Kæledyr, verdens dyr m.fl. · Dinosaurus.

18 svar
Senest opdateret 11 måneder, 10 dage siden · 5 bruger(e) deltager
11 måneder, 17 dage siden

De kæmpe plante æder.
Jeg er fachineret af dem. Ved de er uddøde. Men kan nu ikke lade være med at tænke på dem.
En kæmpe knogle fund af dino, fra flere millioner år siden er blevet fundet. Det har fået mig til at tænke over en hel masse .
Måske er jorden på vej ind i en gammel tid?. Jeg vil ihvertfald vælge at tænke sådan. Der må være en mening med der sker de ting der sker flere steder i verden , og jeg tror dinoerne vender tilbage før eller siden. Jeg er parat til at blive kaldt alt muligt ved denne bemærkning. Men jeg er så fachineret af disse dyr og deres slægt eksistere jo stadig den dag idag, så hvorfor skulle det ikke kunne lade sig gøre?

Der er også noget ved kridttiden der fachineret mig. Grotter ,sand og jord .
Havet er ingen undtagelse . Vælger at tænke på, at når der sker en slags katastrofe er det fordi der er noget nut på vej.
Kunne skrive meget mere. Men vil i kunne rumme mine filosofiske betragtninger?
Tak til fyldepennen for at fylde min dag ud.
Mvh
Ann .

11 måneder, 17 dage siden
11 måneder, 17 dage siden

Hvorfor blev dinosaurerne så store?
Jeg kan se meningen i at træer er så store. For store træer kan lave og sprede store mængder af frø, og med deres størrelse kan de leve længe og de er relativt sikre mod angreb. Derfor har de store chancer for at formere sig inden andre når at få gjort kål på dem. Og det er vel hvad arters overlevelse handler om?

Men dinosarer? Her er sagen måske mindre oplagt, for de spreder ikke blot myriader af frø som insekter har bestøvet for dem.
Så store dyr har en vis sikkerhed imod angreb. Men de parrer sig på en måde der nok er kritisk og risikabel. To kæmper må mødes under stort besvær og stor møje. Her kunne succesraten måske være mindre.
Elefanten som ikke lægger æg har en lang drægtighedtid og den nyfødte jumbo er en sart lille fyr som skal vogtes i mange år.

Dinosaurernes æg er ikke helt så søde som den lille elefant, og de klækkede smådinoer gøres nok ikke til genstand for forældres omsorg på samme måde som hos elefanten. (Selvom Spielberg har forsøgt at give det indtryk.)
Men summa summarum, tror jeg at store dinosaurer er mere sarte end store træer.

Men altså - hvorfor blev de så så store? Der må have været en faktuel overlevelsesgevinst i størrelsen. Jeg kan kun gætte på et samspil imellem at de som store dyr let kan finde føde (hvis de vil have planter) og (kød fra mindre dyr, som rovdinoerne let kan besejre.)

Kommer de tilbage? Nok ikke så længe at mennesker har så megen magt. Men om 200 mio år? Det tør jeg da ikke udelukke. Dog tvivler jeg på at de vil være magen til de dinosaurer som vi kender fra fortiden. De kan se helt anderledes ud.
Jeg tror ikke at vi andre steder i dyreriget har set at uddøde slægter og familier er vendt tilbage.
Et bud kunne være kæmpestore rotter. Men så ville også de være anderledes. De ville være langsommere i bevægelserne og have tykkere ben, hvis de skulle have størrelse som en hest.
Af samme årsager som en myre på størrelse med en ko nok ikke ville kunne stå på benene og sikkert ville kvæles under sin egen vægt, som en hval på land.

11 måneder, 17 dage siden
11 måneder, 16 dage siden

Hvorfor blev dinosaurier så store ? Vi har hvert år udstilling med den slags.
Fortalt i et foredrag - de blev ved med at vokse. Konditionerne på jorden var anderledes, før Noahs flod blev man meget gammel, hen imod 1000 år.
Vi har et ægte menneske skelet her på over 7 m - han gør indtryk. Mvh Inge

11 måneder, 16 dage siden
11 måneder, 14 dage siden

Kæmper af enhver slags har altid givet næring til fantasien. De eneste kæmper der findes belæg for eksistensen af, er urtidens dinosaurer. Menneskelige kæmper har man hidtil ingen beviser for skulle have eksisteret. De henhører under myter og sagn, og her vrimler det med dem, især i snart sagt alle fortidige og enkelte nutidige religioner.

Inden for Kristendommen er der gjort forsøg på at dokumentere at kæmper skulle have eksisteret både før og efter den såkaldte syndflod. Det er karakteristisk for disse forsøg, at de er foretaget af folk der bekender sig til en retning kaldet Kreationisme, kort fortalt en retning der påstår at en gud har skabt universet og Jorden ("med alt hvad derudi befindes", som skrevet står i biskop Balles lærebog) af det rene ingenting, 'creatio ex nihilo' for de indviede.

Bibelen omtaler kæmper, især filistrene vest for det gammeltestamentlige Israel, almindeligt kendt er vel den lille undersætsige semit Davids kamp mod kæmpen Goliat. Disse kæmper er angiveligt iflg. Bibelen selv sønner af filistrenes guder og jordiske kvinder, mytisk og sagnagtigt stof, som ikke har noget med en historisk påviselig virkelighed at gøre.

En del kreationister har forsøgt at bevise kæmpers fortidige eksistens med påstande om fund af skeletter af menneskelige kæmper af en uhyre flere meter høj størrelse. Der påstås at være fundet i tusindvis af sådanne skeletter, som imidlertid alle skal være blevet tilintetgjort af folk af darwinistisk og evolutionistisk observans som ikke vil se deres ih så videnskabelige teorier modsagt, især da ikke af bibelske 'sandheder'. Man er med andre ude på det overdrev, der kaldes konspirationsteori.

Hvis der nogensinde i Jordens historie har eksisteret humanoide kæmper af flere meters højde, så er havmænd og elverpiger, nisser og trolde, jætter og rhodiske kolosser, drager og sfinkser lige så historisk virkelige skabninger - og dem tror vel ingen på længere!

11 måneder, 14 dage siden
11 måneder, 14 dage siden

De kæmpe planteædere kaldes sauropoder og lagde (efter sigende, selvfølgelig) mange æg. Så på den måde overlevede arterne selv om en del baby-dinoer blev ædt af rovdinosaurerne.

Fandt en ret interessant artikel https://videnskab...rk-af-dimensioner) der kan fortælle bare lidt om yngelplejen - eller manglen på samme hos sauropoderne.
Men Dino, rovdinosaurerne VAR faktisk bedre forældre end de store planteædere. Tænk på at rovdinoernes unger havde brug for kød som de næppe kunne skaffe selv i de mængder de havde behov for. Planteæderne behøvede ingen forældre for at skaffe maden. :)

Mvh
Eddie

11 måneder, 14 dage siden
11 måneder, 13 dage siden

Tak, Eddie.

Der er en logik i dit argument. Selvom jeg tvivler på at dinosaurerne når elefantens niveau i omsorg for de små. Men hvem ved?

Men der er et argument omkring størrelsesudvikling, man altid kan ty til:
Hvis de større (og stærkere) af et kuld får mere at spise, vil de måske dø senere af sult. Altså er størrelse nok ofte en fordel i overlevelsen. Og hvis den nedarves, vil man få rendyrket de store.
Når så der ikke længere er en overlevelsesmæssig gevinst i yderligere størrelse, vil væksten stagnere.
Og der er en grænse for størrelse. argumentet er matematisk:
Bæreevnen af et ben kan stige tilnærmelsesvist med dets tværsnit. Altså en 2' potens af størrelsesfaktoren. Men vægten er en 3' potens af størrelsesfaktoren. Når et dyr bliver meget stort, vil vægten vinde over bæreevnen, og dyret vil ikke kunne stå på benene.
Derfor vil mennesker ikke kunne blive 10 m høje, hvis de stadig skal ligne mennesker.
Et eksempel: En hund forstørres med en faktor 2. Så bliver den dobbelt så høj, dobbelt så tyk og dobbelt så lang. Men vægten: 8 gange så stor, alt andet lige.
Prøv at forestille dig at din kat forstørres med en faktor to! Hvis den ellers vejede 8 kg, vil den nu veje 64 kg. Nu er den faktisk farlig!

Goliath kan godt have levet. Han kan have været, måske, 240 cm høj. Og han kan have haft en svag pandeskal. Ikke alle kæmper er atletiske når det kommer til stykket.

11 måneder, 13 dage siden
11 måneder, 13 dage siden

Jeg omtalte et ægte menneskeskelet på over 7 meter - jeg har ikke skrevet forkert - der er mange af den slags, og de er bevist ægte. Om man tror på biblen eller ikke ikke er op til hver især, jeg er klar over, det er et bevis for, at de omtalte kæmper i biblen har eksisteret. Hvad jeg ikke kan forstå er, at der er nogle der modsiger det, fordi de ikke vil være ved, at biblen har ret. Man skal så og sige kvæles her i debatten, hvis man kommer med noget om, at det der står i biblen stemmer. Før eller senere mærker man at det er bedst ikke at blande sig med de stærke modsiger - for mennesket har ret, og ved alting bedre.

11 måneder, 13 dage siden
11 måneder, 13 dage siden

"Goliath kan godt have levet. Han kan have været, måske, 240 cm høj." (Dino)

Jeg gætter på du dermed fangede pointen i hvad jeg skrev i indlægget. Det var just for implicit at antyde en for så vidt almindelig stor højdeforskel på d'herrer David og Goliat, at jeg lidt drilsk beskrev David som en undersætsig semit. En person, måske endda veltrænet udi krigskunsten, der er mere end et hoved højere end én selv, må naturligvis synes at være en kæmpe.

...

Det undrer mig i øvrigt, at man vælger at skrive i et debatforum, hvis man ikke ønsker debat. Så bør man nok snarere søge en lære- eller prædikestol, hvorfra man netop kan udtale sig autoritativt 'ex cathedra'. Men det kan jo så være en anden debat!

11 måneder, 13 dage siden
11 måneder, 13 dage siden

Jeg vil gerne give endnu et eksempel på problemerne ved store størrelser.
Jeg husker en fysikopgave, hvor man fik angivet en type ståltråd med en vis bæreevne pr mm tværsnit.
En almindelig ståltråd hedder vist noget i retning af "38." Det betyder at en meter tråd med et tværsnit på en kvadratmillimeter kan bære 38 kg.

Nu skal vi beregne den tyngdekraft fra solen der holder Jorden fast i sin bane. Og så forestiller vi os at denne kraft forsvandt. Så skal vi bruge noget ståltråd der kan forbinde Jorden til Solen, som netop er stærkt nok til at vi undgår at Jorden smutter bort i det fjerne.
Og så er spørgsmålet: Hvor tysk skal ståltråden være for at fastholde jorden?
(Vi ser bort fra vægten af selve tråden. Vi ser kun på tværsnittets bæreevne.)
Svaret får os til at studse. Kan det virkelig passe?
Ja, det passer. Trådens diameter skal være større end Jordens diameter!

Det er helt anderledes end det vi kender fra vor egen verden. Hvis vi svinger en ståltråd rundt med et lod i enden, må loddet gerne være meget større end trådens diameter.

Vi ser altså at masser der skyldes tredje potensen af dimensionen løber løbsk, når målene bliver store.
Trådens styrke er proportional med tværsnittet, som er en anden potens af dimensionen.

Og det er grunden til at et menneske ikke kunne blive f. eks, tyve meter højt. Så ville benene brække.

11 måneder, 13 dage siden
11 måneder, 12 dage siden

Trods alle modsigelser der er fundet mange store menneskeskeletter, de er bevist ægte. Det skelet vi har udstillet her hele året er også ægte, ellers ville jeg ikke have nævnt det. Historien i biblen om kæmperne er også sand, selv om det lyder utroligt, de fundne kæmper skelet er bevis. ! Mose kapitel 6
beskriver dem. Konge David og Joshua udryddede hele folker af den slags.
Da Mose sendte spioner ind i landet kom de tilbage og fortalte - vi er græshopper i sammenligning med dem.
Jeg er klar over, at modstanden her har med evolution og Guds eksistens ligesom rigtig heden af biblen at gøre. Vi har mange turister fra moslemiske lande her, og et af de spørgsmål som intereserer dem er rigtig heden af biblen.
Jeg har lært at alle biblens oversættelse er deponeret i London og er ud fra den originale oversættelse og at biblen ligegyldigt hvilke sprog er den samme oversættelse. Hermed slutter jeg min debat - fordi der er øre som ikke vil vide af sandheden, også Jesus var klar over det når han fortalte lignelser.

11 måneder, 12 dage siden
11 måneder, 12 dage siden

Nu er døren ganske vist smækket i; men alligevel:

Det er tredje gang jeg læser ordet 'bevist' om eksistensen af menneskelige kæmper. Jeg synes det vel må være muligt så at fremlægge et sådant bevis i form af henvisning til tekst, billede eller lignende (navn på museum måske).

Hvor kan man se det omtalte skelet, det siges jo at være udstillet. Jeg betvivler overhovedet ikke rigtigheden heraf; men jeg har søgt med lys og lygte på Internettet efter blot et billede af det, det er da så sensationelt at der MÅ være et billede at finde et eller andet sted?

11 måneder, 12 dage siden
11 måneder, 12 dage siden

Jeg vil finde ud af adressen næste gang jeg kommer forbi og sende dig den privat. Mvh Inge

11 måneder, 12 dage siden
11 måneder, 12 dage siden

Inghard, det er meget venligt af dig, men jeg fik så lige den idé at søge på Youtube, og her er hvad jeg fandt:Der er flere videoer af lignende slags, meget interessant, så dem vil jeg gerne se lidt nøjere på - det kunne jo være sandt :-)

11 måneder, 12 dage siden
11 måneder, 11 dage siden

Ja, det er virkelig spændende med disse kæmpe skeletter, hvis det kan påvises at de er ægte.
Der er mange gamle beretninger om "nefilim" og "annunnaki," og kæmper osv.
Jeg skal lige sige at jeg ikke påstår at evolutionen gør den slags umuligt. For man kunne have sagt det samme om kæmpeøgler og kæmpehvaler hvis man ikke vidste med sikkerhed at de havde eksisteret.
Evolutionen kan jo have medvirket til at kæmperne igen forsvandt, siden de ikke er her mere.

Jeg vil minde om min egen debat om Maria Orsic her på pennen.

Biblen er ikke noget jeg er særlig dus med, men jeg har da læst afsnittene der hedder "Daniels Bog" og "Ezekiels Bog." Og desuden Velikovskijs bøger. Det er virkelig interessant.

11 måneder, 11 dage siden
11 måneder, 10 dage siden

Til Inghard.

Tak for brevet. Det vil være forkert at citere eller kommentere det her, blot kan jeg konstatere, at vi nok er dybt uenige på dette punkt.

11 måneder, 10 dage siden
11 måneder, 10 dage siden

Jeg har gennemset jeg véd snart ikke hvor mange Youtube videoer der påstår at levere beviser for eksistensen af fortidige menneskelige kæmper.

Jeg skal undlade at kommentere de mest fantasifulde, blot oplyse at det vrimler med fotos af påståede kæmpeskeletter; beklageligvis kan fototekniske undersøgelser påvise, at de alle som ét er manipulerede i et eller andet billedbehandlingsværktøj.

Ang. det specifikke skelet, der skulle stamme fra regionen Loja i Ecuador:

Den katolske præst Carlos Vaca skulle have fundet og privat opbevaret en uhyre stor samling af knogler og artefakter der skulle stamme fra disse kæmper. Samlingen blev holdt skjult for offentligheden, og efter hans død forsvandt det hele på mystisk vis. En del blev angiveligt leveret til et Smithsonian Institute, hvorfra de sørme også forsvandt på uforklarlig vis. Dette bruges så som bevis for, at 'sandheden' undertrykkes af hardcore darwinister og evolutionister.

Skelettet nævnes i en video med en Klaus Dona, hvori han om dette siger:

"When I had the Mystery Unsolved exhibition in Switzerland we did a model of a 7.60 meter skeleton"

Han siger tydeligt, at dette skelet er en model, dvs. en konstruktion, altså bestemt ikke et virkeligt skelet af en udgravet kæmpe. Modellens højde bygger han på fund af knogler og artefakter (især redskaber og våben) fundet forskellige steder på kloden. Knoglerne kan, og det giver han også udtryk for, ikke entydigt bevises at stamme fra virkelige kæmpevæsener. Så jeg beklager; men når det i emnet her siges, at skelettet er "bevist ægte", så kan selve en af medkonstruktørerne meddele, at det er det ikke, det er en tænkt model!

Sluttelig vil jeg henvise til denne artikel, som jeg desværre ikke kan læse i fuld udstrækning, da det kræver abonnement. Men i uddraget står bl.a.:

"Since the announcement of this discovery [af kæmpeskeletter I Ecuador, min anm.], several reports have vastly exaggerated the dimensions of the finds, with 7 feet reported as 7 meters (making them 23 feet tall). The bones have also been erroneously connected with hoax photos, as well as a reconstruction of an "Ecuador giant," which was a fake skeleton for a now-closed theme park in Switzerland."

...

Konklusionen på alt dette kan for mig kun blive, at eksistensen af kæmper som historisk virkelighed er yderst tvivlsom; de hører langt snarere hjemme i mytologier og sagnstof som f.eks. de nordiske jætter, de græske titaner, Odysséens kykloper og gammeltestamentlige filistrøse gudsønner.

11 måneder, 10 dage siden
11 måneder, 10 dage siden

Jeg ved der er for og imod af biblens baggrund, det har der altid været fra apostlenes tid, og nogen ser det som deres opgave at undertrykke biblens rigtighed. Jeg har også læst den kritik du beskriver.
Nu hvor stor disse kæmper var er beskrevet i biblen, også at de havde 6 finger og tæer på hver hånd, ligeledes hvorfra de stammer, som du vel også nu forstår.
Man kan beholde sin egen mening uden at komme på tværs af hinanden. Der er en protestant præst her i Berner Oberland med jødisk baggrund, som i årevis har undersøgt disse ting til bunden ved samtaler første hånd. Han er respekteret her i omgivelsernes kirker, fordi han giver foredrag og opklarer disse ting til bunden. Han har også lavet mange DVD med udførlig opklaringer og ægte billeder som ikke er efterlavet, også af disse kæmpe skeletler.
Vi var med på en af hans Israels rejser, derfor fik vi set Sodom og Gommora som ellers ikke er tilgængeligt for turister. Vi så også et udsnit af Ron Wayetts film om arket med cerumbinerne. Som du måske har set, blodet på arket blev undersøgt, det har kromosomer fra moren og et x men ingen fra faren og blodet er stadigvæk levnede i dag.
Jeg skriver ikke disse ting for at overbevise dig eller andre, men jeg står ved min tro, jeg er heller ikke forført, som du mere eller mindre har prøvet at bevise, jeg hører ikke til de religiøse fanatiske som bider på alting.

11 måneder, 10 dage siden
11 måneder, 10 dage siden

Undskyld der kom et par skrivefejl med.

11 måneder, 10 dage siden
11 måneder, 10 dage siden

"jeg er heller ikke forført, som du mere eller mindre har prøvet at bevise".

Det har jeg aldrig påstået. Jeg har alene forsøgt at finde dokumentation for eksistensen af menneskelige fortidskæmper, men som det fremgår af mit indlæg findes et endegyldigt bevis for dette ganske enkelt ikke, tværtimod hviler de eksisterende 'beviser' på et meget skrøbeligt grundlag, ja endda på direkte forfalskninger.

Det turde være dokumenteret til overflødighed i mit indlæg; men det gør så ikke større indtryk, hvad jeg sådan set heller ikke havde ventet. Ron Wyatt var en eventyrer og fantast, hvis såkaldte 'beviser' for alt muligt i GT til overflod er dokumenteret falske af seriøse ideologisk uhildede forskere.

Men alt dette gør jo ikke større indtryk, kan jeg forstå, så jeg vil runde min deltagelse i dette emne af med at citere, hvad du selv tidligere så rigtigt skriver: "der er ører som ikke vil vide af sandheden"!

11 måneder, 10 dage siden

Besvar debattråd

Debatten Dinosaurus. er startet 29/07-2019 10:10 af Ann R. Sørensen (Savanti) og er placeret under Kæledyr, verdens dyr m.fl..

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

43Lykken
40 minutter siden · Morpheus
3430Dagens ord
55 minutter siden · Savanti
29Forbyde kritik?
11 timer, 46 minutter siden · Engbo
0Tips og tricks til skriveprocessen
23 timer siden · Morpheus
12Dagens anekdote
1 dag, 2 timer siden · Prem
182Den frie verdens leder
1 dag, 9 timer siden · Engbo
0Soul & neosoul - musikinspiration
1 dag, 11 timer siden · Prem
54Ligheder
3 dage siden · Engbo
428Kontraster
4 dage siden · Engbo
2Det primitive holdbare.
4 dage siden · Prem
10Noget teknisk
7 dage siden · Kafkaesque
14Forstyrrende elementer i læsning
8 dage siden · maryanna
18Komplimenter
8 dage siden · Wernn
116Dagens Vits
9 dage siden · Savanti
122Virus
10 dage siden · dino
10Råd søges om tid til at skrive
11 dage siden · Prem
3Lidt snak om Fyldepennen
11 dage siden · Prem
0Kringsat
14 dage siden · Engbo
8Udødelige fortællinger
20 dage siden · Engbo
3Droner
21 dage siden · JohannesB
16Så udkommer min digtsamling
28 dage siden · Anita A
5Limericker på Vendelbomål
1 måned, 17 dage siden · Nordigarden
52Treenigheden
1 måned, 19 dage siden · Engbo
2Den statestik ... den statestik.
1 måned, 21 dage siden · knudkp
31Hvad mener i?
1 måned, 26 dage siden · Jack the Rapper...
5Direkte tale i udlandet
1 måned, 29 dage siden · Kafkaesque
2Royalty
2 måneder, 1 dag siden · WeirdSpace
1Er glad for at....
2 måneder, 2 dage siden · Eddie
3Betalæser søges til første kapitel ...
2 måneder, 13 dage siden · vilværeforfatte...
5Corona og forlagsbranchen
2 måneder, 14 dage siden · JohannesB
16Fusk i forlagskonstrakten?
2 måneder, 18 dage siden · Skribenten47
0Tillykke til dronningen
2 måneder, 25 dage siden · Savanti
2Klima krigeren.
3 måneder, 8 dage siden · Savanti
17Din dag
3 måneder, 19 dage siden · Genialegaver
15Liv andre steder?
3 måneder, 29 dage siden · spilskabet
6Fyldepennen.dk
4 måneder, 1 dag siden · Savanti
10Hvor pænt/positivt er dette afslag?
4 måneder, 7 dage siden · NAHansen
4Tilskud til udgivelse???
4 måneder, 7 dage siden · NAHansen
33Forfatteri og ensomhed
4 måneder, 10 dage siden · Wernn
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
4 måneder, 15 dage siden · Wernn
27SAS
4 måneder, 15 dage siden · Morpheus
1HJÆÆLP
4 måneder, 18 dage siden · Morten Vesterga...
0Google Docs oversætter til engelsk!
4 måneder, 24 dage siden · Tryggevælde
34Musikinspiration
4 måneder, 26 dage siden · dino
379Gud
4 måneder, 29 dage siden · Wernn
104Skyder de; fordi, der er krig?
5 måneder siden · Wernn
0Yousee.
5 måneder, 2 dage siden · Savanti
0Opdateringer og Google Chrome.
5 måneder, 2 dage siden · MollyTrine
15Min roman.
5 måneder, 3 dage siden · dino
3Læser & Kritik, søges!
5 måneder, 8 dage siden · Morpheus
2Hvedekorns bud på hvad et godt digt...
5 måneder, 9 dage siden · hermanøv
19Penge-tro vs. religion eller?
5 måneder, 9 dage siden · dino
0Udbetaling Danmark
5 måneder, 13 dage siden · Savanti
1Skriveklub
5 måneder, 13 dage siden · Wernn

Kæledyr, verdens dyr m.fl.

18Dinosaurus.
11 måneder, 10 dage siden · JohannesB
1Beskyttelse af truede dyrearter
11 måneder, 13 dage siden · dino
2Er det virkelig rigtigt?
1 år, 4 måneder siden · dino
5Kødspisere kontra vegetarer kontra ...
1 år, 8 måneder siden · dino
10Fluer
1 år, 11 måneder siden · Savanti
38Høns i haven
5 år siden · Josefine Hyldah...
36Jeg sparkede en andens hund
5 år siden · dino
15hønsehold
5 år siden · Tula