Religion, politik og samfund · Det er vel nødvendigt ...

29 svar
Senest opdateret 6 år siden · 6 bruger(e) deltager
6 år siden

at kommentere weekendens aktuelle begivenheder?
Terrorangrebet i København.
Man kan undre sig over at man holder sådan et møde bag en stor glasfacade. Det forekommer mig lidt naivt.
Aktuelle begivenheder ligner de franske blot i mindre målestok: Først et angreb på en forsamling af folk der insisterer på ytringsfrihed og siden et angreb på jøderne.
Man kan glæde sig over at vedkommende ikke fik lov at løbe frit ret længe. Ros til politiet fordi de med ganske almindelige detektiviske metoder fik indkredset ham og derefter nedlagt.
Men man må foruroliges over resultatet på bundlinjen: En muslim og fem betjente nedlagt. (Ikke dræbt, men sat ud af spillet i lang tid.) Herudover tre civile myrdet.
Hvor mange betjente har vi egentlig i Danmark?
Ganske vist kan årsag-virkningsrelationerne ikke uden videre opskaleres, men perspektivet er ret dystert.
Når danske soldater er i krig i udlandet er tabsforholdene nok langt bedre i dansk favør. Men det skyldes ikke mindst det internationale samarbejde hvor danskerne er med som de stores små brødre. Lad os heller ikke være naive på det punkt!
I Frankrig så man også civilsamfundets forsvarsreaktion: Nogle få terrorister og flere snese tusinde ordenshåndhævere involveret. Det er dyrt såvel hvad angår mennesker som materiel.
Er der en politisk konklusion at drage? Nej, begivenhederne i weekenden er helt naturlige og forudsigelige. Det var faktisk forventet. Hvad vil politikerne så gøre i det større perspektiv? Lad mig gætte: Absolut intet!
Også TV mediernes håndtering ligner den tilsvarende for de franske begivenheder. Man interviewer politikere der udtrykker deres forfærdelse over det skete, men som ikke perspektiverer hændelserne. De partier der ville gøre det holder man i baggrunden. De skal jo ikke have lov at slå politisk mønt af det skete.
Jeg forstår godt at man vægrer sig ved den konfrontatoriske attitude, da den får eftermiddagskaffen til at smage grimt.
Hvor stor er chancen for at blive bidt af en hund? Svært at sige og der er forskel på hunde. Men jo flere hunde der er, desto større må risikoen vel være?

6 år siden
6 år siden

Jeg er nu enig med alle de der fra venstre til højre udtrykker afsky for det skete og medfølelse for de pårørende. Jeg er enig i, at der ikke er noget, der undskylder gerningsmandens - mændenes forbrydelser.

Men når dino udtrykker politiets indsats med de, der kæmper i udlandet. Så kommer uenigheden om årsag og virkning.

Det er meget naivt at tro, at vi kan føre krige, uden der også kommer modreaktioner.
Jeg gentager. Det er ikke et forsvar for forbryderne.

De sorger vi har været med til at sprede ud over jorden, kan vi ikke forlange skal puttes i en konservesdåse. Sådan er det levende liv ikke.

Men helt sikkert er jeg enig i, at debatten ikke skal dyses ned. Vi skal tåle at blive sagt i mod og vi skal bevare meningers mod med venlig hilsen Engbo

6 år siden
6 år siden

Det er nok ikke den danske militære indsats i udlandet der er årsagen. For man ramte et selskab med Lars Wilks og andre udi "religionsfornærmelsen" markante personer. Desuden angreb man folk i den jødiske synagoge.
Så tales der om årsag-virkning, må man holde tunge lige i munden. Og ramme mere præcist.
Min omtale af dansk militær indsats handlede kun og tabsforholdene.
Jeg må desuden opponere imod tendensen til at konkludere at vi et sted selv har skyld for det!
Ikke desto mindre:
Det er noget pjat at tegne profeten som en hund. Hvad skal det gøre godt for? Hvilken kunstnerisk værdi er der i det? Ingen. Det er ren provokation.
Men jeg er uenig i at det skal straffes med døden.
Vold og mord er værre end alle andre provokationer.

6 år siden
6 år siden

Lars Wilks, politiet, og soldaternes indsats. De herrer har vist ikke sans for en debat om en forebyggende indsats, eller?

6 år siden
6 år siden

Hmmm Camra - Jeg er nok ikke helt med på hvad du mener. Kan jeg få dig til at uddybe lidt?

6 år siden
6 år siden

En forebyggende indsats har det nok meget hårdt; men det er nødvendigt med en forebyggende indsats.

"Hvad er mit våben?" - og Nordahl Grieg giver et svar i Kringsat af fiender. "Det at ta'vare på skønheden varmen, kærligt og ømt, som når du ba'r et barn på armen. Da synker vånene magtesløst ned. Skaber du men'skeværd, skaber du fred."

Men det er jo ikke noget trylleslag. Det kræver at vi nidkært fravrister historien et svar. Et svar som våbenindustrien glidende bånd i hvertfald ikke kan bevise. Våben industrien og deres tilslørede politikere har for længst dumpet til den eksamen.

6 år siden
6 år siden

Den besked, Engbo, blev jeg vist heller ikke klogere af.

Forebygge er et plusord. Men forebyggelse kan være noget så brutalt om det skal være. Så hvad menes præcist?

6 år siden
6 år siden

Der er nu én ting der undrer mig i forløbet. Indsatspoliti (PET m.fl.) er undervist og øvet i at agere og reagere under angreb, alligevel kan morderen 2 steder nå at myrde 2 ofre og forsvinde fra gerningsstedet.

Selv såret politi er opdraget til at skulle skyde fra sig under et angreb. På begge gerningssteder var der et overtalligt antal politifolk, men ingen af dem får ram på morderen. Det forekommer mig meget mærkeligt. Jeg ved ikke hvor mange skud politiet har affyret på gerningestederne - om overhovedet nogle - måske får vi det at vide, måske ikke.

Det virker på mig som en kvalitetsbrist.

Mvh/Robert

6 år siden
6 år siden

Om sundhed ved vi meget om, hvad det betyder at forebygge.

Det samme gælder krigen. der er årsager og virkning. FN gør et stort arbejde, fordi det er ideen at oplyse, bekæmpe fattigdom og skabe rettigheder.

Problemet er, at de samme, der støtter den gerning også støtter de, der modvirker resultaterne. Jeg har prøvet diskussionen i fagbevægelsen, hvor man henviser til det arbejde, der bliver gjort med at skabe oplysning og rettigheder i andre lande.

Socialdemokrater er helt enige her. Men når man så spørger om ikke de samme folks tilslutning til NATO ikke er et problem, så går man ind i en diskussion disse gode folk ikke bryder sig om.

SID, nu 3F har støttet projekter i Sydamerika. Men vores NATO partnere har bekæmpet de samme med mord og brand. Jeg har nidkært forsat til de indrømmer. Men der er jo langt til de også bestemmer en anden strategi.

Der er andre behageligere diskussioner. Medvirkende til nazismens popularitet havde også sin rod i de allieredes hævn med stor fattigdom efter 1.Verdenskrig.

Det tror jeg de fleste historikere er enige i. Men det samme er her. Der er en behageligere retotik at hygge sig med.
Linjen er ikke let at bryde. Så bliver freden en sød drøm i skyttegraven - i stedet for forebyggelsen.

6 år siden
6 år siden

Hm, Kalle, det undrede da også mig, men jeg ved heller ikke præcis, hvad der er foregået. Det er svært at sætte sig ind i, hvordan det er at deltage i en skudveksling. Men både ved Krudttønden og ved synagogen fik de forhindret morderen i at komme ind til gæsterne og foranstalte et langt større blodbad. Også i Frankrig blev politifolk såret.

6 år siden
6 år siden

Det er en spændende debat, og jeg springer ind lidt senere i dag.

Dino, jeg skal nok forklare mig, for jeg kan se, at du ,meget klogt, gerne vil have nogle konkrete eksempler på forebyggelse. Det skal du få. Skriver senere.

6 år siden
6 år siden

Ja, Camra. Man kan jo eksempelvis forebygge ved aldrig at lave frække tegninger, eller aldrig tillade folk med mørkere hud end nordboer at få adgang til Danmark. Eller forbyde politiske forsamlinger der kunne være en provokation for nogen med anden opfattelse, eller undgå jøder i DK, så der ikke var nogen at skyde på osv. Meget kunne forebygges hvis man var gået radikalt til værks.
Så derfor er "forebyggelse" ikke et universalmiddel.

Kallehave:
"Selv såret politi er opdraget til at skulle skyde fra sig under et angreb."
Det er nu store krav du stiller til anskudte folk. Der er nok forskel på teori og praksis!

6 år siden
6 år siden

Alle demokratisk sindede mennesker, må tage afstand fra den ulykkelige hændelse i København også undertegnede.
Vi må dog også gøre os klart, at det koster og altid har kostet liv og lidelser, at forvare et åbent samfund og demokrati.
Med baggrund i den frygtelige tragedie, ser det ud til, at hele Danmark fra regering og nedefter er enige om, at vi skal stå sammen i kampen mod uvæsenet. - Sådan har det desværre ikke altid været, når vort demokrati blev angrebet.
Jeg vil dog gerne i situationen advare mod de kredse her i landet, som med baggrund i en ung voldsfikseret fanatikers forbrydelse ønsker indførelse af love, der udhuler vores demokrati endnu mere end allerede sket.
Sidstnævnte er langt farligere for vores frihed og demokrati end de trods alt fåtallige angreb, vi har set fra anden side.
Angående sidstnævnte kan jeg godt personligt have min frygt, da viljen til forsvar af demokratiet her i landet historisk set altid har været forankret solidt i, hvad der bedst betaler sig.

Med venlig hilsen
Kattegat

6 år siden
6 år siden
#13 Engbo

Det du, dino, skriver om forebyggelse, ved du vist godt ikke har noget med forebyggelse at gøre. Især ved du vist også, at det ikke er det vi/de der taler for at forebygge mener.

Vi har da vist mange beviser på, at kriser, arbejdsløshed og sult er med til at skabe konflikter?

Jeg erkender, at jeg ofte bruger Nordahl Griegs Kringsat af fiender i debatterne. Jeg synes den sang er en utrolig god filosofi et manifest til efterlevelse. Men måske du lige vil ofre 3 minutter for at skrive din mening om samme?

På forhånd tak Engbo

6 år siden
6 år siden

Så er jeg på, Dino, for en kort bemærkning (tror jeg), inden jeg har tid igen senere.

Av, Dino, sikke dog en afvisende holdning til forebyggende arbejde. Jeg starter på et nulpunkt, før jeg endelig præsenterer mine konkrete idéer. Og det er som følger:

Vi kan starte med en erkendelse af, hvor dybt et dilemma det er, når man først står med en krænker, der skal resocialiseres og på den anden side den/de krænkede, hvis retsbevidsthed skal bevares intakt. Tror ikke mange folk virkelig forstår dybden at dette. Hvor meget vi falder i favør for opretholdelsen at folks retsbevidsthed. Så tyr vi til fængsler, der radikaliserer de unge endnu mere.

Og du spørger da, hvad så med straffen og retsbevidstheden?

Så er det, jeg vil fokusere på friheden i første omgang. Således plæderer vi alle (ikke lige undertegnede dog), for friheden til at være sig selv i absolut forstand, hvis man så bare tager konsekvenserne, når man dummer sig. Eksempel: Du er fri til at spise, hvad du vil, men så må du leve med konsekvenserne, hvis du kommer til at veje 300 kg, og kun kan ligge i sengen dagen lang.

Se, det er frihed, og man hylder frihed i stedet for tvang, ikke sandt?!

Se, tvang, der er jo bl.a. en sanktion, og en konkret forhindring af krænkeren, så han ikke krænker igen. Og her hylder man ikke friheden i absolut forstand, for den er opbrugt, ikke sandt?!

Så en start på det forebyggende arbejde, Dino kunne jo være en forandring af vores tænkemåde - for at se, om det måske giver pote.

Altså en ny tænkemåde angående tvang (og måske straf). Man kunne beskue den lille tvangs proportioner i forhold til den helt store og sindssønderlemmende (måske nyt ord her, men det skal til, for sønderlemmende er ikke helt dækkende her) tvang. Konkret eksempel: En lille tvang kunne være opfordringen og støtten til at spise sundt, læse lektier, motionere, arbejde. En sindssønderlemmende tvang er den tvang/sanktion man får i form at fængselsstraf - eventuelt i isolation og efterfølgende mangel på resocialisering.

Således præsenteret, tilspørger jeg dig, Dino, om det giver mening at perspektivere den lille tvang omkring ting, som vi nu alligevel ikke kan komme udenom, hvis livet skal fungere bare nogenlunde? Vil det egentlig ikke være rimeligt at sige, at med den absolutte vinkel på personlig frihed, så får vi gang på gang trukket den så langt ud og bevaret den så længe som muligt, at vi så at sige ender fra asken i ilden? Altså at vi i forsøget på at hylde og bevare den personlige frihed får lov at gå så langt, at vi netop mister den, eventuelt gennem fængselsstraf - for vi hylder jo friheden til at være åndsvage, når bare vi tager straffen. Vi kommer så til at bytte den lille tvang ud med den sindssønderrivende sanktion - f.eks. i form at isolationsfængsling.

Vi gør måske hinanden bjørnetjenester i forsøget på at undgå den lille tvang? Kunne det tænkes, Dino? Jeg vil i hvert tilfælde hellere være lidt pernittengrynet og rette mig selv og andre ind til hverdag end at gemme det til sidst, hvor det hedder resten af livet i fængsel.

Kan det bruges til en start?

Kommer med konktete forslag senere.

6 år siden
6 år siden

Alt efter ens politiske anskuelser kan man altid lægge dit og dat til grund for terrorismen. Spørger man en araber har han én forklaring, spørges en landmand i USA vil han sige noget andet osv.

For mig handler det om at man ikke kan styre og regulere manneskenaturen som man vil det.
Det man kan gøre er at kategorisere de elementer der ikke lader sig tilpasse vort samfund. Det har bare vist sig at være umuligt.
Forebyggelse vil derfor handle om at undgå at den type folk bliver for mange. (Stadigvæk umuligt.)
Så kan vi være som vi vil, og de kan være som de vil.
Når selv super velintegrerede ressourcestærke mennesker sprængte bomber i London, så nytter den sociale forklaringsmodel ikke stort. (Herpå har venstrefløjen altid haft en stærk tro!) For så kan man forvente at ethvert menneske kan finde på det. Man kan ikke forudsige hvilke folk der vil begå vold og drab. Rig som fattig, intellektuel eller lavt uddannet - ingen kan vide det.
Vores behandling af dem har ingen indflydelse på hvad de kan finde på. (Det KAN den have men vi kan ikke vide det forud.)Man kan være moderat idag og ekstremist i morgen. Ingen kan vide det. Vi kan donere penge til mad og bolig, men vi kan ikke vide om de bliver brugt til våben. Det enkelte menneske er som en black box. Vi aner ikke hvad der er derinde.
Hvis der kun er én fællesnævner nemlig religionen, så må man gardere sig ved regulering af en sådan religions hyppighed i landet.
Det er den eneste faktor (altså det kvantitative forhold imellem kulturerne) der kan sikre fred og frihed i vores land.
Det ville være dejligt hvis kriteriet handlede om socialt niveau. For så kunne vi købe os ud af terrorismen og truslerne. Men sådan er det ikke. Det er træls og ubehageligt. (Se bare hvordan vore politikere undviger emnet!) Men når det 21. århundredes historie skal skrives vil det blive (det eneste) afgørende.
Og undskyld, men her hjælper "Kringsat af fiender" altså ikke stort, er sangen end nok så god.

6 år siden
6 år siden

Mange psykologiske forsøg taler dig imod (et prominent forsøg med rigtige abeunger og en falsk abemor af bl.a. ståltråd), Dino, selv om jeg er enig med dig i, at der ingen garantier er.

Der er heller ingen garantier for, at jeg undgår huller i tænderne, selv om jeg børster tænder. Men jeg får måske et lille hul og undgår uvidende parodontose.

Der er heller ingen garanti for, at du bliver syg, så du f.eks. nyder godt af nogle penge fra DANMARK, hvis du har forsikret dig der. Mange betaler alligevel. Og der er ingen garanti i USA f.eks. for, at du for dækket dine udgifter, selv om du bliver syg efter bogen og faktisk har ret til de forsikringspenge. Amerikanerne betaler alligevel.

Dino, kan du se forskellen på tankesættet, frame of mind, sådan som jeg præsenterer det og så dit eget tankesæt, som du præsenterer det? Er det ikke lidt lukket at afvise at man kan forebygge overhovedet, bare fordi der ikke er nogen garantier for succes.

Er denne insisteren på garanti, ikke bare et dække for menneskelig underskud og dovenskab? Og er prisen herfor ikke for stor i den sidste ende?

Jeg hjælper tyrkiske, somaliske og vietnamesiske børn og unge med lektier i en lektiecafé. Et par seje stykker af dem kommer, selv om øjnene sejler i hovedet på dem efter en lang skoledag. De kommer og får måske lavet en lille smule, men de oplever en voksen, som gider lytte på dem. I dette tilfælde en voksen med mørkeblond hår og blå øjne (undertegnede).

Hvis forebyggelse ikke gør en forskel, Dino, så siger du jo, at opdragelse heller ikke gør en forskel og altså ikke har sin berettigelse. Det snerper i hvert tilfælde derhenad.

6 år siden
6 år siden

Hej Camra

Du siger der ingen garantier er. Det er rigtigt. Og det må vi acceptere i alle de forhold vi ikke kan styre.
Hvis man kører 180 km/t er der heller ingen garantier for at man ikke kører i grøften. Men man kunne jo lade være med at køre 180 km/t. Selvom nogle er helt vilde med det. Så må andre sige, at det dur altså ikke!
Og mange har et behov for at åbne alle døre på vid gab. Men så må andre sige at det dur ikke. Man må have en politik der siger hvad man kan leve med af forskellighed uden at andre en dag kan diktere at vores grundlov skal handle om noget helt andet.

Opdragelse gør bestemt en forskel. Og det er netop problemet! Børnene lærer noget andet end formålstjenligt hvis landet skal køres videre som hidtil, eller bare nogenlunde.

6 år siden
6 år siden

Så er vi vist ved at være på samme side, som man siger.

Mit næste konkrete forslag er at gøre en forskel ved at være der for de børn. Og det er vel ikke nemt, men f.eks. gennem en lektiecafé. Der er vel også andre måder at være der for børnene. Vi kan beslutte os for at samle generationerne op, så vi ikke taber til radikaliseringen.

Det er et eksempel på forebyggelse.

6 år siden
6 år siden

Jamen, du har helt ret, Camra!

Alle de små ting kan blive til noget større.
Men radikalisering er ikke det hele problem.
For den handler om "den utålmodige revolution."
Selv uden at nogen radikaliseres, vil DK forandres.
Der sker det som (vistnok) Marx kaldte "kvantitetens omslag i kvalitet."
Når der bliver mange nok af selv almindelige moderate mennesker, (altså indvandrere eller deres efterkommere) vil der i stigende takt ske forandringer af samfundet. For med sådanne forandringer har de det bedst. Her er de på hjemmebane og i forreste geled.
Det er en helt naturlig udvikling og forandringer kan ske på endog demokratisk vis og ganske fredeligt.
Men den dag hvor sådanne samfundsændringer sker med fred og demokrati er det umuligt at dreje hjulet tilbage.
Derfor må ansvarlige myndigheder beslutte hvad der skal ske.
Vi forsvarer demokratiet. Fordi vi selv er i endnu klart flertal. Men vil vi blive ved med at være i flertal? Ønsker vi at være det det? Og hvor stærkt?

Når så store spørgsmål dukker op spørger man sig jo - er der præcedens? Hvordan er tingene sket i andre lande, der har været igennem lignende omvæltninger? Hvordan gik det? Er der grund til at tro at det vil blive anderledes hos os? Måske. Måske ikke. Det er en satsning, og som du siger, Camra er der ingen garantier. Men hvor store odds skal vi tage?

6 år siden
6 år siden

Vi bestemmer ikke ods. Vi kan gå i gang med at række ud til børnene nu. Det er vel alt, vi kan. Og jeg mener så, at vi må række ud efter børnene og håbe på det bedste - ganske, som man gør med sine egne børn.

Der vil altid være forandringer, men man kan stadig vælge at sætte fingeraftryk eller ikke at sætte fingeraftryk.

6 år siden
6 år siden

3 ting har jeg bidt mærke i i det forløbne døgn.

1/Politiets ammunition ved Krudttønden, egnede sig ikke til at skyde igennem glas. Min personlige formodning er at politiet benytter stærkt ekspansive projektiler, der mister sin kraft efter at have ramt blandt andet glas.

2/Ved Synagoden i Krystalgade var den ene betjents magasin til sit skydevåben forkert eller defekt.

3/Morderen var i Krystalgade ekstra opfindsom, da han spillede fuld og foregav at kaste op umiddelbart ud for synagogen, hvilket fik vagtmand og politi til at slække på opmærksomheden.

Så der bliver ekstra meget at tale om ved politiets briefingmøder i fremtiden.

Venlig hilsen Robert

6 år siden
6 år siden

Ja, der var nok rarere inde i varmen ved debatmødet.
Men - stærkt expansive projektiler hos politiet? Mener du dum-dum kugler? Det tvivler jeg på.

Har de nummeret til Bruce, Clint og Arnold? Det burde de måske have. Jeg tror dansk politi har set for mange Ib Schönbergfilm.

Men mon ikke politiet er ramt af samme naive godtroenhed som resten af befolkningen - (altså især politikere og akademikere.)
Tænk at blive overlistet og nedkæmpet af en besoffen nydansker.
Det er lyse udsigter.
Men stadig ros til detektivarbejdet.

6 år siden
6 år siden

Man kunne jo, Camra, prøve at holde igen med importen. Og stramme reglerne for dem der får ophold. Og hvorfor skal de imamer automatisk have ret til at rejse hertil? De er her kun af én grund: At nedbryde det danske samfund så hurtigt som muligt.
Havde KGB officerer ret til automatisk at flytte til Danmark under den kolde krig for at styre danske kommunister og lede dem ind på den rette vej? - Jamen det er jo ikke det samme ... Jo! Det er præcis det samme!

6 år siden
6 år siden

Det er vel en form for forebyggelse, Dino, det kan jeg nok ikke bestride.

Men jeg er slet ikke med på det niveau, for jeg er med i lektiecaféen, hvor somaliske piger taler både, somalisk, engelsk, italiensk og naturligvis perfekt dansk.

Jeg spæner i deres baghjul og forsøger at lære, at de kommer godt nok fra et land uden uddannelsessystem, men deres land er en sammensmeltning at gammel britisk og italiensk koloni.

Jeg snakker med de tyrkiske piger om Kemal Atatürk, og hvordan ungerne skal stå i fuld honnør i halvanden time, når landsfaderens fødselsdag skal fejres.

Jeg kender selv til Antikken via mine uni-studier...belærer børnene om tyrkiske amfiteatre, spørger den tyrkiske far om, hvad tyrkernes ord er for amfiteater.

Inddrager disse danske borgere af fremmed herkomst, læser om deres kultur og lærer dem om antikken, middelalderen, renæssancen, Davinci, Kopernikus, solsystemet og en hysterisk kristendom (netop i middelalderen). Lærer dem engelsk og lærer selv, at man siger merhaba på tyrkisk, når man hilser på hinanden. Lærer dem, at Anatolien er Tyrkiet øst for Bosporus. Et græsk navn, som betydet solopgangens land.

Der er mange ting at lære disse børn, og der er mange ting jeg selv lærer. Jeg snakker drømme med en vietnameser, som gerne vil være læge, og så læser vi cellelære sammen. Altså, Diep, hvad er en celles bestanddele? Cellemembran, cytoplasma, DNA, cellekerne og andre organeller (ribosomer og mitokondrie f.eks.).

Læs dit forslag til forebyggelse igen. Det står alligevel lige ovenover. Og så spørg dig selv, hvilken sindstilstand, dit forslag til forebyggelse sandsynligvis afføder - og hvilken sindstilstand mit forslag til forebyggelse sandsynligvis afføder. Hvis jeg skal give dig et lille hint om, hvad jeg selv mener, så kan jeg nævne, at vi griner, at jeg mange gange siger højt: Halleluja hun sagde, at vinkelsummen på en trekant er 180 grader, Halleluja. Eller jeg siger højt: Halleluja, Diep, du har fat i både cellemembran, cytoplasma, DNA, cellekerne og andre organeller, Halleluja.

Prøv lige at tænke en stund over mit spørgsmål.

6 år siden
6 år siden

Det er dejligt, Camra, at du gør et så stort og nyttigt arbejde.
Jeg håber at din påvirkning får til resultat at det ikke sker for dem at aggressive og totalitære religiøse forestillinger kan dreje dem bort fra sporet hvor man på tværs af geografi, historie, kultur, religion og køn kan tale fornuftigt sammen.

6 år siden
6 år siden
#26 Engbo

#23 "Havde KGB officerer ret til automatisk at flytte til Danmark under den kolde krig for at styre danske kommunister og lede dem ind på den rette vej? - Jamen det er jo ikke det samme ... Jo! Det er præcis det samme!"
dino

Selv om jeg har været politisk aktiv på de områder i mange år - snart en menneske alder, kan jeg forstå, at jeg er gået glip af mange oplevelser.

Til gengæld har jeg været soldat i NATOs militær og lært en masse for at opbygge had. Vore allierede i USA opdragede deres soldater med metoder der trængte helt ind. Sergenten råber: "Hvad skal vi gøre ved goggen (asiaten) og kompagniet tramper: dræbe, dræbe dræbe." - og gentager!
Det er forfærdeligt, hvis vi ikke kan forestille os en oplæring, der siger noget andet?

Folk,der gider tænke ved godt, at det er tilrettelagt, hvem der myrdede Kenedy, Dag Hanmmerschöl, Martin Luther King og man kan tale åbenlyst om den fejl, at Castro ikke blev myrdet. Der er faktisk plads og behov for en anden opdragelse for at forebygge. Venligst Engbo

6 år siden
6 år siden

Det er rigtigt altsammen, uden tvivl, Engbo.
Og jeg ville som dig gerne leve i et land hvor vi alle kan synge med på sangen - hvad hedder den nu - den der ender med "skriver jeg med kruspersille verdens mindste heltekvad."
Hvor man kan få lov at være en slapssvans, hvor gamle damer kan gå i fred på strøget ved midnat, hvor unge piger er i sikkerhed hvor de end færdes uanset hvor meget af deres hud og hår der kan ses. Hvor ingen behøver at rotte sig sammen i flokke for at føle sig sikre.
Hvor ingen går med knive eller skydere. Hvor ingen bryder ind i folks hjem, stjæler og slår til lirekassemand.
Et land der er moderne, hvor der skabes velstand og teknologi og medicin der gør det forsvarligt at blive gammel, og hvor man kan sidde i sin kolonihave og drikke en bajer i pausen mellem høst af gulerødder og ribs.
Og hvor respekt er noget man gør sig fortjent til ved sit eget gode eksempel.
Det er i al beskedenhed hvad jeg ønsker mig. Og jeg tror faktisk at I andre synes omtrent på samme måde.

6 år siden
6 år siden
#28 Engbo

Det synes jeg da er et godt program, dino. det vil vi prøve at kæmpe for.


Jeg husker fra Selma Lagerlöfs Gøsta Berings Saga, om ham, en af kavalererne, der altid sad på sit værelse og skrev, når andre tog på jagt eller druk.
Da den gode grevinde kom ind og spurgte, hvad han skrev, svarede han med hånden på papirerne. "Det her skal en gang for alle gøre slut på alle guder og religioner."
"Alle guder?"
"Alle guder!"
"Også Kærlighedens gudinde?" "Helt sikkert, for kærlighed er bare..." - og så gav den gode grevinde sig til at græde - og gik sin vej. Kavaleren ærgrede sig - og så tog han hele papirbunken - flere års arbejde og puttede dem i kakkelovnen.

Måske er der muligheder for at bevæge folk?


Kommer hid I piger små strengen vil jeg røre tårer skal i øjet stå, når min sang i høre
Høre det i piger små I må ikke græde. Alt med forbehold i hukommelse.

Hvis det rørte hjertet her.
Hjertet røre kunne.
Sjunge den så mangen gang i de stille lunde. Sjunge den ved viden sand,
voven sagte triller.

6 år siden
6 år siden
#29 Engbo

#28 med forbehold i hukommelse!

6 år siden

Besvar debattråd

Debatten Det er vel nødvendigt ... er startet 15/02-2015 11:40 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

3968Dagens ord
1 dag, 12 timer siden · Savanti
0Hvad inspirerer dig
2 dage siden · heksemutter
489Kontraster
2 dage, 6 timer siden · Savanti
0Søger læsere!
2 dage, 17 timer siden · John Blicher Ma...
9Transgender
9 dage siden · Eddie
75Bibelen
10 dage siden · Engbo
24Skal vi starte et skrive- fortællef...
19 dage siden · Anniina
4Skrivegruppe 45+
20 dage siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
20 dage siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
21 dage siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
27 dage siden · Anita A
2Efterlysning af serie
1 måned, 17 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
1 måned, 20 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
1 måned, 22 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
2 måneder, 12 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
2 måneder, 21 dage siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
3 måneder, 16 dage siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
3 måneder, 20 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
3 måneder, 21 dage siden · Prem
2Navne
3 måneder, 21 dage siden · Engbo
74Ligheder
3 måneder, 23 dage siden · Prem
20Komplimenter
3 måneder, 23 dage siden · Prem
145Hvad er du taknemmelig for i dag?
3 måneder, 23 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
3 måneder, 25 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
3 måneder, 26 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
3 måneder, 26 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
3 måneder, 26 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
4 måneder siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
4 måneder, 2 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
4 måneder, 5 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
4 måneder, 5 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
4 måneder, 13 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
4 måneder, 16 dage siden · Aurelian
2opbygning
4 måneder, 16 dage siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
4 måneder, 17 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
4 måneder, 18 dage siden · mlsj
7Kalle er død
4 måneder, 19 dage siden · Pia Hansen
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
4 måneder, 22 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
4 måneder, 23 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
4 måneder, 23 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
4 måneder, 25 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
4 måneder, 27 dage siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
4 måneder, 28 dage siden · Ormstunge
52Skrivegruppe søges - København og o...
4 måneder, 29 dage siden · Clara de N
123Dagens Vits
5 måneder siden · Savanti
3Ja ja, ser man det.
5 måneder, 5 dage siden · dino
3Betalæsere søges til fantasy roman
5 måneder, 8 dage siden · dino
2jeg søger feedback
5 måneder, 14 dage siden · Ormstunge
1Skrive-software?
5 måneder, 16 dage siden · Anlou
10Hvilken sprogstil foretrækker i?
5 måneder, 18 dage siden · hermanøv
137Virus
5 måneder, 26 dage siden · dino
1Mangler kritik
6 måneder, 4 dage siden · Nicolas Jessen
13Hvorfor kan jeg ikke det samme som ...
6 måneder, 6 dage siden · dino
4Sparring på krimi-roman
6 måneder, 6 dage siden · Emilsch
12Kynisk frelse
6 måneder, 12 dage siden · Wernn
20Hvad hedder det modsatte
6 måneder, 14 dage siden · Wernn
3En læser(e) søges til noveller
6 måneder, 16 dage siden · Michael But
27Godt man ikke kan
6 måneder, 27 dage siden · Wernn
50Liv andre steder?
7 måneder, 1 dag siden · Wernn
33Din dag.
7 måneder, 4 dage siden · smukkehjerte
157Læserbreve
7 måneder, 5 dage siden · Savanti
7Arbejde og bil
7 måneder, 14 dage siden · Wernn
46Big Brother Is Watching You!
7 måneder, 17 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
7 måneder, 19 dage siden · Wernn
0Finding Forrester
7 måneder, 23 dage siden · Kafkaesque
9skrive start hjælp
7 måneder, 25 dage siden · Prem
5Jalousi kontra .
7 måneder, 26 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
7 måneder, 26 dage siden · Savanti
4Hvad hedder det når
8 måneder siden · Savanti
14Brugt, misbrugt, udnyttet og udmyge...
8 måneder, 5 dage siden · Wernn
8Meddelelse
8 måneder, 6 dage siden · Engbo
105Skyder de; fordi, der er krig?
8 måneder, 24 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
8 måneder, 25 dage siden · Engbo
8Etik af begrænsninger for tekst
9 måneder, 2 dage siden · Emeli
11Metwo-two
9 måneder, 8 dage siden · dino
17Down to Earth . Med zac efron.
9 måneder, 9 dage siden · Wernn
18Kunst og digte
9 måneder, 13 dage siden · Engbo
30Hvad er meningen med
9 måneder, 14 dage siden · Wernn
11668
9 måneder, 14 dage siden · Wernn
26JULEN
9 måneder, 20 dage siden · Wernn
4Sortering af dagbog
9 måneder, 21 dage siden · Prem
32Er kunst mulig eller umulig?
9 måneder, 22 dage siden · Prem
11Hvem er du?
9 måneder, 22 dage siden · Prem
64Lykken
9 måneder, 23 dage siden · Prem

Religion, politik og samfund

145Hvad er du taknemmelig for i dag?
3 måneder, 23 dage siden · Prem
137Virus
5 måneder, 26 dage siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
7 måneder, 17 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
7 måneder, 19 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
7 måneder, 26 dage siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
8 måneder, 24 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
8 måneder, 25 dage siden · Engbo
11Metwo-two
9 måneder, 8 dage siden · dino
11668
9 måneder, 14 dage siden · Wernn
26JULEN
9 måneder, 20 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
10 måneder, 20 dage siden · dino
185Den frie verdens leder
11 måneder, 15 dage siden · Wernn
0Kringsat
1 år siden · Engbo
52Treenigheden
1 år, 1 måned siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 år, 4 måneder siden · Wernn
27SAS
1 år, 4 måneder siden · Morpheus
379Gud
1 år, 4 måneder siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
1 år, 4 måneder siden · dino
5Verdens økonomi
1 år, 5 måneder siden · dino
4Nytårstalen
1 år, 5 måneder siden · dino
117Statsborgerskab
1 år, 5 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
1 år, 6 måneder siden · dino
65Demokrati
1 år, 6 måneder siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 år, 6 måneder siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 år, 6 måneder siden · Wernn
109Homofobi
1 år, 6 måneder siden · leviP
5Pengetroen
1 år, 7 måneder siden · Wernn
19Lykke
1 år, 7 måneder siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
1 år, 7 måneder siden · Wernn
1Det store intet
1 år, 8 måneder siden · dino
0Sekterisk aggression
1 år, 8 måneder siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 9 måneder siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 10 måneder siden · Engbo
23folkeafstemning
1 år, 10 måneder siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
1 år, 11 måneder siden · dino
74På'n igen.
2 år siden · Engbo
82Tysklands ansvar
2 år siden · Engbo
8Bøn
2 år siden · Morpheus
32Politik .
2 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
2 år siden · dino
47At rejse er at leve?
2 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
2 år siden · Inghard
8Circumcisio.
2 år siden · dino
6Den nye EU aftale
2 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
2 år siden · Engbo
4Salme
2 år siden · Engbo
6Victoria
2 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
2 år siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
2 år siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
2 år siden · Engbo
9Sandhed
2 år siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
2 år siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
2 år siden · dino
67Burkaforbud
2 år siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
2 år siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
3 år siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
3 år siden · dino
7Æblemostreglementet
3 år siden · dino
5Før Adams tid.
3 år siden · Engbo
59Den selektive etik.
3 år siden · dino
31Spare på DR?
3 år siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
3 år siden · Engbo
0Land og by
3 år siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
3 år siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
3 år siden · dino
22#metoo
3 år siden · dino
109Selvforsvar
3 år siden · thevoid
1Forbrugersamfund
3 år siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
3 år siden · Morpho
29ytringsfriheden
3 år siden · thevoid
9Lokkeland-reality
3 år siden · Morpho
10Fordomme
3 år siden · Kåemer
33Skyld
3 år siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
3 år siden · Engbo
7Flygtninge
3 år siden · Morpho
26det rød hvide flag
4 år siden · dino
13Koranen
4 år siden · Kåemer
53Skat
4 år siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
4 år siden · dino
11Normal
4 år siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
4 år siden · Engbo
58Udvisning
4 år siden · Kåemer
1FNs Menneskeretserklæring
4 år siden · Kåemer
5Finansloven
4 år siden · Kattegat