Tekstdebatter · Hvad er der galt med tegnsætning ?

42 svar
Senest opdateret 5 år siden · 9 bruger(e) deltager
5 år siden

I perioder læser jeg mange digte, rim og blandede tekster, hvilket giver en herlig vitaminindsprøjtning til hjernen. Nogle af teksterne kommenterer jeg, andre ikke.

Men jeg undrer mig såre over, at de fleste tekster er klinisk rensede for tegnsætning. Det er i min optik uordentligt og ofte ødelæggende for tekstens forståelse.

Hvilken 'forfatterskole' er det som dyrker denne mangel og hvorfor afskærer forfatterne sig fra at indsætte tegnsætning, der jo ofte blot gør læsningen nemmere for os beskuere ?

Det er måske en del af skriveprocessen at meningen skal være formummet ?

Mvh/Robert

5 år siden
5 år siden

Tegnsætning betyder som regel kommatering, og det er heller ikke jeg nogen ørn til, men jeg gør det så godt jeg kan. I min tid har kommasystemerne skiftet så mange gange, at jeg for længst har opgivet at bruge dem korrekt. Nu sætter jeg kommaerne der hvor jeg synes det giver mening i teksten.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Jeg er enig med dig Kåemer i, at kommatering lever en lidt anarkistisk tilværelse. Selv forsøger jeg at sætte meningsfyldte kommaer.

Men i en tid hvor stort begyndelsesbogstav ofte udelades, måske fordi man ikke gider gøre det anderledes i disse sms-tider, så kan det være yderst meningsforstyrrende - ihvertfald for én som mig - at der enten mangler stort begyndelsesbogstav, eller sågar et punktum.

Mvh/Robert

5 år siden
5 år siden

Vort sprog er ikke tilstrækkeligt udviklet til at overføre mening præcist uden brug af tegn
Komma og punktum er hjælpemidler til at fastslå meningen af visse sætninger som ellers kunne misforstås
Hvis en skribent ønsker umisforståelig videregivelse af mening er det hans eget ansvar at benytte tegnsætningsværktøjerne så dette opnås
Formulerer man sig dygtigt og præcist kan man godt undvære kommaerne og endda punkterne
Det er imidlertid en hæmsko for god sprogbrug at ty til tegnløs skrift fordi mange formuleringer vil vanskeliggøres ud over at det ikke er hensigtsmæssigt at bruge linjeskift hver gang man vil adskille sætninger
Her ses det tydeligt at punktum er en ganske god opfindelse og forbruget af papir kan også mindskes ved brug af det

5 år siden
5 år siden

Jeg har et problem med tegnsætning. Jeg er i virkeligheden ikke ret god til det. Specielt efter de nye kommaregler er kommet (og som jeg aldrig har fået undervisning i), er min tegnsætning blevet til en omgang makværk.
Så oftest tyer jeg til det gode gamle pausekomma. Eller også bryder jeg mine lange sætninger op i to eller tre. Det er hvertfald bedre, end hvis der slet ikke er tegnsætning, for så magter jeg ikke at læse det.

5 år siden
5 år siden

Tegnsætning er blevet fuldstændigt degenereret. Det er et system der er bestemt til at lette læsning og skrivning, men er blevet så kompliceret at kun få forstår det og de fleste også er ligeglade.

Jeg selv har prøvet de forskellige systemer der har været i tidens løb, men er endt med at gå tilbage til det gamle kryds og bolle. Det kan sagtens bruges, når man bruger det med let hånd og ikke tager det alt for nøje. Det gælder jo om at få ens tekster til at fungere, og det synes jeg går meget godt. Men gud hjælpe en hvis man falder i hænderne på en grammatikalsk pernittengryn.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Cormac McCarthy bruger ikke mange kommaer, faktisk ikke mange tegn i det hele taget. Hvis ikke man sætter kommaer eller anden tegnsætning, så kræver det ekstra arbejde fra forfatteren, når der skal konstrueres sætninger - da forståelsen hurtigt kan spoleres for læseren.

For det meste går jeg selv efter at sætte kommaerne, så de forstærker forståelsen. Så jeg stopper op og tænker: "vil et komma forstærke læseoplevelsen her eller forringe den?" og så sætter jeg komma efter det skøn. Jeg har en generel forståelse for kommareglerne, men en professor i lingvistik ville nok til hver en tid kunne gøre mig til grin :-)

5 år siden
5 år siden

#6 (JamesLei): Cormac McCarthy bruger ikke mange kommaer, faktisk ikke mange tegn i det hele taget. Hvis ikke man sætter kommaer eller anden tegnsætning, så kræver det ekstra arbejde fra forfatteren, når der skal konstrueres sætninger - da forståelsen hurtigt kan spoleres for læseren.

The Road var faktisk en af de bøger jeg droppede at læse fordi tegnsætningen var så forfærdelig. :D

5 år siden
5 år siden

Det undrer mig lidt, at I taler om mange skiftende kommasystemer. Det grammatiske kommasystem har været sort set uændret siden 1700-tallet (jf. senere officielt i Retskrivningsordbogen i 1918), og det er stadig det langt mest udbredte. Man kan dog argumentere for, at det kan bryde rytmen i skønlitterære værker.

Det er rigtigt, at der så kom et nyt komma i 1996, der afløste det gamle pausekomma (og som siden er blevet revideret en smule). Det er det komma, hvor man ikke sætter komma før ledsætninger, og som lægger sig op ad engelsk. Det komma er der en lille elite af professionelle sprogudøvere, der holder i live. Men ingen nyhedsmedier mv. bruger det.

Jeg savner i øvrigt også bedre tegnsætning i skønlitterære værker, men vil hellere undvære kommaer end læse en tekst, hvor de fleste står forkert.

At et komma kan have stor betydning, viser det gamle eksempel jo:

Hænges ej, benådes.
Hænges, benådes ej.

5 år siden
5 år siden

#7 (FlemmingHansen): The Road var faktisk en af de bøger jeg droppede at læse fordi tegnsætningen var så forfærdelig. :D

Hehe, ja det er jo selvfølgelig en smagssag. Jeg vil dog påstå, at hans sætninger fungerer. Altså du kan sagtens læse dem, uden det virker rodet eller forståelsen går tabt. Dog ville jeg også foretrække noget mere tegnsætning.

Cormac McCarthy er, hvis du spørger mig, god at studere, da der helt klart er inspiration til, hvordan man kan formulere sine sætninger, så de nærmest kan stå for sig selv.

5 år siden
5 år siden

Er det ikke noget med at når vi ikke kan finde ud af at sætte tegn, så finder vi på grunde til slet ikke at gøre det?
Jeg har også kæmpet mine kampe med kommaerne. Og jeg har først for nylig lært at holde igen med udråbstegn. Men korrekt sprog og tegnsætning må være målene, selvom de er svære at nå.
Et forlag kan da se legitime grunde til at afvise en tekst med elendig tegnsætning eller, hvis historien iøvrigt er god, kræve forbedringer førend en aftale kan indgås.

5 år siden
5 år siden

Gælder der særlige regler for digte ?

Læser man digtene her på Pennen, så er langt hovedparten helt uden, eller uden nævneværdig tegnsætning.

Mvh/Robert

5 år siden
5 år siden

For mig at se, når jeg læser de litterære bidrag herinde, så er kvaliteten i forhold til grammatik og retskrivning ikke så ringe.
Personlig foretrækker jeg dem, der har noget på hjerte med deres skriverier og kan så fint leve med såvel dårlig tegnsætning som stavefejl.
Så skriv da endelig af hjertens lyst.
I øvrigt er gammeldags grammatisk tegnsætning ikke afskaffet.

Med venlig hilsen
Kattegat

5 år siden
5 år siden

Særlige regler for digte?
Det kan/kunne måske Per Højholt svare på?
For ham gjaldt vist det totale anarki på området.

Jeg er enig med Kattegat. Indholdet er vigtigst. Så kan man pynte med bedre tegn hen ad vejen.

5 år siden
5 år siden

Særlige regler for digte?
Der er retskrivningsregler, men de er jo ikke en del af grundloven, og heller ikke af de almindelige love, så man kan jonglere med dem, som man vil, og der er ingen straf for overtrædelser. Altså ikke anden straf end at blive dårligt forstået, og at blive skældt ud af dem der behersker reglerne.

Digtere jonglerer nok mere med retskrivningen end prosaforfattere, og herunder også med tegnsætningen. Det kan der komme noget godt og sjovt ud af, men sommetider er det bare noget kludder.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Jeg er enig i at indholdet i ens tekst er det vigtigste, men når indholdet er eksploderet ud til alle hjørner, så mener jeg at forfatteren gør sig selv en bjørnetjeneste.

Mange der skriver digte, vælger at lade linieskift erstatte tegnsætningen og det giver da indimellem mening. Men når der så uden overgang startes med stort begyndelsesbogstav, så kommer de 'små grå' hos læseren på overarbejde for at fatte meningen. Det at man fatter meningen er jo i det hele taget meget værd for forfatteren, akkurat som når man betragter et maleri. Men at blande 10 puslespil, kan ikke være en fordel for nogen. Det bliver bare noget kludder, som Kåemer skriver ovenfor.

Men selvfølgeligt, anarki er et af kunstnerenes træk.

Mvh/Robert

5 år siden
5 år siden
#16

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

5 år siden
5 år siden

HC Andersen havde efter forlydende, det med at sætte tegn som det passede ham og hans tekster.

(Jeg har ikke læst Cormac McCharty, men dette kunne vær en anledning.) Siger i, JamesLei og Sabbath, at Cormac McCharty gør det samme ? Eller benytter han sig ikke at tegnsætning ? Så vidt jeg har fået oplyst så er hans værker oversat af Hans Hansen, og har HH været loyal overfor det i oversættelsen ?

Mvh/Robert

5 år siden
5 år siden

Han tager brug af få kommaer, men bruger punktummer - så det er ikke så slemt igen, som hvis han slet ikke bruge tegnsætning! Jeg har desværre kun læst på engelsk, så jeg ved ikke, hvordan oversættelsen er. Kan være jeg undersøger det på biblioteket i næste uge.

5 år siden
5 år siden
#19

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

5 år siden
5 år siden

#19 (Sabbath):

Jeg ser hellere, at man skriver "bedstemorboller" end "bedstemor boller".


Det havde da ellers været en interessant start på en roman!

5 år siden
5 år siden

Årh, ved nu hvad. I dag tror jeg at bedstemor boller lige så meget som alle andre, og det gør hun da også i talrige romaner.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Tak for jeres hurtige svar på mit spørgsmål JamesLei og Sabbath.

Jeg tror at underbevidstheden arbejder meget med når man læser og er teksten god, og flyder derudaf - hvilket jo nok er et individuelt parameter - så lægger man slet ikke rigtigt mærke til tegnsætningen.

Her er det så, i og med at jeg læser en del digte herinde, at jeg 'snubler' over teksterne, hvis ordene for mig ikke flyder uhindret derudaf. Det er muligt at den manglende tegnsætning er et bevidst valg, som stiller krav til læserens evne, men jeg vover nu den påstand at det for det meste er sjusk.

Mvh/Robert

5 år siden
5 år siden

#21 (Kåemer): Årh, ved nu hvad. I dag tror jeg at bedstemor boller lige så meget som alle andre, og det gør hun da også i talrige romaner.

Kåemer


Nej, det er skam ikke kontrovercielt.

#22 (Robert Kallehave): Tak for jeres hurtige svar på mit spørgsmål JamesLei og Sabbath.

Jeg tror at underbevidstheden arbejder meget med når man læser og er teksten god, og flyder derudaf - hvilket jo nok er et individuelt parameter - så lægger man slet ikke rigtigt mærke til tegnsætningen.

Her er det så, i og med at jeg læser en del digte herinde, at jeg 'snubler' over teksterne, hvis ordene for mig ikke flyder uhindret derudaf. Det er muligt at den manglende tegnsætning er et bevidst valg, som stiller krav til læserens evne, men jeg vover nu den påstand at det for det meste er sjusk.

Mvh/Robert


Jeg tror, når du læser digte, at du skal sætte reglerne lidt til side. Du skal i højere grad stille spørgsmålet om digtet fungerer. Er der rytme? Er der et interessant billedsprog, kan man relatere sig til emnet?

Der er kunstnerisk frihed, det gælder også romaner, men det skal helst være bevidste valg, ellers skinner det hurtigt igennem i teksten.

5 år siden
5 år siden
#24

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

5 år siden
5 år siden

Nu har jeg bestilt Cormac McChartys 'Blodets meridian' på biblio.

Jeg var ellers noget loren ved det, da alle de anmeldere jeg har læst, kalder Cormac afstumpet, voldelig og udsigtsløs (mit sammendrag); hans litteraturpriser ufortalt. Jeg plejer ikke at læse vold for voldens skyld.

Mvh/Robert

5 år siden
5 år siden

Iøvrigt vil jeg tilføje, til min meget konservative holdning til tegnsætning, at PH rammer sagen lige i Bulls Eye:

"Det er selve kunstens idé, at folk skal have noget de ikke kan li' ".

(Heldigvis kan jeg på det personlige plan, kræve visse ting overholdt, og negligere og vende ryggen til den kunst jeg ikke syntes om).

Mvh/Robert

5 år siden
5 år siden

H.C. Andersen placerede ikke sine kommaer tilfældigt. Tværtom; han var konsekvent og anbragte dem altid før et forholdsordsled;)

Men venlig hilsen
Kattegat

5 år siden
5 år siden

Tak Kattegat for din uddybende kommentar vedr. HCA.

Jeg husker ikke hvorfra jeg har min påstand, men i en periode for 20-30 år siden læste jeg meget om og af HCA og der dukkede udtalelsen op fra en eller anden lærd. Det kan jo hænge sammen med at tegnsætningsproblematikken dengang rasede i bedste velgående.

Ved du noget om påstanden ? Og kan du henvise til noget konkret om at HCA var nøjeregnende med sin tegnsætning ? Jeg har flere bøger af ham og skal ved lejlighed prøve at se om de nutidige redaktører har været loyale overfor ham, også i tegnsætningen.

Venlig hilsen fra Robert

5 år siden
5 år siden
#29

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

5 år siden
5 år siden

Der er også for mig grænser for hvor megen vold jeg gider læse om. Hvad med sprængning af en 100 Mt brintbombe over en hovedstad? Her er der virkelig folk der dør.
Det er ikke spændende at læse om 10.000.000 mennesker der dræbes. Selv et enkelt mordoffer kan blive kedeligt. Der hvor det kan røre os er hvor ingen dør, men hvor volden angår det enkelte levende og lidende menneske.
Men selv det kan blive for meget.

Nu skulle det have handlet om tegnsætning. Hvad det desværre ikke gør her.
Men ph's sentens lyder rigtig, trods dens umiddelbare arrogance.

5 år siden
5 år siden

http://hca.museum...a2001artikel1.htm

Med venlig hilsen
Kattegat

5 år siden
5 år siden

Tusind tak for din henvisning Kattegat, der vist er en doktorafhandling værdig.

Jeg kan godt se hvor mit indtryk om HCAs tegnsætning kommer fra. Men må omvendt konkludere at hvis mit skrive- og talesprog var tilnærmelsesvis så godt som HCAs - hvilket det ikke er - , så burde jeg være meget tilfreds. Istedet er jeg stolt på HCAs vegne, sat i perspektiv af opvækst og vilkår.

Bedste hilsener fra Robert

5 år siden
5 år siden

#29 Sabbath. Der er rigtigt mange der yder Cormac stor anerkendelse, hvilket de tildelte priser også vidner om. I denne streng kom han op omkring hans tegnsætning formoder jeg. Nu vil jeg læse i 'Blodets meridian' og få syn for sagen. Hvis teksten ikke interesserer mig, behøver jeg jo ikke at læse den færdig.

#30 Dino, se min kommentar til Sabbath ovenfor. Hvis du interesserer dig for HCA, så er Kattegats henvisning i #31 faktisk meget uddybende, omend i mine øjne lidt tung og akademisk.

Mvh/Robert

5 år siden
5 år siden
#34 Lisa_F

#8 (Manio): Det undrer mig lidt, at I taler om mange skiftende kommasystemer. Det grammatiske kommasystem har været sort set uændret siden 1700-tallet (jf. senere officielt i .
Hænges ej, benådes.
Hænges, benådes ej.


Passer ikke. Pausekomma var indtil for ganske faa aar siden gyldig rretskrivning parallelt med grammatisk komma. Det blev ogsaa brugt af kendte forfattere. Herman Bang f.eks.

Derudover er der kommet mindst et system mere paa banen.

5 år siden
5 år siden
#35 Lisa_F

#11 (Robert Kallehave): Gælder der særlige regler for digte ?

Læser man digtene her på Pennen, så er langt hovedparten helt uden, eller uden nævneværdig tegnsætning.

Mvh/Robert


Her maa man selvfoelgelig ogsaa tage hensyn til, at man laeser et digt anderledes end man laeser prosa.

Ligegyldigt hvordan man betragter det, saa forventer de fleste laesere at kunne laese en prosatext hurtigere og mere flydende end digte. Altsaa skal grammatikken inkl. tegnsaetningen, ortografien og typografien vaere i orden for at teksten fungerer. Ellers taber man traaden, er noedt til at laese hver trejde saetning to-tre gange foer man har en chance for at fatte, hvad forfatteren egentlig proever paa at sige.
Det er et faktum, at nogen - derunder ogsaa forfattere i dette forum - ikke fatter det.

Med digte kan man vel se det anderledes - de indbyder naermest til at man stopper og taenker naermere over teksten hver anden linie, elller noget i den retnng.
Jeg tror, at man i digte fint kan opnaa den oenskede virkning ved bevidst at udelade tegnsaetning, store bogstaver - maaske endda bevidst bryde grammatiske regler og bruge en komplet vanvittig typografi.
Hvorfor skulle et digt ikke kunne se ud som en tekst som David Carson har sat?
Det drejer sig jo ikke om regler, der skal overholdes bare fordi de er regler. Reglerne har man for at teksten skal fungere paa en bestemt maade.
Og hvis der saa skulle vaere en tekst, der bedre fungerer, naar man bryder reglerne, saa er det da helt fint.

5 år siden
5 år siden

Du har selvfølgeligt ret i Lisa F (#35), at digte læses anderledes end anden tekst. Akkurat som når man skal tolke på et abstrakt maleri ift. naturalistisk.

Med fare for at få flere debattører fra Pennen over mig, så mener jeg nu at de fleste tegnsætningsløse tekster udtrykker arrogance og dovenskab, istedet for at være gennemtænkte og gennembeabejdede.

Mvh/Robert

5 år siden
5 år siden
#37 Lisa_F

Ja, selvfoelgelig er det arrogance - og det er jo ogsaa studedumt. For teksten fungerer jo ikke paa den maade.

En prosatekst skriver man for at implantere, billeder, emotioner, kropslige foelelser i laeseren via det input, der sker via oejne og hjerne. For at goere det, skal teksten ogsaa vaere saadan, at man ikke hele tiden skal stoppe og laese den samme saetning flere gange, foer man forstaar meningen. Foer JEG gider det, skal indholdet virklig vaere mega-interessant.

Det er ikke alle der KAN det lige godt. Men det er heller ikke dem, jeg taenker paa.

Det er dem, som tror de er skidesmarte, fordi de udelader alle tegn og andre finesser, som goer det muligt at se, hvor en saetning starter og hvor den ender.

Hvad der skulle vaere saa smart ved det, kan de som regel ikke engang selv forklare.

5 år siden
5 år siden

Tak Lisa F for din kommentar i #37. Du udtrykker dig betydeligt mere diplomatisk end jeg.

Måske skulle jeg have skrevet noget andet, som jeg også mener, nemlig at bare fordi Fyldepennen står til rådighed for enhver, så bør ens tekster være så bearbejdede at de er til at holde ud at læse, også for almindelige mennesker; lidt ydmyghed og selvkritik vil ikke skade.

Den kunstneriske anarki anerkender jeg fuldtud, hvad jeg også giver udtryk for ovenfor, men behageligvis er jeg ikke tvangsindlagt til at fordybe mig i alt.

Bedste hilsener fra Robert

5 år siden
5 år siden

Så har jeg læst Cormac McCarthys "Blodets meridian". I mine øjne en absurd bog befolket af idioter på et blodigt LSD-trip igennem Mexico og nogle sydstater.

Historien skulle efter sigende have et vist autentisk oplæg. Ikke desto mindre er det forfatteren der vælter sig i vanskabninger, rå vold, samt fremmedord af en oprindelse der for mig fortaber sig i det uvisse og som oversætteren er gået let hen over i dette elitære værk.

Cormac har fået en del litterære priser, formentlig for bøger der konsumeres bedre end denne.

... men jeg fandt at tegnsætningen var forbilledlig, om det så skyldes Cormac eller oversætteren.

Mvh/Robert

5 år siden
5 år siden
#40

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

5 år siden
5 år siden

Hej Sabbath, ja du forberedte mig jo på lidt hvert da du anbefalede 'Blodets meridian', og du ramte rigtigt da du udtrykte en hvis skepsis. Skrivemåden er ikke lige mig, selvom historien kunne have været det. Måske tager jeg en af Cormacs andre bøger ned fra reolen ved en anden lejlighed - én svale gør jo ingen sommer.

Jeg vil gerne foreslå dig fortsat at deltage i debatterne. Det river meget op i det stillestående vand, når en orkan kommer forbi. Os mere stillestående amøber, kan jo risikere at foretage celledeling: Mere ilt og nyt liv. :-)

Mvh/Robert

5 år siden
5 år siden
#42

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

5 år siden

Besvar debattråd

Debatten Hvad er der galt med tegnsætning ? er startet 16/08-2015 12:46 af Robert Kallehave og er placeret under Tekstdebatter.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

3908Dagens ord
16 timer siden · Engbo
0Presse meddelser
2 dage, 8 timer siden · JesperSB
1Copyright af navn
12 dage siden · Kafkaesque
2Skrivegruppe 45+
15 dage siden · HeleneHK
1Psykoterapi
20 dage siden · Kåemer
469Kontraster
22 dage siden · Engbo
0Inspirationsråd til at skrive digte
1 måned, 6 dage siden · belmindelig
21Skal vi starte et skrive- fortællef...
1 måned, 8 dage siden · Anniina
20En udfordring med Den fede mand af ...
1 måned, 10 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
1 måned, 11 dage siden · Prem
2Navne
1 måned, 11 dage siden · Engbo
94Dagens Had
1 måned, 12 dage siden · Prem
74Ligheder
1 måned, 13 dage siden · Prem
20Komplimenter
1 måned, 13 dage siden · Prem
145Hvad er du taknemmelig for i dag?
1 måned, 14 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
1 måned, 15 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
1 måned, 16 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
1 måned, 16 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
1 måned, 17 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
1 måned, 20 dage siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
1 måned, 22 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
1 måned, 25 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
1 måned, 25 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
2 måneder, 4 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
2 måneder, 6 dage siden · Aurelian
2opbygning
2 måneder, 6 dage siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
2 måneder, 7 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
2 måneder, 9 dage siden · mlsj
7Kalle er død
2 måneder, 9 dage siden · Pia Hansen
68Bibelen
2 måneder, 10 dage siden · Engbo
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
2 måneder, 12 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
2 måneder, 13 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
2 måneder, 13 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
2 måneder, 15 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
2 måneder, 17 dage siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
2 måneder, 18 dage siden · Ormstunge
52Skrivegruppe søges - København og o...
2 måneder, 20 dage siden · Clara de N
123Dagens Vits
2 måneder, 20 dage siden · Savanti
3Ja ja, ser man det.
2 måneder, 25 dage siden · dino
3Betalæsere søges til fantasy roman
2 måneder, 28 dage siden · dino
2jeg søger feedback
3 måneder, 4 dage siden · Ormstunge
1Skrive-software?
3 måneder, 6 dage siden · Anlou
10Hvilken sprogstil foretrækker i?
3 måneder, 8 dage siden · hermanøv
137Virus
3 måneder, 16 dage siden · dino
1Mangler kritik
3 måneder, 24 dage siden · Nicolas Jessen
13Hvorfor kan jeg ikke det samme som ...
3 måneder, 26 dage siden · dino
4Sparring på krimi-roman
3 måneder, 26 dage siden · Emilsch
12Kynisk frelse
4 måneder, 2 dage siden · Wernn
20Hvad hedder det modsatte
4 måneder, 4 dage siden · Wernn
3En læser(e) søges til noveller
4 måneder, 6 dage siden · Michael But
27Godt man ikke kan
4 måneder, 18 dage siden · Wernn
50Liv andre steder?
4 måneder, 21 dage siden · Wernn
33Din dag.
4 måneder, 24 dage siden · smukkehjerte
157Læserbreve
4 måneder, 25 dage siden · Savanti
7Arbejde og bil
5 måneder, 4 dage siden · Wernn
46Big Brother Is Watching You!
5 måneder, 7 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
5 måneder, 10 dage siden · Wernn
0Finding Forrester
5 måneder, 13 dage siden · Kafkaesque
9skrive start hjælp
5 måneder, 15 dage siden · Prem
5Jalousi kontra .
5 måneder, 16 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
5 måneder, 16 dage siden · Savanti
4Hvad hedder det når
5 måneder, 20 dage siden · Savanti
14Brugt, misbrugt, udnyttet og udmyge...
5 måneder, 25 dage siden · Wernn
8Meddelelse
5 måneder, 26 dage siden · Engbo
105Skyder de; fordi, der er krig?
6 måneder, 14 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
6 måneder, 15 dage siden · Engbo
8Etik af begrænsninger for tekst
6 måneder, 22 dage siden · Emeli
11Metwo-two
6 måneder, 28 dage siden · dino
17Down to Earth . Med zac efron.
6 måneder, 29 dage siden · Wernn
18Kunst og digte
7 måneder, 3 dage siden · Engbo
30Hvad er meningen med
7 måneder, 4 dage siden · Wernn
11668
7 måneder, 4 dage siden · Wernn
26JULEN
7 måneder, 10 dage siden · Wernn
4Sortering af dagbog
7 måneder, 11 dage siden · Prem
32Er kunst mulig eller umulig?
7 måneder, 12 dage siden · Prem
11Hvem er du?
7 måneder, 12 dage siden · Prem
64Lykken
7 måneder, 13 dage siden · Prem
5Livsbane . Livsveje. Livsvalg.
7 måneder, 17 dage siden · Savanti
4Hvornår er en tekst mest for børn?
7 måneder, 18 dage siden · Pia Hansen
33Hvem er du? Personality
7 måneder, 26 dage siden · Wernn
11Bestillingsforfattere?
8 måneder, 1 dag siden · dino
4Det primitive holdbare.
8 måneder, 9 dage siden · Fink
3Det filosofiske hjørne.
8 måneder, 10 dage siden · Savanti
14Aftægtens objektive problem
8 måneder, 10 dage siden · dino
2Musik fænomen.
8 måneder, 11 dage siden · Savanti
12Nicht diese Töne...noch eimal.
8 måneder, 14 dage siden · dino

Tekstdebatter

0Inspirationsråd til at skrive digte
1 måned, 6 dage siden · belmindelig
10Skriveblokering/flow
2 måneder, 4 dage siden · Prem
2opbygning
2 måneder, 6 dage siden · Avj81
7Novelle vs Kort Roman
2 måneder, 9 dage siden · mlsj
0Hej Alle sammen!
2 måneder, 13 dage siden · mlsj
9Voldtægter og overgreb
2 måneder, 18 dage siden · Ormstunge
3Ja ja, ser man det.
2 måneder, 25 dage siden · dino
20Hvad hedder det modsatte
4 måneder, 4 dage siden · Wernn
30Hvad er meningen med
7 måneder, 4 dage siden · Wernn
4Hvornår er en tekst mest for børn?
7 måneder, 18 dage siden · Pia Hansen
31Hvad mener i?
11 måneder, 2 dage siden · Jack the Rapper...
5Direkte tale i udlandet
11 måneder, 5 dage siden · Kafkaesque
33Forfatteri og ensomhed
1 år, 1 måned siden · Wernn
1HJÆÆLP
1 år, 1 måned siden · Morten Vesterga...
2Hvedekorns bud på hvad et godt digt...
1 år, 2 måneder siden · hermanøv
3Fatter du det?
1 år, 3 måneder siden · Wernn
7Redigering
1 år, 3 måneder siden · NAHansen
5Bøger om at skrive
1 år, 6 måneder siden · neran
1En god slutning
1 år, 8 måneder siden · dino
3Hjælp til handling
2 år siden · Det Anonyme Pun...
1Dagbøger
2 år siden · dino
6Sprogproblemer
2 år siden · Marver
102Kontraster
2 år siden · Engbo
4Plagiat, inspiration, kopiering ell...
2 år siden · Hellerhigh
7Råd til hvordan man starter på en 2...
2 år siden · NAHansen
1Hej hej
2 år siden · Engbo
2Mødregruppen
2 år siden · Savanti
1Digte/ tekster om månen
2 år siden · Kåemer
7Redigering - og ikke mindst slutnin...
2 år siden · Mitmit
2Spørgsmål i datid eller nutid?
2 år siden · Kåemer
4Kapitler eller noveller?
2 år siden · Kåemer
4Tips mod kedsomhed og præstationsan...
2 år siden · Bondekonen
23Skabelsen af værker
2 år siden · Herja
10Skriveblokering
2 år siden · Polo
12Uforståelige digte
2 år siden · Savanti
15antal kapitler på fyldepennen - hvo...
3 år siden · prefu
5Digt af Thøger Larsen
3 år siden · Engbo
21Hvordan finder jeg en titel?
3 år siden · JacobPatrickPou...
3Et kuk om kommentarer
3 år siden · Morpho
2Ny facebookgruppe: Forfattertricks ...
3 år siden · Dizzy76
8Novelle - input til håndtering af t...
3 år siden · Pino
6Inspiration
3 år siden · leviP
3cliffhang...
3 år siden · dino
4Ungdomsroman- længde?
3 år siden · prefu
5Livshistorie - at beskrive en hænde...
3 år siden · KrisTheDwarf
1Tankadigte
3 år siden · Syrene Hvid
15Løbet tør for ideer!!!
3 år siden · prefu
14Hvad er god poesi?
3 år siden · Theplayer1978
4kreative pauser
3 år siden · o-madsen
42Hvor længe skriver I?
3 år siden · prefu
9At skrive sig selv varm, digte
3 år siden · o-madsen
2Y-writer programmet ?
3 år siden · Asilla
2Social commentary: Go or No?
3 år siden · DenFrieNukleoti...
2kan man sige denne her sætning?
3 år siden · sejehugo
0Genre forvirring
4 år siden · DenFrieNukleoti...
34Rim
4 år siden · Engbo
15Hvor mange POV karaktere er for man...
4 år siden · DenFrieNukleoti...
3Om at tage betalæsning seriøst
4 år siden · Babyangel85
2Redigering
4 år siden · HanneR
10kladder og færdige værker
4 år siden · dino
4Fortællerens rolle
4 år siden · Kåemer
9Ville du publicere noget, som såred...
4 år siden · dino
4Forhold til struktur
4 år siden · Bondekonen
5Så langt så godt, og så er man lost...
4 år siden · Morten Vesterga...
2Hvor meget dialog?
4 år siden · dino
10Problemer med plottet
4 år siden · Kåemer
7Frygter frontalt sammenstød med en ...
4 år siden · DenFrieNukleoti...
4At stjæle fra andre forfattere
4 år siden · Sachi
2Krop og identitet i digte
4 år siden · dino
2Er der en advokat i huset?
4 år siden · Marie Alexander
9Mange brikker til historie
4 år siden · leviP
9Børnelitteraur - kan man skrive om ...
4 år siden · dino
0Hvordan kommer jeg videre i process...
4 år siden · JesperSehested8
10Hvordan har I det med at skrive?
4 år siden · Mariaskriveblog...
2Julekalender
4 år siden · Miss-Leth
2926Dagens ord
4 år siden · Charly
6Hvem vil lege med
4 år siden · Marie Alexander
1Hvilken forhold mellem jeres blog o...
4 år siden · solitaire
1børne sange
4 år siden · dino
14Synopsis
4 år siden · HanneR
7Anslag pr side i ungdomsroman
4 år siden · Majken2424
13Tekster der danner billeder.
5 år siden · dino
5Malerier i digtsamling??
5 år siden · LauraHelena
7Original slash forfattere - hvor er...
5 år siden · Lady venus
3Hjælp til en børnebog
5 år siden · tove1710
9Forfattere og deres genre?
5 år siden · dino