Fyldepennen · Chettoer

16 svar
Senest opdateret 3 år siden · 6 bruger(e) deltager
3 år siden

Hej kloge mennesker på Fyldepennen

Jeg følger nogle gange med i nyhederne men ikke alt jeg helt forstår .
Så kan i svare mig på, hvorfor ghettoerne i Århus bliver solgt, og hvad synes udlændingene om det?

Hvad er motivet og formålet ?, og hvem er det godt for og hvem gpr det udover ?
Hilsen
Ann .

3 år siden
3 år siden

Regeringen og flertallet i Århus Kommune har bestemt at dele af Gellerup Parken og lignende boligforeninger skal rives ned.

Formålet, som de påstår, er at indvandrer bliver bedre integreret, når de bliver spredt. Kun Enhedslisten i byrådet stemte i mod planen.
Jeg mener, at det er et alvorligt brud på menneskeretten, når man kan bestemme, hvor folk skal bo og ikke bo. Mange har demonstreret i mod beslutningen og udtrykt deres protest mod beslutningen. Bare lidt orientering med venlig hilsen --

3 år siden
3 år siden
#2

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

3 år siden
3 år siden

Tak for jeres svar.
Synes godt nok det er noget svineri.
At regeringen og kommunen gør det nummer der.
Mvh
Ann .

3 år siden
3 år siden

Det er aldrig sjovt at være dem som en ekspropriation går ud over, uanset hvilket motiv der lægges til grund for den.

Læg mærke til, Savanti, din formulering: "hvad synes udlændingene om det?"
Det er nok egentlig der pointen er.
At det er udlændinge. Og et landområde, hvor der bor "for" mange udlændinge er ikke rigtig Danmark.
Men det er nu engang regeringers og kommuners politik at Danmark skal være Danmark. Overalt i Danmark.
Der skal ikke være noget sted i Danmark, hvor man kan gå rundt og føle at man ikke er i Danmark.

Man kan leve med ganske små enklaver. Men sætter man ikke bremsen i vil disse blive større og flere.
Til sidst kan man ikke stille noget op.

"Menneskerettighederne," som man påstår eksisterer, kan bruges til mange ting.
Det synes snart at være imod menneskerettighederne at Danmark eksisterer. Men så vil det vel også være imod menneskerettighederne at nedlægge Danmark, for hvordan skal folk i hundredtusindvis så få det daglige brød?

Opførelsen af Gjellerupparken rummede altså kimen til brud på menneskerettighederne, for med mere forudseende politikere ved magten skulle man jo kunne have forudset at den ville blive fyldt med folk der med tiden ville gøre området ukendeligt for danskere.

Sagen er at mange udlændinge ønsker at denne befolkning skal bo sammen, så de kan etablere deres egne regler for samfundsliv. Deres egen jura, deres eget sprog og undervisning af børn. De ønsker simpelthen at det område de bor i ikke skal være et dansk område.

Danske politikere der støtter denne udvikling (mod fremmedgørelse af ellers dansk territorium) er skyldige i at skade deres land.
Men den egentlige skyld ligger hos dem der har ladet det komme så vidt.
Men det ændrer ikke på at det er synd for de familier det konkret går ud over.

3 år siden
3 år siden

Jeg tror nu, dino, at man skal tage begrebet menneskerettigheder alvorligt. Det skal man rettet mod krænkelser; men også som krav. Selvkritisk skal man ikke regne andre med anden baggrund for ringere medborgere. Men man skal da også søge en venskabelig diskussion med f.eks muslimer. Muslimerne er ikke en samlet gruppe.

Nogle har det som nogle oprindelige danske med racistske tendenser - både mod danskere og andre muslimer.
Nogle søger efter fredelige løsninger - andre bliver hårdt-hærdet. Så tænk lige, dino, på dit syn på vort samarbejde med det krigsførende Saudi-Arabien og forholdet til Rusland.

Statsminister Løkke (forhåbentlig snart fhv.) har et broget forhold til kamp for muslimer og mod muslimer. Det er utroligt, vi finder os i det. Det er i hvert fald ikke vejen til fred.

3 år siden
3 år siden

Gellerup planen incl. Toveshøj blev etableret i perioden 1968 - 1972.
Det var længe før, udlændingene udgjorde et problem, og længe før danskerne mistede sansen for proportioner og anstændighed.
I tresserne var boligsituationen i Danmark håbløs for ganske almindelige mennesker.
Her var de store nye moderne byggerier et mere end velkomment tiltag, men vigtigere endnu; også et nødvendigt initiativ.
Situationen var dengang, at børnefamilier boede de mest utrolige steder: Skurvogne, gamle tyskerbarakker, vaskekældre, og hvad der ellers kunne give ly for vind og vejr.
Sygdomme som tuberkulose, polio og engelsk syge huserede og krævede dødsofre og invaliditet i et omfang, vi lykkeligvis har glemt alt om.
Nu river man så gode og velfungerende boliger ned, så der kan blive plads og bygget nyt og dyrt for dem, der har de fede job og kan betale for at bo der fremover. De nuværende kan i alle tilfælde ikke.
Hvor mon der bliver plads til dem?

Tjaee! Måske finder man et område ude i Trige bag forbrændingsanstalten.

Med venlig hilsen
Kattegat

3 år siden
3 år siden

Jeg kan fuldt og helt backe op om de tanker der oprindeligt lå til grund for opførelse af billige sociale boliger, for himlen skal vide at arbejdernes boligforhold i gamle dage lod meget tilbage at ønske.
De jammerlige boliger i baggårdene som også mange forfattere har omtalt var deprimerende små, mørke og og usunde.

At man så byggede en masse åndssvage betonkasser er en anden sag.

Det var også denne indignation der prægede Egon Weidekamp da han ville sanere den sorte firkant på Nørrebro. Han ville lave noget bedre, hvor alle havde badeværelse, køkken osv.
Men det mødte modstand! Og fra hvem??

I dag kan vi også her se tilbage på et Nørrebro, hvor "dødssygfaktoren" desværre stadig er for høj.
Vi husker Inger Lise Gårde der sang: "Der var dejligst på det gamle Nørrebro..."
Den høres ikke så ofte mere. Jeg kan nok gætte hvorfor. Den er nok blev lidt for uanstændig til vore dages smag.

Det er trist og dyrt at man nu skal rive fungerende boliger ned.
Men årsagen har faktisk noget med anstændighed at gøre.
De tætpakkede og usunde boliger som vi husker fra de gamle brokvarterer genfinder vi i vore dages ghettoer. Det er nemlig ikke sundt for Danmark at etablere områder der i bund og grund er udenlandske og steder hvor en dansker vil være nervøs for at færdes. Hvis han ikke ligner en reklame for liste B eller Ø. Og det er heller ikke anstændigt.

3 år siden
3 år siden

Hvis der er så mange der er utilfredse med udlændinge er her, hvorfor blev de så bragt ind i landet? Jeg spørger bare
Mvh Ann .

3 år siden
3 år siden

Det er, rent ud sagt, et vanskeligt spørgsmål.

Men lad mig komme med visse antydninger, selvom emnet er meget komplekst.
For at begynde et sted, lad os nævne de enlige mænd fra Tyrkiet og Jugoslavien fra nok sidst i 60-erne. De trængte til jobs, og der var plads til dem. Gensidig gavn!
Siden øgedes antallet, og med indvandrerloven fik flygtningene lov at komme sammen med familierne. Egentlig indvandring blev bremset for mange år siden, men som flygtninge kunne man komme ind.

Siden er der mindst tre faktorer i spil
1. Venlighed overfor folk i nød.
2. Mellemøstens erkendelse af at man i Europa ikke havde vilje til at sige nej.
3. Venstrefløjens revolutionære fiasko, fik ny vind ved nye mennesker på banen.
4. Behov for flere hænder i job, og samfundets accept af at forsørge dem der ikke kommer i arbejde. (Typisk hustruer.)

Det kan siges langt mere nøjagtigt end her.
Men vigtigt er at der har været meget forskellige meninger om hvorvidt indvandring og familiesammenføring er til gavn eller skade.
Det er ofte ikke de samme der har bragt udlændingene hertil som er utilfredse med deres øgede antal.

Lad os sige at 90% er danske og 10% udlændinge. Problem?
Det kommer an på aldersfordelingen og hvor mange børn der fødes.
Man må regne på den "demografiske udvikling" over de næste 100 år og se hvordan grupperne udvikler sig i antal.
Det gælder alle steder at fremtiden tilhører børnene.
Men hvis i løbet af få årtier et flertal at børnene er muslimer, så vil samfundet blive muslimsk efter yderligere få årtier.

Går du i bikini på stranden? På gaden uden tørklæde? Kan du drikke en bajer med vennerne?
Hvis Islam og sharia kommer til magten, kan du glemme alt om det fremover.

Hvis man vil undgå det, skal man begynde et sted. Det er sikkert for sent, men man kan udsætte overgangen en tid.

Tænk på Nordirland! Samme etnicitet, samme sprog, og alle kristne, men forskellige slags kristendom. Kun med nød og næppe holder de hinanden ud, og de har været på randen af borgerkrig.

Hvad med forskellige etnicitet, forskellige sprog og vidt forskellige religioner.
Hvorfor er der fred hos os, nå folk er så forskellige?
Det er der også kun fordi danskere har haft magten indtil nu. Engang når styrken er omtrent lige stor, kommer kampen i gaderne.
Sådan har det været alle andre steder, hvor sådanne parter har stået overfor hinanden. Hvorfor skulle Danmark værre anderledes?

Det er i det lys at regeringen vil have ændret på visse boligområder, selvom det kan virke lidt ulækkert.

3 år siden
3 år siden

Tak for uddybende svar Dino. Nu er det til at forstå .
Mvh Ann .

3 år siden
3 år siden

Dino!
Demografisk forskning modsiger dig direkte angående din analyse af det muslimske problem.

Den Irske borgerkrig var ikke en religionskrig, men et socialt oprør mod besættelsesmagten Storbritannien. Blandt IRAs stiftere var såvel protestanter som katolikker.

Med venlig hilsen
Kattegat
.

3 år siden
3 år siden

Tak for det, Kattegat.
Men ikke desto mindre har forholdet imellem katolikker og reformerte spillet en stor rolle der. For religion er i høj grad med til at identificere hvem man er.

Og det nordirske eksempel blev kun medtaget som et eksempel på hvor alvorlig en konflikt kan blive i et land selv om der er betydelige ligheder imellem forskellige fraktioner.
Du har uden tvivl ret i at det nationale spørgsmål er væsentligt der og sagens kerne.

Men hvis Islams repræsentation i DK øges til størrelse hvor magten i gaderne og institutionerne kan svinge, så vil religiøse forskelle også i Danmark afspejle sig i "nationale" forhold. For folk vil dele sig efter anskuelser! Muslimer vil søge at bo i områder som de vil se som "deres."

Derfor er og bliver barrierer der tager udgangspunkt i etnicitet (det betyder naturligvis ikke noget for du og jeg!), sprog, kultur og altså ikke mindst religion med tiden også til en territorial barriere.
Så tingene hænger sammen.

Det vil de gøre i Danmark og det gør de i Nordirland.

Desuden: Hvad er det der gør at nogle er glad for Englands besættelse og andre ikke? Der kan være politiske holdninger involveret, som du siger. Men jeg nægter at tro at kultur og religion ikke også skulle have meget med den sag at gøre.
(Eksistensen af protestanter som deltagere i IRA ser jeg ikke som tegn på at det ikke er tilfældet.)

Og der er i DK lagt i kakkelovnen til konflikter. For muslimer indrømmer at de underviser i muslimers pligt til at hade vantro.
Danske børn lærer derimod at vi også godt kan elske muslimer.
Det vil ende galt.

3 år siden
3 år siden

Der bor altså temmelig mange danskere i de såkaldte ghetto-områder.
Bare lige et indspark i den interessante debat.
heriblandt folk på overførselsindkomster (bla. folkepensionister, der har boet der længe) - og som Kattegat er inde på:
Hvor skal de nu bo??
Mig bekendt bygger man ikke nye boliger, som folk med små indkomster har råd til at bo i - om de så e rførste, anden eller tredjegenerations-danskere,

vh. Pia H

3 år siden
3 år siden
#14 Engbo

Det er en af de ting, som bekræfter, at mange ikke tænker på konsekvensen af deres X ved valget. Det er helt i stid med de man menneske rettigheder, man fremhæver.

Om flygtninge indvandrer er der også grund til at fremhæve vores medskyld i flygtninge strømme på grund af de krige vi har medvirket til. Så her vi også et medansvar over for Ns pligter. Venligst Enbo

3 år siden
3 år siden

Engbo. Det har du fuldstændig ret i. Hvad mener du så om dem der ikke stemte til valgeet? Jeg var meget i tvivl så derfor fra valgte jeg at stemme.
Hilsen Savanti.

3 år siden
3 år siden
#16 Engbo

#15 Tak Savanti. Men det siger også noget om, det er vigtigt med debatter - få sine synspunkter afprøvede. Venlig hilsen ---

3 år siden

Besvar debattråd

Debatten Chettoer er startet 24/06-2019 10:10 af Ann R. Sørensen (Savanti) og er placeret under Fyldepennen.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

8Hvornår har en begyndelse for meget...
10 timer, 57 minutter siden · Machula T.
18Hvad inspirerer dig
1 dag, 11 timer siden · heksemutter
4129Dagens ord
4 dage siden · David H
15Gang i lidt større projekter: Novel...
6 dage siden · Eddie
513Kontraster
6 dage siden · Savanti
13'Penge'
6 dage siden · Brehmer
1Formatering fra word til Fyldepenne...
15 dage siden · Pia Hansen
11Mellemgaard - et forlag i frit fald
16 dage siden · Henrik Petersen
131Dagens Vits
16 dage siden · dino
5Anbefalinger til forlag?
1 måned, 10 dage siden · grkemacar
21Chatten
1 måned, 10 dage siden · Ellabella
1Prøver her
1 måned, 12 dage siden · FaetterA
97Ligheder
1 måned, 14 dage siden · Savanti
1Selvudgivelse, momsfritagelse og Am...
3 måneder, 24 dage siden · Turse
1Blinder eller blænder
3 måneder, 26 dage siden · heksemutter
0Kunst og verden politik
4 måneder, 23 dage siden · MariaMolgaard
0Alt er relativt
4 måneder, 25 dage siden · Ansu
4Søger kritik af Digtsamlings opsætn...
4 måneder, 25 dage siden · Ansu
13Kunsten i fokus
4 måneder, 27 dage siden · belmindelig
42Menneskerettighederne
5 måneder, 1 dag siden · BjørnLangkilde
3Valg af forlag til digtsamling
5 måneder, 1 dag siden · belmindelig
2Din yndlings kirken salme sang
5 måneder, 28 dage siden · MariaMolgaard
11Troen og kirken
5 måneder, 29 dage siden · MariaMolgaard
4NATO
6 måneder, 1 dag siden · Engbo
9Freddy - drengen fra skoven
6 måneder, 14 dage siden · Biker Mike
12Hvordan skriver man en musical?
6 måneder, 18 dage siden · Cath Brown
2Datid og fortid
6 måneder, 20 dage siden · Filia
1Hvad skal du i aften du lyst til at...
6 måneder, 23 dage siden · Provenceflemmin...
152Hvad er du taknemmelig for i dag?
7 måneder, 1 dag siden · Savanti
3Gør ægte kærlighed blind?
7 måneder, 9 dage siden · dino
2Feedback søges til min novellepodca...
8 måneder, 13 dage siden · Stenfisker
0Musik
8 måneder, 16 dage siden · Savanti
0ups
8 måneder, 20 dage siden · Savanti
0Musisk oplevelse
8 måneder, 28 dage siden · knudkp
0Dine øjne på Mona Lisa
8 måneder, 29 dage siden · MariaMolgaard
0En ulykke sker aldrig alene
8 måneder, 29 dage siden · MariaMolgaard
0HAR DU SET MÅNEN kl 17:30
9 måneder siden · MariaMolgaard
0Kan du anbefalde
9 måneder, 7 dage siden · MariaMolgaard
3Hvis du kunne vælge
9 måneder, 9 dage siden · Engbo
4Din søndag min søndag
9 måneder, 12 dage siden · AnnaPigen3
0Presse meddelse.?
9 måneder, 19 dage siden · JesperSB
0Alexander Woods musiker
9 måneder, 24 dage siden · MariaMolgaard
2Spiller i også online spil?
9 måneder, 27 dage siden · dino
8Hvordan har du det
10 måneder, 10 dage siden · Engbo
2Hvordan finder jeg gamle debatter o...
10 måneder, 14 dage siden · Eddie
1Forstå Michael strunge og David Bow...
10 måneder, 27 dage siden · Allimacc
4Hjælp ønskes til sangtekster
10 måneder, 27 dage siden · Den Lianer Gois...
3Spørgsmål om promovering af sin bog...
11 måneder, 6 dage siden · Savanti

Fyldepennen

4NATO
6 måneder, 1 dag siden · Engbo
2Datid og fortid
6 måneder, 20 dage siden · Filia
0Musik
8 måneder, 16 dage siden · Savanti
3Hvis du kunne vælge
9 måneder, 9 dage siden · Engbo
2Hvordan finder jeg gamle debatter o...
10 måneder, 14 dage siden · Eddie
1Internationalt
1 år, 3 dage siden · MerakiPLyhne
27Skal vi starte et skrive- fortællef...
1 år siden · Anniina
2Navne
1 år, 5 måneder siden · Engbo
2Må eller må man ikke?
1 år, 7 måneder siden · Savanti
4Sortering af dagbog
1 år, 11 måneder siden · Prem
1Er glad for at....
2 år siden · Eddie
2Hjælp - flyt af tekst til anden kat...
3 år siden · knudkp
3Sletning af profiler
3 år siden · NAHansen
2Har du osse været ude for det?
3 år siden · NAHansen
1Redigering af kategori efter public...
3 år siden · NAHansen
0Spam fra profilen : Ellen baby
3 år siden · knudkp
10Danmark
3 år siden · dino
16Chettoer
3 år siden · Engbo
5Norges bjerge
3 år siden · Engbo
0Lidt sjov med statestikken
3 år siden · knudkp
0Opfindelse til fyldepennen
3 år siden · Savanti
2Hvorfor ?
3 år siden · Brehmer
2Google
3 år siden · Savanti
6Skriveøvelser
3 år siden · Miss-Leth
0Sjovt!
3 år siden · knudkp
0Statestik
3 år siden · knudkp
2Statestikken der gik
3 år siden · knudkp
3Krav om 5 kommentarer før tekst kan...
3 år siden · Birkmand
2Grundvand . Spildevand .
3 år siden · dino
2Sekventielt
3 år siden · knudkp
0Varmepumpen .
3 år siden · Savanti
2Næsten 500 gange Lort på Pose
3 år siden · knudkp
0500 gange er Nedsmeltning set
3 år siden · knudkp
5Fjernede indlæg
3 år siden · Kåemer
2Kan man redigere i en publiceret te...
3 år siden · Djani Sejd
5Hjælp - hvad skal jeg gøre her? VIG...
3 år siden · knudkp
5Hvordan øndrer justerer man tekst, ...
3 år siden · Kåemer
0Så rundede jeg 400 visninger
3 år siden · knudkp
7Religions forum?
3 år siden · Inghard
16Fredagsbrok
3 år siden · knudkp
5Hvorfor aldersgrænse og unge forfat...
3 år siden · Kåemer
11Udvikling af Fyldepnnen.dk
4 år siden · tope
0bedømmelser til skriveøvelser
4 år siden · Arwen
3Ny ide til bog.
4 år siden · Jes B
5Status på fantasy-skriverier?
4 år siden · DenFrieNukleoti...
5Svarkommentar
4 år siden · JacobPatrickPou...
1Irrelevante kommentarer
4 år siden · JacobPatrickPou...
4Stilart vs. tekst-politiet
4 år siden · ErDetSåVigtigt