Fyldepennen · Hvad er meningen med

30 svar
Senest opdateret 17 dage siden · 6 bruger(e) deltager
1 måned siden

Hej fyldepen...

Jeg skriver meget, både digte og bøger.
Fordi jeg ikke kan lade være. men også fordi jeg føler det er en nødvendig udfoldelse, for at udtrykke hvem jeg er.
Når det så er sagt, hvad er det i hjernen der gør, at man skriver?, hvorfra opstår en tanke og ide, til det skrevne???
Hvor i hjernen sidder kreativiteten, og hvorfor kan det opstå en slags tomhed, inden det skrevne element bliver centralt?
Jeg er meget nysgerrig efter at vide alt sådan noget, hvis nogle herinde ved noget så skriv endelig.
Er det underbevidstheden der arbejder, imens man skriver eller noget helt andet?.
hilsen Savanti.

1 måned siden
1 måned siden

Jeg kan ikke give dig et ordentlig svar, Savanti. Snare dele problemet og undren. For jeg oplever også at hele gamle livsforløb kører som en film fra hukommelsen. Jeg undrer mig også over, at "høre" sange fra mi barndom, som jeg troede, var glemt.

En anden side mellem vågen og søvn er store flokke af fugle, som en levende film. Mærkeligt.

1 måned siden
1 måned siden

hej engbo, øv havde ellers håbet du kunne :-). kh Savanti

1 måned siden
1 måned siden

Ann R. Sørensen (Savanti)

"hvad er det i hjernen der gør, at man skriver?"
Med alt den forbehold, som vi kan finde frem, vil jeg forsøge med et bud.
Generelt gentager vi, rent biologisk det, som vi oplever belønning ved.
-Tænder næste smøg
-Får tatovering nr. 2, 3, 4, eller endnu flere.
-Løber den næste maraton
-Køber det næste ur eller fotogear
-Forsætter med botox behandlinger
-Bruger timer på kattevideoer eller facebook
-Tage narkotika
-Samle frimærker
-Skriver den næste tekst.
I hjerner handler det om, at der frigives belønningsstoffer som fx dopamin, når vi gentager handlinger som vi (Vores underbevidsthed) er kommet til at forbinde med noget positivt.

Dette bemærkede Francis Bacon (1561 - 1626) med citatet:

"Vælg det liv, som er mest nyttigt, så vil vanen gøre det behageligt"

"hvorfra opstår en tanke og ide, til det skrevne???"
Når nogle mennesker ser på skyerne, ser de kun skyer.
Andre mennesker ser slotte og fantasidyr.
Det samme med vore underbevidsthed.
Nogle ser deres tanker som tanker og overser alt det andet.
Vore tanker er ikke kun et sæt tanker, men mange tanker på samme tid, og kan mere sammenlignes med støj end med konkret information.
Det er støjen nogle mennesker evner at se som inspiration.
De ser støjen som slotte og fantasidyr.

Jeg tænker, at du forstiller dig noget mere 'romatisk' end det jeg byder ind med.
Måske ser jeg bare skyer. Hvor du ser slotte og fantasidyr ;-)

Wernn

1 måned siden
28 dage siden

Hej Wernn
Har dog aldrig set slotte desværre hi hi.
fantasi dyr i skyer, jo det kan da give sig, smiler.
Der er dog ikke så meget romantik i dette, vil jeg mene. Men nu hvor vi er der, tænker jeg underbevidstheden, kan forebygge trangen til romantik. Det var blot en side bemærkning. Tag den ind eller lad være. God dag Wernn.:-)
hilsen
Savanti.

28 dage siden
28 dage siden

Wernn

Du fortjener ros for dit flotte indlæg. (#3)

Det er godt set og virker overbevisende.

Jeg vil nok sige, at belønningsstofferne kan være en væsentlig del af forklaringen på debattens stillede spørgsmål.

Jeg tænker mig at du nok også kunne give supplerende bud.

For er der ikke forskel på bøger, og dermed motivationen for at skrive dem?
For eksempel "Den uendelige historie" af Michael Ende og Lars Løkke Rasmussens nye bog?
Og andre rent kommercielle tiltag?

Eller gælder dopaminhypotesen stadig og ligger bag ved det hele, både når det handler om eventyr, politiske sure opstød eller pengemaskiner?
Man kan jo sige at glæden ved at skovle penge ind også frigiver dopamin?? Og at det derved bliver en adfærd man fortsætter med igen og igen?

Jeg ved det ikke, men dit bud på sagen lyder meget sandsynlig.

Så er der spørgsmålet der stilles med hvor i hjernen det sidder?

Selv tror jeg ikke det betyder meget for almindelige mennesker.
Men en anden ting der er interessant er hvad folk gør for at dæmpe deres angst.
Er det dopaminens glæde der overdøver angsten? Eller er angsten en ting for sig selv?

Jeg har den opfattelse at folks livsanskuelser og religion handler om at leve med mindst mulig angst.

Derimod tror jeg ikke at skrivning er et middel mod angst.
Et begreb der derimod er involveret i skrivning er, tror jeg, et ønske om anerkendelse. Det er et stolt øjeblik at åbne kassen med frieksemplarerne.
Behovet for anerkendelse handler også om håb om at få en anmeldelse og at den bliver god.
For en fritidsforfatter kan det betyde mere end at tjene penge på skrivningen.
Den største gevinst ved at tjene penge penge på en bog (som om jeg selv havde prøvet det!) kan være at et stort salg betyder at mange har læst værket. Det er faktisk bedre end pengene.

28 dage siden
28 dage siden

@ 4 (Savanti)
Jeg kan ikke rigtigt læse om min respons giver mening for dig eller ej.
Dog læser jeg, at mine tanker om en romantisk tilgang fra din side, var et fejlskud.

Wernn

28 dage siden
28 dage siden

@ 5 Flemming Dalsgaard (dino)

"Det er faktisk bedre end pengene"
Jeg falder igen og igen over vores meget forskellige tilgang og villighed til at benævne noget fakta.

"Behovet for anerkendelse"
Hvordan ser du dette 'behov' forskelligt fra angsten?
Emmanuel Levinas taler måske om den samme angst, som du taler om, hvor vi i møde med den andre ønske om at denne ikke slå en ihjel.
Anerkendelse er svare: "Jeg vil ikke slå dig ihjel".
Jeg tror ikke på narrativet om anerkendelse. fordi jeg ikke tror på, hverken retten eller pligten til at slå andre mennesker ihjel.
Så hvordan ser du det som du kalder et behov?
Hvad er konsekvensen, hvis dette behov ikke imødekommes?

Angst:
Hvad mener du, at vi er angste for, dem, der er det?
Hvorfor peger du på angst og ikke på frygt?

"Jeg har den opfattelse at folks livsanskuelser og religion handler om at leve med mindst mulig angst"
Troede dem, der blev anklaget for hekseri selv på narrativet om hekse?
Hvordan gav dette trossystem dem mindre at være angst for?
Er der mere eller mindre angst i troen på hekse end uden troen på hekse?
Jeg forsøger at forstå, hvordan du er kommet til den konklusion i lyset af fx talen om, at leve i gudfrygtighed.

"er angsten en ting for sig selv"
Jeg vil pege på et "ja".
Jeg kommer nok til at tænke mere på frygt. Så hvis du mener angst som forskellig fra frygt. Så er vi over i psykiatri og forbier.
Hvor jeg peger på frygten for reelle 'konsekvenser'.

"Men en anden ting der er interessant er hvad folk gør for at dæmpe deres angst"
Hvordan kommer angst ind i billedet?

"Er det dopaminens glæde der overdøver angsten"
Jeg har en del indsigt omkring den normalt fungerende hjerne. Men ikke den syge hjerne. Der må vi bruge psykiateres faglighed.

"en anden ting der er interessant er hvad folk gør for at dæmpe deres angst"
Her peger du på interessant, som en objektiv egenskab ved et fænomen.
Jeg tænker, at DU finder det interessant.
Jeg gør ikke. Jeg interessere mig generelt mere for årsager til fænomener end fænomenet selv.

"Selv tror jeg ikke det betyder meget for almindelige mennesker"
Og?
Dialogen er for mig fokuseret mellem mennesker, ikke omkring andre mennesker, uanset hvilken benævnelse for disse mennesker, som man finder frem til lejligheden.
Det jeg ser som relevant er: Hvad betyder noget for deltagerne i dialogen og hvordan er det kommet til den betydning?
Så hvad betyder det for dig, hvad der betyder noget for andre mennesker er?ller ej. Og hvorfo
Du kan fx se på dialogen om respekt mellem Kåemer og jeg.
Ideen om respekt interesserer mig ikke. Det interessere mig derimod, hvordan andre mennesker er kommet til at lægge vægt på sådanne fraser.

"Så er der spørgsmålet der stilles med hvor i hjernen det sidder"
Vi kan benævne de fysiske dele af hjernen og sige en del om, hvilke områder, der bidrager os med hvilke færdigheder.
Man kan ikke på samme måde tilskrive lokalitet til vores oplevelsesverden.
Daniel Khaneman taler meget stringent om system 1 og system 2. Men det er heller ikke fysiske områder, men funktioner som store dele af hjernen bidrager til.

"gælder dopaminhypotesen stadig og ligger bag ved det hele, både når det handler om eventyr, politiske sure opstød eller pengemaskiner"
Ja, Vores hjerne skelner ikke mellem fiktion og det reelle.
Den belønner på forventning uanset om, der er belæg for det eller ej.
Det er også derfor jeg omtaler det hele som narrativer.
Under 1 % af det, som øverste del vores hjerne arbejder med, er bundet op på virkeligheden omkring os.
Hvor de lavere niveauer så som det limbiske system, er bundet op på vores fysiske krops fysiske virkelighed.

"Og at det derved bliver en adfærd man fortsætter med igen og igen"
Indtil vore underbevidsthed forbinder det med noget negativt.

"er der ikke forskel på bøger, og dermed motivationen for at skrive dem"
Alt er vel forskelligt, så er det ikke gratis spørgemål?
Er vi ikke tilbage ved den med international socialisme vs. nationalsocialisme?
Det vi kan sætte ord på som substantiver, indbærer både, og på samme tid, såvel forskelle som ligheder.
Det er os, der med vores fokus vælger at pege på enten ligheder eller forskelle.
Objektive forskelle og ligheder findes slet ikke på den måde, som vi taler om dem.
Så du tvinger mig til at give ret. Selv om det ikke giver nogen form for information.
Fordi: Selv om du havde skrevet at det var det samme, ville jeg også være tvunget til at give dig ret.
Ligheder og forskelle er et vilkår.
Før vi kan tale om forskelle og ligheder, må vi gennem præmisserne for den aktuelle dialog, pege på, hvad der er betydende forskelle eller betydende ligheder. Og derfra vejer disse op mod hinanden, mens vi må se bort fra de forskelle og ligheder, som ikke er aktuelt relevant dialogen.

Wernn

28 dage siden
27 dage siden

Jeg bruger ordet angst for at relatere følelsen til et indre ubehag der ikke altid kan adresseres til et ydre definerbart problem (som man kan frygte.)

Jeg mener at folk søger imod at leve uden angst.
For nogle er tillid til et liv efter døden noget der giver dem ro i sindet.
Andre får ro ved overbevisningen om at døden hedder døden fordi man som død vitterlig er død. Og ikke blot på vej til et endnu værre helvede.

Begge parter vil argumentere i den retning der bekræfter det de helst vil.

Det kan godt være at årsager til fænomener er mere interessante end fænomenerne selv. Som du siger.
Så kunne jeg spørge: hvad er da årsagerne til at folk gør som de gør, hvilket kunne inkludere angst som en årsag.

Jeg tror stadig at behovet for anerkendelse spiller en rolle som forklaring på meget som mennesker gør.
At opleve anerkendelse er at opnå en social position. At blive værdsat, beundret, elsket - er noget som mennesker kan have et behov for.
Og at skrive en god bog kan være et middel til det hvis man altså er dygtig nok.
Ligesom sportsfolk med fryd i ansigtet løfter armene når de vinder en sejr.

27 dage siden
19 dage siden

@ 8 Flemming Dalsgaard (dino)

"Jeg bruger ordet angst ..."
Det stemmer fint med den generelle definition inde for psykologi.

"Jeg mener at folk søger imod at leve uden angst"
Kunne vi for en gang skyld komme lidt uf over, hvad du tilfældigvis mener?

"Så kunne jeg spørge: hvad er da årsagerne til at folk gør som de gør, hvilket kunne inkludere angst som en årsag"
Primært det, som de/vi, i et socialt sammenspil (fiktion) er kommet til at tro på.
Fx pligten til at slå andre mennesker ihjel. Og dermed bevidstheden om at andre tilsvarende er opdraget til at tro på en pligt til, at slå en selv ihjel.

Vi gentager et samfundsnarrativ, der går nogen lunde sådan:
-De kan jo bare ...!
-Ellers må vi jo ...!
-Vi kan jo ikke bare ...!
Altså et gammelt religiøst narrativ om fri vije og legitim vold.
Løgn på løgn.

"Jeg tror stadig at behovet for anerkendelse spiller en rolle som forklaring på meget som mennesker gør"
Og så længe holdt forsøget på dialog.
Hvad er årsagen til at mennesker har behov for anerkendelse?
Og er det noget vi andre skal imødekomme?
Hvis "ja"- Hvorfor?

"At opleve anerkendelse er at opnå en social position"
Har du nogle data eller argumenter, som underbygger den betragtning?

"At blive værdsat, beundret, elsket - er noget som mennesker kan have et behov for"

Hvor konmmer det behov fra?
Og SKAL det imødekommes for en hver pris?

"Og at skrive en god bog kan være et middel til det hvis man altså er dygtig nok"
Så mennesket tæller ikke i sig selv?
Min mor er dement. Hun kan ikke noget, som er anerkendbart. Hvad så?
Skal hun sendes i gaskammer?
Hvad skal der ske med dem, der ikke gør noget anerkendelsesværdigt og hvem er dommer?

"Ligesom sportsfolk med fryd i ansigtet løfter armene når de vinder en sejr"
Ja det er uselt og ynkeligt at se på.
Tænk på den pædofiles ansigt og hænder, hvis/når det lykkedes denne, at lokke et barn med sig?
Du har vist ingen begreb om implikationener af det du skriver, som accept af sociale normer.

Jeg mener ikke det handler om angst, men om frygt. for den er rel nok.
Anerkendelsen er et udtryk for, at der er nogen, der ikke vil slå en ihjel. Lige nu.
Hvis vi ikke rendte rund og slå hinande ihjel, var der ikke noget at frygte, og ingen behov for at opnå anerkendelse, ved at udkonkurere eller imponere andre mennesker fra at slå en ihjel.

Men det der med, at mennesker skal slå mennesker ihjel er vist helt accepteret som middel for et højere mål, i den ideologi, som du taler for.
Så du viser med alt tydelighed at frygtenm er reel.

Wernn

19 dage siden
18 dage siden

Wernn

"Jeg mener at folk søger imod at leve uden angst"
Kunne vi for en gang skyld komme lidt uf over, hvad du tilfældigvis mener?

Når jeg siger "jeg mener" er det af beskedenhed. Det betyder at jeg ikke indbilder mig at kende en absolut sandhed, men at jeg dog tør fremsætte tanken.

"Hvad er årsagen til at mennesker har behov for anerkendelse?"
Det ligner en tautologi. Anerkendelse er pr definition godt. Og alle mennesker har behov for at der sker dem gode ting i livet. (Gode i betydningen hvad de selv anser for godt.)
Spørger man om årsagen til at folk har behov for gode ting i livet ligger svaret implicit i betydningen af ordet "god."

"At opleve anerkendelse er at opnå en social position"

Det er ikke nødvendigt at angive data. For det ligger i ordenes betydning.
Så kan du nok indvende: Hvorfor overhovedet nævne det hvis det ligger i ordenes betydning? Tjah, der er vel en pointe.

De sidste ni linjer i dit indlæg er bare så langt ude!!!
Hvad er det for en ideologi jeg taler for i denne debat?
Du får de mest absurde associationer her og det vil jeg ikke have noget med at gøre.

18 dage siden
18 dage siden

@ 10 Flemming Dalsgaard (dino)

"Det er ikke nødvendigt at angive data"
Er det dig eller mig, er stiller spørgemål for at blive klogere?

Det kommer aldritil at ske,at du skriver noget, som andre bliver klogere af at læse vel?

Det eneste man kan lærer af at læse dine indlæg, er hvad Fæleming mener.
Og hvad Flemming tilfældigvis mener interessere mig ikke de fjerneste.

Wernn

18 dage siden
18 dage siden

@10 Flemming Dalsgaard (dino)

"men at jeg dog tør fremsætte tanken"
Tør?
Hvad er risikoen?
De tør piske mennsker på torvet for ikke at tro på en gammel bog.
Så du er igen bagud på poin.

"For det ligger i ordenes betydning"
Hvordan VED du det.
Nåe nej! Det handler ikke om viden, sandhed, eller fakta.
Det handler tydeligvis alene om, hvad Flemming mener og tør skrive.
Der kommer dog ngen forklaring på, hvorfor det forholder sig sådan.

"absurde associationer"
Gad vide, hvad mennesker, der taler for forbud mod kritik, ville kalde kritiske spørgemål, hvis de ikke havde magt til at kalde det forbudt.

Du har så meget til fælles med de mennesker, der taler for forbud.
Du kan vælge rigtigt emner og finde enighed med disse mennesker, om at mennesker som jeg, skal slås ihjel.

Wernn

18 dage siden
18 dage siden

Wernn

Når man i sådan sammenhæng bruger ordet "tør" er det ikke i betydningen at turde noget som udtryk for et mod til at imødegå en farlig risiko.
Man siger bare "at man tør mene noget" og gerne løber den ufarlige risiko for at blive modsagt, hvilket ikke er noget der bør rulles ud til noget med at piske folk på torvet.

En så bogstavelig tolkning af ordet "tør" virker autistisk.

Og det er et irriterende ordkløveri.
Jeg går kun med på spøgen fordi jeg egentlig godt kan lide ordkløveri selv.

"slås ihjel" come on Wernn! Du er da langt ude. Også her.

18 dage siden
17 dage siden

Er her ikke en ordstyrer her på fyldepennen?

17 dage siden
17 dage siden

Tillykke Savanti! Du har fået jobbet. Du er hermed valgt til den givende og ærefulde post som ordstyrer!

Nå - spøg til side! Fyldepennen har et sæt af regler, som, hvis de groft tilsidesættes, kan føre til at den digitale faldlem åbnes, og man styrtes ned i udelukkelsens helvede.

Nu er der den store fordel ved formen her, at man kan tage ordet og få talt til ende uden at blive afbrudt. Og det er i fora, hvor folk taler samtidigt, at afbrydelserne truer. Og her er der unægtelig ofte brug for en ordstyrer.
Men ærlig talt mener jeg ikke det er manglen på ordstyrelse, der fører til at skoene trykker.

Det er nok mere de sure gamle mænd (hvortil jeg selv hører) der er problemet.

17 dage siden
17 dage siden

@ 13 Flemming Dalsgaard (dino)

"hvilket ikke er noget der bør rulles ud til noget med at piske folk på torvet"
Sker det eller sker det ikke?

""slås ihjel" come on Wernn"
Bliver mennesker slået ihjel eller bliver mennesker ikke slået ihel?

Du lever på et så højt priviligeret niveau, at du tilsyneladende ikke har øje for andre menneskers lidelser.

Du er med, på at der er forældre, der ser der børn dø, mens du nyder morgenavisen ikke?
Eller hvad?

Wernn

17 dage siden
17 dage siden

Det handler om at blive anerkendt for sine præstationer så som skrivning af bøger o. l.

Og om kreativiteten.

Hvad ved du om hvad jeg har øje for? Døde børn og morgenaviser har intet med denne debat at gøre.
Det er ødelæggende for debatten at vi skal have disse tåbelige digressioner.

17 dage siden
17 dage siden

Til Flemming . Dino. Ville da gerne være ordstyrer , men det erkender jeg at jeg ikke har kompetence til. Synes bare nogle af debatterne kommer lidt for langt ud. (? Det er så bare min mening) mvh Savanti .

17 dage siden
17 dage siden

"Synes bare nogle af debatterne kommer lidt for langt ud." (#18)

Måske, men man skal nu ikke forklejne den (i hvert fald for mig) store underholdningsværdi; med en ordstyrer ville den sikkert gå tabt og debatten blive noget kedelig.

Det får mig faktisk til at erindre Iben Skjerns replik i en af Matador-seriens episoder, efter at Oluf Larsen ved Daniels konfirmation var gået i kødet på den stivnakkede indremissionske faster Anna, lige før de skal til frokost:

"Sådan en rask lille ballade lokker altid en ekstra bid ned." :-)

17 dage siden
17 dage siden

@ 17 Flemming Dalsgaard (dino)

"Det handler om at blive anerkendt for sine præstationer så som skrivning af bøger"
Har du nogen form for belæg for den påstand.
Bare et eller andet, der kunne antyde, at du ikke bare trækker udsagn ud af den blå luft.

"Døde børn og morgenaviser har intet med denne debat at gøre"
Jo det har der, men du ser det ikke takket være din lykkelig uvidenhed.

Men jeg vil gerne give dig den boldt.
Lad os sige at du ved noget om hvorfor (i hvert fald hvorfor ikke) mennesker slå mennesker ihjel. Det må du gøre, når blankt kan afvise en forbindelse.
Forklar mig dit syn på hvad der får mennesker til at vælge vold.
Fx med påskud i at noget er forbudt.
Jeg er lutter øre.

"vi skal have disse tåbelige digressioner"
Endnu en værdigdom uden at pege på hverken præmisser eller...
Nåe nej. du behøver ingen data.
At Flemming har afsagt dommen er nok for dig.
Et kan man da sige om dig: Du hviler i dig selv.
Jeg har ikke før mødt et menneske der praktisere solipsisme så dogmatisk som du.
Verden er tydeligvis som Flemming tænker den og der er intet ud over det som Flemming tænker.

Beklager. Men jeg vil ikke begrænse mig til dit åndsfattige snæversyn blot fordi du ikke evner at se sociale forbindelser.

Wernn

17 dage siden
17 dage siden

@ 18 Ann R. Sørensen (Savanti)

"Synes bare nogle af debatterne kommer lidt for langt ud"
Vil du sætte lidt flere ord på så vi kan bidrage positivt til at holde debattan på sporet?

"Det er så bare min mening"
Og det er det dialog handler om.
Så din mening er mere end velkommen.
Hvis du så også vil pege på hvad der bevæger dig til netop den mening så kunne vi have en dialog om vore tanker omkring hvad der er 'langt ude' og hvornår det er det.

Jeg er desperat åben for dialog. Men det er jeg vist helt alene om.

Wernn

17 dage siden
17 dage siden

@19 JohannesB

For mig er det ikke underholdning.
Jeg ser at mennesker dør.
De dør ikke af sig selv. De bliver slået ihjel af andre mennesker.
Det er derfra jeg starter mine betragtninger og mine spørgsmål.

Jeg evner ikke at se, hvordan noget andet kan være mere relevant end, at nogen vil slå en ihjel.

Wernn

17 dage siden
17 dage siden

Er det ikke tankevækkende?
Nogen ser at debatten er ved at komme for langt ud.
Andre peger på et eller andet underholdende.
Og en peger på at debatten bliver ødelagt af betragtninger, der ikke lige passer inde for et eller andet som aldrig er defineret.
Og jeg ser ingen debat overhovedet.
Jeg ser nogle mennesker, slynge deres meninger i hovedet på hinanden.
Sådan er der åbenbart meget forskelligt hvilken bar vi sætter og hvor højt eller lav vi sætter den.

Wernn

17 dage siden
17 dage siden

@ 17 Flemming Dalsgaard

Hvad handler debatten så om?

Blot for at se, om der findes ET spørgemål, som du vil forsøge at svare på.

Wernn

17 dage siden
17 dage siden

Til #22 og #23.

... og dog, nej, jeg gider sgu ikke; der siver jo alligevel absolut intet ind gennem det panser af selvhøjtidelig syndebuksvrøvl du omgiver dig med.

Men skriv da løs, min ven, jeg har i hvert fald nu læst de sidste ord fra din side.

17 dage siden
17 dage siden

Hej Savanti,

Alan Watts; "Du kan gøre enhver menneskelig aktivitet til meditation blot ved at være fuldstændig i ét med det og gøre det blot for at gøre det".
F. eks kreativitet.

Jeg har relativ stor interesse i neurologi som følge af Huntingtons og PTSD-problematik, og trods begrænset viden (!) er jeg sikker på at flere dele af hjernen er aktiv i kreativitet - popkultur har spredt nu forældet og forkert teori om, at hjernens forskellige dele arbejder adskilt, hvor hjernen i dag mere ses som diverse centre der samarbejder om forskellige opgaver. At hjerneaktivitet er en symfoni, et orkester, og ikke enkelte instrumenter, som artiklen her vist siger det. Desuden spiller tarmsystemet også en stor rolle i hvordan, hvorledes og hvornår hjernens diverse aktiviteter udspiller sig - vi er ikke hjerner der har skabt kroppen som redskab, men maver der har skabt hjernen til at skaffe føde og sikre videre overlevelse, f. eks. via kreativitet.

mvh Ansu
PS: hjemmesiderne Psychology Today, Udforsk Sindet og diverse Tedtalks er et fint sted at starte, for et ufatteligt kompleks emne, en videnskab i rivende udvikling. Ift. PTSD og traume finder jeg det fascinerende, at PhD Peter A. Levine peger på at hjernens 3 evolutionslag, krybdyrshjernen (instinkter), det limbiske system (følelser) og neocortex (abstrakt tænkning), kommer i en slags konflikt ved PTSD-shutdown (frysereaktion), da krybdyrshjernen paralyserer de 2 andre hjernedele i en uhensigtsmæssig form for konstruktionsfejl - evolutionært er krybdyrs/reptilhjernen det ældste hjernelag, efterfulgt af først det limbiske system og endelig neocortex, den del der for alvor adskiller os fra andre dyr, og som først er færdigudviklet i 22-23-årsalderen. Ved PTSD-frys sætter en ældgammel reaktion ind, hvis formål er at gøre det tåleligt at dø på prærien, når dyret med reptilhjernen spises af et andet dyr, og EVT overleve ved at spille død/frossen. De nyere dele af hjernen modarbejder denne reaktion, når de erfarer at døden IKKE er nær, hvorved indre konflikt opstår. Psykologi og anden terapi kan forværre denne konflikt, da det kun sjældent taler til reptilhjernen, hvor det er mere fysiske metoder der, ifølge Levine, skal i brug, bla. EMDR-terapi, Somatic Experiencing og kreativitet, hvor det er HELE hjernen, eller det meste, der samarbejder (ved kreativitet forstås også dans, sport og lign).https://udforsksin...g-forbundne-sind/

17 dage siden
17 dage siden

"You was manifested in an egg, developed in a womb
Born out of a moon belly, first day of doom
Crying out like you wanna be put back in there
Maybe later in an incubator for more care
Alone, get to your home and your cribs set
Put behind bars and you ain't even lived yet
On through the playpens, when will this fate end?"... citat fra

17 dage siden
17 dage siden

"mit fix stikker med det mest indviklede vil ik kvit mit
stimulerende hjernemanipulerende meditative teknik svedtrip"

17 dage siden
17 dage siden

@ #25 JohannesB

!

17 dage siden
17 dage siden

@ #25 JohannesB

!

17 dage siden

Besvar debattråd

Debatten Hvad er meningen med er startet 28/08-2020 19:19 af Ann R. Sørensen (Savanti) og er placeret under Fyldepennen.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

15Hvad hedder det modsatte
9 timer, 56 minutter siden · Nicolas Jessen
6skrive start hjælp
10 timer, 15 minutter siden · JacobScribus
21Dagens Had
16 timer siden · Prem
3583Dagens ord
19 timer siden · Fink
229Forbyde kritik?
1 dag, 6 timer siden · dino
8Etik af begrænsninger for tekst
5 dage siden · Emeli
2Hvad hedder det når
8 dage siden · Engbo
446Kontraster
10 dage siden · Engbo
11Metwo-two
11 dage siden · dino
17Down to Earth . Med zac efron.
12 dage siden · Wernn
18Kunst og digte
16 dage siden · Engbo
30Hvad er meningen med
17 dage siden · Wernn
11668
17 dage siden · Wernn
26JULEN
23 dage siden · Wernn
4Sortering af dagbog
24 dage siden · Prem
32Er kunst mulig eller umulig?
25 dage siden · Prem
11Hvem er du?
25 dage siden · Prem
13Dagens anekdote
25 dage siden · Prem
64Lykken
26 dage siden · Prem
5Livsbane . Livsveje. Livsvalg.
1 måned siden · Savanti
4Hvornår er en tekst mest for børn?
1 måned, 1 dag siden · Pia Hansen
33Hvem er du? Personality
1 måned, 9 dage siden · Wernn
11Bestillingsforfattere?
1 måned, 14 dage siden · dino
4Det primitive holdbare.
1 måned, 22 dage siden · Fink
3Det filosofiske hjørne.
1 måned, 23 dage siden · Savanti
14Aftægtens objektive problem
1 måned, 23 dage siden · dino
2Musik fænomen.
1 måned, 24 dage siden · Savanti
12Nicht diese Töne...noch eimal.
1 måned, 27 dage siden · dino
0Betalæsere søges til fantasy roman
1 måned, 27 dage siden · melberg
0Søger råd vedr. redaktørhjælp
1 måned, 27 dage siden · melberg
8Spansk
1 måned, 28 dage siden · Savanti
4Dans
2 måneder, 3 dage siden · dino
11Råd søges om tid til at skrive
2 måneder, 4 dage siden · JacobScribus
6Tips og tricks til skriveprocessen
2 måneder, 7 dage siden · JacobScribus
4Hobbitten
2 måneder, 10 dage siden · Kafkaesque
18Forstyrrende elementer i læsning
2 måneder, 12 dage siden · JohannesB
126Virus
2 måneder, 12 dage siden · Fink
12Brugt, misbrugt, udnyttet og udmyge...
2 måneder, 12 dage siden · Morpheus
2Teknisk: Kan ikke publicere drabble...
2 måneder, 15 dage siden · Filia
185Den frie verdens leder
2 måneder, 18 dage siden · Wernn
0Soul & neosoul - musikinspiration
2 måneder, 20 dage siden · Prem
54Ligheder
2 måneder, 22 dage siden · Engbo
10Noget teknisk
2 måneder, 26 dage siden · Kafkaesque
18Komplimenter
2 måneder, 28 dage siden · Wernn
116Dagens Vits
2 måneder, 28 dage siden · Savanti
3Lidt snak om Fyldepennen
3 måneder, 1 dag siden · Prem
0Kringsat
3 måneder, 3 dage siden · Engbo
8Udødelige fortællinger
3 måneder, 9 dage siden · Engbo
3Droner
3 måneder, 10 dage siden · JohannesB
16Så udkommer min digtsamling
3 måneder, 17 dage siden · Anita A
5Limericker på Vendelbomål
4 måneder, 6 dage siden · Nordigarden
52Treenigheden
4 måneder, 8 dage siden · Engbo
2Den statestik ... den statestik.
4 måneder, 10 dage siden · knudkp
31Hvad mener i?
4 måneder, 15 dage siden · Jack the Rapper...
5Direkte tale i udlandet
4 måneder, 18 dage siden · Kafkaesque
2Royalty
4 måneder, 20 dage siden · WeirdSpace
1Er glad for at....
4 måneder, 22 dage siden · Eddie
3Betalæser søges til første kapitel ...
5 måneder, 3 dage siden · vilværeforfatte...
5Corona og forlagsbranchen
5 måneder, 3 dage siden · JohannesB
16Fusk i forlagskonstrakten?
5 måneder, 7 dage siden · Skribenten47
0Tillykke til dronningen
5 måneder, 14 dage siden · Savanti
2Klima krigeren.
5 måneder, 27 dage siden · Savanti
17Din dag
6 måneder, 8 dage siden · Genialegaver
15Liv andre steder?
6 måneder, 18 dage siden · spilskabet
6Fyldepennen.dk
6 måneder, 20 dage siden · Savanti
10Hvor pænt/positivt er dette afslag?
6 måneder, 26 dage siden · NAHansen
4Tilskud til udgivelse???
6 måneder, 26 dage siden · NAHansen
33Forfatteri og ensomhed
7 måneder siden · Wernn
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
7 måneder, 4 dage siden · Wernn
27SAS
7 måneder, 5 dage siden · Morpheus
1HJÆÆLP
7 måneder, 7 dage siden · Morten Vesterga...
0Google Docs oversætter til engelsk!
7 måneder, 13 dage siden · Tryggevælde
34Musikinspiration
7 måneder, 15 dage siden · dino
379Gud
7 måneder, 18 dage siden · Wernn
104Skyder de; fordi, der er krig?
7 måneder, 19 dage siden · Wernn
0Yousee.
7 måneder, 21 dage siden · Savanti
0Opdateringer og Google Chrome.
7 måneder, 22 dage siden · MollyTrine
15Min roman.
7 måneder, 22 dage siden · dino
3Læser & Kritik, søges!
7 måneder, 27 dage siden · Morpheus
2Hvedekorns bud på hvad et godt digt...
7 måneder, 28 dage siden · hermanøv
19Penge-tro vs. religion eller?
7 måneder, 28 dage siden · dino
0Udbetaling Danmark
8 måneder, 2 dage siden · Savanti
1Skriveklub
8 måneder, 2 dage siden · Wernn
1Det blå EU
8 måneder, 5 dage siden · dino
2Hvad med en skrivekonkurrence for f...
8 måneder, 5 dage siden · hermanøv
3Synonymer
8 måneder, 7 dage siden · Engbo
5Verdens økonomi
8 måneder, 10 dage siden · dino
1470% sænkning af CO2 udslip
8 måneder, 10 dage siden · Wernn
0En molbohistorie?
8 måneder, 18 dage siden · dino
4som der
8 måneder, 19 dage siden · dino
3Findes der mon sådan en bog???
8 måneder, 19 dage siden · Savanti
12Rediger/slet kommentar
8 måneder, 26 dage siden · hermanøv
4Nytårstalen
8 måneder, 27 dage siden · dino
117Statsborgerskab
9 måneder siden · Wernn
7Noget galt i halsen? Sprog og biolo...
9 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
9 måneder, 3 dage siden · dino
3Fatter du det?
9 måneder, 10 dage siden · Wernn
7Redigering
9 måneder, 12 dage siden · NAHansen
65Demokrati
9 måneder, 15 dage siden · Wernn
20Udslettelse af selvet
9 måneder, 16 dage siden · Morpheus
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
9 måneder, 21 dage siden · Wernn
1INTERVIEW TIL EN OSO OPGAVE.
9 måneder, 21 dage siden · Eddie
23Entropi og evolution
9 måneder, 21 dage siden · Wernn
122Hvad er du taknemmelig for i dag?
9 måneder, 22 dage siden · Freema
3Det sner på fyldepennen kan jeg se
9 måneder, 22 dage siden · Freema
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
9 måneder, 22 dage siden · Wernn
2Hærværk
9 måneder, 25 dage siden · dino
1Journaliststuderende på jagt efter ...
9 måneder, 28 dage siden · Eddie
109Homofobi
9 måneder, 28 dage siden · leviP
20Det kimer nu til vinterfest
10 måneder, 2 dage siden · dino
0Gælds styrelsen .
10 måneder, 8 dage siden · Savanti
6Hvem ejer og driver fyldepennen.dk
10 måneder, 8 dage siden · Engbo
11El-biler
10 måneder, 9 dage siden · dino
8En lille opgave
10 måneder, 9 dage siden · dino
1Brug af navne i bøger?
10 måneder, 10 dage siden · Eddie
3Er der en vinkender tilstede?
10 måneder, 15 dage siden · ordkløver6
6Er E-sport sport?
10 måneder, 18 dage siden · dino
2Er man tvunget til tavshed?
10 måneder, 20 dage siden · Eddie
29Sentimentalitet
10 måneder, 22 dage siden · Wernn
5Pengetroen
10 måneder, 22 dage siden · Wernn

Fyldepennen

15Hvad hedder det modsatte
9 timer, 56 minutter siden · Nicolas Jessen
17Down to Earth . Med zac efron.
12 dage siden · Wernn
30Hvad er meningen med
17 dage siden · Wernn
4Sortering af dagbog
24 dage siden · Prem
1Er glad for at....
4 måneder, 22 dage siden · Eddie
2Klima krigeren.
5 måneder, 27 dage siden · Savanti
6Fyldepennen.dk
6 måneder, 20 dage siden · Savanti
0Yousee.
7 måneder, 21 dage siden · Savanti
0Udbetaling Danmark
8 måneder, 2 dage siden · Savanti
1Det blå EU
8 måneder, 5 dage siden · dino
5Verdens økonomi
8 måneder, 10 dage siden · dino
2Hjælp - flyt af tekst til anden kat...
1 år, 1 måned siden · knudkp
3Sletning af profiler
1 år, 1 måned siden · NAHansen
2Har du osse været ude for det?
1 år, 2 måneder siden · NAHansen
1Redigering af kategori efter public...
1 år, 2 måneder siden · NAHansen
0Spam fra profilen : Ellen baby
1 år, 2 måneder siden · knudkp
10Danmark
1 år, 2 måneder siden · dino
16Chettoer
1 år, 3 måneder siden · Engbo
5Norges bjerge
1 år, 3 måneder siden · Engbo
0Lidt sjov med statestikken
1 år, 5 måneder siden · knudkp
0Opfindelse til fyldepennen
1 år, 5 måneder siden · Savanti
2Hvorfor ?
1 år, 6 måneder siden · Brehmer
2Google
1 år, 6 måneder siden · Savanti
6Skriveøvelser
1 år, 6 måneder siden · Miss-Leth
0Sjovt!
1 år, 6 måneder siden · knudkp
0Statestik
1 år, 6 måneder siden · knudkp
2Statestikken der gik
1 år, 7 måneder siden · knudkp
3Krav om 5 kommentarer før tekst kan...
1 år, 7 måneder siden · Birkmand
2Grundvand . Spildevand .
1 år, 7 måneder siden · dino
2Sekventielt
1 år, 7 måneder siden · knudkp
0Varmepumpen .
1 år, 7 måneder siden · Savanti
2Næsten 500 gange Lort på Pose
1 år, 7 måneder siden · knudkp
0500 gange er Nedsmeltning set
1 år, 9 måneder siden · knudkp
5Fjernede indlæg
1 år, 9 måneder siden · Kåemer
2Kan man redigere i en publiceret te...
1 år, 10 måneder siden · Djani Sejd
5Hjælp - hvad skal jeg gøre her? VIG...
1 år, 10 måneder siden · knudkp
5Hvordan øndrer justerer man tekst, ...
1 år, 10 måneder siden · Kåemer
0Så rundede jeg 400 visninger
1 år, 11 måneder siden · knudkp
7Religions forum?
1 år, 11 måneder siden · Inghard
16Fredagsbrok
1 år, 11 måneder siden · knudkp
5Hvorfor aldersgrænse og unge forfat...
1 år, 11 måneder siden · Kåemer
11Udvikling af Fyldepnnen.dk
2 år siden · tope
0bedømmelser til skriveøvelser
2 år siden · Arwen
3Ny ide til bog.
2 år siden · Jes B
5Status på fantasy-skriverier?
2 år siden · DenFrieNukleoti...
5Svarkommentar
2 år siden · JacobPatrickPou...
1Irrelevante kommentarer
2 år siden · JacobPatrickPou...
4Stilart vs. tekst-politiet
2 år siden · ErDetSåVigtigt
1Erotik i litteratur
2 år siden · Kåemer
13publiceringsbesvær - kan nogen hjæl...
2 år siden · Anni Idorn
2Billede.
3 år siden · Fink
2App?
3 år siden · Vacca foeda
10Digtsamlinger
3 år siden · Mons1957
1E-bog.
3 år siden · Mons1957
12Chatten
3 år siden · Babyangel85
35Fyldepennens start
3 år siden · Engbo
0betalæser til krimi søges
3 år siden · Grækeren
2Artikler?
3 år siden · Mons1957
7Engelske tekster?
3 år siden · dino
4Antal besøgende kontra kommentargiv...
3 år siden · Seifostos
19Hvor er Fantasy skriverne?
4 år siden · Sachi
2Sex i publicerede tekster
4 år siden · Kåemer
10Digte
4 år siden · Jon Vest
2Forsvundet menupunkt her på Fyldepe...
4 år siden · trudi
7Ytringsfrihed
5 år siden · Grosvenor
1Gamle skriveøvelser
5 år siden · Mikala
2Læseliste
5 år siden · Guggimor
37Erotiske tekster
5 år siden · JamesLei
9kommafejl?
5 år siden · dino
2Antal kommentarer vs mulighed for a...
5 år siden · Tenna
2skabelse af bog til egen brug
5 år siden · Krogh
3Ris-til webben
5 år siden · Madambond
1digte om terrorangrebet i København
5 år siden · heksemutter
2Hvordan får man en blog?
5 år siden · Madambond
2De sorte fugle
5 år siden · Engbo
9Samle nogle tekster?
5 år siden · Mivse
2Ukraine nyt
5 år siden · Robert Kallehav...
5Øksemand er kløvet igennem Itunes!
5 år siden · Bondekonen
4Forfatternavns forvirring
5 år siden · dino
1Hvordan er det nu lige...
5 år siden · Mikala
3Favoritter
5 år siden · Camra
23Forandringer
5 år siden · Sabbath
2Kursiv og fed skrift??
5 år siden · Pipaluk
2Kan man ikke søge på fyldepennen me...
5 år siden · Medjikrigeren
5Engelske tekster
6 år siden · Engbo
55Debatforum???
6 år siden · Pia Hansen
2Hvor blev alle mine delinger af?
6 år siden · westendahl
3Farvekoder på tavlenåle - Hvad gør ...
6 år siden · Grosvenor
055 Fiction
6 år siden · Wyrdling
6Hvor Mange?
6 år siden · frivole
8historik ?
6 år siden · Robert Kallehav...
0DreamLitt
6 år siden · Anne Christine ...
4Linier adskilt med lysere tone
6 år siden · Madambond
1Vidste du det om Fyldepennen?
6 år siden · Pia Hansen
1Hvor går grænsen til fagtekster?
6 år siden · Post Scriptum
3Kan man redigere et publiceret teks...
6 år siden · Madambond
11[OTD] Fyldepennen på farten - smart...
6 år siden · LarsN
5Anbefalinger
6 år siden · Pia Hansen
12Fremvisninger og kommentarer
6 år siden · Jon Vest
12Onsdag, planlagt nedetid
6 år siden · Robert Kallehav...
3slette breve
6 år siden · dino
60Fyldepennen har lanceret ny hjemmes...
6 år siden · Pia Hansen
2Giver det nye design færre kommenta...
6 år siden · Storyman
5Læst funktion
6 år siden · Mivse
2Tekniske krav / indsætning tekst E-...
6 år siden · Jon Vest
15E-bøger i iBookstore gennem Fyldepe...
6 år siden · dino
8Problemer med publicering
6 år siden · Mivse
3Få dit daglige litteraturoverblik
6 år siden · neon
3Publicering på Fyldepennen
6 år siden · Colbjørn
4Aktuelle skrivekonkurrencer, indkal...
7 år siden · Mikala
2Kommentarer i Dagbog
7 år siden · K. Bergmann
4Kategorier
7 år siden · Maria Bache And...
7Aktivering af forfatternavn
7 år siden · Mons1957
12Er den manglende genreinddeling und...
7 år siden · Kåemer
1skriveøvelser ikke listet under éns...
7 år siden · Bondekonen
3Flytning af tekst
7 år siden · Høeg
3Børnelitteratur
7 år siden · Jordbærhjelm
1Besøgstæller på Debatten
7 år siden · Fink
10Explore 9
7 år siden · Hemingway
2Et par forslag til Fyldepennen
7 år siden · paszek