Familie, børn og parforhold · Porno

21 svar
Senest opdateret 3 år siden · 8 bruger(e) deltager
3 år siden

Internetportalen Tumblr har meddelt at de i fremtiden vil udelukke porno. - Er det positivt?

Vi lever i en tid hvor der er stor udvikling på det område. Seriøs film bliver stadig mere dristige når det gælder det erotiske, og nogle pornoproducenter arbejder på at få mere kvalitetshandling ind i deres film. Det er som om de to genrer nærmer sig hinanden. Og hvem ved, måske kan de ligefrem nå frem til at sex også på film kan være en naturlig del af menneskelivet.

Men så går udviklingen også den modsatte vej, som nu med Tumblr, at "snerperne" og de sexforskrækkede gør hvad de kan for at dække os til og lukke vore øjne fra alle de lystige uartigheder.

Kåemer

3 år siden
3 år siden
#1

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

3 år siden
3 år siden
#2

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

3 år siden
3 år siden

Det er en helt generel udvikling af nettet, der har været i gang længe. Hjemmesider bliver specialiserede, også portaler som Tumbler, for ingen har lyst til at være endnu en portal der lukker og slukker. Det har såmænd ikke noget med snerperi at gøre, det er ren profitoptimering og overlevelse. Man udvælger de emner man vil operere inden for. Der er sites der specialiserer sig i porno, f.eks. alternativet til YouTube der hedder YouPorn, ligesom der er portaler som Fyldepennen, der er specialiseret i brugernes egen litteratur.

Personligt mener jeg det er positivt, for så kan Tumbler koncentrere sig om deres kerneforretning, og i mellemtiden er der så en anden portal der kan specialisere sig i porno og overleve på at lave et bredere udvalg end det der var på Tumbler. Det er kun hvis man partout vil have en portal der har det hele, at det er negative, så vidt jeg kan se.

3 år siden
3 år siden

WeirdSpace

Det lyder fornuftigt hvad du skriver, og jeg tror du har ret.

Jeg synes dog det er en tendens i tiden, at snerperne, som altid har været der, får foden mere indenfor mange steder. Det er som om folk er blevet mere dydige, hvilket naturligvis er fint, når det gælder deres egen levevis, men mindre fint når de vil styre andres.

Kåemer

3 år siden
3 år siden

Der er bestemt en generel trend der går mod mere snerperi i disse tider. Man ser det med topløse på strandene eller f.eks. amning på offentlige steder. Noget af det er det forskruede kropsideal som især kvinder ligger under for. Noget af det er, at højlydte, krænkede personer sælger mere i nyhedsstrømmen end personer med en afslappet holdning, så de bliver langt mere synliggjorte i mediebilledet. Det man i marketing kalder forskellen på "share of voice" og "share of market". Her er der ikke andet at gøre end at sige fra, når der kommer nogen og vil trække deres holdninger ned over hovedet på os andre.

3 år siden
3 år siden

Nej, man skal ikke trække holdninger ned over hovedet på andre. Men det er nu et spørgsmål om hvem vi og de andre er. For jeg mener, der er så mange muligheder for feks nøgen badning. Når nogen laver demonstrationener og stiller nøgne i svømmehalder, hvor man skal have bade tøj på, Så er det nu bare for at provokere og netop manglende respekt for andre.
Så begynd bare at nyde den frihed vi har i Danmark på det punkt.

3 år siden
3 år siden

Nåja, at bede nøgen hvor badetøj er påbudt, er selvfølgelig bare en anden måde at påtvinge andre sine egne holdninger.

Men hvorfor overhovedet blive provokeret af et nøgent menneske?

Kåemer

3 år siden
3 år siden

Kender slet ikke Internetportalen Tumblr.
Poul

3 år siden
3 år siden

Tumbler er en internetportal med alt muligt indhold, men det var blevet sådan, at hovedparten af alt pornografisk stof samledes der, og tyve procent af de klik der har været på Tumbler har været på pornografi. Det vil så sige, at ved at fjerne pornoen mister portalen tyve procent af sine "kunder", men det er de altså villig til i moralens navn.

Til en vis grad er det forståelig. De der administrerer en sådan portal vil jo gerne have nogenlunde styr på indholdet, og hvor pornoen kommer ind har den det med helt at overtage opmærksomheden..

Fyldepennen var i begyndelsen åben for erotiske tekster, men det blev stoppet og den kategori af tekster blev fjerne. - Jeg var til at begynde med imod forbuddet. Værdifulde tekster blev fjernet sammen med det rene lir. Men jeg endte med at erkende, at pornoen kunne tage overhånd, og at Fyldepennen skulle være en litteraturside og ikke en pornoside,

Tilbage er så det problematiske spørgsmål, om alt hvad der tilhører seksuallivet skal udlukkes fra det gode selskab, og skal den side af vort liv kun anbringes i særlige kasser, adskilt fra alt andet liv?
Kåemer

3 år siden
3 år siden

Lad folk leve som de har lyst til, når de ikke skader andre

3 år siden
3 år siden

70 procent af hvad der foregår på nettet er seksuelt orienteret hørte jeg et sted. Jeg syntes det er skræmmende, at denne industri får lov til at fylde i den størrelsesorden. Man kunne tænke sig, at mennesket er bedre tjent og ikke skal lade sig reducere, hvilket vi gør, når det kun er egentilfredsstillelsen, der er målet. Om de lukker én kanal, gør ikke den store forskel. Det er blot en dråbe i havet. De kunne lukke hele baduljen uden mennesket ville lide nød.
Ville det være en krænkelse af den frie vilje?
Og ville det stride imod hvor natur ikke at have adgang til et medieopblæst bud på rå seksualdrift?
Er det den enkeltes ret, at kunne søge seksuelt og pirnografisk materiale og til hvilken nytte?
En skriver, lad folk gøre hvad de vil, så lang tid de ikke skader andre. Hvad, hvis mennesket skader sig selv. Er det ikke en tanke værd?
Det skal jeg ikke kunne svare på her og nu. Men fremmer denne seksuelle opmærksomhed noget som helst godt, eller skaber den blot en større kløft mellem mennesker, endda forvrængninger af seksualiteten som er en naturlig drift, hvor man respektfuldt giver og modtager sanselighed fra et andet menneske.
Bliver verden mere perverteret, når det fodres med pornografi og seksuelle undertoner i det uendelige?
Jeg vil derfor hellere stille spørgsmålet, hvad gør det os til som mennesker, når vi kan begræde, hvis en hjemmeside der destribuerer pornofilm, lukkes?

3 år siden
3 år siden

Morpheus

Tjah, sex er nu engang en væsentlig del af den menneskelige natur og adfærd, og jeg tror det er kommet for at blive. (Det sidste er et citat af Groucho Marx)
Når pornografien er så flittigt søgt, så er det vel fordi sex aldrig er blevet en selvfølgelig del af vor almindelige adfærd, som vi kan tale åbent om.
Er kønsdelene da ikke en naturlig del af vort legeme, og er det man foretager sig med dem ikke ganske almindeligt?
I tv er der kilometervis af madprogrammer, og dog er det at spise da også noget meget personligt. Kunne det tænkes at seksualiteten kunne præsenteres lige så åbent.
På film kan man i dag godt vise nøgne mennesker, og man kan såmænd også vise et fuldbyrdet samleje. Man må bare ikke vise et erigeret lem, og endnu mindre det samme lem i aktion. Hvorfor ikke? Der er jo åbenbart mange der gerne vil se det.
Karen Blixen kommenterede engang skriftstedet: "Den der ser på en kvinde for at begære hende, har allerede bedrevet hor med hende i sit hjerte." - Til det siger hun, at mellem disse yderpunkter, dette første blik og den fuldbyrdede handling befinder det meste af alverdens kunst og poesi sig, og ved at slå de to sammen til et, så udrydder man store dele af vores kultur.
Jeg har set rigtig meget pornografi i min tid, dels af samme grund som alle andre, og dels fordi stoffet fascinerer mig. Det er jo levende menneskeliv. - Og jeg føler mig slet ikke som noget ødelagt menneske.

Kåemer

3 år siden
3 år siden

Er det ikke mærkeligt?

Porno er et af de mest søgte emner på nettet. Og der er mange der fordømmer den, og næsten ingen - nej faktisk slet ingen der lovpriser den,

Er det ikke mærkeligt?

Kåemer
.

3 år siden
3 år siden

Kåemer

Til det sidste vil jeg lige knytte en kommentar.
Det ødelagte menneske er vel ikke noget, som er åbenlyst for den enkelte. Man kan vel godt sige, at vi alle vandrer i vor egen skygge, og hvad skyggen dækker over, vil altid være
henlagt i det uvisse. Medmindre vi evner at dreje 360 grader rundt om os selv.
Det tror jeg ikke, at noget menneske evner, da det altid vil leve skjult for sig selv, på et eller andet plan.

Platon havde en filosofi om hulelignelsen og Ideernes Verden, hvor han anså mennesket for skabningen i hulen, der aldrig nåede sit fulde erkendelsespotentiale. Ifølge Platon kræves det, at der er en forbindelse mellem krop og sjæl. Og fordi mennesket ikke kan erkende, men kun tør drømme om, det gode, har det ikke modet til at træde ind i Ideernes Rige, og må derfor leve i illusionen.
Naturligvis kan sjæl og materie ikke forenes, da materie er form og sjæl er ånd. Men Platon illustrerer med Ideernes Verden, at mennesket lever i en splittelse med sig selv og hverandre, fordi disse to verdener ikke kan forenes. Splittelsen reducerer mennesket til et væsen, der er halt.
Men det betyder jo ikke, at ansvaret ikke hviler på os selv, da vi sidenhen og med oplysningstidens erkendelses-og fornuftsbegreb, træder ind i en ny æra, der ikke kun har til formål at underholde vore egne drifter, seksualitet og fysiske lyster.
Fornuften og oplysningen bliver ledestjernen.
Det kan man så også argumenterer for er amputerende, fordi vi afstår fra drifternes lyst, da de må tøjles.
Nuvel, man må indimellem undrer sig over denne ubalance, der hersker i samfundet, hvor der tildels findes de tilknappede og nærmest victorianske vinde, der raser mod den anden ekstremisme, der hylder den frigjorte og selviscenesættende seksualfremstilling, hvor alt skal mejes ud og intet er andet end rå drift. Vi kan kalde dette rum, for en sabotage af fantasiens og sanselighedens erotik og mystik. Tab af det eventyrlige om man vil.
Begge orienteringer mener jeg er ødelæggende. Naturligvis skal kroppen i sin helhed ikke fornægtes, ej heller under den ganske normale dannelsesproces. Men der er ved den søde grød, heller intet argument, der taler for, at seksualiteten får en fylde, der ikke udviser et hensyn eller sågar en respekt for de andre sanselige aspekter af seksualiteten. Hvorfor skal mand, kvinde og børn dagligt konfronteres med rå seksualitet i alle dens afskygninger?
Og hvorfor argumenteres der for, at bare fordi mennesket er et seksuelt væsen, hvilket det naturligvis er, så kan man bare give los og fylde rummet med absolut åndsindskrænkende underholdning, og der kan vi godt tage madprogrammerne med.
Magen til tomhed at bruge sin tid på. Ja det er en domsfældelse og tidens udvikling, fordi dovenskaben intet ophør tager.
Som mennesker med ressourcer har vi simpelthen pligt til at gøre mere ud af livet, end at forfalde til endeløse timer af fordummende underholdning, medens andre kæmper for deres overlevelse. Det er en forkert vej vi som menneske og samfund bevæger os ind på.

Seksualitet er naturligt og orientering bør efter min mening være fri. Men pornoindustrien er en ødelæggende dimension, der lukrerer på menneskets indre svinehund, og hvorfor skal denne have leverum i det offentlige og derved blive ufri. Nu er den der, pornoen, men flere er slaver af den end frie i deres drift og seksualitet, er min påstand. Det er ikke det samme som at seksualitet og orientering skal leve i det skjulte. Men den må være privat.
Drifterne må tøjles, så man ikke mister forstand. Vi lever i et samfund hvor stort set alt er frit. Jeg ser ingen tegn på mådeholdenhed eller lyst til at tøjle den selvfornøjede egotripper. Derfor kunne det antages, at vi er nået udover en kant, hvor karakteren må dannes påny, genopdages og hvor dét at turde beskæftige sig med et højere ideal også bør afspejle sig i menneskers levevis.

Camilla

3 år siden
3 år siden

Nej det er ikke mærkeligt, at pornoen ikke lovprises. Hvorfor skulle vi det?
Det ville da være mærkeligt, syntes du ikke?

3 år siden
3 år siden

Morpheus

Lige et svar til det sidste. Det er da mærkeligt, da der er så mange der bruger den. Mener du at disse mange i virkeligheden slat ikke kan lide pornoen? - Der er noget galt med logikken, synes jeg.

3 år siden
3 år siden

Morpheus

Det er underligt, at jeg næsten er enig med dig, og jeg synes slet ikke du modsiger mig, skønt du vist mener, at det er hvad du gør.

Jeg kander udmærket Platons hulelignelse, om jeg fuldt ud forstår den er en anden sag.

Hvis nogen vil spørge mig, om jeg kan lide moderne kunst, vil jeg ikke kunne svare entydigt, noget kan jeg lide, andet ikke. - Det samme gælder pornoen. Jeg ved skam at det meste er noget vulgært bras, men der sker hele tiden en udvikling. Meget som i dag er seriøs kunst, ville for et halvt århundrede siden være ren porno. - Der er sket meget siden pornoens frigivelse, ja, denne var igen resultatet af en lang udvikling.

Jeg har skrevet en historie: "Huset", som ligger her på Fyldepennen https://www.fyldep...kster/53024/huset), og som handler om en homoseksuel porovirksomhed. Den bygger på lang tids research og konkrete personlige historier. - Det er mit indtryk at den homoseksuelle porno er mindre vulgær end den heteroseksuelle. Men jeg er godt klar over, at det indtryk er falsk, og skyldes at jeg kender den homoseksuelle bedst - og desuden er der også rigeligt vulgaritet i den homoseksuelle.

Men som jeg nævnte i et tidligere indlæg, så forekommer der livlige eksperimenter både i pornoindustrien og i den seriøse filmkunst. Pornoproducenter lægger det seksuelle ind i meningsfulde historier, og der er seriøse film med meget stærke sexscener, eksempler kan være "Gods own country" og "Call me by your name".

Det betyder ikke, at det seksuelle skal tage over og dominere det helt, men at der skal være åbenhed og balance. Det er er de nævnte to film gode eksempler på.

Kåemer

3 år siden
3 år siden

Hvad med kys? Kan det være pornografisk. Sommetider er kys mere erotisk end noget samleje. Bare se her. Det er fra den franske genindspilning af den norske serie "Skam".


3 år siden
3 år siden

Ja men der er også forskel på erotik og porno. Erotik har en æstetik og sanselighed over sig, som ingen porno er i stand til at udtrykke. Det er muligt at jeg har et anlagt snæversyn. Dog anser jeg ikke mig selv som snæversynet under normale omstændigheder.
Jeg mener dog, at pornoindustrien har overgået sig selv og at det bliver mere og mere udstillet og synligt, hvor bizar og umenneskelig en industri kan udvikle sig til at blive.
Det er ikke det, at mennesker knalder. Det er der intet nyt i. Det er krænkelserne, der i den grad finder sted, jeg har et udtalt problem med. Jeg erkender dog, at nogle voksne pornoskuespillere ikke har noget problem med at navigere i branchen, men min antagelse er, at det er et lille mindretal.
Men ja, sex sælger. Det har den alle dage gjort. Det gør ikke industrien og markedsføringen af den til noget værdifuldt eller smukt, ej heller til noget uundværligt.

3 år siden
3 år siden

Jeg ved naturligvis, at der er forskel på erotik og porno, men de to begreber overlapper jo hinanden, og man kan aldrig være helt sikke på, hvad der er hvad. De to begreber benytter sig af de samme redskaber (!). Erotikken er meget mere omfattende. En person eller en situation kan være meget erotisk uden at være seksuel, endsige pornografisk.

Det er også sandt, at det meste porno er vulgær og det der er værre, men man skal ikke overse hvilken udvikling der sker på det område. - Det må naturligvis også påpeges, at det porno som jeg finder udmærket, vil andre finde afskyeligt. På dette område, mere end noget andet gælder det, at det sete afhænger af øjet som ser

Jeg tror ikke på, at porno påvirker én mere end så mange andre indtryk man modtager gennem livet. Jeg har læst tusindvis af bøger i min tid, og det har påvirket og formet mit liv. Det er sikkert og vist. - Og hvad har jeg ikke set af film og teaterstykker osv. - og dertil alt hvad jeg ellers har set og oplevet gennem mit liv. Det har alt sammen påvirket og formet mig, og resultatet - tjah, det må andre bedømme, men selv er jeg ikke særlig utilfreds.

Man kan næppe fjerne pornoen med forbud, men den kunne overflødiggøres ved større åbenhed omkring det seksuelle. Og så længe kønslivet skal være omgærdet af så mange tabuer, så gør pornoen nok mere gavn end skade.

3 år siden
3 år siden

Jeg kan ikke lade være med at tænke på min ungdom og den bundløse uvidenhed vi var i. Mange af min ungdoms ulykker kom af denne uvidenhed. Vi vidste absolut intet om seksuallivet. Ingen voksne fortalte os noget, heller ikke da puberteten begyndte at regere med os. - Jeg var 10-11 år før jeg vidste hvor de små børn kom fra. Dog troede jeg ikke på storken, jeg vidste godt at jeg og mine fem søskende var kommet ud af mors mave - jeg havde jo set hvor tyk hun blev - men jeg vidste ikke hvordan de var kommer derind - og da jeg endelig fik det at vide af en kammerat, blev jeg vred og ville ikke tro det.

Der er unge mennesker i dag heldigere stillet. De har adgang til det hele. Det kan godt være, at ikke alt de får ind er lige sundt, men uvidende er de i hvert fald ikke.

Kåemer

3 år siden

Besvar debattråd

Debatten Porno er startet 11/12-2018 10:44 af Kåemer Asmussen (Kåemer) og er placeret under Familie, børn og parforhold.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

1Formatering fra word til Fyldepenne...
5 dage siden · Pia Hansen
14Gang i lidt større projekter: Novel...
5 dage siden · Pia Hansen
11Mellemgaard - et forlag i frit fald
6 dage siden · Henrik Petersen
131Dagens Vits
6 dage siden · dino
7Hvornår har en begyndelse for meget...
8 dage siden · Louise Frandsen
4128Dagens ord
8 dage siden · Junior C Anders...
11'Penge'
15 dage siden · Savanti
512Kontraster
15 dage siden · Savanti
15Hvad inspirerer dig
22 dage siden · Brit Skovgaard
5Anbefalinger til forlag?
1 måned siden · grkemacar
21Chatten
1 måned siden · Ellabella
1Prøver her
1 måned, 2 dage siden · FaetterA
97Ligheder
1 måned, 4 dage siden · Savanti
1Selvudgivelse, momsfritagelse og Am...
3 måneder, 13 dage siden · Turse
1Blinder eller blænder
3 måneder, 16 dage siden · heksemutter
0Kunst og verden politik
4 måneder, 13 dage siden · MariaMolgaard
0Alt er relativt
4 måneder, 15 dage siden · Ansu
4Søger kritik af Digtsamlings opsætn...
4 måneder, 15 dage siden · Ansu
13Kunsten i fokus
4 måneder, 17 dage siden · belmindelig
42Menneskerettighederne
4 måneder, 20 dage siden · BjørnLangkilde
3Valg af forlag til digtsamling
4 måneder, 21 dage siden · belmindelig
2Din yndlings kirken salme sang
5 måneder, 18 dage siden · MariaMolgaard
11Troen og kirken
5 måneder, 19 dage siden · MariaMolgaard
4NATO
5 måneder, 21 dage siden · Engbo
9Freddy - drengen fra skoven
6 måneder, 4 dage siden · Biker Mike
12Hvordan skriver man en musical?
6 måneder, 8 dage siden · Cath Brown
2Datid og fortid
6 måneder, 10 dage siden · Filia
1Hvad skal du i aften du lyst til at...
6 måneder, 13 dage siden · Provenceflemmin...
152Hvad er du taknemmelig for i dag?
6 måneder, 21 dage siden · Savanti
3Gør ægte kærlighed blind?
6 måneder, 28 dage siden · dino
2Feedback søges til min novellepodca...
8 måneder, 3 dage siden · Stenfisker
0Musik
8 måneder, 6 dage siden · Savanti
0ups
8 måneder, 10 dage siden · Savanti
0Musisk oplevelse
8 måneder, 18 dage siden · knudkp
0Dine øjne på Mona Lisa
8 måneder, 19 dage siden · MariaMolgaard
0En ulykke sker aldrig alene
8 måneder, 19 dage siden · MariaMolgaard
0HAR DU SET MÅNEN kl 17:30
8 måneder, 20 dage siden · MariaMolgaard
0Kan du anbefalde
8 måneder, 27 dage siden · MariaMolgaard
3Hvis du kunne vælge
8 måneder, 29 dage siden · Engbo
4Din søndag min søndag
9 måneder, 2 dage siden · AnnaPigen3
0Presse meddelse.?
9 måneder, 9 dage siden · JesperSB
0Alexander Woods musiker
9 måneder, 14 dage siden · MariaMolgaard
2Spiller i også online spil?
9 måneder, 17 dage siden · dino
8Hvordan har du det
10 måneder siden · Engbo
2Hvordan finder jeg gamle debatter o...
10 måneder, 4 dage siden · Eddie
1Forstå Michael strunge og David Bow...
10 måneder, 17 dage siden · Allimacc
4Hjælp ønskes til sangtekster
10 måneder, 17 dage siden · Den Lianer Gois...
3Spørgsmål om promovering af sin bog...
10 måneder, 26 dage siden · Savanti
1Hvad synes i
10 måneder, 26 dage siden · Henrik German Q...

Familie, børn og parforhold

11Transgender
1 år siden · Inghard
11Jalousi
1 år, 5 måneder siden · Kåemer
7Arbejde og bil
1 år, 9 måneder siden · Wernn
4Det primitive holdbare.
2 år siden · Fink
16Køn
2 år siden · JohannesB
47Er mænd mere jaloux end kvinder?
2 år siden · dino
6Jalousi
2 år siden · dino
6Samtykke
3 år siden · dino
21Porno
3 år siden · Kåemer
6Homofobi
3 år siden · Kåemer
6Brug af begrebet seksuelt
4 år siden · Kåemer
1Magt mellem elskende
4 år siden · Kåemer
56Utroskab
4 år siden · Engbo
33Er ligestillingen umagen værd?
4 år siden · Morpho
15Overgreb
4 år siden · Morpho
3Hvad sker der, når han dør?
4 år siden · Blækhuset
16Monogami-utroskab
5 år siden · maryanna
14Ung på vej ud i hashmisbrug- Hvad g...
5 år siden · Anita A
8Blotter
5 år siden · Kåemer
8Overgreb
5 år siden · Kåemer
9En ven opførelse og min dårlige sam...
6 år siden · smukkehjerte
7Er det i orden?
6 år siden · Kåemer
15Monogami
6 år siden · Kåemer
7Vold i ægteskabet
6 år siden · sofiesverden
9Sårbare mænd
6 år siden · Forårsglad
14Ensomhed
6 år siden · Forårsglad
6En ubærlig tanke!
7 år siden · KatrineNørregaa...
11Curlingforældre
7 år siden · Robert Kallehav...
18skilsmisser
7 år siden · Post Scriptum
18Skyld og skam
7 år siden · Charly
12Gamle lege.
7 år siden · Babyangel85
53Jeg har brug for hjælp / råd ?
7 år siden · Kåemer
24Tryghed
7 år siden · Camra
21Utroskab
7 år siden · Kenny
24At slå hånden af en forældre eller ...
7 år siden · smukkehjerte
5om alder og venner
7 år siden · knuram