Religion, politik og samfund · Dommedag

16 svar
Senest opdateret 3 år siden · 6 bruger(e) deltager
3 år siden

Jeg husker at dommedag ofte er spået i mit liv, sjovt nok tager vi det roligt, eller gør vi?


'Dommedags-asteroide' er spået til at ramme Jorden i morgen - her er NASAs


NASA udtaler sig om den potentielle trussel.
Det er med at nyde livet, mens vi kan.

Dagens.dk har tidligere skrevet om den selverklæret profet, der mener, at livet slutter mellem den 21. og 28. september, hvor en asteroide med en diameter på op til fire kilometer vil ramme Puerto Rico og sende kloden ud i en gigantisk katastrofe.


Læs også: Profet: Kæmpe asteroide smadrer jorden om få uger

Og NASA bekræfter da også, at der ér en asteroide på vej mod Jorden fredag - men de beroliger samtidig jordboerne.

På Twitter skriver Asteroid Watch:

- Asteroide 2012 TT5 vil fredeligt passere Jorden i morgen ved omkring 5 millioner mil/8 millioner kilometer eller 21,5 LN (lunar distance, afstanden fra månen til Jorden, red.). Den udgør ingen trussel.

3 år siden
3 år siden

Pokkers osse! Så skal jeg alligevel efterårsgrave køkkenhaven;)

Med venlig hilsen
Kattegat

3 år siden
3 år siden

Jeg vil vente med at betale på netbank efter den 28 sep. hvis nu? Smiler.

3 år siden
3 år siden

Men der står skrevet:" Men om den dag eller time ved ingen. End ikke himmelens engle." - og jeg kan bekræfte end ikke jeg!

3 år siden
3 år siden

Der jo både det religiøse og videnskabelige aspekt i dit emne Hanna.

Tidligere var den religiøse 'Dommedag' jævnligt en trussel, hvad enten den baseredes på religiøse tidsskrifter, eller på præster der ville/skulle true deres sognebørn.

Nu er det nærmest omvendt. Videnskaben 'truer' jævnligt med Dommedag, hvad enten det nu er udefrakommende, eller indefra i form af ozonlag, co2udslip, eller andet.

Jeg hælder mest til den religiøse side, men udfra ordene i Engbos indlæg i #3. Jeg frygter ikke Dommedag, for jeg kan hverken gøre fra eller til. Og jeg truer ej heller med Dommedag overfor mine omgivelser, hvilket min tidligere religion (Jehovas Vidner) ellers gør i større eller mindre udstrækning.

Mvh/Robert

3 år siden
3 år siden

Nej, man skal da ikke true; meeen, de der har mobbet kan nu bare vente sig!!

3 år siden
3 år siden

#5 Engbo, den kan jeg ikke lige greje. Hva' Søren mener du ?

Mvh/Robert

3 år siden
3 år siden

Robert K. Jeg er da glad for, at du tager det jeg skriver alvorligt; men lige disse linjer, må du da lige tilskrive, det lidt frimodige, frem for det alvorlige.

Men jeg forsøger også at tage dommedags teorier mere abstrakte end bogstavelige. Det betyder ikke, at de er ligegyldige. For jeg har - lige som de fleste - oplevet store skrydere blive ynkelige, hulkende.
Det gælder både mit personlige liv og det historiske.

Vi er mange, der har oplevet det samme; men der er ofte forskel på erkendelser.
...Venligst Engbo

3 år siden
3 år siden

#7 Engbo jeg er med.

Hanna, må jeg komme med spørgsmålet: Hvordan forholder vi os personligt til Dommedag ?

Frygter vi den ? Samler vand og mad, bevæbner os og bygger bunkers ? Forstyrrer videnskabens profetier om sammenstød med Asteroider, masseødelæggende jordskælv og vulkaner, vor sjælefred ? Panikker vi når gamle kalendere profeterer om Dommedag i år xx ? Bliver vi religiøse når vi hører gamle eller nutidige profeter forudsige at Dommedag kommer den 28. ?

Især som barn frygtede jeg Bibelens Harmageddon, for den beskrevne voldsomhed og ødelæggelse, for henrettelsen af millioner af ikke-troende, og om jeg nu selv var god nok til at undgå udslettelse. Bizare og urimelige tanker for et barn at tumle med. Som voksen JV'er blev disse tanker pudset lidt af: der var stadigvæk en selektion af troende overfor ikke troende, men ihverfald nogle af os JV'er var knabt så overbeviste om et kommende totalt blodbad. Nu står tilbage for mig, at Gud har lovet at frembringe en ny jord, på ruinerne af den gamle, for selve planeten jorden fejler jo egentligt ikke noget. Der skal blot korrigeres for nogle menneskeskabte ødelæggelser, renses for skadelig åndelig påvirkning, sygdom og død, og indføres en Teokratisk styreform. Og så må vi jo se hvor mange der overlever Harmageddon: de fleste mennesker er kærlige og omgængelige, og fortjener i min optik ikke en voldelig død. Mange er knyttet til en religion, andre er ikke. Men for eksempelvis Bibelens Gud, hvis største egenskab er kærlighed, behøver dét jo ikke at være et problem. Det er nok et større problem for de troende der tror at de alene har patent på troen, og så for dem der benytter frygten til at fastholde medlemmer i Nemesis, med deres Helvede og Skærsild, eller reinkarnationen der placerer mennesker i forskellige livsformer, hvoraf nogle er uværdige og andre velsignede.

Jeg ved ikke om Videnskaben har nogle evakueringsplaner for menneskeheden; måske for nogle få udvalgte, gravet ind i klipperne.

Men Bibelens Gud har en plan. Men som nævnt af Engbo i #3, så ved ingen hvornår denne plan åbner sig. Og imens kan vi mennesker jo gøre vores bedste for at være næstekærlige og omgængelige overfor hinanden - ikke bare under folkestemninger, der fører til indsamlig af x-antal millioner til nødlidende - og så ikke et ondt ord om sådanne arrangementer.

Mvh/Robert

3 år siden
3 år siden

Jeg lever mit liv på den måde "At de færreste af mine bekymringer bliver til noget" og dem det præsser sig på, har jeg ikke engang set komme.
Jeg tager livet som det kommer, ingen forråd i viktualierummet til dårlige tider.
Jeg har ikke de store forhåbninger om evakueringsplaner, jeg må nok grave hullet selv hvis det bliver nødvendig, men jeg ville grave det så stort at min familie kunne være sammen.
Skærsild Robert, mange ville sige at livet er skærsilden, med de vilkår mange mennesker og andre landes befolkning befinder sig i.

3 år siden
3 år siden
#10 Engbo

Det menneske skabte kan vi gøre noget ved som modgift i mod angst. Vi skal være klar over, at vi er i stand til at standse ørkenen, der breder sig.

Skal ørkenen blomstre som Bibelen spår, så tror jeg den rette tro er, at vi realisere den tro - og ikke venter på kræfter ude fra.

Det nytter ikke at gå og skælve af angst; men vore modsatte midler er a-våbnene, der længe har været så effektive, så de kan udslette jorden totalt. Jeg har tideligere gjort opmærksom på, at en a-krig var lige ved på grund af en misforståelse.

Det er den tåbelige måde, vi har sikret freden på. Skulle sikringen briste bliver der ingen evaluering bagefter.

3 år siden
3 år siden

Man mener i videnskabelige kredse at Solen engang vil svulme op og gøre liv umuligt på Jorden. Men man mener også at det varer uoverskueligt langt tid førend det sker.

I mellemtiden kan Jorden gå under af mange andre grunde. Der KAN komme en asteroide af sådan størrelse og fart at vores verden vil bryde sammen på få år.

Egentlig synes vort liv at afhænge af fysisk/kemisk balancer der har ret snævre tolerancer. Vor egen organisme styrer vore indre processer på måder der sikrer en ganske konstant temperatur. Denne skal kun afvige få grader før vort liv er truet.
Det er temmelig imponerende at det er muligt når vi tager os den frihed at bo hvor klimaet kan variere langt mere end vor indre temperatur må variere. Det antyder at vore processer har en god stabilitet. Stabilitet betyder at jo større afvigelse, desto større tilbøjelighed til at genoprette det normale. Som med en kugle i bunden af en skål: Jo mere den skubbes bort fra centrum, op ad kanten, desto stærkere bliver kraften der søger at få kuglen til at vende tilbage til midten forneden.
Sådanne kybernetiske processer fungerer godt en tid. Men de giver op for os alle en dag, og vi dør.
Kybernetisk regulering kan modelleres matematisk, men for et helt menneske er det nok alt for indviklet. Ikke mindst fordi vi er opbygget af celler, vi er ikke en sammenhængende maskine som en menneskeskabt robot. Robotten har "ét" liv, den centrale "on-off" betingelse.
Den enkelte celle i mennesket har i sig livet som et begreb der er ældre end mennesket som "bruttoorganisme."

I vore historiske epoker er riger gået under fra tid til anden. Hvert af disse har måske haft hver sit begreb om dommedag. Eller måske er samfundet brudt ned gennem så mange trin at det ikke har føltes som en alt ødelæggende destruktion.

Man siger at den minoiske kultur kan være bukket under for en naturkatastrofe, hvorimod den græsk/hellenske er bukket under over længere tid på måder der ikke kan kaldes "dommedag" som vi tænker det hos os idag.

Romerriget ødelagde Karthago. De har nok set det som "dem eller os." Hver af de to puniske krige synes nok at have forårsaget den efterfølgende. (Hvor rækken jo blev sluttet med den tredje.)

Vi tænker ofte i religiøse baner i forbindelse med "dommedag." Det er jo ikke så underligt! Når vi forestiller os verden som skabt af en gud, (eller evt. flere) hvilket jo må kaldes en kunst af de større, så turde kunsten at ødelægge den igen nok kaldes langt mindre. Nærliggende bliver da den tanke at vi måske kunne gøre noget for at forhindre det. For eksempel ved at opføre os mere teologisk korrekt.

En sådan teologisk forståelse af verdens skabelse, ødelæggelse og hele mellemliggende gang, knytter Guds færd sammen med Jordens geografi og tiden.
Og det skaber efter min mening problemer. De religiøse historiefortællinger rummer stærke diskriminationer af geografi og tid, og meget ofte synes den hele fortælling om guden at hænge sammen med trivsel og tarv hos præcist det folk der fortæller den konkrete historie.
Således var guderne i Ægypten knyttet til det ægyptiske liv, de nordiske til nordboernes liv, den arabiske til arabernes liv osv.
En sådan "regionalitet" og "periodicitet" synes mig netop at rumme en slem forklejnelse af den forudsætning at Gud har skabt HELE verden og ALLE folk.

Der er folk der forklarer at den mellemøstlige monoteisme blev skabt (opfundet) af Farao Akhnaton. Denne tanke blev så ført videre til det jødiske og siden til de kristne og arabiske folk.

Det er ganske beskæmmende at tænke på at uanset hvilke kræfter der kan ødelægge os, og som vi intet kan stille op imod, så kan vi selv ved ubetænksomhed ødelægge vore liv. Kernevåbnene er bare et enkelt, men betydeligt eksempel.

3 år siden
3 år siden
#12

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

3 år siden
3 år siden

Tak for #12

Dejlig positivt indlæg, der rummer mere optimisme fra en kristen vinkel end man ofte møder.
Selv er jeg ikke religiøs, men jeg bifalder at kristne træder frem i en tid hvor meget sortsyn er på færde.
Den moderne fritænker står jo på skuldrene af kristendommen i vor del af verden.

3 år siden
3 år siden

#12, Tak Hannedebora for dit indlæg, der vidner om en veldifineret, måske endda hardcore kristen tro. Ligeledes tak for tilbuddet på Saxo.

Du bringer dog en udbredt skrøne til torvs om JV, at de ikke værdsætter troen på Kristus og Helligånden. Intet er mere forkert, det ved jeg indefra. Hvorfra fordrejningen er opstået, kan jeg kun gisne om. Måske fra myten om Treenigheden, som JV ikke anerkender som troværdig. Men du viderebringer fundamentalt forkerte oplysninger.

Og iøvrigt skal du være velkommen til Fyldepennen. Jeg håber du vil publicere indlæg og tekster, og være villig til at kæmpe for dine ideer.

Mvh/Robert

3 år siden
3 år siden
#15

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

3 år siden
3 år siden

Hannedebora, tak for din replik og jeg værdsætter din afrunding.

Hvad JV ellers har af skæve holdninger må de selv stå til ansvar for, jeg føler ikke at jeg skal forsvare deres tro; men min forbindelse med dem gennem mange år, har dog medført at jeg - på min egen særegne måde - har valgt at have en kristen grundholdning til livet, fordi alternativer ikke falder i min smag.

Ellers er jeg spændt på om der kommer andre indlæg på denne debatstreng, der udtrykker både religiøse og ikkereligiøse vinkler på Dommedagstruslen.

Mvh/Robert

3 år siden

Besvar debattråd

Debatten Dommedag er startet 25/09-2015 16:18 af Hanna Fink (Fink) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

12Chettoer
3 timer, 10 minutter siden · dino
97Kontraster
4 timer, 15 minutter siden · Savanti
0To Liv
5 timer, 18 minutter siden · Dyekjaer
2802Dagens ord
13 timer siden · Engbo
48Hvad er meningen med livet?
19 timer siden · Inghard
1Danmark
3 dage siden · Engbo
93Dagens Vits
3 dage siden · Savanti
74På'n igen.
4 dage siden · Engbo
0Er E-sport sport?
4 dage siden · dino
0Otiumstol - anbefalinger
5 dage siden · Machula T.
3Sonateform
9 dage siden · Muhkovending
1hvilke lande, hvilke genrer?
9 dage siden · Muhkovending
44Politiske ideologier anno 2019
10 dage siden · Engbo
9Humor .
15 dage siden · Engbo
5Udgivet novelle Inder
18 dage siden · Birkmand
1Super-søger søges
18 dage siden · Kattegat
18Hormonforstyrrende stoffer.
21 dage siden · Stinapige
4Gætteleg
23 dage siden · Polo
7Saxo.com
1 måned, 2 dage siden · Lauhan
1Hvordan er Saxo Publish?
1 måned, 3 dage siden · Paolosaks
12Nem mad til 1
1 måned, 4 dage siden · Kattegat
3Udgivelse af digtsamling
1 måned, 11 dage siden · Fink
8MODERSMÅLET
1 måned, 11 dage siden · Engbo
3Entropi og evolution
1 måned, 16 dage siden · dino
2Skrivegruppe Randers og omegn
1 måned, 18 dage siden · Stinapige
121Hvad er du taknemmelig for i dag?
1 måned, 21 dage siden · Engbo
2Bøger om at skrive
2 måneder, 1 dag siden · litteraturmagi
3Grammatikkurser?
2 måneder, 4 dage siden · Dyppepennen
0Lidt sjov med statestikken
2 måneder, 10 dage siden · knudkp
0Opfindelse til fyldepennen
2 måneder, 12 dage siden · Savanti
21Porno
2 måneder, 13 dage siden · Kåemer
8Voldtægter og overgreb
2 måneder, 16 dage siden · maryanna
11Forfatteri og ensomhed
2 måneder, 18 dage siden · Engbo
3Hjælp til handling
2 måneder, 18 dage siden · Det Anonyme Pun...
20Korrekturlæsning
2 måneder, 18 dage siden · Filia
2Hvorfor ?
2 måneder, 21 dage siden · Brehmer
0Anbefal et fælleskontor
2 måneder, 21 dage siden · sylvain_24
2Google
2 måneder, 23 dage siden · Savanti
1Dagbøger
2 måneder, 24 dage siden · dino
82Tysklands ansvar
2 måneder, 24 dage siden · Engbo
10Min nye bog er netop sat i salg
2 måneder, 24 dage siden · Syrene Hvid
9Novellesamling
2 måneder, 24 dage siden · dino
6Sprogproblemer
2 måneder, 28 dage siden · Marver

Religion, politik og samfund

48Hvad er meningen med livet?
19 timer siden · Inghard
74På'n igen.
4 dage siden · Engbo
44Politiske ideologier anno 2019
10 dage siden · Engbo
121Hvad er du taknemmelig for i dag?
1 måned, 21 dage siden · Engbo
82Tysklands ansvar
2 måneder, 24 dage siden · Engbo
8Bøn
3 måneder, 1 dag siden · Morpheus
32Politik .
4 måneder, 13 dage siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
4 måneder, 14 dage siden · dino
47At rejse er at leve?
4 måneder, 14 dage siden · Inghard
27Evolutions forskning.
4 måneder, 15 dage siden · Inghard
8Circumcisio.
4 måneder, 17 dage siden · dino
6Den nye EU aftale
4 måneder, 22 dage siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
4 måneder, 26 dage siden · Engbo
4Salme
6 måneder, 18 dage siden · Engbo
6Victoria
7 måneder, 5 dage siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
7 måneder, 13 dage siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
8 måneder, 8 dage siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
8 måneder, 28 dage siden · Engbo
9Sandhed
9 måneder, 5 dage siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
9 måneder, 6 dage siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
9 måneder, 24 dage siden · dino
67Burkaforbud
10 måneder, 1 dag siden · Kåemer
41Demokrati
10 måneder, 4 dage siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
11 måneder, 1 dag siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
1 år siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
1 år siden · dino
7Æblemostreglementet
1 år, 1 måned siden · dino
5Før Adams tid.
1 år, 1 måned siden · Engbo
59Den selektive etik.
1 år, 2 måneder siden · dino
31Spare på DR?
1 år, 2 måneder siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
1 år, 2 måneder siden · Engbo
0Land og by
1 år, 3 måneder siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
1 år, 3 måneder siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
1 år, 4 måneder siden · dino
22#metoo
1 år, 5 måneder siden · dino
109Selvforsvar
1 år, 6 måneder siden · thevoid
1Forbrugersamfund
1 år, 6 måneder siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
1 år, 6 måneder siden · Morpho
29ytringsfriheden
1 år, 9 måneder siden · thevoid
9Lokkeland-reality
1 år, 9 måneder siden · Morpho
10Fordomme
1 år, 10 måneder siden · Kåemer
33Skyld
1 år, 11 måneder siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
1 år, 11 måneder siden · Engbo