 år siden · Lyngholt
7Tekstredgeringsprogram
5 år siden · Vacca foeda
21Research
5 år siden · Friis-Holst
15Rigtigt eller forkert?
5 år siden · Friis-Holst
5personkarakteristik
5 år siden · abbifar
3Hvad betyder sætningen?
5 år siden · KastrupHolmgaar...
14Det bedste skriveråd du nogensinde ...
5 år siden · Frix
4ny i branchen
5 år siden · Babyangel85
50Hvor meget har du skrevet i dag?
5 år siden · Babyangel85
8Spørgsmål angående manuskript
5 år siden · Celina Nyvang
3NaNoWriMo
5 år siden · Willow Gram
10Fortællerkommentarer i tredjeperson
5 år siden · Oktober
1Start på ny bog
5 år siden · WeirdSpace
3flashback
5 år siden · december87
2Skrive bog
5 år siden · Stine Mai
14At skrive sig op i et hjørne
5 år siden · Bondekonen
4Hvad skal min bog handle om
5 år siden · Stine Mai
15Hjælp til tekst
5 år siden · Mai Omi
10Hvordan skriver man en god bog?
5 år siden · Lisa_F
16Filosofi på Fyldepennen
5 år siden · Sabbath
5Dit yndlingsdigt
5 år siden · HagaHjulmand
42Hvad er der galt med tegnsætning ?
5 år siden · Sabbath
15HJÆLP! Hvem vil hjælpe mig?
5 år siden · Stine Mai
5Novelle
5 år siden · Stine Mai
6Hvad skal min nye bog hedde
6 år siden · Stine Mai