Religion, politik og samfund · Homofobi

17 svar
Senest opdateret 1 år, 9 måneder siden · dino, Marie Alexander, Kåemer, Crackpigen, Kattegat, Ace63
1 år, 9 måneder siden

- har altid været der. Fra Sodomas dage til idag og overalt på Jorden. Og den stammer fra menneskenes organisation i mindre grupper, som - hvor store lande de end har sluttet sig sammen i - der har hængt sammen med familien og den gennem avl af børn sikrede fremtid.
Det handler i sidste ende om Maslows behovspyramide. Overalt, og gennem tiderne har homoseksualitet været en alvorlig trussel imod slægtens overlevelse.
Når vi i vores moderne verden delvist har kæmpet os ud af homofobiens skygge er det fordi vores velstand har muliggjort en anden organisation af samfundet, hvor hver families avl af børn ikke længere er strengt nødvendig. Det er ikke længere strengt nødvendigt at undertrykke eller endog dræbe homoseksuelle som værende vederstyggelige forbrydere for at samfundet skal kunne fungere økonomisk og socialt.
Det betyder ikke at alt er fryd og gammen. Der findes også i vor verden mange der ikke har det særlig godt, når de ser homofile nærme sig kærligt i det offentlige rum. Men det sindssyge raseri der kan føre til vold og ligefrem massemord - som aktuelt i Orlando Florida - er blevet trængt stærkt tilbage.
Men det uhyggelige massemord fortæller os at der lige under overfladen af den pæne samfundsfernis endnu findes had til det anderledes.
Vi ved at der i andre lande sker officielle henrettelse af homoseksuelle fordi det ifølge forfatningen der er forbudt og en forbrydelse der ikke findes tilgivelse for.

Derfor skal vi da heller ikke forbavses over at sådant had kan opstå, når folk fra lande der siden tidernes morgen i ubrudt linje har hadet homoseksualiteten ind i deres inderste hjertekamre bevæger sig fra den slags lande op til vore lande, hvor vi ellers under stort besvær har fået fravristet Fanden sin magt til at lade hadet styre showet.
Det har sig egen logik at multikulturelle samfund er samfund hvor folk mener forskelligt om forskelligt ting. Hvis vor egen målestok skulle gælde, ville det jo ikke være et multikulturelt samfund.
I det multikulturelle samfund må man acceptere multible holdninger. Ellers skal man ikke lave det multikulturelle samfund. Det er den med at blæse, mens man har mel i munden.

Vi ved godt er problemet er mere komplekst. For vi kan sagtens forestille os at en hvid kristen fundamentalist også kunne have gjort noget i den retning. Allerede længe før der kom muslimer til USA var det farligt at skilte med sin homoseksualitet. Vi kender jo filmen "Brokeback Mountain," Der viser noget sådant, og mon ikke denne film taler sandt i sin postulering af intolerancen der og dengang? (Til de der ikke har set den: den ene af de to fyre dør til slut. Han bliver myrdet pga sin homoseksualitet.)
Og derfor (at drab også kunne ske ved ikke-muslimske personer) støder problemet sammen med det om den lette adgang til våben derovre.
Nogle forsvarer princippet om ret til at eje våben med at hvis der havde været nogle andre bevæbnede til stede, kunne de have stoppet morderen før det gik så galt. Isoleret set kan det godt være rigtigt.
Men der kan indvendes noget imod det argument, for den liberale våbenlov. For i sin konsekvens ville det argument betyde at hvis blot alle gik rundt med en pistol altid, ville ingen blive dræbt nogensinde. Det er vel klart at det ikke kan passe! Og hvor fedt ville samfundslivet være hvis alle skulle gå bevæbnet rundt altid? Der er jo netop mange der trods retten til at eje våben ikke er bevæbnet altid. Og de er sårbare overfor dem der ER bevæbnede, som vi erfarer fra Orlando. Hvad havde det hjulpet at alle natklubgæsterne havde pistoler liggende derhjemme? De har dem jo ikke med ud på dansegulvet!

Afskaffelsen af homofobien er et langt sejt træk. Lige så langt og sejt som afskaffelsen af alle de andre problemer der er i verden. De der ser homoseksualitet som noget unaturligt har gode kort på hånden. For de kan ty til det evigt rigtige argument: Hvis alle var homoseksuelle, ville vi alle være uddøde for årtusinder siden.
Men der findes så meget der er unaturligt! Biler er også unaturlige. Skal vi derfor ødelægge dem alle og afskaffe al bilkørsel?
Er vitaminpiller naturlige? Skal vi derfor forbyde dem?
Gid alle folk ville stille sig selv det spørgsmål: "Hvis det nu var mig selv der var anderledes - ville jeg så ikke tro på min ret til at eksistere?"
Der vil altid være privatpersoner der vil være imod homoseksualitet. Men det er altså op ad bakke at der findes lande hvor homofobien ligefrem er skrevet ind i forfatningen, endnu i vor tid. Religionen har en stor del af skylden. For den synes særdeles ofte at være med i billedet hver gang nogle handler på ekstreme måder. Men ikke religionen alene! En Breivik kunne jo have handlet ud fra seksualpolitiske motiver i stedet for socialpolitiske. Det behøver ikke have noget med religion at gøre. Men statistikken peger på religion som en flittig medspiller. For jeg tror at de fleste homofobe i verden bruger religion som argument for deres holdning. Det hører til den kulturelle substans de er vokset op i.
Til trods for at det ovenfor nævnte "evige" argument faktisk er biologisk.

1 år, 9 måneder siden
1 år, 9 måneder siden

Det kan ikke hedde: " Hvis alle var homoseksuelle, ville vi alle være uddøde for årtusinder siden." - Masser af homoseksuelle har børn. Det burde hedde: "Hvis alle var barnløse ..." men det er jo så selvfølgeligt, at det er banalt. Mange er barnløse af andre grunde end homoseksualitet, uden at de møder fordømmelse af den grund.

Det er et langt oplæg du har lavet, Dino. Hvor skal man dog tage fat? - Nå, dette må være nok foreløbig. Men bare vent. Der kommer mere.

Kåemer

1 år, 9 måneder siden
1 år, 9 måneder siden

Ja, Kåemer - men hvis alle var homoseksuelle, var der jo ingen der havde avlet børnene. Men avl af børn uden sex er mest noget der er kommet i de moderne tider.
Kan vi ikke være enige om at hvis Adam og Eva havde været bøsse og lesbisk, var der ikke kommet bukser af det skind? Og jeg tror at mennesket havde levet meget længe førend man forstod at børn faktisk havde noget med sex at gøre.

Men jeg kan godt forstå hvis homoseksuelle ikke kan vedgå selv den mindste indvending imod det.
Men jeg ser sådan på det at vi alle må acceptere visse kompromisser. Hvis vi skal gøre op med den massive intolerance imod homoseksualiteten, så må selv de homoseksuelle erkende at de - lige som heteroerne - heller ikke er fuldendte i enhver henseende.
Men igen - jeg kan godt forstå at det er irriterende som homoseksuel at skulle se sig som noget der skal accepteres og tilgives, men i bund og grund ikke er helt så korrekt og naturligt som de heteroseksuelle. Man vil ikke accepteres og tilgives. Man vil 100% emanciperes.
Jeg er heller ikke normal på alle måder. Men jeg accepterer det som en unormalitet. Jeg tror ikke at det ville være godt hvis alle var som jeg.
Skal tolerancen nyde fremme må man appellere til tvivlerne! Som i alle andre valgsituationer. Og der er rigtig mange mennesker der er søde og rare og gerne tolererer homoseksuelle. Men de har en antydning af tvivl om at homoseksualitet er 100% lige så rigtigt som heteroseksualiteten. I den arabiske verden hvor homofobien er udbredt - hvordan skal man få dem på sin side? Rigtigt! Ved at udvise en vis forsigtighed. Ikke ved at braldre op om at de på alle måder har misforstået alting. Det kan være klogt at tage tingene i rækkefølge: Først tilgivelse, så tolerance og siden fuld accept og ligestilling. Også hos os kom tingene trinvist!

Hvad der konkret er vigtigere, mener jeg - er - hvad skal vi gøre ved det? Altså det i Orlando?
Trump plumpede i og tog straks munden fuld. Det var nok en taktisk brøler. For det vil svække ham senere, selv omkring de ting der kunne være rigtige i hans argument.
Er han overhovedet kendt for en kæmpe indsats for generelt at forsvare homoseksualiteten? På det punkt tror jeg Fru Clinton står stærkere.
Men jeg er enig med Pittelkov/Jespersen i at islamisk terrorisme er islamisk terrorisme uandet hvilke psykologiske mekanismer der kan ligge begravet i gerningsmanden. En nazibøddel frikendes jo heller ikke med henvisning til at han som dreng fik en lussing af en jødisk skolelærer.
På det punkt har Trump ret! Han taber bare gevinsten ved at jokke i spinaten.

1 år, 9 måneder siden
1 år, 9 måneder siden

Dino

Hvis Adam og Eva havde været homoseksuelle, havde de nok fundet ud af at få børn alligevel. Trangen til at få børn er ikke helt den samme som den seksuelle tiltrækning. Jeg selv har ganske vist kun én søn, men jeg har fire børnebørn, så i den retning har jeg vist gjort min samfundspligt.

Jeg har aldrig haft noget særlig ønske om at være normal. I den korte (men vigtige) periode i mit liv hvor jeg forsøgte det gik det grueligt galt. Siden har jeg så levet helt som det passede mig. At det så efterhånden er blevet meget normalt skyldes da kun at samfundet har forandret sig. Da jeg i 69 mødte min ven var det stadig lidt spøjst med to mænd der ville leve sammen, i dag, 47 år senere, er vort levevis ganske normalt og vi har vielsespapirerne i orden.

Der er sikkert mange der synes, at heteroseksualitet trods alt er mere normalt, men dem om det. Det siger noget om dem selv og ikke om mig.

Kåemer

1 år, 9 måneder siden
1 år, 9 måneder siden

Vores seksualitet er ikke så enkel som vi gør den til. Meget få er absolut homo- eller heteroseksuelle. Mange heteroer har haft homoseksuelle erfaringer og omvendt. Man kan se seksualiteten som en skala, en vandret streg med de absolut heteroseksuelle, som ikke kunne forestille sig et homoseksuelt forhold, helt ude til højre, og helt ude til venstre de absolut homoseksuelle. Men de fleste befinder sig et eller andet sted på skalaen.

Man kan også sige, at vores seksualitet er mere fleksibel end vi vil være ved. Men naturligvis, samfundets normer og vort ønske om at være normale tæmmer for det meste de yderliggående lyster, og såmænd også de ikke særlig yderliggående.

"Lykken er at være normal." Det var Inge og Steen Hegelers motto for deres arbejde. Jeg vil sige, lykken er ikke at være alt for normal.

Kåemer

1 år, 9 måneder siden
1 år, 9 måneder siden

Jeg synes bare man ikke skal løfte fanen alt for højt.

Det væsentlige er ikke om dette eller hint er mest almindeligt. For mig handler det om at undgå vold og mord fordi nogle synes at det statistisk set minoritetsprægede (det må jeg nok kalde det) ikke har ret til at eksistere.

Jeg mener at "man er som man er." Det er ikke en viljesakt, og dermed ikke noget der kan gøres til genstand for en moralsk vurdering. Man er ikke umoralsk fordi man er som man er.
Men nogle kan finde det umoralsk hvis man vælger noget bevidst.
Og vi skal huske at måske flere milliarder er negative over for homoseksualitet.
Disse enorme antal mennesker har en magt som vi ikke bare kan se bort fra.
Det er ikke sidste gang nogen har handler som manden fra Orlando. Hvad skal vi gøre ved det?

1 år, 9 måneder siden
1 år, 9 måneder siden

Dino

Dette er jeg ganske enig i. Hvad skal vi stille op med mænd som manden fra Orlando, og andre som på så mange forfølger homoseksuelle? Jo vi skal netop løfte fanen højt. Vi har noget her i landet, et demokrati hvor man kan leve fredeligt sammen selvom vi er forskellige. - Det er måske ikke noget særlig effektivt våben, men det er det bedste vi har.

Kåemer

1 år, 9 måneder siden
1 år, 9 måneder siden

Det sørgelige er, i min bog, at det åbenbart i den almene befolkning er mindre slemt, at fanatikere skyder homoseksuelle/biseksuelle end såkaldt "almindelige" mennesker.Havde det været en flok "heteroseksuelle" mennesker på en natklub, havde forargelsen og medie dækningen ingen ende taget.

1 år, 9 måneder siden
1 år, 9 måneder siden

Det tror jeg til gengæld ikke, Ace63. Jeg synes tværtimod der i danske medier er en særdeles varm sympati for disse ofre.

Og Kåemer - ja, vist skal fanen hæves højt. Men ikke så højt at de fleste står af og tænker: Nej, det går for vidt.
Det gælder om at folk i de mere homofobe egne kan tænke: "OK, det er måske rimeligt nok. Vi andre har nok ikke ligefrem ret til at slå dem ihjel, selvom de afviger fra vore normer."
Alene det vil være en betydelig sejr. Man skal ikke forvente at få det hele på én gang.

Jeg skal vist lige minde om at formålet med denne debat ikke er at angribe homoseksuelle! Det er faktisk det modsatte.
Men som jeg påpegede: når kulturer (med stor forskellighed i synet på homoseksualitet) blandes sammen, så opstår disse problemer.

Jeg gætter på dette: Manden fra Orlando var (som det oplyses) selv gæst på bøssebarer. Altså havde han måske et problem som han måske havde dårlig samvittighed over. Så gør han noget "stort" - som måske så skal rense ham for sin egen helligbrøde og sikre sig sin frelse.
Her ser vi et eksempel på religionens tyranni over menneskene.
En person dræber 50 og sårer yderligere 50. Rent matematisk er det et meget uheldigt resultat. Og det muliggøres af de stærke våbens tilgængelighed.
I København fik en enkelt terrorist fem betjente ned at ligge og ydermere gjort til grin over deres uduelige brug af maskinpistolerne. Og det koster meget store ressourcer at opklare og efterforske. Helt urimeligt i forhold til blot én mands handlinger.
Hvor mange betjente er der i DK? Hvis der hver gang uskadeliggøres fem betjente for hver terrorist - så har vi vist et problem! Så kan jo 200 terrorister sætte hele korpset ud i tovene. Kan vi leve med det?
Det kræver kun få opkald på mobilerne at tromme 200 bevæbnede mænd sammen i København.

Tingene må sættes i perspektiv. Paris og Orlando vil trække tråde i andre retninger.
Homofobi er en af flere anstødssten til voldsomme handlinger. Og vi skal bestemt undgå at de homoseksuelle nu skal få skylden. Skylden er som altid hos dem der begår volden.

1 år, 9 måneder siden
1 år, 9 måneder siden

Dino

Du skriver: "Jeg skal vist lige minde om at formålet med denne debat ikke er at angribe homoseksuelle! Det er faktisk det modsatte."

Det forstår jeg godt. Men selvom man er enig i hovedsagen, kan man jo godt være uenig i detaljen. Man kan også sige, at jeg lægger mine erfaringer oven i dine. Debatten gør sagen mere nuanceret.

Kåemer

1 år, 9 måneder siden
1 år, 9 måneder siden

Fobier kan have mange ansigter:
Homofobi er et af dem. Islamofobi et andet.

Fobier er lægefagligt en psykisk lidelse, som kan være behandlingskrævende, men som ubehandlet kan føre til katastrofer som den i Orlando, og den vi så på Utøya.

Med venlig hilsen
Kattegat

1 år, 9 måneder siden
1 år, 9 måneder siden

Jeg vil stærkt anbefale tv-programmet om Alan Turing (1912-54) og hans grusomme skæbne. Han var hovedmanden bag det team der brød tyskernes Enigma-kode, som de brugte i forbindelsen med deres ubåde. Denne afsløring gjorde det muligt at vinde krigen. Desuden opfandt har grundprincipperne for det der skulle blive computeren. Han burde være en nationalhelt. I stedet blev han forfulgt af myndighederne på grund af sin homoseksualitet, og endte med at begå selvmord som 41-årig.

https://www.dr.dk/...eren/kodebryderen

Kåemer

1 år, 9 måneder siden
1 år, 9 måneder siden

Fobier er generelt noget der må ses som noget uønsket. Det antyder en frygt som ikke henviser til noget som objektivt eksisterer i objektet som frygten handler om. Fobien er en problematisk tilstand ved den frygtende, der kan give sig patologiske udslag.
Således ser vi homofobi som en urimelig frygt for eller lede ved homoseksualiteten.
Og ligeledes ved islamofobien, som helt analogt er forkert eller ligefrem sygelig.

I Orlando møder vi konfrontationen imellem homoseksualitet og en på Islam baseret homofobi. Islamofobien er altså ikke tilstede i selve konflikten. Men i erkendelsen af at islamisk tankegods gennemsyrer den aktuelle morderiske homofobi, sker der det at det øvrige samfund kan have trang til at vende sig imod Islam for at lægge afstand til homofobien.
Men man må spørge sig om problematisering af den islamistiske tankegang der ligger bag massemordene på de homoseksuelle er udtryk for en fobisk holdning til Islam? Eller om denne (problematisering) er en rationel og ikke sygelig forsvarsmekanisme?

Jeg fornemmer, Kattegat, at du har et svar på det spørgsmål.

Til Kåemer: Jeg har se udsendelsen (samt spillefilmen "The imitation game" og begge er fremragende.
Her oplever man at homofobien var noget der dengang prægede det engelske samfund. Og sikkert også vi andre. Nu kom der den komplikation at Alan Turing omgikkes sager der involverede spørgsmålet om spionage til fordel for Sovjetunionen. Og derfor var man så ivrige efter at "sabotere ham." Idag kan vi ryste på hovedet af sådan idioti. Og forarges over hvordan man ødelagde et sympatisk og genialt menneske, der loyalt havde ydet England store tjenester.

1 år, 9 måneder siden
1 år, 9 måneder siden

Da jeg ikke længere kan rette i ovenstående indlæg, vil jeg supplere med dette separate indspark.

Det er næppe påvist at "islamofobi" overhovedet eksisterer i et sådant omfang at termen blot med tilnærmelse omfatter de taler og skriftlige indlæg der har et - på ytringsfriheden baseret - kritisk syn på fremmede religioners påvirkning af de vestlige samfund.
Derimod har det været velkendt at man i ikke-demokratiske lande har bestræbt sig på at sygeliggøre oppositionelle røster og spærre deres ejere inde på galeanstalter.
Der eksisterer et stort antal bøger der på lødigt grundlag stiller kritiske spørgsmål ved såvel religiøse som ikke religiøse tankegange. At referere fakta i det offentlige rum er ikke udtryk for fobier, men trangen til at patologisere dem der gør det er snarere udtryk for at sandheden i nogles ører er ilde hørt.
Mange mennesker, selv højt stående politikere, kan synes at styres af deres ideale tanker i så høj grad at de ikke kan åbne øjnene og se virkeligheden som den er.

1 år, 9 måneder siden
1 år, 9 måneder siden

jeg mener det bunder ud i uvished og manglende evne til at se længere end til sin egen baghave. jeg er selv homoseksuel og jeg mener ikke det handler om en 'fobi', men nærmere hykleri. Religion ja, den spiller måske en rolle, men så alligevel ikke, da vores værdier hele tiden ændrer sig med tiden og vores udvikling bevæger sig længere væk fra politik og tro/religion. religion fører intet med sig andet end krig og had. fobier skal ses i øjnene, ligeså vel som alt andet nyt skal før det bliver trygt og velkendt.. homoseksualitet, det tabu, skal tales i stykker og så tror jeg folk som bilder sig ind de er homofobiske - får et helt nyt syn på kærligheden... folk er sgu skide misundelige på andres lykke - desværre... homofobi er noget fis..

1 år, 9 måneder siden
1 år, 9 måneder siden

Hej Line

Ja, naturligvis er homofobi noget fis, men desværre noget meget alvorligt og udbredt fis. Men gør det den store forskel om man siger at det er en fobi eller hykleri? Der er vel begge dele i det.

Det er en god tanke, at der også kan være misundelse i det, der er vist ikke så få, som har denne lyst i sig, men ikke tør være ved det, og derfor retter hadet mod andre og mod noget i dem selv. Men der er nu også dem der oprigtigt mener, at homoseksualitet er helt forkert, efter som mand og kvinde så åbenbart er skabt for hinanden, som nøgle og lås.

Så det er et spørgsmål med mange facetter, og nogen enkel sandhed findes ikke. Det modbydelige er fundamentalismen i alle dens former. Dette at nogen tror de sidder inde med den absolutte og evige sandhed.

Kåemer

1 år, 9 måneder siden
1 år, 9 måneder siden

Et håb kunne være at man fik lov at være den man er. Lige meget hvad man er.
I stedet får folk deres egen frygt for sig selv, og dem de holder af, til at reagere udadgående, mod en verden der i høj grad kun påvirker til at være sig selv, på den meste naturlige måde man kan være, i den verden vi lever i.

For vi skal ikke tænke så meget på hvor vores næste måltid kommer fra, eller hvor vi skal sove. Der kommer ikke en løve og æder os. Det mest naturlige skridt der er for mennesker når vi har disse behov dækket, denne del er dog ikke længere for racens overlevelsens skyld, men for vores lystens skyld. Hvem vil jeg gerne sove ved siden af hvis jeg selv skal vælge?
Vores privilige er at forplantningen i dag, kan forgå på flere måder. Vi har endda børn i overskud, som mangler et hjem, hvor de kan blive elsket og vokse trygt op.

Folk er hvem de er, fordi vi er så heldige at få lov. Vores udvikling, har tilladt os dette. Lev så uden fordomme.

M.A.

1 år, 9 måneder siden
1 år, 9 måneder siden

Ja, det ville være rart.
Det er bare sådan at når man mixer kulturer med vidt forskelligt syn på visse ting, kan det være træls at overbevise alle om at det er os der har ret.
Og ét er at nogle måske har en negativ følelse for et eller andet, et andet at de føler sig kaldet til at slå alle ihjel der er sådan. Eller rettere sagt: de føler at de kan helgardere deres egen sjæls frelse ved at gøre det.
Denne tanke, at man kan gavne sin egen situation ved at begå en forbrydelse kendes fra mafiaen, andre bander og djævledyrkere. Hvis man er raget uklar med ledelsen må man begå noget farligt og voldsomt for igen at komme i kridhuset. For at vise sin ubetingede loyalitet og seriøse holdning til tingene.
Det er måske ikke helt det samme - men det ligner. For nu at citere den gode gamle sang.

1 år, 9 måneder siden

Besvar debattråd

Debatten Homofobi er startet 16/06-2016 22:16 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

30Er du kristen/religiøs?
6 timer, 31 minutter siden · Engbo
1730Dagens ord
15 timer siden · Engbo
15antal kapitler på fyldepennen - hvo...
18 timer siden · prefu
56Utroskab
1 dag, 8 timer siden · Engbo
1Hvad skete der med dige.dk ?
1 dag, 23 timer siden · Mons1957
5Litteratur festival for Horror m.m.
4 dage siden · Jeremy Dusk
27Hvad er du taknemmelig for i dag?
4 dage siden · Fink
0Land og by
4 dage siden · dino
17Legalisering af cannabis
5 dage siden · thevoid
5Svarkommentar
6 dage siden · JacobPatrickPou...
10Det at skrive
6 dage siden · JacobPatrickPou...
1Irrelevante kommentarer
6 dage siden · JacobPatrickPou...
7Vilde dyr tilbage i naturen?
6 dage siden · Engbo
0Kontakt til fyldepennen.dk
7 dage siden · knudkp
4Stilart vs. tekst-politiet
9 dage siden · ErDetSåVigtigt
1Det der følge brev?
9 dage siden · dino
5Digt af Thøger Larsen
12 dage siden · Engbo
1Korrektur læser, hvem, hvor og pris...
15 dage siden · Eddie
38Er min forfatterdrøm dødsdømt ved f...
17 dage siden · JacobPatrickPou...
21Hvordan finder jeg en titel?
17 dage siden · JacobPatrickPou...
14Forfatterhøjskole - God ide eller s...
17 dage siden · JacobPatrickPou...
38Dagens Vits
17 dage siden · Bitflux
16Nogen der har gang i noget
18 dage siden · Eddie
22Erfaringer med forlaget Mellemgaard
19 dage siden · Fynbogen
10Uforståelige digte
21 dage siden · JacobPatrickPou...
1Erotik i litteratur
22 dage siden · Kåemer
1Stavefejl -.-' (suk)
23 dage siden · dino
3Ørehængere
27 dage siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
28 dage siden · dino
0Betalæser søges til tre noveller
29 dage siden · Syrene Hvid
13Skrivegruppe Midtjylland
29 dage siden · LineG
10Et sted jeg kan gemme min tekst
29 dage siden · nillepoulsen
7Gode danske udviklingsromaner?
1 måned, 1 dag siden · Vacca foeda
0illustrationer
1 måned, 4 dage siden · kirstine12
2Lysets Engel
1 måned, 7 dage siden · Engbo
1Skrivekursus KBH
1 måned, 7 dage siden · Bondekonen
17Bandeord
1 måned, 12 dage siden · Engbo
26Evolutions forskning.
1 måned, 12 dage siden · Inghard
3smerter når jeg læser
1 måned, 12 dage siden · cronio
11Sand identitet på Fyldepennen
1 måned, 12 dage siden · Dyppepennen
6Verdens bedste roman
1 måned, 14 dage siden · Morpho
5Skal vi skrive en gyser sammen?
1 måned, 18 dage siden · smukkehjerte
3Kontraster
1 måned, 18 dage siden · smukkehjerte
0drilsk beskrivelse
1 måned, 19 dage siden · DenFrieNukleoti...
2Forfatterskole Århus
1 måned, 20 dage siden · Kato
3Et kuk om kommentarer
1 måned, 22 dage siden · Morpho
0Kritik
1 måned, 25 dage siden · Brehmer
22#metoo
1 måned, 29 dage siden · dino
3Underlig sætning
2 måneder, 4 dage siden · DenFrieNukleoti...
2Fortælle bogens historie på en visu...
2 måneder, 9 dage siden · Dizzy76
5Skriveblokering
2 måneder, 10 dage siden · Dizzy76
2Musik og maleri
2 måneder, 14 dage siden · dino
8Min moders stemme
2 måneder, 16 dage siden · Engbo
8Glædeligt jul og godt nytår!
2 måneder, 22 dage siden · Engbo
17Musik man kan lide, men ikke ved hv...
2 måneder, 25 dage siden · Kåemer
2Slagtryk
2 måneder, 27 dage siden · heksemutter
6Et Spørgsmål
3 måneder, 10 dage siden · Bondekonen
109Selvforsvar
3 måneder, 11 dage siden · thevoid
33Er ligestillingen umagen værd?
3 måneder, 13 dage siden · Morpho

Religion, politik og samfund

30Er du kristen/religiøs?
6 timer, 31 minutter siden · Engbo
27Hvad er du taknemmelig for i dag?
4 dage siden · Fink
0Land og by
4 dage siden · dino
17Legalisering af cannabis
5 dage siden · thevoid
7Vilde dyr tilbage i naturen?
6 dage siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
28 dage siden · dino
26Evolutions forskning.
1 måned, 12 dage siden · Inghard
22#metoo
1 måned, 29 dage siden · dino
109Selvforsvar
3 måneder, 11 dage siden · thevoid
1Forbrugersamfund
3 måneder, 15 dage siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
3 måneder, 16 dage siden · Morpho
29ytringsfriheden
5 måneder, 26 dage siden · thevoid
9Lokkeland-reality
6 måneder siden · Morpho
10Fordomme
6 måneder, 27 dage siden · Kåemer
33Skyld
8 måneder, 1 dag siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
8 måneder, 3 dage siden · Engbo
7Flygtninge
8 måneder, 3 dage siden · Morpho
26det rød hvide flag
9 måneder, 1 dag siden · dino
13Koranen
9 måneder, 9 dage siden · Kåemer
53Skat
10 måneder, 10 dage siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
11 måneder, 5 dage siden · dino
11Normal
1 år, 2 dage siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
1 år, 1 måned siden · Engbo
58Udvisning
1 år, 2 måneder siden · Kåemer
7Circumcisio.
1 år, 3 måneder siden · dino
1FNs Menneskeretserklæring
1 år, 3 måneder siden · Kåemer
5Finansloven
1 år, 4 måneder siden · Kattegat
5Et eventyr
1 år, 4 måneder siden · Kåemer
26Paven i Malmö
1 år, 4 måneder siden · Engbo
5Snarligt valg?
1 år, 4 måneder siden · Engbo
4Døgnets drab.
1 år, 4 måneder siden · Fink
3Målsætninger
1 år, 5 måneder siden · Kattegat
76Danske værdier?
1 år, 5 måneder siden · Engbo
1Uha fri os fra mennesker
1 år, 5 måneder siden · Kåemer
53Mærkedag
1 år, 5 måneder siden · Kåemer
16Sprog-udslettelse og danske værdier
1 år, 5 måneder siden · dino
13velfærds farisære i tugthuset port
1 år, 6 måneder siden · Villain
6Journalistik eller?
1 år, 6 måneder siden · Kattegat
9Frivillig arbejde.
1 år, 7 måneder siden · Fink
10Hverdagsracisme
1 år, 8 måneder siden · Tilbudsavislæse...
62Ikke til at komme udenom.
1 år, 8 måneder siden · Engbo
17Homofobi
1 år, 9 måneder siden · dino
0Hjemmehjælp
1 år, 9 måneder siden · Kåemer
13Grundlov
1 år, 9 måneder siden · Engbo
8Danmark Frit
1 år, 10 måneder siden · Engbo
3Siemens Wind Power
1 år, 10 måneder siden · Fink
46I krig igen?
1 år, 11 måneder siden · Engbo
23Skattesnyd
1 år, 11 måneder siden · Engbo
20Afsløringer
1 år, 11 måneder siden · Engbo
8Burka
1 år, 11 måneder siden · dino
19Nu har jeg fået nok!
1 år, 11 måneder siden · westendahl
1Varme politiske kartofler
2 år siden · Engbo
17Ytringsfriheden skal da dyrkes
2 år siden · dino
6Min mening og historiens fakta
2 år siden · Engbo
17Plads i Primetime ?
2 år siden · Engbo
15Moral
2 år siden · dino
94Holdningsændring
2 år siden · dino
9Agnete og Havmanden - folkeviser og...
2 år siden · Engbo
16ungdom idag
2 år siden · Engbo