Religion, politik og samfund · Grundlov

13 svar
Senest opdateret 5 år siden · 4 bruger(e) deltager
5 år siden

Idag har vi Grundlovsdag, og jeg har hørt statsministerens tale. Den var ok. som jeg ser det. Hans Engell påpegede derefter at den ikkemindst handlede om værdipolitik. Var det ment som kritik? I så fald må jeg sige at hvis man ikke skulle tale om værdipolitik på netop denne dag, hvornår skal man da?
Men til sagen!
Nogle har rottet sig sammen og udtalt at man bør slå et slag for bevarelse af ytringsfriheden. Den fra Grundloven så kære ret. Og jeg må sige at det er da pænt af dem!
Men mon ikke at disse så pludseligt for ytringsfriheden brændende sjæle skulle være de samme som for nogle år siden under den såkaldte "Muhammedkrise" slog til lyd for en begrænsning af ytringsfriheden, da det var vigtigere at bevare den gode tone?
Så - hvad mener de? Har det mon noget at gøre med hvem der ytrer sig? Og hvem ytringerne kunne tænkes at støde?

Det har efter min mening aldrig været tilladt at ytre hvad som helst offentligt. Hvis ytringer direkte fører til vold og uro kan der skrides ind. Sådan tror jeg det altid har været.
Hvis humanistiske katastrofer i tidligere tiders Tyskland kunne være undgået ved at begrænse Hitlers ytringer - ville man så ikke have gjort det? Selvom det havde begrænset hans ytringsfrihed? Det tror jeg man ville. For der var en klar forbindelse imellem hans ytringer og handlinger begået af SA, SS og Gestapo.
Hvis der i Danmark i vor tid er en tydelig sammenhæng imellem imamers tale om hellig krig og deres tilhøreres dragen på ulovligt felttog, så har vi vel samme situation? (Dog i langt mindre målestok)
Hvis en ytring medfører en ulovlig handling, bliver også ytringen ulovlig. Det er det man i regeringen prøver at håndhæve. Det er der intet nyt i. Kun at det aktuelt har nået en størrelse der kræver indskriden.
Hvis nu en grønlandsk præst i Danmark overtalte unge grønlændere til at rejse til Nuuk for med våben at oprette et anderledes styre der - ville man så ikke også skride ind imod præsten hvis det var klart at hans talegaver havde indflydelse på øget kriminalitet i Nuuk?

5 år siden
5 år siden

Fint oplæg. Ja en ytring har nogle konsekvenser. Godt som skidt. Vi skal passe på ytringsretten...og tage følgerne...godt som skidt. Hellere det end intet og lukket land.
Poul

5 år siden
5 år siden

Statsministern talte også om at kærligheden til fædrelandet var det vigtigste.

Ja, fint skriver dino; men det er bare det ved den udtalelse, som jeg godt kunne være enig i, at det er det modsatte han og øvrige ledere gør.

De sælger ud af rettigheder. Det er godt at fejre grundloven. Det gør jeg også altid - har gjort lige fra den gang, at hestevogne kom i stribevis med de, bonden havde givet plads til - og til - fra 1972 af i Folkebevægelsen mod EU.

Andre love står over Danmarks Riges Grundlov. Så det er især mindet om...der fejres.
Venstre har glemt fortidens Venstre, der hvor venstremænd kæmpede for demokratiet mod Højre og kongemagt. en gang folket (venstre) dannede skytte foreninger, for at forsvare sig mod gendarmerne, der ville undertrykke demokratiet.
Men det er jo ikke så sært, at der nu om dage går tilbage for nutidens Højre, som nu kalder sig Det Konservative Folkeparti.
For Venstre udfylder jo den rolle ganske godt.

Det er flere; men her må nævnes Folkebevægelsen mod EU, der svarer til det Venstre en gang var. "De tro'de at hjertebånd kan briste - og de tro'de a glemmes kan vor ret."
Men vi har jo lige sagt nej.

5 år siden
5 år siden

Jeg synes bare, Engbo, at gamle dages politik ikke helt giver svar på vor tids problemer. Den tid du henviser til - Venstres kamp imod Højre - rummede jo slet ikke vor tids konflikter.

Nogle gange må man drage et taktisk skridt tilbage. Hvis vi giver for megen plads til et system der sætter fjerne landes religiøse tanker i det danske førersæde - så kan vi først for alvor se frem til begrænsninger af ytringsfriheden.
Man siger at "reaktionære kræfter vil beskære Grundloven."
Folk fra det meningsdannende, kulturradikale parnas synes intet at fatte. De bor i Gentofte og danner deres (og helst også vi andres) meninger ud fra ideale forestillinger der intet rummer af forstand på de veje som samfundet kan gå hvis man ikke vågner op og ser virkeligheden i øjnene.
De er ofte højt uddannede, men fremtræder som veltalende idioter. Og den dag tingene er gået galt vil de være de første til at vaske deres hænder.

5 år siden
5 år siden

Her den 5. juni fejrede Danmark så vores Grundlov. Alle Folketingets partier og deres fremmeste personligheder havde travlt med at lovprise og hylde denne vores allesammens garanti for frihed og tryghed som borgere i et frit og demokratisk land.
Hvert år på denne dag mindes jeg mere, end jeg fejrer.
Jeg mindes den 22. august 1941, hvor Folketinget enstemmigt i strid mod Grundloven med tilbagevirkende kraft vedtog loven om forbuddet mod kommunistiske foreninger og kommunistisk virksomhed.
Det blod, som medlemmerne af de nuværende gamle partier dengang oversprøjtede vores Grundlov med, er for længst størknet og den røde farve falmet, men stanken hænger stadig ved dem...
Deres værdisæt kom klart til udtryk i den forløbne uge med vedtagelsen af Imam loven.
I marts måned meddelte Lars Løkke, at han i kampen mod radikale imamer var rede til udfordre grænserne for retsstatens og Grundlovens garantier.
Så meget respekt for vores Grundlov og retsstatsprincipper fra den mand, der gør sig til af at være liberalismens bannerfører her til lands...
Vi må så håbe, at han og hans støtter i den lovgivning har holdt sig indenfor rammerne, men det er så op til vore "frie" domstole at afgøre. Vi kan så bede til, at dommerstanden har lært af fortidens ærestab.
Tilbage står den interessante konstatering, at såvel Venstre som Dansk Folkeparti under Muhammed krisen uden et eneste forbehold forsvarede vore frihedsrettigheder og ytringsfrihed - for i dag at forsvare et angreb på selvsamme principper.
Man går ind for dem, når man er enig i de fremsatte ytringer, men er parat til at udfordre såvel retsstatsprincipperne som Grundloven, når de byder en imod.
Det sætter i mine øjne unægtelig Lars Løkkes og andres værdipolitiske udsagn i et skarpt relief.
Rendyrket opportunisme.

Med venlig hilsen
Kattegat

5 år siden
5 år siden

"Den tid du henviser til - Venstres kamp imod Højre - rummede jo slet ikke vor tids konflikter." Jo, dino.

Mange ting er sket siden da; men overklassen kræver stadig rettigheder over de arbejdsskabte værdier. De økonomiske stærkeste vil stadig have mere.

Demokratiet er en floskel for dem.
Vi bør forsætte den demokratiske kamp, som Venstre stod for og ikke bruge de opnåede resultater til at bilde sig ind, at vi nu tilhøre overklassen og fornægter sit tilhørsforhold til klassen.

5 år siden
5 år siden

"Den tid du henviser til - Venstres kamp imod Højre - rummede jo slet ikke vor tids konflikter." - skriver dino. Jo, det synes jeg bestemt det rummer, dino. Det er meget direkte, at højre kæmper for at de økonomiske stærkeste skal have flere af de arbejdsskabte værdier - det er så direkte, så hvis man skal have politisk indflydelse, så skal man have mange penge for at belære de ringest stillede om, at de skal have mindre for ellers tager de økonomiske stærkeste smuglerne fra dem Den rige som har mange får skal have den fattigste eneste lam, for ellers smækker han brødkassen i. Sådan er det nuværende højres (som kaldes Venstre) moral. Jeg bor ikke i Gentofte og jeg er den typiske arbejdsmand

5 år siden
5 år siden

Undskyld min tekst og Fyldepennens side forsvandt men jeg skrev.

Jeg kunne ikke kalde den frem igen. Så skrev jeg den om - og som i ser var pludselige det hele ufærdige der. Jeg håber det giver lidt mening for de overbærende.

5 år siden
5 år siden

Tak for svarene. Til Kattegat: Jeg husker ikke (var ikke født dengang), men ved besked med tiden fra den gang den radikale udenrigsminister anlagde en opportunistisk politik ud fra de faktisk meget farlige omstændigheder der var lagt på Danmark af en totalitær og antidemokratisk filosofi, som til vor ulempe besad tilstrækkelig magt til at tvinge deres vilje igennem.
Den religiøse bevægelse der idag opfordrer til hellig krig er også imod demokratiet. Forskellen er at den endnu ikke besidder samme magt som fyrrenes besættelsesmagt. Og det er det man på Christiansborg søger at undgå med vor tids indskrænkninger. Selvom de radikale som sædvanlig i den ideale og rene friheds navn stiller sig på de totalitæres side.

Det handler om at forsvare Danmark. Og som enhver ordentlig venstreorienteret udmærket godt ved, må man zigzagge sig vej til målet. Når den frie danske tanke skal frem, må man forsvare ytringsfriheden.
Når nogen forfægter fremmede religiøse og totalitære tankegange og tydeligt viser en ambition om at lade disse blive styrende for livet i vort land fremover, så må denne ytringsfrihed gives modstand. Fordi der er påvist en kobling imellem ord og handling. (Udsendelse af "krigere" til deltagelse i IS' krigshandlinger) Det har nemlig altid været forbudt.
Racisme er forbudt. Men man præker jødehad og opfordrer til drap på jøder. Det er sådan noget man vil have stoppet med de nye regler. Men det er I altså imod.

I fra venstrefløjen forholder jer også taktisk til sagen. (Bild mig ikke andet ind!) I har selv støttet systemer der undertrykkede ytringsfriheden. I synes bare at glemme at religiøse fanatikere ikke kan fordrage ugudelige socialister.
Det er fint nok at have åbent sind, åbne døre og åbne grænser. Men når ugræs fyger over hegnet ...

5 år siden
5 år siden

#8 dino.
Ja dino! - Jeg går glad og gerne - indtil videre - ind for et forsvar af vores frihed og retten til at ytre sig.

Det gør jeg med baggrund i såvel historiske som nutidige erfaringer og tendenser.

Det gør jeg, synes jeg da selv, med valide argumenter, der understøtter min holdning og ikke mindst mine følelser for sagen.

Det gør jeg, selv om jeg af nogle, som er uenige med mig, bliver tillagt holdninger og politisk observans med det ene formål at miskreditere min argumentation.

Det gør jeg, fordi det stadig er muligt at give udtryk for et forsvar af friheden til at ytre sig indenfor de af den nuværende lovgivnings fastsatte rammer...

Det gør jeg, da ingen ved, hvor længe det er muligt.
Tendenserne rundt i Europa tyder på, at lyden af frihedens klokker snart kan bringes til tavshed igen.

Jeg medgiver dig dino, at du ikke var født sidste gang, vi her til lands var bundet på hånd og ånd.
Det var jeg selv kun lige. Jeg ved ikke med dig, men selv har jeg oplevet følgerne af den formørkelse, som krigen og efterkrigsårene medførte at fortielser og meningsundertrykkelse.
Den tid ønsker jeg bestemt ikke tilbage og vil kæmpe imod, at det sker.

Til slut bare dette citat, som fejlagtig tillægges Voltaire, men som udmærket kan bruges i denne forbindelse om ytringsfrihed.
"Jeg er uenig i, hvad De siger, men jeg vil forsvare til døden Deres ret til at sige det"

Med venlig hilsen
Kattegat.

5 år siden
5 år siden

Ja, Voltaire var noget for sig! Og det er let at hente hans heltemod op af hatten, for ingen forventer at blive taget på ordet.'
Prøv at sige noget farligt, Kattegat. Voltaire er en gratis omgang.

Jeg går ind for ytringsfrihed, inden for rammerne af vores injurielovgivning.
Men jeg siger, at hvis en far siger til sine børn: "Gå hen i Irma og stjæl en kasse øl!" Så har han drevet sin ytringsfrihed for vidt. For børnene gør det jo!
Og hvis en imam siger: "Det er jeres hellige pligt at gribe til våben i denne sag" - og det så faktisk sker - så må man også sætte spørgsmål ved imamens taleret. Eller bede ham gemme sin tale til han står i et land hvor den slags er commes il faut.

Men det synes du altså ikke, Kattegat. Og det er jo din egen sag.
Personligt kan jeg også godt leve med at folk holder religiøse taler. Hvis de tager konsekvensen. Det vil sige: De må selv finansiere deres levned. De er uenige i det danske demokrati. Så burde det være en æressag ikke at tage imod forsørgelse fra det danske bistandssystem. Og de unge mænd de sender til fremmede slagmarker skal have inddraget deres pas og nægtes adgang til DK igen. Det ville være en fair og "mandig" måde at gøre tingene på. Og ikke det radikale, humanistiske laden stå til.
Alt går i Danmark! Selv statsfjendtlige uhyrligheder bliver omklamret af humanistiske klynkehoveder.
Selv er jeg ikke særlig sej. Men jeg er heller ikke en politiker der angler efter ministergage og magt.

5 år siden
5 år siden

#10 dino
Mon Voltaire syntes, at hans kamp for ytringsfrihed var en gratis omgang?
Det var den i mine øjne ikke. Den har gjort det muligt for mig at udtrykke min modstand mod de holdninger og de mennesker, der strider imod mit eget ståsted og menneskesyn. Det kan jeg gøre endnu - takket være ham.
Den dag kan komme, hvor humanistiske klynkehoveder ikke mere kan komme til orde uden at risikere; liv, ære og velfærd.
I dag er det endnu ufarligt for mig og ligesindede, men den dag, hvor bagstræbets mørke måske atter vil sænke sig, vil jeg helt sikkert stikke piben ind.
Thi jeg ved kun alt for godt, hvad der i min tid er sket med de mennesker, der har forsvaret deres idealer mod de reaktionæres frihedsbegreber.

I øvrigt vil jeg anbefale dig at læse følgende paragraffer i straffeloven; § 140, § 268, § 133, § 226b og
§ 264d. Her burde du måske især nærlæse § 268.
Du vil så se, at alle eksemplerne i dit indlæg, så rigeligt er dækket ind af allerede eksisterende lovgivning. En lovgivning som jeg i modsætning, hvad du åbenbart mener, fuldt ud kan tilslutte mig.
Angående dit indlægs mere polemiske slutbemærkninger vil jeg undlade at kommentere dem, da de ingen relevans har for emnet vi debatterer her.

Med venlig hilsen
Kattegat

5 år siden
5 år siden

Det er ikke det der står i mit indlæg.
Jeg har fuld respekt for Voltaires holdning. Han levede i en tid hvor ytringsfrihed var en "by i Rusland." Det er DIN brug af ham jeg kalder en gratis omgang. For du stiller dig på det sikres side. Du løber ingen risiko ved at forsvare hvad du forsvarer. (Jvf. Lars Hedegaard.)

Jeg er generelt glad for vor lovgivning, selv uden (din) dybere detailkendskab. Den repræsenterer fornuftige spilleregler for et folk der inden for visse rimelige marginer ønsker at spille efter dem. Men når vi trues af tendenser der fundamentalt angriber de frihedsidealer som vi er vokset op med, er der risici ved lige så fundamentalt at fastholde alle regler uden nuancer.

Jeg ser det som en brødfabrik der har den regel, at alle kan hente brød gratis. Men hvis der kommer en person som møder op i en lastbil og tømmer fabrikken, fordi gratis jo er gratis - så tvinges man til at ændre på reglerne.

Det er forbudt for folk i DK at rejse til fremmede lande og - hvad de nu gør i Syrien - og så vende hjem og udgøre en terrortrussel.
Hvis imamers ytringer direkte virker fremmende på sådan ulovlig aktivitet, så bør disse også forbydes.
For ytring og handling må jo ses i sammenhæng.

Jeg vil slutte med dette: Hvis en kristen, amerikansk talende kirke indoktrinerede nogle til at lave en "Anders Breivik," så tvivler jeg på at du ville se med samme venlige øjne på denne aktivitet. "Og være villig til at gå i døden for at forsvare deres ytringsfrihed."
Men det er min rent personlige tvivl. Jeg skal intet postulere derom.

5 år siden
5 år siden
#13 Engbo

Jeg har nu set, at det med at gå i krig - eller opfordre til krig for fremmede er noget man har svært ved at diskutere åbent - både til højre og venstre.

Måske er det fordi der er sympati, der svinger fordi man holder med den ene elle anden part. Fra højre side kan man ikke rigtig tage stilling, for de der har meldt sig til Fremmedlegionen kunne jo frit prale af deres bedrifter både personligt og i blade.

De der kæmpede for det spanske demokrati blev straffet. Samtidig - eller tæt på kunne man med gode ord sende Frikorps Danmark til Rusland. ind til verdens situationen ændrede sig - så straffede man samme.
Jeg mener at man grundlæggene skal forbyde fremmed krigstjeneste - også fordi man er magtesløs, når den man har vejledt/villedt, drages til ansvar.
Man skal ikke lede i fristelse.

5 år siden

Besvar debattråd

Debatten Grundlov er startet 05/06-2016 12:06 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

4008Dagens ord
1 time, 41 minutter siden · Savanti
4Troen og kirken
4 dage siden · Engbo
6Teater stykke
7 dage siden · Nicolas Jessen
21Lykke
13 dage siden · Inghard
149Hvad er du taknemmelig for i dag?
13 dage siden · Inghard
4superhelt vs superskurk?
14 dage siden · Engbo
25Skal vi starte et skrive- fortællef...
18 dage siden · MariaMolgaard
11Hvad inspirerer dig
18 dage siden · MariaMolgaard
2Skrive-software?
20 dage siden · Mons1957
0Internationalt
1 måned, 3 dage siden · Savanti
492Kontraster
1 måned, 3 dage siden · Engbo
0Søger læsere!
1 måned, 17 dage siden · turkdaddy
9Transgender
1 måned, 24 dage siden · Eddie
75Bibelen
1 måned, 25 dage siden · Engbo
4Skrivegruppe 45+
2 måneder, 5 dage siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
2 måneder, 5 dage siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
2 måneder, 6 dage siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
2 måneder, 12 dage siden · Anita A
2Efterlysning af serie
3 måneder, 2 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
3 måneder, 5 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
3 måneder, 7 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
3 måneder, 27 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
4 måneder, 6 dage siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
5 måneder, 1 dag siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
5 måneder, 5 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
5 måneder, 5 dage siden · Prem
2Navne
5 måneder, 6 dage siden · Engbo
74Ligheder
5 måneder, 8 dage siden · Prem
20Komplimenter
5 måneder, 8 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
5 måneder, 10 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
5 måneder, 11 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
5 måneder, 11 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
5 måneder, 11 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
5 måneder, 15 dage siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
5 måneder, 17 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
5 måneder, 20 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
5 måneder, 20 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
5 måneder, 28 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
6 måneder siden · Aurelian
2opbygning
6 måneder, 1 dag siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
6 måneder, 2 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
6 måneder, 3 dage siden · mlsj
7Kalle er død
6 måneder, 4 dage siden · Pia Hansen
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
6 måneder, 7 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
6 måneder, 8 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
6 måneder, 8 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
6 måneder, 10 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
6 måneder, 12 dage siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
6 måneder, 13 dage siden · Ormstunge
52Skrivegruppe søges - København og o...
6 måneder, 14 dage siden · Clara de N
123Dagens Vits
6 måneder, 15 dage siden · Savanti

Religion, politik og samfund

4Troen og kirken
4 dage siden · Engbo
21Lykke
13 dage siden · Inghard
149Hvad er du taknemmelig for i dag?
13 dage siden · Inghard
137Virus
7 måneder, 11 dage siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
9 måneder, 2 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
9 måneder, 4 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
9 måneder, 11 dage siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
10 måneder, 9 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
10 måneder, 10 dage siden · Engbo
11Metwo-two
10 måneder, 23 dage siden · dino
11668
10 måneder, 29 dage siden · Wernn
26JULEN
11 måneder, 5 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
1 år siden · dino
185Den frie verdens leder
1 år siden · Wernn
0Kringsat
1 år, 1 måned siden · Engbo
52Treenigheden
1 år, 2 måneder siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 år, 5 måneder siden · Wernn
27SAS
1 år, 5 måneder siden · Morpheus
379Gud
1 år, 6 måneder siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
1 år, 6 måneder siden · dino
5Verdens økonomi
1 år, 6 måneder siden · dino
4Nytårstalen
1 år, 7 måneder siden · dino
117Statsborgerskab
1 år, 7 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
1 år, 7 måneder siden · dino
65Demokrati
1 år, 7 måneder siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 år, 8 måneder siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 år, 8 måneder siden · Wernn
109Homofobi
1 år, 8 måneder siden · leviP
5Pengetroen
1 år, 9 måneder siden · Wernn
53Politiske ideologier anno 2019
1 år, 9 måneder siden · Wernn
1Det store intet
1 år, 9 måneder siden · dino
0Sekterisk aggression
1 år, 10 måneder siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 10 måneder siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 11 måneder siden · Engbo
23folkeafstemning
2 år siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
2 år siden · dino
74På'n igen.
2 år siden · Engbo
82Tysklands ansvar
2 år siden · Engbo
8Bøn
2 år siden · Morpheus
32Politik .
2 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
2 år siden · dino
47At rejse er at leve?
2 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
2 år siden · Inghard
8Circumcisio.
2 år siden · dino
6Den nye EU aftale
2 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
2 år siden · Engbo
4Salme
2 år siden · Engbo
6Victoria
2 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
2 år siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
2 år siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
2 år siden · Engbo