Ordet er frit · Hvor er Brandes? - Hvad definerer vores litterære periode?

14 svar
Senest opdateret 7 år siden · 11 bruger(e) deltager
7 år siden

I min nysgerrige iver for at finde ud af, hvilken litterær periode vi befinder os i lige netop nu, slår det mig... At det ved vi ikke. Okay, det skyldes jo nok først og fremmest at litterære perioder oftest defineres retrospektivt, men derfor synes jeg alligevel godt, man kunne ligge hovederne i blød og forsøge at sætte nogle ord på.

George Brandes opråb til "debat og kritik!" omkring det moderne gennembrud, ville ikke finde sted i dagens Danmark, han har intet at klage over, eller hvad?

Vi har ingen forsømt almue, ingen nødvendig kvindefrigørelse, eller en Vietnam krig at råbe om fra taler stolen. Vi har ikke særligt kummerlige levevilkår eller et egentlig opgør med en udnyttende kapitalistiske overklasse (herhjemme i hvert fald). Vi har hverken nævneværdige kommunister eller nationalsocialister at skrive lange anonyme klage-sange over. Vi har, trods finans krise, ingen stor, mørk depression.

Men vi må have et eller andet der informerer vores litteratur. Selv i den modernistiske periode fandt man, trods højkonjunktur og forbruger paradis, naturligvis fandt masser at skrive om!...Dog var der noget med et lille ungdoms oprør og en førnævnt krig og endda et opgør mod selve konformiteten som disse gode tider bragte.

Hvad definerer VORES literære periode? Danmark anno 2013. Kan vi blive ved at leve højt på socialrealismen? Er vi på vej et nyt sted hen med litteraturen? I en tid uden altomfattende samfundsproblemer, hvad har vi så at skrive om?

Vi har lidt finans krise, ja... og måske endda en del arbejdsløshed, men intet der nærmer sig tidligere tiders modgang (desuden har vi et velfungerende velfærdssamfund). Der er den altid nærværende frygt for terror og den truende globale opvarmning. Det er vores Vietnam.

Det nærmeste jeg kommer på noget der virkelig definerer os, er ting som: Internet, iphones, sociale medier og hvordan disse, ellers under påskøn af at bringe os tættere sammen, blot synes at fremmedgøre os alle fra hinanden, et slags dobbelttydig "anti-nærvær" - men er det overhovedet interessant? Eller er vores litterære periode jo lige netop præget af, at vi "intet har at skrive om?" (naturligvis sat på spidsen her for debattens skyld) Er det derfor at genrer som fantasy nyder stor succes i tiden og bliver mere og mere "mainstream" om man vil? Søger vi i stedet væk fra hverdagen, ind i andre, mere dramatiske verdner? Jeg tænker bare højt.

Jeg siger bestemt ikke, at der ikke skabes tankevækkende og genial litteratur lige nu! Jeg interesserer mig blot for hvad der kendetegner denne og sætter det med vilje ret firkantet op. Jeg er evigt nysgerrig for at høre folks indput, og få sat nogle ord på.

Så spørgsmålet må således være (gemt godt i denne tankestrøm af retoriske spørgsmål): Hvad definerer vores litterære periode? Hvilke ord og ismer kan litteraturhistorikere om 200 år påklistre disse tider?

7 år siden
7 år siden

Det, der har drevet udviklingen de sidste par hundrede år, er ikke litteraturen, men den teknologiske udvikling. Den har vendt op og ned på alting og har givet forfatterne rigeligt af stof at skrive om fx socialrealismen, eksistentialisme & fremmedgørelse, ligestilling, krig og undertrykkelse etc..

Den teknologiske udvikling er mig bekendt ikke gået i stå, tværtimod, den udvikler sig med eksponentiel hastighed. Om 10-15 år vil det fx være svært at dø af noget. Vi bliver glat væk 100 år og langt derover - næsten alle sammen. Robotikken vil nok blive den største forandringsfaktor. Den vil overflødiggøre mennesket på krigsskuepladsen og i arbejdslivet.

Du nævner selv internettet. Ja, den forandrer jo alt - forstået på den måde, at man næsten ikke kan forestille sig, at verden kunne hænge sammen, hvis det forsvandt.

Allerede i 1970 skrev Alvin Toffler "Fremtidschok" - det er nu 45 år siden. Dengang eksisterede lommeregneren ikke endnu. Sjovt nok har jeg ikke læst nogen forfattere, der har 'fremtidschok' som tema.
Kan det skyldes, at også forfatterne er ramt af denne stresssygdom?

7 år siden
7 år siden

Rigtig godt emne! Som man må tænke lidt mere over.
Et par foreløbige bemærkninger kan handle om, at der bestemt endnu findes udviklinger i verden der kunne være en fortælling værdig!
Jeg vil nævne et par ældre bøger der forsøgte at se ud i fremtiden:
George Orwell "1984"
Carel Capek "Krigen mod salamandrene"
H. G. Wells "Tidsmaskinen"

Disse bøger vidner om mulighed for betydelige omvæltninger i samfundet, og som kunne skabe grobund for en ny nødvendig litteratur: Den om vor civilisations truende undergang.
Og så vil litteraturen stilistisk komme til at minde om dem vi har kendt i fortiden.
Med mindre at bogen simpelthen forsvinder som udtryksform.
For historien vender ikke tilbage på de måder vi umiddelbart tror.
Vi skal dog ikke helt nægte at tro at internettet igen forsvinder engang!
Selvom det kan synes uundværligt.
Et diktatur kunne simpelthen beordre serverne fjernet.

7 år siden
7 år siden

Et stort skridt var dog at censuren blev fjernet. Lad os medvirke til at den ikke indføres igen!
Den ucensurede tid er en væsentlig del af vores litterære epoke.

7 år siden
7 år siden

Det er jo som du siger, AbelW, at litterære perioder defineres retrospektivt, i tidligere perioder har man ikke selv vidst, at man levede i romantismens tid, modernismens tid o. s. v. Men selvfølgelig kan man godt gøre et forsøg, det gøres jo tit, som i almen historie: hvad vil historikerne om hundrede år sige om vores tid?
Nu er både oplægget og tidligere indlæg meget inde på elektronikken og Internet og det er sandt, det betyder jo meget for vores tid. Med henblik på litteraturen, så har vi jo nu fået e-bøger og det er blevet så let og billigt at udgive papirbøger, at selvudgivelserne stiger i mængde. Jeg tror i hvert fald, at det vil sætte sit præg på litteraturen. Måske vil man tale om den tid, hvor forlagenes monopol på markedet blev brudt og ja, så kom der meget på markedet, der kunne have været undværet, men måske også nogle klassikere, der ellers ikke ville have været udgivet. Det sidste vil tiden vise. Det er samme udvikling som i musikbranchen, bare et par årtier senere end denne.
Og ja, jeg mener også, at det som den teknologiske udvikling gør ved mennesker på godt og ondt er et emne for forfattere i dag. Selv om vi ikke har de samme problemer som på Brandes' tid, så er der andre problemer at tage fat på.

7 år siden
7 år siden

AbelW

Du nævner fantasy-litteraturen. Den slags har nu altid eksisteret ved siden af den realistiske. Men man kan jo sige, at vore ydre problemer i og med den teknologiske og økonomiske udvikling er blevet minimeret, så de ikke inspirerer til den store litteratur. Men mennesker synes dog ikke at været blevet lykkeligere - heller ikke selv om danskerne er blevet udråbt til verdens lykkeligste folk. Derfor har vi nu en litteratur der vender mere indad. Man kan sige, at vi vender tilbage til romantikken - som Georg Brandes vendte sig imod. Han ønskede en realistisk litteratur der satte problemer under debat, og det fik vi da også. Men romantikken var ikke død, den levede videre ved siden af realismen, tænk bare på Karen Blixen, Villy Sørensen og andre, som fører op til nutidens fantasy-litteratur.
Jeg synes det er svært, for ikke at sige umuligt, at indkredse hvad der er typisk for den litteraturperiode vi nu lever i. Det er hverken den rene romantik eller den rene realisme. Jeg vil snarere kalde det en syntese mellem disse to genrer. Det er mig bud.

Kåemer

7 år siden
7 år siden

Hm, nu skal jeg se, om jeg kan huske, hvad jeg lærte i gymnasiet for to år siden :S
For i gymnasiet har vi læst fra Oplysning til Senmoderne, så vi har været inde over, hvad det er der lader til at styre litteraturen i dag. Eller i hvert fald for et par år siden.
Så vidt jeg husker er det i høj grad afmagt og minimalisme. Det er forfattere, der reagere på vores forbrugerkultur, på vores mangel på religion og ideologi (og ja, ja, jeg ved godt, at der også er den anden ide om ideologiernes og religions tilbagekomst). Jeg mener, at det vi fik ud af Helle Helle var, at hun i høj grad arbejdede med det 'at tabe ansigt' og facework i det hele taget. Så dermed handler litteraturen også meget om selviscenesættelse. Jeg tror meget, at vi dyrker det samme i litteraturen, som vi dyrker i selve perioden, vi lever i. Det har da i hvert fald været tendens i de andre perioder. Der er også forfattere - som Naja Marie Aidt - der kigger lidt mere på sociale problematikker, men det var vist mere 'in' i 90'erne.

7 år siden
7 år siden
#7

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

7 år siden
7 år siden

Jeg bidrager lige selv med nogle supplerende tanker.

Perioder defineres naturligvis, som vi allerede har etableret, i bagklogskabens lys, og jeg indser selvfølgelig, at det i det hele taget, er ret arbitrært at spekulere over (tvivler på at Blicher lavede et debat indlæg på en forfatter hjemmeside). Dog synes jeg stadig vi kan lære noget om os selv og vores egen litteratur ved alligevel at teoretisere, som der allerede er mange vidunderlige eksempler på i tråden her. Dejligt!

Jeg sad jo netop med disse tanker, da jeg forsøgte at vurdere hvorvidt vores tid for alvor informerede mine egne (omend amatøragtige og ikke-publicerede) ting, og det konkluderede jeg således, i en trodsig, "jeg er original"-reaktion, at det synes jeg ikke umiddelbart det gør... Og så dog:

I en (vestlig) verden, hvor der lige netop ikke er de HELT STORE samfundsomvæltende debatter, der ville få den gode Hr. Brandes til at vende sig i sin grav, er det så en tid hvor vi nærmest egoistisk fokuserer på os selv? Selviscenesættelse, en slags "mig-kultur" Er vi blevet vugget så meget i søvn, at alt vi kan give os til, er at vende blikket indad?

Vi ser det med de sociale medier. Facebook opdateringer der skriger efter opmærksomhed, utallige Youtube kanaler der er dedikeret til... os selv. "Se mig tale i femten minutter, er det ikke interessant?" nej slet ikke faktisk... Men når kanalerne er ubeskriveligt mange, og disse ofte har millioner af "subscribers", må der jo være noget om det...

Det overstående er selvfølgelig i takt med den teknologiske udvikling som Kåemer er inde på og gør sig måske mest gældende for den yngre generation, (men bestemt ikke udelukkende) og er det desuden ikke også ofte den generation, der definere en periode?)

Og så slår det mig, at denne tendens måske godt alligevel kan perspektiveres til mine egne ting.

Når jeg kigger lidt tilbage finder jeg, at jeg på det sidste har skrevet meget om små grupper af mennesker, niche-grupperinger, og individer der adskiller sig fra det generelle samfund, med dets normer og restriktioner, og på den måde forsøger (ubevidst) at være originale.

Et eksempel kunne være min historie om en gruppe mennesker der klæder sig ud som dyr og mødes i en skov, for at udleve deres "dyriske identitet" og for at spille væk fra hverdagen og finde ud af hvem de i virkeligheden er.

Det handler om identitet, om individet (især i forhold til andre mennesker), om at realisere sig selv. (ja... der er du sørme igen Kierkegaard). Vi har lige nu "tid til" narcissistisk at dævle ved os selv.

Når alt dette er sagt, definerer lige netop mine ting jo ikke en skid, men hvis jeg har det på den måde, må der være andre i samme båd.

Er vi i en selviscenesættelse periode, med en (stor) spiseskefuld eksistentialisme indblandet? ELLER er alt dette i virkeligheden ikke særlige epokegørende, og handler det mest af alt blot om et stadie af livet som vi alle går igennem og som jeg måske er midt i (Jeg er midt i tyverne).

Jeg ved det ikke, men det var nogle af de tanker jeg lige sad med.

Men bliv endelig ved! This is helping :)

7 år siden
7 år siden

Alle tider har jo altid været præget af meget forskellig litteratur. At eftertiden så har epokeinddelt den, er en generalisering, hvor man fokuserer på nogle af de største tendenser og udviklinger.

Vi befinder os vel i det post-postmoderne så at sige. Som Kåemer også er inde på, er der en vis skepsis over for den rene fornuft. Vi ser en tendens til apolitisk litteratur, der fokuserer på de små menneskelige sammenhænge. Vel også i forlængelse af 90'er minimalisme som blandt andet Helle Helle har stået for. Selvfølgelig er der stadig masser af litteratur, der indeholder samfundsrefleksion og kritik, men jeg tror, at den, i modsætning til tidligere tiders litteratur som ofte malede det store billede, tager udgangspunkt i det enkelte individ, for igennem et nærportræt at pege på, hvad samfundet gør ved mennesket.

Polly

7 år siden
7 år siden

Er vi en retning eller to, eller ti? Det kendetegnende ved perioderne er forskellige genrer. Brandes, som Abel vist nævner et eller andet sted ( ;) ) skrev selv kulturradikalistisk(eller det er han i hvert fald kendt for), men hans periode det moderne gennembrud var jo kendetegnet ved flere genrer som naturalisme, impressionisme, kritisk realisme - og sågar symbolisme. Der er mange skrivearter, der opstår i en periode, men det der kendetegner alle perioder bedst, er at de forsøger at skildre virkeligheden bedre end de foregående perioder. Brandes mente, at det var et spørgsmål om at skildre den fysiske verden - modernisterne tog en mere indadvendt tilgang til det. Dybest set kan man dele alle perioder op i to dele - de realfysiske og de metafysiske. I større eller mindre grad har især det 19'ende og 20'ende århundrede været præget af en kamp mellem disse to og det har ofte resulteret i en form for syntese(var der nogen, der sagde Hegel og Marx?). Det er grangiveligt også tilfældet for vores periode. Der er nogle, der skildrer følelseslivet og andre, der skildrer den reelle verden - som et fysisk objekt. Hvordan det gøres, kan vi nok desværre ikke helt se selv. Og så alligevel! For vi har nogle mål og nogle gennemgående temaer som karakteriserer os som forfattere. Om 100 år, når litteraturhistorikere taler om 2013, vil de måske nævne vores specielle præferencer som et klassisk udtryk for det 21'ende århundrede - men vi kan som population ikke udtale os, for vi er kun individer. Fremtiden må analysere - istedet lad os skrive!

7 år siden
7 år siden
#11 AbelW

Jeg er helt enig i din sidste sætning. Det er også derfor jeg påpeger at det er fuldstændig arbitrært at snakke om. Dermed ikke sagt at det ikke er spændende at analysere, og filosofere over. Derfor indlæget. Jeg forsøger bestemt heller ikke at tilpasse mig "min tid" på den måde. Det ville være anti-kreativitet :) jeg skriver blot.

Det er rigtigt at det bestemt ikke er så firkantet at definere perioder. Når vi kigger tilbage på en periode (især når man skal igennem et stringent skole pensum) så tegner man ofte perioder med et par bulletpoints eller 5. Det er blot sådan vi ser tilbage med retrospektive og gammelkloge briller :) Perioderne, lige som vores bliver det, er naturligvis meget mere end det.

7 år siden
7 år siden

Jeg synes nu, der er nok af problematikker at skrive om, også hvis man "blot" vil skrive realistisk om det danske samfund. Overvågning. Mennesker, der står uden indtægt, fordi de ryger ud af dagpengesystemet, voksende fremmedgørsel, lange ventelister for at komme på hospitalet, årelang aktivering,, tusindvis af tvangsfjernede børn og unge, multinationelle giganter, overforbrug osv, osv. osv - samt krig, terror, global opvarmning, social marginalisering etc. etc. etc.
Nu har jeg ikke læst alle nye bøger, men umiddelbart tror jeg bogmarkedet er præget ad krimier (med personer med almen-menneskelige egenskaber og uden for mange unikke karaktertræk, blot en enkelt eller to træk, der gør dem interesante og pseudo-unikke Og af "SE mig" - historier med ret ensidige synsvinkler.
Ikke for meget med at beskrive sammenhænge i samfund og verden, I hvert fald ikke alt for dybt.
Der er jo f.eks en sammenhæng mellem et individs osykiske habitus og det samgund han er en del af, både som det er nu og som det var, da f.eks hans forældre (og sågar bedstefprældre) voksede op.
Vil man (og det vil jeg gerne) skrive om sådanne sammenhænge, mener jeg at fantasy kan bruges, fordi man her kan skabe en verden, hvor der er plads til "hvis nu? ...-tanker om sammenhænge og helheder.
Jeg ser da også en tendens til at der skrives fanatasy, der baserer sig på lignende overvejelser. Samt fantasy med andre mål.
Måske dette her årti går hen og bliver kendt som "fantasyen gennembrud, evt. sammen med sci-fi-genren?

Pia H.

7 år siden
7 år siden
#13 Engbo

AbelW "Vi har hverken nævneværdige kommunister eller nationalsocialister at skrive lange anonyme klage-sange over. Vi har, trods finans krise, ingen stor, mørk depression."

Selv om jeg er et beskedent menneske, bryder jeg mig ikke om, at du betegner mig som ikke nævneværdig. Skulle jeg bare være hævngerrig og svare igen, vil jeg kalde dig en fortaler for ligegyldigheden.
Jeg er kommunist med hele mit hjerte og sjæl.
Det ville jeg på grund af, at du lever i en verden, hvor der bare i EU området er 25 millioner arbejdsløse - og mange uden nogen som helst understøttelse.
Du må jo være tilfreds med, at vi er en del af de allierede, der ved vore fælles krigsindsats har skabt en total håbløshed i landet.
En verden, hvor vi ville indføre demokrati, har vi over for tusinder skabt kaos og håbløshed plus daglige sammenstød af forskellige grupper med mange dræbte.
Så jeg råder dig til igennem tale artikler, bøger og sange at fortælle, at det er muligt at leve et andet liv end det vi på grund af ligegyldighed har opgivet. Du der kan skrive , skriv det. du der kan synge, syng det!. Engbo

7 år siden
7 år siden

Engbo har jo ret. Der er nok af sociale problemer at skrive om, men alt er jo relativt. I Danmark er selv en arbejdsløs en Krøsus i forhold til den fattige i Indien og i visse lande i Afrika. Man kan sige, at de sociale problemer i Danmark mere er politiske end litterære. Det handler ikke om at afhjælpe nød, men om at omfordele den rigdom vi har. Det skrives der da også meget om, men ikke som romaner, men som kronikker, avisartikler og debatbøger, på utallige måder. Man kan sige, at vi - heldigvis - er kommet dertil hvor den politiske realitet ikke kun debatteres af en intellektuel overklasse, men af alle og enhver. Enhver avis har sine debatsektioner. Nok er det eksperterne og politikerne der dukker op i fjernsynet, men vi giver alle vort besyv med, f. eks. her på nettet. Derfor er der ikke det store behov for at behandle den danske politiske og sociale virkelighed litterært. Men vore indre, psykiske problemer er de samme som altid. Parforhold, seksualitet, misbrug af mange arter. Hvordan finde ud af kærligheden, forholdet til vores næste, til vore børn, ja, til os selv, alt dette som er så svært at sætte ord på, men som netop forfatterne og digterne kan. Ikke at forfatterne skal undgå de sociale og politiske problemer, men det er ikke der det brænder på.
Kåemer

7 år siden

Besvar debattråd

Debatten Hvor er Brandes? - Hvad definerer vores litterære periode? er startet 11/09-2013 01:32 af AbelW og er placeret under Ordet er frit.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

7Brug af kommentarer?
21 timer siden · Pia Hansen
2Efterlysning af serie
2 dage, 9 timer siden · Kåemer
474Kontraster
3 dage siden · Engbo
3918Dagens ord
5 dage siden · Engbo
6Skriveklub?
5 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
7 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
27 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
1 måned, 6 dage siden · Kafkaesque
2Skrivegruppe 45+
1 måned, 10 dage siden · HeleneHK
1Psykoterapi
1 måned, 15 dage siden · Kåemer
0Inspirationsråd til at skrive digte
2 måneder, 1 dag siden · belmindelig
21Skal vi starte et skrive- fortællef...
2 måneder, 3 dage siden · Anniina
20En udfordring med Den fede mand af ...
2 måneder, 5 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
2 måneder, 5 dage siden · Prem
2Navne
2 måneder, 6 dage siden · Engbo
94Dagens Had
2 måneder, 7 dage siden · Prem
74Ligheder
2 måneder, 8 dage siden · Prem
20Komplimenter
2 måneder, 8 dage siden · Prem
145Hvad er du taknemmelig for i dag?
2 måneder, 8 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
2 måneder, 10 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
2 måneder, 11 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
2 måneder, 11 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
2 måneder, 11 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
2 måneder, 15 dage siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
2 måneder, 17 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
2 måneder, 20 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
2 måneder, 20 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
2 måneder, 28 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
3 måneder siden · Aurelian
2opbygning
3 måneder, 1 dag siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
3 måneder, 2 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
3 måneder, 3 dage siden · mlsj
7Kalle er død
3 måneder, 3 dage siden · Pia Hansen
68Bibelen
3 måneder, 5 dage siden · Engbo
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
3 måneder, 7 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
3 måneder, 8 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
3 måneder, 8 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
3 måneder, 10 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
3 måneder, 12 dage siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
3 måneder, 13 dage siden · Ormstunge
52Skrivegruppe søges - København og o...
3 måneder, 14 dage siden · Clara de N
123Dagens Vits
3 måneder, 14 dage siden · Savanti
3Ja ja, ser man det.
3 måneder, 20 dage siden · dino
3Betalæsere søges til fantasy roman
3 måneder, 22 dage siden · dino
2jeg søger feedback
3 måneder, 29 dage siden · Ormstunge
1Skrive-software?
4 måneder siden · Anlou
10Hvilken sprogstil foretrækker i?
4 måneder, 3 dage siden · hermanøv
137Virus
4 måneder, 11 dage siden · dino
1Mangler kritik
4 måneder, 19 dage siden · Nicolas Jessen
13Hvorfor kan jeg ikke det samme som ...
4 måneder, 21 dage siden · dino

Ordet er frit

474Kontraster
3 dage siden · Engbo
0Presse meddelser
27 dage siden · JesperSB
20Komplimenter
2 måneder, 8 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
2 måneder, 20 dage siden · Engbo
6Dagens Dammark ,døde mink
3 måneder, 2 dage siden · Engbo
123Dagens Vits
3 måneder, 14 dage siden · Savanti
27Godt man ikke kan
5 måneder, 12 dage siden · Wernn
50Liv andre steder?
5 måneder, 16 dage siden · Wernn
157Læserbreve
5 måneder, 20 dage siden · Savanti
5Jalousi kontra .
6 måneder, 11 dage siden · Wernn
8Etik af begrænsninger for tekst
7 måneder, 17 dage siden · Emeli
17Down to Earth . Med zac efron.
7 måneder, 24 dage siden · Wernn
8Spansk
9 måneder, 10 dage siden · Savanti
4Hobbitten
9 måneder, 22 dage siden · Kafkaesque
8Udødelige fortællinger
10 måneder, 21 dage siden · Engbo
3Droner
10 måneder, 22 dage siden · JohannesB
2Royalty
1 år, 2 dage siden · WeirdSpace
0Tillykke til dronningen
1 år siden · Savanti
2Klima krigeren.
1 år, 1 måned siden · Savanti
1470% sænkning af CO2 udslip
1 år, 3 måneder siden · Wernn
7Noget galt i halsen? Sprog og biolo...
1 år, 4 måneder siden · Wernn
23Entropi og evolution
1 år, 5 måneder siden · Wernn
2Hærværk
1 år, 5 måneder siden · dino
0Gælds styrelsen .
1 år, 5 måneder siden · Savanti
1Brug af navne i bøger?
1 år, 5 måneder siden · Eddie
0Diskrimination af kvindesport?
1 år, 7 måneder siden · dino
2Skrivegrupper eller blot makkere
1 år, 9 måneder siden · heksemutter
4Gætteleg
1 år, 11 måneder siden · Polo
3Udgivelse af digtsamling
2 år siden · Fink
1Retstilstand og retssikkerhed
2 år siden · Kattegat
2Mindre smerter når jeg skriver
2 år siden · dino
4Gratis
2 år siden · Savanti
2I gang.
2 år siden · dino
5BESTAWARE....
2 år siden · Kattegat
4Stavefejl.
2 år siden · jebomik
0Fleksjobbers tilknytning til arbejd...
2 år siden · knudkp
5Cookies og trejdepart!
2 år siden · Titken Toft
0Annoncer på facebook!.
2 år siden · Savanti
1Hjemløse !.
2 år siden · Savanti
1Moderniseringsstyrelsen !.
2 år siden · Kattegat
6Danske Bank
2 år siden · Savanti
2Grænse politi .
2 år siden · Savanti
2Klimaet .!.
2 år siden · Savanti
0Medvirk i podcast.
2 år siden · Rasmus C
0FebruaryFICTION
2 år siden · Syrene Hvid
7Kromosomer
2 år siden · Kattegat
5Med omtanke
2 år siden · tope
10Forfatter
2 år siden · tope
7Kulturen står i en stilstand, der k...
2 år siden · tope
6Hvordan foretrækker du at sidde og ...
2 år siden · jebomik