Ordet er frit · Ringenes Herre - igen.

8 svar
Senest opdateret 4 år siden · 3 bruger(e) deltager
4 år siden

Orker man endnu en gang "Ringenes herre?"
Så er der en omgang her:

En genlæsning - den tredje - af bogen "Helligt blod-hellig gral" har givet mig lyst til igen at vende tilbage til Tolkiens kendte fortælling "Ringenes Herre."
Denne bog og filmatiseringen som millioner af mennesker i nok næsten alle aldre elsker har kaldet på et hav af fortolkninger. Og jeg vil gerne hermed give mit bud på i det mindste en frakmentarisk tydning af visse væsentlige aspekter ved fortællingen.
Det er klart at man hurtigt kommer ind på elementer fra Bibelen. Allerede Frodos ridt over gråfloden mod Kløvedal på flugt fra de sorte ryttere minder stærkt om israelitternes flugt over det døde hav, hvor havet som en tsunami overvælder Kong Faraos hær.
Der er henvisning til Hannibals hær der med elefanter søgte at krydse alperne på vej imod Rom og der er alle de mange navne, hvor nogle giver mindelse om jødiske, andre om arabiske eller tyrkiske navne. For eksempel kender vi ringånderne der på deres vingede uhyrer kaldes "Nazgul." Hvis vi bytter om på stavelserne, får vi "Gulnaz." Det er et tyrkisk pigenavn.
I bogen tales der om den store krig, hvor Isildur svigtede, så kampen ikke endeligt blev vundet. Hvilken krig hentydes der til? Og hvem er vennerne og fjenden? Der hentydes ikke til første verdenskrig, som måske nogle kunne synes, men til korstogene, hvor Palæstina blev befriet fra arabernes besiddelse. Dette område havde oprindeligt været et jødisk/kristen område.
Vennerne er romerriget, og der kan være grund til både at se på det vest, som det østromerske rige. I fortællingen kendes byerne Osgiliath, Minas Tirith og Minas Morgul. I virkeligheden er Konstantinopel erobret af tyrkerne, og Jerusalem af araberne. Kun Rom er på de kristnes hænder. Derfor kan både Osgiliath og Minas Morgul samlet ses som både Konstantinopel og Jerusalem.
Fjenden - ofte benævnt den "ene" fjende - er den muslimske verden, selvom det i dag kan forekomme "politisk ukorrekt" at nævne det. Men Tolkien var katolik og der er ikke grund til at fortolke hans tolkning af "os og dem" på anden måde: Kristenheden overfor Islam.
Da Rom gik i korstog, var der to navnkundige ridderordner, der prægede billedet. Disse var Tempelherrene og Johanitterordenen. Tempelherrerne siges at være opstået som en gruppe på ni (!) riddere, der skulle bevogte pilgrimsruten fra kysten ind til Jerusalem i det generobrede Palæstina. Forfatteren A. E. Brachvogel har i romanen "Parcival" beskrevet hvordan tempelherrene fandt noget i kældrene i det gamle Salomons tempel. Lad os bare kalde det den hellige gral. Hos Brachvogel er denne lig med en sten med indskriptioner af kontroversiel betydning. Denne blev hemmeligt fragtet til Skotland. (Rosslyn Chapel?)
I senere krige var Tempelordenen vokset betydeligt i styrke og udgjorde en elitehær imod araberne. Man fik imidlertid kontakt til araberne og her opdagede man at disse ikke var så barbariske som man havde troet. Tværtimod var araberne ganske civiliserede. Denne erkendelse skal have berøvet tempelherrene en del af motivationen til at slås. En anden tanke er at de med fundet af den hellige gral heller ikke havde mere at komme efter.
Summa summarum - tempelherrerne drager af og paven i Rom har set det som et forræderi. Johannitterne var derimod helt loyale imod Vatikanet.
Det er kunstnerisk set helt rimeligt at identificere de oprindelige ni tempelherrer med de ni ringånder. Disse var i "Ringenes Herre" mægtige konger, der af grådighed gik i ledtog med fjenden og blev til disse ni onde skyggevæsener. Dette kan finde støtte i at Tolkien jo var katolik og nok derfor ville stå på pavens side.
Et andet element der peger på en historisk parallel er Den tyrkiske sultans angreb på Malta. Johannitterne holdt til på Rhodos, men flyttede senere til Malta, hvor de forskansede sig. Sultanen var ked af Johannitterne, da de gjorde hans sejladser i det østlige middelhav risikable. Derfor besluttede han at han en gang for alle ville udrydde denne hær af johannittere. Med en kæmpe hær og flåde angreb han Malta. På papiret en totalt overlegen hær. Men Malteserridderne kæmpede som djævle. De holdt stand indtil de omsider fik hjælp. Ifølge visse kilder, burde sultanen have vundet, men en dårlig koordinering af styrkerne betød en svækkelse. Malteserordenen - Johannitterne blev reddet og Malta bestod.
Minder dette historiske slag om noget? Naturligvis slaget om Hornborg, hvor også Gandalf på femtedagen nåede frem med hæren fra Rohan.
Sultanen kan med rimelighed forklares som en allieret med araberne, og derfor er det fristende at kalde Sultanen for "Saruman." Det er dog ikke et særlig godt billede, da Saruman oprindeligt havde været en ven og allieret. Den ære kan man nok ikke give Sultanen. I øvrigt skete dette slag i midten af femten hundrede årene og altså længe efter at korstogene var forbi.
Som der står i "Ringenes Herre," er der helbredelse i kongens hænder. Det kan man kende ham på. Han er en slags læge og derfor sammenlignelig med Jesus Kristus selv, der jo også skal have haft sådanne evner. I øvrigt signalerer Aragorn at han højere end sit sværd elsker det som sværdet forsvarer. Han er derfor i bund og grund en fredens mand. Men han risikerer gerne sit liv i kamp for det han tror på.
I bogen "Helligt bold, hellig gral" beskrives hvordan Jesu egen efterfølgende slægt (efter den i bogen påståede "fakede" korsfæstelse) flygter til Frankrig og Tyskland. Nogle rejser via Marseilles i Sydfrankrig, andre vandrer langs floderne op til området vi i dag kender som Trier om området omkring. Altså den del af Tyskland som Romerne annekterede og som i dag kendes som Tysklands ældste by. I disse områder opstod den merovingiske slægt af kejsere med arveret der var baseret på denne hellige slægtslinje. (Det er ikke op til mig at postulere eksistensen af denne slægtsmæssige relation til Jesus Kristus, blot omtale den på fortællingens præmisser.)
En af kongerne i denne epoke hed for øvrigt Pippin, og fra ham stammer Karl den store. Denne store konge var hersker mod nord og han drog mod Rom hvor han allierede sig med Paven. Karl blev dermed kronet til kejser og Paven blev beskyttet militært. Han har siden lagt navn til de karolingiske kejsere, der blev kronet af Paven.
På denne baggrund mener mange at Karl den store er identisk med Aragorn. Jeg skal her prøve argumentere for at denne hypotese er forkert.
Som sagt var Tolkien katolik og han har identificeret de ni tempelherrer med de ni nazgul. Det peger på at Tolkien er "pavens mand." Og også det peger nemt på Karl den store, idet Karl ligeledes var loyal imod paven i Rom.
Men hvem er så paven hos Tolkien? Det er Denethor. Han er en ubehagelig mand, som vi ikke har megen sympati for. Han er som han nu er, men hvilken rolle spiller han? Han er stuart! Og det er meget vigtigt. For som stuart er han ikke selv kejser i Rom. (Minas Tirith.) Han er ikke en af de rigtige. Han siger, at Gondor ikke behøver nogen konge. Gondor (Romerriget) har nok i ham og hans egen slægt. Det vil altså sige at hans forræderi består i at han ikke ser pavestolen som en stedfortræderpost. Stedfortræder for hvad? Netop! Sankt Peters stol. Sankt Peter fik nøglerne af Jesus. Han er stedfortræder for Jesus selv. Peter er "stuart." Men det er jo meningen at en stedfortræder skal vige, når den ægte og retmæssige hersker vender tilbage. Hvem er historisk den retmæssige hersker i rom? Det er Jesus Kristus selv. Eller en af hans efterkommere. Altså en af de merovingiske herskere, der er i slægt med Jesus og ultimativt Kong David.
De merovingiske ætlinge af Jesus Kristus går rundt i nordlige riger og er ikke parat til at gribe magten. Og tøver altså billedligt med at kræve den stol som Gondors stuart sidder på.
Historisk skal der have bestået en aftale om dette stedfortræderforhold. Men paven i Rom brød denne regel. Han berøvede merovingerne deres arveret og gav magten til Karl den store, der ikke havde arvet kejserretten, men blev kronet til kejser af paven. Til gengæld kunne paven så blive siddende på Sankt Peters trone i Vatikanet under Karls beskyttelse.
Aragorn ligner ikke Karl den store, som jeg ser det. Karl den store var ikke en beskeden mand, der levede skjult og kun med tøven tog den magt som han via sit gamle slægtskab med Isildur var berettiget til. Karl den store var en åbenlyst magtbegærlig erobrer. Han ligner slet ikke en beskeden helt som Aragorn. Aragorns slægtskab med Isildur er vigtigt i "Ringenes Herre."
Det synes mig at ligge i kortene at Paven er stedfortræder i Rom (Gondor.) Den retmæssige hersker i Rom er den med Jesus beslægtede arving. Det peger mere på en merovingisk konge end på Karl den store der netop ikke arvede noget som helst, men som selv tog al den magt han kunne få, og som var pot og pande med paven (Denethor.)
Denne fortolkning er vel en smule kontroversiel, da jeg har hævdet at Tolkien i anden sammenhæng har lignet "pavens mand." Men er det ikke bare en udvidelse af Tolkiens spændvidde, at han ikke er helt ensidig? Jeg ved ikke nok om ham til at postulere noget i den retning, men jeg må på denne baggrund gå imod hypotesen at Aragorn er et billede på Karl den store.

4 år siden
4 år siden

Dino

Dit indlæg om "Ringenes herre" er spændende, men som debatoplæg helt uoverskueligt og uoverkommeligt. Hvorfor sætter du det ikke ind som et essay. Men ellers er der meget interessant, og jeg vil studere det nærmere.

Kåemer

4 år siden
4 år siden

Dino. Tak for din tolkning af Tolkiens fantasiunivers. Den kan vi så sammenholde med de utallige tolkninger, vi er blevet præsenteres for gennem årene.
Jeg kan med mit noget begrænsede kendskab til dig dog godt sætte mig ind i, hvorfor netop Tolkiens fantasiverden, og det værdisæt han repræsentere, påkalder sig din interesse.
Du og jeg kunne ret let få en større polemik ud af et sådan emne, men da jeg kender dine holdninger og du mine på de ømtålelige emner, der optager alle hvide kristne så massivt i dag - og med al mulig god grund, vil jeg afstå herfra.
Tolkiens fantasiverden er fantastisk og et litterært nybrud skrevet af et sprogligt og historisk vidende geni.
Så langt kan vi være enige.

Med venlig hilsen
Kattegat

4 år siden
4 år siden

Du har ret Kattegat. Det er ikke hensigten at bruge Tolkien som generel murbrækker for at promote dagsaktuelle synspunkter! Men hans bogunivers går tilbage helt til første verdenskrig og der omkring. Derfor er der ikke rigtig nogen vej uden om at tolke hans opdeling af verden i "os og dem."
Hvis bogen stammede fra korstogstiden, ville konflikten jo heller ikke være til at se bort fra.

Iøvrigt har Tolkien selv skrevet at han ikke er interesseret i at svare for tolkninger i relation til den virkelige verden.

Mit indlæg handler mest om Aragornfiguren, da jeg her afviger fra de fleste, tror jeg.

Kåemer: Jeg tror ikke jeg uden videre er autoriseret til at lægge tekst ind som essay. Så skal jeg nok i sving med at kommentere noget mere. Noget jeg har lagt på hylden i den senere tid.

4 år siden
4 år siden

Dino

Du kan da tillade dig at lægge én tekst om ugen ind uanset om du ellers har skrevet kommentarer. Kun hvis du vil lægge flere ind på en uge, skal du skrive ti kommentarer på en uge. Men mon du har behov for det?

Kåemer

4 år siden
4 år siden

Måske, Kåemer. Men jeg har da med aktuelle debatindlæg opnået at få nogen i tale om sagen. Det var ikke sket med helt samme sandsynlighed hvis det havde været en anden slags tekst. :-)

4 år siden
4 år siden

Det har du nok ret i. Der er mere respons på debatten. Men altså, det ene udelukker så ikke det andet. Dit indlæg synes jeg vil fungere fint som essay.

Kåemer

4 år siden
4 år siden

Tak, Kåemer. Du er altid positiv. Dog skulle teksten nu bearbejdes en del først.

4 år siden
4 år siden

Ja, Dino, men det gør du da bare.

Kåemer

4 år siden

Besvar debattråd

Debatten Ringenes Herre - igen. er startet 15/01-2017 21:15 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Ordet er frit.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

482Kontraster
22 timer siden · Aviaja
3928Dagens ord
22 timer siden · Aviaja
9Brug af kommentarer?
1 dag, 6 timer siden · Pia Hansen
2Efterlysning af serie
12 dage siden · Kåemer
6Skriveklub?
15 dage siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
17 dage siden · Brehmer
0Presse meddelser
1 måned, 6 dage siden · JesperSB
1Copyright af navn
1 måned, 16 dage siden · Kafkaesque
2Skrivegruppe 45+
1 måned, 19 dage siden · HeleneHK
1Psykoterapi
1 måned, 25 dage siden · Kåemer
0Inspirationsråd til at skrive digte
2 måneder, 11 dage siden · belmindelig
21Skal vi starte et skrive- fortællef...
2 måneder, 13 dage siden · Anniina
20En udfordring med Den fede mand af ...
2 måneder, 14 dage siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
2 måneder, 15 dage siden · Prem
2Navne
2 måneder, 16 dage siden · Engbo
94Dagens Had
2 måneder, 16 dage siden · Prem
74Ligheder
2 måneder, 18 dage siden · Prem
20Komplimenter
2 måneder, 18 dage siden · Prem
145Hvad er du taknemmelig for i dag?
2 måneder, 18 dage siden · Prem
710 trælse brølere...
2 måneder, 20 dage siden · K.B. Assenholm
11Jalousi
2 måneder, 21 dage siden · Kåemer
3Saxo Publish eller Book on Demand (...
2 måneder, 21 dage siden · TheProject
4Gensidig betalæsning - Roman
2 måneder, 21 dage siden · Kafkaesque
5Bekræft dit køb med nemid
2 måneder, 25 dage siden · mlsj
9Limericker på Vendelbomål
2 måneder, 27 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
2 måneder, 29 dage siden · Engbo
6Hvem kan italiensk?
3 måneder siden · Kafkaesque
10Skriveblokering/flow
3 måneder, 8 dage siden · Prem
1Leder af betalæsere til up-and-comi...
3 måneder, 10 dage siden · Aurelian
2opbygning
3 måneder, 11 dage siden · Avj81

Ordet er frit

482Kontraster
22 timer siden · Aviaja
0Presse meddelser
1 måned, 6 dage siden · JesperSB
20Komplimenter
2 måneder, 18 dage siden · Prem
1DAGENS KÆRLOGHED
2 måneder, 29 dage siden · Engbo
6Dagens Dammark ,døde mink
3 måneder, 12 dage siden · Engbo
123Dagens Vits
3 måneder, 24 dage siden · Savanti
27Godt man ikke kan
5 måneder, 22 dage siden · Wernn
50Liv andre steder?
5 måneder, 25 dage siden · Wernn
157Læserbreve
6 måneder siden · Savanti
5Jalousi kontra .
6 måneder, 21 dage siden · Wernn
8Etik af begrænsninger for tekst
7 måneder, 26 dage siden · Emeli
17Down to Earth . Med zac efron.
8 måneder, 4 dage siden · Wernn
8Spansk
9 måneder, 20 dage siden · Savanti
4Hobbitten
10 måneder, 2 dage siden · Kafkaesque
8Udødelige fortællinger
11 måneder, 1 dag siden · Engbo
3Droner
11 måneder, 2 dage siden · JohannesB
2Royalty
1 år siden · WeirdSpace
0Tillykke til dronningen
1 år, 1 måned siden · Savanti
2Klima krigeren.
1 år, 1 måned siden · Savanti
1470% sænkning af CO2 udslip
1 år, 4 måneder siden · Wernn
7Noget galt i halsen? Sprog og biolo...
1 år, 4 måneder siden · Wernn
23Entropi og evolution
1 år, 5 måneder siden · Wernn
2Hærværk
1 år, 5 måneder siden · dino
0Gælds styrelsen .
1 år, 5 måneder siden · Savanti
1Brug af navne i bøger?
1 år, 6 måneder siden · Eddie
0Diskrimination af kvindesport?
1 år, 7 måneder siden · dino
2Skrivegrupper eller blot makkere
1 år, 9 måneder siden · heksemutter
4Gætteleg
1 år, 11 måneder siden · Polo
3Udgivelse af digtsamling
2 år siden · Fink
1Retstilstand og retssikkerhed
2 år siden · Kattegat