Religion, politik og samfund · Løst og fast om Folkekirken

11 svar
Senest opdateret 6 år siden · 5 bruger(e) deltager
6 år siden

Foranlediget af ønsket om rettere placering af en snak om kirken som sådan, starter jeg denne debat. Kirken har vist været diskuteret her mange gange, men lad os prøve at få en hyggelig snak om den endnu engang.
Mit eget forhold til institutionen er af den løsere slags, da jeg ikke er konfirmeret og aldrig har været egentlig religiøs.
Jeg er dog døbt og medlem, og således medbetalende til den. Denne betaling yder jeg med glæde!
Jeg mener at med mere end tusind år med kristendommen i landet og dermed folket, er det uklogt af afskaffe den blot med et pennestrøg. For et folks religiøse behov er dybere funderede, og de ville kræve etablering af andre initiativer og institutioner og personligt frygter jeg at det ville blive til det værre.

Så vi har altså en Folkekirke. Nogle vil måske have den mening at et vist mål af frygt må være tilstede hos en menighed. Kun sådan kan kirken vises sin respekt. Men det synspunkt deles nok mest af de frygtsomme gemytter. Vi vil se hos andre religioner at frygten spiller en ofte væsentlig rolle. Ved kirkens tærskel konfronteres man med sin frygt, som kan skyldes et ikke udadleligt levned. Under forrettelsen af kirkens ritualer, vil denne frygt så (forhåbentlig) blive gradvist mindre, og man kan gå derfra med lettere hjerte og endnu ihukommende løfter om bod og bedring fremover.

Den danske folkekirke er nok en af de religioner hvor frygten i højst grad er blevet afskaffet. Man kan så diskutere hvorfor. Er det kirken som sådan der har revideret sine teologiske dogmer? Eller er det folket selv der har demonstreret at det kun gider lege med, hvis der er en god og positiv stemning i kirken? Der er nok en del danskere hvor trusler og dundertale snarere øger den tid der går førend han vender tilbage til kirken end det modsatte, som ellers var sulphuristens hensigt.
Og så må kirkens altså tilpasse sig det nye og lettere temperament hos menigheden.
Men, hvad gør da en klog? Øger antallet af børneforestillinger og ritualfremmede aktiviteter?
Det er blevet antydet at disse gudstjenester mest forrettes af kvindelige præster. Jeg skal ikke modsige dette synspunkt. Men jeg har læst at kvindelige præster ofte brillerer ved at være velstuderede teologer. Det taler dog for deres berettigelse. (Der eksisterer sikkert også endnu det klassiske synspunkt, at kvinder simpelthen skal udelukkes fra præsteembederne af grunde der idag må kaldes mellemøstligt fundamentalistiske.)

Jeg synes selv at kvinder er gode præster, så vidt som jeg nu kan have en sådan mening. Men jeg har et ret konservativt syn på gudstjenesterne. Og det skyldes at jeg ser gudstjenesten som noget hvor æstetiske forhold er vigtige.
Min musiksamling rummer meget som stammer fra den katolske messe, og sådanne musik er hyppig gæst i min CD/pladespiller.
Man kan heller ikke løbe fra at reformationen betød et tomrum, hvor man skulle opbygge ritualer og ikke mindst musik til de nye gudstjenester, som uden tegneserierne på kirkernes vægge og lofter truede med at blive kedelige.
Derfor skelede komponister da også de katolske musiktraditioner.

Når turister nordfra besøger Rom og ikke mindst Peterskirken sker der ofte det at de næsten ønsker at de var katolikker. Det går som regel over igen, men må nok erkende at al den pomp og pragt faktisk ER ganske gribende. Hvis man altså ikke insisterer på at se det hele som kapitalens tyveri fra arbejderne osv.

I København ligger Grundtvigs Kirke. Den er nok blålerets hovedværk i Danmark. Den brillerer ved sin pompøse størrelse og klassiske struktur. Men absolut ikke ved sin udsmykning! Den udgør et smukt rum hvor forkyndelsens ord kan lyde. Ordet - den reformerte kristendoms vigtigste ingrediens.

Selv synes jeg at skønhed i lyd og billede kan gøre en menighed mere modtagelig overfor disse vigtige ord. Og jeg mener at kvalificeret opførelse af kirkemusikkens store værker er vigtige for opnåelse af det der er kirkeprocessens hensigt. Dygtige organister og kor med mange sangere, samt tid og penge til indstudering af vægtige musikværker er hvad jeg forstår ved folkekirkelig kultur.
Hvidmaling af de gamle billeder var en fejl, set med vore dages øjne. Men man kan godt forstå det! Før havde man latinske uforståeligheder og tegneserier på væggene. Nu skulle man have forståelig modersmålssproglig forkyndelse og derfor ikke have opmærksomheden afledt af billeder.
Det var en anden tid.

Men idag tror jeg at skønheden skal tilbage. Og den patriarkalske aferotiserede forkyndelse er der vist heller ikke brug for mere. Jeg tror selv at glosen "blasfemi" henviser til feminisme. Altså kvindeliggørelse af gudstroen/dyrkelsen.
Og jeg har generelt svært ved at se noget forkert ved kvindeliggørelse.

6 år siden
6 år siden

Hvidmalingen var måske en fejl, set med nutidens øjne, men der var dog en grund til at udsmykningen blev mere spartansk, der var tale om en teologisk reaktion i stil med den calvinistiske selvom den danske på ingen måde var nær så streng. Omvendt var de meget hårdhændede renovationer i 1870'erne og 1880'erne af kirker lige så skadelige, og der var der ingen religiøs eller teologisk begrundelse, som i det mindste kunne retfærdigøre ødelæggelsen af vores fælles arvegods dengang.

Jeg er heller ikke religiøs, men jeg vil tro at jeg kan forstå hvor vigtig kirken er i Danmark, ikke kun som religiøs institution, men også som en centralt element i vores hverdag uanset om vi går i kirke eller ej. Kirken har ikke alene sørget for at de fleste danskere kunne læse og skrive indtil 1813 eller 1814? men den har også været knudepunktet i ethvert lille samfund i landet i tusind år. At vi i disse dage ikke i samme grad benytter os af tilbudet er udelukkende vores egen fejl, men det er ikke ensbetydende med at kirken skal afskaffes.

Jeg har måske ikke et personligt behov for at møde op i kirken lige nu, men jeg vil så sandelig gerne have muligheden for at møde op i min lokale kirke hvis jeg skulle få behov for det senere. Jeg ser kirken som et sikkerhedsnet som jeg kan benytte mig af og jeg vil ikke undvære det.

6 år siden
6 år siden
#2

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

6 år siden
6 år siden

Tak Dino, for et i mine øjne bragende godt og afbalanceret indlæg omkring et emne der kan lægges mange følelser i.

Selv er jeg jo opvokset og opdraget i et meget fundamentalistisk religiøst miljø og har først sent i livet erkendt at der kan være andre 'Sandheder'. Jeg er nogen gange til store tårevædende følelser, andre gange til det mere regelrette, krydret med sund skepsis. Selvom skepsis kan være noget Fanden har skabt, fordi den egenskab kan fjerne noget af det ophøjede ved at tro.

Omkring kvindelige præster, har jeg lyst til at redegøre for nogle overvejelser jeg hen ad vejen har fået. Min gamle kirke er stadigvæk meget fundamentalistisk på det område: kvinder skal tie i forsamlingen !

Læser man især det nye testamente (DNT) og drøfter kanoniseringen, opstår der hurtigt en rynke i ens gamle teser. Kanoniseringen blev påbegyndt af de første kristne og forsøgt samlet af kirkefædrene i det tredie århundrede. Kirkefædrene var på dét tidspunkt allerede synonymt med den begyndende Katolske kirke og disse kirkefædre var i konflikt med de virkeligt kristne, blandt andet fordi de første kristne sagde at DNT kun skulle indeholde skrifter af kristne der havde levet sammen med Kristus. Det havde Paulus ikke! Og den helt store kirketugt blev indført med ham og også det med at kvinder ... (og så videre). Havde vi idag haft et DNT uden Paulus, var vi også sluppet for mange inhumane og ukærlige regler og havde været meget tættere på Kristi bud om næstekærlighed og uproblematisk Gudsdyrkelse.

Bedste hilsener fra Robert

6 år siden
6 år siden

Der er endog nogen der lufter den tanke at Paulus i virkeligheden var en romersk agent, de skulle mytologisere kristendommen for at fjerne dens politiske implikationer.
Men jeg har kun én kilde til den tanke.
Samme sted er nævnt at dødehavsrullerne skulle udsige at kristendommen er ældre end kristendommen, forstået på den måde at Jesus (og Judas?) allerede var medlem af en religiøs bevægelse, som altså allerede eksisterede.

Men lad de skriftkloge om det.
Den centralisering der skete i det 3. århundrede var nok noget der kunne indpasses i givne magtstrukturer.
Harmoni handler jo om magt!

Rent personligt falder det mig svært at se religion som noget der er bundet til tid og sted. En kirke og dens traditioner opstår i tid og sted, men en almægtig gud har næppe sådanne begrænsninger. Han ville være til alle tider og alle vegne. Som jeg ser det. Og derfor har jeg det lidt svært med religion.
Men jeg ser relevansen af harmoni og fred imellem mennesker. Og noget der kan skabe ro og trøst i menneskenes komplicerede sind. Og hertil er Folkekirken nok ikke det værste, synes jeg selv.

Men at livet er en eksamen man skal bestå for ikke efter døden at blive udsat for noget der ville stride imod menneskerettighederne - her er jeg stået helt af.

6 år siden
6 år siden

Hønen og ægget. Enhver religion kan kun udøves af et flertal, hvis religionen kan indpasses i samfundet som den er en del af, alt andet er kaos. Det kan have have det resultat at en hæl og en tå må klippes af, desværre, men mon ikke flertallet har gavn af reformen?

6 år siden
6 år siden

Den om Paulus som femte-kolonne-mand, placeret af enten Farisæerne eller Romerstaten, har jeg ikke svært ved at tilslutte mig. Meget passende rejste Paulus til Rom i midten af 60'erne, under dække af at ville appelere sine domme i Palæstina. Der er mig bekendt ingen vidnesbyrd om at Paulus fik en dom i Rom, men han forsvandt ud af den kristne historie (og blev sikkert belønnet for sit virke, med en vingård i Toscana, hvor han levede i fred til sine dages ende).

Det er iøvrigt min holdning, at den Danske Folkekirke er et dynamisk socialt eksperiment, der tilpasser sig folkets ønsker, og kun har Gudsbegrebet som en tynd blændramme omkring trosspørgsmålet.

Mvh/Robert

6 år siden
6 år siden

"...med hele mit hjerte og hele min sjæl," står der i Trosbekendelsen. Men rigtigt, det tager danskerne afslappet. Venligst Engbo

6 år siden
6 år siden

Som du siger Robert:

"Det er iøvrigt min holdning, at den Danske Folkekirke er et dynamisk socialt eksperiment, der tilpasser sig folkets ønsker, og kun har Gudsbegrebet som en tynd blændramme omkring trosspørgsmålet."

Det er meget godt formuleret!

6 år siden
6 år siden

Det er slet ikke for tidligt, at Gud lærer at tilpasse sig folket. Jeg kommer til at tænke på en anden vinkel.

En muslimsk pater, forklarede hvorfor, at de børn som ikke kunne arabisk alligevel skule lære Koranen på arabisk, selv om de ikke selv forstod, hvad de remsede op. Allah har jo dikteret Koranen på arabisk.

Sådan forstår jeg også, vi skal tage Folkekirkens trosbekendelse. Bare vi kan remsen, så er indholdet i grunden lige gyldigt. Trosbekendelsen er lige gyldig, som Luthers lære. Jeg er belært af Robert og dino.

6 år siden
6 år siden

Jeg har altid ment at en religions magt over folk altid kommer til at dreje sig om visse menneskers magt over folk.

Jeg husker at vore lærer i latin i niende klasse blev mødt med spørgsmålet omkring grammatikken: "Men hvorfor er det sådan? Vi kan ikke se hvad det betyder."
Svar: "Det skal I ikke bekymre jer om. I skal først og fremmest lære det udenad. Så skal jeg nok få banket betydningen ind i hovederne på jer bagefter!"

Jeg vil nok medgive at denne pædagogik virkede på dette begrænsede område, da vi kun havde ét år at lære latinen i.
Men generelt er det en underlig spild af folks og børns tid.
Men man kan sige at imens går ungerne ikke rundt og laver ballade.

Her oppe nordpå ville vi nok sige at Odin har dikteret sagaerne på jysk eller islandsk.

6 år siden
6 år siden
#11 Engbo

"Her oppe nordpå ville vi nok sige at Odin har dikteret sagaerne på jysk eller islandsk" skriver dino.

Ja, nu du er inde på det, så var Grundvig jo god til at smelte den gamle gudetro i norden sammen med Kristendommen. Hans fædrelandskærlighed udtrykkes med det åndelige pust, som i pinsesalmen, I al sin glans nu stråler solen, (så den hellig ånd kan trives.) "Det ånder lifligt her i løvet, det vifter hjemligt her i løvet." Så kan alle jo fornemme den Helligånd.

6 år siden

Besvar debattråd

Debatten Løst og fast om Folkekirken er startet 17/05-2015 18:36 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

9Brug af kommentarer?
1 time, 12 minutter siden · Pia Hansen
3926Dagens ord
1 dag, 5 timer siden · Aviaja
480Kontraster
2 dage siden · Savanti
2Efterlysning af serie
11 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
14 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
15 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
1 måned, 5 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
1 måned, 15 dage siden · Kafkaesque
2Skrivegruppe 45+
1 måned, 18 dage siden · HeleneHK
1Psykoterapi
1 måned, 24 dage siden · Kåemer
0Inspirationsråd til at skrive digte
2 måneder, 9 dage siden · belmindelig
21Skal vi starte et skrive- fortællef...
2 måneder, 11 dage siden · Anniina
20En udfordring med Den fede mand af ...
2 måneder, 13 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
2 måneder, 14 dage siden · Prem
2Navne
2 måneder, 15 dage siden · Engbo
94Dagens Had
2 måneder, 15 dage siden · Prem
74Ligheder
2 måneder, 16 dage siden · Prem
20Komplimenter
2 måneder, 17 dage siden · Prem
145Hvad er du taknemmelig for i dag?
2 måneder, 17 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
2 måneder, 19 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
2 måneder, 20 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
2 måneder, 20 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
2 måneder, 20 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
2 måneder, 23 dage siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
2 måneder, 26 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
2 måneder, 28 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
2 måneder, 29 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
3 måneder, 7 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
3 måneder, 9 dage siden · Aurelian
2opbygning
3 måneder, 10 dage siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
3 måneder, 11 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
3 måneder, 12 dage siden · mlsj
7Kalle er død
3 måneder, 12 dage siden · Pia Hansen
68Bibelen
3 måneder, 13 dage siden · Engbo
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
3 måneder, 16 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
3 måneder, 16 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
3 måneder, 17 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
3 måneder, 18 dage siden · Djani

Religion, politik og samfund

145Hvad er du taknemmelig for i dag?
2 måneder, 17 dage siden · Prem
137Virus
4 måneder, 19 dage siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
6 måneder, 10 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
6 måneder, 13 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
6 måneder, 19 dage siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
7 måneder, 17 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
7 måneder, 19 dage siden · Engbo
11Metwo-two
8 måneder, 2 dage siden · dino
11668
8 måneder, 8 dage siden · Wernn
26JULEN
8 måneder, 13 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
9 måneder, 14 dage siden · dino
185Den frie verdens leder
10 måneder, 8 dage siden · Wernn
0Kringsat
10 måneder, 24 dage siden · Engbo
52Treenigheden
11 måneder, 29 dage siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 år, 2 måneder siden · Wernn
27SAS
1 år, 2 måneder siden · Morpheus
379Gud
1 år, 3 måneder siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
1 år, 3 måneder siden · dino
5Verdens økonomi
1 år, 4 måneder siden · dino
4Nytårstalen
1 år, 4 måneder siden · dino
117Statsborgerskab
1 år, 4 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
1 år, 4 måneder siden · dino
65Demokrati
1 år, 5 måneder siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 år, 5 måneder siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 år, 5 måneder siden · Wernn
109Homofobi
1 år, 5 måneder siden · leviP
5Pengetroen
1 år, 6 måneder siden · Wernn
19Lykke
1 år, 6 måneder siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
1 år, 6 måneder siden · Wernn
1Det store intet
1 år, 6 måneder siden · dino
0Sekterisk aggression
1 år, 7 måneder siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 7 måneder siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 9 måneder siden · Engbo
23folkeafstemning
1 år, 9 måneder siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
1 år, 9 måneder siden · dino
74På'n igen.
1 år, 11 måneder siden · Engbo
82Tysklands ansvar
2 år siden · Engbo
8Bøn
2 år siden · Morpheus