Religion, politik og samfund · Tysklands ansvar

82 svar
Senest opdateret 2 år siden · 11 bruger(e) deltager
5 år siden

- er et meget aktuelt emne. Det beror på handlinger som det nazistiske Tyskland bedrev fra 1933 til 1945. Og på grund af disse føler tyske ledere at de har et ansvar.
Det er forståeligt og afkræver respekt.
Hvad mener man egentlig med "ansvar?"
Man mener at man gennem erkendelse af ansvaret pålægger sig en pligt.
Og hvori består så denne pligt?
Det spørgsmål må besvares gennem indsigt i hvilke fejl man dengang begik.
Det nazistiske Tyskland forbrød sig i særlig grad mod jøderne og det russiske folk. Og generelt begik man alle de fejl, som et land begår, når det krigerisk underlægger sig nabolandende og gennemtvinger et diktatur til egen vinding.
I erkendelsen af dette - hvad må man da pålægge sig af pligter?
Først og fremmest den at lægge sig i selen for at bidrage til en udvikling der er modsætningen til de fejl man begik.
Og hvad er modsætningen til et antisemitisk, totalitært styre?
Rigtigt! Det er sikringen af et styre der gør det muligt for overlevende jøder at leve i fred og tryghed og at Tyskland forbliver en stærk eksponent for demokratiet i Europa.
Særlig vigtigt er det at Tyskland ikke igen forårsager processer der kan fremme antisemitismen og totalitarismen.
Hvordan gør man så det?
Rigtigt! Ved at SIKRE at der ikke gives for megen plads til antisemitter og andre der vil drage demokratiet i tvivl. For sker det, vil indre stridigheder imellem folk der står for kristeligt, liberale og sociale forhold og andre der er imod demokratiet af forskellige grunde blusse op.
Som vi jo ved, vil tryk avle modtryk. Det forårsagede nazismens opdukken og senere magtovertagelse. Nazismen kom, fordi jorden var gødet til den.
Der er igen nazister i Tyskland. Hvorfor er der det? Er landet fattigt? Forarmet? Nej! Men indvandringspolitikken truer med en skævvridning af den tyske kultur.
Der er altid tærskler for fred og ufred der kan overskrides, når kulturer bliver for forskellige.
Et godt eksempel er Libanon. Hvorfor hedder landet egentlig det?
Det var engang hovedsageligt et kristent land. Men folkevandring fik den kulturelle balance til at tippe.

Der kommer mange flygtninge til Europa i disse tider. Der er flygtninge fra Syrien og lande i Afrika. De flygter fra forhold de ikke synes de kan leve under.
Sådanne folkevandringer trækker mange spor af elendighed med sig. Der rejses bestemt ikke på første klasse! Og særligt tragiske begivenheder har tilbøjelighed til at påkalde sig mediernes opmærksomhed og føre til påvirkning af meningsdannelsen. For eksempel filmes et barn der er druknet i en årsagskæde som ingen europæere har ansvar for. Hvis Europæiske lande åbnes i kølvandet på et druknet barn - hvad kunne der så ske? En journalist fra stationen 24-7 rejste der ned og så at sammensætningen af folkene på vandring ikke helt svarede til mediebilledet.
Man taler om at hjælpe i nærområderne for at bremse flygtningestrømmen. Og det ser indlysende ud at man så ikke skal spare her, når så megen vægt ellers lægges på sagen. Det har såvel Rasmus Lidegaard som Holger Nielsen ret i. Man kan ikke både blæse og have mel i munden. Dog glemmes i snakken at DK stadig ligger i top hvad angår ulandshjælp, og selvom DK skruede op for posen, er DK for lille til at gøre store forskelle.
Det der kunne gøre den store forskel er at regionale lande der kulturelt har fællestræk med folkene der flygter - hovedsageligt muslimske lande - erkendte at de må tage et ansvar for deres egen kulturs folk og ikke lurepasse. Landene omkring den persiske golf, hvoraf der er mange og de fleste er rige, bør give plads og midler til dem der sprogligt og kulturelt er deres egne.
Set i fugleperspektiv, er der tale om at mellemøstlige og nordafrikanske lande eksporterer deres befolkningsoverskud til Europa. Og det vil på længere sigt ikke føre til andet end strid og ballade. Eller ligefrem borgerkrig.
Europas ledere burde kunne se denne udvikling og spørge sig: Var det det, der mentes med den tyske ansvarlighed? Hvis tysk politik på folkevandringsområdet fører til at Europa igen skal kastes ud i kampe der fører til totalitære styreformer, med dominans af den ene eller anden part, kan man så hævde at Tyskland betaler for deres tidligere brøde imod demokrater og jødiske folk?

5 år siden
5 år siden

Jeg havde håbet på, at andre ville tage til orde i denne tråd. Det lader ikke til at være tilfældet. Jeg forstår ikke hvorfor, da problemet så åbenlys må provokere alle, med den ligegyldighed og foragt politikkerne - på få undtagelser nær - har behandlet katastrofen hidtil.
Nu har dino så lagt sit indlæg ud og tegnet sit historiske syn og de i hans øjne historiske årsager til miseren.
Godt nok. - Jeg vil så give min vinkel på den historie.
Flygtningestrømme har gennem historien været følgen af; naturkatastrofer, forfølgelse, krige, stort befolkningsoverskud og dermed manglende livsgrundlag.
Vi så det i Europa og herunder ikke mindst Skandinavien, hvor livsgrundlaget for store dele af befolkningerne forsvandt i det nittende århundrede.
Det medførte en af de største emigrantbølger siden kimbrertoget. De skandinaviske lande var næst efter Irland de største europæiske bidragydere til datidens sultne skarer, der søgte mod Amerika. Amerika tog godt imod dem, da landet var tyndt befolket og ønskede europæiske indvandrere og især nordeuropæiske.
De passede ligesom bedst ind i den angelsaksiske tankeverden, hvor de sorte tvangsemigranter mere blev betragtes som dyr end mennesker og blev behandlet derefter. Mere eller mindre på samme måde som vi ser på de afrikanske flygtninge anno 2015 i Europa.
Det skandinaviske bidrag til emigrantbølgen fra 1840-1914 var på 2.168.000 personer. Altså en væsentlig større eksport af menneskeligt overskud, end den vi ser Europa ramt af i dag fra Afrika og andre steder. Dertil skal man indkalkulere et markant lavere indbyggertal, end vi repræsenterer for nuværende.
Vi har altså selv produceret fattigdomsemigranter i historisk målestok. Heldigvis var der på det tidspunkt plads til disse mennesker andetsteds, hvor de uden stort besvær kunne opsuges og integreres.
Politiske flygtninge og fremmede har Danmark derimod et mere ambivalent forhold til. Vi er stolte og bliver beundret for den indsats, vi gjorde under krigen for det jødiske mindretal i Danmark. Samtidig fortrænger vi alle de ulykkelige politiske flygtninge, jøder og romafamilier, vi nægtede indrejse og ophold i Danmark før krigen, og ikke mindst alle de vi sendte tilbage over grænsen til udryddelse i Hitlers dødslejre.
Det kompenserede vi så for med klapsalver, åbne arme og kærlige taler, da "Danica ekspressen" med de ungarske politiske flygtninge rullede ind på stationen i Padborg i 1956.
I dag ser vi så nye flygtningestrømme passere vores grænsestreger og afkræve os humanitær hjælp, tryghed og livsgrundlag.
De kommer:
Enten vi vil modtage dem på ordentlig vis eller udstøde og isolere dem i KZ lejre: De har nemlig intet valg...
Det har Tyskland og Angela Merkel indset, og hun har nu hugget den gordiske knude over ved at åbne sine grænser. Nu ser vi flygtningestrømmen forlade de frygtelige tilstande i Grækenland og Italien og tvinge de europæiske ledere i såvel vest som øst til at vise lederskab og ikke mere at krybe i ly bag EU.
Så lad os besinde os i situationen og afholde os fra fordømmelser og ansvarsforflygtigelse.
Vi har med historien og ikke mindst vores egen fortid in mente intet andet hæderligt valg at træffe - end åbne vore døre for de ellers fortabte...

Med venlig hilsen
Kattegat

5 år siden
5 år siden

Jeg syntes at det er en aktuel debat du starter Dino, og en fin replik fra Kattegat. Men begge jeres indlæg er lange og tygges længe på for at blive fordøjet.

Grundlæggende mener jeg at Nazisterne i Tyskland fik vind i sejlene, fordi den Fransk/Engelske alliance presssede Tyskerne urimeligt hårdt efter 1.ste verdenskrig. Tyskerne havde behov for at få nogle nye kontante ledere og fjendebilleder, for at rejse sig igen. Resten er historie.

Udvandringen til USA er uretfærdig at sammenligne med nutidens folkevandringer. USA havde vilje og evne til at assimilere, næsten hvem som helst.

Det har Europa ikke, er min påstand. Man er endnu langt fra at komme ud fra en resession og sporene med en aggressiv Muslimsk religion skræmmer. Egoistiske, holdningsløse og vattede politikere gør ikke løsningerne nemmere.

De ufatteligt rige Arabiske oliestater, har både penge og plads til at tage imod flygtninge af enhver art, men deres ideologi og højrøvethed forhindrer det.

Mvh/Robert

5 år siden
5 år siden

Selvfølgelig har Tyskland et ansvar overfor asylansøgere/flygtninge. Og set i historisk perspektiv, klæder det da Tyskland at handle langt mere menneskekærligt end under anden verdenskrig.
Men det ville også klæde Danmark. at tage godt imod folk. Og det lader til at Lars Løkke har forstået det. Hatten af for det, hvis det viser sig at holde; jeg har allerede ladet mig fortælle at 50 personer er sendt væk fra Danmark. ( i skrivende stund er det rygte ikke verificeret - for mig)
Ingen af jer forudgående debattører har "trukket indianer-kortet," og det er fint, men nu drager jeg så disse folk ind i mit indlæg; det var jo ikke godt (for nu at sige det alt for mildt) at indianernes landområder blev invaderet af de mange sultne, forfulgte etc. folk. Og forresten heller ikke for afrikanerne, der jo som du skriver, Kattegat, blev tvunget til at emigrere.
Der er altid en vis potientiel fare ved at lukke nogen ind - i sit liv, sit hjerte, sit hus, sit land. Men det modsatte - at lukke ude af angst for det der måske slet ikke hænder - giver indre kulde. Forhærdet ligegyldighed.
Hvis nogen banker på ens dør og beder om hjælp, så lukker man dem da ind!
Og ser så nærmere på dem. Er de ved at dø af sult kan man vel nok koge en gang havregrød - eller noget. Har de ikke andre steder at sove, kan man vel finde tæpper til sofaen. Eller hvad nu man formår. Det kan da godt være man lige gemmer pungen under hovedpuden, fordi "hvad nu hvis ..." - og sådan lige godt ved, hvor mobiltelefonen er ;-) Men man hjælper da folk i nød.
Det er ikke det samme som at de nødvendigvis skal blive boende. Det må man finde ud af og gerne inden alt for lang tid.
Overført til de mange på flugt. Luk dem ind, giv dem mad, tag over hovedet, eventuelt lægehjælp etc. - og find så en langsigtet løsning for hver enkelt - i samråd med hver enkelt menneske og selvfølgelig med bund i hvad der er muligt.
Er der bedre tilstande i deres hjemlande? Bedre muligheder for at være flygtning eller direkte bosætte sig andetsteds - kan familien i så tilfælde komme med? osv. osv.

Vi (og nu mener jeg allesammen) har et ansvar for andre. Og ikke kun fordi "Vi" (og her mener jeg toppolitikerne) faktisk har blandet os en masse i Syrien, Afghanistan og andre steder. Vi har millitært hjulpet "nogle" mod nogle andre, taget parti for grupperinger og været med til at rode i myretuen.
Det er ikke nødvendigvis dårligt at blande sig i andre landes forhold, men måden vi har gjort det på, har åbenlyst ikke ført til gode livsbetingelser for folk. Det er en "ommer."
Vi (og her må det gerne være "verdenssamfundet" -alternativt flest mulige lande) må forsøge at skabe bedre forhold i de lande, folk flygter fra. Hvordan er det for omstændigt at opridse her, men det kan f.eks dreje sig om at stoppe med at udbytte andre nationer.
Til det engang sker, kunne man passende medvirke til at der oprettes/udbedres "flygtningebyer." - der er så attraktive at folk vil bo der. Ikke lejre, men netop byer eller byområder. Eller noget. Det er det, vi må finde ud af, mens de der har hamret på vores dør venter under tålelige vilkår - og gerne kommer med forslag til os ;-)

Vh. Pia H

5 år siden
5 år siden

Mange tak for tre gode indlæg!

Jeg forstår godt Kattegats argumenter. Om fortidens store forskydninger af folk.
Sådanne har altid forårsaget krig og blodsudgydelse. Kimbrerne blev udryddet eller taget som slaver. Og folkevandringerne i første årtusind - efter romerrigets fald gik heller ikke stille af.
Mange europæere rejste til Amerika. Hvad førte det til? At den indianske kultur blev udryddet. Bortset fra nogle få der lever i tvivlsomme reservater eller optræder som onde vilde i Hollywoodfilm eller som pauseklovner i Disneyland.
Større forskydniger af folkemængder fører til betydelige forandringer med mindre at den hidtidige kultur kan bevare en klare dominans. Ellers vil det naturnødvendigt skabe uro, stagnation eller ligefrem borgerkrig.
I Amerika kom der krige: Imod indianerne, imellem konkurrerende Europæiske magter (England, Frankrig og det spansk annekterede Mexico.)
Er vi parate til det?
På kort sigt er problemerne små. På længere vil de blive større. Og på et tidspunkt vil den tærskel passeres hvor modtagerlandenes handlemuligheder mistes for altid.

Det er ikke naturkatastrofer der er problemet idag. Det er mellemøstens egen politik der der skaber behovet for ekspansion.
Hvor høj pris vil vi betale for at handle "humanistisk" når modparten giver pokker i humanismen?

Overalt hvor muslimer trænger frem ser man energisk fremsættelse af krav om etablering af islamiske værdier, ikke kun for dem selv, men også som vil påvirke os andre.
Det kan gå i et vist omfang. Men selv de varmeste fortalere vil skifte mening når problemerne breder sig til deres egen hverdag.

Ondets rod er mellemøstlig og afrikansk overbefolkning. Hvorfor tales der aldrig om det? Om begrænsning af den katastrofale forøgelse af befolkningerne? Hvorfor skal problemet løses i Europa, når det vil føre til ophør af netop Europas evne til at hjælpe nogen fortsat? Hvorfor må man ikke kræve forandringer af kulturen i de lande hvor problemet opstår?

Nogle mener at islamisk kultur kan fungere i Europa. Det har man forsøgt at indføre før. Fra sen middelalder og et par århundreder frem.
Hvis Europa dengang var blevet underlagt arabernes kultur - hvor var vi så idag?
Araberne har ydet Europa store tjenester! Grækernes historie er mere eller mindre erindret via araberne. Megen lærdom og dannelse stammer derfra. Men det stammer fra det gamle Arabiens tid.
Vor kultur hos os er nok mere baseret på tvivl end på tro. Uden tvivlen fandtes vor moderne teknologi og viden ikke.

Europa og Amerika har i sandhed blandet sig i mellemøstlige landes forhold. Men det er ikke årsag til nutidens folkevandring. Man tiggede nærmest USA om at gå ind i den syriske konflikt.

5 år siden
5 år siden

dino! - Bare et enkelt spørgsmål til dig.

Er løsningen på den afrikanske overbefolkning og klimaforandringerne dernede - Festung Europa?

Med venlig hilsen
Kattegat

5 år siden
 
Viser kun 10 af i alt 82 indlæg
2 år siden

Tyskland har ikke længere ansvar...medmindre Vikingerne også skal stilles til ansvar...

2 år siden
2 år siden
#78 Engbo

Historisk er det vigtigt at placere et ansvar. Det gælder ikke bare vikingerne , nazisterne - vore fælles forbrydelser som allierede med den forbryderiske krig mod Vietnam, Afghanistan,Irak osv. De skyldige her bør også drages til ansvar..

2 år siden
2 år siden

Ja så, Engbo. Hvis lande i eftertiden er enige i din dom over dem.

2 år siden
2 år siden
#80 Engbo

Det er jo et godt spørgsmål dino. For det er jo ikke sikkert, jeg får ret, fordi jeg har ret. Men mine eksempler passer. krigen mod Vietnam og de øvrige nævnte, var bygget på tilrettelagte løgne. Det er så veldokumenteret. De der ofrede andres liv og med dem, der selv blev ofret eller resikerede - .var til ingen verdens nytte - blot et bidrag til det gensidige had.
Men fortæl mig bare noget andet.

2 år siden
2 år siden

For ikke at tale om Irak krigen .

2 år siden
2 år siden
#82 Engbo

Irak krige? Der omkom mere end 300.00 i selve krigen, der igen satte gang i mange andre indre krigshandlinger. Fortæl mig lige om vi skal være ligeglde med det? - eller anderkende vort medansvar?

2 år siden

Besvar debattråd

Debatten Tysklands ansvar er startet 06/09-2015 11:57 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

4003Dagens ord
3 timer, 31 minutter siden · Savanti
21Lykke
1 dag, 14 timer siden · Inghard
149Hvad er du taknemmelig for i dag?
1 dag, 14 timer siden · Inghard
4superhelt vs superskurk?
2 dage, 22 timer siden · Engbo
25Skal vi starte et skrive- fortællef...
7 dage siden · MariaMolgaard
11Hvad inspirerer dig
7 dage siden · MariaMolgaard
2Skrive-software?
9 dage siden · Mons1957
0Internationalt
21 dage siden · Savanti
492Kontraster
21 dage siden · Engbo
0Søger læsere!
1 måned, 6 dage siden · turkdaddy
9Transgender
1 måned, 12 dage siden · Eddie
75Bibelen
1 måned, 13 dage siden · Engbo
4Skrivegruppe 45+
1 måned, 23 dage siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
1 måned, 23 dage siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
1 måned, 24 dage siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
2 måneder siden · Anita A
2Efterlysning af serie
2 måneder, 20 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
2 måneder, 24 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
2 måneder, 25 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
3 måneder, 15 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
3 måneder, 25 dage siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
4 måneder, 19 dage siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
4 måneder, 23 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
4 måneder, 24 dage siden · Prem
2Navne
4 måneder, 24 dage siden · Engbo
74Ligheder
4 måneder, 26 dage siden · Prem
20Komplimenter
4 måneder, 26 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
4 måneder, 28 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
5 måneder siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
5 måneder siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
5 måneder siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
5 måneder, 3 dage siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
5 måneder, 5 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
5 måneder, 8 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
5 måneder, 8 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
5 måneder, 17 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
5 måneder, 19 dage siden · Aurelian
2opbygning
5 måneder, 20 dage siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
5 måneder, 20 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
5 måneder, 22 dage siden · mlsj
7Kalle er død
5 måneder, 22 dage siden · Pia Hansen
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
5 måneder, 25 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
5 måneder, 26 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
5 måneder, 26 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
5 måneder, 28 dage siden · Djani

Religion, politik og samfund

21Lykke
1 dag, 14 timer siden · Inghard
149Hvad er du taknemmelig for i dag?
1 dag, 14 timer siden · Inghard
137Virus
6 måneder, 29 dage siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
8 måneder, 20 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
8 måneder, 23 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
8 måneder, 29 dage siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
9 måneder, 27 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
9 måneder, 28 dage siden · Engbo
11Metwo-two
10 måneder, 12 dage siden · dino
11668
10 måneder, 17 dage siden · Wernn
26JULEN
10 måneder, 23 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
11 måneder, 23 dage siden · dino
185Den frie verdens leder
1 år siden · Wernn
0Kringsat
1 år, 1 måned siden · Engbo
52Treenigheden
1 år, 2 måneder siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 år, 5 måneder siden · Wernn
27SAS
1 år, 5 måneder siden · Morpheus
379Gud
1 år, 5 måneder siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
1 år, 5 måneder siden · dino
5Verdens økonomi
1 år, 6 måneder siden · dino
4Nytårstalen
1 år, 6 måneder siden · dino
117Statsborgerskab
1 år, 7 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
1 år, 7 måneder siden · dino
65Demokrati
1 år, 7 måneder siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 år, 7 måneder siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 år, 7 måneder siden · Wernn
109Homofobi
1 år, 7 måneder siden · leviP
5Pengetroen
1 år, 8 måneder siden · Wernn
53Politiske ideologier anno 2019
1 år, 8 måneder siden · Wernn
1Det store intet
1 år, 9 måneder siden · dino
0Sekterisk aggression
1 år, 9 måneder siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 10 måneder siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 11 måneder siden · Engbo
23folkeafstemning
1 år, 11 måneder siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
2 år siden · dino
74På'n igen.
2 år siden · Engbo
82Tysklands ansvar
2 år siden · Engbo
8Bøn
2 år siden · Morpheus
32Politik .
2 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
2 år siden · dino
47At rejse er at leve?
2 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
2 år siden · Inghard
8Circumcisio.
2 år siden · dino
6Den nye EU aftale
2 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
2 år siden · Engbo