Religion, politik og samfund · Homofobi

17 svar
Senest opdateret 5 år siden · 6 bruger(e) deltager
5 år siden

- har altid været der. Fra Sodomas dage til idag og overalt på Jorden. Og den stammer fra menneskenes organisation i mindre grupper, som - hvor store lande de end har sluttet sig sammen i - der har hængt sammen med familien og den gennem avl af børn sikrede fremtid.
Det handler i sidste ende om Maslows behovspyramide. Overalt, og gennem tiderne har homoseksualitet været en alvorlig trussel imod slægtens overlevelse.
Når vi i vores moderne verden delvist har kæmpet os ud af homofobiens skygge er det fordi vores velstand har muliggjort en anden organisation af samfundet, hvor hver families avl af børn ikke længere er strengt nødvendig. Det er ikke længere strengt nødvendigt at undertrykke eller endog dræbe homoseksuelle som værende vederstyggelige forbrydere for at samfundet skal kunne fungere økonomisk og socialt.
Det betyder ikke at alt er fryd og gammen. Der findes også i vor verden mange der ikke har det særlig godt, når de ser homofile nærme sig kærligt i det offentlige rum. Men det sindssyge raseri der kan føre til vold og ligefrem massemord - som aktuelt i Orlando Florida - er blevet trængt stærkt tilbage.
Men det uhyggelige massemord fortæller os at der lige under overfladen af den pæne samfundsfernis endnu findes had til det anderledes.
Vi ved at der i andre lande sker officielle henrettelse af homoseksuelle fordi det ifølge forfatningen der er forbudt og en forbrydelse der ikke findes tilgivelse for.

Derfor skal vi da heller ikke forbavses over at sådant had kan opstå, når folk fra lande der siden tidernes morgen i ubrudt linje har hadet homoseksualiteten ind i deres inderste hjertekamre bevæger sig fra den slags lande op til vore lande, hvor vi ellers under stort besvær har fået fravristet Fanden sin magt til at lade hadet styre showet.
Det har sig egen logik at multikulturelle samfund er samfund hvor folk mener forskelligt om forskelligt ting. Hvis vor egen målestok skulle gælde, ville det jo ikke være et multikulturelt samfund.
I det multikulturelle samfund må man acceptere multible holdninger. Ellers skal man ikke lave det multikulturelle samfund. Det er den med at blæse, mens man har mel i munden.

Vi ved godt er problemet er mere komplekst. For vi kan sagtens forestille os at en hvid kristen fundamentalist også kunne have gjort noget i den retning. Allerede længe før der kom muslimer til USA var det farligt at skilte med sin homoseksualitet. Vi kender jo filmen "Brokeback Mountain," Der viser noget sådant, og mon ikke denne film taler sandt i sin postulering af intolerancen der og dengang? (Til de der ikke har set den: den ene af de to fyre dør til slut. Han bliver myrdet pga sin homoseksualitet.)
Og derfor (at drab også kunne ske ved ikke-muslimske personer) støder problemet sammen med det om den lette adgang til våben derovre.
Nogle forsvarer princippet om ret til at eje våben med at hvis der havde været nogle andre bevæbnede til stede, kunne de have stoppet morderen før det gik så galt. Isoleret set kan det godt være rigtigt.
Men der kan indvendes noget imod det argument, for den liberale våbenlov. For i sin konsekvens ville det argument betyde at hvis blot alle gik rundt med en pistol altid, ville ingen blive dræbt nogensinde. Det er vel klart at det ikke kan passe! Og hvor fedt ville samfundslivet være hvis alle skulle gå bevæbnet rundt altid? Der er jo netop mange der trods retten til at eje våben ikke er bevæbnet altid. Og de er sårbare overfor dem der ER bevæbnede, som vi erfarer fra Orlando. Hvad havde det hjulpet at alle natklubgæsterne havde pistoler liggende derhjemme? De har dem jo ikke med ud på dansegulvet!

Afskaffelsen af homofobien er et langt sejt træk. Lige så langt og sejt som afskaffelsen af alle de andre problemer der er i verden. De der ser homoseksualitet som noget unaturligt har gode kort på hånden. For de kan ty til det evigt rigtige argument: Hvis alle var homoseksuelle, ville vi alle være uddøde for årtusinder siden.
Men der findes så meget der er unaturligt! Biler er også unaturlige. Skal vi derfor ødelægge dem alle og afskaffe al bilkørsel?
Er vitaminpiller naturlige? Skal vi derfor forbyde dem?
Gid alle folk ville stille sig selv det spørgsmål: "Hvis det nu var mig selv der var anderledes - ville jeg så ikke tro på min ret til at eksistere?"
Der vil altid være privatpersoner der vil være imod homoseksualitet. Men det er altså op ad bakke at der findes lande hvor homofobien ligefrem er skrevet ind i forfatningen, endnu i vor tid. Religionen har en stor del af skylden. For den synes særdeles ofte at være med i billedet hver gang nogle handler på ekstreme måder. Men ikke religionen alene! En Breivik kunne jo have handlet ud fra seksualpolitiske motiver i stedet for socialpolitiske. Det behøver ikke have noget med religion at gøre. Men statistikken peger på religion som en flittig medspiller. For jeg tror at de fleste homofobe i verden bruger religion som argument for deres holdning. Det hører til den kulturelle substans de er vokset op i.
Til trods for at det ovenfor nævnte "evige" argument faktisk er biologisk.

5 år siden
5 år siden

Det kan ikke hedde: " Hvis alle var homoseksuelle, ville vi alle være uddøde for årtusinder siden." - Masser af homoseksuelle har børn. Det burde hedde: "Hvis alle var barnløse ..." men det er jo så selvfølgeligt, at det er banalt. Mange er barnløse af andre grunde end homoseksualitet, uden at de møder fordømmelse af den grund.

Det er et langt oplæg du har lavet, Dino. Hvor skal man dog tage fat? - Nå, dette må være nok foreløbig. Men bare vent. Der kommer mere.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Ja, Kåemer - men hvis alle var homoseksuelle, var der jo ingen der havde avlet børnene. Men avl af børn uden sex er mest noget der er kommet i de moderne tider.
Kan vi ikke være enige om at hvis Adam og Eva havde været bøsse og lesbisk, var der ikke kommet bukser af det skind? Og jeg tror at mennesket havde levet meget længe førend man forstod at børn faktisk havde noget med sex at gøre.

Men jeg kan godt forstå hvis homoseksuelle ikke kan vedgå selv den mindste indvending imod det.
Men jeg ser sådan på det at vi alle må acceptere visse kompromisser. Hvis vi skal gøre op med den massive intolerance imod homoseksualiteten, så må selv de homoseksuelle erkende at de - lige som heteroerne - heller ikke er fuldendte i enhver henseende.
Men igen - jeg kan godt forstå at det er irriterende som homoseksuel at skulle se sig som noget der skal accepteres og tilgives, men i bund og grund ikke er helt så korrekt og naturligt som de heteroseksuelle. Man vil ikke accepteres og tilgives. Man vil 100% emanciperes.
Jeg er heller ikke normal på alle måder. Men jeg accepterer det som en unormalitet. Jeg tror ikke at det ville være godt hvis alle var som jeg.
Skal tolerancen nyde fremme må man appellere til tvivlerne! Som i alle andre valgsituationer. Og der er rigtig mange mennesker der er søde og rare og gerne tolererer homoseksuelle. Men de har en antydning af tvivl om at homoseksualitet er 100% lige så rigtigt som heteroseksualiteten. I den arabiske verden hvor homofobien er udbredt - hvordan skal man få dem på sin side? Rigtigt! Ved at udvise en vis forsigtighed. Ikke ved at braldre op om at de på alle måder har misforstået alting. Det kan være klogt at tage tingene i rækkefølge: Først tilgivelse, så tolerance og siden fuld accept og ligestilling. Også hos os kom tingene trinvist!

Hvad der konkret er vigtigere, mener jeg - er - hvad skal vi gøre ved det? Altså det i Orlando?
Trump plumpede i og tog straks munden fuld. Det var nok en taktisk brøler. For det vil svække ham senere, selv omkring de ting der kunne være rigtige i hans argument.
Er han overhovedet kendt for en kæmpe indsats for generelt at forsvare homoseksualiteten? På det punkt tror jeg Fru Clinton står stærkere.
Men jeg er enig med Pittelkov/Jespersen i at islamisk terrorisme er islamisk terrorisme uandet hvilke psykologiske mekanismer der kan ligge begravet i gerningsmanden. En nazibøddel frikendes jo heller ikke med henvisning til at han som dreng fik en lussing af en jødisk skolelærer.
På det punkt har Trump ret! Han taber bare gevinsten ved at jokke i spinaten.

5 år siden
5 år siden

Dino

Hvis Adam og Eva havde været homoseksuelle, havde de nok fundet ud af at få børn alligevel. Trangen til at få børn er ikke helt den samme som den seksuelle tiltrækning. Jeg selv har ganske vist kun én søn, men jeg har fire børnebørn, så i den retning har jeg vist gjort min samfundspligt.

Jeg har aldrig haft noget særlig ønske om at være normal. I den korte (men vigtige) periode i mit liv hvor jeg forsøgte det gik det grueligt galt. Siden har jeg så levet helt som det passede mig. At det så efterhånden er blevet meget normalt skyldes da kun at samfundet har forandret sig. Da jeg i 69 mødte min ven var det stadig lidt spøjst med to mænd der ville leve sammen, i dag, 47 år senere, er vort levevis ganske normalt og vi har vielsespapirerne i orden.

Der er sikkert mange der synes, at heteroseksualitet trods alt er mere normalt, men dem om det. Det siger noget om dem selv og ikke om mig.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Vores seksualitet er ikke så enkel som vi gør den til. Meget få er absolut homo- eller heteroseksuelle. Mange heteroer har haft homoseksuelle erfaringer og omvendt. Man kan se seksualiteten som en skala, en vandret streg med de absolut heteroseksuelle, som ikke kunne forestille sig et homoseksuelt forhold, helt ude til højre, og helt ude til venstre de absolut homoseksuelle. Men de fleste befinder sig et eller andet sted på skalaen.

Man kan også sige, at vores seksualitet er mere fleksibel end vi vil være ved. Men naturligvis, samfundets normer og vort ønske om at være normale tæmmer for det meste de yderliggående lyster, og såmænd også de ikke særlig yderliggående.

"Lykken er at være normal." Det var Inge og Steen Hegelers motto for deres arbejde. Jeg vil sige, lykken er ikke at være alt for normal.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Jeg synes bare man ikke skal løfte fanen alt for højt.

Det væsentlige er ikke om dette eller hint er mest almindeligt. For mig handler det om at undgå vold og mord fordi nogle synes at det statistisk set minoritetsprægede (det må jeg nok kalde det) ikke har ret til at eksistere.

Jeg mener at "man er som man er." Det er ikke en viljesakt, og dermed ikke noget der kan gøres til genstand for en moralsk vurdering. Man er ikke umoralsk fordi man er som man er.
Men nogle kan finde det umoralsk hvis man vælger noget bevidst.
Og vi skal huske at måske flere milliarder er negative over for homoseksualitet.
Disse enorme antal mennesker har en magt som vi ikke bare kan se bort fra.
Det er ikke sidste gang nogen har handler som manden fra Orlando. Hvad skal vi gøre ved det?

5 år siden
5 år siden

Dino

Dette er jeg ganske enig i. Hvad skal vi stille op med mænd som manden fra Orlando, og andre som på så mange forfølger homoseksuelle? Jo vi skal netop løfte fanen højt. Vi har noget her i landet, et demokrati hvor man kan leve fredeligt sammen selvom vi er forskellige. - Det er måske ikke noget særlig effektivt våben, men det er det bedste vi har.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Det sørgelige er, i min bog, at det åbenbart i den almene befolkning er mindre slemt, at fanatikere skyder homoseksuelle/biseksuelle end såkaldt "almindelige" mennesker.Havde det været en flok "heteroseksuelle" mennesker på en natklub, havde forargelsen og medie dækningen ingen ende taget.

5 år siden
5 år siden

Det tror jeg til gengæld ikke, Ace63. Jeg synes tværtimod der i danske medier er en særdeles varm sympati for disse ofre.

Og Kåemer - ja, vist skal fanen hæves højt. Men ikke så højt at de fleste står af og tænker: Nej, det går for vidt.
Det gælder om at folk i de mere homofobe egne kan tænke: "OK, det er måske rimeligt nok. Vi andre har nok ikke ligefrem ret til at slå dem ihjel, selvom de afviger fra vore normer."
Alene det vil være en betydelig sejr. Man skal ikke forvente at få det hele på én gang.

Jeg skal vist lige minde om at formålet med denne debat ikke er at angribe homoseksuelle! Det er faktisk det modsatte.
Men som jeg påpegede: når kulturer (med stor forskellighed i synet på homoseksualitet) blandes sammen, så opstår disse problemer.

Jeg gætter på dette: Manden fra Orlando var (som det oplyses) selv gæst på bøssebarer. Altså havde han måske et problem som han måske havde dårlig samvittighed over. Så gør han noget "stort" - som måske så skal rense ham for sin egen helligbrøde og sikre sig sin frelse.
Her ser vi et eksempel på religionens tyranni over menneskene.
En person dræber 50 og sårer yderligere 50. Rent matematisk er det et meget uheldigt resultat. Og det muliggøres af de stærke våbens tilgængelighed.
I København fik en enkelt terrorist fem betjente ned at ligge og ydermere gjort til grin over deres uduelige brug af maskinpistolerne. Og det koster meget store ressourcer at opklare og efterforske. Helt urimeligt i forhold til blot én mands handlinger.
Hvor mange betjente er der i DK? Hvis der hver gang uskadeliggøres fem betjente for hver terrorist - så har vi vist et problem! Så kan jo 200 terrorister sætte hele korpset ud i tovene. Kan vi leve med det?
Det kræver kun få opkald på mobilerne at tromme 200 bevæbnede mænd sammen i København.

Tingene må sættes i perspektiv. Paris og Orlando vil trække tråde i andre retninger.
Homofobi er en af flere anstødssten til voldsomme handlinger. Og vi skal bestemt undgå at de homoseksuelle nu skal få skylden. Skylden er som altid hos dem der begår volden.

5 år siden
5 år siden

Dino

Du skriver: "Jeg skal vist lige minde om at formålet med denne debat ikke er at angribe homoseksuelle! Det er faktisk det modsatte."

Det forstår jeg godt. Men selvom man er enig i hovedsagen, kan man jo godt være uenig i detaljen. Man kan også sige, at jeg lægger mine erfaringer oven i dine. Debatten gør sagen mere nuanceret.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Fobier kan have mange ansigter:
Homofobi er et af dem. Islamofobi et andet.

Fobier er lægefagligt en psykisk lidelse, som kan være behandlingskrævende, men som ubehandlet kan føre til katastrofer som den i Orlando, og den vi så på Utøya.

Med venlig hilsen
Kattegat

5 år siden
5 år siden

Jeg vil stærkt anbefale tv-programmet om Alan Turing (1912-54) og hans grusomme skæbne. Han var hovedmanden bag det team der brød tyskernes Enigma-kode, som de brugte i forbindelsen med deres ubåde. Denne afsløring gjorde det muligt at vinde krigen. Desuden opfandt har grundprincipperne for det der skulle blive computeren. Han burde være en nationalhelt. I stedet blev han forfulgt af myndighederne på grund af sin homoseksualitet, og endte med at begå selvmord som 41-årig.
https://www.dr.dk/...eren/kodebryderen

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Fobier er generelt noget der må ses som noget uønsket. Det antyder en frygt som ikke henviser til noget som objektivt eksisterer i objektet som frygten handler om. Fobien er en problematisk tilstand ved den frygtende, der kan give sig patologiske udslag.
Således ser vi homofobi som en urimelig frygt for eller lede ved homoseksualiteten.
Og ligeledes ved islamofobien, som helt analogt er forkert eller ligefrem sygelig.

I Orlando møder vi konfrontationen imellem homoseksualitet og en på Islam baseret homofobi. Islamofobien er altså ikke tilstede i selve konflikten. Men i erkendelsen af at islamisk tankegods gennemsyrer den aktuelle morderiske homofobi, sker der det at det øvrige samfund kan have trang til at vende sig imod Islam for at lægge afstand til homofobien.
Men man må spørge sig om problematisering af den islamistiske tankegang der ligger bag massemordene på de homoseksuelle er udtryk for en fobisk holdning til Islam? Eller om denne (problematisering) er en rationel og ikke sygelig forsvarsmekanisme?

Jeg fornemmer, Kattegat, at du har et svar på det spørgsmål.

Til Kåemer: Jeg har se udsendelsen (samt spillefilmen "The imitation game" og begge er fremragende.
Her oplever man at homofobien var noget der dengang prægede det engelske samfund. Og sikkert også vi andre. Nu kom der den komplikation at Alan Turing omgikkes sager der involverede spørgsmålet om spionage til fordel for Sovjetunionen. Og derfor var man så ivrige efter at "sabotere ham." Idag kan vi ryste på hovedet af sådan idioti. Og forarges over hvordan man ødelagde et sympatisk og genialt menneske, der loyalt havde ydet England store tjenester.

5 år siden
5 år siden

Da jeg ikke længere kan rette i ovenstående indlæg, vil jeg supplere med dette separate indspark.

Det er næppe påvist at "islamofobi" overhovedet eksisterer i et sådant omfang at termen blot med tilnærmelse omfatter de taler og skriftlige indlæg der har et - på ytringsfriheden baseret - kritisk syn på fremmede religioners påvirkning af de vestlige samfund.
Derimod har det været velkendt at man i ikke-demokratiske lande har bestræbt sig på at sygeliggøre oppositionelle røster og spærre deres ejere inde på galeanstalter.
Der eksisterer et stort antal bøger der på lødigt grundlag stiller kritiske spørgsmål ved såvel religiøse som ikke religiøse tankegange. At referere fakta i det offentlige rum er ikke udtryk for fobier, men trangen til at patologisere dem der gør det er snarere udtryk for at sandheden i nogles ører er ilde hørt.
Mange mennesker, selv højt stående politikere, kan synes at styres af deres ideale tanker i så høj grad at de ikke kan åbne øjnene og se virkeligheden som den er.

5 år siden
5 år siden

jeg mener det bunder ud i uvished og manglende evne til at se længere end til sin egen baghave. jeg er selv homoseksuel og jeg mener ikke det handler om en 'fobi', men nærmere hykleri. Religion ja, den spiller måske en rolle, men så alligevel ikke, da vores værdier hele tiden ændrer sig med tiden og vores udvikling bevæger sig længere væk fra politik og tro/religion. religion fører intet med sig andet end krig og had. fobier skal ses i øjnene, ligeså vel som alt andet nyt skal før det bliver trygt og velkendt.. homoseksualitet, det tabu, skal tales i stykker og så tror jeg folk som bilder sig ind de er homofobiske - får et helt nyt syn på kærligheden... folk er sgu skide misundelige på andres lykke - desværre... homofobi er noget fis..

5 år siden
5 år siden

Hej Line

Ja, naturligvis er homofobi noget fis, men desværre noget meget alvorligt og udbredt fis. Men gør det den store forskel om man siger at det er en fobi eller hykleri? Der er vel begge dele i det.

Det er en god tanke, at der også kan være misundelse i det, der er vist ikke så få, som har denne lyst i sig, men ikke tør være ved det, og derfor retter hadet mod andre og mod noget i dem selv. Men der er nu også dem der oprigtigt mener, at homoseksualitet er helt forkert, efter som mand og kvinde så åbenbart er skabt for hinanden, som nøgle og lås.

Så det er et spørgsmål med mange facetter, og nogen enkel sandhed findes ikke. Det modbydelige er fundamentalismen i alle dens former. Dette at nogen tror de sidder inde med den absolutte og evige sandhed.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Et håb kunne være at man fik lov at være den man er. Lige meget hvad man er.
I stedet får folk deres egen frygt for sig selv, og dem de holder af, til at reagere udadgående, mod en verden der i høj grad kun påvirker til at være sig selv, på den meste naturlige måde man kan være, i den verden vi lever i.

For vi skal ikke tænke så meget på hvor vores næste måltid kommer fra, eller hvor vi skal sove. Der kommer ikke en løve og æder os. Det mest naturlige skridt der er for mennesker når vi har disse behov dækket, denne del er dog ikke længere for racens overlevelsens skyld, men for vores lystens skyld. Hvem vil jeg gerne sove ved siden af hvis jeg selv skal vælge?
Vores privilige er at forplantningen i dag, kan forgå på flere måder. Vi har endda børn i overskud, som mangler et hjem, hvor de kan blive elsket og vokse trygt op.

Folk er hvem de er, fordi vi er så heldige at få lov. Vores udvikling, har tilladt os dette. Lev så uden fordomme.

M.A.

5 år siden
5 år siden

Ja, det ville være rart.
Det er bare sådan at når man mixer kulturer med vidt forskelligt syn på visse ting, kan det være træls at overbevise alle om at det er os der har ret.
Og ét er at nogle måske har en negativ følelse for et eller andet, et andet at de føler sig kaldet til at slå alle ihjel der er sådan. Eller rettere sagt: de føler at de kan helgardere deres egen sjæls frelse ved at gøre det.
Denne tanke, at man kan gavne sin egen situation ved at begå en forbrydelse kendes fra mafiaen, andre bander og djævledyrkere. Hvis man er raget uklar med ledelsen må man begå noget farligt og voldsomt for igen at komme i kridhuset. For at vise sin ubetingede loyalitet og seriøse holdning til tingene.
Det er måske ikke helt det samme - men det ligner. For nu at citere den gode gamle sang.

5 år siden

Besvar debattråd

Debatten Homofobi er startet 16/06-2016 22:16 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

4008Dagens ord
3 timer, 9 minutter siden · Savanti
4Troen og kirken
4 dage siden · Engbo
6Teater stykke
7 dage siden · Nicolas Jessen
21Lykke
13 dage siden · Inghard
149Hvad er du taknemmelig for i dag?
13 dage siden · Inghard
4superhelt vs superskurk?
14 dage siden · Engbo
25Skal vi starte et skrive- fortællef...
18 dage siden · MariaMolgaard
11Hvad inspirerer dig
18 dage siden · MariaMolgaard
2Skrive-software?
20 dage siden · Mons1957
0Internationalt
1 måned, 3 dage siden · Savanti
492Kontraster
1 måned, 3 dage siden · Engbo
0Søger læsere!
1 måned, 17 dage siden · turkdaddy
9Transgender
1 måned, 24 dage siden · Eddie
75Bibelen
1 måned, 25 dage siden · Engbo
4Skrivegruppe 45+
2 måneder, 5 dage siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
2 måneder, 5 dage siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
2 måneder, 6 dage siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
2 måneder, 12 dage siden · Anita A
2Efterlysning af serie
3 måneder, 2 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
3 måneder, 5 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
3 måneder, 7 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
3 måneder, 27 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
4 måneder, 6 dage siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
5 måneder, 1 dag siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
5 måneder, 5 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
5 måneder, 6 dage siden · Prem
2Navne
5 måneder, 6 dage siden · Engbo
74Ligheder
5 måneder, 8 dage siden · Prem
20Komplimenter
5 måneder, 8 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
5 måneder, 10 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
5 måneder, 11 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
5 måneder, 11 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
5 måneder, 11 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
5 måneder, 15 dage siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
5 måneder, 17 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
5 måneder, 20 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
5 måneder, 20 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
5 måneder, 28 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
6 måneder, 1 dag siden · Aurelian
2opbygning
6 måneder, 1 dag siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
6 måneder, 2 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
6 måneder, 3 dage siden · mlsj
7Kalle er død
6 måneder, 4 dage siden · Pia Hansen
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
6 måneder, 7 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
6 måneder, 8 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
6 måneder, 8 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
6 måneder, 10 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
6 måneder, 12 dage siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
6 måneder, 13 dage siden · Ormstunge
52Skrivegruppe søges - København og o...
6 måneder, 14 dage siden · Clara de N
123Dagens Vits
6 måneder, 15 dage siden · Savanti
3Ja ja, ser man det.
6 måneder, 20 dage siden · dino
3Betalæsere søges til fantasy roman
6 måneder, 23 dage siden · dino
2jeg søger feedback
6 måneder, 29 dage siden · Ormstunge
10Hvilken sprogstil foretrækker i?
7 måneder, 3 dage siden · hermanøv
137Virus
7 måneder, 11 dage siden · dino
1Mangler kritik
7 måneder, 19 dage siden · Nicolas Jessen
13Hvorfor kan jeg ikke det samme som ...
7 måneder, 21 dage siden · dino
4Sparring på krimi-roman
7 måneder, 21 dage siden · Emilsch

Religion, politik og samfund

4Troen og kirken
4 dage siden · Engbo
21Lykke
13 dage siden · Inghard
149Hvad er du taknemmelig for i dag?
13 dage siden · Inghard
137Virus
7 måneder, 11 dage siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
9 måneder, 2 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
9 måneder, 4 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
9 måneder, 11 dage siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
10 måneder, 9 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
10 måneder, 10 dage siden · Engbo
11Metwo-two
10 måneder, 23 dage siden · dino
11668
10 måneder, 29 dage siden · Wernn
26JULEN
11 måneder, 5 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
1 år siden · dino
185Den frie verdens leder
1 år, 1 måned siden · Wernn
0Kringsat
1 år, 1 måned siden · Engbo
52Treenigheden
1 år, 2 måneder siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 år, 5 måneder siden · Wernn
27SAS
1 år, 5 måneder siden · Morpheus
379Gud
1 år, 6 måneder siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
1 år, 6 måneder siden · dino
5Verdens økonomi
1 år, 6 måneder siden · dino
4Nytårstalen
1 år, 7 måneder siden · dino
117Statsborgerskab
1 år, 7 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
1 år, 7 måneder siden · dino
65Demokrati
1 år, 7 måneder siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 år, 8 måneder siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 år, 8 måneder siden · Wernn
109Homofobi
1 år, 8 måneder siden · leviP
5Pengetroen
1 år, 9 måneder siden · Wernn
53Politiske ideologier anno 2019
1 år, 9 måneder siden · Wernn
1Det store intet
1 år, 9 måneder siden · dino
0Sekterisk aggression
1 år, 10 måneder siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 10 måneder siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 11 måneder siden · Engbo
23folkeafstemning
2 år siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
2 år siden · dino
74På'n igen.
2 år siden · Engbo
82Tysklands ansvar
2 år siden · Engbo
8Bøn
2 år siden · Morpheus
32Politik .
2 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
2 år siden · dino
47At rejse er at leve?
2 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
2 år siden · Inghard
8Circumcisio.
2 år siden · dino
6Den nye EU aftale
2 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
2 år siden · Engbo
4Salme
2 år siden · Engbo
6Victoria
2 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
2 år siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
2 år siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
2 år siden · Engbo
9Sandhed
2 år siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
2 år siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
2 år siden · dino
67Burkaforbud
2 år siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
3 år siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
3 år siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
3 år siden · dino
7Æblemostreglementet
3 år siden · dino