Religion, politik og samfund · Skyld

33 svar
Senest opdateret 7 måneder, 3 dage siden · Anni Idorn, Charly, Morpho, Kåemer, DenFrieNukleotid, Blækhuset, thevoid, Inghard, dino, maryanna ... (11)
10 måneder, 21 dage siden

"Det er min skyld!" Det er en replik man hører tit og ofte i film og tv-serier. Sjældnere i virkeligheden. Nogen påtager sig skylden for en eller anden ulykke. "Havde jeg ikke opfordret hende til at gå den vej, så var det ikke sket." - "Havde jeg ikke haft det skænderi med ham, så var han ikke kørt galt med bilen", osv. - Nogle gange er det en god personlig erkendelse, andre gange helt urimeligt.

Hvordan har I det med skyldfølelse?

Kåemer

10 måneder, 21 dage siden
10 måneder, 20 dage siden

Tænk at slet ingen reagerer på dette emne, der efter min mening er aktuelt til enhver tid.

Kåemer

10 måneder, 20 dage siden
10 måneder, 19 dage siden

Skyld er et vigtigt emne i vores kulturhistorie. Måske derfor er det for stort til at folk lige uden videre svarer på sagen.
Skyld er blandt andet en opdragelsesparamerer med stor adfærdsregulerende virkning.
Det hænger nok sammen med dårlig samvittighed.
Måske er det psykopatiens modsætning.

Skyld er en mental smerte som kan opstå hos os alle, men nogle er bedre til at dulme den og leve videre uanfægtet.

Men man må dele op i den skyld man vitterlig har fordi man er ansvarlig for andres lidte skade, og skyld som andre i deres større eller mindre grad af ondskab pådutter en. og værst er det når det netop er disse andre der rettelig burde føle skylden.
(Barabbas/ Jesus og Smeden og bageren. Der er mange eksempler.)

Således kan skylden blive en forbandelse der kan cirkulere og skifte ejer.

Men hele generelt er evnen til at føle skyld - og viljen til at gøre tingene bedre - noget af det bedste i menneskenaturen, og nok noget som vi er alene om på vores planet.

Evnen til at føle skyld hænger måske sammen med vor evne til at tænke abstrakt. Vi formår at se tingene fra afstand og forestille os at det var os selv tingene var gået ud over. Og delvist mærke hvor pinefuldt det ville være, hvis vi selv havde været offeret. (Nogle synes desværre helt at mangle evnen til skyldfølelse hvis det går ud over dyr.)

Skyldfølelse kan være pinefuldt og vor evne hertil kan desværre udnyttes af andre der kynisk får fordel af de gode ting vi i medfør af skyldfølelsen er villige til at gøre. For eksempel punge ud eller andre ting.

Men summa summarum er skyld noget der har en vis værdi. Tænk hvis vi helt manglede evnen til denne følelse.

10 måneder, 19 dage siden
10 måneder, 19 dage siden

Skyld kan være flere ting. Den kan være selverkendelse, for det meste af det der overgår en stammer fra en selv. Det kan ikke siges generelt, for naturligvis sker der ofte noget med nogen uden deres egen skyld, men det er alligevel et godt udgangspunkt for selverkendelse. Men man kan jo også gå bag om skylden, hvad ledte frem til det der skete.

Min far begik et mord en gang i 30'erne. Da jeg mange år senere talte med ham om det, sagde han: "Jeg fortryder det ikke". - "Det kan jeg da godt forstå," svarede jeg ham, "for hvis du tænker tilbage på situationen dengang, også på det der skete inden mordet, og hvordan du havde det, så ville du naturligvis gøre det igen. Men nu er der gået så mange år, og du er blevet en pæn ældre herre. Hvis du så nu kunne række ned gennem tiden og hviske et par ord i øret på den lidt forvirrede unge mand du var den gang, ville du da sige, at han skulle gøre det?" - Det tænkte han længe over , og så sagde han: "Det kan jeg ikke svare på."

Selvfølgelig kunne han ikke det, men det er da klart, at er man bare et nogenlunde hæderligt menneske, så er der en årsag til at man gør hvad man gør.

Det er jo det redskab der bruges i enhver terapi. ser man på gerningens årsag og sammenhæng, og får den placeret hvor den hører hjemme, så letter skyldfølelsen. Men man har jo stadig ansvaret, men det er en langt mere konstruktiv følelse. Skyldfølelsen trækker en ned, men ansvarsfølelsen hjælper en fremad og op.

Kåemer

10 måneder, 19 dage siden
10 måneder, 19 dage siden

Man kan muligvis i en forenklet form se sådan på det at skyld opleves som en straf - indespærring, pisk.
Men ansvarsfølelse kan så sammenlignes med samfundstjeneste. Noget der rummer et konstruktivt element.

10 måneder, 19 dage siden
10 måneder, 18 dage siden

Er der nogen der husker filmen "MISSIONEN,?"En film om Jesuiterne, hvor indledningen også var om et jaloux drab. Manden der begik drabet pålagde sig selv en straf, så når han med trosfællerne kravlede i bjergene, havde han spændt en tung byrde på sin ryg. Han straffede sig selv på den måde - og det er vel skyldfølelse?
Filmen var i øvrigt god, fordi den viste en indre konflikt i den katolske kirke, fordi denne gruppe Jesuitter havde et samarbejde med indianerne - og de, indianerne, måtte ikke betragtes som rigtige mennesker. Men nu var det jo ikke det, der var/er emnet her.

10 måneder, 18 dage siden
10 måneder, 18 dage siden

Se også i Selma Lagerlöfs "Bodens Vej" i bogen "Gøsta Berlings Saga."
Det må da kunne styrke emnet?
Ja, det er et paradoks, at problemer kan styrke.

10 måneder, 18 dage siden
10 måneder, 18 dage siden

Ja, Engbo. Men er det afladshandel?
Det er jo et problem ved religionen, at hvis man kan betale for varerne sker der jo ikke noget ved at stjæle dem. Det er ikke umoralsk at stjæle hvis man alligevel en dag skal betale regningen.
Hvis man derimod kan slippe for straf, så er det netop umoralsk.
Religion handler derfor måske mindre om moral end om jura.

10 måneder, 18 dage siden
10 måneder, 17 dage siden

Jeg er enig i dine bemærkninger, dino. Men lige den film viser en mand, der for alvor vil straffe sig selv på grund af skyldsfølelse.

Der behøver man jo ikke at være enig; men måske forstå?
Resten af filmen kan man forstå, som et svar på omtaltes holdning.. det er bedre at finde løsningen på de overgreb den spanske regering iblandet Pave kirken begik mod de loyale indianere. "Vi kunne let have vundet indianerne med overbevisning så vi kunne undgå de blodige opgør -" var en konklusion i filmen.

10 måneder, 17 dage siden
10 måneder, 16 dage siden

Prædiken til Skærtorsdag.

Så er det jo Skærtorsdag mht den hellige nadver. Og Judas, der følte sig så skyldig, så han gik hen og hængte sig - efter at have afleveret forræder-lønnen, 30 sølvpenge i fattigbøssen.

Så er det jo også mig selv, Engbo, der indrømmer at man med alderen får en tendens til at gentage, det jeg lige har sagt og skrevet og ligeså den vane, at jeg gentager det, jeg lige har sagt og skrevet: Barabas. For han gentager sig også i historien, så de, der er skyld i krig og ulykke bliver frikendt mens de uskyldige bliver dømt. Forskellen er at de nuværende skyldige beholder sølvpengene og giver andre skylden.
Historien gentager sig ikke helt; men det er slående som det ligner.

10 måneder, 16 dage siden
10 måneder, 14 dage siden

Skyldfølelse er en noget kompleks størrelse, synes jeg. Den føles ikke kun af mennesker med samvittighed, der har gjort noget forkert i egne eller andres øjne. I rigtig mange tilfælde er den også til stede i kølvandet på traumer og tab. Man taler om "overlevelsesskyld" - hvorfor overlevede jeg, når mine kammerater døde? Voldtægtsofre, der bebrejder sig selv, at de ikke kæmpede hårdere imod eller skreg mere, når man ved, at stressreaktioner er forskellige og nogle mennesker bliver handlingslammede i sådanne, traumatiske situationer og derfor ikke kan bebrejdes. Det kan ikke styres. Efterladte, der føler skyld, fordi de ikke fik sagt, hvor højt de elskede afdøde, eller - nu Kåemer nævner film - den sidste kontakt var et skænderi. Hvilket i film og bøger ofte giver dem et motiv til mordet, som skal opklares.

Min egen personlige mening om skyldfølelse er, at den bliver ukonstruktiv, når den bruges til at slå sig selv i hovedet med. Det gør de fleste følelser. Kan man reflektere over den specifikke følelse, man sidder fast i, ændre adfærd og på den måde vokse som menneske, er det konstruktivt. For at tackle en situation på en balanceret måde, har man brug for at føle greb om tingene. Men igen ramler man ind i nogle situationer, hvor stressniveauet bliver så højt, at overlevelsesmekanismer sætter ind og tilsidesætter al fornuft. Det er ofte i disse situationer, folk lufter deres skyldfølelse i film og bøger og skyldes, at chok og det efterfølgende forhøjede stressberedskab kan vare måneder, ja år. Er man først i en permanent stresstilstand, har man brug for hjælp udefra. Man har brug for hjælp til at få koblet den fornuftstilgængelige del af hjernen ind i kredsløbet igen. Uden den - og det er bl.a. her samvittigheden bor - vil man begynde at opleve sig selv som "følelsesløs" og have sværere ved at relatere til andre mennesker.

I og for sig forstår man jo godt, at stress derved bliver en trussel, ikke kun for det enkelte menneske, der får stress, men også for de arbejdspladser/det arbejdsmarked, der i forsøget på at få mere ud af deres medarbejdere faktisk gør dem dårligere fungerende. Men det er en helt anden sag end den, der er lagt op til her i tråden.

10 måneder, 14 dage siden
10 måneder, 14 dage siden

Der er ganske rigtigt flere slags skyld.
Der er den som man idømmer sig selv og den som man idømmes af andre.

Der er også den falske skyldfølelse. Den tjener til at afbøje andres eventuelle bebrejdelser. Som når man føler skyld fordi man som den eneste overlevede et forlis. Årsagen til falskheden er måske at man selv sparkede de andre ud af redningsflåden.

Redningsbåden er iøvrigt en interessant klassiker.
Hvis redningsbåden er helt fuld, så ved man at den vil synke hvis der kommer flere ombord.
Hvad nu med dem i vandet der gerne vil med ombord?
Skal de have et gok med åren? (Af ham den sunde, stærke og højtråbende, som nu i farens stund synes at have en phd i etik))
Eller burde man sige til dem? "Hold lige fast et øjeblik! Er der nogle syge og gamle ombord der vil give dem pladsen?" Altså frivilligt hoppe i vandet så de unge i søen kan komme op? Tjah - et rædselsfuldt dilemma!
Eller skal man tage dem ombord og se om det ikke går alligevel? Hvis nu vinden lægger sig, så der ikke er bølger, så kan båden måske bære os alle?

En har engang sagt: "Man skal gøre det rigtige. Så må Gud sørge for konsekvenserne."
Det lyder rigtigt - for den troende.

I den gudsstyrede verden er der vel et "synderegnskab?" (I hvert fald i de mindre reformerte trosretinger.)
Men kan der være et synderegnskab i en gudløs verden?
Svaret er ja, mener jeg. I den gudløse verden er etik netop så vigtig, fordi der ikke er en gud der kan give de skadede oprejsning. Som Gandalf siger i "Ringenes Herre:" "Kan du gøre de døde levende igen? Så vær dog forsigtig med at udstede dødsdomme."

Men blandt almindelige mennesker er der ofte i farens stund en tilbøjelighed til at man glemmer det og handler som krybdyr. Jeg har på fornemmelsen at det også gælder for mig selv, desværre.

10 måneder, 14 dage siden
10 måneder, 14 dage siden

Skal jeg forstå dine ord om falsk skyldfølelse derhen, at du anser overleveres skyldfølelse for at være hyklerisk, Dino? Jeg må indrømme, at jeg selv slet ikke, i mine tanker, var kommet omkring det scenario, som du eksempelvis skitserer her. Jeg er dog enig i, at falsk skyldfølelse findes, men tænker den mere som en måde at manipulere på. At lade som om man har skyldfølelse for at blive trøstet eller opnå noget andet, fx. Nej, da jeg skrev mit indlæg, tænkte jeg på den fuldstændig irrationelle skyldfølelse, man kan opleve efter fx at have siddet i en bus, der er forulykket med flere dødsfald til følge. Man er helt uden skyld, og alligevel føler man sig skyldig over at overleve.

I tilsyneladende meget mindre traumatisk målestok oplevede jeg det selv engang. Jeg overværede to cyklister på en cykelsti vælte. Den ene var en gammel mand, som slog sig bevidstløs i faldet. Som sundhedsfagperson ydede jeg førstehjælp til ambulancen kom, men den gamle mand døde om natten af sine indre kvæstelser. Jeg havde gjort alt, hvad der stod i min magt for at redde denne mand, sammen med andre tilskuere. Alligevel spurgte jeg i lang, lang tid efter mig selv, om jeg kunne have gjort mere. Havde han måske haft en chance for at overleve, hvis ...? Det tror jeg ikke i dag, mere end 20 år senere. I dag er jeg tilfreds med at vide, at jeg gjorde noget.

I farens stund glemmer man ikke. Selvopholdelsesdrift skifter helt over til hurtigere funktioner i hjernen, og man kan intet gøre for at undgå det. For overlevelse trumfer alle andre, mere civiliserede overvejelser. Her er der slet ikke tid til at sende sanseinput til analyse i de højere hjernefunktioner; man skyder, før man tænker. I nederste del af behovspyramiden eksisterer skyldfølelse ikke; den kommer først til, når stressniveauet er faldet så meget, at hjernens højere funktioner tjekker ind.

Men følelsen må jo have gjort os mere egnede i evolutionens løb, for ellers ville karaktertrækket være blevet udraderet. (Følelse af) skyld og undskyld hører tæt sammen, så jeg forestiller mig, at det i tidligste tid har været en mestringsstrategi for at undgå stridigheder i familiegrupperne. Den har virket så godt, at dem der havde evnen til at føle skyld levede mere harmonisk og kunne opfostre flere levende børn ... eller sådan nå'ed. : )

10 måneder, 14 dage siden
10 måneder, 12 dage siden

Maryanna - nej, kun i det tilfælde at det ER hykleri.
Dit eget eksempel kan stå alene og det sker som du siger det.

Alligevel kommer du selv delvist ind på det: Ang. cykeluheldet, kan man få dårlig samvittighed over at man ikke magtede mere.
Og det er rart at vide (og evt. få bekræftet) at man ikke KUNNE have gjort mere.

Men der er en række overgangstilfælde. Måske vil nogle vente for længe med at kalde en ambulance, fordi de tænkte at fjolset jo nok vågner op efter sin tåbelige kørsel. Når de så alligevel ringer er det for sent.
Jeg kender mange tilfælde fra mit arbejde, hvor patienter er døde og man kan udtænke mange scenarioer hvor anderledes praksis kunne have undveget katastrofen.
Vi mennesker er (i forskellig grad) udstyret med ressourcer til at bortforklare dilemmaer for os selv.
For eksempel kan man nok ikke være fisker hvis man skal græde over hver enkelt fisks skæbne og nidkært undgå at træde på alt levende der ved nettets åbning lades ud på kutterens dæk. Man er nødt til at tro på at det ikke er særlig synd for fiskene og at de muligvis slet ikke føler smerte. (Det sidste kan jeg selv umuligt tro på.)

Vi mennesker har hvad vi kalder "følelser." Og det skal nok være til gavn i mange tilfælde.
Jeg tænker umiddelbart at det skaber bedre sociale strukturer i en familie eller flok. (Når vi går ud over den elementære omsorg for børnene, som selv krybdyr og fugle kan have.)
Men disse følelser er part i vor abstrakte tænkning og derfor har vi også mulighed for at manipulere med følelser og spille med fordækte kort. (Romantisk litteratur bugner med eksempler!)

10 måneder, 12 dage siden
7 måneder, 5 dage siden

Har kikket på hvad der kan siges om skyld. Tilfældigt eller ikke - jeg har lige sat et rim på som handler om skyld, og vil gerne benytte lejligheden til at kommenterer temaet skyld her. Vi gør os alle skyldig fra barndommen af og vi bliver aldrig skyldfri. Vores samvittighed eller ånd vil fortælle os det som er rigtig. Den kan man lytte til eller manipulere. Er man kommet til at skade andre alvorligt bliver det siddende. I Fader Vor bekender vi det. Ved at bede om råd og visdom til handle disse situationer lærer og vokser man jo på sjæl og ånd. Det tror jeg nok hører med til det vigtigste i livet. Håber ikke det er forkert at gengive mit rim her.

Skyld er ikke let at tæmme, i en hjertekrog han sig gerne gemmer.
Der sidder han og passer på, at ingen ham kan nå.
Han har evighedernes tid, ved hans fjender er at tilgi.
For at dette ikke sker, laser han skyld på mer og mer.
Fornærmelsen kommer ham til hjælp, med sig har han den bitre kælk.
Når den er tom er målet nået, i sindet bitre tanker sået.
Skyld og fornærmelse slutter pagt, sammen er de en stærkere magt.
De lægger bånd på sjæl og ånd , og styrer selv med stærk hånd.

7 måneder, 5 dage siden
7 måneder, 5 dage siden

Inge

" Vi gør os alle skyldig fra barndommen af og vi bliver aldrig skyldfri".

Ja, det er jo den mørkeste side af kristendommen, men heldigvis har den også lyse sider: "Tro, håb og kærlighed, og størst blandt dem er kærligheden".

Kåemer

7 måneder, 5 dage siden
7 måneder, 5 dage siden

Ja vel er vi skyldige, men det kunne også have en anden årsag. Nemlig den, at mennesket har kimen til at udvikle det gode eller det onde. Vi er ikke nødvendigvis født skyldige, men som livet træder for, så gør vi os skyldige i mangt og meget.
Kristus kom og tog denne byrde fra os. Skylden!
Men vi lever i er samfund, der er gennemsyret af skyldsprincippet i godt samarbejde med pligten. Vi skal og vi skal og vi skal... i en uendelighed.
Hvad nu hvis vi ikke skulle så meget, så kunne det være, at vi følte os mere frie og glade og skuldrene knap så tunge.
Luther var jo inde på, at vi skulle synde kraftigt, og fjernede skammen, der ofte følger med synden, fra det offentlige rum til det private forhold mellem Gud og menneske. Jeg tror at meget af syndsbegrebet er stærkt forbundet med den kapitalistiske tænkning, hvor massen skal bidrage gennem et disciplineret sind til gavn for samfundet, herunder skattekassen. Denne tanke er begrundet i den calvinistiske kristendom, der jo hædrede det ydmyge og ærbare liv, hvor det materielle tilfaldt staten mere end den enkelte. Derigennem var frelsen størst.
Som mor og fraskilt, lever jeg i konstant dårlig samvittighed over alverdens. Jeg er skyldig i deres afsavn. Derfor gør jeg mig umage, for at være en god mor. Så på den måde har skyldskomplekset en positiv effekt.

Men man må skelne, hvornår skylden er reel og hvornår den bunder i angsten for, hvordan andre mennesker vurderer en.

I en tid som denne er vi i vores verdensdel mere loyale overfor vores karriere og chef end vi er over for dem derhjemme. Jeg ved det er en generalisering, så tag ikke voldsomt på vej.
Men ofte er vi mere tilgængelige for mennesker, der ikke ligger vores hjerte nært end dem der gør. Og det kaster naturligvis en skyldfølelse ind i det rum, der burde være det helligste og hvor vi havde fred.

7 måneder, 5 dage siden
7 måneder, 4 dage siden

Jeg er uskyldig indtil det modsatte er bevist!

7 måneder, 4 dage siden
7 måneder, 4 dage siden

Ære, moral og etik er gamle gode klassiske dyder. Skyld er forbundet med disse, når man gør overgreb på en af de førnævnte. I fornemmer i moderne tid, at klassiske dyder føler sig noget trængte, deraf mindre skyld. Der var for ikke så længe siden, at mennesket tog det fulde ansvar for sin livsførelse, gøren og laden. Uden at skulle lyde som en gammel bitter mand, så er enhver blevet sig selv nærmest og vi er mere fjerne for hinanden gennem de såkaldte "sociale" platforme i den digitale verden. Samfundet, institutioner, firmaer fjerner sig også fra borgerne og gør sig mindre og mindre ansvarlig, ved at gennemføre såkaldte -gør det selv service-, så til sidst så er det ens egen skyld, når man har overset/glemt noget. Når vi ikke er i tætte relationer/dialoger så bliver "skyld" også er mærkeligt svævende begreb.Skyld kommer vel også af, at man har forholdt sig "positivt" til en opgave eller et andet menneske og det er fejlet...pga. af en tanketorsk, dumhed, misforstået gerning, fejlbedømmelse...når man ikke mere forholder sig, så er der vel ingen skyld?
Lidt tanker fra Valby.
Poul (Blækhuset)

7 måneder, 4 dage siden
7 måneder, 4 dage siden

Der er stor forskel på skyld og årsag. Skyld er meget negativt ladet med religiøst tilsnit, årsag er bare erkendelse af nogle kendsgerninger. Hvis det går mine børn dårligt, er det da min skyld. Ja, måske hvis jeg har vanrøgtet dem, men hvis jeg har gjort alt så godt jeg kunne, men er kommet til kort, er det da min skyld. Nej, men jeg er måske nok årsag.

Min mor var et dejligt menneske, men temmelig forvirret i sin livsførelse, hun skulle flytte i det uendelige og hun havde været gift seks gange. Det har gjort, at alle hendes seks børn er blevet noget rodløse. Nogle har så selv klaret at etablere nogle rødder. Er det da hendes skyld? Nej, men hun er uden tvivl årsag. Vi elskede hende alle, og tvivlede aldrig på hendes kærlighed og hun gjorde i hvert fald alt hun kunne.

Skyld eller årsag!

Kåemer

7 måneder, 4 dage siden
7 måneder, 4 dage siden

Siden jeg ikke kan citere finlitteratur og ikke har haft en etisk debat siden gymnasiet, vil jeg holde det lavpraktisk. Skyld er en subjektiv følelse bundet op at havde gjort noget forkert eller ikke havde gjort hvad man burde. Jeg vil derfor som udgangspunkt mene at når man ikke høre folk i hverdagen tage skylden for al verden de ikke har haft indflydelse på er det en lettelse. Det kan da ikke passe at man skal tage skylden for andres handlinger? Jeg vil nærmest gå så langt som at sige at det er egocentreret at tage skylden for ting man ingen indflydelse har på. Som om ens handlinger kunne havde ændret udfaldet, men fordi man ikke gjorde noget gik det galt. Med mindre man direkte sig har gjort noget forkert, må folk, må man selv tage ansvar for sine handlinger og deres følger. Som vi siger i min familie: "Er du offer eller er du kriger?" (citat fra et postkort) Det kan derfor aldrig være andres en vedkommende der udfører en handlings skyld hvad vedkommende gør og ikke gør.

Mvh.
DFN

7 måneder, 4 dage siden
7 måneder, 4 dage siden

Skyld og årsag!
Sådan har jeg ikke lige tænkt det.
Men man kan godt sige, at forældre kan være årsag til en uheldig udvikling af barnet.
Når jeg tænker på de børn jeg arbejder med, er mange af dem blevet vanrøgtet og har set meget ondt, og selv mærket smerte. Her mener jeg ikke at forældrene kan gå fri af skyld i forhold til børnenes kamp og indre såvel som ydre krige.
Til gengæld bliver mange af dem med tiden ældre og mere bevidste og her træffer de deres egne valg. Nogle gange meget dårlige valg. Det betyder, at forældrene ikke længere er de ansvarlige. De unge voksne skal gøre deres egne erfaringer og med dem kan de ofte placere sig selv som skyldige.
Betyder det så, at forældrene kan gå fri af skylden?
Uanset hvad, så betaler disse børn en utrolig høj pris og når jeg kigger på deres evne til at kæmpe for eget liv og egen fremtid efter bedste evne, så er det ikke dem jeg bliver gal på, når de fejler. Jeg ser deres forældre som de skyldige, uagtet hvilke årsager, der måtte gøre sig gældende.
Men på et tidspunkt bliver de gamle nok og skal selv stå til fuldstændigt ansvar for egne handlinger. Det underlige er, at børnene tager skylden på sig, allerede inden de har gjort noget galt. Det er forældrene årsag til og skyld i. Min opgave er at give dem tro, håb og kærlighed gennem læring, nærvær, succesoplevelser og ansvarlighed. Men skyldige kender jeg dem ikke, heller ikke, når de bliver ældre, for det kræver et laaaaangt selvudviklingsarbejde at komme igennem til den blå planet, hvor vi andre træder vande. Men når man er bærer af en skyld, hvordan slipper man så fri af den? Hvem skal tilgive. En selv, eller dem man har gjort sig skyldige imod?

7 måneder, 4 dage siden
7 måneder, 4 dage siden

Selvfølgelig kan man komme til at gøre andre ondt, med vilje eller uforvarende. Selvfølgelig er man da skyldig i en eller anden grad. Er den der har stjålet hundrede kroner fra sin bedste ven lige så skyldig som den der har begået et mord?

Men når man nu har begået noget galt, og fortryder det, hvad gør man så? Man kan ikke gøre det ugjort, men man må bearbejde det helst sammen med den det gik ud over, og kan det ikke lade sig gøre, så med sig selv. Man kan ikke gå hele livet og ruge over en synd man har begået. Og betingelsen for at kunne bearbejde er, at man fuldstændig og uden forbehold erkender sit ansvar.

Jeg hørte en fortælle, at han syntes han havde levet en række helt forskellig liv. Jeg ved godt, at det er et billede, sådan kan man godt se det, og en anden gang bruger man et andet billede for at beskrive sit omskiftende liv. Men jeg kunne aldrig bruge det billede om mig selv. Jeg føles så udpræget at mit liv er en helhed, og at jeg er ansvarlig for alt hvad jeg har foretaget mig fra jeg blev født til i dag.

Mit liv er en helhed, men det har mange kapitler. Ikke alt jeg har foretaget mig er lige kønt. Jeg har sikkert gjort nogen ondt, ja, det ved jeg, jeg har, men nogen har også været ond mod mig. Men det er mit liv, og jeg kan sagtens stå inde for det.

Tør man sige om sig selv, at man er et hæderligt menneske?

Kåemer

7 måneder, 4 dage siden
7 måneder, 4 dage siden

Ha ha. Jeg har hørt min mormor på 98 år sige det om en mand engang: Han var et hæderligt menneske. (Jeg skal nok droppe min hang til ironiske bemærkninger).
Jeg spurgte ikke, hvad der lå bag hendes udsagn. Det må jeg spørge hende om på torsdag. Hun har altid svar på rede hånd. Jeg vil hellere bruge betegnelsen et reelt menneske end et hæderligt af slagsen.
Det er nu pudsigt, at du nævner det med helheden. Jeg har dele af mit liv, som jeg uden problemer gerne ville slette og dog, for selvom det var en tid, hvor glorien ikke skinnede uagtet den blev pudset eller ej, så har jeg fået endevendt de knap så charmerende sider af ego, og dem er jeg glad for at kende til i dag, så jeg ikke bliver en gentagelse af mig selv. Der er ikke noget værre end at begå den samme fejl to gange og dog kan jeg ikke sige mig fri. Det er en slidsom vej jeg skal gå, før jeg kan kalde mig selv for et reelt menneske, men hæderlig kan jeg med det samme skrive under på. Det bliver jeg aldrig! :-)

7 måneder, 4 dage siden
7 måneder, 4 dage siden

Camilla

Ja, sådan kan vi bruge ordene forskelligt. For mig er et hæderligt og et reelt menneske det samme.

Kåmer

7 måneder, 4 dage siden
7 måneder, 4 dage siden

Ja og alligevel er der en lille forskel, der højner begrebet, hæderligt om et menneske, kontra et reelt menneske. I ordbogen fremhæves den moralske egenskab under hæderlighed, hvor den ikke engang står nævnt, under den reelle egenskab.

Bh
Camilla

7 måneder, 4 dage siden
7 måneder, 4 dage siden

Camillla

Nåja, men min moral fejler da heller ikke noget. Den er ganske vist helt min egen, og har ikke meget med borgerlig moral at gøre.

Kåemer

7 måneder, 4 dage siden
7 måneder, 4 dage siden

Det er vældig morsomt, det du skriver. Jeg tror simpelthen også jeg opfinder min egen moral, og så skulle den vist være hjemme. Altså hæderligheden. Hi hi! Det er sjovt og ikke mindst brugbart.
Tak for tippet!

7 måneder, 4 dage siden
7 måneder, 3 dage siden

Camilla

" Jeg tror simpelthen også jeg opfinder min egen moral, og så skulle den vist være hjemme."

Ja, gør du det. Nå, mon ikke du har sådan en i forvejen?

Der er forskel på offentlig moral og personlig moral.

Kan du se min højre langfinger række i vejret. Det er imod den offentlige moral. Den personlige moral bryder jeg meget nødigt, og skulle det ske, er resultatet en slem samvittighed.

Kåemer

7 måneder, 3 dage siden
7 måneder, 3 dage siden

Godmorgen!
Selvfølgelig har jeg min egen moral, ellers ville livet blive mig en anelse for fastlåst. Bruger selv fingeren og vindretningen. Det er mere for at mærke hvilken retning jeg skal bevæge mig i, og nogle gange kræver det en omgang i hård modvind, fordi jeg ikke er enig i det som offentligheden mener er ret. Ja at forbryde sig mod sig selv er nok den største fejl, et menneske kan begå. Men med alderen er heller alle uvejr lige vigtige at kaste sig ud i, har jeg erfaret. Så pegefingeren finder også nogle gange vej og følger medvinden.
Men det er en livslang øvelse, hvornår hvad er vigtigt.
Hav en skøn dag!
Camilla

7 måneder, 3 dage siden
7 måneder, 3 dage siden

Camilla

Godmorgen! Ih, hvor er vi dog enige. Det er ikke til at holde ud. Nu gik debatten lige så godt.

Kåemer

7 måneder, 3 dage siden
7 måneder, 3 dage siden

Fortvivl ej. Der vil komme nye slag, der skal kæmpes.

7 måneder, 3 dage siden
7 måneder, 3 dage siden
#32 Charly

Skønne ord og skønne jer. Tak ...

7 måneder, 3 dage siden
7 måneder, 3 dage siden

Jeg har en morale der siger at jeg skal kunne se mig selv i et spejl ( uden skyld og skam) ...ikke at det altid lykkes men...

7 måneder, 3 dage siden

Besvar debattråd

Debatten Skyld er startet 08/04-2017 07:34 af Kåemer Asmussen (Kåemer) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

1Ørehængere
1 time, 23 minutter siden · dino
27Åh nej! - Ikke igen!
1 time, 33 minutter siden · dino
1656Dagens ord
9 timer, 37 minutter siden · leviP
0Betalæser søges til tre noveller
1 dag, 7 timer siden · Syrene Hvid
13Skrivegruppe Midtjylland
1 dag, 13 timer siden · LineG
12Nogen der har gang i noget
1 dag, 13 timer siden · nillepoulsen
10Et sted jeg kan gemme min tekst
1 dag, 14 timer siden · nillepoulsen
12Hvad er du taknemmelig for i dag?
2 dage, 5 timer siden · Syrene Hvid
9Det at skrive
2 dage, 10 timer siden · kirstine12
7Gode danske udviklingsromaner?
3 dage siden · Vacca foeda
21Erfaringer med forlaget Mellemgaard
4 dage siden · Gorm Winther
37Dagens Vits
4 dage siden · leviP
0illustrationer
6 dage siden · kirstine12
2Lysets Engel
9 dage siden · Engbo
1Skrivekursus KBH
9 dage siden · Bondekonen
17Bandeord
13 dage siden · Engbo
26Evolutions forskning.
14 dage siden · Inghard
3smerter når jeg læser
14 dage siden · cronio
11Sand identitet på Fyldepennen
14 dage siden · Dyppepennen
6Verdens bedste roman
15 dage siden · Morpho
5Skal vi skrive en gyser sammen?
19 dage siden · smukkehjerte
3Kontraster
19 dage siden · smukkehjerte
0drilsk beskrivelse
21 dage siden · DenFrieNukleoti...
2Forfatterskole Århus
22 dage siden · Kato
3Et kuk om kommentarer
24 dage siden · Morpho
0Kritik
27 dage siden · Brehmer
0Irrelevante kommentarer
27 dage siden · vinterberg
22#metoo
1 måned, 1 dag siden · dino
3Underlig sætning
1 måned, 6 dage siden · DenFrieNukleoti...
2Fortælle bogens historie på en visu...
1 måned, 11 dage siden · Dizzy76
5Skriveblokering
1 måned, 12 dage siden · Dizzy76
13Forfatterhøjskole - God ide eller s...
1 måned, 15 dage siden · Miana
2Musik og maleri
1 måned, 16 dage siden · dino
8Min moders stemme
1 måned, 18 dage siden · Engbo
8Glædeligt jul og godt nytår!
1 måned, 24 dage siden · Engbo
17Musik man kan lide, men ikke ved hv...
1 måned, 27 dage siden · Kåemer
2Slagtryk
1 måned, 29 dage siden · heksemutter
42Utroskab
2 måneder, 2 dage siden · Kåemer
6Et Spørgsmål
2 måneder, 12 dage siden · Bondekonen
109Selvforsvar
2 måneder, 13 dage siden · thevoid
33Er ligestillingen umagen værd?
2 måneder, 15 dage siden · Morpho
1Forbrugersamfund
2 måneder, 17 dage siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
2 måneder, 17 dage siden · Morpho
8Uforståelige digte
2 måneder, 20 dage siden · Agrippo
12Hurra nu nåede bogen frem.
2 måneder, 23 dage siden · heksemutter
15Overgreb
2 måneder, 26 dage siden · Morpho
0Fed guide til at skrive dialog
2 måneder, 26 dage siden · Dizzy76
0Bruger du cliffhangers i din tekst?
2 måneder, 26 dage siden · Dizzy76
4Svarkommentar
3 måneder siden · Kekko
4Når det kommer til at skrive beskri...
3 måneder siden · Brownie Jannik
21Ligger-lægger
3 måneder siden · solvejgh
24Skuespil
3 måneder, 5 dage siden · Kåemer
1Kursus / Online undervisning
3 måneder, 7 dage siden · kmjensen
8Filmen over alle
3 måneder, 9 dage siden · dino
4Illustrator og forfatter, samt inds...
3 måneder, 11 dage siden · prefu
6Beskrivelse af lyde...
3 måneder, 15 dage siden · amandastorgaard
2Ny facebookgruppe: Forfattertricks ...
3 måneder, 16 dage siden · Dizzy76
21Eternal DarkRay udkommer i 2 dele
3 måneder, 21 dage siden · Jeremy Dusk
1Lokation reception - København
3 måneder, 21 dage siden · Bondekonen
5ABC
3 måneder, 22 dage siden · dino
3Litteratur festival for Horror m.m.
3 måneder, 24 dage siden · Fink
8Novelle - input til håndtering af t...
3 måneder, 24 dage siden · Pino
32Afslag
3 måneder, 25 dage siden · prefu
3Hvad sker der, når han dør?
3 måneder, 27 dage siden · Blækhuset
8NaNoWriMo - National Novel Writing ...
3 måneder, 29 dage siden · Syrene Hvid
11Kønsskifte
4 måneder, 1 dag siden · smukkehjerte
18Din dag.
4 måneder, 1 dag siden · smukkehjerte
6Inspiration
4 måneder, 2 dage siden · leviP
3cliffhang...
4 måneder, 4 dage siden · dino
15Oplæsning ved festuge-event i Aarhu...
4 måneder, 5 dage siden · Syrene Hvid
13publiceringsbesvær - kan nogen hjæl...
4 måneder, 7 dage siden · Anni Idorn
20Hvordan finder jeg en titel?
4 måneder, 10 dage siden · dino
10Legalisering af cannabis
4 måneder, 12 dage siden · thevoid
16Hvad er det der gør dig til forfatt...
4 måneder, 13 dage siden · Pino
4Ungdomsroman- længde?
4 måneder, 14 dage siden · prefu
10Spørge Jørgen
4 måneder, 16 dage siden · Kattegat

Religion, politik og samfund

27Åh nej! - Ikke igen!
1 time, 33 minutter siden · dino
12Hvad er du taknemmelig for i dag?
2 dage, 5 timer siden · Syrene Hvid
26Evolutions forskning.
14 dage siden · Inghard
22#metoo
1 måned, 1 dag siden · dino
109Selvforsvar
2 måneder, 13 dage siden · thevoid
1Forbrugersamfund
2 måneder, 17 dage siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
2 måneder, 17 dage siden · Morpho
10Legalisering af cannabis
4 måneder, 12 dage siden · thevoid
29ytringsfriheden
4 måneder, 27 dage siden · thevoid
9Lokkeland-reality
5 måneder, 2 dage siden · Morpho
10Fordomme
5 måneder, 29 dage siden · Kåemer
33Skyld
7 måneder, 3 dage siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
7 måneder, 5 dage siden · Engbo
7Flygtninge
7 måneder, 5 dage siden · Morpho
26det rød hvide flag
8 måneder, 3 dage siden · dino
13Koranen
8 måneder, 11 dage siden · Kåemer
53Skat
9 måneder, 12 dage siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
10 måneder, 7 dage siden · dino
11Normal
11 måneder, 4 dage siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
1 år siden · Engbo
58Udvisning
1 år, 1 måned siden · Kåemer
7Circumcisio.
1 år, 2 måneder siden · dino
1FNs Menneskeretserklæring
1 år, 2 måneder siden · Kåemer
5Finansloven
1 år, 3 måneder siden · Kattegat
5Et eventyr
1 år, 3 måneder siden · Kåemer
26Paven i Malmö
1 år, 3 måneder siden · Engbo
5Snarligt valg?
1 år, 3 måneder siden · Engbo
4Døgnets drab.
1 år, 3 måneder siden · Fink
26Er du kristen/religiøs?
1 år, 3 måneder siden · Blækhuset
3Målsætninger
1 år, 4 måneder siden · Kattegat
76Danske værdier?
1 år, 4 måneder siden · Engbo
1Uha fri os fra mennesker
1 år, 4 måneder siden · Kåemer
53Mærkedag
1 år, 4 måneder siden · Kåemer
16Sprog-udslettelse og danske værdier
1 år, 4 måneder siden · dino
13velfærds farisære i tugthuset port
1 år, 5 måneder siden · Villain
6Journalistik eller?
1 år, 5 måneder siden · Kattegat
9Frivillig arbejde.
1 år, 6 måneder siden · Fink
10Hverdagsracisme
1 år, 7 måneder siden · Tilbudsavislæse...
62Ikke til at komme udenom.
1 år, 7 måneder siden · Engbo
17Homofobi
1 år, 8 måneder siden · dino
0Hjemmehjælp
1 år, 8 måneder siden · Kåemer
13Grundlov
1 år, 8 måneder siden · Engbo
8Danmark Frit
1 år, 9 måneder siden · Engbo
3Siemens Wind Power
1 år, 10 måneder siden · Fink
46I krig igen?
1 år, 10 måneder siden · Engbo
23Skattesnyd
1 år, 10 måneder siden · Engbo
20Afsløringer
1 år, 10 måneder siden · Engbo
8Burka
1 år, 10 måneder siden · dino
19Nu har jeg fået nok!
1 år, 11 måneder siden · westendahl
1Varme politiske kartofler
1 år, 11 måneder siden · Engbo
17Ytringsfriheden skal da dyrkes
1 år, 11 måneder siden · dino
6Min mening og historiens fakta
1 år, 11 måneder siden · Engbo
17Plads i Primetime ?
1 år, 11 måneder siden · Engbo
15Moral
1 år, 11 måneder siden · dino
94Holdningsændring
1 år, 11 måneder siden · dino
9Agnete og Havmanden - folkeviser og...
2 år siden · Engbo
16ungdom idag
2 år siden · Engbo
2gør samfundet nok for de unge idag?
2 år siden · Kåemer
12Jeg væmmes ved kapitalisme
2 år siden · dino
2Faderstyre
2 år siden · dino
9En sort liste
2 år siden · Fink
20Har vi brug for kultur.
2 år siden · Engbo
18Hæderlighed
2 år siden · maryanna
9Cannabis
2 år siden · dino
64Ikke mere EU
2 år siden · Kåemer
60Terror
2 år siden · dino
33Spørgsmål til religionerne
2 år siden · Engbo
4Snerydning
2 år siden · Fink
1et tyveri
2 år siden · dino
7Social Tillid
2 år siden · Robert Kallehav...
1Politiets agéren i Tibet-sagen
2 år siden · dino
132% kirkegængere !
2 år siden · Robert Kallehav...
28Kultur eller Varme hænder ?
2 år siden · Kattegat
75Tysklands ansvar
2 år siden · Robert Kallehav...
16Dommedag
2 år siden · Robert Kallehav...
2Tidehverv ?
2 år siden · Robert Kallehav...