Kunstnersnak · Klaus Rifbjerg

35 svar
Senest opdateret 6 år siden · 9 bruger(e) deltager
6 år siden

Det omvandrende rode- og brokhoved er død. Ingen fred være med ham !

Han skulle have udtalt at der kun var 2000 begavede mennesker i Danmark. I så fald var han ikke én af dem, hvilket jeg nok heller i er.

Jeg ku' ikke snuppe ham !

Hvad med jer andre ?

Fortsat god påske til jer alle fra Robert

6 år siden
6 år siden

Jeg er ikke enig med de, der satte Riftbjerg så højt. Man betegnede endda en tid i dansk litteratur som Riftbjerg perioden. det var en helt urimelig persondyrkelse.

Men noget godt var der i hans udtryk og kommentarer, så jeg vil ikke nedvurdere ham sådan helt. Lad os sætte os i en kreds og snakke om det; men ingen skal sætte sig midt på bordet, hvor lagkagen skal stå.

Også god påske fra mig med ønsket om opstandelse - for jer alle - også Riftbjerg...Engbo

6 år siden
6 år siden

Engbo, jeg syntes at Rifbjerg så ned på folk og at hans ego var større end et tordenskrald.

Skal jeg finde noget godt hos ham, hvilket jeg ikke behøver at bruge tid på, så har han digtet 'Duerne flyver' og det lød godt til den musik Bent Fabric komponerede.

Bedste hilsener fra Robert

6 år siden
6 år siden
#3

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

6 år siden
6 år siden
#4

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

6 år siden
6 år siden

#3 Ja, ja Kim - selvfølgelig skal vi vise respekt for de døde; men måske kunne der også tilstås lidt til de levende? Vi skal da ikke være bange for gensidig kritik; men "simpelthen kedelig er nu en grov generalisering." Venligst Engbo

6 år siden
6 år siden

Ja, i lighed med Johannes er mit kendskab til Rifbjerg også Den Kroniske Uskyld som pligtlæsning i gymnasiet. Det har så givet mig afsmag for ham, sådan går det jo ofte med pligtlæsning i dansktimen - eller sprogfagene i øvrigt, når man er kommet langt nok med dem. Af den grund har jeg ikke rigtig kunnet tage Rifbjerg siden.
Er det så min dårlige smag og uvidenhed, som et andet indlæg siger? Muligvis, jeg er fuldt åben for at indrømme, at det ikke nødvendigvis er Rifbjergs skyld. Under alle omstændigheder er han jo ikke den eneste, der er blevet ødelagt for nogen på grund af pligtlæsning.
Men ok, jeg er da godt klar over hans betydning, og hvis jeg skrev litteraturhistorie ville jeg da være en dårlig historiker, hvis jeg sprang ham over. Så¨lad os da bare mindes ham uanset vores forskellige holdninger til ham.

6 år siden
6 år siden

#3, jamen Kim, jeg bøjer mig da for at du åbenbart hører til de famøse 2000.

Hans ungdom, middelalder eller alderdom, jeg kan ikke døje ham ! Men at han har fans ved jeg da godt, hvis ikke, så kan jeg bare læse alle de hyldestskrifter der er ved at vælte over hinanden for at komme til, her omkring hans død.

Bedste hilsener fra Robert

6 år siden
6 år siden

ad. #3 igen. Ved nærmere eftertanke Kim, så vil jeg gerne trække mine ord om dig tilbage. Personlige ytringer hører ikke hjemme i Pennens debat, Redaktionen vil ikke have det og det tilslutter jeg mig fuldtud. Så undskyld !

Jeg drøfter derimod gerne nulevende og afdøde kunstnere, og selvom jeg ikke er lydhør for hvad som helst, så hører jeg gerne deres holdninger der er modsat mine.

Bedste hilsener fra Robert

6 år siden
6 år siden

Nu er jeg i den heldige situation, at jeg aldrig har gået i et gymnasie eller på et gymnasium. Vælg selv den rette betegnelse.
Så mit kendskab til og beundring for Rifbjerg er dermed - heldigt for mig - upåvirket af påtvungne pligtanalyser over hans forfatterskab.
Et forfatterskab, der alene ved sit omfang må aftvinge beundring for den flid og engagement, manden gennem et langt liv har udvist.
Rifbjerg var en mastodont i kulturlivet, gennem den helt igennem suveræne brug og ikke mindst fornyelse af sproget, han gennem hele livet formåede at bibringe alle de mange genrer, han jonglerede med.
Rifbjergs udgangspunkt var det oplyste københavnske småborgerskabs, og det ståsted fastholdt han upåvirket og selvsikkert livet igennem.
Det er så ubetinget sprogbruget og den åbenmundede og provokerende samfundskritik manden stod for, jeg beundrer.
Når det er sagt, skal det også indrømmes, at jeg opvækstmæssigt og ikke mindst kulturelt befinder mig uendelig langt fra Rifbjergs elitære spinatfugle opfattelse af Verden.
Vel bedst sammenlignelig med afstanden mellem fundamentale kristne og ortodokse muslimer, hvis jeg må være så fri at bruge et nutidigt billede.
Hans eksistentielle problem formulering og verdensopfattelse er så tæt knyttet til de værdier, som beherskede det københavnske borgerskabs miljø i halvtredserne og så helt og aldeles fjernt fra en provinsiel smededrengs verden på den tid, som det overhovedet er mulig.
På trods af det, skal Rifbjerg have min tak for mange og gode oplevelser gennem årene. Jeg vil i alle tilfælde savne ham.

Med venlig hilsen
Kattegat

6 år siden
6 år siden
#10 Engbo

"Det københavnske småborgerskab?"
Ja, verden er jo indviklet, hvis men vil forsøge at sætte rette ord på noget. Riftbjerg selv sagde om Martin Andersen Nexø: "Jamen han er jo borgerlig."

Når jeg mener, man skal passe på ikke at tale nedsættende i sin kritik, ja, så var det nu ikke Riftbjerg selv rettede sig efter. Tove Ditlevsens stil fik også et ord med på vejen om "Alt det med hjerte og smerte."

Jeg har heller ikke været på gymnasium; men dog på VUC, hvor vi også fik forelagt lidt persondyrkelse af Riftbjerg; men jeg må så også indrømme, at han havde en stil man godt kunne beundre - på trods.

Så skal det da ikke glemme som en absolut værdi, at han vendte sig mod Danmarks krigsdeltagelse - og det tæller for fredens skyld ved porten hinsides.

6 år siden
6 år siden

Mit kendskab til Rifbjerg er ikke stort, når man tager hans betydning i betragtning.
Han VAR en stor mand i dansk litteratur fra hans debut til idag.

Jeg har læst nogle få af hans bøger. Den kroniske uskyld, i folkeskolen. Det var en god bog trods pligten til at læse den. Jeg fik dog ikke dengang fuldt udbytte. Jeg forstod ikke dengang Fru Junkersen som en lækker voksen dame. Først med den langt senere film gik det op for mig, for Susse Vold gav jo rollen sin fulde substans. Hvis man misforstod hende, ville man nok ikke fatte noget som helst!
Siden har jeg frivilligt læse Anna, jeg Anna, vejen ad hvilken, Lonni og Karl, Operaelskeren.
De er sikkert dygtigt skrevne, men tilhører ikke min yndlingslæsning.
Jeg tror at mit forhold til Rifbjerg præges af at han gav mange fortolkninger af vort eget samfunds virkelighed. Og det har nok været denne - vort eget samfunds virkelighed - jeg ikke rigtig har haft tilstrækkelig interesse for. Det kedede mig.
Jeg ville have fjerne horisonter, eventyr og dramaer fra gamle dage og nye, endnu ikke indtrufne tider, måske andre steder i himmelrummet.
Det nære, virkelige samfund omkring os ...Hmmmm. Ikke så spændende.
En mere eller mindre parallel karriere er Leif Panduros. Heller ikke hans mange bøger har sagt mig meget, selvom "Rend mig traditionerne" nok har visse mindelser om "Den kroniske uskyld."
Min kone kan ikke fordrage Rifbjerg. Det skyldes ikke mindst novellen "Badeanstalten," som en gymnasielærer pressede hendes generte datter til at læse op af i klassen.
Men det er vist at rette bager for smed! :-)

Rifbjerg var kendt som "kulturradikal." Der er andre, som kan nævnes i flæng: Carsten Jensen, Georg Metz osv. Går vi tyve år tilbage kunne vi også have nævnt Ralf Pittelkov. Om sidstnævnte kan det siges at han brillerer ved som en af de få at have erkendt at hvad der for en menneskealder siden så sandt ud, behøver ikke være rigtigt idag.
At erkende, at man kan tage fejl, er et element i den kulturelt skolede, intellektuelle hjerne som ikke skal nedvurderes.
Kulturradikal stoicisme har en kedelig lighed med gamle mænds forstokkethed.
Og den er bestemt ikke bedre end den gammeldags konservatisme, der endnu idag ser 50'erne som vort hidtil bedste årti.

6 år siden
6 år siden

Jeg syntes, Kattegat, Engbo og Dino, at i sætter en meget præcis finger på nogle af de punkter Rifbjerg rummede i sit forfatterskab - og i sin adfærd.

Inden jeg kommenterer det yderligere, vil jeg lige se om der skulle komme flere udsagn.

Mvh/Robert

6 år siden
6 år siden

#10 Engbo

"Ja, verden er jo indviklet, hvis men vil forsøge at sætte rette ord på noget. Riftbjerg selv sagde om Martin Andersen Nexø: "Jamen han er jo borgerlig.""

Jamen her havde Rifbjerg så inderlig ret.

Nexø var en kamæleon. Bevægede sig fra det hellige over det nationale og frem til rendyrket pampersocialisme.

Det på trods var han en skrivekugle af rang og Nexøs krasse samfundsbeskrivelser- og kritik er vel aldrig overgået af nogen anden af ånderne på Parnasset.

Med venlig hilsen
Kattegat

6 år siden
6 år siden
#14 Engbo

Ja, Kattegat, så er det for alvor indviklet. Indviklet fra Roberts udspil og til dine, Kims, dinos mine udtryk.

Gad vide hvordan en konklusion ville se ud, hvis det var målet. Når Rifbjerg skriver at Nexø er borgerlig må det jo være ud fra et socialistisk synspunkt - at Rifbjerg var socialist?

Det er svært at se, at Rifbjerg kæmpede for et socialistisk samfund. Du skriver jo i øvrigt selv, at Rifbjerg var københavner borgerlig. Ja, Ok men ud fra det har han vel ikke mange muligheder for at bedømme socialistiske værdier?

Ditte Menneskebarn og Pelle Eroberen er ikke en køre plan for socialisme; men en beskrivelser af arbejdere, proletarer som de undertrykte og nogle som mere og mindre bevidste.

Mange kunne nævnes; men Jeppe Åkjær Scherfieg, Carl Scharneberg og Nexø er absolut de bedste beskrivere og talsmænd for arbejderklassen.

Der findes andre værdier; men som klasse er nævnte langt over eksemplet Riftbjerg.

6 år siden
6 år siden

Leif Paludan og Claus Rifbjerg var samtidige forfattere, men genremæssigt langt fra hinanden og ikke mindst på adfærdsfronten var de ikke åndsfæller.

Jeg flere gange forsøgt at læse Rifbjerg, men ikke for nylig, og jeg kommer nok til at forsøge læse ham igen da jeg er med i et par læsegrupper, der nok her efter hans død vil tage nogle af hans værker op til drøftelse.

De fleste af os har nok kun hans adfærd fra pressen og tv, men det kan jo være at nogle af jer har været tættere på ham og bedømmer ham som en skarp men hyggelig brumbasse.

Mvh/Robert

6 år siden
6 år siden
#16

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

6 år siden
6 år siden

Jeg tror ikke, Engbo, at man kan arrangere det politiske spektrum så eksakt, at hvis Rifbjerg siger at "Nexø er borgerlig," så betyder det nok at Rifbjerg selv er endnu mere venstreorienteret.
Sådan kan man ikke sætte Rifbjerg i bås!
Hvordan skal man iøvrigt fortolke Rifbjergs glæde ved Spanien, vist allerede i Francos tid?
Han var vist også med til at starte gourmetrestauranten "Kong Hans." Så livsnydelsen var også en del af ham.

6 år siden
6 år siden

A propos "Den kroniske uskyld."
Vi skal altså lige have den med:

I filmen (instrueret af Edward Fleming, hed han vist?)
høres Anne Linnets musik.
Filmen begynder med Allan Olsen der tager elevatoren på Herlev Sygehus.
Og her høres de første toner af filmmusikken.
Har man hørt disse toner glemmer man dem aldrig!

Musik kan nogen gange sige noget som er svært at sige med ord. Man kan høre det direkte i musikken: Den forbitrede smerte som man ikke ved at lindre. Man mærker kulden. Man kan ikke slippe for det! For musikken har åbnet døren til os.

Man er ikke i tvivl om at det netop er hvad Anne Linnet ville opnå! Og det er godt gået at hun kan gøre det med så få toner.

6 år siden
6 år siden

#14 Engbo
De, som kaldte Rifbjerg for venstreorienteret, var de samme, som stempler alle med fra normen afvigende meninger for venstreorienterede - eller det, der er værre.
Rifbjerg erklærede sig selv for radikal.

Min bemærkning angående Martin Andersen Nexø som kamæleon skal ses på baggrund af mandens tidligste værker og digte. Ting han skrev før Lotterisvensken.
Her ser man en hel anden Nexø end den mand, der skrev Pelle Erobreren.

Med venlig hilsen
Kattegat

6 år siden
6 år siden
#20 Engbo

Vel skal man ikke sætte nogen i bås. Men selv om jeg ikke har den store tillid til Riftbjerg som klasse kæmper, så er jeg nu sikker på, at vi har den ting til fælles, at han aldrig havde sympati for de krigsglade borgerlige.

Jeg gætter på han stemte på Enhedslisten; men uden den store sympati. Det er sandt han allerede besøgte Spanien i Francos tid.

Jeg har hørt ham i en radiosamtale fortælle om den tid - og da betegnede han sig selv og andre som "en kreds af intellektuelle socialister "

Der var mange paradokser i Francos sidste leve år. Men de efter demokratiets nederlag begik grusomme forbrydelser med masse henrettelser, så kunne man siden hen købe socialistisk litteratur i boghandlerne. Så der for kunne forfattere også til en vis grad beskrive situationen.

6 år siden
6 år siden

#20, Engbo, hvorfor er det forkert at sætte nogen i bås ? Jeg gør det gerne, som det fremgår af tidligere kommentarer. Samtidigt erkender jeg at mennesket ikke er statisk, og så skal jeg jo være parat til hurtigt at ændre mit første standpunkt; det kan nok knibe lidt, men jeg gør hvad jeg kan.

Hvad angår salig Rifbjerg, så var han i mine øjne uforbederlig til det sidste, måske endda mere snob end tidligere.

I denne debat savner jeg nogle der vil tale Rifbjergs sag, snarere end at angribe mig. Ifølge forskellige medier var Rifbjerg den forfatter i Danmark med flest udgivelser og utallige var/er de skoler der har ladet deres elever svede over hans udgydelser. Men kvantitet alene gør det ikke. Kvalitet er bedre, meget bedre.

Mvh/Robert

6 år siden
6 år siden
#22 Engbo

Den her "bås" var altså et svar, indrømmelse til dino.

Jo, Robert, jeg vil da godt fosvare Ritbjerg lidt ud fra det du skriver. Det har jeg givet udtryk for. Alt for mange bifalder, fordi det gør de andre. sådan oplevede jeg det også i skolen, VUC.

Der var kun mig , der talte i mod hans store berømmelse; men også med lidt forbehold. måske var han ikke så tåbelig endda.

Og som nævnt sætter jeg meget pris på folk, der vender sig mod krigsglæden.
Det har jeg opfordret sct. Peter til at tælle med ved himmeriges port.

6 år siden
6 år siden

#22 - ret skal være ret Engbo. Hvis Rifbjerg har talt mod krig og oprustning, så er det til hans ære. Hvad han så skulle i det Fascistiske Spanien, får stå hen i det uvisse, men om ikke andet så var klimaet jo godt og boligerne i bjergene billige.

Det er nu ikke så farligt usædvanligt at sætte folk i bås, selvom det kan være fatalt under visse regimer. Jeg vil gerne sættes i bås som kristen (uagtet mine proletariske udfald); du har vel intet imod at blive kaldt socialist, og så fremdeles.

Mvh/Robert

6 år siden
6 år siden

Jeg synes godt man kan have øje for en forfatters kvaliteter selvom man ikke er enig med ham i alt hvad han måtte mene om dit eller dat.
Jeg er ikke enig med Andersen Nexø, men jeg har høje tanker om ham som forfatter. Og jeg har respekt for Hans Kirk som forfatter.

Både som forfatter og som poet var Rifbjerg særdeles dygtig.

6 år siden
6 år siden
#25 Engbo

"Det er nu ikke så farligt usædvanligt at sætte folk i bås, selvom det kan være fatalt under visse regimer. Jeg vil gerne sættes i bås som kristen (uagtet mine proletariske udfald); du har vel intet imod at blive kaldt socialist, og så fremdeles.

Mvh/Robert"

Nej at sætte i bås på den måde du omtaler mig som socialist - ja, det kunne også være kommunist, så har jeg ikke noget i mod at blive "sat i bås."

Men der kan jo være andre vinkler, hvor jeg er enig med en konservativ, så vil jeg ikke kaldes konservativ af den grund - i hvert fald ikke når vi taler om partier.

Så, jo somme tider er det forkert at sætte i bås. Mine venner og kammerater var ofte kritiske - ja, nogle fordømmende da serien Matador fangede det danske folk. Jeg mente, at når nu der endelig kom en dansk film, der var andeledes end mange af de dumme amerikanske fil, der blev slugt uden kritik eller forsvar, så var Matador da både en god spillefilm, hvad angår familier og politik.

Det var en måde at udtrykke sig på, som var lærerig - uanset Lise Østergård ikke havde mine synpunkter. Vi mangler bar en tilsvarende - og lidt anden vinkle som Scherfiegs Frydenholm. Både i debat og litteratur og film er det værd at se og høre andre meninger.

6 år siden
6 år siden

Ja, man kan ikke filmatisere "Frydenholm" uden at tænke at Scherfig plagierer Lise Nørgaard!

Lægger man Frydenholm og Livsens Ondskab sammen og ryster posen lidt, så får man uvægerligt "Matador."

6 år siden
6 år siden

Frydenholm er en nøgleroman, hvad jeg ikke tror, hverken Livsens Ondskab eller Matador er.
Den første har i alle tilfælde en ret tydelig reference til et bredt og dengang let genkendelig persongalleri.
Det kan hænde, de to andre værker også har det, men i så faldt er det ukendt for mig.
Så en filmatisering af Frydenholm kunne ende ud i injurie sagsanlæg og vel samtidig bibringe folk uheldige associationer til nutiden.

Med venlig hilsen
Kattgat

6 år siden
6 år siden
#28

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

6 år siden
6 år siden

Livsens ondskab er vel en nøgleroman så vidt som personerne nok er inspireret af virkeligheden. Manuel Thomsen skal have eksisteret i virkeligheden.

Matador præges af et stort personsammenfald med Frydenholm.
Det var ellers oplagt at filmatisere Frydenholm, men Matador har gjort det svært.

Familien Grevenkop Kastenskjold siges ikke at have anlagt injuriesag imod Scherfig for hans Grev Rosenkop Frydenskjold, der i bogen gøres til genstand for - noget der af de fleste må anses for negativt. Bogen er delvist baseret på informationer fra Carl Madsen, der også er med i bogen under pseudonym.

6 år siden
6 år siden
#30 Engbo

Det er sandt, at Frydenholm er en romanform, der bygger på Carl Madsens historieskrivning. Jeg kan godt i tankerne sætte navne på flere. Men det vigtigste er altså at sådan var det menneskeligt og samfundsmæssigt.

Som Kattegat tror jeg også, der er for mange med indflydelse, der ikke bryder sig om at høre mere om det. Vi kan sammenligne med emnet, Riftbjerg, som skrev, "Der var en gang en krig." Men den blev da filmatiseret.

Min skeptisk i klassen, blev afvist med. Ja; men sådan oplevede en dreng krigen. Jeg var nu også dreng under krigen - og ville ikke have udtrykt eller oplevet den, krigen, sådan. Men prøv at sammenlign de udsagn. Venligsy Engbo.

6 år siden
6 år siden

Scherfigs specielle måde at skrive på har den sælsomme virkning, at man ikke skal filtrere ret meget før Frydenholm står som en komedie a la Matador.
Alligevel er bogen fuld af dybeste alvor.
Der er (var) nok hos folk en slags frivillig blindhed, der fik dem til at se det de ønskede at se.

Et er at skulle slås imod tyskerne - og evt. opgive fordi overmagten var for stor - et andet er at skulle slås imod overdrevent fidele danske autoriteter, der mente at det gjaldt om at gå med strømmen - som så ud til at gå tyskernes vej.
"Nu hvor Europa står over for store forandringer, så gælder det jo om at være med omkring bordet hvor beslutningerne bliver taget - at sikre sig indflydelse og engagere sig!"
Hvor er det man også har hørt den slags?

6 år siden
6 år siden
#32 Engbo

"Hvor er det man også har hørt den slags?"

Det er bedst at lade spøgsmålet stå, for det er jo ikke bare hørt; men vil også gentages, så folk kan tænke over svaret.
Men i den tid Frydenholm opleves, var det jo meget direkte - og meget alvorligt.

6 år siden
6 år siden

For ikke at besvare indlæg om Rifbjerg i debatten om 'sympati og fordom', så vil jeg blot knytte disse få kommentarer dertil:

Mit aggressive udfald mod KR, står langtfra i forhold til KR's egne ytriger, han var langt mere perfid i sin dialogform, men hans udtryk er åbenbart helt ok i hans mund og ikke i min.

6 år siden
6 år siden

I en anden streng er en af konklusionerne at KR var 'elitær'. Hmmm, ved nærmere eftertanke er det måske endog meget rigtigt, for KR henvendte sig jo til en noget smal elite. At han så næsten til overmål hyldes ved sin død, er et paradoks jeg må leve med.

Nogle af jer der har kommenteret til disse debatoplæg, vil nok sige at min aversion mod KR blokerer for en objektiv anerkendelse af hans skriftlige talent. Til det vil jeg blot nævne, at jeg skam har læst noget af ham og at det ikke flytter afgørende på min holdning, men jeg erkender gerne at hans personlige fremtræden og udtryk, dominerer min holdning; uden den ville min aversion nok være ligegyldig.

Mvh/Robert

6 år siden
6 år siden
#35 Lisa_F

#0 (Robert Kallehave): Det omvandrende rode- og brokhoved er død. Ingen fred være med ham !

Han skulle have udtalt at der kun var 2000 begavede mennesker i Danmark. I så fald var han ikke én af dem, hvilket jeg nok heller i er.

Jeg ku' ikke snuppe ham !

Hvad med jer andre ?

Fortsat god påske til jer alle fra Robert


Hvis han har sagt det er det en meget dum udtalelse. "Begavet" kan vaere mange ting i mange forskellige retninger - hvordan skulle han kunne bedoemme det?

Jeg har aldrig gidet laese KR - jeg ved ikke, om han var elitaer, men hans fans var helt sikkert. Det var for mig afskraekkende nok.

6 år siden

Besvar debattråd

Debatten Klaus Rifbjerg er startet 05/04-2015 15:36 af Robert Kallehave og er placeret under Kunstnersnak.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

19Menneskerettighederne
4 timer, 20 minutter siden · Morpheus
4092Dagens ord
1 dag, 10 timer siden · Engbo
0Musik
1 dag, 14 timer siden · Savanti
0ups
5 dage siden · Savanti
8Troen og kirken
7 dage siden · Engbo
0Musisk oplevelse
13 dage siden · knudkp
0Dine øjne på Mona Lisa
14 dage siden · MariaMolgaard
10Kunsten i fokus
14 dage siden · Nicolas Jessen
0En ulykke sker aldrig alene
14 dage siden · MariaMolgaard
0HAR DU SET MÅNEN kl 17:30
15 dage siden · MariaMolgaard
0Kan du anbefalde
22 dage siden · MariaMolgaard
3Hvis du kunne vælge
24 dage siden · Engbo
5Hvordan skriver man en musical?
26 dage siden · Miss-Leth
2Valg af forlag til digtsamling
27 dage siden · Michael But
151Hvad er du taknemmelig for i dag?
27 dage siden · Michael But
4Din søndag min søndag
27 dage siden · AnnaPigen3
0Presse meddelse.?
1 måned, 4 dage siden · JesperSB
94Ligheder
1 måned, 6 dage siden · Savanti
497Kontraster
1 måned, 6 dage siden · Engbo
0Alexander Woods musiker
1 måned, 9 dage siden · MariaMolgaard
2Spiller i også online spil?
1 måned, 12 dage siden · dino
1Feedback søges til min novellepodca...
1 måned, 23 dage siden · Henrik German Q...
8Hvordan har du det
1 måned, 25 dage siden · Engbo
2Hvordan finder jeg gamle debatter o...
1 måned, 29 dage siden · Eddie
1Forstå Michael strunge og David Bow...
2 måneder, 12 dage siden · Allimacc
4Hjælp ønskes til sangtekster
2 måneder, 12 dage siden · Den Lianer Gois...
12Hvad inspirerer dig
2 måneder, 17 dage siden · ClPollux
3Spørgsmål om promovering af sin bog...
2 måneder, 21 dage siden · Savanti
1Hvad synes i
2 måneder, 21 dage siden · Henrik German Q...
2Hvordan finder du mere tid i hverda...
2 måneder, 23 dage siden · Kåemer
0Gensidig betalæsning af Krimi/spænd...
3 måneder siden · HeleneB
5Sparring på krimi-roman
3 måneder, 3 dage siden · MariaMolgaard
0Aften scenerie
3 måneder, 3 dage siden · MariaMolgaard
7Korrespondent
3 måneder, 6 dage siden · Dmitri Burdykin
17Hvilken sprogstil foretrækker i?
3 måneder, 8 dage siden · Blækhuset
8Freddy - drengen fra skoven
3 måneder, 8 dage siden · Pia Hansen
0Lejlighed insperation vintage art
3 måneder, 16 dage siden · MariaMolgaard
1Filosofien kedsomhed hvad er det?
3 måneder, 16 dage siden · Engbo
0Hvad skal du i aften du lyst til at...
3 måneder, 17 dage siden · MariaMolgaard
1Internationalt
3 måneder, 18 dage siden · MerakiPLyhne
1Søger app til og skrive. Historie
3 måneder, 18 dage siden · MerakiPLyhne
27Skal vi starte et skrive- fortællef...
3 måneder, 29 dage siden · Anniina
11Transgender
4 måneder siden · Inghard
22Lykke
4 måneder, 1 dag siden · Engbo
2Søger læsere!
4 måneder, 2 dage siden · Dahlenborg
6Teater stykke
4 måneder, 10 dage siden · Nicolas Jessen
4superhelt vs superskurk?
4 måneder, 17 dage siden · Engbo
2Skrive-software?
4 måneder, 23 dage siden · Mons1957
75Bibelen
5 måneder, 28 dage siden · Engbo
4Skrivegruppe 45+
6 måneder, 8 dage siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
6 måneder, 8 dage siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
6 måneder, 9 dage siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
6 måneder, 15 dage siden · Anita A
2Efterlysning af serie
7 måneder, 5 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
7 måneder, 8 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
7 måneder, 10 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
8 måneder siden · JesperSB
1Copyright af navn
8 måneder, 10 dage siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
9 måneder, 4 dage siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
9 måneder, 8 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
9 måneder, 9 dage siden · Prem
2Navne
9 måneder, 9 dage siden · Engbo
20Komplimenter
9 måneder, 11 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
9 måneder, 13 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
9 måneder, 14 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
9 måneder, 14 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
9 måneder, 15 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
9 måneder, 18 dage siden · mlsj
1DAGENS KÆRLOGHED
9 måneder, 23 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
9 måneder, 23 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
10 måneder, 2 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
10 måneder, 4 dage siden · Aurelian
2opbygning
10 måneder, 4 dage siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
10 måneder, 5 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
10 måneder, 7 dage siden · mlsj
7Kalle er død
10 måneder, 7 dage siden · Pia Hansen
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
10 måneder, 10 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
10 måneder, 11 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
10 måneder, 11 dage siden · dino

Kunstnersnak

0Dine øjne på Mona Lisa
14 dage siden · MariaMolgaard
0Kan du anbefalde
22 dage siden · MariaMolgaard
1Hvad synes i
2 måneder, 21 dage siden · Henrik German Q...
0Lejlighed insperation vintage art
3 måneder, 16 dage siden · MariaMolgaard
7Kalle er død
10 måneder, 7 dage siden · Pia Hansen
18Kunst og digte
1 år, 3 måneder siden · Engbo
32Er kunst mulig eller umulig?
1 år, 3 måneder siden · Prem
34Musikinspiration
1 år, 10 måneder siden · dino
1Margit Sandemo
2 år siden · dino
12Benny Andersen er død
3 år siden · dino
9Stærke start- og slutsætninger.
3 år siden · dino
13Portræt
4 år siden · Morpho
22Bedste bog
4 år siden · Anni Idorn
10Matador marathon
4 år siden · dino
32Kætteri?
4 år siden · Kåemer
27Er forfattere kloge?
4 år siden · DenFrieNukleoti...
024syv
5 år siden · Fink
25Fungerer oversættelser af store lit...
6 år siden · JamesLei
5Liv eller værk?
6 år siden · dino
19Derfor du ikke skal forsøge at bliv...
6 år siden · FlemmingHansen
6sekretær kassetteafspiller ?
6 år siden · Robert Kallehav...
1Skriveeksperiment...
6 år siden · Lisa_F
35Klaus Rifbjerg
6 år siden · Lisa_F
14Sympati contra fordom ?
6 år siden · Robert Kallehav...
4Karen Blixen ?
6 år siden · Kåemer
19Malerkunst
7 år siden · dino
1Stemninger med musik
7 år siden · smukkehjerte
71864 ?
7 år siden · dino
14musikersjæl ?
7 år siden · dino
1Musik
7 år siden · Mons1957
15Hans Kirk ?
7 år siden · Rasmus90
2The walking dead
7 år siden · dino
6Livets forvandlende faser
8 år siden · Francisco Dyhr