Religion, politik og samfund · I krig igen?

46 svar
Senest opdateret 5 år siden · 7 bruger(e) deltager
5 år siden

I krig igen mod IS? Kampfly? Hell, yes!

5 år siden
5 år siden

Men - hvad mener du? Jeg kan ikke læse din holdning ud fra den ene linje.

5 år siden
5 år siden

Jeg er enig dino. Jeg synes også man må udtrykke sig lidt tydeligere - efter bedste evne. Mere kan man jo ikke forlange.

Det overrasker selvfølgelig ikke dino, hvad jeg mener.. Jeg er enig med rigtig mange i, at IS er en grusom terror organisation.

Der for var jeg heller ikke enig i, at den blev støttet med våben og penge indtil man bestemte, at nu skulle den bekæmpes - altså IS. Vi bør ikke følge den amerikanske, kyniske metode, der synes at være et princip - lige fra Afghanistan til Irak, Libyen og nu altså her i Syrien.

Vi bør søge fred og gensidig dialog og udvikling, hvor det er muligt.
Det er meget, meget trist med den ligegyldighed, der er opstået, når det drejer sig om menneskeliv. NATO parterne synes ikke det drejer sig om, hvem eller hvad, der er ret; men bare kommer med en forklaring på hvad som helst, når det kommer fra NATO.

5 år siden
5 år siden

Det er samme problem som SMS det er ikke tydelig på skrift om det er ironi, eller ---
Jeg syntes man skal være tydelig på skrift ellers er dialog og debatten sten død. Vh. Hanna Fink

5 år siden
5 år siden

Men uanset Rolf Carlsen (Storyman)s oplæg, så er 53% af danskerne i mod køb af kampfly i den målestok, som nu er vedtaget.


Det siger en ny måling som Jyllands Posten har offentliggjort.
Bortset fra selve sagen siger det også noget om at kæmpe for, hvad, der er ret.

Fat mod I som kæmper for en god sag. Det gælder om at bruge rette ord med en god baggrund for at søge det, som mennesket inderst inde mener. Det er, efter min mening, målet med kunst og kultur.
Søg det bedste i mennesket, dyrk det bedste i samfundet, så det kan blive magt i stedet for den egoistiske drivkraft.

5 år siden
5 år siden

Danmark vedgik sit medansvar og deltog i at styrte Husseins Irak. Og trods den irakiske - egne - fejlslagne politik siden hen (med favorisering af shiamuslimerne i landet på suniernes bekostning og heraf opstået problem med IS kalifatdrømmen og hvad den medførte i regionen) har Danmark altså stadig vedgået et medansvar. Derfor deltog DK i kampagnen med anvendelse af nogle F16 fly og tilhørende menneskelig stab.
Når man idag igen taler om igen at tage del i affæren skyldes det tydeligvis at jobbet ikke er gjort færdigt. Trods ydet modstand fra vestens side er IS endnu i stand til at slå fra sig og det vil blive værre hvis IS får fred til at retablere sig.
Situationen d.d. er altså at de mænd og kvinder der endnu er fanger hos dem lades i stikken hvis vesten drosler ned og intet gør.
Tror man mon af torturofre og sexslaver er tilfredse med at man i vesten "er modstander af krig?" De piger der forsøgte at flygte og til straf fik benene hugget af - hvad mener de om sagen? Mener de også at "vi ikke skal føre en ulovlig krig i Mellemøsten?"
Det er sådan noget man i Danmark mener at have et medansvar for og derfor mener man (En del af danskerne) at vi stadig er forpligtet til at handle.

Men hvad skal sådanne handlinger bestå af? Jagerfly? (Det bliver indtil videre de gode gamle F16 der kommer på tale.) Eller skal man sende nogle NGO'ere derned for at føre dialog? Kan sådanne overbevise IS om at de har misforstået tingene? Og løber de evt. en enorm risiko for at bliver fanger selv?
For de er vel "spioner" som Daniel Rye? De er i hvert fald vantro!

Hvad synes jeg selv? Det er vigtigt at vi i i sådan debat lader vor egen holdning skinne klart igennem.
Jeg hælder nok til at Rusland, USA, de store lande i vesten bør enes om et fælles initiativ, som små lande som DK så kan tilslutte sig. Hvad med Sverige? De har da betydeligt større militære ressourcer end DK. Sverige er ganske vist ikke medlem af Nato. Men et initiativ der inkluderer Rusland er vel heller ikke et Natoinitiativ?
Når DK går i krig skyldes det kun at vi ligger hvor vi ligger - lunt i svinget! Dengang fjenden var vort naboland, var vi knapt så kausige. Det er lettere når vi ved at fjenden ikke sådan lige kan svare igen.
Vi har naturligvis gjort os sårbare i retning af terrorangreb. Det er jo ikke til at vide hvem blandt den herboende befolkning der pludselig kan få trang til at slå et slag for hjemstavnskulturen. Men det er danskernes egen skyld at vi er kommet i den situation. Så terrortruslen må vi finde os i. Og ikke blive så helligt forargede når det sker. Vi har os selv at takke for det. Det står ikke til at ændre. Men vi kunne til en start undlade at sætte nye rekorder i tildeling af asyl og statsborgerskab. Her mener jeg at statsministeren er lidt svag.

5 år siden
5 år siden

Situationen er bare ikke den du beskriver. Var den det, ville du jo bruge meget tid til at kritisere det handelsmæssige og kongelige samarbejde med Saudi Arabien
Du ville have raset da USA støttede IS - eller længere tilbage terroristerne i Afghanistan. Eller da samme samarbejde med Husein.

Al den kritik - såvel som afsløringer kommer ikke fra borgerlig side - her eller i den offentlige debat.
Der er dog det forbehold som vist at også de erfarne militærpersoner anderkender fejltagelserne.
Det er hårdt i forhold til kammeraters ofre at erkende, at krigen(e) har været til ingen nytte .- at de ansvarlige ledere har villedt igen, igen.

5 år siden
5 år siden

Engbo

"... vildledt igen, igen."

Det er altså et underligt, mistænkeliggørende sprog. Hvad skal det gøre godt for? er det ikke snarere mennesker som forsøger at løse nogle særdeles komplicerede konflikter, og som, da de jo er mennesker, sommetider laver fejl, også graverende fejl. Der er naturligvis diktatorer og diktatoriske systemer som vil have alle til at rette ind, så de kan skabe paradis. Det lykkes naturligvis aldrig. Jeg kender intet system hvor der ikke begås slemme fejl.

Det nærmeste vi kommer det ideelle system, er vel det vi selv lever i: den skandinaviske model. Men selv den har sine begrænsninger, hvilket er tydeligt nok, hvis vi søger at presse den ned over andre.

Og menneskelig egoisme på egne og på gruppers vegne findes i alle lande og i alle systemer. Et paradis vil det aldrig lykkes at skabe, og da slet ikke et verdensomfattende, men mindre kan gøre det, hvis vi hver for sig lægger den gode vilje til.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Kåemer
I alle systemer er der fejl. Kritik er nødvendig, og det bør man ikke forsømme - heller ikke blandt sine egne.

Jeg nævnte afsløringen for en kammerat om de henrettelsen polske officerer i begyndelsen af 2.Verdenskrig.
Det skulle være efter Stalins ordrer.
"Nå, ja," sagde han, "Stalin havde nok også fejl."
Helt bestemt. Hvis ellers den afsløring er rigtig, så kaldes det ikke fejl; men en forfærdelig forbrydelse.
Det samme mener jeg om de krige, vi har deltaget i fra Afghanistan til den nuværende beslutning mod Syrien.

Jeg tror nogle har stemt for, fordi de troede på sagen. Men fra den inderste kerne er det helt klart en forbrydelse og ikke en fejl - og slet ikke for sagens skyld.
Ja, jeg holder også langt på en skandinavisk model; men da bestemt ikke som en overgivelse. Det lyder mærkeligt i demokratiske kredse, når bare man følger strømmen. Det er ikke meningen med demokrati.

5 år siden
5 år siden

Engbo

Du har så vidt jeg kan se ganske ret i hvad du siger. Jeg synes bare, at når det kommer til realiteter, så kan det ofte være svært at skelne mellem hvad der er fejltagelser og hvad forbrydelser. Men denne skelnen bliver altså lettere, hvis man tager sine specielle politiske og ideologiske briller på. Men hvad bliver der da af virkeligheden? - Andre har jo nogle andre briller på, og ser naturligvis så sagerne noget anderledes.

Hvis man sætter sig overfladisk ind i verdensbegivenhederne, kan man godt tegne sig et billede af hvad der foregår, men jo grundigere man studerer det, jo mere kompliceret og uoverskueligt bliver det hele, og jeg skal i hvert fald nok vare mig for at udråbe nogen til helte og nogen til skurke.

Der er i det seneste udkommet nogle bøger om Hitler. Han er jo let at udpege som superskurken. Men kommer man rigtig nær på ham, så var han i grunden en ret sympatisk mand, der var en god arbejdsgiver for dem han havde nær sig, og som i det hele taget handlede med den bedste vilje. Tjah!

Kåemer

5 år siden
5 år siden
#10 Engbo

Kåemer Jo, Hitler var skyld i mindst 30.000 000 menneskers død mere end 6 mill. direkte udryddet + alle de ødelagte blandt egne og andre.
Men ellers var han da god nok.

Nu sætter både du og jeg navn på, for det var selvfølgelig den ideologi, han stod for, der var sagen til sympati og anti-.

Jeg mener man skal kæmpe - hermed skrive og handle - for de gode ting. Det at man alle steder møder tilbageslag forandrer ikke pligt eller inspiration. Prøv endnu en gang at læse Griffentfelts digt, han ridsede på ruden i sit fangetårn: "Da verden blev mig vred, da lærte jeg at kende.."

Nu taler han om sin gud; men der kunne lige så godt stå sagen. Sagen er lige så god på trods af andres eller "jeg selv," svigt. Gulerødder er ikke gode, hvis ikke de bliver dyrket, vandet mm. Det er demokratiet heller ikke.
Men så i øvrigt tak for du fra begyndelsen giver mig ret. Det er da en hjælp til at komme videre.

5 år siden
5 år siden

Ja, man kan faktisk godt være skyld i 30.000.000 menneskers død, og dog være et ordentligt menneske. Hitler så jo nok ikke selv et eneste af disse mennesker, og som så mange herskere gennem tiden har ment, har disse ofre været nødvendige for at det skulle blive godt i sidste ende. Hitler var en lille mand der var blevet hersker over en kæmpenation. Det kunne nok give en storhedsvanvid, samtidig med, at han dog stadig var denne lille ubetydelige mand.

Hvor mange menneskers elendighed er vi selv skyldige i, med hvad vi spiser og hvordan vi klæder os, ja, i hele vores levevis. Danmark har ikke mange naturlige ressourcer, alligevel kan vi leve som de rigeste i verden.

Skyld og ansvar er fleksible størrelser.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Det siges At Mao var skyld i mindst 70.000.000 menneskers død, endda i fredstid. Hvad kunne han ikke have drevet det til i en krig?
Men der er ledere, og der er følgere. Og det er som regel følgerne der står for selve handlingerne. Hitler selv har næppe øvet vold imod nogen. Men han havde et ansvar, når folk tydeligvis gjorde som han sagde.
Mon nogle vil hævde - jvf en anden kørende debat - at det ikke var nazismen som ideologi der var problemet, men at folk var korrupte og dermed ødelagde det?

5 år siden
5 år siden

Ordet nazisme er vel egentlig en forkortelse af nationalsocialisme, og så er det lige som om det bliver genkendeligt og rykker tæt på os selv, for nationalisme og socialisme er vel ikke så ukendt for os. Måske var det virkelig nazismen der var problemet, men den var jo igen opstået af forholdene efter første verdenskrig. Jeg tror ikke nazisme egentlig var ideologi, sådan som for eksempel kommunismen. Det var en bevægelse der udviklede sig til at blive nazisme. - Sådan har jeg i hvert fald forstået det.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Jeg ser nationalsocialismen som en totalitær bevægelse som socialismen. Og så er den national, hvor socialismen er international. (ifølge Lenin. Stalin forlod doktrinen om socialismens internationale nødvendighed.)
Tyskland blev et kapitalistisk, totalitært styre med en absolut ledelse gennem Føreren. Jødehadet var en tåbelig idiosynkrasi og Hitler synes at have været helt ude af stand til at forklare og dermed relativere sit personlige jødehad. Eller hvad? Benyttede han derimod bevidst jødehadet som kollektiv fjendebillede, der førte til accepten hos folk af almenmenneskelige og humanistiske kompromiser?

5 år siden
5 år siden
#15 Engbo

Socialisme betyder at overtage den magt som kapitalen har i dag - så kan du jo, dino - lige som visse andre påstå at kapitalisme er det samme som demokrati.
Det er nu let at vise at kapitalmagten er stærkere end demokratiet og de demokratiske beslutninger. Det er jo også derfor at emnet om krig igen helt klart beviser, hvad kapitalmagten vil have.

Men det er da passende, at fortælle Socialdemokraterne at demokratisk socialisme betyder totalitær styre.

Jo nazismen er totalitær. Det lægger de jo ikke selv skjul på. De går ind for føre princippet. De fremhæver den ariske race som overlegen andre folk/ideologier. Hitler sagde, at ungdommen skulle opdrages til at være grusomme - og med de fremstillinger vi har fået ud over oplevelsen - så kan man jo følge den udvikling i litteraturen og i kunsten.

Så der er ingen undskyldninger for folk som her, der skriver og har læst bøger til at oversætte ord på den måde, som man ser i den debat her.

5 år siden
5 år siden

Demokrati er i sin fulde betydning et ideal som nok ikke er muligt. Hvis en styreform er klart udemokratisk, som for eksempel enevælden, så vil dette styres antitese heller ikke (med større sandsynlighed) være et virkeligt demokrati.
Sandt demokrati er umuligt da mennesker er forskellige og ønsker noget forskelligt.
Et forsøg på en tilnærmelse er at der eksisterer et initiativ der sikrer at folk bliver spurgt, og man så derefter etablerer mulige ordninger der så tilgodeser så store grupper af mennesker som muligt. Så vil landet have love og regler der er tæt på mange mennesker.
Ordet socialisme lyder som demokrati, men er det som regel ikke. For i den slags lande er der en ledelse, et parti der tager patent på idealet og gennemtvinger et styre i forståelse hermed. De mennesker der mener noget andet er hidtil blevet behandlet på måder der absolut ikke stemmer med demokratiets idealer.
Man kan ikke lave et land hvor hver mand/kvinde gør hvad de vil. Men parlamentarismens princip: "En regering kan ikke sidde hvis den er i mindretal i et kabinetsspørgsmål" samt at befolkningen med fornuftigt korte mellemrum spørges om den styrende forsamlings sammensætning - er Jordens hidtil bedste forsøg på at etablere et demokrati, der ikke ramler sammen i et babylonisk kaos af folk der hele tiden vil styre selv, blot fordi "demokrati" betyder folkestyre.

5 år siden
5 år siden
#17 Engbo

Der er mange paradokser i udviklingen. Men på trods af tilbage slag og afvigelser er der alligevel en rød tråd i historien.

I min tid er der klart bevist, hvem der betalte den store pris, da folkestyret for alvor var i fare. Og vi ved jo også noget om, hvem der bekæmpede den demokratiske udvikling i Danmark.

Men overklassen er da blevet smartere. De bruger ofte ordet demokrati til forsvar for deres magt. Jyllandsposten kunne frimodigt skrive i 1930erne -" indrømmet, vi har aldrig været gift med demokratiet. Nej vi har ikke en gang gået med hende."
Eller i en debat: " Så lad os da slå ned på de marxistiske jøder."

5 år siden
5 år siden

Ja, har man ikke flere gode argumenter,kan altid trække det kort der hedder overklassen og underklassen. Nu har mit liv artet sig sådan at jeg har haft venner og bekendte i hele registeret. Jeg har været bedste venner med en baronesse og er kommet i hjemmet hos flere grever, og jeg er kommet sammen med folk fra det værste slum, og forskellen er såmænd ikke så stor. Der er behagelige og ubehagelige mennesker i alle klasser. Faktisk synes jeg slet ikke man kan tale om klasser. Det kunne man for hundrede år siden, men ikke i dag. Men naturligvis er der nogen der tjener flere penge end andre. Er de så overklasse?

Kåemer

5 år siden
5 år siden
#19 Engbo

Jeg forsøger da altid at være venner med alle, hvor det er muligt. Ligefrem flere grever kan jeg dog ikke skrive.

Men nej, jeg synes jeg har forsøgt ar svare på det spørgsmål før. En har egen hus og bil - en har en god accord - og jeg har ingen krav på de fisk, som min nabo fanger.
Men den virkelige overklasse er virkelig magtfuld - og kan du ikke se den, så kan du tro politikere kender deres begrænsninger på grund af den overklasse.
En ærlig statsminister sagde også, på grund af journalistens spørgsmål, om alt hvad han, statsministeren var blevet til: "Jamen mine muligheder som statsminister er slet ikke så stor, som de, der sidder i monopolerne."

Så er det da godt de er flinke og siger du til folk; men magtforholdet skal du ikke være i tvivl om, Kåemer. ... Engbo

5 år siden
5 år siden
#20

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

5 år siden
5 år siden

Engbo

Nu er det da sådan i vores del af verden at ingen politiker kan sidde længere end til næste valg, hvis han da ikke bliver genvalgt. Så nok har politikerne magt - det skal de jo have - men magten er da stærkt begrænset. Selv i det udskældte USA kan præsidenten kun sidde i sine fastlagte perioder. I modsætning til for eksempel Putin, som bliver siddende i det uendelige, på trods af at man vist også i Rusland har regler for hvor længe en statsleder kan sidde.

Selvfølgelig ligger en stor del af magten et andet sted end hos politikerne. Kapitalismen er jo efterhånden de fleste af os. Og politikerne gør dog noget for at få styr på kapitalen, som lige nu med Margrethe Vestager der går i clinch med de største kapitalmagter.

Jeg har ingen tro på, at vi nogensinde får skabt en perfekt verden, men er glad til, når tingene fungerer nogenlunde fredeligt.

Kåemer

5 år siden
5 år siden
#22 Engbo

Jamen det er da godt Kåemer, vi kan tale frit og ændre, det vi er utilfredse med og lige som mine forbundsfælder og modstandere af os, så prøver vi jo på at ændre - ud fra vore forudsætninger.

Jeg er helt uenig i, at tingene er gode nok som de er.
Når forretningsmanden bestemmer, at nu ved jeg hvad jeg har, så det er godt nok, som det er, så er det den sikre vej for tilbagegang.

Sådan er det også med demokratiet, hvis ikke vi videreudvikler, så går det tilbage. Den højeste og mere og mere nødvendige form for demokrati er socialisme.

Pengemagten skal underlægges stat, kollektiver. Det er nødvendigt så folk ikke skal drives i arbejdsløshed og krig. Det er også som noget nyt for des selvstændige håndværkere, jordbrugere, fisker og bønder.
De der var så bange for at miste deres selvstændighed, hvis socialismen kom, har for længst mistet deres jord og selvstændighed på grund af kapitalens magt.
Men først og sidst og værst er at vi sender ungdommen i krig for storkapitalens interesser. Det bør være et minus med tilfredsheden.

5 år siden
5 år siden

Engbo

Jeg har ikke sagt, at tingene er gode nok som de er, selvfølgelig er de ikke det,og jeg mener også at demokratiet skal videreudvikles.

Og du siger at "Pengemagten skal underlægges stat, kollektiver." Hvor i alverden har du det fra? Har du noget eksempel på at det vil fungere bedre end de nuværende systemer, eller er det et teoretisk fata morgana?

Som ung havde jeg et motto: "Du skal acceptere alt som det er, og sætte alt ind på at ændre det." Det er et paradoks, men i grunden er det stadig hvad jeg mener.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Kåemer #23
"Og du siger at "Pengemagten skal underlægges stat, kollektiver." Hvor i alverden har du det fra? Har du noget eksempel på at det vil fungere bedre end de nuværende systemer, eller er det et teoretisk fata morgana?"

Kåemer, der er da vist noget, der er undgået din opmærksomhed.
Indtil 1972 styrede Nationalbanken og Finansministeriet pengestrømmene i det danske samfund. Siden 1972 er det bankerne og andre finansielle grupperinger, der er enerådende på det område.
De kan i dag fuldstændig styre et lands økonomi, - og gør det...

Med venlig hilsen
Kattegat

5 år siden
5 år siden

Kattegat

Ja, der er mange ting jeg ikke ved, og dette er åbenbart et af dem. Kan du ikke uddybe dette lidt mere. Jeg suger gerne til mig.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

#25 Kåemer
Det var bare ment som en indskudt kommentar til emnet I diskuterede og ikke et forsøg på en afsporing.

En uddybende analyse af de finansielle parametre, der styrer den nationale og internationale økonomi vil også langt overstige mine evner og desuden også udfordre økonomer Verden over.

Lidt kan man dog udlede af de hændelser og oplevelser, den nære fortid har bragt.
Globaliseringen er den store udfordring eller måske fjende i en fremtidig verdensorden. Alt afhængig af, hvem man er, og hvor man er.
Globaliseringen har ændret handelsvilkårene i Verden radikalt. Vi vælter os i billig vin fra Australien; store bøffer fra Sydamerika, biler og elektronik fra Asien osv, osv.
Vore traditionelle hjemme- og nærmarkeder er udvidet til at dække hele Verden. Den internationale handel vokser meget stærkere end de nationale markeder. Det gør nationernes økonomiske relationer mere afhængige af andre landes økonomiske gøren og laden.
Vi ser det måske mest tydeligt i EU, hvor den økonomiske integration har medført et behov for den fælles valuta Euro.
Ser vi på kapitalen. Så er den hastighed pengene strømmer rundt i Verden vokset helt enorm de senere år. Valutavekslingen de forskellige møntsystemer imellem er i dag 60-80 gange større end handelen landene imellem.
Der er mange gode grunde til det, men handel med værdipapirer og spekulationspenge er en væsentlig del af denne enorme pengestrøm.
Det gør det vanskeligt for ikke at sige umuligt for den enkelte stat at styre penge- og valutapolitikken. Opstår den situation at spekulanterne søger væk fra et lands valuta og statspapirer, kan de fremtvinge en devaluering eller det, der er værre. - Ligner det noget vi har oplevet?
Dertil kommer de mere kreative finansielle modeller, banker og finanshuse udviklede op gennem sidste århundrede og stadig arbejder med gør national styring af pengestrømmene umulig.
Ligger man dertil de multinationale selskabers udhuling af skatteprovenuet for de enkelte lande, så forstår man godt G20 landenes bekymring for udviklingen.
Dog er der ingen grund til bekymring. Vi ved jo godt, at her i Danmark intet ondt kan vederfares os. Vi har jo det bedste og klogeste af alle samfund...
Med venlig hilsen
Kattegat

5 år siden
5 år siden

Kattegat

Jeg opfatter ikke dine indlæg som afsporing, men som et bidrag til at forstå hvad der foregår i verden. Jeg studsede da du to gange nævnte årstallet 1972, som om det på en eller anden måde var et skæringspunkt.

At pengestrømmene mellem landene er uoverskuelig ved jeg jo godt. Jeg tror ikke hverken politikere eller økonomer har fuldt overblik. Det er som om der er sat en udvikling i gang som nu vokser helt af sig selv, uden at nogen kan kontrollere den. Ender det i kaos? Måske.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

#27 Kåemer
I 1972 trådte vi ind i EU og dermed ind globaliseringens tidsalder, hvor vi accepterede arbejdskraftens og kapitalens fri bevægelighed over landegrænserne.
Den søger man nu begrænset på forskellig vis for arbejdskraftens vedkommende, medens kapitalen stadig kan flyde derhen, hvor de store konglomerater slipper billigst om ved skattebyrden via deres store interne handel egne selskaber imellem.
Kaos er ikke det der beskriver situationen, Aggressiv skatteplanlægning dækker noget bedre.

Med venlig hilsen
Kattegat

5 år siden
5 år siden

Kattegat

Nåja, 1972 var naturligvis da vi trådte ind i EU. Det har jeg nu hele tiden syntes var godt. Mon ikke kapitalen havde styret også uden EU? - Er det EU vi skal bekæmpe, eller skal det bare som alle organisationer udvikle sig.

Jeg har jo oplevet besættelsen, selvom jeg kun var et barn, men jeg husker klart tiden lige efter. Jeg husker det store behov for internationalt samarbejde, gerne gennem en nordisk union og videre til en europæisk. Og idealet var jo FN. Det synes jeg sådan set stadig, men jeg ved så vist alt om menneskelige organisationers fejlbarlighed, og hvordan der altid vil være nogen til at udnytte dem til egen (indbildte) fordel.

Kåemer

5 år siden
5 år siden
#30 Engbo

Den der ikke kan vælge,
af hvilken vej han skal gå
ender som sten på den trappe,
de andre kan træde på. (Scharnberg.)

Der kan være mange veje og stier. Men det vigtigste i samfundslivet er nu parti for eller i mod undertrykkelse. Men politik er ikke en kasse; men skal dyrke af levende mennesker - også ufuldkomne med mange fejl.

Man bør alligevel vælge. Venligst Engbo

5 år siden
5 år siden

Engbo

Javist bør vi vælge. Hele livet består jo af forskellige valg. Hvilke valg er så rigtige og hvilke forkerte? Det er på ingen måde enkelt, men det er bedre at vælge forkert end slet ikke at vælge.

Kåemer

5 år siden
5 år siden
#32 Engbo

Ja, på trods af god vilje, kan man godt vælge forkert.

Men det er ikke med vilje, når jeg ikke kan dy mig for i tankerne - at sætte folk ind i en historisk tråd (bås?) Når jeg ser nogle , der gentager faren ved socialisme, så minder det mig om Bernstof, der sagde: "Hvis bønderne får deres frihed, så vil staten skælve i sin grundvold."
Eller kongen til krav om demokrati: "Vi alene vide, hvad der tjener jer til fred." Der kunne også samles udpluk, der advarede mod kvinders og de unges stemmeret.
Det sidder dybt i mange, at de der har formået at samle sig stor kapital og
ejendom, også er de bedste til at styre folket.
På trods af vi har bladet langt i historien må forklaringen vel være at verden stadig er ung.
Ung må verden endnu være som Nordahl Grieg kaldte sin bog. Venligst Engbo

5 år siden
5 år siden

Engbo

Ja, man kan sagtens påvise dumme udtalelser og handlinger af kloge folk, og man kan jo altid være bagklog.

Det kan da godt være, at den rendyrkede socialisme er svaret på verdens svære problemer. Men jeg savner beviser på, at det vil kunne fungere. Og mennesker vil jo altid være mennesker uanset hvilket system der regerer. Hvordan skal man få lavet noget der vil tilfredsstille - hvis man da ikke vil eksterminere alle dem der ikke passer ind. Det er jo forsøgt mange steder i verden og til alle tider, og hvad har det hjulpet?

Kåemer

5 år siden
5 år siden
#34 Engbo

Det er sandt. Historiens hjul kører langsomt - og ofte med tragiske tilbageslag.

Men jeg vil da lige gøre opmærksom på, at vi dog ikke har slaveri længere. Engang var det præsters pligt at fortælle slaverne, at nogen mennesker var skabt til at være herrer, andre til at tjene dem. Jeg husker også sætningen ved filmens slutning om Struenze: På trods af Struenze blev halshugget og de humane love afskaffet, så blev hans ideer dog til lov relativt få år efter.

Vi har da heller ikke herremandsvælde mere og som vi beviser her må vi udtrykke os frit.

Så selv om de gamle undertrykkelsesmidler stadig findes i det skjulte. Så har vi da beviser for at ting kan ændres - at det nytter at kæmpe for det, vi har kært.

Så selvfølgelig skal vi forsætte kampen mod krig og undertrykkelse.

5 år siden
5 år siden

Engbo

Ja, historiens hjul kører - frem og tilbage på en gang, På nogle områder er der store fremskridt, på andre tilbagegang, således at vi i øjeblikket står på afgrundens rand. Nå, det har vi måske altid gjort, men jeg synes nu nok der er særlig mange trusler netop nu.

Jeg har svært ved at sætte min lid til utopier og ideologier. De er udmærkede til inspiration, men duer ikke til realpolitik. Det er rigtigt, at socialismen har betydet en hel del for den positive side af udviklingen, men det har kapitalismen også. Det vi har i vores del af verden er vel en blanding af socialisme og kapitalisme, og selvom det ikke er nogen perfekt blanding, så er det svært at se noget der fungerer bedre.

Rendyrket socialisme, uha, uha! Rendyrket kapitalisme, Uha, uha, uha!

Kåemer

5 år siden
5 år siden
#36 Engbo

"...blanding af socialisme og kapitalisme, og selvom det ikke er nogen perfekt blanding, så er det svært at se noget der fungerer bedre." Kåemer

Jeg prøver også at nyde alle livets goder; men jeg har det ikke godt med at vi er i krig, og vi fører krigspropaganda basseret på bevist løgn. Det mindste man kan gøre er da at afsløre og protestere. ( Vi har stadig ikke formået at få oplægsholderen til at uddybe sin mening.) --Engbo

5 år siden
5 år siden

Jeg var ikke sarkastisk. Vi bør tage vores del af slæbet og ikke bare lade Peshmerga og andre dø for os. Det er vores fælles fjende. De er brutale, umenneskelige og er en dødskult, der ikke fortjener at være på jordens overflade. Tusinder er fordrevne og døde på grund af dem. Der kan være forskellige agendaer og holdninger, men ikke at stå sammen og hjælpe - både os selv og dem som dør for os - det er både umenneskeligt og himmelråbende naivt. Der er jo dem, som per automatik er i mod på grund af deres grundholdninger, men at de overhovedet kan se sig selv i spejlet om morgenen fatter jeg ikke. Så hell yes, selvfølgelig skal vi i krig igen. Og efter min mening skal der tropper på jorden. Ikke kun i luften.

5 år siden
5 år siden
#38 Engbo

Det er godt at få ren besked, Storyman.
Mente du også det samme, da USA støttede IS med våben og penge?
Hvad mener du om problemet med Tyrkiet, der både kæmper og handler mod/med IS?
Hvad mener du om problemerne med kurderne som også kæmper mod IS og samtidig bliver bekæmpet af de, der er allierede i den kamp.

Det er bare eksempler.
Tilsvarende kan nævens i alle de nyere krige vi deltager i. Vi handler med de værste barbarer og skal samtidig forstå, at slige skal udslettes...?

Håber du stadig vil deltage i din debat ..
Venligst Engbo

5 år siden
5 år siden

Tænkte nok du ville gøre det til et spørgsmål om USA. Lidt typisk, Engbo. Situationen er noget rod - og Tyrkiet opfører sig afskyeligt. Tror ikke USA har støttet IS, men under alle omstændigheder er min kommentar overhovedet ikke speciel USA venlig. Den er anti IS. De skal udryddes og det er vores pligt at hjælpe. Tænk på Yazidierne, kurderne, syrere og irakerne. Jeg tror bare gerne de vil have hjælp også selvom der står USAF på vingerne af bombeflyene.

5 år siden
5 år siden

For mig at se så vil det nok være muligt med militære midler at pacificere ISIS i en periode, men intet tyder på, at den som bevægelse kan nedkæmpes.
Jeg vil mene, at den eneste vej går gennem total politisk og økonomisk isolation af såvel ISIS, som deres støtter.
Det virkede i Sydafrika.
En sådan isolering ville jo indbefatte bl.a. Saudierne og tyrkerne.
Det har desværre nok ingen gang på jorden, så Verden må så affinde sig med endnu en omgang "retfærdig" krig.
Men hva'? Bare den holdes langt fra vores baghave.

Med venlig hilsen
Kattegat

5 år siden
5 år siden
#41 Engbo

Storyman
IS blev meget direkte skabt af USA. Du kan afvise. Men prøv at undersøge. Det kan ikke være dig ligegyldigt om vore unge skal kæmpe med livet som indsats for sådanne bevidste løgne.
Der eksisterede ingen IS for tre år siden. IS er dyrket - og er det forkert hvad f.eks jeg skriver. Hvad er da sandheden?

Hvis NATO var det fællesskab for demokrati, som påstås - hvorfor vil vi da finde os i den vedvarende taktik som er brugt i Vietnam; Chile, Afghanistan Irak osv . nok til at tegne et billede?

På forhånd tak for svaret Engbo

5 år siden
5 år siden

Engbo

Du har tidligere skrevet: " Historiens hjul kører langsomt - og ofte med tragiske tilbageslag."

Sådan er det. Jeg ved godt at det er mennesker der skaber udviklingen, men er det ikke sjældent, at det en enkeltpersoner eller særlige grupper af mennesker der skaber udviklingen og dermed historien? Det virker nærmest som et stort hjul der kører hen over alle gode og onde viljer.

Tror du virkelig der har siddet nogen i USA's regering, eller i nogen anden vestlig regering, der bevidst har siddet og skabt IS sådan som den er. Er den ikke snarere blevet til ved mange forskellige beslutninger og handlinger, hvoraf en del sikkert har været tåbelige og andre kloge, men som så har resulteret i en udvikling som ingen har kunnet styre. Historiens hjul.

Det er som om nogen tror, at toppolitikere er halvguder, og når det så viser sig, at det er de ikke, så må de være djævle. I virkeligheden er de ikke meget anderledes end du og jeg. De allerfleste er redelige mennesker, der gør deres arbejde så godt de kan, men naturligvis kommer de sommetider til kort.

Og de systemer de arbejder i? Tjah, de består igen af mennesker og er derfor i udvikling hele tiden - til det bedre og det værre.

Kåemer

5 år siden
5 år siden
#43 Engbo

Kåemer
Ja, ikke bare historiens hjul; men også forståelsen arbejder langsomt. Jeg skal ikke gentage, hvad jeg har skrevet tidligere om Chile; Afghanstan Vietnam men mon ikke vi begge kan huske de nyheder, der sagde noget andet før de slette handlinger.
Da kuppet mht. i Chile blev afsløret som iværksat af CIA, så skrev aviserne ikke: Undskyld, der tog vi fejl.

Vore allierede vidste at afsløringerne kun var midlertidige problemer. De forsatte bare linjen, som vi ser. Men det er rigtigt, at de uhyre, som blev dyrket på her og der var beregnet til den påståede fjende; men de vendte sig mod deres herre.
Det er jo en logik, vi ser andre steder på livsvejen. Vore dårlige sider rammer ofte os selv, selvom du gerningerne var tiltænkt andre.

5 år siden
5 år siden

Nato har ikke i sig selv noget med demokrati eller anden styreform at gøre. Det er en fælles, nordatlantisk forsvarspagt.
Vietnam, Chile, Afghanistan var ikke Natooperationer.

Jeg tror ikke at IS blev skabt af USA på den måde at nogle amerikanere har sagt: "Nu skal vi have stablet noget IS på benene, så vore våbenfabrikker igen kan få noget at rive i."
Men IS er nok nogle kræfter, der blomstrede (hvis det er det rette ord) op i kølvandet på Husseins fald og shiaislams magtovertagelse i Irak samt de rørte vande der opstod i Syrien sammen med almene tendenser rettet imod de gamle ledere, som Gadaffi(Libyen) og Assad.
Drømmen om et magtfuldt kalifat er gammel og eksisterer nok vidt og bredt i den muslimske verden.

5 år siden
5 år siden

Engbo - Cui bono? Hvad skulle USA have ud af at skabe sig selv en fjende som IS? Det lyder som en konspirationsteori, lidt a la 9/11 var USA's egen handling og den falske månelanding. Men den galej, er du måske også på? Nu er det jo under alle omstændigheder din påstand at IS er skabt af USA, så du har jo naturligvis dokumentation fra uafhængige kilder til at underbygge det med? Indtil da tillader jeg mig at være tvivlende og undlade at lade det påvirke min holdning til at vi har forpligtelse til at deltage i den mission der har til formål at fjerne en barbarisk organisation som vilkårligt myrder kvinder, børn og ældre - gerne under grusomme former. Ikke siden nazi-tiden har der været så klart defineret en universel fjende for verdenssamfundet. Og dengang som nu måtte man tage et problem af gangen. Først IS - og så må vi se hvad vi gør ved dine venners ven, Assad. Jeg synes, du lader din politiske grundholdning og had til USA, skygge for dit klarsyn. Der kan ikke være nogen som helst tvivl om blandt civiliserede mennesker, at IS skal udryddes. For menneskehedens skyld.

5 år siden
5 år siden
#46 Engbo

Den bedste måde at skaffe dokumentation på er nu at spørge, de der ved noget.
"De" behøver bestemt ikke at dele min mening. Hvis det er forbigået dig, så har et par stykker med krigserfaring fra både Afghanistan og Irak udtrykt sig om den krig, der kun har bragt ofre; men ingen resultater.

Kommunisternes rolle i Syrien ligner i princippet dem i Danmark under besættelsen. De blev dømt af danske myndigheder i samarbejde med de tyske besættere; men kæmpede for det demokrati, der havde udstødt dem.

Det er en linje som er dyrket på mange måder i historien. De danske fredløse blev også anderkendt, da tyske fribyttere hærgede i Danmark i 14 - 1500 - . de var de effektive i kampen og da der blev fred og normale tilstande igen, så kunne de fredløse forfølges igen.

Den gamle Assad havde også forbudt kommunisterne.
Nu kunne de bruges igen.
For mig at se, er det sandheden, de udtrykker. I sidste uge var der en redegørelse fra fmd for Syriens K. parti.
Den kan du læse I ARBEJDEREN. Før du forkaster - så prøv at spøge andre, som du regner for pålidelige, om det er sandt.

Til sidst. Jeg har bestemt ingen amerikaner had. Jeg elsker Steinbech, Hemingway og de millioner i borgerettigheds foreninger og mange flere.

5 år siden

Besvar debattråd

Debatten I krig igen? er startet 16/04-2016 22:37 af Rolf Carlsen (Storyman) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

4008Dagens ord
3 timer, 32 minutter siden · Savanti
4Troen og kirken
4 dage siden · Engbo
6Teater stykke
7 dage siden · Nicolas Jessen
21Lykke
13 dage siden · Inghard
149Hvad er du taknemmelig for i dag?
13 dage siden · Inghard
4superhelt vs superskurk?
14 dage siden · Engbo
25Skal vi starte et skrive- fortællef...
18 dage siden · MariaMolgaard
11Hvad inspirerer dig
18 dage siden · MariaMolgaard
2Skrive-software?
20 dage siden · Mons1957
0Internationalt
1 måned, 3 dage siden · Savanti
492Kontraster
1 måned, 3 dage siden · Engbo
0Søger læsere!
1 måned, 17 dage siden · turkdaddy
9Transgender
1 måned, 24 dage siden · Eddie
75Bibelen
1 måned, 25 dage siden · Engbo
4Skrivegruppe 45+
2 måneder, 5 dage siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
2 måneder, 5 dage siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
2 måneder, 6 dage siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
2 måneder, 12 dage siden · Anita A
2Efterlysning af serie
3 måneder, 2 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
3 måneder, 5 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
3 måneder, 7 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
3 måneder, 27 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
4 måneder, 6 dage siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
5 måneder, 1 dag siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
5 måneder, 5 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
5 måneder, 6 dage siden · Prem
2Navne
5 måneder, 6 dage siden · Engbo
74Ligheder
5 måneder, 8 dage siden · Prem
20Komplimenter
5 måneder, 8 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
5 måneder, 10 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
5 måneder, 11 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
5 måneder, 11 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
5 måneder, 11 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
5 måneder, 15 dage siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
5 måneder, 17 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
5 måneder, 20 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
5 måneder, 20 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
5 måneder, 28 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
6 måneder, 1 dag siden · Aurelian
2opbygning
6 måneder, 1 dag siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
6 måneder, 2 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
6 måneder, 3 dage siden · mlsj
7Kalle er død
6 måneder, 4 dage siden · Pia Hansen
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
6 måneder, 7 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
6 måneder, 8 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
6 måneder, 8 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
6 måneder, 10 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
6 måneder, 12 dage siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
6 måneder, 13 dage siden · Ormstunge
52Skrivegruppe søges - København og o...
6 måneder, 14 dage siden · Clara de N
123Dagens Vits
6 måneder, 15 dage siden · Savanti
3Ja ja, ser man det.
6 måneder, 20 dage siden · dino
3Betalæsere søges til fantasy roman
6 måneder, 23 dage siden · dino
2jeg søger feedback
6 måneder, 29 dage siden · Ormstunge
10Hvilken sprogstil foretrækker i?
7 måneder, 3 dage siden · hermanøv
137Virus
7 måneder, 11 dage siden · dino
1Mangler kritik
7 måneder, 19 dage siden · Nicolas Jessen
13Hvorfor kan jeg ikke det samme som ...
7 måneder, 21 dage siden · dino
4Sparring på krimi-roman
7 måneder, 21 dage siden · Emilsch
12Kynisk frelse
7 måneder, 27 dage siden · Wernn
20Hvad hedder det modsatte
7 måneder, 29 dage siden · Wernn
3En læser(e) søges til noveller
8 måneder, 1 dag siden · Michael But
27Godt man ikke kan
8 måneder, 12 dage siden · Wernn
50Liv andre steder?
8 måneder, 16 dage siden · Wernn
33Din dag.
8 måneder, 19 dage siden · smukkehjerte
157Læserbreve
8 måneder, 20 dage siden · Savanti
7Arbejde og bil
8 måneder, 29 dage siden · Wernn
46Big Brother Is Watching You!
9 måneder, 2 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
9 måneder, 4 dage siden · Wernn
0Finding Forrester
9 måneder, 8 dage siden · Kafkaesque
9skrive start hjælp
9 måneder, 10 dage siden · Prem
5Jalousi kontra .
9 måneder, 11 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
9 måneder, 11 dage siden · Savanti
4Hvad hedder det når
9 måneder, 15 dage siden · Savanti
14Brugt, misbrugt, udnyttet og udmyge...
9 måneder, 20 dage siden · Wernn
8Meddelelse
9 måneder, 21 dage siden · Engbo
105Skyder de; fordi, der er krig?
10 måneder, 9 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
10 måneder, 10 dage siden · Engbo
8Etik af begrænsninger for tekst
10 måneder, 17 dage siden · Emeli
11Metwo-two
10 måneder, 23 dage siden · dino
17Down to Earth . Med zac efron.
10 måneder, 24 dage siden · Wernn
18Kunst og digte
10 måneder, 28 dage siden · Engbo
30Hvad er meningen med
10 måneder, 28 dage siden · Wernn
11668
10 måneder, 29 dage siden · Wernn
26JULEN
11 måneder, 5 dage siden · Wernn
4Sortering af dagbog
11 måneder, 6 dage siden · Prem
32Er kunst mulig eller umulig?
11 måneder, 7 dage siden · Prem
11Hvem er du?
11 måneder, 7 dage siden · Prem
64Lykken
11 måneder, 8 dage siden · Prem
5Livsbane . Livsveje. Livsvalg.
11 måneder, 12 dage siden · Savanti
4Hvornår er en tekst mest for børn?
11 måneder, 13 dage siden · Pia Hansen
33Hvem er du? Personality
11 måneder, 21 dage siden · Wernn
11Bestillingsforfattere?
11 måneder, 26 dage siden · dino
4Det primitive holdbare.
1 år, 4 dage siden · Fink
3Det filosofiske hjørne.
1 år siden · Savanti
14Aftægtens objektive problem
1 år siden · dino
2Musik fænomen.
1 år siden · Savanti
12Nicht diese Töne...noch eimal.
1 år siden · dino
0Søger råd vedr. redaktørhjælp
1 år siden · melberg
8Spansk
1 år siden · Savanti
4Dans
1 år siden · dino
11Råd søges om tid til at skrive
1 år siden · JacobScribus
6Tips og tricks til skriveprocessen
1 år siden · JacobScribus
4Hobbitten
1 år siden · Kafkaesque
18Forstyrrende elementer i læsning
1 år siden · JohannesB
2Teknisk: Kan ikke publicere drabble...
1 år siden · Filia
185Den frie verdens leder
1 år, 1 måned siden · Wernn
10Noget teknisk
1 år, 1 måned siden · mariebeck
3Lidt snak om Fyldepennen
1 år, 1 måned siden · Prem
0Kringsat
1 år, 1 måned siden · Engbo

Religion, politik og samfund

4Troen og kirken
4 dage siden · Engbo
21Lykke
13 dage siden · Inghard
149Hvad er du taknemmelig for i dag?
13 dage siden · Inghard
137Virus
7 måneder, 11 dage siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
9 måneder, 2 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
9 måneder, 4 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
9 måneder, 11 dage siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
10 måneder, 9 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
10 måneder, 10 dage siden · Engbo
11Metwo-two
10 måneder, 23 dage siden · dino
11668
10 måneder, 29 dage siden · Wernn
26JULEN
11 måneder, 5 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
1 år siden · dino
185Den frie verdens leder
1 år, 1 måned siden · Wernn
0Kringsat
1 år, 1 måned siden · Engbo
52Treenigheden
1 år, 2 måneder siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 år, 5 måneder siden · Wernn
27SAS
1 år, 5 måneder siden · Morpheus
379Gud
1 år, 6 måneder siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
1 år, 6 måneder siden · dino
5Verdens økonomi
1 år, 6 måneder siden · dino
4Nytårstalen
1 år, 7 måneder siden · dino
117Statsborgerskab
1 år, 7 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
1 år, 7 måneder siden · dino
65Demokrati
1 år, 7 måneder siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 år, 8 måneder siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 år, 8 måneder siden · Wernn
109Homofobi
1 år, 8 måneder siden · leviP
5Pengetroen
1 år, 9 måneder siden · Wernn
53Politiske ideologier anno 2019
1 år, 9 måneder siden · Wernn
1Det store intet
1 år, 9 måneder siden · dino
0Sekterisk aggression
1 år, 10 måneder siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 10 måneder siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 11 måneder siden · Engbo
23folkeafstemning
2 år siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
2 år siden · dino
74På'n igen.
2 år siden · Engbo
82Tysklands ansvar
2 år siden · Engbo
8Bøn
2 år siden · Morpheus
32Politik .
2 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
2 år siden · dino
47At rejse er at leve?
2 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
2 år siden · Inghard
8Circumcisio.
2 år siden · dino
6Den nye EU aftale
2 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
2 år siden · Engbo
4Salme
2 år siden · Engbo
6Victoria
2 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
2 år siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
2 år siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
2 år siden · Engbo
9Sandhed
2 år siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
2 år siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
2 år siden · dino
67Burkaforbud
2 år siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
3 år siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
3 år siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
3 år siden · dino
7Æblemostreglementet
3 år siden · dino
5Før Adams tid.
3 år siden · Engbo
59Den selektive etik.
3 år siden · dino
31Spare på DR?
3 år siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
3 år siden · Engbo
0Land og by
3 år siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
3 år siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
3 år siden · dino
22#metoo
3 år siden · dino
109Selvforsvar
3 år siden · thevoid
1Forbrugersamfund
3 år siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
3 år siden · Morpho
29ytringsfriheden
3 år siden · thevoid
9Lokkeland-reality
3 år siden · Morpho
10Fordomme
3 år siden · Kåemer
33Skyld
4 år siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
4 år siden · Engbo
7Flygtninge
4 år siden · Morpho
26det rød hvide flag
4 år siden · dino
13Koranen
4 år siden · Kåemer
53Skat
4 år siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
4 år siden · dino
11Normal
4 år siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
4 år siden · Engbo
58Udvisning
4 år siden · Kåemer
1FNs Menneskeretserklæring
4 år siden · Kåemer
5Finansloven
4 år siden · Kattegat
5Et eventyr
4 år siden · Kåemer
26Paven i Malmö
4 år siden · Engbo
5Snarligt valg?
4 år siden · Engbo
4Døgnets drab.
4 år siden · Fink
3Målsætninger
4 år siden · Kattegat
76Danske værdier?
4 år siden · Engbo
1Uha fri os fra mennesker
4 år siden · Kåemer
53Mærkedag
4 år siden · Kåemer
16Sprog-udslettelse og danske værdier
4 år siden · dino
13velfærds farisære i tugthuset port
4 år siden · Villain
6Journalistik eller?
4 år siden · Kattegat
9Frivillig arbejde.
5 år siden · Fink
10Hverdagsracisme
5 år siden · Tilbudsavislæse...
62Ikke til at komme udenom.
5 år siden · Engbo
17Homofobi
5 år siden · dino
0Hjemmehjælp
5 år siden · Kåemer
13Grundlov
5 år siden · Engbo
8Danmark Frit
5 år siden · Engbo
3Siemens Wind Power
5 år siden · Fink
46I krig igen?
5 år siden · Engbo
23Skattesnyd
5 år siden · Engbo
20Afsløringer
5 år siden · Engbo
8Burka
5 år siden · dino
19Nu har jeg fået nok!
5 år siden · westendahl
1Varme politiske kartofler
5 år siden · Engbo