Det italienske arkiv

Kapitel 27 - Inspektør Molliniari og Europol teamet.


1 år, 11 måneder siden 0 kommentarer 34 kapitler Uafsluttet Romaner thriller

2Drømme
Drømmene er de tråde, · som lyksalighedens net · er spundet af · :-)
Aforismer og gruk · lyksalighed
1 måned, 8 dage siden
2Krydderi
Undtagelserne er krydderiet på livets kedsommelighed
Aforismer og gruk · tanke
1 måned, 17 dage siden
4Alle snakker om det!
Alverdens forskere ved det alle. · Regeringerne ved det alle. · Medie... [...]
Digte · klimabevidsthed
4 måneder, 4 dage siden
5Stille stunder
Det er i de stille tænksomme stunder, · at tankerne kommer og pirre... [...]
Digte · fortid, nutid, fremtid
4 måneder, 18 dage siden
5Crossroad
Jeg er ikke ung, · har ingen sixpack, · mit hår blevet hvidt, · ryggen ... [...]
Rim og vers · alder, eftertanke
4 måneder, 21 dage siden
5Tågen
Jeg kommer i den kolde nat, · stiger som damp op fra enge og moser.... [...]
Digte · udenfor, i naturen
7 måneder, 5 dage siden
2Bundfald
Med usikre ben rejser han sig, · forlader de u opfyldte ønsker, · bli... [...]
Digte · vagabond
7 måneder, 17 dage siden
7Nej hatten
Nej! · Jeg vil ikke! · Jeg kan ikke! · Jeg gider ikke! · Jeg orker det ik... [...]
Aforismer og gruk · hverdagslivet, grafisk digt
7 måneder, 19 dage siden
3Hvor blev du af?
Du kom til mig og mit liv · på en trist septemberdag. · Du jog de mør... [...]
Digte · hundeliv
8 måneder siden
3Rejsen
En · himmel · malet i trist grå · fodrede vilde vindstød · og varslede vi... [...]
Digte · efterår
8 måneder, 10 dage siden
4Digterens stemme
Hvis ikke digtet bliver hørt, · så har verden mistet en stemme. · Hvi... [...]
Aforismer og gruk · en stemme
8 måneder, 14 dage siden
7Pløret
Det er slet ikke godt, · næsen fyldt med snot. · Nu har ørerne proppe... [...]
Rim og vers · forkølet
8 måneder, 17 dage siden
2Mødet
Robert havde aldrig mødt ham, men gennem mange år havde han lytte... [...]
Blandede tekster · mennesketyper
8 måneder, 17 dage siden
1Øhhhh
Kan du huske Manden med de bare fødder? · Et Plastik Væsen Ad libit... [...]
Digte · blandet
8 måneder, 22 dage siden
1Floden
For hver meter, · færgen tøvende gynger · ud på rejsen, · ud på vandet,... [...]
Digte · usikkerhed
8 måneder, 22 dage siden
1Ord
når du en skrevet strofe fortryder · fordi den ikke som din tanke l... [...]
Digte · ordkamp
8 måneder, 24 dage siden
3Vi er os
Jeg er mig, og du er dig. · Men sammen bliver vi til os.
Aforismer og gruk · os
8 måneder, 25 dage siden
2Hjerte
-- -- · ---at mødes --- . --- at finde os--- · ---at føle kærligheden... [...]
Digte · livledsagelse
8 måneder, 25 dage siden
6Krystaller
efter · en lang nat · vågnede hun op · med små saltkrystaller · på sine k... [...]
Digte · flugt
9 måneder siden
2Kniven
flæsk · gi' ham tæsk · giv den hele armen · stik en kniv i tarmen · spark... [...]
Digte · kniv
9 måneder, 1 dag siden
2Bølger
De går først op. · Men de går atter ned. · De vugger nogle af os i sø... [...]
Digte · havet
9 måneder, 2 dage siden
4Overbord
hun smed det overbord · de mennesker der ikke betød noget · de ubehag... [...]
Digte · erindringer, refleksion
9 måneder, 2 dage siden
3Mindgame
de sneg sig ind i hjernen · satte sig uhjælpeligt fast · som små irri... [...]
Digte · udnyt livet, nyt liv
9 måneder, 13 dage siden
8Plastikstjerne
Tåger fra galaktiske · bjerge af plastcoatede · kartonner og dåser · fy... [...]
Digte · ufornuft
9 måneder, 16 dage siden
9Sindet
Ukendt terræn, · fyldt med fælder, · et sted, · der ikke er udforsket, · ... [...]
Digte · det ukendte
9 måneder, 21 dage siden

Puls: 17,0

Publiceret: 2
Afgivet: 2
Modtaget: 11
Nils Højsager-Jessen (f. 1956)
Mens der ved stormødet i den lille landsby i Appeniner bjergene var hektisk aktivitet, sad inspektør Molliniari i L'Aquila sammen de forskellige afdelingsledere og Europol teamet. Gruppen, der omfattede 14 personer inclusive inspektør Molliniari, drøftede de forskellige fremskridt i efterforskningen og alle havde deres at bidrage med. Hele rummet osede af og udstrålede en ny form for energi. Det var som om, at Molliniari's overtagelse af den øverste ledelse af Abruzzo regionens politistyrker og tilstedeværelsen af efterforskerne fra Europol havde tilført styrken ny styrke, energi og virkelyst. Alle kunne mærke det og dette i sig selv medvirkede til, at effekten var selvforstærkende.

Den første der lagde ud med resultater, var den afdelingsleder, der fungerede som leder af de uniformerede politipatruljer. Han kunne berette, at man havde fundet et udbrændt vrag af en kassevogn fra overfaldet på hospitalet i en kløft 15 kilometer nord for Pescara. Der var ingen tvivl om, at kassevognen havde været et af de køretøjer, der havde været anvendt til bortførelsen af den overlevende fra "Ferrucci angrebet". Man havde i bilen ikke kunnet finde nogen spor, idet varme og sod havde destrueret alle spor. Man havde dog i det ene dæk fundet jord- og ler rester, der efter nærmere analyse måske ville kunne spores til et bestemt område syd for Pescara. Han havde på den baggrund sat en gruppe politifolk til at lave forespørgsler og undersøge nedlagte og ubeboede ejendomme i området. Han sluttede af med at sige, at man denne morgen havde haft en tragisk hændelse, idet den tidligere politimesters kone havde tilkaldt dem. I kælderen på politimesterens ejendom, havde man fundet ham hængt. Omstændighederne tydede på et selvmord, men sagen blev efterforsket som en mistænkelig død.

Den næste der fremlagde noget konkret var Frida von Bergen. Hun berettede først om sine indledende øvelser med undersøgelse af nogle af de firmaer, man vidste havde en tilknytning til Giovanni Ferrucci's forretningsimperium. Hun kunne fortælle, at hvis man fulgte "pengesporet", så endte man enten i en konkurs eller også forsvandt pengene i et virvar af udenlandske firmaer. Så fortalte hun om, hvorledes hun i selskabsregistret i stedet havde fulgt bestyrelsesmedlemmerne og den forgrening af firmaer de var tilknyttet. På denne måde havde hun kunnet følge de mange firmaer tilbage til et hovedselskab med betegnelsen AP48 a/s, som efter sigende skulle stå for aktieselskabet "Abruzzo Proprietà af 1948". Hun viste på plancher, hvorledes 10 af de tolv bestyrelsesmedlemmer i AP48 var bestyrelsesformænd i andre selskaber. I disse andre selskaber var der igen en lang række af bestyrelsesmedlemmerne, der gik igen som bestyrelsesformænd i helt nye selskaber. Antallet af selskaber voksede med en faktor 7-8 for hver led man gik yderligere ud - lidt som opbygningen af en pyramide. Hun havde til dato ved at følge rækken af bestyrelsesmedlemmer fundet frem til lidt over 120 selskaber, der var aktive, konkursramte eller under konkursbehandling. Hvis man fulgte sporet i AP48 så langt tilbage i tiden, som selskabsregistret tillod, så havde der til dato, gennem bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformænd, været ikke mindre end 850 selskaber under deres kontrol. Hun skønnede, at den omsætning, der med en forsigtig og konservativ vurdering, de sidste 5 år var blevet kanaliseret over i AP48, var over 10.4 mia. Euro. Beløbet chokerede de fleste rundt om bordet. Hun var nu inde i en fase, hvor hun sammen med en gruppe af de lokale politifolk søgte efter konkrete papirspor og beviser. Dette ville foregå gennem efterforskning i en lang række landes skatte-, told- og selskabsregistre, hvorfor der ville skulle foregå en enorm koordinering og frigørelse af efterforskningsresurser i disse lande.

Efter Frida von Bergen's fremlæggelse, var det Jacques Du Bois' tur til at komme med sine undersøgelser. Han havde fulgt op på sine kontakter i de kredse, hvor man hyrede kendte lejemordere og professionelle lejesoldater. Dette havde selvsagt ikke givet noget, idet hele branchen var omgivet af en mur af tavshed. Han havde dog fået nogle enkelte tilkendegivelser af, at de eneste der tjente gode penge i øjeblikket var en schweizisk mellemmand med dæknavnet Brunner og en mellemmand i Savannah USA med dæknavnet Pinto. Han vidste udmærket, at disse tilkendegivelser dels var kommet, for således at lede hans undersøgelser væk fra dem, der var kommet med tilkendegivelserne og dels for på denne måde at kunne chikanere en konkurrent. Jacques De Bois vidste på baggrund af sit tidligere virke, at "Pinto" var beskyttet og mestendels arbejdede freelance for forskellige amerikanske efterretningsagenturer, mest for CIA. Han havde dog ment, at sporet "Brunner" var værd at undersøge nærmere. Da han havde undersøgt denne mellemhandler nærmere, specielt gennem sine mange bankforbindelser i Zurich, havde han fundet spor af et meget specielt pengeflow mellem mellemmanden, et firma der kunne repræsentere en bagmand og videre til det, der kunne være personlige udbetalinger til professionelle lejesoldater. Dette pengeflow var startet fra et selskab, der klart kunne associeres med den russiske mafia, herunder specielt med en mafialeder fra den russiske mafia. Navnet på denn mand var Lev Mogilevich.

Man kunne næsten fysisk mærke, hvorledes dette navn ramte alle tilstedeværende. Han ville arbejde videre med dette spor i de kommende dage, men da de fleste af de udbetalinger, der var sket fra Brunner's konto var hævet i kontanter, ville det blive svært at følge pengeflowet til navngivne lejesoldater. Man blev enige om, at Du Bois i samarbejde med de schweiziske myndigheder nu skulle søge om en ransagningskendelse både hos mellemmanden og dennes advokat, det var dog tvivlsomt, om der ville være tilstrækkeligt grundlag til, at de kunne opnå en ransagningskendelse. Advokaten havde dog en forhistorie, der tydeligt gik i retning af omgang med og forsvar af kriminelle og han var kendt i flere kredse indenfor større kriminelle organisationer. Schweiziske dommere er dog meget strikte med udstedelse af ransagningskendelser, specielt når forespørgslerne kommer gennem udenlandske politimyndigheder som Europol.

Efter Du Bois' fremlæggelse kom Vera Claeys med en analyse af baggrunden for angrebet på Ferrucci's villa. Hun kunne ikke lave en profiling af de deltagende, men om baggrunden for angrebet, var hun kommet frem til, at der her var tale om ren kalkule. Man ville med angrebet rette et ødelæggende angreb mod Ferrucci's organisation, en form for fjendtlig overtagelse. Bagmanden eller organisationen bag angrebet håndterede situationen ud fra rent forretningsmæssige bagtanker og viste i den forbindelse ingen nåde eller empati med modparten. Tvært imod, man ville bevidst chokere og lamme modparten med den brutale fremfærd. Selv om man ikke ville kunne tale om, at en organisation er sociopatisk, kunne man ud fra fremfærden måske godt udlede at manden bag organisationen var sociopat eller havde sociopatiske træk. De andre nikkede tankefuldt og flere af dem tænkte på det samme navn - Lev Mogilevich.

Heino Breitner og Antonio Casano kunne fortælle, at de sammen med Antonio Vermese havde gennemgået alle de tekniske og retsmedicinske spor fra villaen oppe i dalens bund. De var kommet til de samme konklusioner, som den dygtige og grundige Vermese også var kommet frem til. De var fejlagtigt dog også kommet frem til, at hele aktionen var koordineret, således at likvideringen af Giovanni Ferrucci og angrebet på villaen var to dele af samme aktion - næsten som de to ægge på en tveægget dolk, der skarpt og med kirurgisk præcision havde skåret Ferrucci's organisation i stykker.

Franz Ördinger havde sammen med de uniformerede politienheder undersøgt omstændighederne omkring politidrabene og bortførelsen på hospitalet. De kunne nu med sikkerhed sige, at bortførelsen var sket med hjælp af en "insider" på hospitalet. Brugen af en A-nøgle og den viden der havde været omkring bygningsforhold, placeringen af den sikrede hospitalscelle og ikke mindst den viden, der var omkring ambulancen, der stod i servicegaragen, viste dette med al tydelighed. De var nu ved at gennemgå hospitalspersonalet for at finde "insideren". De var rimeligt sikre på, at de indenfor et par dage ville have navngivet den skyldige.

Gustav selv fortalte om den seneste udvikling i det italienske indenrigsministerium, hos Europol og om den koordinering, han sammen Molliniari til stadighed var nød til at sikre. Fra Molliniari og Gustavs side havde man søgt om en omfattende ransagningskendelse til den lille landsby oppe i Appeniner bjergene, hvor den gamle Don boede, men det var tydeligt, at der både var dommere og embedsmænd, der sinkede processen med at få en ransagningskendelse. Inden ransagningskendelsen ville gå i orden, ville alle spor og beviser med sikkerhed være fjernet oppe i landsbyen.

Lige som mødet var ved at blive hævet, indløb der en efterretning om, at man mente at have lokaliseret en nedlagt gård syd for Pescara, hvor man mente at den bortførte angriber var blevet bragt hen. En beboer, der boede tæt på tilkørselsvejen havde i forbindelse med hus til hus forespørgslerne oplyst, at han havde observeret usædvanlig meget trafik og aktivitet på gården, der ellers havde stået tom i over et halvt år. Gården lå midt i det område, der svarede til de jordprøver, man havde fundet i dækken på den bil, man havde fundet udbrændt i en kløft nord for Pescara.

To af lederne fra det uniformerede politi ville i samarbejde med Franz Ördinger straks organisere en aktion mod gården. I løbet af mødet var energien i lokalet blevet fornyet, specielt i lyset af, at der allerede på dette tidlige stadium af efterforskningen var fremkommet så mange og så væsentlige oplysninger og at der var klare fremadrettede planere.
Forfatterbemærkninger
Dramaet fortsætter

Skriv kommentar

Teksten er publiceret 11/08-2018 18:04 af Nils Højsager-Jessen (storyteller) og er kategoriseret under Romaner.
Teksten er på 1550 ord og lix-tallet er 50.

Log på for at skrive en kommentar til denne tekst. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Log på for at læse kommentarer til denne tekst. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.E-bogen kan læses på iPad, iPhone, iPod Touch og Mac, samt andre e-bogslæsere som understøtter EPUB-format.

EPUB (kort for electronic publication; alternativt ePub, EPub eller epub, hvor "EPUB" er foretrukket af formatejeren) er en fri og åben e-bogsstandard af International Digital Publishing Forum (IDPF). Filen har filendelsen .epub. EPUB er designet til ikke at være formateret til et bestemt papirformat, hvilket betyder at e-bogen dynamisk kan formateres til den enkelte e-bogslæsers orientering, skærmstørrelse og skærmopløsning.