Religion, politik og samfund · velfærds farisære i tugthuset port

13 svar
Senest opdateret 4 år siden · 4 bruger(e) deltager
4 år siden

Hvordan kan det være at en dansk statsborger kun er reel udsat, når blot de ikke er 50+ og single?
Og hvorfor taler alle de ansvarlige kun om ledige, som kontanthjælpsmodtagere, der koster samfundet 75 milliarder årligt?
Hvordan kan De udtale at alle de initiativer, der iværksættes for at tvinge ledige (især kontanthjælpsmodtagere) i aktivering - er uden effekt. Når man ikke, i samme mundfuld, tager ansvaret for sin politik?

Formålsløs og intetsigende strategi er første tanke jeg får, ansvars fraskrivende medieklovne, der med åbenlys foragt stigmatiserer og nedgør folk, uden anerkendelse og reel kendskab til verden, som vi ledige hver dag står op til.

De er så kloge på effekt og motivation, men som altid sløres ansvaret bag politiske farver og lånte vokaler. Og Joakim stamper på vanligvis rundt i glasbutikken iført lerfødder. Tænk hvis ledige en dag havde samme ret?

Måske mangler ledige blot niveau...? Mit bliver ikke lavere!

4 år siden
4 år siden

Meget er sket i historiens løb; men i princippet står vi stadig der, hvor en overklasse dominere og villeder den store befolkning.

Det er utroligt, at vi bliver ved med at affinde os med den type som dominerer såvel diktatur som demokrati.
Tænk på den enkelte teori om det e vigtigt at mulighederne forbedres for de rige, så det trækker penge til landet og til gavn for de fattige. Til gengæld skal de i forvejen hårdt belastes belastes endnu mere, for så skal de nok komme i arbejde.

Tænk at højt uddannede mennesker går ind for sådan en teori. Lige så med krigen og erfaringer for alvorlige forbrydelser bliver godtaget eller fortrængt.
Som jeg tidligere har nævnt forstår jeg bedre den tyske befolkning, som er og var normale flinke mennesker kunne fortrænge erkendelsen af de forbrydelser, der blev begået på deres vegne.

Men forståelse er ikke det same som at affinde sig med disse kendsgerninger. Man må håbe at oplysning og erkendelse en gang vil ændre disse forhold.

4 år siden
4 år siden

Søren, Jeg har lidt svært ved at forstå dit indlæg. Jeg læser at formuleringen er præget af irritation og frustration over visse ting. Men jeg er meget usikker på budskabet.
Hvis du mener noget i retning af at uanset hvor meget og flittigt arbejdsledige søger efter et job, så er det meget muligt at jobbet slet ikke findes. Og at man ikke kan nedgøre de ledige fordi de ikke kan finde noget der ikke eksisterer - så er jeg enig.

4 år siden
4 år siden

Ok I har begge fat i pointen.
Og du dino, sætter lys på motivationen bag min tanke, det er ikke bare det, at søge job der tæller.
Så Dino, det er ikke irritation, men et budskab og konstatering borgere uden job ikke har rettigheder - kun pligter?
Har vores politikere ikke et ansvar?
De taler ofte om tilværelsen i overført betydning, uden empati og manglende erfaring. De lever simpelthen i deres egen verden, fjernt fra danskerne. De rammes aldrig af deres egne love og økonomiske begrænsninger.
Hvilke job muligheder ville Joacim b.o få uden for rabbial alliance, uden for folketinget? Nadaa! Og dog er han så klog.
De vedtag love - som resulterer i de stik modsatte konsekvenser gang på gang.
1. to job om ugen tvunget for alle ledige tilmeldt jobcenter.
hvor mange tror du finder job via den latterlige lov? Ingen!
Tværtimod har vi fået et nyt udtryk i ordbogen, Proforma jobansøgning.

4 år siden
4 år siden

Jeg kan nok se idéen bag politikernes ønske om at "det skal kunne betale sig at gå i arbejde."
Men jeg tror ikke de helt ved hvor svært det kan være at få et job. Selv er jeg elendig til at søge. ("Jeg har ikke prøvet det før, så jeg kan ikke love at jeg kan finde ud af det...")

4 år siden
4 år siden

Så er du jo heldig, og født under en lysende sol.
At du ikke tror arbejdsløshed kan ramme dig lol - er du virkelig så dygtig?
Men hvordan kan du så i samme stund - erklære at De ikke ved, hvor svært det er at få job?
Jeg tror, at du udmærket ved hvad jeg taler om, men jeg er nu meget i tvivl om du reelt, forstår lediges situation eller om du blot taler joacim b. olsens sprog.
personligt respekterer jeg begge sider af meninger, sålænge retorikken ikke er overfladisk.
Du taler faktisk i tåger, og jeg er ikke klogere på dine tanker om emnet. Læs mit intro igen.
hvem ved måske er jeg også ledig?

4 år siden
4 år siden

Lad os da puste lidt til tågen.

En påstand, der stilles som et spørgsmål, er svært at forholde sig til, når det er uklart formuleret og ikke indeholder andet information end påstanden.
Hvad er der med unge under 50+ og ikke singler, som gør dem specielt mere reelt udsatte i modsætning 50+ og singler?
Hvad er de udsat fra? Samfundet, arbejdsmarkedet, uddannelse, sociale kontakter, eller?

Jeg er enig i, at man taler meget om ledige på kontanthjælp og nærmest slet ikke om grundene til det. Her kan vi kun gribe i egen barm og bebrejde os selv. Vi har selv valgt de lands- og kommunalpolitikkere, der udmønter vores socialpolitik gennem lovgivning og administrationen af den. Jeg medgiver, at vores såkaldte demokratiske model er blevet så udhulet, at det er vanskeligt at gennemskue tingene grundet spin og manipulation.
Dog! - Hvornår har du sidst deltaget i en generalforsamling i din: fagforening, boligforening, vælgerforening, eller andet sted, hvor du kunne øve indflydelse.

Jeg hører da ofte, at politikkere og embedsmænd tager ansvar og argumentere for deres beslutninger i form af formålsløse og intetsigende strategier. Det er jo også fuldstændigt risikofrit, da ingen stiller dem til ansvar for deres tilståelser endsige straffer dem for dårlig udført arbejde og mangel på målsætninger.
Næeeee! Vi er i stedet blevet forsynet med en sikkerhedsventil for vores frustrationer i form af FB og Twitter, og hvad ved jeg. Her kan vi så få lov til at slippe dampen ud. Det er noget mere ufarligt for dem end at stå ansigt til ansigt med deres anklagere.

Jeg tror bestemt ikke, at ledige mangler niveau. Tror mere din generation og dem yngre end jer har glemt begreber som indbyrdes solidaritet og sammenhold. I har glemt, at I hidtil har stået på skuldrene af dem, der skabte velfærdsstaten. De skuldre er nu forsvundet, og I må selv til at finde et nyt ståsted.

Held og lykke med det.

Med venlig hilsen
Kattegat

4 år siden
4 år siden

Endelig en, der tager bladet fra munden.
Og nej jeg har ikke glemt dem under 50+ slet ikke!
Mit indlæg sætter fokus på at der rent faktisk er nogle over 45, der kæmper eller måske frygter arbejdsløsheden.

Og ja alle kan være ledige uanset deres status, problemet er at folketinget ikke anerkender, hvad alle derude synes at vide, at det er svært at finde job. Et på grund af alder og ikke mindst pga. nævnte årsager. Ledige skaber ikke arbejdsløshed! De er konsekvensen af politisk vilje og erhvervslivets evne til at skabe job.
Mangel på kvalificeret medarbejdere, den kan ses i lyset af manglende praktikpladser og det er uanset om du går efter candidat udd. eller erhvervsudd. Systemet er nærmest giret til at modarbejde sig selv.

Og Kattegat, der er ingen mangel på social samvittighed og empati fra min side for alle der er ramt af eksisterende politik her i landet.
Og solidaritet og sammenhold ligger under alle omstændigheder i mit blod, det er jeg opvokset med som så mange andre.
Måske skal du også se på udviklingen de sidste 15 år her i samfundet, politikken lefter for egoisme og selvretfærdighed.

Distance og fremmedgjorthed er fremherskende i dagens danmark, modsat dengang vi havde et velfærd.

Og ja selv ledig har niveau, - men ingen respekt!

4 år siden
4 år siden

Respekt er ikke noget man får eller kan tilkomme pr. automatik. Den skal erhverves enten gennem personlig integritet eller magt.
I samme øjeblik man af omstændighederne tvinges ind under andre menneskers og systemers magt og vælde smuldrer den personlige integritet - respekten daler og forsvinder til sidst helt.
Man kan så vælge enten at indrette og underkaste sig eller sætte hårdt mod hårdt overfor overmagten.
Gøre oprør.
At gøre oprør kræver, at man definerer modstanderne og råder over et minimum af resurser.
Modstanderne er i første led ikke længere kapitalen og kapitalisterne. Nej! - Det er bureaukratiet. Det fuldstændigt absurde bureaukratiske kontrolsamfund, som vi selv og vore børn har fået etableret under betegnelsen velfærdssamfund. Et velfærdssamfund, der i sin altomfavnende godhed har bundet os på hænder og fødder. Frataget os al solidaritet og ikke mindst kampånd. Det har efterladt os med en hoben gule, golde og totalt ubrugelige kampmidler.
Vi har kun os selv at takke for den situation. Vore børn kasserede os, da de smagte magtens sødme gennem uddannelse og vor egen ligegyldighed overfor historien.
Thommas Nielsens slutreplik fra LO kongressen i 1982 "vi har flyttet hegnspæle" og "vi har sejret ad helvede til" er i dag ikke det sejrsråb, som det var ment som, men i vor tid et mene-tekel.

Med venlig hilsen
Kattegat

4 år siden
4 år siden

Jeg er fuldstændig enig!
Og netop derfor, har jeg startet denne tråd. For at se om jeg skulle være så heldig, at andre også ser både ironien og magtløsheden, der er så fremherskende i dagens samfund. Og som du skriver bider ironien os bagi, ikke fordi vi er blinde og uvidende, men fordi bureaukratiet har overtaget bl.a. via automatiseringer af før personlige funktioner såsom sagsbehandling, kontakt til myndigheder. Der nu mere minder om kundeservice firewall i vores distance samfund.
Magtløshed, synes jeg, kendetegnes ved at din, min og alles stemme er blevet stigmatiseret. Der er ingen rettigheder mht. hjælp fra vores velfærdssystem snarer kun pligter til yde. Polarisering af forskellige borgere, forskelsbehandling af statsborger på baggrund af uddannelse mv.
Jeg må indrømme at mene-tekel skulle jeg lige slå op :D
så passer det jo fint med Farisæer LOL

4 år siden
4 år siden

Undskyld Søren, men var din #5 henvendt til mig?

I så fald forstår jeg dig ikke. Min #4 var 100% udtryk for forståelse for de arbejdsløse. Indlægget var ret kort og burde være temmelig umisforståeligt.

Jeg må vist prøve igen:
"Jeg kan nok se idéen bag politikernes ønske om at det skal kunne betale sig at gå i arbejde."
Hvad betyder denne sætning? Den betyder at jeg kan konstatere at politikkerne synes at det skal kunne betale sig.
Dette er ikke et argument. Det er indlysende, nærmest en naturlov at vi går på arbejde for at forsørge os. Og det er ikke sært at mange politikere har den holdning.
Men denne konstatering betyder ikke at jeg angriber de arbejdsløse. Læs hvad der står.
Jeg går videre med dette:
"Men jeg tror ikke de helt ved hvor svært det kan være at få et job."
Det betyder at jeg tror at politikerne forestiller sig at de arbejdsløse er for dovne til at bestille noget og at de blot ikke gider søge arbejde.
Selv udtrykker jeg jo netop det modsatte! At det er svært at finde et job, hvor jobbene ikke findes, og at man må have forståelse for at mange arbejdsledige ikke har held med det, og at de derfor ikke skal straffes.
Så giver jeg mig selv som eksempel. Jeg har selv været arbejdsløs. Jeg har taget en uddannelse, men aldrig fået et job inden for dette fag. At jeg er beskæftiget nu er et held, der skyldes andre omstændigheder. Og i en anden branche.

Jeg har ofte før her i spalterne udtrykt at der skulle være en skarpere jobformidling. Den lediges vanskelighed med at gøre sig interessant nok til at ansættes, kombineret med arbejdsgiverens ret til at afvise, er uheldig. Det offentlige burde gribe mere ind: "Her er et job, og her en en mand. Så giv ham jobbet og giv ham chancen. Måske er han god nok alligevel.
Måske er han bare ikke så god til at reklamere for sig selv.

Hvis Joakim B. Olsen hævder at 2+2=4, så må jeg være enig med ham!
(Og hvis Hitler siger at 100 jøder+100 jøder=200 jøder så er jeg også enig med ham der! Det betyder dog ikke at jeg bifalder hans håndtering af dem.)
Og hvis han (Joakim) kan konstatere konkret at nogle blot ikke gider lave noget fordi merindtægten ved et job ikke er stor nok, så kan jeg også forstå ham på det punkt.

Men jeg udtrykker jo netop at politikerne er for optimistiske i deres tro på at enhver ledig kan få et job hvis blot han gider søge. For det tror jeg ikke at de ledige (rigtig mange af dem) kan.

Nogle har taget initiativ til at ledige kan komme på prøve med løntilskud fra det offentlige. Det er netop for at give dem en chance. Jeg kender selv en der blev ansat på den måde. Hun faldt god til og fik hurtigt et vikariat af den rigtige slags. Senere kom hun ind som fast ansat til alles glæde. Men hun var ikke blevet ansat uden denne chance, hvor det offentlige støttede hende.

Men de venstreorienterede har her på Pennen tordnet imod denne ordning. Det kan dog skyldes at de har oplevet dårlige erfaringer med tilskudsordningen.
Også det må man have forståelse for. For det kan nok give mulighed for at arbejdsgiveren kan slippe med lavere gagering af de ansatte.
Jeg tror dog at det offentlige kunne gøre mere for at få en kreativ formidling af jobs. Den hidtidige liberale model hvor den enkelte selv har ansvar for at søge giver mange vanskeligheder.
Så kommer opgivelsen og man resignerer måske med sin kontanthjælp. Det er en sump som mange desværre havner i. Og de kan ofte ikke selv komme op. At slå dem oven i hovedet hjælper ikke. De skal hjælpes ind i et job på lempelige startvilkår.

Men kan man arbejde, og er jobbet der - så bør man tage det og yde sit. Det gjorde jeg slev engang. Et job der på ingen måde fristede mig. Det lå langt udenfor mine interesser, og kollegerne var slet ikke min type af mennesker. Men man havde peget på mig og jeg tog det og arbejdede flittigt, indtil det halve år var gået og min uddannelse kunne begynde. Og at det job ikke var sundt for min ryg har jeg aldrig brokket mig over.

4 år siden
4 år siden

:D taget til efterretning og osse respekteret, da jeg i dit indlæg ser mere af dig, end i dit første indlæg. Og vi er enige, for så vidt det vi begge skriver om. 2 og 2 er 4 ja, men sådan mener jeg ikke Joakim B. Olsen udtrykker sig. Han påstår, at alle kan - hvis vil og gider få en Phd. Og her tror jeg nu, at selv du må give mig ret i at hverken fysisk eller teoretisk ville den udmelding kunne bevises.
Og jeg som du - har også måtte se en uddannelse ryge i spanden og fandt heldigvis at min hobby kunne være og blev en levevej gennem godt 28 år. Alle finde den sandhed, gennem kortere eller længere tid i livet - sporskifterne indfinder sig!
De røde eller venstreorienterets politik ang. støtte ordninger for at fremme job, via praktik, tilskud, revalidering mv. kan jeg kun bifalde. For de højreorienterede vil så gerne at alle er deres egen lykkesmed. Det er jo blot venstre kontra højre politik mht. offentlige udgifter og statsadministrationen. Mindre offentlig service!
Med andre ord er politisk korrekthed - klar dig selv borger!
job og arbejdsvilkår skal kunne relateres, via løn, tid, opgave og ikke mindst atmosfæren på pladsen. En form for ligevægt om du vil.
Jeg har selv haft et job i en spillehal, aften og weekender. 3 hverdage fra 17 - 23,30 fredag 14-23,30 samt hveranden weekend lør og søn fra 9,30,-23,30 og læg til det gæster der forventer at vinde altid. Et meget negativt miljø, dårlige arbejdstider og hold fast ca. 190 timer pr. måned for knap 23000 før skat. Men det var et job! Det gør jeg aldrig mere :D 3½ år i den stilling var rigeligt.
jeg havde dog 6 andre job oveni. så doven er jeg næppe.

4 år siden
4 år siden

Et eksempel på et af de alvorlige velfærdsproblemer og manglende politisk ansvar.
http://videnskab.d...hjaelp-til-ledige

Med venlig hilsen
Kattegat

4 år siden
4 år siden

Og så er det slået fast :D
Måske forstår min kommune mig? "lotto"

4 år siden

Besvar debattråd

Debatten velfærds farisære i tugthuset port er startet 18/09-2016 00:35 af Søren Wellendorph (Villain) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

4008Dagens ord
3 timer, 45 minutter siden · Savanti
4Troen og kirken
4 dage siden · Engbo
6Teater stykke
7 dage siden · Nicolas Jessen
21Lykke
13 dage siden · Inghard
149Hvad er du taknemmelig for i dag?
13 dage siden · Inghard
4superhelt vs superskurk?
14 dage siden · Engbo
25Skal vi starte et skrive- fortællef...
18 dage siden · MariaMolgaard
11Hvad inspirerer dig
18 dage siden · MariaMolgaard
2Skrive-software?
20 dage siden · Mons1957
0Internationalt
1 måned, 3 dage siden · Savanti
492Kontraster
1 måned, 3 dage siden · Engbo
0Søger læsere!
1 måned, 17 dage siden · turkdaddy
9Transgender
1 måned, 24 dage siden · Eddie
75Bibelen
1 måned, 25 dage siden · Engbo
4Skrivegruppe 45+
2 måneder, 5 dage siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
2 måneder, 5 dage siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
2 måneder, 6 dage siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
2 måneder, 12 dage siden · Anita A
2Efterlysning af serie
3 måneder, 2 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
3 måneder, 5 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
3 måneder, 7 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
3 måneder, 27 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
4 måneder, 6 dage siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
5 måneder, 1 dag siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
5 måneder, 5 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
5 måneder, 6 dage siden · Prem
2Navne
5 måneder, 6 dage siden · Engbo
74Ligheder
5 måneder, 8 dage siden · Prem
20Komplimenter
5 måneder, 8 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
5 måneder, 10 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
5 måneder, 11 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
5 måneder, 11 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
5 måneder, 11 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
5 måneder, 15 dage siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
5 måneder, 17 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
5 måneder, 20 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
5 måneder, 20 dage siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
5 måneder, 28 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
6 måneder, 1 dag siden · Aurelian
2opbygning
6 måneder, 1 dag siden · Avj81
6Dagens Dammark ,døde mink
6 måneder, 2 dage siden · Engbo
7Novelle vs Kort Roman
6 måneder, 3 dage siden · mlsj
7Kalle er død
6 måneder, 4 dage siden · Pia Hansen
1Litteraturlæsning sci-fi/fantasy - ...
6 måneder, 7 dage siden · Kafkaesque
0Hej Alle sammen!
6 måneder, 8 dage siden · mlsj
2Antal digte i digtsamling
6 måneder, 8 dage siden · dino
0Betalæsere søges til kvindelitterat...
6 måneder, 10 dage siden · Djani
2Må eller må man ikke?
6 måneder, 12 dage siden · Savanti
9Voldtægter og overgreb
6 måneder, 13 dage siden · Ormstunge

Religion, politik og samfund

4Troen og kirken
4 dage siden · Engbo
21Lykke
13 dage siden · Inghard
149Hvad er du taknemmelig for i dag?
13 dage siden · Inghard
137Virus
7 måneder, 11 dage siden · dino
46Big Brother Is Watching You!
9 måneder, 2 dage siden · Wernn
3Socialkonstruktivisme og socialkons...
9 måneder, 4 dage siden · Wernn
0Regering ser rødt. Apoteket .dk
9 måneder, 11 dage siden · Savanti
105Skyder de; fordi, der er krig?
10 måneder, 9 dage siden · Wernn
230Forbyde kritik?
10 måneder, 10 dage siden · Engbo
11Metwo-two
10 måneder, 23 dage siden · dino
11668
10 måneder, 29 dage siden · Wernn
26JULEN
11 måneder, 5 dage siden · Wernn
14Aftægtens objektive problem
1 år siden · dino
185Den frie verdens leder
1 år, 1 måned siden · Wernn
0Kringsat
1 år, 1 måned siden · Engbo
52Treenigheden
1 år, 2 måneder siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 år, 5 måneder siden · Wernn
27SAS
1 år, 5 måneder siden · Morpheus
379Gud
1 år, 6 måneder siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
1 år, 6 måneder siden · dino
5Verdens økonomi
1 år, 6 måneder siden · dino
4Nytårstalen
1 år, 7 måneder siden · dino
117Statsborgerskab
1 år, 7 måneder siden · Wernn
12Julens indlæg
1 år, 7 måneder siden · dino
65Demokrati
1 år, 7 måneder siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
1 år, 8 måneder siden · Wernn
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
1 år, 8 måneder siden · Wernn
109Homofobi
1 år, 8 måneder siden · leviP
5Pengetroen
1 år, 9 måneder siden · Wernn
53Politiske ideologier anno 2019
1 år, 9 måneder siden · Wernn
1Det store intet
1 år, 9 måneder siden · dino
0Sekterisk aggression
1 år, 10 måneder siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
1 år, 10 måneder siden · Engbo
30Kristendom
1 år, 11 måneder siden · Engbo
23folkeafstemning
2 år siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
2 år siden · dino
74På'n igen.
2 år siden · Engbo
82Tysklands ansvar
2 år siden · Engbo
8Bøn
2 år siden · Morpheus
32Politik .
2 år siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
2 år siden · dino
47At rejse er at leve?
2 år siden · Inghard
27Evolutions forskning.
2 år siden · Inghard
8Circumcisio.
2 år siden · dino
6Den nye EU aftale
2 år siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
2 år siden · Engbo
4Salme
2 år siden · Engbo
6Victoria
2 år siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
2 år siden · Engbo