Fyldepennen · Chettoer

16 svar
Senest opdateret 6 måneder, 21 dage siden · 6 bruger(e) deltager
7 måneder, 2 dage siden

Hej kloge mennesker på Fyldepennen

Jeg følger nogle gange med i nyhederne men ikke alt jeg helt forstår .
Så kan i svare mig på, hvorfor ghettoerne i Århus bliver solgt, og hvad synes udlændingene om det?

Hvad er motivet og formålet ?, og hvem er det godt for og hvem gpr det udover ?
Hilsen
Ann .

7 måneder, 2 dage siden
7 måneder, 2 dage siden

Regeringen og flertallet i Århus Kommune har bestemt at dele af Gellerup Parken og lignende boligforeninger skal rives ned.

Formålet, som de påstår, er at indvandrer bliver bedre integreret, når de bliver spredt. Kun Enhedslisten i byrådet stemte i mod planen.
Jeg mener, at det er et alvorligt brud på menneskeretten, når man kan bestemme, hvor folk skal bo og ikke bo. Mange har demonstreret i mod beslutningen og udtrykt deres protest mod beslutningen. Bare lidt orientering med venlig hilsen --

7 måneder, 2 dage siden
7 måneder, 2 dage siden
7 måneder, 2 dage siden
7 måneder, 1 dag siden

Tak for jeres svar.
Synes godt nok det er noget svineri.
At regeringen og kommunen gør det nummer der.
Mvh
Ann .

7 måneder, 1 dag siden
7 måneder, 1 dag siden

Det er aldrig sjovt at være dem som en ekspropriation går ud over, uanset hvilket motiv der lægges til grund for den.

Læg mærke til, Savanti, din formulering: "hvad synes udlændingene om det?"
Det er nok egentlig der pointen er.
At det er udlændinge. Og et landområde, hvor der bor "for" mange udlændinge er ikke rigtig Danmark.
Men det er nu engang regeringers og kommuners politik at Danmark skal være Danmark. Overalt i Danmark.
Der skal ikke være noget sted i Danmark, hvor man kan gå rundt og føle at man ikke er i Danmark.

Man kan leve med ganske små enklaver. Men sætter man ikke bremsen i vil disse blive større og flere.
Til sidst kan man ikke stille noget op.

"Menneskerettighederne," som man påstår eksisterer, kan bruges til mange ting.
Det synes snart at være imod menneskerettighederne at Danmark eksisterer. Men så vil det vel også være imod menneskerettighederne at nedlægge Danmark, for hvordan skal folk i hundredtusindvis så få det daglige brød?

Opførelsen af Gjellerupparken rummede altså kimen til brud på menneskerettighederne, for med mere forudseende politikere ved magten skulle man jo kunne have forudset at den ville blive fyldt med folk der med tiden ville gøre området ukendeligt for danskere.

Sagen er at mange udlændinge ønsker at denne befolkning skal bo sammen, så de kan etablere deres egne regler for samfundsliv. Deres egen jura, deres eget sprog og undervisning af børn. De ønsker simpelthen at det område de bor i ikke skal være et dansk område.

Danske politikere der støtter denne udvikling (mod fremmedgørelse af ellers dansk territorium) er skyldige i at skade deres land.
Men den egentlige skyld ligger hos dem der har ladet det komme så vidt.
Men det ændrer ikke på at det er synd for de familier det konkret går ud over.

7 måneder, 1 dag siden
7 måneder, 1 dag siden

Jeg tror nu, dino, at man skal tage begrebet menneskerettigheder alvorligt. Det skal man rettet mod krænkelser; men også som krav. Selvkritisk skal man ikke regne andre med anden baggrund for ringere medborgere. Men man skal da også søge en venskabelig diskussion med f.eks muslimer. Muslimerne er ikke en samlet gruppe.

Nogle har det som nogle oprindelige danske med racistske tendenser - både mod danskere og andre muslimer.
Nogle søger efter fredelige løsninger - andre bliver hårdt-hærdet. Så tænk lige, dino, på dit syn på vort samarbejde med det krigsførende Saudi-Arabien og forholdet til Rusland.

Statsminister Løkke (forhåbentlig snart fhv.) har et broget forhold til kamp for muslimer og mod muslimer. Det er utroligt, vi finder os i det. Det er i hvert fald ikke vejen til fred.

7 måneder, 1 dag siden
7 måneder, 1 dag siden

Gellerup planen incl. Toveshøj blev etableret i perioden 1968 - 1972.
Det var længe før, udlændingene udgjorde et problem, og længe før danskerne mistede sansen for proportioner og anstændighed.
I tresserne var boligsituationen i Danmark håbløs for ganske almindelige mennesker.
Her var de store nye moderne byggerier et mere end velkomment tiltag, men vigtigere endnu; også et nødvendigt initiativ.
Situationen var dengang, at børnefamilier boede de mest utrolige steder: Skurvogne, gamle tyskerbarakker, vaskekældre, og hvad der ellers kunne give ly for vind og vejr.
Sygdomme som tuberkulose, polio og engelsk syge huserede og krævede dødsofre og invaliditet i et omfang, vi lykkeligvis har glemt alt om.
Nu river man så gode og velfungerende boliger ned, så der kan blive plads og bygget nyt og dyrt for dem, der har de fede job og kan betale for at bo der fremover. De nuværende kan i alle tilfælde ikke.
Hvor mon der bliver plads til dem?

Tjaee! Måske finder man et område ude i Trige bag forbrændingsanstalten.

Med venlig hilsen
Kattegat

7 måneder, 1 dag siden
7 måneder, 1 dag siden

Jeg kan fuldt og helt backe op om de tanker der oprindeligt lå til grund for opførelse af billige sociale boliger, for himlen skal vide at arbejdernes boligforhold i gamle dage lod meget tilbage at ønske.
De jammerlige boliger i baggårdene som også mange forfattere har omtalt var deprimerende små, mørke og og usunde.

At man så byggede en masse åndssvage betonkasser er en anden sag.

Det var også denne indignation der prægede Egon Weidekamp da han ville sanere den sorte firkant på Nørrebro. Han ville lave noget bedre, hvor alle havde badeværelse, køkken osv.
Men det mødte modstand! Og fra hvem??

I dag kan vi også her se tilbage på et Nørrebro, hvor "dødssygfaktoren" desværre stadig er for høj.
Vi husker Inger Lise Gårde der sang: "Der var dejligst på det gamle Nørrebro..."
Den høres ikke så ofte mere. Jeg kan nok gætte hvorfor. Den er nok blev lidt for uanstændig til vore dages smag.

Det er trist og dyrt at man nu skal rive fungerende boliger ned.
Men årsagen har faktisk noget med anstændighed at gøre.
De tætpakkede og usunde boliger som vi husker fra de gamle brokvarterer genfinder vi i vore dages ghettoer. Det er nemlig ikke sundt for Danmark at etablere områder der i bund og grund er udenlandske og steder hvor en dansker vil være nervøs for at færdes. Hvis han ikke ligner en reklame for liste B eller Ø. Og det er heller ikke anstændigt.

7 måneder, 1 dag siden
7 måneder, 1 dag siden

Hvis der er så mange der er utilfredse med udlændinge er her, hvorfor blev de så bragt ind i landet? Jeg spørger bare
Mvh Ann .

7 måneder, 1 dag siden
7 måneder, 1 dag siden

Det er, rent ud sagt, et vanskeligt spørgsmål.

Men lad mig komme med visse antydninger, selvom emnet er meget komplekst.
For at begynde et sted, lad os nævne de enlige mænd fra Tyrkiet og Jugoslavien fra nok sidst i 60-erne. De trængte til jobs, og der var plads til dem. Gensidig gavn!
Siden øgedes antallet, og med indvandrerloven fik flygtningene lov at komme sammen med familierne. Egentlig indvandring blev bremset for mange år siden, men som flygtninge kunne man komme ind.

Siden er der mindst tre faktorer i spil
1. Venlighed overfor folk i nød.
2. Mellemøstens erkendelse af at man i Europa ikke havde vilje til at sige nej.
3. Venstrefløjens revolutionære fiasko, fik ny vind ved nye mennesker på banen.
4. Behov for flere hænder i job, og samfundets accept af at forsørge dem der ikke kommer i arbejde. (Typisk hustruer.)

Det kan siges langt mere nøjagtigt end her.
Men vigtigt er at der har været meget forskellige meninger om hvorvidt indvandring og familiesammenføring er til gavn eller skade.
Det er ofte ikke de samme der har bragt udlændingene hertil som er utilfredse med deres øgede antal.

Lad os sige at 90% er danske og 10% udlændinge. Problem?
Det kommer an på aldersfordelingen og hvor mange børn der fødes.
Man må regne på den "demografiske udvikling" over de næste 100 år og se hvordan grupperne udvikler sig i antal.
Det gælder alle steder at fremtiden tilhører børnene.
Men hvis i løbet af få årtier et flertal at børnene er muslimer, så vil samfundet blive muslimsk efter yderligere få årtier.

Går du i bikini på stranden? På gaden uden tørklæde? Kan du drikke en bajer med vennerne?
Hvis Islam og sharia kommer til magten, kan du glemme alt om det fremover.

Hvis man vil undgå det, skal man begynde et sted. Det er sikkert for sent, men man kan udsætte overgangen en tid.

Tænk på Nordirland! Samme etnicitet, samme sprog, og alle kristne, men forskellige slags kristendom. Kun med nød og næppe holder de hinanden ud, og de har været på randen af borgerkrig.

Hvad med forskellige etnicitet, forskellige sprog og vidt forskellige religioner.
Hvorfor er der fred hos os, nå folk er så forskellige?
Det er der også kun fordi danskere har haft magten indtil nu. Engang når styrken er omtrent lige stor, kommer kampen i gaderne.
Sådan har det været alle andre steder, hvor sådanne parter har stået overfor hinanden. Hvorfor skulle Danmark værre anderledes?

Det er i det lys at regeringen vil have ændret på visse boligområder, selvom det kan virke lidt ulækkert.

7 måneder, 1 dag siden
7 måneder siden

Tak for uddybende svar Dino. Nu er det til at forstå .
Mvh Ann .

7 måneder siden
7 måneder siden

Dino!
Demografisk forskning modsiger dig direkte angående din analyse af det muslimske problem.

Den Irske borgerkrig var ikke en religionskrig, men et socialt oprør mod besættelsesmagten Storbritannien. Blandt IRAs stiftere var såvel protestanter som katolikker.

Med venlig hilsen
Kattegat
.

7 måneder siden
7 måneder siden

Tak for det, Kattegat.
Men ikke desto mindre har forholdet imellem katolikker og reformerte spillet en stor rolle der. For religion er i høj grad med til at identificere hvem man er.

Og det nordirske eksempel blev kun medtaget som et eksempel på hvor alvorlig en konflikt kan blive i et land selv om der er betydelige ligheder imellem forskellige fraktioner.
Du har uden tvivl ret i at det nationale spørgsmål er væsentligt der og sagens kerne.

Men hvis Islams repræsentation i DK øges til størrelse hvor magten i gaderne og institutionerne kan svinge, så vil religiøse forskelle også i Danmark afspejle sig i "nationale" forhold. For folk vil dele sig efter anskuelser! Muslimer vil søge at bo i områder som de vil se som "deres."

Derfor er og bliver barrierer der tager udgangspunkt i etnicitet (det betyder naturligvis ikke noget for du og jeg!), sprog, kultur og altså ikke mindst religion med tiden også til en territorial barriere.
Så tingene hænger sammen.

Det vil de gøre i Danmark og det gør de i Nordirland.

Desuden: Hvad er det der gør at nogle er glad for Englands besættelse og andre ikke? Der kan være politiske holdninger involveret, som du siger. Men jeg nægter at tro at kultur og religion ikke også skulle have meget med den sag at gøre.
(Eksistensen af protestanter som deltagere i IRA ser jeg ikke som tegn på at det ikke er tilfældet.)

Og der er i DK lagt i kakkelovnen til konflikter. For muslimer indrømmer at de underviser i muslimers pligt til at hade vantro.
Danske børn lærer derimod at vi også godt kan elske muslimer.
Det vil ende galt.

7 måneder siden
6 måneder, 21 dage siden

Der bor altså temmelig mange danskere i de såkaldte ghetto-områder.
Bare lige et indspark i den interessante debat.
heriblandt folk på overførselsindkomster (bla. folkepensionister, der har boet der længe) - og som Kattegat er inde på:
Hvor skal de nu bo??
Mig bekendt bygger man ikke nye boliger, som folk med små indkomster har råd til at bo i - om de så e rførste, anden eller tredjegenerations-danskere,

vh. Pia H

6 måneder, 21 dage siden
6 måneder, 21 dage siden
#14 Engbo

Det er en af de ting, som bekræfter, at mange ikke tænker på konsekvensen af deres X ved valget. Det er helt i stid med de man menneske rettigheder, man fremhæver.

Om flygtninge indvandrer er der også grund til at fremhæve vores medskyld i flygtninge strømme på grund af de krige vi har medvirket til. Så her vi også et medansvar over for Ns pligter. Venligst Enbo

6 måneder, 21 dage siden
6 måneder, 21 dage siden

Engbo. Det har du fuldstændig ret i. Hvad mener du så om dem der ikke stemte til valgeet? Jeg var meget i tvivl så derfor fra valgte jeg at stemme.
Hilsen Savanti.

6 måneder, 21 dage siden
6 måneder, 21 dage siden
#16 Engbo

#15 Tak Savanti. Men det siger også noget om, det er vigtigt med debatter - få sine synspunkter afprøvede. Venlig hilsen ---

6 måneder, 21 dage siden

Besvar debattråd

Debatten Chettoer er startet 24/06-2019 10:10 af Ann R. Sørensen (Savanti) og er placeret under Fyldepennen.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

60Hvad betyder én menneskehed for dig...
17 minutter siden · Morpheus
15Din dag
1 time, 2 minutter siden · Fink
52Skyder de; fordi, der er krig?
1 time, 49 minutter siden · dino
3Penge-tro vs. religion eller?
1 time, 55 minutter siden · dino
3197Dagens ord
2 timer, 33 minutter siden · Savanti
363Kontraster
2 timer, 34 minutter siden · Savanti
5Verdens økonomi
21 timer siden · dino
324Gud
1 dag, 1 time siden · Wernn
1470% sænkning af CO2 udslip
1 dag, 7 timer siden · Wernn
8Min roman.
2 dage, 15 timer siden · Trille.Emilie
32Ligheder
5 dage siden · Savanti
18Forfatteri og ensomhed
9 dage siden · Wernn
0En molbohistorie?
9 dage siden · dino
4som der
9 dage siden · dino
3Findes der mon sådan en bog???
10 dage siden · Savanti
16Kunst og digte
10 dage siden · Savanti
12Rediger/slet kommentar
16 dage siden · hermanøv
4Nytårstalen
18 dage siden · dino
117Statsborgerskab
21 dage siden · Wernn
7Noget galt i halsen? Sprog og biolo...
21 dage siden · Wernn
12Julens indlæg
24 dage siden · dino
7Hvor pænt/positivt er dette afslag?
1 måned siden · peter_romer
3Fatter du det?
1 måned siden · Wernn
7Redigering
1 måned, 3 dage siden · NAHansen
65Demokrati
1 måned, 5 dage siden · Wernn
20Udslettelse af selvet
1 måned, 6 dage siden · Morpheus
10Så udkommer min digtsamling
1 måned, 11 dage siden · Machula T.
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 måned, 11 dage siden · Wernn
1INTERVIEW TIL EN OSO OPGAVE.
1 måned, 12 dage siden · Eddie
23Entropi og evolution
1 måned, 12 dage siden · Wernn
122Hvad er du taknemmelig for i dag?
1 måned, 12 dage siden · Freema
3Det sner på fyldepennen kan jeg se
1 måned, 13 dage siden · Freema
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 måned, 13 dage siden · Wernn
2Hærværk
1 måned, 15 dage siden · dino
1Journaliststuderende på jagt efter ...
1 måned, 18 dage siden · Eddie
109Homofobi
1 måned, 19 dage siden · leviP
20Det kimer nu til vinterfest
1 måned, 22 dage siden · dino
0Gælds styrelsen .
1 måned, 28 dage siden · Savanti
6Hvem ejer og driver fyldepennen.dk
1 måned, 29 dage siden · Engbo
11El-biler
1 måned, 29 dage siden · dino
8En lille opgave
1 måned, 29 dage siden · dino
1Brug af navne i bøger?
2 måneder siden · Eddie
3Er der en vinkender tilstede?
2 måneder, 5 dage siden · ordkløver6
6Er E-sport sport?
2 måneder, 9 dage siden · dino
2Er man tvunget til tavshed?
2 måneder, 10 dage siden · Eddie
29Sentimentalitet
2 måneder, 12 dage siden · Wernn
5Pengetroen
2 måneder, 12 dage siden · Wernn
19Lykke
2 måneder, 18 dage siden · Engbo

Fyldepennen

5Verdens økonomi
21 timer siden · dino
2Hjælp - flyt af tekst til anden kat...
5 måneder, 9 dage siden · knudkp
3Sletning af profiler
5 måneder, 20 dage siden · NAHansen
2Har du osse været ude for det?
5 måneder, 23 dage siden · NAHansen
1Redigering af kategori efter public...
5 måneder, 23 dage siden · NAHansen
0Spam fra profilen : Ellen baby
6 måneder, 1 dag siden · knudkp
10Danmark
6 måneder, 16 dage siden · dino
16Chettoer
6 måneder, 21 dage siden · Engbo
5Norges bjerge
6 måneder, 22 dage siden · Engbo
0Lidt sjov med statestikken
9 måneder, 10 dage siden · knudkp
0Opfindelse til fyldepennen
9 måneder, 12 dage siden · Savanti
2Hvorfor ?
9 måneder, 21 dage siden · Brehmer
2Google
9 måneder, 24 dage siden · Savanti
6Skriveøvelser
10 måneder, 7 dage siden · Miss-Leth
0Sjovt!
10 måneder, 11 dage siden · knudkp
0Statestik
10 måneder, 19 dage siden · knudkp
2Statestikken der gik
10 måneder, 28 dage siden · knudkp
3Krav om 5 kommentarer før tekst kan...
11 måneder, 1 dag siden · Birkmand
2Grundvand . Spildevand .
11 måneder, 8 dage siden · dino
2Sekventielt
11 måneder, 12 dage siden · knudkp
0Varmepumpen .
11 måneder, 13 dage siden · Savanti
2Næsten 500 gange Lort på Pose
11 måneder, 15 dage siden · knudkp
0500 gange er Nedsmeltning set
1 år siden · knudkp
5Fjernede indlæg
1 år, 1 måned siden · Kåemer
2Kan man redigere i en publiceret te...
1 år, 1 måned siden · Djani Sejd
5Hjælp - hvad skal jeg gøre her? VIG...
1 år, 2 måneder siden · knudkp
5Hvordan øndrer justerer man tekst, ...
1 år, 2 måneder siden · Kåemer
0Så rundede jeg 400 visninger
1 år, 3 måneder siden · knudkp
7Religions forum?
1 år, 3 måneder siden · Inghard
16Fredagsbrok
1 år, 3 måneder siden · knudkp
5Hvorfor aldersgrænse og unge forfat...
1 år, 3 måneder siden · Kåemer
11Udvikling af Fyldepnnen.dk
1 år, 5 måneder siden · tope
0bedømmelser til skriveøvelser
1 år, 7 måneder siden · Arwen
3Ny ide til bog.
1 år, 8 måneder siden · Jes B
5Status på fantasy-skriverier?
1 år, 8 måneder siden · DenFrieNukleoti...
5Svarkommentar
1 år, 10 måneder siden · JacobPatrickPou...
1Irrelevante kommentarer
1 år, 10 måneder siden · JacobPatrickPou...
4Stilart vs. tekst-politiet
1 år, 10 måneder siden · ErDetSåVigtigt
1Erotik i litteratur
1 år, 11 måneder siden · Kåemer
13publiceringsbesvær - kan nogen hjæl...
2 år siden · Anni Idorn
2Billede.
2 år siden · Fink
2App?
2 år siden · Vacca foeda
10Digtsamlinger
2 år siden · Mons1957
1E-bog.
2 år siden · Mons1957
12Chatten
2 år siden · Babyangel85
35Fyldepennens start
2 år siden · Engbo
0betalæser til krimi søges
2 år siden · Grækeren
2Artikler?
2 år siden · Mons1957