Religion, politik og samfund · Jeg væmmes ved kapitalisme

12 svar
Senest opdateret 3 år siden · 4 bruger(e) deltager
3 år siden

Som "hyggeaktionær" læser jeg af og til Børsen, men i dag faldt jeg over en artikel som virkeligt gav mig kuldegysninger.

"62 Personer ejer det samme som halvdelen af alle i verdenen." lød overskriften, og ved Gud jeg væmmes ved den.
http://borsen.dk/n...lle_i_verden.html

Siden 2010 har disse 62 personers formue steget med 44%
Omkring 7,8 bio$ af deres formue ligger i skattely.
"Hvis der blev betalt skat af den indkomst, som denne formue skaber, ville regeringer rundt i verden have yderligere 190 mia. dollar til rådighed hvert år.

Ifølge Oxfam er det nok penge til årligt at redde fire millioner børns liv."
- citat fra artiklen


Ja, det er sandt at disse mennesker skaber jobs til andre. Men hvordan kan man horde sådanne rigdomme til sig, når omkring 925 millioner i verdenen sulter. 2,8 milliarder lever for under 2$ om dagen, hvoraf 1,2 milliarder lever for under 1$.
Kilde: http://www.un.org/.../vitalstats.shtml

Som person prøver jeg at tænke positivt. Jeg prøver at lade være med at blive gal. Men jeg er nu og kun et menneske. Og mit eneste våben er mine tanker og mine ord.

3 år siden
3 år siden

Lige en tilføjelse, omkring det at de rige skaber jobs:

3 år siden
3 år siden

Jamen, du hat jo nok opdaget, at - ikke bare her; men generelt i samfundet DK og verdens - at man er indstillet på det.

"Vi har det jo godt."
Så lad da de magtfulde kapitalister beholde deres rov. Vel ved vi, at andre dør af sult af samme grund; "men vi har jo lov at vælge."

Og for at rense vor samvittighed giver vi f.eks. fhv statsminister 2oo.ooo kr. om måneden, fordi hun holder af børn. Det gør vi andre underbetalte jo ikke, så er det godt, at vi har sådan en for bodens skyld.

Jeg bruger Nis Petersens

"Man vandre sin vej, man er voksen og dum.
Man tramper små drømme ihjel.
Mens barnets bebrejdelse, sløret og stum,
gør ondt i vor ribbede sjæl."

Jeg tror mange har det som jeg. Der er behov for at læse det et par gange - for at forstå, at det også er en poesi vi oplever i den virkelige verden.

Venligst Engbo.

3 år siden
3 år siden

Jeg har læst at den rigeste mand nogensinde var kongen af Timbuktu. Nr. 2 var Kejser Augustus. Bill Gates er i sammenligning relativt fattig. Og det stemmer ikke med at afstanden imellem rige og fattige skulle blive større og større.
Bill kan nok ikke overkomme at konsumere ret meget i sit liv, og en stor del af sine penge giver han ud til velgørende formål, ikke mindst i Afrika, har jeg læst.

Men han bor da sikkert pænt, selvom hans hjem nok ikke kan sammenlignes med det marmorpalads som en østeuropæisk leder lader bygge for penge han ikke har tjent, men konfiskeret.

62 personer ejer lige så meget som verdens fattigste halvdel ejer. Ville det ændre meget hvis det bare var én mand der ejede det?
Hvis han bruger alle pengene på guld og diamanter, som han så lader stå til pynt, så er pengene alligevel givet ud, og nu i andres besiddelse. Det ændrer ikke stort. Guldet og diamanterne er bare blevet flyttet hjem til ham, i stedet for at være andre steder.
Hvis en sådan rigmand plyndrer sit folk og frådser løs i et andet land, så er det synd for hans lands folk. Men det er til gavn for folkene i det andet land. Og denne skævhed vil naturligvis blive bebrejdet ham. Men som globalt regnstykke er der ikke sket skade.

Hvis-jeg har milliarder og bruger dem på en Rolls-Royce af guld - vil det forarme mit land? Vil det forarme nogen overhovedet? Nej. Problemet ligger i at mens jeg skraber milliarderne sammen, hindrer jeg en masse andre i at bruge pengene på mad og varme. Det er den sociale skævhed, som vitterligt er der.

Men i det store og hele skaber det ikke fattigdom at nogle er rige.
Rige folk har magt til at kanalisere midler hen til steder hvor der er nød og armod. Og man kan begræde at det ikke sker i større udstrækning.

Kapitalisme er ikke årsag til fattigdom som sådan. Men den kan i konkrete sammenhænge være det, og det er klart hvis en mand finder olie og sælger den til andre lande, og pengene herfra sætter ham i stand til at opkøbe en masse jord, som andre folk så ikke længere kan dyrke til gavns, så de sulter, så har denne kapitalisme skabt problemer i dette lokalområde.
Det kan være uheldigt, ja ligefrem tragisk, forbryderisk.
Men hvis kapitalismen som sådan var årsag til fattigdom, hvorfor har alle de socialistiske lande så aldrig været rige? Hvorfor blev fattigdommen ikke netop afskaffet der?

3 år siden
3 år siden

Uha nej, dino. De socialistiske lande var skam ikke rige; men forholdende var da meget bedre end de er i dag,

Men slet ikke godt nok.
Skal der være bedre forhold, skal det være mod kapitalismen. Det behøver du ikke at reje til Rusland for.
Bondens frigørelse, Andelsbevægelsen og arbejderklassens kamp har bestemt gjort det bedre i Danmark.

Det store problem er at den historiske bevidsthed som bønder og arbejdere har oplevet er alt for dårlig . De tænker, som du fortæller om kapitalismen. De, vi danser om Guldkalven, som jøderne, der troede, det var den , der gav dem friheden.
Glem ikke din børnelærdom"

3 år siden
3 år siden

JA, Engbo, det har altid været en af kommunistpartiets rolle at opdrage masserne, som ikke selv ved hvad det drejer sig om. (Ud fra tanken, at en bevidstgjortgjort arbejderklasse - i by eller på land - selv ville se lyset og rejse den røde fane under partiets ledelse.)
I Kina satsede man til Sovjets ærgrelse på landfolket. I Sovjet, derimod, ville man proletarisere landet og fjerne kulakkerne.
Jeg ved godt at i DK har det altid været en torn i øjet på det revolutionære arbejderparti at bønderne er sovset ind i venstres liberale misforståelser, og at karle og piger er for lidt i kontakt med bylivet til at kunne uddanne sig og gøre oprør.

Men jeg tror faktisk at vort bruttonationalprodukt fortæller en anden historie om hvad der politisk fungerer i vort land.

3 år siden
3 år siden

Det kan godt være at kapitalismen giver problemer. (Selvfølgelig gør den det!)

Men det socialistiske håb er for længst blevet udslukt.

I Afrika er der mange problemer fordi kapitalismen ikke er der.
Man mangler respekt for ejendomsret. Høvdinge og militsledere rager til sig hvad de kan få. Det er ikke kapitalisme!
Uddannelse, ejendomsret, finansvæsen er der brug for. Så kunne de mange mulige iværksættere få en chance.

De har en ressource der udnyttes alt for lidt: Solenergi. I Marocco er man vist ved at starte noget op. Det lyder som en god idé.
Saharalandene har dog det problem, at de er afhængige af penge og eksperetise udefra. Og med den politiske ustabilitet i regionen, har nok kun få lyst til at investere.
Men solenergien er en god ide, for med denne kan man måske producere energi så billigt at man kan lokke effektkrævende industrier til, som så kan skabe arbejdspladser.

3 år siden
3 år siden

Det er helt sikkert, dino, skal der en ændring til i Afrika, så skal det være fællesskabet, der løser problemet. Det har også ofte været på vej; men den slags tendenser våger USA - eller rettere kapitalismen over.

Den gode udvikling i Danmark er skabt af fællesskabet - andel og fagbevægelse.

Det som vi mangler er den politiske ideologi, så fællesskabets værdier ikke blev til spekulation for kapitalisterne.

Jo, helt sikkert. Socialisme er en nødvendighed både for europærere og afrikanere.

Ja, det er ikke fordi, jeg mener alt i USA og Stor Britanien er godt; men væsentlige kandidater begge steder , mener forsigtigt det samme. Forsigtit, ja for det er da så træls at skal skydes hver gang man mener - bare lidt godt.

3 år siden
3 år siden

Grådighed har der altid været.

Kapitalismen var en demokratisering af næringsretten. Tidligere havde man diverse monopoler i form af konge, adel og stænder, der lukkede næringsretten omkring forskellige faggrupper.
Med kapitalismen kunne enhver med flid og evner (og naturligvis var også her arv en fordel) tjene penge. (Og Ja - tjene på andres arbejde, men det kunne man også under feudalvældet.)
Socialismen betyder en afskaffelse af den frie næring og gentagelse af tidligere tiders koncentration af magt og penge omkring en lille forsamling, som i et socialistisk styre ikke er på valg.

Jeg forstår godt argumentet: Kapitalisten tænker kun på sig selv. Den socialistiske stat tænker på hele folket. Nej - det sidste har vi endnu til gode at se i praksis. Tankerne om folket er kun tanker om hvordan folket kan forøge magtelitens velstand.
Og denne magtelite består ofte af pampere og politisk korrekte der ikke er værdige til at styre et land og et folk.

3 år siden
3 år siden

"Og denne magtelite består ofte af pampere og politisk korrekte der ikke er værdige til at styre et land og et folk." - skriver dino.

Det skriftsted kunne nok sættes på mange andre end socialistiske systemer. Men klart det var udbredt korruption, der var med til at ødelægge Sovjet. Og siden har der været korruption i en grad vi aldrig før har set.

Men stadig den nidkære kamp i vor verden mod socialismen er på grund af de gode ting. Det er en kamp for at fastholde udbytningen.

Jeg ved godt at folk som f.eks mig helst skal optræde som missundelige i forhold til den, der tjener mere. Men når 62 personer ejer mere end verdens øvrige befolkning tilsammen, så er problemet jo helt anderledes.
Systemer der skifter giver nye muligheder; men medtager ofte længe nye problemer.

Lederne i et firma ved godt, at problemer skal overvindes og det er mulighederne, der skal dyrkes. Det samme gælder jo, hvis vi vil have et retfærdigt samfund, fred og udvikling for alle.
Vi skal ikke opgive, fordi noget gik galt. Sådan var det jo også da kapitalismen/liberalisme overvandt det gamle feduale samfund. Tænk på Bernstofs advarsel, da Struense var halshugget: "Hvis bonden får sin frihed, vil staten skælve i sin grundvold."
Men bonden fik sin frihed, selv om det kostede århundrede - og- især i Frankrig kostede meget blod - og metoder, der bør historisk fordømmes. Herremandsvældet havde udlevet sig selv og hindrede en ny udvikling. Sådan vil det også gå med kapitalismen. Det ligger i dens natur. De historiske muligheder bør udnyttes.

"Vejen er lang du kære. Bliv ikke træt du kære."

3 år siden
3 år siden
#10 Engbo

Men, dino. Det var da rart at se, at nogen ville forsvare kapitalismen - i debatten. Jeg ved godt, det er en hård lod.
Velkommen igen.

3 år siden
3 år siden

Jeg er ret optimistisk angående fremtidens kapitalophobning, men nok mindre omkring de menneskelige og klimamæssige omkostninger, vi står overfor.
Verden har oplevet det socialistiske systems sammenbrud og den kommunistiske paradisdrøm forvandlet til et kapitalistisk mareridt for de østeuropæiske befolkninger.
De oplever nu monopolkapitalismens velsignelser med korrupte politikkere, der i samarbejde med udenlandske konglomerater har igangsat en massiv udplyndring af landenes værdier.
Værdier som efterfølgende hurtigst muligt placeres udenfor befolkningernes rækkevidde på skattefrie udenlandske bankkonti, eller stilles til rådighed for diverse såkaldte nye udviklingsprojekter i andre mere profitable landområder, som de endnu ikke har fået fuld kontrol over.
Nøjagtig den samme opskrift, der er blevet brugt i over hundrede år overalt i Verden.

Jeg er dog rimelig fortrøstningsfuld trods alt.
Vi ser i disse år, at kapitalen samles på færre og færre hænder. Den er blevet mere åbenlys aggressiv i sin fremfærd. Fuldstændig udstillet i al sin gru på grund af ikke mindst internettets fremkomst og endnu mere vil den blive det i årene fremover.
Vi ser i disse år en udvikling, der har været under opsejling i de sidste mange år, hvor den ene finansielle krise har efterfulgt den anden. Store økonomier - Ja! Selv storbyer har erklæret sig insolvente og har overladt det til militære styrker at oprettholde lov og orden.
Vi oplever det selv i disse år, hvordan fattige og sultne mennesker har opgivet at ændre forholdene i deres egne lande og nu er på vandring i deres søgning efter et andet sted at kunne opretholde livet.
Vi får til fulde demonstreret, at vore politikkere i panik griber til mere og mere drakoniske midler til opretholdelse af ro og orden.

Hvem havde forestillet sig, at vi i Danmark skulle opleve KZ lejre under militær bevogtning?

Hvordan mon de vil optræde, når en fremtidig kapitalistisk udvikling kun levner plads for "Davos mennesket"?

Vi må forudse, at KZ lejrene, militæret og såkaldte nødretslove vil afløse retsstaten.
En umulig tanke?
Nej desværre. Frankrig har indført undtagelses tilstand uden nogen slutdato.

Så bare rolig. Kapitalismen - i sin nuværende form og med sine krav om stadig vækst til fordel for monopolkapitalismen - vil æde sig selv op indefra.
Omstillingen vil desværre nok blive både lang, hensynsløs og blodig. Den vil utvivlsomt ramme alle os almindelige borgere - høj som lav, men intet kan stoppe den.
Det helt store spørgsmål er så, hvad vi vil se afløse den.

Med venlig hilsen
Kattegat

3 år siden
3 år siden

Nu provokerede jeg lidt ved at kalde kapitalismen for en demokratisering af næringsretten. Den rigtigere betegnelse er: Kapitalismen betød en liberalisering af næringsretten, idet nok mange vil skelne imellem liberalisme og demokrati.
Min egen mening er nok at "det liberale demokrati" ikke er en selvmodsigelse, men noget der kan stå op med sin mening i behold.

Det kan godt være at rigdommen inden for vor egen begrænsede epoke tenderer imod at samles på færre hænder.
Det har jeg tidligere hævdet ikke er rigtigt (#3) når man ser det i et større perspektiv. Kapitalismen betød en spredning af rigdommen.
For eksempel skal en hertug af Devonshire have været rigere end en hel hansestad på kontinentet.
I fortiden var der helt kolossal forskel på landes rigeste og fattigste.
Dog skal man indrømme at fattige har en tilbøjelighed til at ligne hinanden gennem alle epoker. De har altid haft det til fælles at de intet ejer. Som for eksempel hjemløse der dør af kulde fordi de må sove i vinternatten uden så meget som et tæppe at varme sig med.
Jeg tror at man må vælge det bedste fra begge verdener. Danmark er bestemt ikke perfekt, men dog blandt det bedste der endnu er set.

Det med kz lejrene kan jeg nok gætte hvad skal sigte til.
Jeg ser mig ikke som særlig påvirkelig af semantiske benspænd. Jeg er ret ligeglad med hvad man kalder tingene. Hjemløse i vinternatten ville nok med stor glæde tage imod opvarmede telte med fuld forplejning! Ikke mindst med åbne døre, og et establishment af medier der trods stor velvilje, dom kom til at røbe at flere beboere i deres frustration fik sagt, at de havde det godt i deres hjemland, Iran, men at de havde håbet på her at få det endnu bedre. Nu ville de måske rejse hjem igen.
De eneste der ville forhindre dem i en sådan hjemrejse er nok alle de danskere der med tårer og vredne hænder ville tigge dem om at blive.
Jovist, "kz-lejr" er da den helt rigtige betegnelse.
De var steder hvor, folk blev tvangsanbragt efter at være blevet bortført fra deres hjemegn. Her blev de tortureret, sultet og aflivet i massevis, og vejen ud var lukket. Så det er naturligvis helt det samme.

Nu proppen er afe, skal jeg lige indskyde at vor "udmærkede" stand af journalister udviser "stor kompetence" når de udbreder budskaberne om vort lands gøren og laden. Når nogen siger at udlændinge skal betale for opholdet såvel som danskerne selv, der får ydelser fra det offentlige, så husker journalisterne naturligvis at indsparke: "Jamen det gør de da også i Tyskland og Schweiz. Det er vel ikke værre at det sker i Danmark?!" Men nej. Der nævner journalisterne ikke. For danske journalister har en politisk agenda. De skal ikke først og fremmest oplyse folk, de skal påvirke dem!

3 år siden

Besvar debattråd

Debatten Jeg væmmes ved kapitalisme er startet 18/01-2016 11:40 af Flemming Hansen og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

0Vil I venligst lade være med.
6 timer, 14 minutter siden · Savanti
192Kontraster
15 timer siden · Engbo
2918Dagens ord
15 timer siden · Engbo
30Kristendom
1 dag, 13 timer siden · Engbo
99Dagens Vits
3 dage siden · Savanti
2Hjælp - flyt af tekst til anden kat...
4 dage siden · knudkp
1En god slutning
4 dage siden · dino
18Homofobi
5 dage siden · dino
2Skrivegrupper eller blot makkere
7 dage siden · heksemutter
2Kulturkanon
7 dage siden · Engbo
23folkeafstemning
13 dage siden · Engbo
18Dinosaurus.
14 dage siden · JohannesB
3Sletning af profiler
15 dage siden · NAHansen
4Bøger om at skrive
16 dage siden · IntetNavn
0DI Georges syndrom. Helbreds opdate...
18 dage siden · Savanti
6Samtykke
18 dage siden · dino
1Beskyttelse af truede dyrearter
18 dage siden · dino
12Forfatteri og ensomhed
18 dage siden · NAHansen
2Har du osse været ude for det?
18 dage siden · NAHansen
1Redigering af kategori efter public...
18 dage siden · NAHansen
4Livsbane . Livsveje. Livsvalg.
20 dage siden · Nicolas Jessen
4Grammatikkurser?
21 dage siden · Mette-Maj Ronja
63Hvad er meningen med livet?
21 dage siden · dino
0Spam fra profilen : Ellen baby
26 dage siden · knudkp
2Er E-sport sport?
27 dage siden · dino
1To Liv
1 måned siden · Engbo
10Danmark
1 måned, 11 dage siden · dino
16Chettoer
1 måned, 16 dage siden · Engbo
5Norges bjerge
1 måned, 17 dage siden · Engbo
74På'n igen.
1 måned, 29 dage siden · Engbo
0Otiumstol - anbefalinger
2 måneder siden · Machula T.
3Sonateform
2 måneder, 4 dage siden · Muhkovending
1hvilke lande, hvilke genrer?
2 måneder, 4 dage siden · Muhkovending
44Politiske ideologier anno 2019
2 måneder, 5 dage siden · Engbo
9Humor .
2 måneder, 10 dage siden · Engbo
5Udgivet novelle Inder
2 måneder, 13 dage siden · Birkmand
1Super-søger søges
2 måneder, 13 dage siden · Kattegat
18Hormonforstyrrende stoffer.
2 måneder, 16 dage siden · Stinapige
4Gætteleg
2 måneder, 18 dage siden · Polo
7Saxo.com
2 måneder, 27 dage siden · Lauhan
1Hvordan er Saxo Publish?
2 måneder, 28 dage siden · Paolosaks
12Nem mad til 1
2 måneder, 29 dage siden · Kattegat
3Udgivelse af digtsamling
3 måneder, 6 dage siden · Fink
8MODERSMÅLET
3 måneder, 6 dage siden · Engbo
3Entropi og evolution
3 måneder, 11 dage siden · dino
2Skrivegruppe Randers og omegn
3 måneder, 14 dage siden · Stinapige
121Hvad er du taknemmelig for i dag?
3 måneder, 16 dage siden · Engbo
0Lidt sjov med statestikken
4 måneder, 5 dage siden · knudkp
0Opfindelse til fyldepennen
4 måneder, 7 dage siden · Savanti
21Porno
4 måneder, 8 dage siden · Kåemer
8Voldtægter og overgreb
4 måneder, 11 dage siden · maryanna
3Hjælp til handling
4 måneder, 13 dage siden · Det Anonyme Pun...
20Korrekturlæsning
4 måneder, 13 dage siden · Filia
2Hvorfor ?
4 måneder, 16 dage siden · Brehmer

Religion, politik og samfund

30Kristendom
1 dag, 13 timer siden · Engbo
18Homofobi
5 dage siden · dino
23folkeafstemning
13 dage siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
21 dage siden · dino
74På'n igen.
1 måned, 29 dage siden · Engbo
44Politiske ideologier anno 2019
2 måneder, 5 dage siden · Engbo
121Hvad er du taknemmelig for i dag?
3 måneder, 16 dage siden · Engbo
82Tysklands ansvar
4 måneder, 19 dage siden · Engbo
8Bøn
4 måneder, 26 dage siden · Morpheus
32Politik .
6 måneder, 8 dage siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
6 måneder, 9 dage siden · dino
47At rejse er at leve?
6 måneder, 9 dage siden · Inghard
27Evolutions forskning.
6 måneder, 10 dage siden · Inghard
8Circumcisio.
6 måneder, 12 dage siden · dino
6Den nye EU aftale
6 måneder, 17 dage siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
6 måneder, 21 dage siden · Engbo
4Salme
8 måneder, 13 dage siden · Engbo
6Victoria
9 måneder siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
9 måneder, 8 dage siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
10 måneder, 3 dage siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
10 måneder, 23 dage siden · Engbo
9Sandhed
11 måneder siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
11 måneder, 1 dag siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
11 måneder, 19 dage siden · dino
67Burkaforbud
11 måneder, 26 dage siden · Kåemer
41Demokrati
11 måneder, 29 dage siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
1 år siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
1 år, 2 måneder siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
1 år, 2 måneder siden · dino
7Æblemostreglementet
1 år, 3 måneder siden · dino
5Før Adams tid.
1 år, 3 måneder siden · Engbo
59Den selektive etik.
1 år, 3 måneder siden · dino
31Spare på DR?
1 år, 4 måneder siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
1 år, 4 måneder siden · Engbo
0Land og by
1 år, 5 måneder siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
1 år, 5 måneder siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
1 år, 6 måneder siden · dino
22#metoo
1 år, 7 måneder siden · dino
109Selvforsvar
1 år, 8 måneder siden · thevoid
1Forbrugersamfund
1 år, 8 måneder siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
1 år, 8 måneder siden · Morpho
29ytringsfriheden
1 år, 11 måneder siden · thevoid
9Lokkeland-reality
1 år, 11 måneder siden · Morpho
10Fordomme
2 år siden · Kåemer
33Skyld
2 år siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
2 år siden · Engbo
7Flygtninge
2 år siden · Morpho
26det rød hvide flag
2 år siden · dino
13Koranen
2 år siden · Kåemer
53Skat
2 år siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
2 år siden · dino
11Normal
2 år siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
2 år siden · Engbo
58Udvisning
2 år siden · Kåemer