Religion, politik og samfund · Er du kristen/religiøs?

38 svar
Senest opdateret 2 år siden · 12 bruger(e) deltager
3 år siden

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

3 år siden
3 år siden

Nej, jeg er ikke religiøs. Men min overbevisning er tæt på det oprindelige kristne budskab.

I en anden debat bliver der spurgt om mulige socialister blandt apostlene. Nej , det kunne der ikke være, for der var ikke en arbejderklasse og en moderne industri. Men det proletariske - de besiddelsesløse - var da en kendsgerning. "---Menneskesønnen ejer ikke den sten, hvormed han kan hælde sit hoved. Eller rådet til den rige mand, der ikke kunne være lykkelig: "Gå bort. Sælg alt hvad du ejer og giv pengene til de fattige - og kom så og følg mig."
- den rige yngling gik bedrøvet bort. Mange gode, rige kristne bryder sig ikke om den historie. Julen betyder store muligheder for at tjene penge. Det er det budskab disse gode folk forstår.

3 år siden
3 år siden
#2

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

3 år siden
3 år siden

Jeg ved ikke om jeg kan kalde mig religiøs. Jeg tilhører ikke noget trossamfund, ikke engang Folkekirken, men jeg er meget optaget af religiøse spørgsmål, og af Bibelen, både dens indhold og historie, og jeg vil sige, mere som historiefortælling end som helligskrift.

Jeg er tilbøjelig til at tro på Gud som skaberen, men at han i øvrigt ikke interesserer sig for menneskene, og da slet ikke det enkelte menneske.

Men jeg kan også tænke på Gud som symbol, det er han jo enten han eksisterer eller ej. Er han skaberen har han vel også skabt mig, direkte eller indirekte gennem evolutionen, og det vil sige, at jeg skal være tro mod mig selv, som jeg nu engang er,og jeg skal respektere, at andre er, som de er. - Det er hvad Karen Blixen kalder at være Guds marionet. Er vi tro mod vores inderste kerne, vore instinkter, så er vi tro imod Gud.

Så på den måde kan jeg jo godt kalde mig religiøs, men næppe kristen.

Det kan godt være, at Engbo i visse henseender sammen med sine meningsfæller lever som de første kristne. Men det har han også til fælles med hvilken som helst gruppering i tidens løb, fordi man altid er tilbøjelig til at ville sørge for sine egne.

Kåemer

3 år siden
3 år siden

Kåemer Det jeg skriver, er ikke en måde at bruge mig selv som eksempel på. Men de første kristne fungerede kun gennem overbevisning. De havde ingen verdens forsvar. De bredte sig.jo flere man slog ihjel des flere blev de.

Sådan var det indtil de sluttede fred med statsmagten og blev en del af den. Så lige som før, så må kristne godt slå hinanden ihjel, når fjenden bare er en anden stat. Tyske felt præster beder om sejr over englændere. Engelske -samme bare omvendt.

3 år siden
3 år siden

Gud er skaberen!
Han er så stor, at selv da han skabte himlen jo jorden, berørte det ham så lidt, som havde han intet skabt!
Citat? Husker ikke hvem. Måske den videnskabsmand som først isolerede c-vitamin?

3 år siden
3 år siden

Hvis jeg skulle tage Gud som en person, så ville jeg nu vide, om han ikke fortrød at beordrede en mand, der havde forbrudt sig mod helligdagsloven, stenet til døde.
Forbrydelsen var, at han havde samlet brænde til et bål på sabatten. Der er stadig nogen, der betragter Bibelen som en opslagsbog. Det holder ikke.
Jeg betragter den som en historie tilsat myter om en udvikling. Ellers har den ingen værdi.

3 år siden
3 år siden

Under en periode uden arbejde, læste jeg meget i biblen og bøger om psykologi. Så tiden var ikke spildt . Prøvede at læse Højsangen, den gjorde et stort indtryk på mig, og jeg kan ikke forstå den, og det sker at jeg læser lidt af den igen. Det er ikke porno, men kan ligne det. Prøv at læs den. Skriv så hvad I mener om den.
Niels dc

3 år siden
3 år siden

Var der ikke engang en der sagde: "Sandelig siger jeg jer - det er lettere for en kamel at træde igennem et nåleøje end for en rig mand at komme ind i Guds rige."

Og et andet sted med jævne ord: Man kan få tilvigelse for meget (alt?) hvis man angrer. Men den største synder af alle er han der ikke tror, for han er rådden i sit inderste.

Så ved man da hvor man står.

Jeg kan godt blive lidt træt af Mellemøstens indflydelse på andres åndsliv. Der har i både fortid og nutid bestået et pres herfra for at opnå indflydelse.
Historien er dog gået på godt og ondt, og den reformerte kristendom er nok den religion der står mig nærmest.
Men udviklingslæren - den betragter jeg som overvældende bevist. Og ingen kreationist har vist endnu givet noget bud på hvordan skabelsen sker i praksis.

Dog har jeg sympati for tanken om tilgivelse. Man skal tilgive igen og igen. Det er ofte det der holder familier sammen. Når man tilgiver andre, kan man selv håbe på tilgivelse, og det giver hjertet ro. Og den lære kommer vist af kristendommen.

Desuden mener jeg at en urokkelig gudstro tager religionen ud af religionen. (Og forvandler den til jura.)

3 år siden
3 år siden

Niels dc

Man kan læse Højsangen på forskellige måder. Jeg synes det er bedst at læse den som et slags skuespil, hvor regibemærkningerne mangler. Det består af en række monologer. Personerne er Kong Salomo og hans store kærlighed bondepigen Sulamit, og nogle bipersoner, Sulamits brødre og en gruppe "Jerusalems døtre" De sidste har nok været et kor.

Man kan undre sig over, at et så erotisk værk er kommet med i Bibelen, men det er blevet tolket som Guds kærlighed til sit folk Israel, og er nok blevet opført ved folkefester.

Kåemer

3 år siden
3 år siden
#10 Engbo

#8 Jeg er i det store og hele enig med dino med de tanker. Der er en diskussioner om, at Jesus med nåleøjet mente det umulige med fragt i et nåleøje.
Eller, der skulle være en port/bro man skulle under og der var det nødvendigt at aflæsse sin store oppakning for at komme igennem.

Begge versioner har en mening.
Man skulle også tro, at forholdet mellem Johannes Døberen og Jesus var en diskussion værd.
Tvivlen var der: Er du den, der kommer - eller skal vi vente en anden.

Tog folk holdningen alvorligt burde man også kunne se nutidens stridigheder. Johannes Døberen var så forhadt af overklassen så dansepigens mor rådede til at ønske Johannes hoved på et fad.
Vi har stadig dansepiger der kan fylde os med glæde. Men også nogle, der danser for de øverste skurke.

3 år siden
3 år siden

Forholdet mellem Johannes Døberen og Jesus var vel, at Jesus var en af Johannes disciple som brød ud og begyndte for sig selv. Det har været et venligt brud, for de forkyndte begge det samme budskab: "Himmeriges rige er kommet nær!" - I samtiden var Johannes meget mere kendt end Jesus. Han nævnes i datidens historiebøger, det gør Jesus ikke. Først længe efter Jesu død begyndte hans ry at vokse, og Johannes at dale.

Myterne omkring Jesus begynder snart at vokse, så det bliver mere og mere svært at se den virkelige person. Johannes ord fra fængslet er mærkelige: "Er han den der skal komme, eller skal vi vente en anden?" Tanken er vel, om Jesus skal være hans efterfølger. Ordene er mærkelige, da han jo selv har døbt Jesus og set helligånden dale ned over ham i form af en due, og en stemme fra himlen sagde: "Du er min søn i hvem jeg har velbehag." Hvad mere bevis behøver han? Sagen er vel, at hele dåbsscenen er en myte.

Man kan jo godt kalde Kong Herodes for overklasse, men han var vel snarere i særklasse. Der er intet der tyder på, at Jesus og hans disciple havde noget imod rige mennesker, men han advarede dem mod at sætte deres lid til rigdommen fremfor de åndelige værdier. "Søg først Guds rige", var hans budskab. De problemer havde de fattige ikke. Skellet gik ikke mellem rig og fattig, men mellem ånd og materie. Jesus selv var, så vidt vi ved, ikke specielt fattig. Han gav bare afkald på et økonomisk velfunderet liv til fordel for det budskab han havde.

Kåemer

3 år siden
3 år siden
#12 Engbo

Ja, tak Kåemer; men der er nu lidt tilbage endnu i den søgen.
Der findes i Mellemøsten stadig menigheder, der bygger på Johannes Døberen - og bliver forfulgt som i gamle dage.
Jeg husker ikke titlen på en amerikansk TV film, der omhandlede netop det forhold. I den film fremgik det, at årsagen til at Johannes D. blev fængslet, netop var hans kritik af det overklasse liv, (kald det blot noget andet) med her tilhørende utroskab og frås.

Det var jo også en bestemt ordre. "Den der har to skjorter skal dele med den, der ingen har." -- og så må man her jo også tage Jesu svar med på spørgsmålet: "
Gå tilbage og forkynd ham, at blinde ser. Spedalske renses" osv -" og evangeliet prædikes for de fattige.
Så husk jeg på ingen måder forsøger at tolke ord som socialistiske. Men dialektisk, så ser vi der og i andre ældre skrifter bevis på at kampen mellem de undertrykte og undertrykkere altid har været. - og vær bare uenig; men min tolkning er stadig indtil undertrykkerne er besejret.

3 år siden
3 år siden

Engbo

Det er nu svært ikke at se socialismen i hvad du skriver. Mon ikke det er en del af dit dna.

Det er rigtigt, at Jesus var imod undertrykkerne, men det var ikke de rige men romerne. Det gennemsyrede hele samfundet dengang. Der var mange oprørsbevægelser. Det var også derfor romerne var på vagt og henrettede mange, og altså også både Johannes og Jesus.

Herodes var nok konge af navn, men han var indsat af romerne. Så det handlede ikke om at han var rig, det var de tidligere Israels konger også, f.eks. Salomo og David. Det drejede sig om, at han var mere romer end jøde.

Men det er jo rigtigt, at det var de fattige Jesus samlede om sig. De rige havde jo for det meste deres rigdom fra at tjene romerne. Det forhindrede dog ikke Jesus at nyde gæstfrihed hos nogle af disse rigmænd, hvilket også blev brugt mod ham. Han var jo ikke asket som Johannes.

Kåemer

3 år siden
3 år siden

Man må tænke på, at på den tid løb politik og religion ud i et. Jesus sagde: "Giv kejseren hvad kejserens er, og Gud hvad Guds er." Og Guds det var landet Israel og folket, men pengesystemet var romernes. Ikke så underligt at romerne så ham som en oprører.

Kåemer

3 år siden
3 år siden
#15 Engbo

Kåemer
Det er ikke fordi, jeg er bange for at vedkende mig socialismen. Men det er ikke et begreb, der hører hjemme i den tid.

Men det er nu forfærdeligt, at en hedning som jeg, føler mig kaldet til Bibel fortolkning.
Men med den indsigt og det liv, du har ført, så er det lidt mærkeligt med din tolkning. Lige som i dag er der forskel på, om man mener jøde som et folkefærd/race eller som overbevisning.
Pilatus, den romerske statshøvding, forsøgte jo at løslade Jesus. "Jeg finder ingen skyld hos dette menneske," sagde han.
Men jøder råbte korsfæst, korsfæst ham."
Pilatus måtte give efter og sagde "Jeg vasker mine hænder." altså det var ikke hans skyld - og noget der også er værd at huske er råbet: "Hans blod kommer over os og vore børn. noget som burde huskes med de forfærdelige lidelser, der er kommet over dette folk.
Historien kunne sættes på den historiske udvikling op til vor tid - ikke mindst med røveren Pilatus, der blev løsladt. Mange, der taler retfærdighed bliver myrdet, men skurkene går frit omkring. --og hvad skulle vi ellers bruge den historie til.?.

3 år siden
3 år siden

Beretningen om Jesus for Pilatus har vi fra Lukas. Han havde ikke selv kendt Jesus, men samlede sammen alt materiale, skriftligt og mundtligt han kunne få fat i, og skrev på grundlag sine to bøger: Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger. Den sidste er delvis selvoplevet, fordi han var assistents for og rejsefæller med Paulus.

Pilatus var en streng, ja ligefrem grusom mand og henrettede tusindvis af mennesker uden særlig rettergang. Så at rettergangen mod Jesus skulle have været så detaljeret, og at nogen af hans disciple skulle have været tilstede er aldeles usandsynligt, så den scene er digt.

På Paulus' og Lukas' tid var man midt i den proces der skulle skille kristendommen ud fra jødedommen, og det var derfor at Lukas gerne ville kaste skylden for Jesu henrettelse på jøderne.

Dette er ikke min tolkning, men Per Bildes, fremragende fortolker af kristendommen og professor ved Århus universitet.

Kåemer

3 år siden
3 år siden
#17 Engbo

Tak fordi jeg også lærte Per Bilde at kende.
"Men det er nu forfærdeligt, at en hedning som jeg, føler mig kaldet til Bibel fortolkning." Da jeg skrev det, havde jeg altså ikke været præsenteret for Per Bilde. Men han skriver næsten det samme "...Ja, ikke en gang medlem af Folkekirken." Og---jeg er meget enig i, at man bør forholde sig til Jesus som historisk person - og at det er forsømt.
De flest kristne og folkekirkelige tolker, at det gælder om at have fred med sig selv. det fremgår jo også af mange debatter her og ude i blandt almindelige danskere.
Jeg mener ud over egen fred, så må man også se på udfordringen. Selv om man har fred med sig selv, kan man alligevel godt blive brugt som led i hadkampagner. ... I øvrigt har Per Bildes udgangspunkt også været marxismen. ganske sjovt.

3 år siden
3 år siden
#18 Engbo

"Fred over jorden menneske fryd dig..."

I øvrigt er Per Bilde død. Jeg ville ellers gerne møde ham. Jeg forstår han boede i Laven ved Silkeborg. Der har jeg da mødt, som statue, Nis Petersen. Æret være deres minde.
De byder nok på chokolade hinsides Mælkevejen og alle sorger Engbo

3 år siden
3 år siden

Engbo

Jeg vidste ikke, at Per Bilde var død. Han var en meget dygtig forsker og en god forfatter. Jeg kan varmt anbefale hans to bøger: "En religion bliver til." og "Den historiske Jesus".

Kåemer

3 år siden
3 år siden
#20 Engbo

#19 De to bøger vil jeg notere.

3 år siden
3 år siden

Jeg har lyst til at nævne en anden bibelforsker, men af en helt anden slags, nemlig Ove von Spaeth. Han har skrevet et fembindsværk om Moses: "Attentatet på Moses", og det ligger faktisk på nettet og kan gratis downloades.
http://www.visdomsnettet.dk/a-569/

Værket bygger på mange års research. Han mener bl.a. at Moses er en virkelig historisk person og at han virkelig var Faraos datters søn, men at han på grund af en paladsrevolution måtte flygte fra Egypten, hvorefter han sluttede sig til de flygtende jøder og blev deres leder.

Jeg kan varmt anbefale bøgerne, de er meget vel funderet og spændende som krimier. Naturligvis har jeg ikke kapacitet til at bedømme hvor mange af hans påstande der holder, men jeg må sige, at det hele virker meget troværdigt.

Kåemer

3 år siden
3 år siden

Her er en anmeldelse af Ove von Spaeths værk.
http://www.humanis...boeger/bog008.php

Kåemer

3 år siden
3 år siden
#23 Engbo

#22 Tak --jo der findes altså andre tolkninger end Luthers Katekismus.

3 år siden
3 år siden

Nogle mener at ophavet til de tre store religioner i mellemøsten var farao Akhnaton, som (efter sigende) opfandt monoteismen. Hans tanker skal være blevet bragt videre fra Ægypten til mellemøsten.
Hvis Moses har spillet en rolle her, kan jøderne have tilegnet sig monoteismen og herfra er der nok ikke langt til de andre religioners tanker.

3 år siden
3 år siden

Umiddelbart tror jeg ikke der er en speciel gruppering af kristne, her på Fyldepennen, eller muslimer, buddhister, tilhængere af det flyvende spaghetti Monsters Kirke.
Jeg tænker umiddelbart at alle religioner et overflødighedshorn af opbyggelige historier, så forfattere ikke kan afholde sig fra at stjæle med arme og ben.

3 år siden
3 år siden

Religiøs?...Jeg er protestant og medlem af Folkekirken. Betaler gladeligt for at bevare denne særlige kulturskat. De smukke bygninger skal også passes.
Jeg bærer altid Jesus på Korset om min hals. Han vidste bedre. Om Gud var hans Far...ved jeg ikke, men evolutionens lange vej gør det ganske overbevisende. Hvem der så står bag denne udvikling?...ja så er det at jeg i respekt, tror en hel masse. Så et eller andet sted er jeg oplyst troende. Det er også rart, at tro der er noget, et sted min indre glød flyver hen og får lidt sjælefred.
Spændende debat emne.
Poul / Blækhuset

3 år siden
2 år siden
#27

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

2 år siden
2 år siden
#28 Engbo

Jeg kan godt følge/forstå din tankegang.

Men når vi oplever en verden, hvor der dagligt bidrages til had, som er en forudsætning for krig, så efterlyser jeg et kristent budskab, der svarer på budskabet om indtoget i Jerusalem.

Da Jesus forstod folkene der hyldede ham ville arrangere et blodigt oprør mod romerne, så gik denne hyldede jødekonge op på Oliebjerget og græd bitterligt over denne alvorlige misforståelse.

Kristendommen ville bringe et budskab om fred på jord. Men det blev opfattet som et budskab om krig. Denne misforståelse har fulgt igennem tiderne, hvor tolkningen burde være fred og forsoning, Verden befinder sig endnu ij de samme problemer imellem Israel og Palæstina. Imellem Rusland og Vesten/N ATO. så jeg tror fredsforsoneren hulker lidt endnu.

Men igennem tiderne - i debatter jeg har deltaget i , forstår jeg problemerne er mere mystiske og uden holdning - som idealet.

2 år siden
2 år siden

Hejsa.
Har selv tænk, din tanke.
Religiøs, kristen, troende, åndelig...
Ja kunne blive ved. Er dybt taknemmelig, fordi jeg bor, i et land. Hvor disse ord ikke er, forbudte...
Vil kalde mig selv kristen. Eller søgende, med et åben sind..
Når jeg skriver mine digte, bekræfter jeg min søgen. Efter en højrer magt, og ja som jeg kalder. Gud.
Tak for din indlæg og undren.
Kærlige tanker. Jan

2 år siden
2 år siden
#30 Engbo

"Slut fred oh hjerte med hver sjæl,
som her dig ej forstår.
Se over by og dal i kvæld.
Nu fredens engel går."

BS Ingemann, tror jeg nok. Er der andre vidner.

2 år siden
2 år siden

Dem som har læst mine tekster ved jeg stort set ikke skriver om andet end troen, altså den kristne tro. Selvfølgelig er der troende på nettet. For mit vedkommende er det spændende at leve et kristent liv. Dermed mener jeg at omsætte med menneske forstand det biblen lærer os, over for sine medmennesker. Jeg kender biblen ret godt, men det er ikke forudsætningen for at bekende sig til den kristne tro. Vi har levet 50 år på den måde, og det har givet os mange spændende positive oplevelser. Inge

2 år siden
2 år siden
#32 Engbo

I må gerne kalde mig kristen, når I er enige om, at kristendommens vigtigste budskab er fred på jord. Der til at budskabet var til de fattige - hyrderne som symbol.

Det var også svaret til Johannes døberen: døve høre, blinde ser og evangeliet prædikes for de fattige.

Så stadig væk "Proletarer (de besiddelsesløse) foren jer..."
Kristendom var en videre udvikling og ændring af jødedommen - Marx er en, med andre, videre udvikling af kristendommen. det store frafald i både kristendom og arbejderklasse er bare et bevis på, at udviklingen forsætter .-- Opstandelse følger på trods af grusomme nederlag.

2 år siden
2 år siden
#33

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

2 år siden
2 år siden
#34 Engbo

Min bedstefar var en af de stærke Indre Missions fortalere. Han fortalte om en samtale med en præst. Præsten sagde. "Ingen ved jo om de bliver frelste på hin dag."

"Jo," sagde bedstefar, "jeg ved det." Det har Gud sagt til mig."
"Hvordan sagt?"
"Jo, in en samtale, lige som her, hvor De og jeg taler sammen."
"Nej," sagde præsten". "Det kan ikke lade sig gøre." --og bedstefar slutter beretningen med."
Utroligt og den tvivl skulle komme fra en præst." Bedstefar havde styr på det.

2 år siden
2 år siden
#35

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

2 år siden
2 år siden
#36 Engbo

Jehovads Vidner har fortalt mig, at ingen har set Gud. Men jeg har fortalt dem, at det har bedstefar.

Camilla Det er altså den samtale fra person til person, præsten tvivlede på.

2 år siden
2 år siden
#37

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

2 år siden
2 år siden
#38 Engbo

Men det er nu tankevækkende, at min lille, mekaniske, lysets engel har sat sådan en debat i gang. - har vist gode og inspirerende sider ved debat deltagerne her.

Jeg forstår mere og mere Blichers Hulde Engel/glædens engel. "Blev du i den lund, som jeg forlod? Hør jeg kalder kom igen tilbage..."

2 år siden

Besvar debattråd

Debatten Er du kristen/religiøs? er startet 24/10-2016 22:41 af Seifostos og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

64Virus
1 time, 28 minutter siden · Engbo
3271Dagens ord
2 timer, 5 minutter siden · Engbo
3Udødelige fortællinger
1 dag, 12 timer siden · dino
34Ligheder
3 dage siden · Savanti
17Din dag
5 dage siden · Inghard
15Liv andre steder?
15 dage siden · Savanti
6Fyldepennen.dk
17 dage siden · Savanti
15Fusk i forlagskonstrakten?
18 dage siden · WeirdSpace
375Kontraster
22 dage siden · Savanti
10Hvor pænt/positivt er dette afslag?
23 dage siden · NAHansen
4Tilskud til udgivelse???
23 dage siden · NAHansen
33Forfatteri og ensomhed
26 dage siden · Wernn
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 måned, 1 dag siden · Wernn
27SAS
1 måned, 2 dage siden · Morpheus
1HJÆÆLP
1 måned, 4 dage siden · Morten Vesterga...
0Google Docs oversætter til engelsk!
1 måned, 10 dage siden · Tryggevælde
34Musikinspiration
1 måned, 12 dage siden · dino
379Gud
1 måned, 15 dage siden · Wernn
104Skyder de; fordi, der er krig?
1 måned, 16 dage siden · Wernn
0Yousee.
1 måned, 18 dage siden · Savanti
0Opdateringer og Google Chrome.
1 måned, 18 dage siden · MollyTrine
15Min roman.
1 måned, 19 dage siden · dino
3Læser & Kritik, søges!
1 måned, 24 dage siden · Morpheus
27Hvad mener i?
1 måned, 24 dage siden · Wernn
2Hvedekorns bud på hvad et godt digt...
1 måned, 25 dage siden · hermanøv
19Penge-tro vs. religion eller?
1 måned, 25 dage siden · dino
0Udbetaling Danmark
1 måned, 29 dage siden · Savanti
1Skriveklub
1 måned, 29 dage siden · Wernn
1Det blå EU
2 måneder, 2 dage siden · dino
2Hvad med en skrivekonkurrence for f...
2 måneder, 2 dage siden · hermanøv
3Synonymer
2 måneder, 4 dage siden · Engbo
11Så udkommer min digtsamling
2 måneder, 6 dage siden · Fink
5Verdens økonomi
2 måneder, 7 dage siden · dino
1470% sænkning af CO2 udslip
2 måneder, 7 dage siden · Wernn
0En molbohistorie?
2 måneder, 15 dage siden · dino
4som der
2 måneder, 15 dage siden · dino
3Findes der mon sådan en bog???
2 måneder, 16 dage siden · Savanti
16Kunst og digte
2 måneder, 17 dage siden · Savanti
12Rediger/slet kommentar
2 måneder, 22 dage siden · hermanøv
4Nytårstalen
2 måneder, 24 dage siden · dino
117Statsborgerskab
2 måneder, 27 dage siden · Wernn
7Noget galt i halsen? Sprog og biolo...
2 måneder, 27 dage siden · Wernn
12Julens indlæg
3 måneder siden · dino
3Fatter du det?
3 måneder, 6 dage siden · Wernn
7Redigering
3 måneder, 9 dage siden · NAHansen
65Demokrati
3 måneder, 11 dage siden · Wernn
20Udslettelse af selvet
3 måneder, 13 dage siden · Morpheus
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
3 måneder, 18 dage siden · Wernn
1INTERVIEW TIL EN OSO OPGAVE.
3 måneder, 18 dage siden · Eddie
23Entropi og evolution
3 måneder, 18 dage siden · Wernn
122Hvad er du taknemmelig for i dag?
3 måneder, 19 dage siden · Freema
3Det sner på fyldepennen kan jeg se
3 måneder, 19 dage siden · Freema
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
3 måneder, 19 dage siden · Wernn
2Hærværk
3 måneder, 21 dage siden · dino
1Journaliststuderende på jagt efter ...
3 måneder, 24 dage siden · Eddie
109Homofobi
3 måneder, 25 dage siden · leviP
20Det kimer nu til vinterfest
3 måneder, 29 dage siden · dino
0Gælds styrelsen .
4 måneder, 4 dage siden · Savanti
6Hvem ejer og driver fyldepennen.dk
4 måneder, 5 dage siden · Engbo
11El-biler
4 måneder, 6 dage siden · dino
8En lille opgave
4 måneder, 6 dage siden · dino
1Brug af navne i bøger?
4 måneder, 7 dage siden · Eddie
3Er der en vinkender tilstede?
4 måneder, 12 dage siden · ordkløver6
6Er E-sport sport?
4 måneder, 15 dage siden · dino
2Er man tvunget til tavshed?
4 måneder, 16 dage siden · Eddie
29Sentimentalitet
4 måneder, 19 dage siden · Wernn
5Pengetroen
4 måneder, 19 dage siden · Wernn
19Lykke
4 måneder, 24 dage siden · Engbo

Religion, politik og samfund

64Virus
1 time, 28 minutter siden · Engbo
221Hvad betyder én menneskehed for dig...
1 måned, 1 dag siden · Wernn
27SAS
1 måned, 2 dage siden · Morpheus
379Gud
1 måned, 15 dage siden · Wernn
104Skyder de; fordi, der er krig?
1 måned, 16 dage siden · Wernn
19Penge-tro vs. religion eller?
1 måned, 25 dage siden · dino
4Nytårstalen
2 måneder, 24 dage siden · dino
117Statsborgerskab
2 måneder, 27 dage siden · Wernn
12Julens indlæg
3 måneder siden · dino
65Demokrati
3 måneder, 11 dage siden · Wernn
39Løsrivelse - af provinser og hele l...
3 måneder, 18 dage siden · Wernn
122Hvad er du taknemmelig for i dag?
3 måneder, 19 dage siden · Freema
44Forskningsprojekt om konflikt og ko...
3 måneder, 19 dage siden · Wernn
109Homofobi
3 måneder, 25 dage siden · leviP
5Pengetroen
4 måneder, 19 dage siden · Wernn
19Lykke
4 måneder, 24 dage siden · Engbo
53Politiske ideologier anno 2019
4 måneder, 25 dage siden · Wernn
1Det store intet
5 måneder, 2 dage siden · dino
0Sekterisk aggression
5 måneder, 23 dage siden · dino
2Uartige børn i gamle dage og idag
6 måneder, 3 dage siden · Engbo
30Kristendom
7 måneder, 12 dage siden · Engbo
23folkeafstemning
7 måneder, 24 dage siden · Engbo
63Hvad er meningen med livet?
8 måneder, 2 dage siden · dino
74På'n igen.
9 måneder, 10 dage siden · Engbo
82Tysklands ansvar
1 år siden · Engbo
8Bøn
1 år siden · Morpheus
32Politik .
1 år, 1 måned siden · Engbo
2Folkepension - hvornår?
1 år, 1 måned siden · dino
47At rejse er at leve?
1 år, 1 måned siden · Inghard
27Evolutions forskning.
1 år, 1 måned siden · Inghard
8Circumcisio.
1 år, 1 måned siden · dino
6Den nye EU aftale
1 år, 1 måned siden · dino
62Parti til alternativ befrielse af D...
1 år, 2 måneder siden · Engbo
4Salme
1 år, 3 måneder siden · Engbo
6Victoria
1 år, 4 måneder siden · Kåemer
71Saudi-Arabien - Rusland
1 år, 4 måneder siden · Engbo
9Er den danske kultur modellerbar?
1 år, 5 måneder siden · Nicolas Birch-J...
10Folkekirken – ad hvilken vej skal d...
1 år, 6 måneder siden · Engbo
9Sandhed
1 år, 6 måneder siden · Inghard
9debat af moderæset, versus lykken.
1 år, 6 måneder siden · Pia Hansen
12Straf. Og forbrydelse.
1 år, 7 måneder siden · dino
67Burkaforbud
1 år, 7 måneder siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
1 år, 8 måneder siden · thevoid
5Ved bålet --ja, ved bålet
1 år, 9 måneder siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
1 år, 10 måneder siden · dino
7Æblemostreglementet
1 år, 10 måneder siden · dino
5Før Adams tid.
1 år, 11 måneder siden · Engbo
59Den selektive etik.
1 år, 11 måneder siden · dino
31Spare på DR?
1 år, 11 måneder siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
2 år siden · Engbo
0Land og by
2 år siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
2 år siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
2 år siden · dino
22#metoo
2 år siden · dino
109Selvforsvar
2 år siden · thevoid
1Forbrugersamfund
2 år siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
2 år siden · Morpho
29ytringsfriheden
2 år siden · thevoid
9Lokkeland-reality
2 år siden · Morpho
10Fordomme
2 år siden · Kåemer
33Skyld
2 år siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
2 år siden · Engbo
7Flygtninge
2 år siden · Morpho
26det rød hvide flag
2 år siden · dino
13Koranen
2 år siden · Kåemer
53Skat
2 år siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
2 år siden · dino
11Normal
3 år siden · Kåemer