Religion, politik og samfund · Treenigheden

36 svar
Senest opdateret 3 år siden · 6 bruger(e) deltager
5 år siden

Gad nok vide, om det er muligt, at få nogen til at interessere sig for treenigheden. Jeg mener, vi har haft flere diskussioner en Gud eller ikke-Gud, men spørgsmålet om treenigheden er dog mere specielt. Og dog er de fleste af os i Danmark døbt og konfirmeret i den kristne kirke, og treenighedslæren er central, fordi den handler om selve Guds person. Dette at der er tre personer i én Gud. Har nogen gjort sig tanker om det?

Kåemer

5 år siden
5 år siden

"Faderen, sønnen og helligånden."

Jeg skal ikke blande mig i teologiske detaljer, men jeg opfatter Faderen som Gud selv, Sønnen er Jesus og Helligånden som Guds åndelige magt, der virker hvor han vil have det, men som ikke ses som hele Gud i sit selv.
Den er en del af hans magt og virke.

Det er så mit gæt på den sag.

5 år siden
5 år siden

Jeg er enig med Dino, Kåemer.

Treenigheden er noget som nogle forkvaklede præster har udtænkt i det gamle Babylon, lang tid før kristendommen opstod.

Treenigheden giver ingen mening og er bare noget mytisk vrøvl.

... og det er så bare min mening. :-)

5 år siden
5 år siden

Robert Kallehave

"Treenigheden giver ingen mening og er bare noget mytisk vrøvl."

Det giver jeg dig absolut ikke ret i. Jeg ved godt, at treenigheden ikke er bibelsk, og er fremmed for jødedommen og den tidlige kristendom, men det gør den ikke til vrøvl. Det er menneskers forsøg på at forstå Guds væsen og natur.

Inden for Islam siger man at Gud har 99 navne, og hver af dem repræsenterer en af Guds egenskaber. Det er deres måde at beskrive Gud på. Treenigheden er så en anden.

Allerede langt tilbage i oldtiden begreb man, at Guds natur overgik enhver forstand. Han kunne ikke fattes lige så lidt som verdensrummets evighed kunne fattes. Så brugte man billeder, og treenigheden er et meget tidligt billede. Den tidligste treenighed er far, mor og barn. Man kan også sige, det mandlige og kvindelige element, og afkommet. Det er betingelsen for alt liv or udvikling, og spejler derfor Guds natur. I den sene kristendom omformes treenigheden til det vi kender: fader, søn og helligånd og bærer præg af at være blevet til i lærde præster og munkes studerekamre. Faderen selv er skjult, men han giver sig så til kende dels i sin søn, Jesus, og dels i sine handlinger.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Citat Kåemer:

Allerede langt tilbage i oldtiden begreb man, at Guds natur overgik enhver forstand. Han kunne ikke fattes lige så lidt som verdensrummets evighed kunne fattes. Så brugte man billeder, og treenigheden er et meget tidligt billede. Den tidligste treenighed er far, mor og barn. Man kan også sige, det mandlige og kvindelige element, og afkommet.

Jo, men hvorfor gøre det kompliceret, hvis ikke det var for præsters knudrede tankegang ? For at bevare magten over masserne gjorde man Gud til et mytisk og mystisk uforståeligt væsen.

5 år siden
5 år siden

Tak, Kallehave for at du er enig med mig! (#1 og #2)

Men det, du så siger, ligner slet ikke det som jeg sagde. Så enigheden fremgår ikke af vore indlæg. :-)

5 år siden
5 år siden

Robert Kallehave

"Jo, men hvorfor gøre det kompliceret, hvis ikke det var for præsters knudrede tankegang?"

Fordi det VAR kompliceret, hele situationen. I de første århundreder efter Kristus, strittede kristendommen i alle mulige retninger. Problemet - eller rettere sagt et af dem - var, hvordan Jesu person passede ind i kristendommen. Var han den store lærer? Messias? Var han Guds store budbringer? Var han Guds menneskelige eller åndelige søn? Var han ligefrem Gud selv personificeret? Osv. - Nogle retninger bevægede sig helt væk fra Jesu person, og det var den hellige ånd der styrede.

Så i 325 samledes en del magtfulde gejstlige i Nikea under ledelse af kejser Konstantin, og der vedtog man hvad der er blevet kaldt "den nikenske trosbekendelse", der fastslår treenigheden og gør den til standard for kristendommen, og al modstand bliver slået ned med hård hånd.

Vi kan synes, at hele udviklingen er skrækkelig, men den er ikke uden interessante sider.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Den nikæno-konstantinopolitanske trosbekendelse (lat. Nicaeno-Constantinopolitanum), også kendt under det kortere navn den nikænske trosbekendelse (lat. Nicaenum), har sit navn efter kirkemøderne i Nikæa i 325, hvor en første udgave af bekendelsen blev vedtaget, og i Konstantinopel i 381, hvor den tidligere bekendelse blev udbygget til den version, man bruger i dag.

Ordlyden er:
"Jeg tror på én Gud, den almægtige Fader,
himmelens og jordens, alt det synliges og usynliges skaber.Og på én Herre, Jesus Kristus,

Guds enbårne Søn, som er født af Faderen før alle tider,
Gud af Gud, lys af lys, sand Gud af sand Gud,
født, ikke skabt, af samme væsen som Faderen,
ved hvem alt er skabt,
som for os mennesker og for vor frelse steg ned fra himlene og blev kød
ved Helligånden af Jomfru Maria og blev menneske,
som også blev korsfæstet for os under Pontius Pilatus, blev pint og begravet
og opstod på tredjedagen ifølge skrifterne
og opfor til himmels, sidder ved Faderens højre hånd
og skal komme igen i herlighed for at dømme levende og døde,
og der skal ikke være ende på hans rige.

Og på Helligånden, som er Herre, og som levendegør,
som udgår fra Faderen og fra Sønnen†,
som tilbedes og æres tillige med Faderen og Sønnen,
som har talt ved profeterne.Og på én, hellig, almindelig og apostolisk kirke.Jeg bekender én dåb til syndernes forladelse
og forventer de dødes opstandelse
og den kommende verdens liv."

† Dette fra Sønnen (lat. filioque) var ikke med i den oprindelige tekst, men blev tilføjet ved et lokalt kirkemøde i Toledo i Spanien i 589 og vandt efterhånden stor udbredelse i Vestkirken. Dette filioque blev et af de væsentligste omdrejningspunkter i striden i forbindelse med Det store skisma 1054.

5 år siden
5 år siden

#5 Dino, jeg tog dig blot på ordet, nemlig at Gud er Gud, Kristus hans søn, og Helligånden er Guds virkekraft.

3 hver for sig, men enige i retningen.

Hvorfor dog kalde dem tre-i-én ? Hva' skal det til for og gøre godt for ?

Kåemer, din lange redegørelse fortæller hvordan, men ikke hvorfor - om ikke fordi nogle præster ville lefle for den verdslige regent, samt tilgodese det frafald Kristus og Apostlene havde forudsagt.

Jøderne og de første kristne var notorisk rensede for treenighed, men var midt i en verden fuld af brydninger, hvor altså de kristne måtte give afkald på det rene og enkle.

Jeg forventer ikke at få meget lydhørhed for mit ønske om enkelhed og nem forståelse, der er dog trods alt omkring 3 mia. troende på treenighedslæren.

Men ellers treenighed generelt, som historisk element kunne være interessant at drøfte. En undtagelse her er vel også ASE-troende, der mig bekendt ikke indeholder en treenighed, interessant i en tid hvor næsten alle andre troer lænede sig op ad Græske og Romerske guder.

5 år siden
5 år siden

Robert Kallehave

Der har aldrig været noget rent og enkelt i kristendommens historie. Jo, måske idet den kom ud af Jesus' mund, men ikke derefter. Størstedelen af de kristne blev længe ved med at holde fast på, at de kristne var en del af jødedommen og skulle overholde moseloven, mens andre, anført af Paulus skilte sig ud og blev kaldt hedningekristne. Men selv i de menigheder som Paulus oprettede var der splittelse. Han skriver om det i 1. korintierbrev, og han kom aldrig på god fod med "de såre store" apostle.

Treenighedslæren blev ikke til for at tækkes kejser Konstantin. Hvilken interesse skulle han have i det? Men han ville gøre kristendommen til statsreligion, og til det krævedes at der var nogenlunde styr på tingene. Derfor kirkemødet i Nikæa, og det blev så grundlaget for den romersk-katolske kirke.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Ang Kåemers seneste, så virker det spøjst at gudsbegrebet er noget man beslutter på en konference.
Er det ikke noget med at også de herrer var forvirrede? Og at man derfor besluttede hvilke tekster der skulle bidrage til Bibelen?
For man ville have koncensus.
Visse tekster blev sat i skammekrogen.
Ikke mindst tekster der handlede om tiden før Jesu død. Sådanne tekster fandtes i "Dødehavsrullerne."
Dette enestående kildemateriale dukkede pludselig op og blev franarret befolkningen, som ikke måtte lære dem at kende.

Det hedder sig ifølge nogen, at Jesus selv tilhørte en sekt. Det vil sige at "kristendommen" fandtes før Jesus selv.
Og det er ikke god latin i de kanoniske bøger.

5 år siden
5 år siden

Dino

Naturligvis fandtes der flere tekster end dem der kom med i Bibelen. Men nogen måtte jo vælge. Hvad ellers? Princippet var, at de skulle være af apostlene eller andre der stod Jesus nær. Var det ikke meget rimeligt? Lukas skriver endda at han har samlet alt han kunne og brugt det som basis til at skrive Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger. En del af Apostlenes Gerninger oplevede han selv, fordi han rejste sammen med Paulus.

Dødehavsrullerne gav en hel del baggrundshistorie for det der står i de nytestamentelige skrifter, men der var ingen skrifter der burde have været med i Bibelen.

Det er ikke specielt for Bibelen, at meget skriftligt materiale er gået til grunde. Det gjaldt alt, undtagen det der blev skrevet af gang efter gang.

Kåemer

5 år siden
3 år siden

Treenigheden er som tre finger på en hånd. De er tre forskelliger personer som virker i hinanden, for Jesus sagde jeg er i Faderen og i er i mig.
Jesus måtte gå tilbage til Faderen for at vi kunne modtage den Hellige Ånd,
den fornyer os indvendig. Den ydre fornyelse får vi ved Jesus anden komme eller når vi har aflagt vores jordiske legeme.
I det Gamle Testamente kom den Hellige Ånd over profeterne - det gør den også i dag men har man valgt at tro på Jesus Kristus, er det den Helliges Ånd
som fornyer os indvendig. Det gjorde den kun hos få udvalgte i det Gamle Testamente.

Inge

Inge

3 år siden
3 år siden

Det er pudsigt, at denne gamle tråd bliver taget op igen.

Det må være vigtigt at sige, at treenigheden aldrig bliver nævnt og aldrig defineret i Bibelen. Den blev først defineret flere hundrede år senere. Det blev gjort for at definere Jesu person og stilling i forhold til Gud. Der var mange forskellige opfattelser af det, og den etablerede kirke måtte skære igennem, og det blev til den nikænske trosbekendelse. - Er den hellige ånd en person? Det er den ifølge treenighedslæren. Som den bliver fremstillet i Bibelen er det Guds handlekraft, lige som hvert menneske har sin egen ånd.

Kåemer

3 år siden
3 år siden
#14 Engbo

Som jeg opfatter Folkekirkens opfattelse af den Hellig And som en del af treenigheden, så er det det samlingspunkt. vi har, når vi ikke har moses eller Jesus tilstede; men den fælles dyrkelse ved hjælp af kirkens lære.

Det er fællesskabet i menigheden, der er den Hellig Ånd.

3 år siden
3 år siden

Ja, Kåemer (#11)
Det er helt fint at man skal mødes og beslutte hvad der skal med i Biblelen. Men meget af det nye testamente er skrevet af folk der levede efter Jesu død. Det er nok gendigtninger. Og det er således meget svært at se den som en hellig bog, endsige et troværdigt skrift.
Dødehavsrullerne siges vist at komme Jesus en del nærmere. Og måsdke netop derfor vil man ikke have de med.

3 år siden
3 år siden

Nu er jeg ikke ekspert i dødehavsrullerne, men det er vist ikke rigtigt at man kommer Jesus nærmere i dem, men man får naturligvis en del at vide om det miljø han virkede i. Derimod kommer vi måske nærmere Johannes Døberen. Dødehavsrullerne stammer fra en jødisk sekt: essenerne, og meget tyder på at Johannes tilhørte dem, eller var udgået fra dem. Mig bekendt nævnes Jesus ikke i disse skrifter.

Det er rigtigt at NT er skrevet længe efter Jesu død, men dog dels af nogen som kendte ham, og i hvert fald nogen som kendte øjenvidnerne. Jesus selv skrev ingenting, og at apostlene ikke skrev noget i begyndelsen skyldtes nok, at de forventede at han skulle komme igen snart. Først da tiden var gået og øjenvidnerne var ved at dø ud blev materiale samlet sammen og man begyndte at skrive. Det er typisk at meget af NT er breve, for breve til de nye menigheder var nødvendige også selvom verdens ende skulle komme i overmorgen.

Paulus som har skrevet størstedelen af NT har ikke kendt Jesus personligt, men hans virke var så betydningsfuldt at man ikke kunne se bort fra hans skrifter. Man kender ikke til andre skrifter fra samtiden, som refererer direkte til Jesus. Der findes nogle andre evangelier, men de er apokryfiske, man kender ikke deres oprindelse, og de synes at være meget senere. Men noget af det kan godt indeholde stof der går tilbage til apostlene.

Vi må nok nøjes med det udvalg vi har i NT, og det er slet ikke dårligt. Og forskere graver videre både for at finde mere og for at få mere baggrundsstof.

Kåemer

3 år siden
3 år siden

På nettet kan man se denne omtrentlige datering af evangelierne: https://www.google...hkPV0PbMtmvvrBN5g

Markus 65-75
Mattæus 80-90
Lukas 80-90
Johannes 135-150

Lukas udelukkes som israeler og hvad der er skrevet i evangelierne kan således ikke være umiddelbare indtryk fra Jesu egen tid og virke.
Ifølge bogen "bedrageriet med dødehavsrullerne" - jeg kan ikke påvise at denne bog er sandheden selv - det kræver forskerkompetence - så tyder rullerne på at Jesus var medlem af essæernes religiøse forsamling i Qumran. Og ifølge det har religionen eksisteret før Jesus selv blev en del af den.
Det var Paulus, der trak Jesus ud af sin historisk/religiøse sammenhæng og gjorde ham til et nyt (og sandelig enestående) fænomen.

3 år siden
3 år siden
#18 Engbo

Gud kan nu være glad for, at internettet er opfundet, så budskabet kan gå hurtigt.

Gad vide om det høre med i forbrydelsen at spise af kundskabets frugt?
Så vil det jo være en stor erkendelse - og kritik om den hårde dom - uddrivelsen.
Vi skal huske at ved uddrivelsen af haven - opfordrede Gud Adam og Eva til at gøre verden underdanig.
Så må Gud undskylde, at jeg kun kan se det som en indrømmelse: Skal ting ændres til det bedre, så må menneskene selv gøre det.

Så lad os komme i gang med at plante det slangeløse paradis, hver man frit kan spise af alle havens frugter.

"Før mig til det gamle Iden hen eller til det ny, du snart mig drage ," skrev og sang Blicher i Glædens Engel.

Vi ses - medbring spader.

3 år siden
3 år siden

Dino

"Det var Paulus, der trak Jesus ud af sin historisk/religiøse sammenhæng og gjorde ham til et nyt (og sandelig enestående) fænomen."

Det er fuldstændig rigtigt. Paulus betød så meget for kristendommens udformning og udbredelse at den faktisk med rette kunne kaldes paulinismen. Den blev så videreudviklet af den gruppe som blev til den katolske kirke og til de mange andre grene. Hvor meget der er blevet tilbage af Jesus' egen forkyndelse fortaber sig i de vildeste tolkninger. Min personlige holdning er, at han var langt mere jødisk og lovbundet end den udviklede sig.

De dateringer af evangelierne du nævner ser meget plausible ud, men må tages med forbehold. Dels rykker dateringerne hele tiden, og dels bygger evangelierne i høj grad på tidligere beretninger, skriftlige og mundtlige.

Den meget sene datering af Johannesevangeliet undrer mig, men det kan da godt være. Det skiller sig i hvert fald meget ud fra de tre andre tre.

Kåemer

3 år siden
3 år siden

Engbo

Jamen, gå du så i gang med spaden, for at skabe en ny menneskehed og et nyt Eden. Jeg vil nu foretrække at arbejde med menneskene og forholdene som de nu engang er. - Ahr! mon ikke det egentlig også er det du vil?

Kåemer

3 år siden
3 år siden
#21 Engbo

"- Ahr! mon ikke det egentlig også er det du vil?"

Kåemer

Vel. Man skal kalde en spadefor en spade; men det kan dog også være et symbolsk udtryk. I øvrigt ganske bogstaveligt har jeg nu plantet meget for det Danske Hedeselskab og i min have.

3 år siden
3 år siden

Engbo

God begyndelse!

"Blomstre som en rosengård
skal de øde vange ..."

Jeg har bare plantet et æbletræ i min have.

Kåemer

3 år siden
3 år siden

Engbo

God begyndelse!

"Blomstre som en rosengård
skal de øde vange ..."

Jeg har bare plantet et æbletræ i min have.

Kåemer

3 år siden
3 år siden

For mig giver treenigheden fuldstændig mening. Faderen, sønnen og Helligånden er alle dele af Gud og de hører sammen ulasteligt.

Gud, er den ophøjede, der ikke tåler synd.
Jesus er hans søn, der påtog sig synden, så at vi kunne være tæt med Gud og igennem helligånden møder Jesus og Gud os der hvor vi er. Som en følelse.

3 år siden
3 år siden

Tenna

Det er jo helt fint, at treenigheden giver mening for dig. Da ingen jo kan vide hvordan Gud virkelig er, så danner man sig jo et billede. Det har mennesker altid gjort, nogle gange bogstavelige billeder, andre gange sindbilleder.

Treenigheden giver også mening for mig, men på en helt anden måde end din. Sådan som jeg har beskrevet i #3

Kåemer

3 år siden
3 år siden
#26 Engbo

#25 Kåemer Asmussen (Kåemer)

 Citér
" Det er jo helt fint, at treenigheden giver mening for dig. Da ingen jo kan vide hvordan Gud virkelig er, så danner man sig jo et billede. Det har mennesker altid gjort, nogle gange bogstavelige billeder, andre gange sindbilleder." - skriver Kåemer

- og så siger Gud: "mennesket er skabt i mit billede." Så kan vi jo bare se os i
spejlet, så ved vi hvordan gud ser ud.
eller hvad?
Engbo

3 år siden
3 år siden

Engbo

Ja, den er god med dig. Nej vi kan ikke bare se i spejlet for at se hvordan Gud ser ud. Er han så neger eller kineser - eller ligner han måske fede onkel Arthur. Det håber jeg da ikke. For det første, er der vel snarere ment, at mennesket havde evnen til at skabe og tænke selvstændigt, hvilket langt fra alle benytter sig af, og for det andet er det nok omvendt at mennesker skaber Gud eller guder i deres billede. Mange guder, også Bibelens er betænkeligt menneskelige - på godt og ondt.

Kåemer

3 år siden
3 år siden

Jeg synes det er problematisk at Gud skulle ligne en mand, mere end en kvinde.
Når det handler om udseendet så er Alexander den Store "the grand old man." Hans kunstneriske gengivelse er siden mange billedlige forestillinger baseret på. Især gengivelsen af Jesus som genopstanden. (En mand med et flot, sundt udseende i modsætning til den forpinte Jesus på korset.)

Generelt er menneskets udseende overensstemmende med vilkårene på Jordoverfladen som fysisk miljø. Der er næppe fornuftige grunde til at et væsen der ikke er vokset op i afhængighed af dette skulle ligne os.

Antikken havde kvindelige guder. Olympens beboere var familiepræget ligesom de nordiske guder, der må være inspireret af de græske. De ligner dem nok for meget til at der ikke skulle være en sammenhæng. Eller er det senere kunstneriske gendigtninger der har skabt denne lighed?

Den mellemøstlige patriarkalske monoteisme med ensidig fremhævelse af manden huer mig ikke. Her er manden måske behæftet med fejl, men han synes i bund og grund at være OK.
Kvinden, derimod, er som lystobjekt ofte gengivet som et djævelens redskab i dennes bestræbelse på at knække manden og berøve ham sit forhold til Gud.

Mand og kvinde er meget ens, trods forskellene. De har altid levet sammen og været afhængige af hinanden. Det forekommer helt urimeligt at den ene part forlods skulle besidde en højere værdighed end den anden.
Manden har fået stærkere armkræfter for at holde rivaler borte. Han har dem ikke for at han skal banke konen, når han ikke kan få ret på anden måde.

3 år siden
3 år siden
#29 Engbo

Vi kan gå og mene - og det er da vor ret.

Men vi skal passe på ikke at forveksle vore meninger med det, religionen står for.

Jeg er helt enig i, at mand og kvinde skal have samme rettigheder. Men det er ikke det, Bibelen siger.

Gud betegnes som mand og det var Adam, der ikke skulle være ene. Der for fik han Eva - lidt hævet over andre kæledyr.

Efter synde faldet blev Adam dømt til at arbejde i sit ansigts sved og Eva skulle være lydig og underdanig.

Jehovads Vidner er de der klarest udtrykker det, som andre trossamfund mener mere sløret. Men fælles for prædikanterne er, at de går uden om den kendsgerning, sikkert fordi det ikke nu om dage er godt at tale om mandens overret.

De begynder som regel forsvaret med, jamen vi går da også ind for ligeret; men en skal jo have det sidste ord, når de er uenige.
Muslimer siger som regel det samme til en begyndelse.

Men det er altså ikke Bibelens mening. Kvindens underdanighed er en straf. Så når vi, de fleste, er enige om ligeret, så er det altså ikke Bibelens mening, vi tolker.

3 år siden
3 år siden

Det er rigtigt, at i Bibelen og i samfundet i det hele taget, ja i alle samfund på den tid jeg kender til, var kvinden underlagt manden, og det gælder også for Paulus. Det er altså ikke specielt hverken en jødisk eller kristen tanke. Det er ganske almindeligt. Og dog ligger hos Paulus netop kimen til kønnenes ligeberettigelse, idet han mente at over for Gud var der ingen forskel.

"Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for i er alle én i Kristus Jesus ..." (Galaterbrevet 3: 28).

Kåemer

3 år siden
3 år siden
#31 Engbo

Alligevel mente Paulus, at kvinden skulle tie i forsamlingen. Det er da en skam vi ikke har Pia Kjærsgård med i denne debat. "Pia hvis du har spørgsmål, så spørg din mand, når I kommer hjem."

Så har jeg i øvrigt begrebet at i Riget gælder der ingen kønsforskelle og in gen ægteskabelige snærende bånd. Halle lu ja - hal le lu ja.

3 år siden
3 år siden

Engbo

Paulus har 14 breve i NT, hver af dem en dybsindig afhandling, og de fleste mennesker kender et eneste skriftsted, nemlig det med at kvinder skal tie i forsamlingen. Jeg VIDSTE at det ville komme. At du vil være bekendt at være så forudsigelig! Hvad med at sætte sig ind i hvad Paulus virkelig skriver.

Kort sagt, når han skriver om organisationsspørgsmål, altså hvordan menighederne indretter sig rent praktisk, så følger han almindelig skik og brug, der er intet revolutionerende, men når det så kommer til det teologiske, så er der tanker der går langt ud over samtiden. Jeg har allerede citeret fra Galaterbrevet. Så er kønnene ligestillet. Han mente som de andre apostle, at de levede i de sidste tider, så var det vigtigt at have orden i menighederne, så der ikke var forstyrrelse i det kristne arbejde.

Kåemer

3 år siden
3 år siden
#33 Engbo

Jamen, Kåemer. emnet er jo stadig aktuelt. Du kender jo JVs system. Der er det også manden , der er den dominerende. Opbygningen er Gud Fader og så manden og så konen - så børnene. Andre religioner går hen over paven/ kongen og så det samme nedad.

3 år siden
3 år siden

Engbo

Naturligvis er spørgsmålet om kønnenes ligeberettigelse stadig aktuelt, både religiøst og på mange andre måder. Men hvad har Paulus med det at gøre?

Jeg har lyst til kort at ridse Paulus' historie op. Han var opdraget i den strengeste jødiske retning, farisæerne, Men han gik over til kristendommen, og blev den mest fremstående og frit tænkende missionær på den tid. Mens flertallet af de kristne stadig så sig selv som jøder, og som nok var åbne for, at ikke-jøder kunne komme med, men på betingelse af at de lod sig omskære og overholde moseloven, så prædikede han frigørelse fra loven, og i stedet troskab mod Jesus Kristus. Han rejste rundt i landene omkring middelhavet og oprettede menigheder hvor han kom frem og satte sine nære medarbejdere, som f.eks. Timotheus og Titus til at bestyre dem. Hans mange breve var for stadig at holde den personlige forbindelse med dem. Hans arbejde bestod dels i det teologiske forkyndelsesarbejde og dels i det organisatoriske. I det teologiske er han frit og banebrydende tænkende, men i det organisatoriske gjorde han bare hvad der var almindeligt på den tid. Der fandtes ingen specielle regler for, hvordan en kristen menighed skulle organiseres, så han fulgte bare de almindelige uskrevne regler for forsamlinger. - Eftertiden har så set det som en dobbelthed hos ham, men sådan har det ikke virket i samtiden.

Et par eksempler: hans ven og medarbejder Timotheus var ikke jøde og derfor heller ikke omskåret. Dermed vakte han modvilje i de jødisk-kristne menigheder, så Paulus lod ham omskære, selvom han egentlig var imod omskærelsen. Men nøgternt set var det jo bare et lille indgreb i kødet, så det skulle ikke stå i vejen for hans forkyndelse. - Et andet eksempel: Der var menigheder hvor der kun var kvinder der var egnet til lederstillinger. Hvad så, når det nu kun kunne være mænd der var ledere. Jo, kvinden skulle så have noget på hovedet der viste at hun repræsenterede en mand. Resultat: kvinden kunne styre, samtidig med at almindelig skik blev overholdt.

Kåemer

3 år siden
3 år siden
#35 Engbo

Jeg hørte en påstand en gang: "- også kristendommen er historisk betinget."

Det er svært at modsige; men jeg høre også uddannede folk fra kirken tale om at kirken er tidsløst - for Gud er altid den samme.
Men det holder nu ikke. For de der har udført grusomme straffe mht. stenet til døde, brændt på bålet mv. Vil nok ikke synes om det i dag. Man kan ikke få noget ud af bibelen før man har smidt overtroen væk og erkendt, det er os, der skal realisere og bevise

3 år siden
3 år siden

Engbo

" Man kan ikke få noget ud af bibelen før man har smidt overtroen væk og erkendt, det er os, der skal realisere og bevise"

Ja, det har du sandelig ret i. Læser man den som "Guds ord", så står den urokkelig, og man kan bruge meget energi på at bortforklare urimeligheder, som er mange steder i den. Ser man den derimod som skrevet af kloge mænd som lever i den tid de nu engang lever i, så kan man blive helt betaget af hvor kloge disse skrifter er.

I øjeblikket læser vi hos os profetskrifterne, og de er forfærdelige og grusomme. Men så er de altså også blevet til i en tid da mange riger gik til grunde, krige hærgede og mennesker i tusindvis blev ført i fangenskab og blev gjort til slaver. og byer lå i ruiner. Dette spejler disse skrifter.

Kåemer

3 år siden

Besvar debattråd

Debatten Treenigheden er startet 31/08-2014 13:31 af Kåemer Asmussen (Kåemer) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

2976Dagens ord
3 timer, 10 minutter siden · Engbo
234Kontraster
4 timer, 16 minutter siden · Confucius
5Lykke
4 timer, 34 minutter siden · Engbo
2Børnebogsforfatter Søges
1 dag, 15 timer siden · Untitled
0Redigering
1 dag, 17 timer siden · NAHansen
1Margit Sandemo
3 dage siden · dino
104Dagens Vits
3 dage siden · dino
5Lige margener?
5 dage siden · WeirdSpace
1Kvindelige betalæsere søges
5 dage siden · dino
6Jalousi
5 dage siden · dino
12Min nye bog er netop sat i salg
6 dage siden · Fink
54Homofobi
9 dage siden · Confucius
19Mere end almindelig klangfuld
17 dage siden · dino
1Synonymer
20 dage siden · JohannesB
3Er E-sport sport?
22 dage siden · Savanti
0Min pc nægter mig adgang til Facebo...
24 dage siden · sofiesverden
4Vil I venligst lade være med.
27 dage siden · knudkp
30Kristendom
1 måned siden · Engbo
2Hjælp - flyt af tekst til anden kat...
1 måned, 2 dage siden · knudkp
1En god slutning
1 måned, 3 dage siden · dino
2Skrivegrupper eller blot makkere
1 måned, 5 dage siden · heksemutter
2Kulturkanon
1 måned, 6 dage siden · Engbo
23folkeafstemning
1 måned, 11 dage siden · Engbo
18Dinosaurus.
1 måned, 13 dage siden · JohannesB
3Sletning af profiler
1 måned, 13 dage siden · NAHansen
4Bøger om at skrive
1 måned, 15 dage siden · IntetNavn
0DI Georges syndrom. Helbreds opdate...
1 måned, 16 dage siden · Savanti
6Samtykke
1 måned, 17 dage siden · dino
1Beskyttelse af truede dyrearter
1 måned, 17 dage siden · dino
12Forfatteri og ensomhed
1 måned, 17 dage siden · NAHansen
2Har du osse været ude for det?
1 måned, 17 dage siden · NAHansen
1Redigering af kategori efter public...
1 måned, 17 dage siden · NAHansen
4Livsbane . Livsveje. Livsvalg.
1 måned, 19 dage siden · Nicolas Jessen
4Grammatikkurser?
1 måned, 19 dage siden · Mette-Maj Ronja
63Hvad er meningen med livet?
1 måned, 19 dage siden · dino
0Spam fra profilen : Ellen baby
1 måned, 24 dage siden · knudkp
1To Liv
1 måned, 29 dage siden · Engbo
10Danmark
2 måneder, 10 dage siden · dino
16Chettoer
2 måneder, 14 dage siden · Engbo
5Norges bjerge
2 måneder, 16 dage siden · Engbo
74På'n igen.
2 måneder, 27 dage siden · Engbo
0Otiumstol - anbefalinger
2 måneder, 29 dage siden · Machula T.
3Sonateform
3 måneder, 2 dage siden · Muhkovending
1hvilke lande, hvilke genrer?
3 måneder, 2 dage siden · Muhkovending
44Politiske ideologier anno 2019
3 måneder, 4 dage siden · Engbo
9Humor .
3 måneder, 8 dage siden · Engbo
5Udgivet novelle Inder
3 måneder, 11 dage siden · Birkmand
1Super-søger søges
3 måneder, 12 dage siden · Kattegat
18Hormonforstyrrende stoffer.
3 måneder, 14 dage siden · Stinapige
4Gætteleg
3 måneder, 16 dage siden · Polo
7Saxo.com
3 måneder, 25 dage siden · Lauhan
1Hvordan er Saxo Publish?
3 måneder, 27 dage siden · Paolosaks
12Nem mad til 1
3 måneder, 27 dage siden · Kattegat
3Udgivelse af digtsamling
4 måneder, 4 dage siden · Fink
8MODERSMÅLET
4 måneder, 5 dage siden · Engbo
3Entropi og evolution
4 måneder, 9 dage siden · dino
2Skrivegruppe Randers og omegn
4 måneder, 12 dage siden · Stinapige
121Hvad er du taknemmelig for i dag?
4 måneder, 15 dage siden · Engbo
0Lidt sjov med statestikken
5 måneder, 4 dage siden · knudkp
0Opfindelse til fyldepennen
5 måneder, 5 dage siden · Savanti
21Porno
5 måneder, 7 dage siden · Kåemer
8Voldtægter og overgreb
5 måneder, 10 dage siden · maryanna
3Hjælp til handling
5 måneder, 11 dage siden · Det Anonyme Pun...
20Korrekturlæsning
5 måneder, 12 dage siden · Filia
2Hvorfor ?
5 måneder, 14 dage siden · Brehmer
0Anbefal et fælleskontor
5 måneder, 15 dage siden · sylvain_24
2Google
5 måneder, 17 dage siden · Savanti
1Dagbøger
5 måneder, 17 dage siden · dino
82Tysklands ansvar
5 måneder, 18 dage siden · Engbo
9Novellesamling
5 måneder, 18 dage siden · dino
6Sprogproblemer
5 måneder, 21 dage siden · Marver
102Kontraster
5 måneder, 22 dage siden · Engbo
3Hvilke børnebogsforlag skal jeg kon...
5 måneder, 22 dage siden · mandeniskoven
9Komma
5 måneder, 24 dage siden · Dyppepennen
8Bøn
5 måneder, 25 dage siden · Morpheus
82Perfekt?
5 måneder, 27 dage siden · Engbo
7Hvor kan jeg finde noget om Egyptis...
5 måneder, 27 dage siden · dino
23Efter døden
5 måneder, 27 dage siden · dino
7Helbred opdatering.
5 måneder, 28 dage siden · Savanti
7Udslettelse af selvet
6 måneder siden · Morpheus
6Skriveøvelser
6 måneder siden · Miss-Leth
1Retstilstand og retssikkerhed
6 måneder, 3 dage siden · Kattegat
0Sjovt!
6 måneder, 4 dage siden · knudkp
2Er det virkelig rigtigt?
6 måneder, 4 dage siden · dino
2Mindre smerter når jeg skriver
6 måneder, 6 dage siden · dino
4Gratis
6 måneder, 7 dage siden · Savanti
2GROFT
6 måneder, 9 dage siden · knudkp
0Statestik
6 måneder, 13 dage siden · knudkp
14Historisk forfatter?
6 måneder, 22 dage siden · Bondekonen
2Statestikken der gik
6 måneder, 22 dage siden · knudkp
3Krav om 5 kommentarer før tekst kan...
6 måneder, 24 dage siden · Birkmand
24Digte
6 måneder, 24 dage siden · Kåemer
4Plagiat, inspiration, kopiering ell...
6 måneder, 25 dage siden · Hellerhigh

Religion, politik og samfund

5Lykke
4 timer, 34 minutter siden · Engbo
54Homofobi
9 dage siden · Confucius
30Kristendom
1 måned siden · Engbo
23folkeafstemning
1 måned, 11 dage siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
1 måned, 19 dage siden · dino
74På'n igen.
2 måneder, 27 dage siden · Engbo
44Politiske ideologier anno 2019
3 måneder, 4 dage siden · Engbo
121Hvad er du taknemmelig for i dag?
4 måneder, 15 dage siden · Engbo
82Tysklands ansvar
5 måneder, 18 dage siden · Engbo
8Bøn
5 måneder, 25 dage siden · Morpheus
32Politik .
7 måneder, 7 dage siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
7 måneder, 7 dage siden · dino
47At rejse er at leve?
7 måneder, 8 dage siden · Inghard
27Evolutions forskning.
7 måneder, 9 dage siden · Inghard
8Circumcisio.
7 måneder, 11 dage siden · dino
6Den nye EU aftale
7 måneder, 15 dage siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
7 måneder, 20 dage siden · Engbo
4Salme
9 måneder, 12 dage siden · Engbo
6Victoria
9 måneder, 28 dage siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
10 måneder, 7 dage siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
11 måneder, 2 dage siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
11 måneder, 22 dage siden · Engbo
9Sandhed
11 måneder, 29 dage siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
11 måneder, 29 dage siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
1 år siden · dino
67Burkaforbud
1 år siden · Kåemer
41Demokrati
1 år siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
1 år, 1 måned siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
1 år, 2 måneder siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
1 år, 3 måneder siden · dino
7Æblemostreglementet
1 år, 4 måneder siden · dino
5Før Adams tid.
1 år, 4 måneder siden · Engbo
59Den selektive etik.
1 år, 4 måneder siden · dino
31Spare på DR?
1 år, 5 måneder siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
1 år, 5 måneder siden · Engbo
0Land og by
1 år, 6 måneder siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
1 år, 6 måneder siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
1 år, 7 måneder siden · dino
22#metoo
1 år, 8 måneder siden · dino
109Selvforsvar
1 år, 9 måneder siden · thevoid
1Forbrugersamfund
1 år, 9 måneder siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
1 år, 9 måneder siden · Morpho
29ytringsfriheden
1 år, 11 måneder siden · thevoid
9Lokkeland-reality
2 år siden · Morpho
10Fordomme
2 år siden · Kåemer
33Skyld
2 år siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
2 år siden · Engbo
7Flygtninge
2 år siden · Morpho
26det rød hvide flag
2 år siden · dino
13Koranen
2 år siden · Kåemer
53Skat
2 år siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
2 år siden · dino
11Normal
2 år siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
2 år siden · Engbo
58Udvisning
2 år siden · Kåemer
1FNs Menneskeretserklæring
2 år siden · Kåemer
5Finansloven
2 år siden · Kattegat
5Et eventyr
2 år siden · Kåemer
26Paven i Malmö
2 år siden · Engbo
5Snarligt valg?
2 år siden · Engbo
4Døgnets drab.
2 år siden · Fink
3Målsætninger
2 år siden · Kattegat
76Danske værdier?
2 år siden · Engbo
1Uha fri os fra mennesker
2 år siden · Kåemer
53Mærkedag
2 år siden · Kåemer
16Sprog-udslettelse og danske værdier
2 år siden · dino
13velfærds farisære i tugthuset port
3 år siden · Villain
6Journalistik eller?
3 år siden · Kattegat
9Frivillig arbejde.
3 år siden · Fink
10Hverdagsracisme
3 år siden · Tilbudsavislæse...
62Ikke til at komme udenom.
3 år siden · Engbo
17Homofobi
3 år siden · dino
0Hjemmehjælp
3 år siden · Kåemer
13Grundlov
3 år siden · Engbo
8Danmark Frit
3 år siden · Engbo
3Siemens Wind Power
3 år siden · Fink
46I krig igen?
3 år siden · Engbo
23Skattesnyd
3 år siden · Engbo
20Afsløringer
3 år siden · Engbo
8Burka
3 år siden · dino
19Nu har jeg fået nok!
3 år siden · westendahl
1Varme politiske kartofler
3 år siden · Engbo
17Ytringsfriheden skal da dyrkes
3 år siden · dino
6Min mening og historiens fakta
3 år siden · Engbo
17Plads i Primetime ?
3 år siden · Engbo
15Moral
3 år siden · dino
94Holdningsændring
3 år siden · dino
9Agnete og Havmanden - folkeviser og...
3 år siden · Engbo
16ungdom idag
3 år siden · Engbo
2gør samfundet nok for de unge idag?
3 år siden · Kåemer
12Jeg væmmes ved kapitalisme
3 år siden · dino
2Faderstyre
3 år siden · dino
9En sort liste
3 år siden · Fink