Religion, politik og samfund · Jeg væmmes ved kapitalisme

12 svar
Senest opdateret 5 år siden · 4 bruger(e) deltager
5 år siden

Som "hyggeaktionær" læser jeg af og til Børsen, men i dag faldt jeg over en artikel som virkeligt gav mig kuldegysninger.

"62 Personer ejer det samme som halvdelen af alle i verdenen." lød overskriften, og ved Gud jeg væmmes ved den.http://borsen.dk/n...lle_i_verden.html

Siden 2010 har disse 62 personers formue steget med 44%
Omkring 7,8 bio$ af deres formue ligger i skattely.
"Hvis der blev betalt skat af den indkomst, som denne formue skaber, ville regeringer rundt i verden have yderligere 190 mia. dollar til rådighed hvert år.

Ifølge Oxfam er det nok penge til årligt at redde fire millioner børns liv."
- citat fra artiklen


Ja, det er sandt at disse mennesker skaber jobs til andre. Men hvordan kan man horde sådanne rigdomme til sig, når omkring 925 millioner i verdenen sulter. 2,8 milliarder lever for under 2$ om dagen, hvoraf 1,2 milliarder lever for under 1$.
Kilde:http://www.un.org/.../vitalstats.shtml

Som person prøver jeg at tænke positivt. Jeg prøver at lade være med at blive gal. Men jeg er nu og kun et menneske. Og mit eneste våben er mine tanker og mine ord.

5 år siden
5 år siden

Lige en tilføjelse, omkring det at de rige skaber jobs:

5 år siden
5 år siden

Jamen, du hat jo nok opdaget, at - ikke bare her; men generelt i samfundet DK og verdens - at man er indstillet på det.

"Vi har det jo godt."
Så lad da de magtfulde kapitalister beholde deres rov. Vel ved vi, at andre dør af sult af samme grund; "men vi har jo lov at vælge."

Og for at rense vor samvittighed giver vi f.eks. fhv statsminister 2oo.ooo kr. om måneden, fordi hun holder af børn. Det gør vi andre underbetalte jo ikke, så er det godt, at vi har sådan en for bodens skyld.

Jeg bruger Nis Petersens

"Man vandre sin vej, man er voksen og dum.
Man tramper små drømme ihjel.
Mens barnets bebrejdelse, sløret og stum,
gør ondt i vor ribbede sjæl."

Jeg tror mange har det som jeg. Der er behov for at læse det et par gange - for at forstå, at det også er en poesi vi oplever i den virkelige verden.

Venligst Engbo.

5 år siden
5 år siden

Jeg har læst at den rigeste mand nogensinde var kongen af Timbuktu. Nr. 2 var Kejser Augustus. Bill Gates er i sammenligning relativt fattig. Og det stemmer ikke med at afstanden imellem rige og fattige skulle blive større og større.
Bill kan nok ikke overkomme at konsumere ret meget i sit liv, og en stor del af sine penge giver han ud til velgørende formål, ikke mindst i Afrika, har jeg læst.

Men han bor da sikkert pænt, selvom hans hjem nok ikke kan sammenlignes med det marmorpalads som en østeuropæisk leder lader bygge for penge han ikke har tjent, men konfiskeret.

62 personer ejer lige så meget som verdens fattigste halvdel ejer. Ville det ændre meget hvis det bare var én mand der ejede det?
Hvis han bruger alle pengene på guld og diamanter, som han så lader stå til pynt, så er pengene alligevel givet ud, og nu i andres besiddelse. Det ændrer ikke stort. Guldet og diamanterne er bare blevet flyttet hjem til ham, i stedet for at være andre steder.
Hvis en sådan rigmand plyndrer sit folk og frådser løs i et andet land, så er det synd for hans lands folk. Men det er til gavn for folkene i det andet land. Og denne skævhed vil naturligvis blive bebrejdet ham. Men som globalt regnstykke er der ikke sket skade.

Hvis-jeg har milliarder og bruger dem på en Rolls-Royce af guld - vil det forarme mit land? Vil det forarme nogen overhovedet? Nej. Problemet ligger i at mens jeg skraber milliarderne sammen, hindrer jeg en masse andre i at bruge pengene på mad og varme. Det er den sociale skævhed, som vitterligt er der.

Men i det store og hele skaber det ikke fattigdom at nogle er rige.
Rige folk har magt til at kanalisere midler hen til steder hvor der er nød og armod. Og man kan begræde at det ikke sker i større udstrækning.

Kapitalisme er ikke årsag til fattigdom som sådan. Men den kan i konkrete sammenhænge være det, og det er klart hvis en mand finder olie og sælger den til andre lande, og pengene herfra sætter ham i stand til at opkøbe en masse jord, som andre folk så ikke længere kan dyrke til gavns, så de sulter, så har denne kapitalisme skabt problemer i dette lokalområde.
Det kan være uheldigt, ja ligefrem tragisk, forbryderisk.
Men hvis kapitalismen som sådan var årsag til fattigdom, hvorfor har alle de socialistiske lande så aldrig været rige? Hvorfor blev fattigdommen ikke netop afskaffet der?

5 år siden
5 år siden

Uha nej, dino. De socialistiske lande var skam ikke rige; men forholdende var da meget bedre end de er i dag,

Men slet ikke godt nok.
Skal der være bedre forhold, skal det være mod kapitalismen. Det behøver du ikke at reje til Rusland for.
Bondens frigørelse, Andelsbevægelsen og arbejderklassens kamp har bestemt gjort det bedre i Danmark.

Det store problem er at den historiske bevidsthed som bønder og arbejdere har oplevet er alt for dårlig . De tænker, som du fortæller om kapitalismen. De, vi danser om Guldkalven, som jøderne, der troede, det var den , der gav dem friheden.
Glem ikke din børnelærdom"

5 år siden
5 år siden

JA, Engbo, det har altid været en af kommunistpartiets rolle at opdrage masserne, som ikke selv ved hvad det drejer sig om. (Ud fra tanken, at en bevidstgjortgjort arbejderklasse - i by eller på land - selv ville se lyset og rejse den røde fane under partiets ledelse.)
I Kina satsede man til Sovjets ærgrelse på landfolket. I Sovjet, derimod, ville man proletarisere landet og fjerne kulakkerne.
Jeg ved godt at i DK har det altid været en torn i øjet på det revolutionære arbejderparti at bønderne er sovset ind i venstres liberale misforståelser, og at karle og piger er for lidt i kontakt med bylivet til at kunne uddanne sig og gøre oprør.

Men jeg tror faktisk at vort bruttonationalprodukt fortæller en anden historie om hvad der politisk fungerer i vort land.

5 år siden
5 år siden

Det kan godt være at kapitalismen giver problemer. (Selvfølgelig gør den det!)

Men det socialistiske håb er for længst blevet udslukt.

I Afrika er der mange problemer fordi kapitalismen ikke er der.
Man mangler respekt for ejendomsret. Høvdinge og militsledere rager til sig hvad de kan få. Det er ikke kapitalisme!
Uddannelse, ejendomsret, finansvæsen er der brug for. Så kunne de mange mulige iværksættere få en chance.

De har en ressource der udnyttes alt for lidt: Solenergi. I Marocco er man vist ved at starte noget op. Det lyder som en god idé.
Saharalandene har dog det problem, at de er afhængige af penge og eksperetise udefra. Og med den politiske ustabilitet i regionen, har nok kun få lyst til at investere.
Men solenergien er en god ide, for med denne kan man måske producere energi så billigt at man kan lokke effektkrævende industrier til, som så kan skabe arbejdspladser.

5 år siden
5 år siden

Det er helt sikkert, dino, skal der en ændring til i Afrika, så skal det være fællesskabet, der løser problemet. Det har også ofte været på vej; men den slags tendenser våger USA - eller rettere kapitalismen over.

Den gode udvikling i Danmark er skabt af fællesskabet - andel og fagbevægelse.

Det som vi mangler er den politiske ideologi, så fællesskabets værdier ikke blev til spekulation for kapitalisterne.

Jo, helt sikkert. Socialisme er en nødvendighed både for europærere og afrikanere.

Ja, det er ikke fordi, jeg mener alt i USA og Stor Britanien er godt; men væsentlige kandidater begge steder , mener forsigtigt det samme. Forsigtit, ja for det er da så træls at skal skydes hver gang man mener - bare lidt godt.

5 år siden
5 år siden

Grådighed har der altid været.

Kapitalismen var en demokratisering af næringsretten. Tidligere havde man diverse monopoler i form af konge, adel og stænder, der lukkede næringsretten omkring forskellige faggrupper.
Med kapitalismen kunne enhver med flid og evner (og naturligvis var også her arv en fordel) tjene penge. (Og Ja - tjene på andres arbejde, men det kunne man også under feudalvældet.)
Socialismen betyder en afskaffelse af den frie næring og gentagelse af tidligere tiders koncentration af magt og penge omkring en lille forsamling, som i et socialistisk styre ikke er på valg.

Jeg forstår godt argumentet: Kapitalisten tænker kun på sig selv. Den socialistiske stat tænker på hele folket. Nej - det sidste har vi endnu til gode at se i praksis. Tankerne om folket er kun tanker om hvordan folket kan forøge magtelitens velstand.
Og denne magtelite består ofte af pampere og politisk korrekte der ikke er værdige til at styre et land og et folk.

5 år siden
5 år siden

"Og denne magtelite består ofte af pampere og politisk korrekte der ikke er værdige til at styre et land og et folk." - skriver dino.

Det skriftsted kunne nok sættes på mange andre end socialistiske systemer. Men klart det var udbredt korruption, der var med til at ødelægge Sovjet. Og siden har der været korruption i en grad vi aldrig før har set.

Men stadig den nidkære kamp i vor verden mod socialismen er på grund af de gode ting. Det er en kamp for at fastholde udbytningen.

Jeg ved godt at folk som f.eks mig helst skal optræde som missundelige i forhold til den, der tjener mere. Men når 62 personer ejer mere end verdens øvrige befolkning tilsammen, så er problemet jo helt anderledes.
Systemer der skifter giver nye muligheder; men medtager ofte længe nye problemer.

Lederne i et firma ved godt, at problemer skal overvindes og det er mulighederne, der skal dyrkes. Det samme gælder jo, hvis vi vil have et retfærdigt samfund, fred og udvikling for alle.
Vi skal ikke opgive, fordi noget gik galt. Sådan var det jo også da kapitalismen/liberalisme overvandt det gamle feduale samfund. Tænk på Bernstofs advarsel, da Struense var halshugget: "Hvis bonden får sin frihed, vil staten skælve i sin grundvold."
Men bonden fik sin frihed, selv om det kostede århundrede - og- især i Frankrig kostede meget blod - og metoder, der bør historisk fordømmes. Herremandsvældet havde udlevet sig selv og hindrede en ny udvikling. Sådan vil det også gå med kapitalismen. Det ligger i dens natur. De historiske muligheder bør udnyttes.

"Vejen er lang du kære. Bliv ikke træt du kære."

5 år siden
5 år siden
#10 Engbo

Men, dino. Det var da rart at se, at nogen ville forsvare kapitalismen - i debatten. Jeg ved godt, det er en hård lod.
Velkommen igen.

5 år siden
5 år siden

Jeg er ret optimistisk angående fremtidens kapitalophobning, men nok mindre omkring de menneskelige og klimamæssige omkostninger, vi står overfor.
Verden har oplevet det socialistiske systems sammenbrud og den kommunistiske paradisdrøm forvandlet til et kapitalistisk mareridt for de østeuropæiske befolkninger.
De oplever nu monopolkapitalismens velsignelser med korrupte politikkere, der i samarbejde med udenlandske konglomerater har igangsat en massiv udplyndring af landenes værdier.
Værdier som efterfølgende hurtigst muligt placeres udenfor befolkningernes rækkevidde på skattefrie udenlandske bankkonti, eller stilles til rådighed for diverse såkaldte nye udviklingsprojekter i andre mere profitable landområder, som de endnu ikke har fået fuld kontrol over.
Nøjagtig den samme opskrift, der er blevet brugt i over hundrede år overalt i Verden.

Jeg er dog rimelig fortrøstningsfuld trods alt.
Vi ser i disse år, at kapitalen samles på færre og færre hænder. Den er blevet mere åbenlys aggressiv i sin fremfærd. Fuldstændig udstillet i al sin gru på grund af ikke mindst internettets fremkomst og endnu mere vil den blive det i årene fremover.
Vi ser i disse år en udvikling, der har været under opsejling i de sidste mange år, hvor den ene finansielle krise har efterfulgt den anden. Store økonomier - Ja! Selv storbyer har erklæret sig insolvente og har overladt det til militære styrker at oprettholde lov og orden.
Vi oplever det selv i disse år, hvordan fattige og sultne mennesker har opgivet at ændre forholdene i deres egne lande og nu er på vandring i deres søgning efter et andet sted at kunne opretholde livet.
Vi får til fulde demonstreret, at vore politikkere i panik griber til mere og mere drakoniske midler til opretholdelse af ro og orden.

Hvem havde forestillet sig, at vi i Danmark skulle opleve KZ lejre under militær bevogtning?

Hvordan mon de vil optræde, når en fremtidig kapitalistisk udvikling kun levner plads for "Davos mennesket"?

Vi må forudse, at KZ lejrene, militæret og såkaldte nødretslove vil afløse retsstaten.
En umulig tanke?
Nej desværre. Frankrig har indført undtagelses tilstand uden nogen slutdato.

Så bare rolig. Kapitalismen - i sin nuværende form og med sine krav om stadig vækst til fordel for monopolkapitalismen - vil æde sig selv op indefra.
Omstillingen vil desværre nok blive både lang, hensynsløs og blodig. Den vil utvivlsomt ramme alle os almindelige borgere - høj som lav, men intet kan stoppe den.
Det helt store spørgsmål er så, hvad vi vil se afløse den.

Med venlig hilsen
Kattegat

5 år siden
5 år siden

Nu provokerede jeg lidt ved at kalde kapitalismen for en demokratisering af næringsretten. Den rigtigere betegnelse er: Kapitalismen betød en liberalisering af næringsretten, idet nok mange vil skelne imellem liberalisme og demokrati.
Min egen mening er nok at "det liberale demokrati" ikke er en selvmodsigelse, men noget der kan stå op med sin mening i behold.

Det kan godt være at rigdommen inden for vor egen begrænsede epoke tenderer imod at samles på færre hænder.
Det har jeg tidligere hævdet ikke er rigtigt (#3) når man ser det i et større perspektiv. Kapitalismen betød en spredning af rigdommen.
For eksempel skal en hertug af Devonshire have været rigere end en hel hansestad på kontinentet.
I fortiden var der helt kolossal forskel på landes rigeste og fattigste.
Dog skal man indrømme at fattige har en tilbøjelighed til at ligne hinanden gennem alle epoker. De har altid haft det til fælles at de intet ejer. Som for eksempel hjemløse der dør af kulde fordi de må sove i vinternatten uden så meget som et tæppe at varme sig med.
Jeg tror at man må vælge det bedste fra begge verdener. Danmark er bestemt ikke perfekt, men dog blandt det bedste der endnu er set.

Det med kz lejrene kan jeg nok gætte hvad skal sigte til.
Jeg ser mig ikke som særlig påvirkelig af semantiske benspænd. Jeg er ret ligeglad med hvad man kalder tingene. Hjemløse i vinternatten ville nok med stor glæde tage imod opvarmede telte med fuld forplejning! Ikke mindst med åbne døre, og et establishment af medier der trods stor velvilje, dom kom til at røbe at flere beboere i deres frustration fik sagt, at de havde det godt i deres hjemland, Iran, men at de havde håbet på her at få det endnu bedre. Nu ville de måske rejse hjem igen.
De eneste der ville forhindre dem i en sådan hjemrejse er nok alle de danskere der med tårer og vredne hænder ville tigge dem om at blive.
Jovist, "kz-lejr" er da den helt rigtige betegnelse.
De var steder hvor, folk blev tvangsanbragt efter at være blevet bortført fra deres hjemegn. Her blev de tortureret, sultet og aflivet i massevis, og vejen ud var lukket. Så det er naturligvis helt det samme.

Nu proppen er afe, skal jeg lige indskyde at vor "udmærkede" stand af journalister udviser "stor kompetence" når de udbreder budskaberne om vort lands gøren og laden. Når nogen siger at udlændinge skal betale for opholdet såvel som danskerne selv, der får ydelser fra det offentlige, så husker journalisterne naturligvis at indsparke: "Jamen det gør de da også i Tyskland og Schweiz. Det er vel ikke værre at det sker i Danmark?!" Men nej. Der nævner journalisterne ikke. For danske journalister har en politisk agenda. De skal ikke først og fremmest oplyse folk, de skal påvirke dem!

5 år siden

Besvar debattråd

Debatten Jeg væmmes ved kapitalisme er startet 18/01-2016 11:40 af Flemming Hansen og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

9Brug af kommentarer?
1 time, 17 minutter siden · Pia Hansen
3926Dagens ord
1 dag, 5 timer siden · Aviaja
480Kontraster
2 dage siden · Savanti
2Efterlysning af serie
11 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
14 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
15 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
1 måned, 5 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
1 måned, 15 dage siden · Kafkaesque
2Skrivegruppe 45+
1 måned, 18 dage siden · HeleneHK
1Psykoterapi
1 måned, 24 dage siden · Kåemer
0Inspirationsråd til at skrive digte
2 måneder, 9 dage siden · belmindelig
21Skal vi starte et skrive- fortællef...
2 måneder, 11 dage siden · Anniina
20En udfordring med Den fede mand af ...
2 måneder, 13 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
2 måneder, 14 dage siden · Prem
2Navne
2 måneder, 15 dage siden · Engbo
94Dagens Had
2 måneder, 15 dage siden · Prem
74Ligheder
2 måneder, 16 dage siden · Prem
20Komplimenter
2 måneder, 17 dage siden · Prem
145Hvad er du taknemmelig for i dag?
2 måneder, 17 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
2 måneder, 19 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
2 måneder, 20 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
2 måneder, 20 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
2 måneder, 20 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
2 måneder, 23 dage siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
2 måneder, 26 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
2 måneder, 28 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
2 måneder, 29 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
3 måneder, 7 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
3 måneder, 9 dage siden · Aurelian
2opbygning
3 måneder, 10 dage siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
3 måneder, 11 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
3 måneder, 12 dage siden · mlsj
7Kalle er død
3 måneder, 12 dage siden · Pia Hansen
68Bibelen
3 måneder, 13 dage siden · Engbo
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
3 måneder, 16 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
3 måneder, 16 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
3 måneder, 17 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
3 måneder, 18 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
3 måneder, 20 dage siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
3 måneder, 22 dage siden · Ormstunge
52Skrivegruppe søges - København og o...
3 måneder, 23 dage siden · Clara de N
123Dagens Vits
3 måneder, 23 dage siden · Savanti
3Ja ja, ser man det.
3 måneder, 28 dage siden · dino
3Betalæsere søges til fantasy roman
4 måneder, 1 dag siden · dino
2jeg søger feedback
4 måneder, 8 dage siden · Ormstunge
1Skrive-software?
4 måneder, 9 dage siden · Anlou
10Hvilken sprogstil foretrækker i?
4 måneder, 11 dage siden · hermanøv
137Virus
4 måneder, 19 dage siden · dino
1Mangler kritik
4 måneder, 28 dage siden · Nicolas Jessen
13Hvorfor kan jeg ikke det samme som ...
4 måneder, 29 dage siden · dino
4Sparring på krimi-roman
4 måneder, 29 dage siden · Emilsch
12Kynisk frelse
5 måneder, 5 dage siden · Wernn
20Hvad hedder det modsatte
5 måneder, 7 dage siden · Wernn
3En læser(e) søges til noveller
5 måneder, 10 dage siden · Michael But

Religion, politik og samfund

145Hvad er du taknemmelig for i dag?
2 måneder, 17 dage siden · Prem
137Virus
4 måneder, 19 dage siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
6 måneder, 10 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
6 måneder, 13 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
6 måneder, 19 dage siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
7 måneder, 17 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
7 måneder, 19 dage siden · Engbo
11Metwo-two
8 måneder, 2 dage siden · dino
11668
8 måneder, 8 dage siden · Wernn
26JULEN
8 måneder, 13 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
9 måneder, 14 dage siden · dino
185Den frie verdens leder
10 måneder, 8 dage siden · Wernn
0Kringsat
10 måneder, 24 dage siden · Engbo
52Treenigheden
11 måneder, 29 dage siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 år, 2 måneder siden · Wernn
27SAS
1 år, 2 måneder siden · Morpheus
379Gud
1 år, 3 måneder siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
1 år, 3 måneder siden · dino
5Verdens økonomi
1 år, 4 måneder siden · dino
4Nytårstalen
1 år, 4 måneder siden · dino
117Statsborgerskab
1 år, 4 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
1 år, 4 måneder siden · dino
65Demokrati
1 år, 5 måneder siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 år, 5 måneder siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 år, 5 måneder siden · Wernn
109Homofobi
1 år, 5 måneder siden · leviP
5Pengetroen
1 år, 6 måneder siden · Wernn
19Lykke
1 år, 6 måneder siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
1 år, 6 måneder siden · Wernn
1Det store intet
1 år, 6 måneder siden · dino
0Sekterisk aggression
1 år, 7 måneder siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 7 måneder siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 9 måneder siden · Engbo
23folkeafstemning
1 år, 9 måneder siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
1 år, 9 måneder siden · dino
74På'n igen.
1 år, 11 måneder siden · Engbo
82Tysklands ansvar
2 år siden · Engbo
8Bøn
2 år siden · Morpheus
32Politik .
2 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
2 år siden · dino
47At rejse er at leve?
2 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
2 år siden · Inghard
8Circumcisio.
2 år siden · dino
6Den nye EU aftale
2 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
2 år siden · Engbo
4Salme
2 år siden · Engbo
6Victoria
2 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
2 år siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
2 år siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
2 år siden · Engbo
9Sandhed
2 år siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
2 år siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
2 år siden · dino
67Burkaforbud
2 år siden · Kåemer