Religion, politik og samfund · 2% kirkegængere !

13 svar
Senest opdateret 3 år siden · 5 bruger(e) deltager
3 år siden

Jeg så en interessant udsendelse på DK4 til aften (6/10).

Udsendelsen handlede bl.a. om at den omsiggribende trend med sundhed og motion, er blevet nutidens religion med selvpinere, præster og guruer, på bekostning af velvære og sund fornuft.

Paneldeltagerne var inde på paradokset med at Danskerne har verdens næsthøjeste tilslutning til en religion (her Folkekirken), med Polen som den med den højeste tilslutning, men at kun 2% tilsluttede kom til de religiøse møder i kirken. Dette skulle passe meget godt med at Danskerne blive kaldt de mest irreligiøse mennesker i verden.

Men paneldeltagerne var enige i at Danskernes religion var noget af det mest tabubelagte man kan finde at tale om. Samtidigt var man enige om at der er en voksende interesse for spirituelle emner, men at mange af dem med disse interesser ikke deler den med nogen. Vi er blevet små isolerede øer af religiøs tro.

Jeg oplever personligt det sidste, med at være en troende isoleret ø.

Hvad er jeres oplevelse ?

VH/Robert

3 år siden
3 år siden

Udsendelsen på DK4 var 'Livsvalg'.

3 år siden
3 år siden

Jeg er tilfreds med at Folkekirken er der som noget selvfølgeligt. At Kirken ikke presser folk til deltagelse og at danskerne ikke mobber hinanden for at passe deres kirke for lidt. Men at den er der for de der vil.
Egentlig synes jeg religion er en privat sag. At den enkelte kan tro på en gud hvis han vil. Eller lade være.
Men intet menneske kan på egne eller landets vegne bruge sin religiøse forestilling til at stille krav til andre.
Man kan ikke lave en lov der siger: Du skal gøre dette, for det siger Gud at du skal.

Jeg må erkende at de seneste seks århundreder har mennesker på grund af religion skabt noget som jeg værdsætter højt. Den smukkeste musik, den smukkeste arkitektur har ofte noget med religion at gøre.

3 år siden
3 år siden

Jo, nogen siger også, at kirken er tidsløs lige som, at ingen kan stå mellem Gud og den enkelte. når jeg har meldt mig ud, er det faktisk fordi begge påstande er forkerte.

Vi er i Folkekirken en del af systemet i lighed med andre ligesindede trossamfund i verden. Da jeg var soldat, blev vi fra kirkens side (somme tider ved feltpræster) belært om, at vi kæmpede for livets sag - altså hæren.

Men det var jo kun en arv, for tidligere deltog kirken jo direkte i religions krigene. Tidligere igen samlede paven den kristne verden til et korstog mod den islamske verden - og netop med ordene: Gud vil det.

Opgøret med kirkens ret til at henrette, brænde og torturere de vantro eller heksenes virke kom jo ikke fra kirken selv; men fra myndighederne.
Omvendt var det ikke kirken, der anderkendte vor deltagelse mod Frikorps Danmark sammen med de tyske soldater, der bar skriften i bæltet: Gud er med dig - gud var med i kampen mod den ugudelige kommunisme. Og jeg er ofte blevet belært om, at kirken ingen myndighed har til at blande sig; men her forsøger jeg at vis, at man godt må blande sig, når sagen er i overensstemmelse med det herskende system.
I krigen - også de nuværende . - burde, der være en stemme fra Folkekirken, der gjorde opmærksom på, at det ikke var i Folkekirkens navn, hvis opgave er sat skabe fred og gode forhold for alle. På trods af det, ved jeg, at også mange præster er enige i det synspunkt - lige som også -indrømmet - , at Folkekirkens nødhjælp og andet socialt arbejde er værdifuldt.

3 år siden
3 år siden

Fint nok, men hvorfor er religiøst tilhørsforhold tabubelagt i dk. ?

Hvorfor vil flertallet af os ikke være ved at vi har et religiøst tilhørsforhold ? Vi bestemmer jo tydeligvis selv formen.

Hvem, eller hvad, ønsker vi at beskytte, mens vi åbenbart har det nemt med at bagtale medlemmer af Jehovas Vidner, Scientology, Moonies og andre religioner der ikke går i et med panelerne ?

VH/Robert

3 år siden
3 år siden

Jeg har nu ikke hørt at det skulle være tabu. Og "tabu og tabu" er jo mange ting. Nogle steder er tabu noget som - hvis det overskrides - fører til repressalier.
Et dansk tabu omkring religion er nok snarere en blufærdighed omkring det at indrømme sine svagheder, at man ikke føler at man selv har styr på alt.

Og ja, det er nemt at rakke ned på trosretninger, når disse ikke slår igen. Jehovas vidner sprænger ikke bomber, eller stikker folk ned med kniv når andre taler dårligt om dem. Det er ganske ufarligt at kritisere dem og dermed en gratis omgang. Det skaber ikke krise i verdensøkonomien hver gang en maler et billede af et jhv med en bombe i cykelhjelmen.

3 år siden
3 år siden

Nej for mig er emnet nu heller ikke tabu. Jeg mener, at ha' skrevet noget om f.eks. JV.

Jeg beundrer deres tolkning af ikke vil deltage i krig. I det gamle Spanien kunne prisen være 23 års fængsel. Dansk Folke kirke og lign. i udlandet tillader jo, at nationen sættes over troen - og der med ret til at slå hinanden ihjel.

Det er det man kalder en afslappet holdning til religion.

Men jeg er dybt uenig med dem med hensyn til at bruge blod, når andre midler er umulige, for at redde menneskeliv.

Det bør være en pligt at redde menneskeliv, hvor det er muligt og under alle omstændigheder.
Min egen tro er, som jeg har skrevet før, troen på sagen - og der med udelukket om der findes en levende Gud eller ej.

3 år siden
3 år siden

#5. Tabu er ordet/holdningen der blev benyttet i ovennævnte udsendelse i DK4.

Hvis vi istedet vil benytte ordet 'blufærdighed', hvad er det så vi blues over ? Hvorfor er det så forfærdeligt at tale om (ens) tro ?

Min egen far blev direkte ubehagelig, når talen faldt på tro og han var endda en rimeligt respektabel Folkekirkekristen. Jeg fandt aldrig ud af hvorfor, eller hvorfor han fravalgte at forsøge at tale mig ud af JV.

VH/Robert

3 år siden
3 år siden

Jeg deltager af princip aldrig i diskussioner om religion. Det er der tre årsager til:
1: Folk må for min skyld tro på lige præcis den gud, de ønsker at tilbede. Jeg har ikke noget anden gud eller tro at kunne tilbyde dem.
2: Mit interesse for og kendskab til spirituelle emner er lig nul, og jeg har derfor ikke noget at kunne bidrage med.
3: Nogen religiøse mennesker er vældig nærtagende og altid agiterende.
Dem undgår jeg helst, da jeg ikke ønsker at blive provokeret ind i en ufrugtbar debat, som hverken bibringer modparten eller mig selv noget af værdi.

Alligevel har jeg en del religiøse bekendtskaber, og her iblandt et par stykker som kommer i en menighed, der kaldes Apostol kirken. Den ene garnfisker jeg sågar sammen med.
Jeg respekterer ham, for den han er, og han mig for den jeg er.

Kald for min skyld gerne min holdning for tabubelagt. For mig er det i sidste ende et spørgsmål om at levne et frirum for mig selv til at kunne rumme menneske i min nærhed, som jeg på væsentlige områder er lodret uenige med.

Med venlig hilsen
Kattegat

3 år siden
3 år siden

#8, klar tale Kattegat. Og jeg syntes at holdningen er absolut værdig til at repræsentere et af de synspunkter der hører hjemme i denne debat.

VH/Robert

3 år siden
3 år siden

Hvis religion medfører jordiske/verdslige konsekvenser, så kan det nok blive meget svært at afvise diskussion af den.
Det kan være lige så absurd som at sige: "Jeg diskuterer principielt aldrig økonomi."
Religion er ret harmløs når det er et rent privat anliggende. Men når det er urokkeligt indskrevet i et folks statsdannelse og lovgivning, kan man ikke bare sige "dem om det!"

Jeg har vist brugt eksemplet før: Hvis nogen har en religion der dikterer at man kører i vejens venstre side, så vil der helt sikkert blive talt om det. Et urealistisk eksempel? Hvorfor dog det? Hjertet sidder jo til venstre. Det må der vel være en mening med?!

3 år siden
3 år siden

"Hvis religion medfører jordiske/verdslige konsekvenser, så kan det nok blive meget svært at afvise diskussion af den.
Det kan være lige så absurd som at sige: "Jeg diskuterer principielt aldrig økonomi.""

Jeg kan med min bedste vilje ikke se noget som helst absurd ved principielt ikke at indlade sig i en diskussion om emner, hvor man ingen interesser har at varetage, og hvor kendskabet til emnet er ikke eksisterende.
Jeg ved dog så meget, at religion og tro kan medføre jordiske og verdslige konsekvenser. De konsekvenser tager jeg gerne en diskussion om - med hvem som helst. Det er jo så heller ikke en spirituel diskussion længere, men en i aller højeste grad verdslig og politisk diskussion, byggende på argumenter og ikke tro.
Dog diskutere jeg gerne andre emner, der bygger på en god del tro - eksempelvis økonomi, hvad enhver herinde kan bevidne.
Økonomi er ikke en eksakt videnskab. Selv om mange økonomiske guruer gerne vil give os det indtryk.

Til sidst bare dette. Så er det hugget i sten: Forlanger man selv plads til at røre og udfolde sig på, kan man ikke i samme åndedrag begrænse andres.

Med venlig hilsen
Kattegat

3 år siden
3 år siden

Jeg arbejder for den danske folkekirke som graver/kirketjener, og jo. Jeg er enig i at danskernes religion er tabubelagt. Eller i hvert fald at almindelig folkekirketro er det.
Når jeg fortæller folk hvad jeg laver, møder jeg som regel en af disse kommentarer:

"Graver? Nå, så har du mange folk under dig, hva? Haha."
"Er du kristen???" (udtalt i en tone der får det til at lyde som "Hvad? Du lyder da ellers forholdsvis intelligent.")
"Religion er roden til alt ondt. Bare tænk på hvor mange mennesker der er blevet slået ihjel i en guds navn. Og kristendommen er jo heller ikke for god. Tænk på hekseafbrændingerne og korstogene og ..."

En lidt ironisk detalje er at man ikke behøver være kristen for at arbejde for folkekirken, medmindre man er præst. Selv blev jeg ansat på trods af at jeg havde en Torshammer om halsen. Den har jeg så siden lagt fra mig herhjemme (men har den skam endnu da den for mig altid har været et styrkesymbol mere end et religiøst smykke), for ja. I dag er jeg kristen.
Det er ikke noget jeg benægter hvis folk spørger, men heller ikke noget jeg reklamerer med hvis folk IKKE spørger. For der ER fordomme om folk der tror.
Folk der tror, er eksempelvis ikke alt for skarpe, for så havde vi sgu nok gennemskuet at det hele bare er en gammel historie beregnet til at forklare ting som i gamle dage ikke kunne forklares videnskabeligt, og til at holde folk i ave med al dens snak om synd og skam og evig fortabelse i Helvedets flammer.

Den sidste er så ret sjov da den ret tydeligt beviser at vedkommende som udtaler fordommen ikke aner hvad hin snakker om, da den luthersk-evangeliske kirke netop har gjort op med synd, skam og Helvede og er baseret på den tilgivelse som er et ret gennemgående tema i det Nye Testamente. Og kristendommen er netop baseret på det Nye Testamente som gør op med ret grundlæggende ting fra det Gamle Testamente. Så hvis du vil trues med Helvedes flammer, så konvertér til katolicismen.

Medlemmer af de trosretninger og/eller sekter som nævnes i tråden her, oplever med sikkerhed også fordomme, for ikke alle individer er jo lige så ekstreme som den gruppe de er tilknyttet, men jeg oplever ikke deres tro som tabubelagt.
På den ene side står ikke-medlemmerne som ikke har problemer med at tage stilling til disse grupper og fortælle deres mening åbenlyst, og på den anden side står gruppernes medlemmer som - i de fleste tilfælde - er så engagerede i deres tro - at de gerne skilter med den.

Men disse gruppers medlemmer tæller jo netop ikke med i de 2 % som benytter folkekirken jævnligt. Her fraregnet Indre Mission.
Hovedparten af de 2 % har ikke viet hele deres liv til at tjene Gud, men lever til dagligt helt almindelige liv hvor deres tro er en personlig værdi og grundholdning mere end et styresystem fuld af regler for hvordan man skal opføre sig i den ene eller anden situation.
Og hvis man tilhører de 2 %, så ER troen tabubelagt simpelthen fordi de troende ikke har lyst til at blive opfattet som uintelligente og/eller prædikende, og deres ikke-kirkegående omgangskreds ikke tager emnet op fordi det virker for personligt eller de ikke vil risikere at blive prædiket for.
Personligt 'indrømmer' jeg som sagt kun at være kristen hvis folk direkte spørger, og det skyldes dels at jeg ikke gider forsvare at kunne tro på både naturvidenskaben og en gud (hvilket faktisk er væsentligt nemmere at gøre end at forklare), dels at jeg ikke gider stå til ansvar for kirkens forbrydelser gennem de sidste 1000 år, og dels at oplysningen 9 ud af 10 gange udløser forlegen stilhed.

Mvh
Eddie

3 år siden
3 år siden

ad. #12. Eddie dit fine indlæg får mig til at komme med yderligere en oplysning fra udsendelsen i DK4.

Forskere fra Syddansk Universitet (tror jeg det var) fik over en årrække lov til at måle og sammenligne forskellige værdier hos stærkt troende, og andre. Adventisterne og Baptisterne blev udvalgt og udgjorde en samlet kontrolgruppe på omkring 14.000. Hvor mange 'de andre' udgjorde, fik jeg ikke fat i.

De stærkt troende havde en væsentlig målbar overrepræsentation i afklarethed om døden, sundhed, livsglæde og livslængde. Med Baptisterne som den svageste part i det ellers flotte resultat, da de tillader sig lidt mere spræl i livsstilen end Adventisterne.

(Jeg har ingen viden om hvor JV placerer sig ved en sådan test, men på nær deres afklarethed om døden, så har jeg måske en anelse om at de placerer sig dårligt på de øvrige områder, fordi der er en del fysisk og/eller mentalt skrøbelige personer i deres samfund, hvilket jeg finder paradoksalt).

...

Kulturbærende har Kristenheden været en stor katalysator for kunst og arkitektur, men også været driften bag de fleste krige, og grusomheder overfor anderledestroende. Mange - især gejstlige - vil få et eklatant forklaringsproblem, når de stedes foran Skt. Peter; om Han findes i dén form mange tror.

VH/Robert

3 år siden

Besvar debattråd

Debatten 2% kirkegængere ! er startet 06/10-2015 23:50 af Robert Kallehave og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

2Chettoer
2 timer, 7 minutter siden · JohannesB
2801Dagens ord
2 timer, 20 minutter siden · Engbo
47Hvad er meningen med livet?
21 timer siden · Engbo
1Danmark
1 dag, 15 timer siden · Engbo
93Dagens Vits
1 dag, 20 timer siden · Savanti
95Kontraster
2 dage siden · Savanti
74På'n igen.
2 dage, 2 timer siden · Engbo
0Er E-sport sport?
2 dage, 3 timer siden · dino
0Otiumstol - anbefalinger
3 dage siden · Machula T.
3Sonateform
7 dage siden · Muhkovending
1hvilke lande, hvilke genrer?
7 dage siden · Muhkovending
44Politiske ideologier anno 2019
8 dage siden · Engbo
9Humor .
13 dage siden · Engbo
5Udgivet novelle Inder
16 dage siden · Birkmand
1Super-søger søges
16 dage siden · Kattegat
18Hormonforstyrrende stoffer.
19 dage siden · Stinapige
4Gætteleg
21 dage siden · Polo
7Saxo.com
1 måned siden · Lauhan
1Hvordan er Saxo Publish?
1 måned, 1 dag siden · Paolosaks
12Nem mad til 1
1 måned, 2 dage siden · Kattegat
3Udgivelse af digtsamling
1 måned, 9 dage siden · Fink
8MODERSMÅLET
1 måned, 9 dage siden · Engbo
3Entropi og evolution
1 måned, 14 dage siden · dino
2Skrivegruppe Randers og omegn
1 måned, 16 dage siden · Stinapige
121Hvad er du taknemmelig for i dag?
1 måned, 19 dage siden · Engbo
2Bøger om at skrive
1 måned, 29 dage siden · litteraturmagi
3Grammatikkurser?
2 måneder, 2 dage siden · Dyppepennen
0Lidt sjov med statestikken
2 måneder, 8 dage siden · knudkp
0Opfindelse til fyldepennen
2 måneder, 10 dage siden · Savanti
21Porno
2 måneder, 11 dage siden · Kåemer
8Voldtægter og overgreb
2 måneder, 14 dage siden · maryanna
11Forfatteri og ensomhed
2 måneder, 16 dage siden · Engbo
3Hjælp til handling
2 måneder, 16 dage siden · Det Anonyme Pun...
20Korrekturlæsning
2 måneder, 16 dage siden · Filia
2Hvorfor ?
2 måneder, 19 dage siden · Brehmer
0Anbefal et fælleskontor
2 måneder, 19 dage siden · sylvain_24
2Google
2 måneder, 21 dage siden · Savanti
1Dagbøger
2 måneder, 22 dage siden · dino
82Tysklands ansvar
2 måneder, 22 dage siden · Engbo
10Min nye bog er netop sat i salg
2 måneder, 22 dage siden · Syrene Hvid
9Novellesamling
2 måneder, 22 dage siden · dino
6Sprogproblemer
2 måneder, 26 dage siden · Marver
102Kontraster
2 måneder, 26 dage siden · Engbo
3Hvilke børnebogsforlag skal jeg kon...
2 måneder, 27 dage siden · mandeniskoven
9Komma
2 måneder, 28 dage siden · Dyppepennen
8Bøn
2 måneder, 29 dage siden · Morpheus

Religion, politik og samfund

47Hvad er meningen med livet?
21 timer siden · Engbo
74På'n igen.
2 dage, 2 timer siden · Engbo
44Politiske ideologier anno 2019
8 dage siden · Engbo
121Hvad er du taknemmelig for i dag?
1 måned, 19 dage siden · Engbo
82Tysklands ansvar
2 måneder, 22 dage siden · Engbo
8Bøn
2 måneder, 29 dage siden · Morpheus
32Politik .
4 måneder, 11 dage siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
4 måneder, 12 dage siden · dino
47At rejse er at leve?
4 måneder, 12 dage siden · Inghard
27Evolutions forskning.
4 måneder, 13 dage siden · Inghard
8Circumcisio.
4 måneder, 15 dage siden · dino
6Den nye EU aftale
4 måneder, 20 dage siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
4 måneder, 24 dage siden · Engbo
4Salme
6 måneder, 16 dage siden · Engbo
6Victoria
7 måneder, 3 dage siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
7 måneder, 11 dage siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
8 måneder, 6 dage siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
8 måneder, 26 dage siden · Engbo
9Sandhed
9 måneder, 3 dage siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
9 måneder, 4 dage siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
9 måneder, 22 dage siden · dino
67Burkaforbud
9 måneder, 29 dage siden · Kåemer
41Demokrati
10 måneder, 2 dage siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
10 måneder, 29 dage siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
1 år, 3 dage siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
1 år siden · dino
7Æblemostreglementet
1 år, 1 måned siden · dino
5Før Adams tid.
1 år, 1 måned siden · Engbo
59Den selektive etik.
1 år, 1 måned siden · dino
31Spare på DR?
1 år, 2 måneder siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
1 år, 2 måneder siden · Engbo
0Land og by
1 år, 3 måneder siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
1 år, 3 måneder siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
1 år, 4 måneder siden · dino
22#metoo
1 år, 5 måneder siden · dino
109Selvforsvar
1 år, 6 måneder siden · thevoid
1Forbrugersamfund
1 år, 6 måneder siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
1 år, 6 måneder siden · Morpho
29ytringsfriheden
1 år, 9 måneder siden · thevoid
9Lokkeland-reality
1 år, 9 måneder siden · Morpho
10Fordomme
1 år, 10 måneder siden · Kåemer
33Skyld
1 år, 11 måneder siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
1 år, 11 måneder siden · Engbo
7Flygtninge
1 år, 11 måneder siden · Morpho
26det rød hvide flag
2 år siden · dino
13Koranen
2 år siden · Kåemer