Religion, politik og samfund · Holdningsændring

94 svar
Senest opdateret 5 år siden · 8 bruger(e) deltager
5 år siden

Hvordan kan vi ændre flygtningenes holdning, så de kan forstå at kvinder i vores land ikke er at "tag selv bord" ?
Eller det en umulig opgave, da det var flest unge mænd der fyldte skærmen i flygtningestrømmen, eller er det journalisterne der laver skræmmekampagne.
Som jeg ser det, skal kvinder/piger i Danmark ikke ændre vaner, og ikke være naive men selv sige fra.

5 år siden
5 år siden

Hvor får du dog fra, at flygtningene betragter danske kvinder om et "tag selv bord"? De er vel forskellige, som alle andre mennesker.

Man kan ikke ændre andre menneskers holdninger, men nok sin egen. Flygtningene kommer vel med levemåden fra deres eget land, og det ændrer sig kun langsomt, hvis de bosætter sig her.

Flygtninge er mennesker der har ufattelige lidelser bag sig. At modtage dem med gæstfrihed og venlighed, er et godt middel til at ændre andres holdning, og skulle der være uheldige elementer og sker der ubehagelige ting, så har vi jo politi og myndigheder.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Det er ikke deres lidelser jeg negligérer og selvfølgelig skal vi drage omsorg for flygtninge i nød, men når de ord er skrevet Kåemer må vi erkende at vi i Europa har haft problemer med kvinder der er blevet krænkede.

5 år siden
5 år siden

Vi har altid haft et problem i Europa med kvinder, der bliver krænket o.o tror også at disse kvinder er ligeglade med, om overgrebet foretages af en mand fra den ene eller anden kultur - det er nok lige slemt uanset hvad.

Når det er sagt er der selvfølgelig nogle kulturelle aspekter, som nogen kommer med i bagagen, som ikke er hensigtsmæssige og har et negativt kvindesyn. Disse ting bekæmpes lettest gennem uddannelse, tror jeg. Uddannelse er nok om noget en af de hurtigste veje til god integration o.o
Jeg vil så også lige sige, at folks kulturer veksler lige så meget som vores egen. Hvis du tager til København ser du f.eks. nok et noget andet blik på homoseksuelle, end hvis du tog til de områder af Vestjylland, der er domineret af grupper som Indre Mission og Jehovas Vidner. Storbyer har ofte en befolkning, der er langt mere multikulturel og åbensindet end landområder, hvor befolkningen er mere homogen, og hvor udviklingen nogen gange ikke er nået så langt. Selv indenfor én kultur findes der mange forskelligheder - både lukkethed og åbenhed :3 Nogle gange får man derfor rådne æbler i en ellers god kasse

5 år siden
5 år siden

De flygtninge i Køln, der opførte sig på den måde som nytårs nat, er der al mulig grund til at fordømme. Men det betyder jo ikke, at vi skal fordømme flygtninge. Vi skal ikke frede muslimer i debatter; men vi skal ikke generalisere, fordi nogle opfører sig som denne nat i Køln.

Tyskerne, der har deres egen synder register, har dog prøvet lidt af hvert - der efter - jeg husker fra min soldater tid i Tyskland, at en overgang havde amerikanske soldater optrådte groft over for kvinder. Det førte til, at i lang tid kunne US soldater ikke gå alene.
Tyskerne var meget oprørte.

Sådan havde vi danske det slet ikke - nå, ja meget sjælendt - . Vi kunne sole os i, at have et godt forhold til tyskerne. Den dårlige opførsel ligger lige om hjørnet for mange. Når der er krig mht flygtninge strømme, så kommer de dårlige sider ofte til udtryk uanset den oprindelige kultur.
Så vi må finde ud af at afskaffe krigene og indføre en rekruttid i god opførsel.

5 år siden
5 år siden

Ja, hvis krigene blev afskaffet ville der ingen flygtninge være? Jo, de ville komme fra tid til anden alligevel. (Hungersnød osv.)

Folk er ofte meget bange for at generalisere, selv når der er fællesnævnere der ellers peger på visse generelle aspekter.
Kvindesynet hører sammen med den islamiske kultur hvor manden forherliges på kvindernes bekostning. Det er almindeligt i mellemøsten og det er legitimeret i deres hellige skrifter.
Det dumme svar på denne påstand er " jamen er en dansker der begår voldtægt så muslim?" Nej det er han ikke. Men voldtægt er ikke legitimeret i det nye testamente eller andre adfærdsregulerende skrifter hos os.
Så tendensen er til stede, og statistikkerne synes da også at bekræfte den højere incidens af uacceptable begivenhedeer i forhold til antallet af repræsentanter for bemeldte kultur/religion.

Derfor nytter det ikke kun at afvente konkrete sager og håndtere gerningsmænd som enkeltpersoner.
Skal vi for tusinde gang drage parallel til den tyske fortid, kan man jo hævde at tyskerne i perioden 1938-1945 ikke var voldelige generelt. Ethvert overfald skulle man da ligeledes bedømme ud fra konkrete personers adfærd. Men det ses at være åbenlyst forkert, for tyskernes voldelige adfærd hang sammen med deres forhold til nazismens ideologi. Skylden skal dermed i høj grad lægges på nazismen som sådan. Nazismen skal ikke frikendes med henvisning til at den enkelte tyske soldat skulle bedømmes personligt.

Men man skal da give folk en chance for at udfolde sig positivt. Alligevel skal man ikke være naiv med hensyn til begrebet integration. For nogle af de værste terroranslag i Europa blev begået af særdeles godt integrerede folk med gode menneskelige ressourcer.
Problemerne beror på visse muslimers ambitioner om at gøre islam til en magtfaktor i Europa. Og denne ambition oplyldes lettest hvis der er mange muslimer tilstede. Det gælder også selvom der er tale om helt almindelige muslimer og ikke ekstremister.
En præsts magt hviler på størrelsen af hans menighed, uanset de menige kirkegængeres religiøse "dybde."

Den indianske kultur fik ikke et ben til jorden i Amerika da europæerne kom. Disse indvandrere var for mange og for stærke. Og det lå dem uendelig fjernt at blive indianere. Og deres kristendom blev her endnu mere outreret end den hjemme i Europa.

Det er en klassisk humanistisk vinkel altid at se mennesker som enkeltpersoner. Det er socialismens modsætning, hvor gruppen, kollektivet vejer tungere end individet.
Det er måske et "civilisatorisk" tilbageskridt at koble sig på socialismens samfundsvinkel, med gruppevise kategoriseringer, men det er desværre nødvendigt at kaste denne, den rene humanismes kappe af os. Hvis vi vil overleve, også om hundrede år.
Man har sagt at i år 2050 er der ca 20% fremmede i DK. (Med mit forbehold for at fremmede også er østeuropæere, amerikanere osv.)
Hvor stort er i så fald problemet ved de 20% ? Det er jo kun en femtedel!?
Forkert! For en determineret og fertil ungdom har langt større gennemslagskraft i samfundet, i byen, på gaden end en gruppe ældre, infertile og nervøse folk, selvom denne gruppe er større.
en stærk 24 årig kan dominere et helt plejehjem med 80 beboere!
(Bare for at sætte sagen på spidsen.)
Man er nødt til at inkludere sådanne tankegange, selvom det er ubehageligt. Og derfor haster det med at bringe striden i Syrien til ophør. For som tingene er nu, forstår man jo godt at mange flygter derfra. Der er dog tydeligvis mange opportunister fra Afghanistan og Iran imellem de andre flygtninge. Mellemøsten eksporterer sit befolkingsoverskud. Det er sagen i helikopterperspektiv. Og det må vi forholde os til. Når historien skal skrives, skrives den af de overlevende, og den vil rumme deres syn på sagen.

Det kan have lange udsigter at lade flygtning rejse hjem til lande hvor freden er genoprettet. (Russerne synes bevidst at ville forværre flygtningekrisen.) Og derfor kan man nemt være enig med mette Frederiksen når hun taler om beskæftigelse fra dag ét.
Men tiden må være ovre hvor man blot deler danske statsborgerskaber ud, ud fra den tanke at "de der trykker danske pas skal jo også leve."

5 år siden
 
Viser kun 10 af i alt 94 indlæg
5 år siden

"Det er vanskeligt at forholde sig ligegyldigt til menneskelig lidelse. Men det går."

Det er fra en lille plakat nogen har sat på flaskekontaineren i vores gade. Rammende, ikke?

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Jeg tror ikke jeg kan ændre/ pådutte menneskers mening Kåemer, der tillægger du mig for stor tiltro.
I vores verden er det for mig en voksen verden vi lever i, børn skal lov at udvikle deres eget liv.
Virkeligheden er en anden for muslime flygtninge og migranter og deres regelsæt og vores ved jeg ikke om vi nogen sinde kan forene os med. Vh Hanna Fink

5 år siden
5 år siden

Kongebrev er en undtagelsestilstand som de fleste bifalder i tilfælde, hvor begge parter brændende ønsker ægteskab indgået.

Det er ikke nok at manden og hele familien ønsker sådant kongebrev, når det stadig er oplagt at den mindreårige pige ikke bliver spurgt og reelt har et frit valg, det vil blandt andet sige ved at hun trygt kan sige nej og få et godt liv selv hvis hun ikke ønsker ægteskabet.
På vilkår hvor pigen ikke har et reelt frit valg, vil kongebrevet blot være en blåstempling af shariaens principper, hvilket er ødelæggende for dette gode danske begreb.

5 år siden
5 år siden

Dino

Er Kongebrevet ikke et tegn på, at den blotte lov, aldersgrænsen, ikke altid svarer til virkeligheden, det levede liv.

I øvrigt er det efterhånden mit indtryk, at sharialoven fylder mere hos islams modstandere end hos muslimerne selv. Jeg tror muslimernes forhold til sharia svarer nogenlunde til jødernes forhold til moseloven. Nogen overholder den fanatisk, andre mere moderat, og for flertallet ligger den bare langt tilbage i bevidstheden, og der tænkes ikke på den i det daglige.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

#91 dino
Lad og lige slå et par ting fast.
Et lovligt udenlandsk indgået ægteskab med en mindreårig under 15 år er ifølge dansk lov ikke tilladt, og det kan derfor ikke opretholdes.
Konstaterer de kommunalt ansvarlige, at et sådan forhold eksistere, må de selvfølgelig gribe ind og bringe det til ophør. Det er deres simple pligt.
Hertil kræves ingen minister indgriben.
Er et ægteskab indgået under tvang ligegyldig alder over 15 år og nationalitet, er det ej heller tilladt i Danmark. Kommer de kommunalt ansvarlige sagsbehandlere undervejrs med et sådan forhold, kan de gribe ind og bringe den tvangsgifte under beskyttelse og anmelde de involverede til politiet for ulovlig tvang.
Så tager en dommer sig af sagen og sørger for at få den ordentlig belyst og de involverede straffede i henhold til landets love og paragraffer.
En besværlig proces?
Ja! - Men sådan fungerer en retsstat i et demokrati altså.
Den styres ikke af tilfældige ministre og politikkere, der i misforstået magtbrynde egenrådig skelner mellem ret og vrang.
Vi har vel ikke indført en dansk udgave af sharia, hvor de, der laver lovene, også udmønter dem i dom og straf.
Tilbage står så de udenlandsk lovligt indgåede ægteskaber, som også lovligt kunne være indgået her til lands.
Hvorfor i alverden skulle eller skal en popularitetssøgende minister stikke sin næse i det?

Med venlig hilsen
Kattegat

5 år siden
5 år siden

Kattegat - Det er jer klar over, og min snak om kongebrev angår kun dem der nærmer sig den normale aldersgrænse for voksne.

Jeg er enig i at en minister ikke behøver blande sig i lovenes normale praksis. Men man må også være opmærksom på at der i administrative led ofte sker lempelser på forskellig vis.
Spektakulære sager der skaber offentlige forargelse, som ægteslab med hvad vi kalder mindreårige er naturligvis egnede til at involvere en minister for området.
En minister er jo leder af et område, og kaldes der ikke ofte på lederskab?

Ang. disse ægteskaber ved vi jo at stimer af apologeter står klar til at udmelde at vi danskere ikke kan blande os i udenlandske kulturers normer. I hvert fald omkring muslimer. Med mormoner og nordiske gudsdyrkere ville et indgreb nok gå mere upåagtet hen.

5 år siden

Besvar debattråd

Debatten Holdningsændring er startet 08/02-2016 21:28 af Hanna Fink (Fink) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

9Brug af kommentarer?
1 time, 13 minutter siden · Pia Hansen
3926Dagens ord
1 dag, 5 timer siden · Aviaja
480Kontraster
2 dage siden · Savanti
2Efterlysning af serie
11 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
14 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
15 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
1 måned, 5 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
1 måned, 15 dage siden · Kafkaesque
2Skrivegruppe 45+
1 måned, 18 dage siden · HeleneHK
1Psykoterapi
1 måned, 24 dage siden · Kåemer
0Inspirationsråd til at skrive digte
2 måneder, 9 dage siden · belmindelig
21Skal vi starte et skrive- fortællef...
2 måneder, 11 dage siden · Anniina
20En udfordring med Den fede mand af ...
2 måneder, 13 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
2 måneder, 14 dage siden · Prem
2Navne
2 måneder, 15 dage siden · Engbo
94Dagens Had
2 måneder, 15 dage siden · Prem
74Ligheder
2 måneder, 16 dage siden · Prem
20Komplimenter
2 måneder, 17 dage siden · Prem
145Hvad er du taknemmelig for i dag?
2 måneder, 17 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
2 måneder, 19 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
2 måneder, 20 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
2 måneder, 20 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
2 måneder, 20 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
2 måneder, 23 dage siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
2 måneder, 26 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
2 måneder, 28 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
2 måneder, 29 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
3 måneder, 7 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
3 måneder, 9 dage siden · Aurelian
2opbygning
3 måneder, 10 dage siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
3 måneder, 11 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
3 måneder, 12 dage siden · mlsj
7Kalle er død
3 måneder, 12 dage siden · Pia Hansen
68Bibelen
3 måneder, 13 dage siden · Engbo
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
3 måneder, 16 dage siden · Kafkaesque

Religion, politik og samfund

145Hvad er du taknemmelig for i dag?
2 måneder, 17 dage siden · Prem
137Virus
4 måneder, 19 dage siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
6 måneder, 10 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
6 måneder, 13 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
6 måneder, 19 dage siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
7 måneder, 17 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
7 måneder, 19 dage siden · Engbo
11Metwo-two
8 måneder, 2 dage siden · dino
11668
8 måneder, 8 dage siden · Wernn
26JULEN
8 måneder, 13 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
9 måneder, 14 dage siden · dino
185Den frie verdens leder
10 måneder, 8 dage siden · Wernn
0Kringsat
10 måneder, 24 dage siden · Engbo
52Treenigheden
11 måneder, 29 dage siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 år, 2 måneder siden · Wernn
27SAS
1 år, 2 måneder siden · Morpheus
379Gud
1 år, 3 måneder siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
1 år, 3 måneder siden · dino
5Verdens økonomi
1 år, 4 måneder siden · dino
4Nytårstalen
1 år, 4 måneder siden · dino
117Statsborgerskab
1 år, 4 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
1 år, 4 måneder siden · dino
65Demokrati
1 år, 5 måneder siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 år, 5 måneder siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 år, 5 måneder siden · Wernn
109Homofobi
1 år, 5 måneder siden · leviP
5Pengetroen
1 år, 6 måneder siden · Wernn
19Lykke
1 år, 6 måneder siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
1 år, 6 måneder siden · Wernn
1Det store intet
1 år, 6 måneder siden · dino
0Sekterisk aggression
1 år, 7 måneder siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 7 måneder siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 9 måneder siden · Engbo
23folkeafstemning
1 år, 9 måneder siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
1 år, 9 måneder siden · dino