Religion, politik og samfund · Er du kristen/religiøs?

38 svar
Senest opdateret 8 måneder, 7 dage siden · 12 bruger(e) deltager
2 år siden

Hej med jer!
Jeg har lagt mærke til, at en del herinde skriver tekster eller debatspørgsmål inspireret af især kristendommen, så jeg er lidt nysgerrig på, om der er en stor gruppering af kristne - eller andre former for troende og religiøse - herinde?
Jeg synes det er et spændende udtryk tekster for, når de bærer præg af, at folk gerne vil formidle deres tro igennem dem også, især efter vi i mange årtier, har været ret religionsforskrækkede herhjemme og nok stadig er det meget hen ad vejen.

2 år siden
2 år siden

Nej, jeg er ikke religiøs. Men min overbevisning er tæt på det oprindelige kristne budskab.

I en anden debat bliver der spurgt om mulige socialister blandt apostlene. Nej , det kunne der ikke være, for der var ikke en arbejderklasse og en moderne industri. Men det proletariske - de besiddelsesløse - var da en kendsgerning. "---Menneskesønnen ejer ikke den sten, hvormed han kan hælde sit hoved. Eller rådet til den rige mand, der ikke kunne være lykkelig: "Gå bort. Sælg alt hvad du ejer og giv pengene til de fattige - og kom så og følg mig."
- den rige yngling gik bedrøvet bort. Mange gode, rige kristne bryder sig ikke om den historie. Julen betyder store muligheder for at tjene penge. Det er det budskab disse gode folk forstår.

2 år siden
2 år siden

Pointen med de historier du henviser til, er jo som sådan ikke at nægte de rige adgang til Himmeriget, men at stille op hvor absurd et spørgsmål det er, hvem der kan komme ind i det. For det kan ingen, teknisk set, var det altså ikke for Kristi død på korset. Og bekender man sig til ham, er man ifølge Bibelen frelst og så kan man være ligeså rig eller fattig man nu engang er. :)

2 år siden
2 år siden

Jeg ved ikke om jeg kan kalde mig religiøs. Jeg tilhører ikke noget trossamfund, ikke engang Folkekirken, men jeg er meget optaget af religiøse spørgsmål, og af Bibelen, både dens indhold og historie, og jeg vil sige, mere som historiefortælling end som helligskrift.

Jeg er tilbøjelig til at tro på Gud som skaberen, men at han i øvrigt ikke interesserer sig for menneskene, og da slet ikke det enkelte menneske.

Men jeg kan også tænke på Gud som symbol, det er han jo enten han eksisterer eller ej. Er han skaberen har han vel også skabt mig, direkte eller indirekte gennem evolutionen, og det vil sige, at jeg skal være tro mod mig selv, som jeg nu engang er,og jeg skal respektere, at andre er, som de er. - Det er hvad Karen Blixen kalder at være Guds marionet. Er vi tro mod vores inderste kerne, vore instinkter, så er vi tro imod Gud.

Så på den måde kan jeg jo godt kalde mig religiøs, men næppe kristen.

Det kan godt være, at Engbo i visse henseender sammen med sine meningsfæller lever som de første kristne. Men det har han også til fælles med hvilken som helst gruppering i tidens løb, fordi man altid er tilbøjelig til at ville sørge for sine egne.

Kåemer

2 år siden
2 år siden

Kåemer Det jeg skriver, er ikke en måde at bruge mig selv som eksempel på. Men de første kristne fungerede kun gennem overbevisning. De havde ingen verdens forsvar. De bredte sig.jo flere man slog ihjel des flere blev de.

Sådan var det indtil de sluttede fred med statsmagten og blev en del af den. Så lige som før, så må kristne godt slå hinanden ihjel, når fjenden bare er en anden stat. Tyske felt præster beder om sejr over englændere. Engelske -samme bare omvendt.

2 år siden
2 år siden

Gud er skaberen!
Han er så stor, at selv da han skabte himlen jo jorden, berørte det ham så lidt, som havde han intet skabt!
Citat? Husker ikke hvem. Måske den videnskabsmand som først isolerede c-vitamin?

2 år siden
2 år siden

Hvis jeg skulle tage Gud som en person, så ville jeg nu vide, om han ikke fortrød at beordrede en mand, der havde forbrudt sig mod helligdagsloven, stenet til døde.
Forbrydelsen var, at han havde samlet brænde til et bål på sabatten. Der er stadig nogen, der betragter Bibelen som en opslagsbog. Det holder ikke.
Jeg betragter den som en historie tilsat myter om en udvikling. Ellers har den ingen værdi.

2 år siden
2 år siden

Under en periode uden arbejde, læste jeg meget i biblen og bøger om psykologi. Så tiden var ikke spildt . Prøvede at læse Højsangen, den gjorde et stort indtryk på mig, og jeg kan ikke forstå den, og det sker at jeg læser lidt af den igen. Det er ikke porno, men kan ligne det. Prøv at læs den. Skriv så hvad I mener om den.
Niels dc

2 år siden
2 år siden

Var der ikke engang en der sagde: "Sandelig siger jeg jer - det er lettere for en kamel at træde igennem et nåleøje end for en rig mand at komme ind i Guds rige."

Og et andet sted med jævne ord: Man kan få tilvigelse for meget (alt?) hvis man angrer. Men den største synder af alle er han der ikke tror, for han er rådden i sit inderste.

Så ved man da hvor man står.

Jeg kan godt blive lidt træt af Mellemøstens indflydelse på andres åndsliv. Der har i både fortid og nutid bestået et pres herfra for at opnå indflydelse.
Historien er dog gået på godt og ondt, og den reformerte kristendom er nok den religion der står mig nærmest.
Men udviklingslæren - den betragter jeg som overvældende bevist. Og ingen kreationist har vist endnu givet noget bud på hvordan skabelsen sker i praksis.

Dog har jeg sympati for tanken om tilgivelse. Man skal tilgive igen og igen. Det er ofte det der holder familier sammen. Når man tilgiver andre, kan man selv håbe på tilgivelse, og det giver hjertet ro. Og den lære kommer vist af kristendommen.

Desuden mener jeg at en urokkelig gudstro tager religionen ud af religionen. (Og forvandler den til jura.)

2 år siden
2 år siden

Niels dc

Man kan læse Højsangen på forskellige måder. Jeg synes det er bedst at læse den som et slags skuespil, hvor regibemærkningerne mangler. Det består af en række monologer. Personerne er Kong Salomo og hans store kærlighed bondepigen Sulamit, og nogle bipersoner, Sulamits brødre og en gruppe "Jerusalems døtre" De sidste har nok været et kor.

Man kan undre sig over, at et så erotisk værk er kommet med i Bibelen, men det er blevet tolket som Guds kærlighed til sit folk Israel, og er nok blevet opført ved folkefester.

Kåemer

2 år siden
2 år siden
#10 Engbo

#8 Jeg er i det store og hele enig med dino med de tanker. Der er en diskussioner om, at Jesus med nåleøjet mente det umulige med fragt i et nåleøje.
Eller, der skulle være en port/bro man skulle under og der var det nødvendigt at aflæsse sin store oppakning for at komme igennem.

Begge versioner har en mening.
Man skulle også tro, at forholdet mellem Johannes Døberen og Jesus var en diskussion værd.
Tvivlen var der: Er du den, der kommer - eller skal vi vente en anden.

Tog folk holdningen alvorligt burde man også kunne se nutidens stridigheder. Johannes Døberen var så forhadt af overklassen så dansepigens mor rådede til at ønske Johannes hoved på et fad.
Vi har stadig dansepiger der kan fylde os med glæde. Men også nogle, der danser for de øverste skurke.

2 år siden
2 år siden

Forholdet mellem Johannes Døberen og Jesus var vel, at Jesus var en af Johannes disciple som brød ud og begyndte for sig selv. Det har været et venligt brud, for de forkyndte begge det samme budskab: "Himmeriges rige er kommet nær!" - I samtiden var Johannes meget mere kendt end Jesus. Han nævnes i datidens historiebøger, det gør Jesus ikke. Først længe efter Jesu død begyndte hans ry at vokse, og Johannes at dale.

Myterne omkring Jesus begynder snart at vokse, så det bliver mere og mere svært at se den virkelige person. Johannes ord fra fængslet er mærkelige: "Er han den der skal komme, eller skal vi vente en anden?" Tanken er vel, om Jesus skal være hans efterfølger. Ordene er mærkelige, da han jo selv har døbt Jesus og set helligånden dale ned over ham i form af en due, og en stemme fra himlen sagde: "Du er min søn i hvem jeg har velbehag." Hvad mere bevis behøver han? Sagen er vel, at hele dåbsscenen er en myte.

Man kan jo godt kalde Kong Herodes for overklasse, men han var vel snarere i særklasse. Der er intet der tyder på, at Jesus og hans disciple havde noget imod rige mennesker, men han advarede dem mod at sætte deres lid til rigdommen fremfor de åndelige værdier. "Søg først Guds rige", var hans budskab. De problemer havde de fattige ikke. Skellet gik ikke mellem rig og fattig, men mellem ånd og materie. Jesus selv var, så vidt vi ved, ikke specielt fattig. Han gav bare afkald på et økonomisk velfunderet liv til fordel for det budskab han havde.

Kåemer

2 år siden
2 år siden
#12 Engbo

Ja, tak Kåemer; men der er nu lidt tilbage endnu i den søgen.
Der findes i Mellemøsten stadig menigheder, der bygger på Johannes Døberen - og bliver forfulgt som i gamle dage.
Jeg husker ikke titlen på en amerikansk TV film, der omhandlede netop det forhold. I den film fremgik det, at årsagen til at Johannes D. blev fængslet, netop var hans kritik af det overklasse liv, (kald det blot noget andet) med her tilhørende utroskab og frås.

Det var jo også en bestemt ordre. "Den der har to skjorter skal dele med den, der ingen har." -- og så må man her jo også tage Jesu svar med på spørgsmålet: "
Gå tilbage og forkynd ham, at blinde ser. Spedalske renses" osv -" og evangeliet prædikes for de fattige.
Så husk jeg på ingen måder forsøger at tolke ord som socialistiske. Men dialektisk, så ser vi der og i andre ældre skrifter bevis på at kampen mellem de undertrykte og undertrykkere altid har været. - og vær bare uenig; men min tolkning er stadig indtil undertrykkerne er besejret.

2 år siden
2 år siden

Engbo

Det er nu svært ikke at se socialismen i hvad du skriver. Mon ikke det er en del af dit dna.

Det er rigtigt, at Jesus var imod undertrykkerne, men det var ikke de rige men romerne. Det gennemsyrede hele samfundet dengang. Der var mange oprørsbevægelser. Det var også derfor romerne var på vagt og henrettede mange, og altså også både Johannes og Jesus.

Herodes var nok konge af navn, men han var indsat af romerne. Så det handlede ikke om at han var rig, det var de tidligere Israels konger også, f.eks. Salomo og David. Det drejede sig om, at han var mere romer end jøde.

Men det er jo rigtigt, at det var de fattige Jesus samlede om sig. De rige havde jo for det meste deres rigdom fra at tjene romerne. Det forhindrede dog ikke Jesus at nyde gæstfrihed hos nogle af disse rigmænd, hvilket også blev brugt mod ham. Han var jo ikke asket som Johannes.

Kåemer

2 år siden
2 år siden

Man må tænke på, at på den tid løb politik og religion ud i et. Jesus sagde: "Giv kejseren hvad kejserens er, og Gud hvad Guds er." Og Guds det var landet Israel og folket, men pengesystemet var romernes. Ikke så underligt at romerne så ham som en oprører.

Kåemer

2 år siden
2 år siden
#15 Engbo

Kåemer
Det er ikke fordi, jeg er bange for at vedkende mig socialismen. Men det er ikke et begreb, der hører hjemme i den tid.

Men det er nu forfærdeligt, at en hedning som jeg, føler mig kaldet til Bibel fortolkning.
Men med den indsigt og det liv, du har ført, så er det lidt mærkeligt med din tolkning. Lige som i dag er der forskel på, om man mener jøde som et folkefærd/race eller som overbevisning.
Pilatus, den romerske statshøvding, forsøgte jo at løslade Jesus. "Jeg finder ingen skyld hos dette menneske," sagde han.
Men jøder råbte korsfæst, korsfæst ham."
Pilatus måtte give efter og sagde "Jeg vasker mine hænder." altså det var ikke hans skyld - og noget der også er værd at huske er råbet: "Hans blod kommer over os og vore børn. noget som burde huskes med de forfærdelige lidelser, der er kommet over dette folk.
Historien kunne sættes på den historiske udvikling op til vor tid - ikke mindst med røveren Pilatus, der blev løsladt. Mange, der taler retfærdighed bliver myrdet, men skurkene går frit omkring. --og hvad skulle vi ellers bruge den historie til.?.

2 år siden
2 år siden

Beretningen om Jesus for Pilatus har vi fra Lukas. Han havde ikke selv kendt Jesus, men samlede sammen alt materiale, skriftligt og mundtligt han kunne få fat i, og skrev på grundlag sine to bøger: Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger. Den sidste er delvis selvoplevet, fordi han var assistents for og rejsefæller med Paulus.

Pilatus var en streng, ja ligefrem grusom mand og henrettede tusindvis af mennesker uden særlig rettergang. Så at rettergangen mod Jesus skulle have været så detaljeret, og at nogen af hans disciple skulle have været tilstede er aldeles usandsynligt, så den scene er digt.

På Paulus' og Lukas' tid var man midt i den proces der skulle skille kristendommen ud fra jødedommen, og det var derfor at Lukas gerne ville kaste skylden for Jesu henrettelse på jøderne.

Dette er ikke min tolkning, men Per Bildes, fremragende fortolker af kristendommen og professor ved Århus universitet.

Kåemer

2 år siden
2 år siden
#17 Engbo

Tak fordi jeg også lærte Per Bilde at kende.
"Men det er nu forfærdeligt, at en hedning som jeg, føler mig kaldet til Bibel fortolkning." Da jeg skrev det, havde jeg altså ikke været præsenteret for Per Bilde. Men han skriver næsten det samme "...Ja, ikke en gang medlem af Folkekirken." Og---jeg er meget enig i, at man bør forholde sig til Jesus som historisk person - og at det er forsømt.
De flest kristne og folkekirkelige tolker, at det gælder om at have fred med sig selv. det fremgår jo også af mange debatter her og ude i blandt almindelige danskere.
Jeg mener ud over egen fred, så må man også se på udfordringen. Selv om man har fred med sig selv, kan man alligevel godt blive brugt som led i hadkampagner. ... I øvrigt har Per Bildes udgangspunkt også været marxismen. ganske sjovt.

2 år siden
2 år siden
#18 Engbo

"Fred over jorden menneske fryd dig..."

I øvrigt er Per Bilde død. Jeg ville ellers gerne møde ham. Jeg forstår han boede i Laven ved Silkeborg. Der har jeg da mødt, som statue, Nis Petersen. Æret være deres minde.
De byder nok på chokolade hinsides Mælkevejen og alle sorger Engbo

2 år siden
2 år siden

Engbo

Jeg vidste ikke, at Per Bilde var død. Han var en meget dygtig forsker og en god forfatter. Jeg kan varmt anbefale hans to bøger: "En religion bliver til." og "Den historiske Jesus".

Kåemer

2 år siden
2 år siden
#20 Engbo

#19 De to bøger vil jeg notere.

2 år siden
2 år siden

Jeg har lyst til at nævne en anden bibelforsker, men af en helt anden slags, nemlig Ove von Spaeth. Han har skrevet et fembindsværk om Moses: "Attentatet på Moses", og det ligger faktisk på nettet og kan gratis downloades.

http://www.visdomsnettet.dk/a-569/

Værket bygger på mange års research. Han mener bl.a. at Moses er en virkelig historisk person og at han virkelig var Faraos datters søn, men at han på grund af en paladsrevolution måtte flygte fra Egypten, hvorefter han sluttede sig til de flygtende jøder og blev deres leder.

Jeg kan varmt anbefale bøgerne, de er meget vel funderet og spændende som krimier. Naturligvis har jeg ikke kapacitet til at bedømme hvor mange af hans påstande der holder, men jeg må sige, at det hele virker meget troværdigt.

Kåemer

2 år siden
2 år siden

Her er en anmeldelse af Ove von Spaeths værk.

http://www.humanis...boeger/bog008.php

Kåemer

2 år siden
2 år siden
#23 Engbo

#22 Tak --jo der findes altså andre tolkninger end Luthers Katekismus.

2 år siden
2 år siden

Nogle mener at ophavet til de tre store religioner i mellemøsten var farao Akhnaton, som (efter sigende) opfandt monoteismen. Hans tanker skal være blevet bragt videre fra Ægypten til mellemøsten.
Hvis Moses har spillet en rolle her, kan jøderne have tilegnet sig monoteismen og herfra er der nok ikke langt til de andre religioners tanker.

2 år siden
2 år siden

Umiddelbart tror jeg ikke der er en speciel gruppering af kristne, her på Fyldepennen, eller muslimer, buddhister, tilhængere af det flyvende spaghetti Monsters Kirke.
Jeg tænker umiddelbart at alle religioner et overflødighedshorn af opbyggelige historier, så forfattere ikke kan afholde sig fra at stjæle med arme og ben.

2 år siden
2 år siden

Religiøs?...Jeg er protestant og medlem af Folkekirken. Betaler gladeligt for at bevare denne særlige kulturskat. De smukke bygninger skal også passes.
Jeg bærer altid Jesus på Korset om min hals. Han vidste bedre. Om Gud var hans Far...ved jeg ikke, men evolutionens lange vej gør det ganske overbevisende. Hvem der så står bag denne udvikling?...ja så er det at jeg i respekt, tror en hel masse. Så et eller andet sted er jeg oplyst troende. Det er også rart, at tro der er noget, et sted min indre glød flyver hen og får lidt sjælefred.
Spændende debat emne.
Poul / Blækhuset

2 år siden
9 måneder siden

Jeg vil ikke betragte mig selv som religiøs. På papiret er jeg kristen, men jeg vil ikke betegne mig selv, som udøvende kristen. Da jeg ikke 100 % lever efter den kristne tro. Jeg vil heller ikke betegne mig selv som kristen, da jeg mener at man skal vide meget om den religion man vælger at tilhøre. Jeg ved, at der udover de genfortalte historier fra Biblen sikkert også er mange ting i Biblen jeg ikke har hørt om før. Så udadtil er jeg måske religiøs. Men jeg vil ikke sige, at jeg praktiserer kristendommen. :)

9 måneder siden
9 måneder siden
#28 Engbo

Jeg kan godt følge/forstå din tankegang.

Men når vi oplever en verden, hvor der dagligt bidrages til had, som er en forudsætning for krig, så efterlyser jeg et kristent budskab, der svarer på budskabet om indtoget i Jerusalem.

Da Jesus forstod folkene der hyldede ham ville arrangere et blodigt oprør mod romerne, så gik denne hyldede jødekonge op på Oliebjerget og græd bitterligt over denne alvorlige misforståelse.

Kristendommen ville bringe et budskab om fred på jord. Men det blev opfattet som et budskab om krig. Denne misforståelse har fulgt igennem tiderne, hvor tolkningen burde være fred og forsoning, Verden befinder sig endnu ij de samme problemer imellem Israel og Palæstina. Imellem Rusland og Vesten/N ATO. så jeg tror fredsforsoneren hulker lidt endnu.

Men igennem tiderne - i debatter jeg har deltaget i , forstår jeg problemerne er mere mystiske og uden holdning - som idealet.

9 måneder siden
8 måneder, 26 dage siden

Hejsa.
Har selv tænk, din tanke.
Religiøs, kristen, troende, åndelig...
Ja kunne blive ved. Er dybt taknemmelig, fordi jeg bor, i et land. Hvor disse ord ikke er, forbudte...
Vil kalde mig selv kristen. Eller søgende, med et åben sind..
Når jeg skriver mine digte, bekræfter jeg min søgen. Efter en højrer magt, og ja som jeg kalder. Gud.
Tak for din indlæg og undren.
Kærlige tanker. Jan

8 måneder, 26 dage siden
8 måneder, 22 dage siden
#30 Engbo

"Slut fred oh hjerte med hver sjæl,
som her dig ej forstår.
Se over by og dal i kvæld.
Nu fredens engel går."

BS Ingemann, tror jeg nok. Er der andre vidner.

8 måneder, 22 dage siden
8 måneder, 16 dage siden

Dem som har læst mine tekster ved jeg stort set ikke skriver om andet end troen, altså den kristne tro. Selvfølgelig er der troende på nettet. For mit vedkommende er det spændende at leve et kristent liv. Dermed mener jeg at omsætte med menneske forstand det biblen lærer os, over for sine medmennesker. Jeg kender biblen ret godt, men det er ikke forudsætningen for at bekende sig til den kristne tro. Vi har levet 50 år på den måde, og det har givet os mange spændende positive oplevelser. Inge

8 måneder, 16 dage siden
8 måneder, 14 dage siden
#32 Engbo

I må gerne kalde mig kristen, når I er enige om, at kristendommens vigtigste budskab er fred på jord. Der til at budskabet var til de fattige - hyrderne som symbol.

Det var også svaret til Johannes døberen: døve høre, blinde ser og evangeliet prædikes for de fattige.

Så stadig væk "Proletarer (de besiddelsesløse) foren jer..."
Kristendom var en videre udvikling og ændring af jødedommen - Marx er en, med andre, videre udvikling af kristendommen. det store frafald i både kristendom og arbejderklasse er bare et bevis på, at udviklingen forsætter .-- Opstandelse følger på trods af grusomme nederlag.

8 måneder, 14 dage siden
8 måneder, 9 dage siden
#33

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

8 måneder, 9 dage siden
8 måneder, 8 dage siden
#34 Engbo

Min bedstefar var en af de stærke Indre Missions fortalere. Han fortalte om en samtale med en præst. Præsten sagde. "Ingen ved jo om de bliver frelste på hin dag."

"Jo," sagde bedstefar, "jeg ved det." Det har Gud sagt til mig."
"Hvordan sagt?"
"Jo, in en samtale, lige som her, hvor De og jeg taler sammen."
"Nej," sagde præsten". "Det kan ikke lade sig gøre." --og bedstefar slutter beretningen med."
Utroligt og den tvivl skulle komme fra en præst." Bedstefar havde styr på det.

8 måneder, 8 dage siden
8 måneder, 8 dage siden
#35

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

8 måneder, 8 dage siden
8 måneder, 8 dage siden
#36 Engbo

Jehovads Vidner har fortalt mig, at ingen har set Gud. Men jeg har fortalt dem, at det har bedstefar.

Camilla Det er altså den samtale fra person til person, præsten tvivlede på.

8 måneder, 8 dage siden
8 måneder, 8 dage siden
#37

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

8 måneder, 8 dage siden
8 måneder, 7 dage siden
#38 Engbo

Men det er nu tankevækkende, at min lille, mekaniske, lysets engel har sat sådan en debat i gang. - har vist gode og inspirerende sider ved debat deltagerne her.

Jeg forstår mere og mere Blichers Hulde Engel/glædens engel. "Blev du i den lund, som jeg forlod? Hør jeg kalder kom igen tilbage..."

8 måneder, 7 dage siden

Besvar debattråd

Debatten Er du kristen/religiøs? er startet 24/10-2016 22:41 af Natacha Ægirsdottir (Seifostos) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

1Porno
1 time, 8 minutter siden · thevoid
5Med omtanke
17 timer siden · tope
5Skriveblokering/flow
21 timer siden · jebomik
2330Dagens ord
1 dag, 2 timer siden · Savanti
4Salme
1 dag, 21 timer siden · Engbo
10Forfatter
1 dag, 21 timer siden · tope
7Kulturen står i en stilstand, der k...
1 dag, 21 timer siden · tope
2Beta-byttecentral
2 dage, 18 timer siden · PRESMA
8Musik i film
2 dage, 21 timer siden · dino
6Hvordan foretrækker du at sidde og ...
7 dage siden · jebomik
2Grammatikkurser?
7 dage siden · Kattegat
83Mand/kvinde
8 dage siden · dino
0En cool mand. En god historie.
9 dage siden · Morten Vesterga...
2Kan man redigere i en publiceret te...
10 dage siden · Djani Sejd
2Mødregruppen
12 dage siden · Savanti
91Hvad er du taknemmelig for i dag?
13 dage siden · Fink
5Værdier
14 dage siden · Inghard
5Hjælp - hvad skal jeg gøre her? VIG...
14 dage siden · knudkp
74Dagens Vits
15 dage siden · Fink
5Hvordan øndrer justerer man tekst, ...
15 dage siden · Kåemer
47Kontraster
17 dage siden · Savanti
6Victoria
18 dage siden · Kåemer
6Helbred opdatering.
25 dage siden · Savanti
17Hormonforstyrrende stoffer.
25 dage siden · DenFrieNukleoti...
71Saudi-Arabien - Rusland
26 dage siden · Engbo
11NaNoWriMo
1 måned siden · Eddie
2Entropi og evolution
1 måned, 3 dage siden · dino
46At rejse er at leve?
1 måned, 5 dage siden · Nicolas Birch-J...
5Bogforum
1 måned, 5 dage siden · jebomik
15Endestation - eller strengt nåleøje...
1 måned, 6 dage siden · tope
20Forlagsbranchen er i opbrud!
1 måned, 6 dage siden · tope
2Lektørudtalelse på en af forfattern...
1 måned, 8 dage siden · NAHansen
1Digte/ tekster om månen
1 måned, 9 dage siden · Kåemer
7Moderne fraser og vendinger.
1 måned, 13 dage siden · Rimon Waad Herm...
0Zenon, Newton og høeg
1 måned, 13 dage siden · dino
0Så rundede jeg 400 visninger
1 måned, 16 dage siden · knudkp
5hvad er fordelen ved ISBN nr?
1 måned, 17 dage siden · vikingo
11Dåseåbner
1 måned, 18 dage siden · Kåemer
5Kødspisere kontra vegetarer kontra ...
1 måned, 20 dage siden · dino
7Religions forum?
1 måned, 20 dage siden · Inghard
9Er den danske kultur modellerbar?
1 måned, 21 dage siden · Nicolas Birch-J...
16Fredagsbrok
1 måned, 23 dage siden · knudkp
11Sofies 5-trins selvværds-kursus
1 måned, 23 dage siden · Kåemer
0Jeg er god til at rette tekster.
1 måned, 23 dage siden · Mikkelræv
2Kan digte betalæses?
1 måned, 24 dage siden · dino
1Roman
1 måned, 25 dage siden · Eddie
1Kommenter gerne min ene men lange l...
1 måned, 26 dage siden · NAHansen
4Boganmelder, hvordan?
1 måned, 26 dage siden · NAHansen
3Betalæsere søges
1 måned, 26 dage siden · NAHansen
2At sende en PDF til tryk...
1 måned, 28 dage siden · little T
5Hvorfor aldersgrænse og unge forfat...
2 måneder, 2 dage siden · Kåemer
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
2 måneder, 11 dage siden · Engbo
0Redigering
2 måneder, 11 dage siden · Mitmit
7Redigering - og ikke mindst slutnin...
2 måneder, 11 dage siden · Mitmit
2Smil
2 måneder, 12 dage siden · Mitmit
1Ensom?
2 måneder, 12 dage siden · dino
2Humor .
2 måneder, 13 dage siden · Savanti
5Øh - tak til alle kommentatorer
2 måneder, 15 dage siden · Fink
0No country for old men.
2 måneder, 16 dage siden · Mitmit
2Hvad er nemt/svært.
2 måneder, 17 dage siden · dino
12Hvad skete der med dige.dk ?
2 måneder, 18 dage siden · knudkp
26Hvad er meningen med livet?
2 måneder, 18 dage siden · BimmerenTheBims...
9Sandhed
2 måneder, 18 dage siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
2 måneder, 19 dage siden · Pia Hansen
0Skrive gruppe København
2 måneder, 19 dage siden · Mitmit
3Søger kommentarer
2 måneder, 20 dage siden · Savanti
44Er mænd mere jaloux end kvinder?
2 måneder, 21 dage siden · anonymus-sheik
3Slettelse af kommentarer
2 måneder, 22 dage siden · digterinden

Religion, politik og samfund

4Salme
1 dag, 21 timer siden · Engbo
91Hvad er du taknemmelig for i dag?
13 dage siden · Fink
6Victoria
18 dage siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
26 dage siden · Engbo
46At rejse er at leve?
1 måned, 5 dage siden · Nicolas Birch-J...
9Er den danske kultur modellerbar?
1 måned, 21 dage siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
2 måneder, 11 dage siden · Engbo
26Hvad er meningen med livet?
2 måneder, 18 dage siden · BimmerenTheBims...
9Sandhed
2 måneder, 18 dage siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
2 måneder, 19 dage siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
3 måneder, 7 dage siden · dino
67Burkaforbud
3 måneder, 14 dage siden · Kåemer
41Demokrati
3 måneder, 18 dage siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
4 måneder, 14 dage siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
5 måneder, 18 dage siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
6 måneder, 11 dage siden · dino
7Æblemostreglementet
6 måneder, 27 dage siden · dino
5Før Adams tid.
7 måneder, 6 dage siden · Engbo
59Den selektive etik.
7 måneder, 13 dage siden · dino
31Spare på DR?
8 måneder, 2 dage siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
8 måneder, 7 dage siden · Engbo
0Land og by
8 måneder, 27 dage siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
8 måneder, 29 dage siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
9 måneder, 20 dage siden · dino
26Evolutions forskning.
10 måneder, 4 dage siden · Inghard
22#metoo
10 måneder, 21 dage siden · dino
109Selvforsvar
1 år, 4 dage siden · thevoid
1Forbrugersamfund
1 år siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
1 år siden · Morpho
29ytringsfriheden
1 år, 2 måneder siden · thevoid
9Lokkeland-reality
1 år, 2 måneder siden · Morpho
10Fordomme
1 år, 3 måneder siden · Kåemer
33Skyld
1 år, 4 måneder siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
1 år, 4 måneder siden · Engbo
7Flygtninge
1 år, 4 måneder siden · Morpho
26det rød hvide flag
1 år, 5 måneder siden · dino
13Koranen
1 år, 6 måneder siden · Kåemer
53Skat
1 år, 7 måneder siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
1 år, 7 måneder siden · dino
11Normal
1 år, 8 måneder siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
1 år, 10 måneder siden · Engbo
58Udvisning
1 år, 11 måneder siden · Kåemer
7Circumcisio.
2 år siden · dino
1FNs Menneskeretserklæring
2 år siden · Kåemer
5Finansloven
2 år siden · Kattegat
5Et eventyr
2 år siden · Kåemer
26Paven i Malmö
2 år siden · Engbo
5Snarligt valg?
2 år siden · Engbo
4Døgnets drab.
2 år siden · Fink
3Målsætninger
2 år siden · Kattegat
76Danske værdier?
2 år siden · Engbo
1Uha fri os fra mennesker
2 år siden · Kåemer
53Mærkedag
2 år siden · Kåemer
16Sprog-udslettelse og danske værdier
2 år siden · dino
13velfærds farisære i tugthuset port
2 år siden · Villain
6Journalistik eller?
2 år siden · Kattegat
9Frivillig arbejde.
2 år siden · Fink
10Hverdagsracisme
2 år siden · Tilbudsavislæse...
62Ikke til at komme udenom.
2 år siden · Engbo
17Homofobi
2 år siden · dino
0Hjemmehjælp
2 år siden · Kåemer
13Grundlov
2 år siden · Engbo
8Danmark Frit
2 år siden · Engbo
3Siemens Wind Power
2 år siden · Fink
46I krig igen?
2 år siden · Engbo
23Skattesnyd
2 år siden · Engbo
20Afsløringer
2 år siden · Engbo
8Burka
2 år siden · dino