Teknik og internet · El-biler

11 svar
Senest opdateret 3 år siden · 3 bruger(e) deltager
4 år siden

Der tales og skrives meget om elektriske biler og biler med både el og forbrændingsmotor.
Sælgere af hybridbiler taler om bilernes meget lange kørsel pr liter.
Jeg savner bare en ordentlig redegørelse for sagen.

Taler vi om hybrider, altså biler uden ekstern ledning, hvis batteri kun lades om under kørslen, er der noget der stikker mig lidt i øret:
Bilen har en vis vægt. Og hvis man udstyrer den med batteri og el-motorer, vil vægten alt andet lige stige.
Der skal altså mere energi til at køre den.

Lad os forestille os at vi fylder tanken med benzin. Nu kører vi med benzinmotoren alene og ser hvor langt den kan køre.
Nu forestiller vi os at vi lader benzinmotoren arbejde på at oplade batteriet. Og derefter bruger vi denne energi til at drive el-motorerne. Vi måler så hvor langt den kører.
Efter almindelige fysiske begreber mener jeg at den kørte længst når den kørte med benzinmotoren alene.
Hvorfor?
Fordi benzinmotoren brænder benzinen af, når den driver dynamoen og lader batteriet op. I denne proces er der principielt altid et tab. (En termodynamisk uundgåelighed.)
Når energien overgår fra et medium til et andet er der altid tab.
Der skal altså bruges mere benzin når man bruger benzinmotoren til at lade batteriet op, hvorefter el-motoren skal drive køretøjet.
Der er altså for mange tabsgivende led i processen.

Det betyder at hvis en hybridbil skal køre længere på litteren skal der altså være noget positivt der overvinder dette termodynamiske tab.
Disse ting kan være
1. Opsamlet bremseenergi. Ja, det er sandt. Men dels kan man ikke opsamle al bremseenergien, (der er jo stadig monteret skivebremser i bilen. Hvorfor mon?) og dels er det kun kort tid på strækningen at vi har foden på bremsen. Så opladetiden er tilsvarende kort.
Men hvad så med motorbremsen? Kan man ikke opsamle energi her?
Jo, det kan man. Men skal man samle væsentlig energi op, skal mororbremsningen være betydelig, og det ønsker vi jo ikke under kørslen. Vi skulle jo ikke ned og holde stille.
Men kan man så ikke lade motoren lade op under kørslen? Jo, det kan man da godt. Det gør man jo i alle gammeldsags biler, hvor dynamoen drejer rundt. Men den almindelige dynamo trækker ikke megen energi fra bilen, da strømmen i viklingerne falder til en lav værdi, når batteriet er ladt op.
Batteriet i en el-bil er nok større end en gammeldags akkumulator, tror jeg. Og hvis man under kørslen lader det op, vil det bremse benzinmotoren meget mere end det er tilfældet i en gammel bil. Og så skal man træde speederen dybere ned for at holde farten. Det begrænser økonomien.
2. Den anden ting der vejer positivt er at en hybrid el-bil er en moderne konstruktion, hvor man har arbejde på økonomien og nok optimeret en række parametre.

Men hvorfor så køre en hybridbil? Den giver ikke udstødningsgas, når den kører på strøm. Så vil den ikke forurene nær så meget i byerne. Den er også god til at accelerere. Og hvem synes ikke at det er fedt, at den kan komme hurtigt op i fart?
Det nyeste skud på Teslas stamme har faktisk formel 1 præstationer i denne disciplin.
Selvom det koster en masse strøm at lege sådan.

For mig at se er hybridbilens store problem, at al dens energi skal hentes på benzintanken, som ved almindelige biler. Og alt andet lige er den noget tungere.
Det koster energi at flytte en tung vogn. Det ændrer hybridteknologien ikke på. Og alt andet lige er den dyrere også. Selvom staten piller ved afgifterne. Så man kan sige at ved lavere afgifter får man mere for pengene.
Så må man håbe at ens sædvanlige mekaniker kan finde ud af at servicere den.

Nogle opgiver meget store tal for km/liter. Det er fordi man regner det ud på denne måde, tror jeg: Start med en bil med fuld strøm på batteriet og tanken fuld. Kør så til tanken er tom. Gå til el-drift og kør til batteriet er afladt. Og se hvor langt man har kørt ialt. Det vil naturligvis være et stort tal.
Men den energi der skal til for at få bilen flot igen er nu en tankfuld benzin plus et ombyttet batteri med fuld energi opladt.
Så vi ser at man intet for gratis her i livet.

Hybridbiler er uden tvivl dejlige køretøjer. Men man skal ikke stikke sig blår i øjnene angående dens behov for tilførsel af benzin. (Eller diesel.) Og batteriet holder ikke evigt.
Som FDM siger, så holder det dog længere end mange har troet. Og ved hybridbiler er det heller ikke så dyrt endda. Men gratis er det naturligvis ikke.
Man bør spørge sig præcist for og se om fordelene opvejer ulemperne.
Jeg kender en der har købt en hybridbil, og han er særdeles glad for den. Han siger at det er hans hidtil bedste bil. Og jeg tror ham gerne.

4 år siden
4 år siden

Dino

Jeg har ikke forstand på biler af nogen slags, men jeg skulle da nok ønske at der var færre af dem og at de ikke forurenede så meget.

Men dit indlæg er interessant og gennemtænkt, og du burde sætte det ind som essay under din profil.

4 år siden
4 år siden

Jeg synes nu ikke at den smule indlæg fra en amatør fortjener betegnelsen "essay."
Men jeg ser det lidt som et postbud:
Når han går op til fjerde sal, bruger han energi. Når han går ned igen genvinder han noget energi da trapperne nedad giver ham mulighed for at bevæge sig frit. Men han faldet ikke frit! Han bruger energi nedad for IKKE at falde frit.
Han bruger altså energi begge veje, og derfor fortjener han trods alt sin løn, som ingeniør Elbæk i sin tid skrev i sin bog - jeg tror den hed "Velfærd og atomer." Men jeg er ikke sikker.
Men princippet er at hvis man vil spare på energien gælder det om at gå så meget nedad som muligt. Og det prøver man på i hybridbilen.

Så er der de rene elbiler som navnkundige "Tesla" og så videre.
Produktionen af den slags biler siges at være ganske miljøbelastende på grund af batteriteknologien.
Men det væsentlige er at de ikke forurener i gaderne og kan køre på strøm fra vindmøller og solceller.

Mange klager over at vindmøller ikke kan køre runde hele tiden, og selv hvis de kunne ville man have et problem med overskudsstrøm som skal lagres i batterier osv.
Vindmøller har et naturskabt problem, som man ikke kan komme om ved: Vinden blæser ujævnt, og den afleverer 90% af sin energi i 10 % af tiden.
Det betyder desværre, at hvis man vil have en gennemsnitseffekt på 1000 Watt fra sin mølle, skal den have en mærkeeffekt på 10.000 Watt. Eller sagt på en anden måde: En mølle yder i gennemsnit kun 10% af hvad den er bygget til!
Men man kan rette op på misèren ved at bruge batterier til at lagre energien, når det blæser kraftigt.
Så er der endnu et problem: De kraftigste vinde kan man ikke udnytte optimalt, for her er man nødt til at rette vindprofilen for at undgå for hurtig rotation.
Der er både problemer med selve vingerne og med den elektriske generering.
Hvis en stor mølle drejer for hurtigt rundt kan vingespidserne nemt komme op på overlydshastighed. For eksempel vil en stor mølle med vingelængde på 20 m passere lydmuren ved at dreje knapt 4 omgange pr sekund.
Så man må nok holde farten nede i stærke storme.

Man kunne overveje at bruge anden teknik end batterier til møller: Man kunne koble møllestrømmen til et varmelegeme, der varmer vand op i tider hvor man ikke kan bruge al strømmen til andet. Så kan man via en varmeveksler bruge energien til opvarmning.
Det er en simpel teknik uden særlig miljøbelastning.
Eller man kan bruge møllestrømmen til at accelerere store svinghjul. Så kan nedbremsningen af svinghjulene lave strøm på et andet tidspunkt. Det belaster heller ikke miljøet særligt.
Men som altid: Der er tab undervejs! Et vist antal procent.

4 år siden
4 år siden

Dino

Jeg synes stadig at dine indlæg her er så gode at de burde bearbejdes og sættes ind som essay.

Selvfølgelig er du amatør. Dette er som bekendt en side for amatører.

4 år siden
3 år siden

Flemming Dalsgaard (dino)

"Jeg savner bare en ordentlig redegørelse for sagen"

Hmmmm

Jeg vælger at lade den stå sådan.

3 år siden
3 år siden

Jeg synes at der i medierne mangler en ordentlig teknisk redegørelse, så man ikke skal forvirres af politiske hensigter.

Der tales også om nedgravning af et højspændingskabel i Jylland, og en minister siger at det er fysisk umuligt.
Det mener jeg ikke at det er, men det kan være meget dyrt. Der går et kabel på havbunden imellem DK og Norge, som vist er jævnstrøm. Det er vekselstrømmen der er problemet, når der tales om store energier over lange afstande.
Men TV stationerne hidkalder ikke en fagmand der kan belyse forholdene for seerne.
Der er flere problemer end udseendet, når man har 400 kilovolt højspændingsmaster stående. Der er andre ting at tage hensyn til.

3 år siden
3 år siden

Hvordan har du det med, at mangle redegørelse for det, som bliver skrevet?

3 år siden
3 år siden

Jeg gætter nok hvad du mener, men jeg er ikke enig i din præmis.

Man kan godt gøre tilstrækkeligt rede for noget man mener om verden, uden at behøve definere denne hele verden samtidig.
Verden er ofte noget vi har som fælles ballast.

3 år siden
3 år siden

Jeg tror, at jeg er begyndt at forstå problemet med den tomhed, som jeg ser i dine ytringer.
Du er måske vant til at debattere med mennesker, der er fuldstændige lige glade med din mening.
De har deres egne mening, som de er helt tilfredse med. Og skriver/læser kun for at blive bekræftet i, enten: At dem, der mener noget andet er idioter. Og det er meget nemt at slutte, hvis man er kommet til at mene det modsatte af dig.
Eller at blive bekræftet i det de i forvejen mener. Og stiller sig så tilfreds med mønstersammenfald (Comfirmation bias) som udtryk for enighed.
Jeg læser/skriver for at forstå og lære.
Det er måske nyt for dig.
Jeg er i principet lige glad med, hvad du mener. Men jeg vil går over bjerge for at forstå hvordan du er kommet til den erkendelse.
Min frustration grunder nok mest i, at jeg kan konstatere (Observere), at andre mennesker er kommet til en anden forståelse end jeg.
Selv om jeg undersøger det, som folk tilsyneladende peger på, kan jeg ikke komme til samme konklusioner som andre.
Da tanken om, at andre bare er idioter, ikke er en del af mit menneskesyn, må jeg søge læring.
Og der løber jeg banden på en mur.
Selv om jeg spørger meget, møder jeg stort set ingen villighed til dele indsigt, hos de mennesker, der påberåber sig en indsigt.
Du skrev, at jeg fremstår, som en skuffet mand. Ja.
Det er MEGET ensomt at praktisere selvkritik bland mennesker, der har begrænset deres 'udsyn' til, det de tilfældigvis er kommet til at tro. Tilsyneladende gennem et selvhøjtideligt, selvretfærdigt arrogant selvsyn, der handler om eller siger:
"Når JEG er kommet til at mene P om Q, må det være værdifuldt for alt og alle"
Her ville jeg så have brug for et "Fordi" Fordi mit eget udsyn handler om at se verden uden for min forforståelse.
Jeg har et ønske om at det jeg tilfældigvis er kommet til at mene også stemmer med så meget som muligt ude i verden.
Det ser ikke ud som om, at det er noget andre bekymre sig om.

Findes der et emne, hvor du er interesseret i, at det du er kommet til at mene, videtligt har et videnskabeligt grundlag?

3 år siden
3 år siden

Det jeg har skrevet om i denne tråd har faktisk et fagligt/videnskabeligt grundlag.

Men mener du at kun videnskabsmænd burde skrive her?

Det spørgsmål tror besvarer sig selv. For hvis du gjorde det, var du nok slet ikke kommet her.

Når du stiller så store krav til dine medpennefyldere, burde du måske selv opremse dine akademiske titler? (Dem du har papir på.)

3 år siden
3 år siden

"har faktisk et fagligt/videnskabeligt grundlag"
Jeg er ikke gået ind I det videnslabelige i denne tråd. Det gør jeg iøvrigt sjælendt.

"at kun videnskabsmænd burde skrive her?"
Nej-
Jeg anerkende din begrundelse, som din begrundelse. Jeg har bare ikke læst nogen begrundelse endnu.

"Det spørgsmål tror besvarer sig selv"
Du har skrevet om meget, som du tror på. Jeg ser frem til at læse lidt om din begrundelse for at vælge at tro alt muligt mærkeligt.

"var du nok slet ikke kommet her"
Men alligevel vælger du at skriver til mig, som om jeg kommer med urimelige krav.

"Når du stiller så store krav til dine medpennefyldere"
Hvilke krav?

"burde du måske selv opremse dine akademiske titler?"
Meget gerne.
Min videnskabelige indsigt er begrænset, men en del over gennemsnitet.
Filosofi og især erkendelseteori er min stærke side. Dog ingen papirer.
Papirer: Naturvidenskab, psykologi og kommunikation.
Forsker i kommunikation/dialog i forhold til konflikt oplevelser (Det project som gik i vasken her på fyldepennen).
Men jeg har ikke brug for at pudse glorie.
Vurder mine argumenter, i stedet for at vurdere mig.

3 år siden
3 år siden

Det ville glæde mig om du ville skrive noget om el-biler, da det er det denne debat skulle handle om.

3 år siden

Besvar debattråd

Debatten El-biler er startet 30/09-2019 21:10 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Teknik og internet.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

3Hvad sker der for, at ingen læser m...
14 timer siden · heksemutter
1Skrivekonkurrence
15 timer siden · grkemacar
4156Dagens ord
6 dage siden · Talerør
9Dagens citat
8 dage siden · Talerør
33Hvad inspirerer dig
10 dage siden · Birla-Lille bjø...
3Poesi forlag søges
1 måned, 3 dage siden · David H
4Vedrørende litteraturtidsskrifter
1 måned, 11 dage siden · heksemutter
0Den kærlighed
1 måned, 22 dage siden · MariaMolgaard
16Jeg bliver udgivet!
1 måned, 23 dage siden · Bahlsen
38'Penge'
1 måned, 27 dage siden · Denungeblødende...
4Til dem der skriver romaner...
2 måneder, 13 dage siden · MollyTrine
2Skrivekonkurrence
3 måneder, 26 dage siden · heksemutter
4Kronikkonkurrence
3 måneder, 26 dage siden · heksemutter
0Efterlæsning af betalæsere til min ...
3 måneder, 27 dage siden · grkemacar
4Venne/følge liste.
4 måneder, 8 dage siden · Ansu
1Spørgeskema; Hjælp mig lige med min...
4 måneder, 8 dage siden · Snowlion
520Kontraster
4 måneder, 20 dage siden · Savanti
0Hvilket forlag passer til min bog?
4 måneder, 23 dage siden · David H
1Pennemakker efterlyses (ihærdigt)
5 måneder, 2 dage siden · ScribblyCat
4Brug af ordet 'dog'
5 måneder, 6 dage siden · Filia
7Blinder eller blænder
5 måneder, 6 dage siden · Filia
3Redigering for nybegyndere
5 måneder, 10 dage siden · Zofrost
5Alternativer til Fyldepennen?
5 måneder, 17 dage siden · Arndal k
0Erfaringer med forlagene Wadskjær o...
6 måneder, 3 dage siden · Asger Nørlund
4Se verden i et nyt lys!
6 måneder, 6 dage siden · heksemutter
3Så skete det
6 måneder, 11 dage siden · Nicolas Jessen
3Dagens Sketch (del en sketch/joke)
7 måneder siden · Ansu
3Fastlåst i skriveprocessen. Hjælp m...
7 måneder, 4 dage siden · heksemutter
1Livets vej
7 måneder, 8 dage siden · Ansu
2I need a vacation ;-)
7 måneder, 12 dage siden · DeuceF43
35Mellemgaard - et forlag i frit fald
7 måneder, 14 dage siden · Bullensohn
161Hvad er du taknemmelig for i dag?
7 måneder, 27 dage siden · Inghard
5Litteratur er mange ting
7 måneder, 27 dage siden · Bullensohn
11Filosofi
8 måneder, 2 dage siden · Bullensohn
0Veggie fars / plantefars
8 måneder, 7 dage siden · Ansu
5Er jeg den eneste, som savner en pe...
8 måneder, 8 dage siden · Eddie
2Egen hjemmeside⁸
8 måneder, 10 dage siden · MollyTrine
0Wadskjær Forlag
8 måneder, 21 dage siden · RBAN
23Kommentarer
8 måneder, 22 dage siden · Ansu
10But why?
8 måneder, 26 dage siden · DeuceF43
9Kritik til tale
8 måneder, 26 dage siden · Nicolas Jessen
101Ligheder
8 måneder, 29 dage siden · Ansu
0Harry Potter - for yngre børn?
9 måneder, 2 dage siden · Løvinde
4Hvordan håndterer man skriveblokade...
9 måneder, 9 dage siden · grkemacar
1Hansens klejner
10 måneder, 3 dage siden · heksemutter
4Tro og juletid
10 måneder, 24 dage siden · Inghard
3Høj opløsning billed redigering
11 måneder, 9 dage siden · switch
8Hvor mange læser egentlig noveller ...
11 måneder, 16 dage siden · Henning Nørgård
2Boganmeldelser
11 måneder, 26 dage siden · Brit Skovgaard

Teknik og internet

2Egen hjemmeside⁸
8 måneder, 10 dage siden · MollyTrine
2Skrive-software?
2 år siden · Mons1957
5Bekræft dit køb med nemid
2 år siden · mlsj
10Noget teknisk
3 år siden · Kafkaesque
0Google Docs oversætter til engelsk!
3 år siden · Tryggevælde
0Opdateringer og Google Chrome.
3 år siden · MollyTrine
11El-biler
3 år siden · dino
6Er E-sport sport?
3 år siden · dino
0Internet
4 år siden · Savanti
0Min pc nægter mig adgang til Facebo...
4 år siden · sofiesverden
1Super-søger søges
4 år siden · Kattegat
4Google docs ?
5 år siden · Marver
2ITunes
6 år siden · dino
4Er der nogen der ved
6 år siden · MollyTrine
3Evernote
7 år siden · Nesnerøs
38Mac-computer ctr Windows ?
7 år siden · Robert Kallehav...
4garanti
7 år siden · dino
6emailkonto ?
7 år siden · Robert Kallehav...
1Hvordan Redigere Man I Publiceret T...
8 år siden · Mikala