Religion, politik og samfund · Kultur eller Varme hænder ?

28 svar
Senest opdateret 5 år siden · 5 bruger(e) deltager
5 år siden

Det er forstemmende at økonomerne i Danmark har fået så stor indflydelse og magt, at der HVER DAG tales om økonomiske nedskæringer, alle vegne, i det offentlige rum. DET ER FORSTEMMENDE OG DEPRIMERENDE.

Der savnes mere optimisme og skaberevne, som modvægt til disse økonomiske mørkemænd/-kvinder.

Men når nu realiteterne er at politikerne ikke har mod til at tale om at indføre progressiv skatteopkrævning (at dem der har skuldrene til det, yder mest), har samfundet så råd til at yde støtte til kultur, når dette sker på bekostning af 'varme hænder' og andre ydelser til trængende ?

Jeg finder det dobbeltmoralsk at yde livsvarig støtte til en elitær kunstner, for at denne kan flyde sorgløst rundt i sit eget akvarium. Eller hvorfor yde offentlig støtte til et klassisk byorkester - eller et hvilket som helst orkester for den sags skyld, når gamle fru Jensen skal spises af med mikroovnsmad til en uge ad gangen, eller et AHDA-ramt barn får lov til at terrorisere en hel klasse istedet for at få kvalificeret behandling i eget miljø ? Hvorfor tage trængte penge fra kommunekassen til at forny byens torv, når lærerne flygter fra skolerne pga. af dårligt miljø ?

Afskaf kulturstøtten !

Kulturen vil leve videre i en slags subkultur. Kultur er som en korkprop, den kommer (altid) op til overfladen igen. Mennesker der elsker kultur er ikke afhængige af offentlig støtte, men vil lære at elske de forskellige kulturtilbud der trives på frivillighedens grundlag. Og vil man være kunstner, så vær dygtig og find evt. en mæcén.

Mvh/Robert

5 år siden
5 år siden

Det må vi jo finde ud af Robert; men er du nu sikker på, du mener, at kulturen og kunsten skal liberaliseres, for at få den rigtige frem?

Er det en metode i forhold til andre ting, som undervisnings pligt? - som støtte til højskoler og andet undervisning? Diskussionen er jo ikke ny. Glistrup påstod jo det samme - "bare lad kunst og kultur passe sig selv, så skal i se udfoldelse," lovede han.

Bønderne var jo heller ikke tilfredse med undervisningspligten, "for hvad skulle tyendet med alfabetet? De kunne nok sprede møj og passe køerne alligevel."

5 år siden
5 år siden

Tidligere var der også Rindalismen Engbo, så jeg er i fint selskab.

Den eneste kulturelle instition jeg kunne finde på at forslå fredet, er bibliotekerne.

Valget er egentligt ikke svært: Sten eller brød.

Mvh/Robert

5 år siden
5 år siden

Jeg kan godt forstå synspunktet at det eller det kulturprojekt og diverse bevillinger virker forkert. At den og den sagtens kunne klare sig selv. (En af klassikerne her er vel Klaus Rifbjerg, der jo nok kunne tjene sit brødved egen kraft.)
Jeg forstår også godt tanken om at når nu Operaen alligevel er fyldt op med veltjenende borgere, kunne de så ikke selv betale fuld pris for billetterne?
Dog synes jeg at man måske ikke skulle stille modsætningen sådan op. Står valget imellem "varme hænder" og kulturstøtte?

Hvis alt var gennemført liberalt tror jeg man ville opleve endnu større skel imellem land og by. Vejnet overalt? Til tre beboere? Kloaker til alle huse? Ude på bøhlandet? Telefonkabler alle vegne?
Disse ting ville blive håbløst dyre ude på landet uden støtte, (eller solidarisk gennemførelse for alle) og måske aldrig komme!
Og hvis al kultur skal finansieres fuldt liberalt/privat, så går det jo som det går.
Det handler ikke om at gode bøger nok skal overleve alligevel - der er også mange læsere der aldrig ville komme igang hvis der ikke var biblioteker, hvor det er en gratis omgang at hente en stak bøger og så udvælge efter lyst og smag.
Men nu er du altså også tilhænger af bibliotekerne!

Det er klart at hvis "lokummet brænder" så må man jo prioritere og bruge penge til livsvigtige ting.
Men der er nok mange steder i den offentlige sektor der kunne tåle en gennemgang. Skal alle absolut have nye skriveborde? Og af den dyre hæve-sænke type? Man kunne jo bruge det gamle skrivebord og så hæve eller sænke stolen?!
Skal der køre taxi i fast rutefart med materialer mellem hospitaler uanset om der er noget at køre med på visse dage? Skal der køre taxi med en halv hjemmebagt kage så de andre derude også kan smage? Sådan noget sjusk kunne man spare på.
Men selvfølgelig: Taxivognmænd skal jo også leve.

5 år siden
5 år siden

Var der tale om ens personlige regnskab, så ville det ikke være svært. Har man ikke penge til de nødvendige fornødenheder, så ville et af de første steder man skar væk, nok være slik og biografbesøg og var det ikke nok, så ville 'spise ude' sammen med udenlandsrejser nok stå for skud.

Mvh/Robert

5 år siden
5 år siden

Jeg forstår ikke rigtig problemet. På den ene side påstår man, at dansk kultur, (hvad den så end lige består af) ikke skal understøttes med offentlige midler. På den anden side frygter man, at samme kultur er under massivt angreb af mellemøstlige horder af kulturkrigere.
Lidt af et paradoks.

Med venlig hilsen
Kattegat

5 år siden
5 år siden

Kattegat - det er da ikke et paradoks.

Den danske kultur kan da godt være under angreb udefra, uanset om dansk kulturliv finansieres offentligt eller privat.

Jeg ser selv gerne at meget kultur nyder offentlig støtte. Men det er klart at pengene skal være der.
Og nuværende regering melder ud at pengene er knappe.
Den forrige regering sagde at man havde styr på økonomien. Det er rigtigt! Fordi man knaldede folks pensioner. Man lukkede kapitalpensionsordningen, så skatteprovenuet faldt straks. Det gav et meget stort antal milliarder, som kunne lukke hullet i budgettet.
Enorme summer bruges på at afbøde kriminalitet. Og rigtig meget af det stammer fra det du omtaler som udefra kommende "kulturkrigere."

En af de vigtigste kulturinstitutioner i DK er Folkekirken. Det er en institution der repræsenterer befolkningen som netop det at være et folk. Partier der ønsker denne afskaffet (forstået som revet løs fra tilknytning til staten og berøvet sin særstilling i forhold til det offentlige) ønsker splittelse.
Det handler om at se forskellen på det aktuelle og det idéelle. Nogle har i partiet politiske tankegange der sigter på den bedste af alle verdener. Men det kan være risikabelt at løsne alle bånd i en tid hvor storme truer med at vælte alt omkuld.

Kulturstøtte kan være en luksus og den kan måske kræve en kritisk gennemgang. Især i knaphedstider. Men det kan også være vigtigt at samfundet supporterer ting der sigter på at bevare vor glæde ved at se os som et kreativt folk der engagerer os i kunstarterne.

Det er klart at vi læner os op ad en generel betragtning af hvad kultur og kunst egentlig er. Det har vi nok talt om før. Men jeg vil blot nævne et enkelt emne: Vi kender nok alle glæden ved at høre folk udefra efter en vandring i vore byer eller landområder sige at her er smukt og dejligt.
Vi ved godt at andre lande har mere spektakulære landskaber og andre har smukkere byer. Men vi ved alle hvad der menes. Og ikke uvæsentligt er det bidrag der hænger sammen med at man kan gå på gader og veje i tryghed og tillid. Et højdepunkt i vort folks kulturelle udvikling opstod i de tider hvor Dronningen kunne gå alene på gaden og handle, ganske uden vogtere. Det går ikke mere, og det udtrykker et kulturelt forfald i vort land.
Man må frygte de tider hvor også helt almindelige mennesker ikke kan færdes uden hver dag at opleve denne følelse: "Pyha, endnu en dag hvor man slap hjem uden skrammer."

Almindelig frygt i det offentlige rum hænger sammen med følelsen af at stå alene. At føle sig sammen, trods at være alene er et kulturelt gode, som ikke alle folk på Jorden kender. Det er et svaghedstegn at man føler sig alene og uden støtte, og offentlige bestræbelser der sigter mod bevarelse af "folkefølelsen" ser jeg kun som positive.
Sådan noget sker på bedste vis ved at offentligheden (og kasserne) bidrager hertil efter evne. Men naturligvis skal marmorstatuer ikke betales ved at tage brødet ud af munden på den fattige eller trængende.

Man kan høre om landet Makedonien. Her bestræber regeringen sig på at gøre landet, og især hodedstaden, til noget på et "højere kulturelt niveau." Skopje (hedder den vist) skal moderniseres for mange mange penge, så den kan hæve sig til noget turister gerne besøger. Jeg forstår det godt. Men hvad hjælper en smuk by hvis folket forarmes? Et lykkeligt folk, hvor alle munde mættes er vel også noget andre får lyst til at besøge?

5 år siden
5 år siden

#5 jeg tror nu nok du ved hvad jeg taler om i denne debat Kattegat.

Den kultur der hviler på bl.a. kunstnere og avancerede arkitekter, er en luksus der godt kan overføres til det liberale/private liv. Og den kultur kan sagtens leve uden offentlig støtte, hvis den bærer overlevelsesgenerne i sig. USA er eksemplet herpå.

Luksusfælden har ramt familien Danmark, som for længe har været vant til at leve af højreb og champagne, så det nu er tid til en grøddag og frikadeller - så kan man måske endda invitere gæster.

Mvh/Robert

5 år siden
5 år siden

Der er ikke den store principielle forskel på liberalismen i erhvervs livet og i kunst og kultur.

Hvis det private overtager kunsten, så bliver udviklingen på de økonomiske stærkestes betingelser - som i forholdet mellem bonde og herremand mellem arbejder og ejer.

Det betyder ikke. at der ikke er behov for kritik. Det er der altid.

5 år siden
5 år siden
#9

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

5 år siden
5 år siden
#10 Engbo

Jeg håber, Sabbath, at du har bemærket, at jeg aldrig har kaldt mine medmennesker for svin eller andre smædeord.

Så jeg tilhører ikke de "nogle." I øvrigt handler diskussionen jo ikke direkte om den sovjetiske eller socialistiske litteraturlitteratur.
Men jeg kan da godt henvise til en masse god litteratur både fra Sovjetu. såvel som fra USA og Island.

Det kan vi da godt afprøve; men mon ikke du vil give mig ret i det? Jeg har hverken i tanker eller skrift givet udtryk for, at vi skal have en ens litteratur eller kunst.

Men det offentlige støtter jo kunst og kultur herhjemme, og det er vel det vi diskutere, da nogen vil fjerne det.
Hvad mener du for resten om det?

Skal vi lade det frie marked bestemme den udvikling?
Ja, indrømmet BILKA laver da nogle flotte reklamer, og andre blade hjælper os da med se kongehusets udstråling.

Jeg er ikke så indsidig. Lad os lave et kompromis og sløjfe stats støtten til kongehuset.

5 år siden
5 år siden

Man må dog nok indrømme at nogle af disse rige mæcener på den anden side nemt kan give af den rigdom de selv har raget til sig.
Man kan respektere en mæcen der giver af penge han har tjent på nogenlunde ærlig vis. Sværere er det at have sympati for "solkonger" der sætter kunstnere i arbejde for stjålne midler.
Men jeg må også tilstå at alt for jævne folk sjældent skaber større monumenter. Nogle at de smukkeste ting i Rusland er skabt under zsar styret. Og ligesådan i Kina.

Skal man idag i et demokrati bygge noget stort og dyrt, skal man først se om der er penge nok. I et enevældigt kongedømme går man igang. Mangler man så penge, stjæler man bare nogle flere hos folket.
Kong Ludwig II af Bayern byggede flere ekstremt dyre slotte. Embedstanden sukkede over at kongen var ved at ruinere landet. Men hvem ville undvære slottene idag? Idag kan man ikke se på Neuschwanstein slottet uden at føle glæde og taknemmelighed over at noget så flot er til.

5 år siden
5 år siden
#12

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

5 år siden
5 år siden

Jeg har ikke brugt (fornøden ?) tid på at dele tallene op, men det jeg umiddelbart kan se er at Kulturministeriet for 2015 har et budget på omkring 6,7 mia kroner. Og jeg kender ej heller kommunernes tal forr samme. Det batter ikke meget ift. varme hænder og empatiske sociale menneskelige hensyn.

Men det hjælper da noget, hvis man lægger beløbet for nye jagerfly til. Jeg ved godt at jagerfly er en ny spiller i denne debat, men det drejer sig i bund og grund om at modige politikere er realpolitikere, og ikke mappedyr der vil sætte eget fingeraftryk.

Mvh/Robert

5 år siden
5 år siden

Vi kan altid have egne ønsker for det offentliges forbrug. Selv har jeg nok denne yndlingsaversion: Danmarks Radio. Og delvis også TV2. Jeg synes de burde privatiseres.
Som public service kunne man have en vejrudsigt og en nok så avanceret udgave af tekst TV. En sådan nyhedstjeneste skulle besidde den egenskab man stærkt savner på de nuværende licensbetalte stationer: Politisk alsidighed.

5 år siden
5 år siden
#15

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

5 år siden
5 år siden

Ja, planøkonomi har alle dage sat sig bemærkelsesværdige negative spor, som ingen åbenbart har lært af, uagtet at der var statsstøttet kultur indover - ligesom med DR og TV2.

Det var vel ok med DR som igangsætter på radio- tvområdet i Danmark, Færøerne og i Grønland, indtil denne institution blev skueplads for politisering og planøkonomi.

Mvh/Robert

5 år siden
5 år siden

Ang. #15

Jovist. Men i vor hyldest til de store herskere der gavmildt støtte kunsten til hele folkets glæde, må vi da også inkludere Nicola Chaucesko, der byggede et palads der ved sin færdiggørelse skulle kunne ses fra luften i stor højde og herfra danne herskerens navn.
Hvor glade er vi egentlig for hans slags? Om man nu kunne kalde Rumænien for et socialistisk paradis/ helvede, så var han vel at ligne ved fortidens store konger, der plyndrede sit land og folk for at berige sig selv. Chauceskos palads skulle vel lignes ved Versailles, Vinterpaladset osv.
Idag kan vi nyde disse pragtværker, fordi vi har lagt diktaturets historie bag os.

Om Ludwig2 nu var skør eller ikke, så kan jeg egentlig godt lide en hersker der foretrækker smukke ting frem for krigsmateriel.
Bayern blev involveret i krig både mod Preussen og sammen med dette imod Frankrig, men jeg tror han foretrak fred til at gøre eventyr virkelige. Men utilladeligt dyrt, det blev det jo.

5 år siden
5 år siden

"Hvis vi ikke gennem tiderne havde haft private mæcener (rige svin, som nogle ynder at kalde dem), havde vi ikke haft nogen europæisk kultur."

Citatet ovenover er desværre rigtigt.
Vores dannelseskultur her i Danmark bygger på kristne kulturværdier, som er kongernes, adelens og ikke mindst gejstlighedens værdisæt og aldrig på befolkningens. Et værdisæt, som siden kristendommens indførelse og frem til Grundlovens indførelse var bestemmende for alt kulturbærende i Danmark. De og kun de bestemte, hvad god og gedigen kunst var.
Nøjagtig som forskellige diktatorer og diktaturstater har gjort og gør i vor tid.
I den periode blev stort set alt det, vi i dag kalder danske kunst og kulturskatte skabt. Mæcenerne var; de enevældige konger, kirkefyrsterne og adelen.
Var det så danske mænd og kvinder der stod for skabelsen af den tids; arkitektur, billedkunst, litteratur eller anden kunstnerisk udfoldelse?
Nej. - Det er stort set alt sammen udenlandsk inspireret og skabt af importerede kunstnere og håndværkere. Den folkelige kultur blev undertrykt og forsvandt til sidst helt.
Grundlovens indførelse ændrede ikke væsentlig på det forhold, da grundlovens fædre i det store og hele kom fra borgerskabets top, hvilket den første grundlov og dens efterfølgere også bærer deres tydelige præg af.
Vi slap først fri af de sidste rester fra købstædernes og borgerskabets privilegier i 1920. - 70 år efter Grundlovens vedtagelse.
Den Grundtvig/Koldske højskolebevægelse fik stor betydning for gårdmandsfamiliernes børn, men kulturelt skabte den intet nybrud af større betydning for flertallet af befolkningen. Tværtom kan man sige. Så blev højskole bevægelsen med sin grundtvigianske nationalromatik og koldske hellighed mere og mere samfundskonserverende, og den er i dag som tilforn uden større dannelsesmæssig kulturel betydning i bredere forstand.
Skal vi tale om reel kulturel og bredt funderet folkeoplysning, så startede den i 1922 med AOF, som med deres foredrags- og brevskole virksomhed hurtigt fik tag i store skarer af arbejderklassen. Allerede det første år havde man over 50.000 interesserede og kundskabssøgende deltagere i deres aktiviteter.
AOFs virksomhed voksede stærkt i de efterfølgende år, men blev så stort set spoleret i årene 1977-86, og med indførelsen af Lyngby-ordningen forsvandt verdens bedste fritids-og kultur formidlende ordning helt.
AOF har i dag gennem omstrukturering og deres elektroniske kursusportal igen fået tag i folkeoplysningen med 500.000 brugere af denne undervisningsform.
Ingen anden organisation eller enkeltperson har medvirket mere til kulturformidling i dette land end denne organisation, men den overlevede ikke med hverken: mæceners, borgerskabets eller præsteskabets støtte.
Nej! - Det blev sparet væk
Så meget for dansk kulturpolitik. Den er som alt andet i Danmark lunken og for det meste ligegyldig og uengageret i Verden udenfor andedammens bredder.
Kun fordi der stadig er kundskabshungrende mennesker, som søger: oplysning, viden og fremfor alt udsyn, er dette helt i særklasse bredt funderede tilbud stadig eksisterende den i dag.

Med venlig hilsen
Kattegat

5 år siden
5 år siden
#19 Engbo

Bertolt Brecht: En læsende arbejders spørgsmål


"Hvem byggede Theben med de syv porte?
I bøgerne står kongers navne.
Har kongerne slæbt klippeblokkene sammen?
Og det flere gange ødelagte babylon -
hvem byggede det op de mange gange? I hvilke huse
I det guldstrålende Lima boede bygningsarbejderne?
Hvor gik murerne hen den aften, den kinesiske mur
var færdig?
Det store Rom
Er fuldt af triumfbuer. Hvem rejste dem?
Hvem Triumferede Cæsarerne over? (...") - selv hele digtet.

Tak for alle indlæg her. For de bekræfter i den grad, hvor jeg hører hjemme - hvis jeg skulle blive i tvivl - og Bertolt Brecht har da hjulpet mig, med at få det udtrykt. Kun Kattegat har undladt denne hyldest til overklassen.

Ang. DR og TV2 - helt bestemt kan der findes gode oplysende ting i alle medier, når man læser det med "en læsenes arbejders baggrund:" Men alsidigheden i nyhederne er ikke begrænset.

De overordnede nyheder og kommentarer er styret af ånderne fra EU og NATO. Men ytringsfriheden er dog så stor, så den søgende kan se det vildledende. Det skal være min opfordring.
Venligst Engbo

5 år siden
5 år siden
#20 Engbo

Før lovprisningen af overklassens kunstvejledning forsætter, vil jeg da stærkt anbefale at læse den sovjetiske bog Regnbuen som også har gået som film i Danmark.

Det er bare et godt eksempel fra de værdier, der blomstrede i den socialistiske verden. - og jeg mener ikke de eksempler i stedet for, for alsidigheden er vigtig. Det er med samfundet som med denne debat. Det er godt at se, hvor vi har udgangspunkterne, der har formet vore holdninger.
Litteraturen og andet kunst bidrager til at bruge både erfaringer og visioer.

5 år siden
5 år siden

De store ting bliver alle bygget af almindelige mennesker. Men det sker som produkt af en hierarkisk styreform. Og desværre er det kun toppen der skrives ind i historien.
Selv Dronning Thyra gjorde Dannevirke større, så vidt jeg husker. Men hun har næppe selv grebet spaden. Og en eller flere paver byggede Peterskirken. Men selv har de næppe lagt sten på sten en eneste gang.
Den kaldes Cheop's pyramide. Den er måske det stærkeste eksempel på forskellen på hvad arbejderne bygger og navngiveren gør.
Havde Ægypten været et land hvor alle var frie, ville der ingen pyramider have været.
De mange og de få - de er afhængige af hinanden.

Jeg læste i Illustreret Videnskab, tror jeg, noget om verdens rigeste mænd. Idag er det måske Bill Gates, der er rigest. Men faktisk er han relativt fattig, når man sammenligner med ældre tiders rigmænd. Kejser Augustus og en konge af Timbuktu var svimlende rige i forhold til Bill Gates. Så det er ikke kun idag at der findes rige mennesker. Faktisk yder Gates en masse penge til velgørende formål og ikke store monumenter for sin egen skyld.
Der er nok nogle der idag synes at forskellen på rige og fattige er meget stor. Det er den også, men ikke så stor som i gamle dage. Altså før kapitalismen opstod.

5 år siden
5 år siden
#22 Engbo

Det ligner noget, der er anderledes.
F.eks. kunne godsejerne på Sostrup gods på Djursland ride fra slottet, v-Gjerrild og til Viborg - og stadig være på egen jord. Sådan var det i 15-1600 tallet - og den type godsejer findes ikke der i dag - og er en sjældenhed i det hele taget..

Efter reformationen i 1536 skænkede denne godsejer store kunst værker til Århus Domkirke - for var den katolske kirke kættersk, så udførte den dog et vis socialt arbejde og støttede også kunsten (se de fantastiske værker, der findes i de polske kirker.)
Men med Luther måtte man selv sørge for en anden form for finansering.
Venligst ind til videre Engbo

5 år siden
5 år siden
#23 Engbo

De omtalte kunstværker i de polske kirker er virkelig fantastiske - og det ses, at de udstråler over det polske folk. Der kom nogle unge piger ind i en kirke, vi besøgte. I deres måde at være på, lignede de alle andre unge piger i den nære verden. De snakkede og grinte; men da de kom forbi de første helgen figurer, lev de alvorlige og nejede sødt. Vi snakkede om de bagefter.
En af mine landsmænd bemærkede: Det er nu smukt - altså, pigernes reaktioner.

Ja, piger er da altid søde; men jeg er nu ikke så begejstret for den underdanighed over for religionen. Så jeg kunne godt tænke mig en kunst, der kunne frigøre og vise, at et bedre liv er, "når vi os selv til kampen rejser," som det står i Internationale.

Den kunst findes; men er på tiden undertrykt. - og jeg tror ikke liberalismen vil løse de snerrende bånd. Men måske binde os med vatterede lænker?
---Venligst Engbo

5 år siden
5 år siden

Religionen har altid spillet en stor rolle i Polen, for såvel katolikkerne som jøderne. (Dengang de endnu levede.)
Jeg har set kirken på torvet i Krakow og kan kun udtrykke begejstring for dens skønhed.
Jeg er dog enig med Engbo i at der er forskel på at glæde sig over arkitektur, sang og vise en smule velopdragen respekt - og så mærke religionen som et knugende åg. Det er ikke bedre end åget påtrykt folket af sekulære regenter i en totalitær stat.
Jeg vil næsten sige at ét er at tro på en gud, et andet at ligge på maven for et menneske som om han var Gud. Det sidste er næsten værre. En hersker der ødelægger folks glæde ved det nuværende liv og desuden berøver folk muligheden for at tro på et bedre liv senere - det er næsten den værste slags. Derfor holder folk i totalitære stater ofte stædigt fast ved deres religion. For noget må de jo tro på. Lykken MÅ kunne findes et sted. Om ikke her, så der.

Jeg kan anbefale et besøg i Krakow. Trods nogen patina en smuk gammel by. Der er 11 højere læreanstalter og derfor et livligt studenterliv. Liv i gaden af den fredelige slags.

5 år siden
5 år siden
#25 Engbo

Ja, jeg kan også anbefale et besøg i Krakow. Det var også denne by, jeg omtalte.

5 år siden
5 år siden
#26

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

5 år siden
5 år siden
#27 Engbo

Jeg ved ikke hvad du mener med "forstyrre?" Jeg blandede mig selvfølgelig ikke.

Men når vi diskuterer kunst, må det vel være rimeligt også at se, hvordan kunst påvirker mennesker - også de søde polske piger.
Så har du vel også bemærket her og gennem tiderne, at antikommunisme og lig anti arbejderklasse får de indoktrinerede - ofte flinke mennesker - til at standse tankens bedømmelse og bare og bare fyrer løs. Jeg er uenig i den ensidighed. Den hindrer den kunstneriske glæde - og jeg har det altså ikke sådan omvendt.
Det burde fremgå.

5 år siden
5 år siden

Michael Kuttner behøvede nu ikke tage til Kaliningrad for at se skumle bastioner, skrammel og skidt.
De samme billeder kunne tages i alverdens storbyer fra Amerika over Sydamerika, Indien til Sydney.
Være endnu ville de være, hvis han havde ulejliget sig til flygtningelejrene i Mellemøsten, og endnu være billeder kunne vises fra Palæstina.
Det vil dog nok være for meget forlangt, at Berlinske Tidende skulle ofre penge på sådan noget. De kunne nemt risikere at støde deres læsere, hvis de konfronterede dem med så megen elendighed.

Med venlig hilsen
Kattegat


.

5 år siden

Besvar debattråd

Debatten Kultur eller Varme hænder ? er startet 28/09-2015 16:29 af Robert Kallehave og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

9Brug af kommentarer?
58 minutter siden · Pia Hansen
3926Dagens ord
1 dag, 4 timer siden · Aviaja
480Kontraster
2 dage siden · Savanti
2Efterlysning af serie
11 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
14 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
15 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
1 måned, 5 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
1 måned, 15 dage siden · Kafkaesque
2Skrivegruppe 45+
1 måned, 18 dage siden · HeleneHK
1Psykoterapi
1 måned, 24 dage siden · Kåemer
0Inspirationsråd til at skrive digte
2 måneder, 9 dage siden · belmindelig
21Skal vi starte et skrive- fortællef...
2 måneder, 11 dage siden · Anniina
20En udfordring med Den fede mand af ...
2 måneder, 13 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
2 måneder, 14 dage siden · Prem
2Navne
2 måneder, 15 dage siden · Engbo
94Dagens Had
2 måneder, 15 dage siden · Prem
74Ligheder
2 måneder, 16 dage siden · Prem
20Komplimenter
2 måneder, 17 dage siden · Prem
145Hvad er du taknemmelig for i dag?
2 måneder, 17 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
2 måneder, 19 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
2 måneder, 20 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
2 måneder, 20 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
2 måneder, 20 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
2 måneder, 23 dage siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
2 måneder, 26 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
2 måneder, 28 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
2 måneder, 29 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
3 måneder, 7 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
3 måneder, 9 dage siden · Aurelian
2opbygning
3 måneder, 10 dage siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
3 måneder, 11 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
3 måneder, 12 dage siden · mlsj
7Kalle er død
3 måneder, 12 dage siden · Pia Hansen
68Bibelen
3 måneder, 13 dage siden · Engbo
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
3 måneder, 16 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
3 måneder, 16 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
3 måneder, 17 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
3 måneder, 18 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
3 måneder, 20 dage siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
3 måneder, 22 dage siden · Ormstunge
52Skrivegruppe søges - København og o...
3 måneder, 23 dage siden · Clara de N
123Dagens Vits
3 måneder, 23 dage siden · Savanti
3Ja ja, ser man det.
3 måneder, 28 dage siden · dino
3Betalæsere søges til fantasy roman
4 måneder, 1 dag siden · dino
2jeg søger feedback
4 måneder, 8 dage siden · Ormstunge
1Skrive-software?
4 måneder, 9 dage siden · Anlou
10Hvilken sprogstil foretrækker i?
4 måneder, 11 dage siden · hermanøv
137Virus
4 måneder, 19 dage siden · dino
1Mangler kritik
4 måneder, 28 dage siden · Nicolas Jessen
13Hvorfor kan jeg ikke det samme som ...
4 måneder, 29 dage siden · dino
4Sparring på krimi-roman
4 måneder, 29 dage siden · Emilsch
12Kynisk frelse
5 måneder, 5 dage siden · Wernn
20Hvad hedder det modsatte
5 måneder, 7 dage siden · Wernn
3En læser(e) søges til noveller
5 måneder, 10 dage siden · Michael But
27Godt man ikke kan
5 måneder, 21 dage siden · Wernn
50Liv andre steder?
5 måneder, 24 dage siden · Wernn
33Din dag.
5 måneder, 27 dage siden · smukkehjerte
157Læserbreve
5 måneder, 28 dage siden · Savanti
7Arbejde og bil
6 måneder, 8 dage siden · Wernn
46Big Brother Is Watching You!
6 måneder, 10 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
6 måneder, 13 dage siden · Wernn
0Finding Forrester
6 måneder, 16 dage siden · Kafkaesque
9skrive start hjælp
6 måneder, 18 dage siden · Prem
5Jalousi kontra .
6 måneder, 19 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
6 måneder, 19 dage siden · Savanti
4Hvad hedder det når
6 måneder, 24 dage siden · Savanti
14Brugt, misbrugt, udnyttet og udmyge...
6 måneder, 28 dage siden · Wernn
8Meddelelse
7 måneder siden · Engbo
105Skyder de; fordi, der er krig?
7 måneder, 17 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
7 måneder, 19 dage siden · Engbo
8Etik af begrænsninger for tekst
7 måneder, 25 dage siden · Emeli
11Metwo-two
8 måneder, 2 dage siden · dino
17Down to Earth . Med zac efron.
8 måneder, 3 dage siden · Wernn
18Kunst og digte
8 måneder, 6 dage siden · Engbo
30Hvad er meningen med
8 måneder, 7 dage siden · Wernn
11668
8 måneder, 8 dage siden · Wernn
26JULEN
8 måneder, 13 dage siden · Wernn
4Sortering af dagbog
8 måneder, 15 dage siden · Prem
32Er kunst mulig eller umulig?
8 måneder, 15 dage siden · Prem
11Hvem er du?
8 måneder, 16 dage siden · Prem
64Lykken
8 måneder, 16 dage siden · Prem
5Livsbane . Livsveje. Livsvalg.
8 måneder, 20 dage siden · Savanti
4Hvornår er en tekst mest for børn?
8 måneder, 21 dage siden · Pia Hansen
33Hvem er du? Personality
9 måneder siden · Wernn
11Bestillingsforfattere?
9 måneder, 4 dage siden · dino

Religion, politik og samfund

145Hvad er du taknemmelig for i dag?
2 måneder, 17 dage siden · Prem
137Virus
4 måneder, 19 dage siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
6 måneder, 10 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
6 måneder, 13 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
6 måneder, 19 dage siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
7 måneder, 17 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
7 måneder, 19 dage siden · Engbo
11Metwo-two
8 måneder, 2 dage siden · dino
11668
8 måneder, 8 dage siden · Wernn
26JULEN
8 måneder, 13 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
9 måneder, 14 dage siden · dino
185Den frie verdens leder
10 måneder, 8 dage siden · Wernn
0Kringsat
10 måneder, 24 dage siden · Engbo
52Treenigheden
11 måneder, 29 dage siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 år, 2 måneder siden · Wernn
27SAS
1 år, 2 måneder siden · Morpheus
379Gud
1 år, 3 måneder siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
1 år, 3 måneder siden · dino
5Verdens økonomi
1 år, 4 måneder siden · dino
4Nytårstalen
1 år, 4 måneder siden · dino
117Statsborgerskab
1 år, 4 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
1 år, 4 måneder siden · dino
65Demokrati
1 år, 5 måneder siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 år, 5 måneder siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 år, 5 måneder siden · Wernn
109Homofobi
1 år, 5 måneder siden · leviP
5Pengetroen
1 år, 6 måneder siden · Wernn
19Lykke
1 år, 6 måneder siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
1 år, 6 måneder siden · Wernn
1Det store intet
1 år, 6 måneder siden · dino
0Sekterisk aggression
1 år, 7 måneder siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 7 måneder siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 9 måneder siden · Engbo
23folkeafstemning
1 år, 9 måneder siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
1 år, 9 måneder siden · dino
74På'n igen.
1 år, 11 måneder siden · Engbo
82Tysklands ansvar
2 år siden · Engbo
8Bøn
2 år siden · Morpheus
32Politik .
2 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
2 år siden · dino
47At rejse er at leve?
2 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
2 år siden · Inghard
8Circumcisio.
2 år siden · dino
6Den nye EU aftale
2 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
2 år siden · Engbo
4Salme
2 år siden · Engbo
6Victoria
2 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
2 år siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
2 år siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
2 år siden · Engbo
9Sandhed
2 år siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
2 år siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
2 år siden · dino
67Burkaforbud
2 år siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
2 år siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
2 år siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
2 år siden · dino
7Æblemostreglementet
3 år siden · dino
5Før Adams tid.
3 år siden · Engbo
59Den selektive etik.
3 år siden · dino
31Spare på DR?
3 år siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
3 år siden · Engbo
0Land og by
3 år siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
3 år siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
3 år siden · dino
22#metoo
3 år siden · dino
109Selvforsvar
3 år siden · thevoid
1Forbrugersamfund
3 år siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
3 år siden · Morpho
29ytringsfriheden
3 år siden · thevoid
9Lokkeland-reality
3 år siden · Morpho
10Fordomme
3 år siden · Kåemer
33Skyld
3 år siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
3 år siden · Engbo
7Flygtninge
3 år siden · Morpho
26det rød hvide flag
3 år siden · dino
13Koranen
3 år siden · Kåemer
53Skat
4 år siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
4 år siden · dino
11Normal
4 år siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
4 år siden · Engbo
58Udvisning
4 år siden · Kåemer
1FNs Menneskeretserklæring
4 år siden · Kåemer
5Finansloven
4 år siden · Kattegat
5Et eventyr
4 år siden · Kåemer