Religion, politik og samfund · Skyld

13 svar
Senest opdateret 2 måneder, 10 dage siden · dino, maryanna, Engbo, Kåemer
2 måneder, 19 dage siden

"Det er min skyld!" Det er en replik man hører tit og ofte i film og tv-serier. Sjældnere i virkeligheden. Nogen påtager sig skylden for en eller anden ulykke. "Havde jeg ikke opfordret hende til at gå den vej, så var det ikke sket." - "Havde jeg ikke haft det skænderi med ham, så var han ikke kørt galt med bilen", osv. - Nogle gange er det en god personlig erkendelse, andre gange helt urimeligt.

Hvordan har I det med skyldfølelse?

Kåemer

2 måneder, 19 dage siden
2 måneder, 18 dage siden

Tænk at slet ingen reagerer på dette emne, der efter min mening er aktuelt til enhver tid.

Kåemer

2 måneder, 18 dage siden
2 måneder, 17 dage siden

Skyld er et vigtigt emne i vores kulturhistorie. Måske derfor er det for stort til at folk lige uden videre svarer på sagen.
Skyld er blandt andet en opdragelsesparamerer med stor adfærdsregulerende virkning.
Det hænger nok sammen med dårlig samvittighed.
Måske er det psykopatiens modsætning.

Skyld er en mental smerte som kan opstå hos os alle, men nogle er bedre til at dulme den og leve videre uanfægtet.

Men man må dele op i den skyld man vitterlig har fordi man er ansvarlig for andres lidte skade, og skyld som andre i deres større eller mindre grad af ondskab pådutter en. og værst er det når det netop er disse andre der rettelig burde føle skylden.
(Barabbas/ Jesus og Smeden og bageren. Der er mange eksempler.)

Således kan skylden blive en forbandelse der kan cirkulere og skifte ejer.

Men hele generelt er evnen til at føle skyld - og viljen til at gøre tingene bedre - noget af det bedste i menneskenaturen, og nok noget som vi er alene om på vores planet.

Evnen til at føle skyld hænger måske sammen med vor evne til at tænke abstrakt. Vi formår at se tingene fra afstand og forestille os at det var os selv tingene var gået ud over. Og delvist mærke hvor pinefuldt det ville være, hvis vi selv havde været offeret. (Nogle synes desværre helt at mangle evnen til skyldfølelse hvis det går ud over dyr.)

Skyldfølelse kan være pinefuldt og vor evne hertil kan desværre udnyttes af andre der kynisk får fordel af de gode ting vi i medfør af skyldfølelsen er villige til at gøre. For eksempel punge ud eller andre ting.

Men summa summarum er skyld noget der har en vis værdi. Tænk hvis vi helt manglede evnen til denne følelse.

2 måneder, 17 dage siden
2 måneder, 17 dage siden

Skyld kan være flere ting. Den kan være selverkendelse, for det meste af det der overgår en stammer fra en selv. Det kan ikke siges generelt, for naturligvis sker der ofte noget med nogen uden deres egen skyld, men det er alligevel et godt udgangspunkt for selverkendelse. Men man kan jo også gå bag om skylden, hvad ledte frem til det der skete.

Min far begik et mord en gang i 30'erne. Da jeg mange år senere talte med ham om det, sagde han: "Jeg fortryder det ikke". - "Det kan jeg da godt forstå," svarede jeg ham, "for hvis du tænker tilbage på situationen dengang, også på det der skete inden mordet, og hvordan du havde det, så ville du naturligvis gøre det igen. Men nu er der gået så mange år, og du er blevet en pæn ældre herre. Hvis du så nu kunne række ned gennem tiden og hviske et par ord i øret på den lidt forvirrede unge mand du var den gang, ville du da sige, at han skulle gøre det?" - Det tænkte han længe over , og så sagde han: "Det kan jeg ikke svare på."

Selvfølgelig kunne han ikke det, men det er da klart, at er man bare et nogenlunde hæderligt menneske, så er der en årsag til at man gør hvad man gør.

Det er jo det redskab der bruges i enhver terapi. ser man på gerningens årsag og sammenhæng, og får den placeret hvor den hører hjemme, så letter skyldfølelsen. Men man har jo stadig ansvaret, men det er en langt mere konstruktiv følelse. Skyldfølelsen trækker en ned, men ansvarsfølelsen hjælper en fremad og op.

Kåemer

2 måneder, 17 dage siden
2 måneder, 17 dage siden

Man kan muligvis i en forenklet form se sådan på det at skyld opleves som en straf - indespærring, pisk.
Men ansvarsfølelse kan så sammenlignes med samfundstjeneste. Noget der rummer et konstruktivt element.

2 måneder, 17 dage siden
2 måneder, 16 dage siden

Er der nogen der husker filmen "MISSIONEN,?"En film om Jesuiterne, hvor indledningen også var om et jaloux drab. Manden der begik drabet pålagde sig selv en straf, så når han med trosfællerne kravlede i bjergene, havde han spændt en tung byrde på sin ryg. Han straffede sig selv på den måde - og det er vel skyldfølelse?
Filmen var i øvrigt god, fordi den viste en indre konflikt i den katolske kirke, fordi denne gruppe Jesuitter havde et samarbejde med indianerne - og de, indianerne, måtte ikke betragtes som rigtige mennesker. Men nu var det jo ikke det, der var/er emnet her.

2 måneder, 16 dage siden
2 måneder, 16 dage siden

Se også i Selma Lagerlöfs "Bodens Vej" i bogen "Gøsta Berlings Saga."
Det må da kunne styrke emnet?
Ja, det er et paradoks, at problemer kan styrke.

2 måneder, 16 dage siden
2 måneder, 16 dage siden

Ja, Engbo. Men er det afladshandel?
Det er jo et problem ved religionen, at hvis man kan betale for varerne sker der jo ikke noget ved at stjæle dem. Det er ikke umoralsk at stjæle hvis man alligevel en dag skal betale regningen.
Hvis man derimod kan slippe for straf, så er det netop umoralsk.
Religion handler derfor måske mindre om moral end om jura.

2 måneder, 16 dage siden
2 måneder, 15 dage siden

Jeg er enig i dine bemærkninger, dino. Men lige den film viser en mand, der for alvor vil straffe sig selv på grund af skyldsfølelse.

Der behøver man jo ikke at være enig; men måske forstå?
Resten af filmen kan man forstå, som et svar på omtaltes holdning.. det er bedre at finde løsningen på de overgreb den spanske regering iblandet Pave kirken begik mod de loyale indianere. "Vi kunne let have vundet indianerne med overbevisning så vi kunne undgå de blodige opgør -" var en konklusion i filmen.

2 måneder, 15 dage siden
2 måneder, 14 dage siden

Prædiken til Skærtorsdag.

Så er det jo Skærtorsdag mht den hellige nadver. Og Judas, der følte sig så skyldig, så han gik hen og hængte sig - efter at have afleveret forræder-lønnen, 30 sølvpenge i fattigbøssen.

Så er det jo også mig selv, Engbo, der indrømmer at man med alderen får en tendens til at gentage, det jeg lige har sagt og skrevet og ligeså den vane, at jeg gentager det, jeg lige har sagt og skrevet: Barabas. For han gentager sig også i historien, så de, der er skyld i krig og ulykke bliver frikendt mens de uskyldige bliver dømt. Forskellen er at de nuværende skyldige beholder sølvpengene og giver andre skylden.
Historien gentager sig ikke helt; men det er slående som det ligner.

2 måneder, 14 dage siden
2 måneder, 12 dage siden

Skyldfølelse er en noget kompleks størrelse, synes jeg. Den føles ikke kun af mennesker med samvittighed, der har gjort noget forkert i egne eller andres øjne. I rigtig mange tilfælde er den også til stede i kølvandet på traumer og tab. Man taler om "overlevelsesskyld" - hvorfor overlevede jeg, når mine kammerater døde? Voldtægtsofre, der bebrejder sig selv, at de ikke kæmpede hårdere imod eller skreg mere, når man ved, at stressreaktioner er forskellige og nogle mennesker bliver handlingslammede i sådanne, traumatiske situationer og derfor ikke kan bebrejdes. Det kan ikke styres. Efterladte, der føler skyld, fordi de ikke fik sagt, hvor højt de elskede afdøde, eller - nu Kåemer nævner film - den sidste kontakt var et skænderi. Hvilket i film og bøger ofte giver dem et motiv til mordet, som skal opklares.

Min egen personlige mening om skyldfølelse er, at den bliver ukonstruktiv, når den bruges til at slå sig selv i hovedet med. Det gør de fleste følelser. Kan man reflektere over den specifikke følelse, man sidder fast i, ændre adfærd og på den måde vokse som menneske, er det konstruktivt. For at tackle en situation på en balanceret måde, har man brug for at føle greb om tingene. Men igen ramler man ind i nogle situationer, hvor stressniveauet bliver så højt, at overlevelsesmekanismer sætter ind og tilsidesætter al fornuft. Det er ofte i disse situationer, folk lufter deres skyldfølelse i film og bøger og skyldes, at chok og det efterfølgende forhøjede stressberedskab kan vare måneder, ja år. Er man først i en permanent stresstilstand, har man brug for hjælp udefra. Man har brug for hjælp til at få koblet den fornuftstilgængelige del af hjernen ind i kredsløbet igen. Uden den - og det er bl.a. her samvittigheden bor - vil man begynde at opleve sig selv som "følelsesløs" og have sværere ved at relatere til andre mennesker.

I og for sig forstår man jo godt, at stress derved bliver en trussel, ikke kun for det enkelte menneske, der får stress, men også for de arbejdspladser/det arbejdsmarked, der i forsøget på at få mere ud af deres medarbejdere faktisk gør dem dårligere fungerende. Men det er en helt anden sag end den, der er lagt op til her i tråden.

2 måneder, 12 dage siden
2 måneder, 12 dage siden

Der er ganske rigtigt flere slags skyld.
Der er den som man idømmer sig selv og den som man idømmes af andre.

Der er også den falske skyldfølelse. Den tjener til at afbøje andres eventuelle bebrejdelser. Som når man føler skyld fordi man som den eneste overlevede et forlis. Årsagen til falskheden er måske at man selv sparkede de andre ud af redningsflåden.

Redningsbåden er iøvrigt en interessant klassiker.
Hvis redningsbåden er helt fuld, så ved man at den vil synke hvis der kommer flere ombord.
Hvad nu med dem i vandet der gerne vil med ombord?
Skal de have et gok med åren? (Af ham den sunde, stærke og højtråbende, som nu i farens stund synes at have en phd i etik))
Eller burde man sige til dem? "Hold lige fast et øjeblik! Er der nogle syge og gamle ombord der vil give dem pladsen?" Altså frivilligt hoppe i vandet så de unge i søen kan komme op? Tjah - et rædselsfuldt dilemma!
Eller skal man tage dem ombord og se om det ikke går alligevel? Hvis nu vinden lægger sig, så der ikke er bølger, så kan båden måske bære os alle?

En har engang sagt: "Man skal gøre det rigtige. Så må Gud sørge for konsekvenserne."
Det lyder rigtigt - for den troende.

I den gudsstyrede verden er der vel et "synderegnskab?" (I hvert fald i de mindre reformerte trosretinger.)
Men kan der være et synderegnskab i en gudløs verden?
Svaret er ja, mener jeg. I den gudløse verden er etik netop så vigtig, fordi der ikke er en gud der kan give de skadede oprejsning. Som Gandalf siger i "Ringenes Herre:" "Kan du gøre de døde levende igen? Så vær dog forsigtig med at udstede dødsdomme."

Men blandt almindelige mennesker er der ofte i farens stund en tilbøjelighed til at man glemmer det og handler som krybdyr. Jeg har på fornemmelsen at det også gælder for mig selv, desværre.

2 måneder, 12 dage siden
2 måneder, 12 dage siden

Skal jeg forstå dine ord om falsk skyldfølelse derhen, at du anser overleveres skyldfølelse for at være hyklerisk, Dino? Jeg må indrømme, at jeg selv slet ikke, i mine tanker, var kommet omkring det scenario, som du eksempelvis skitserer her. Jeg er dog enig i, at falsk skyldfølelse findes, men tænker den mere som en måde at manipulere på. At lade som om man har skyldfølelse for at blive trøstet eller opnå noget andet, fx. Nej, da jeg skrev mit indlæg, tænkte jeg på den fuldstændig irrationelle skyldfølelse, man kan opleve efter fx at have siddet i en bus, der er forulykket med flere dødsfald til følge. Man er helt uden skyld, og alligevel føler man sig skyldig over at overleve.

I tilsyneladende meget mindre traumatisk målestok oplevede jeg det selv engang. Jeg overværede to cyklister på en cykelsti vælte. Den ene var en gammel mand, som slog sig bevidstløs i faldet. Som sundhedsfagperson ydede jeg førstehjælp til ambulancen kom, men den gamle mand døde om natten af sine indre kvæstelser. Jeg havde gjort alt, hvad der stod i min magt for at redde denne mand, sammen med andre tilskuere. Alligevel spurgte jeg i lang, lang tid efter mig selv, om jeg kunne have gjort mere. Havde han måske haft en chance for at overleve, hvis ...? Det tror jeg ikke i dag, mere end 20 år senere. I dag er jeg tilfreds med at vide, at jeg gjorde noget.

I farens stund glemmer man ikke. Selvopholdelsesdrift skifter helt over til hurtigere funktioner i hjernen, og man kan intet gøre for at undgå det. For overlevelse trumfer alle andre, mere civiliserede overvejelser. Her er der slet ikke tid til at sende sanseinput til analyse i de højere hjernefunktioner; man skyder, før man tænker. I nederste del af behovspyramiden eksisterer skyldfølelse ikke; den kommer først til, når stressniveauet er faldet så meget, at hjernens højere funktioner tjekker ind.

Men følelsen må jo have gjort os mere egnede i evolutionens løb, for ellers ville karaktertrækket være blevet udraderet. (Følelse af) skyld og undskyld hører tæt sammen, så jeg forestiller mig, at det i tidligste tid har været en mestringsstrategi for at undgå stridigheder i familiegrupperne. Den har virket så godt, at dem der havde evnen til at føle skyld levede mere harmonisk og kunne opfostre flere levende børn ... eller sådan nå'ed. : )

2 måneder, 12 dage siden
2 måneder, 10 dage siden

Maryanna - nej, kun i det tilfælde at det ER hykleri.
Dit eget eksempel kan stå alene og det sker som du siger det.

Alligevel kommer du selv delvist ind på det: Ang. cykeluheldet, kan man få dårlig samvittighed over at man ikke magtede mere.
Og det er rart at vide (og evt. få bekræftet) at man ikke KUNNE have gjort mere.

Men der er en række overgangstilfælde. Måske vil nogle vente for længe med at kalde en ambulance, fordi de tænkte at fjolset jo nok vågner op efter sin tåbelige kørsel. Når de så alligevel ringer er det for sent.
Jeg kender mange tilfælde fra mit arbejde, hvor patienter er døde og man kan udtænke mange scenarioer hvor anderledes praksis kunne have undveget katastrofen.
Vi mennesker er (i forskellig grad) udstyret med ressourcer til at bortforklare dilemmaer for os selv.
For eksempel kan man nok ikke være fisker hvis man skal græde over hver enkelt fisks skæbne og nidkært undgå at træde på alt levende der ved nettets åbning lades ud på kutterens dæk. Man er nødt til at tro på at det ikke er særlig synd for fiskene og at de muligvis slet ikke føler smerte. (Det sidste kan jeg selv umuligt tro på.)

Vi mennesker har hvad vi kalder "følelser." Og det skal nok være til gavn i mange tilfælde.
Jeg tænker umiddelbart at det skaber bedre sociale strukturer i en familie eller flok. (Når vi går ud over den elementære omsorg for børnene, som selv krybdyr og fugle kan have.)
Men disse følelser er part i vor abstrakte tænkning og derfor har vi også mulighed for at manipulere med følelser og spille med fordækte kort. (Romantisk litteratur bugner med eksempler!)

2 måneder, 10 dage siden

Besvar debattråd

Debatten Skyld er startet 08/04-2017 07:34 af Kåemer Asmussen (Kåemer) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

1Sikke en weekend!
4 minutter siden · dino
14Forlagskontrakt
2 timer, 46 minutter siden · HTHS
953Dagens ord
3 timer, 45 minutter siden · leviP
2Sommerlæsning - anbefalinger søges
6 timer, 40 minutter siden · DenFrieNukleoti...
5Hvad er god poesi?
12 timer siden · Engbo
0afgivne kommentarer, pr.uge ?
1 dag, 4 timer siden · Asilla
26det rød hvide flag
1 dag, 10 timer siden · dino
14Hvad er det der gør dig til forfatt...
1 dag, 14 timer siden · Bondekonen
11Løbet tør for ideer!!!
2 dage, 10 timer siden · dino
0Kursus / Online undervisning
2 dage, 22 timer siden · Alicha
0Korrekturlæsning
4 dage siden · remmerali
5Komplimenter
4 dage siden · Morpho
11Ligger-lægger
4 dage siden · thevoid
4Nu er det på tide med lidt sjov!
7 dage siden · dino
16Monogami-utroskab
8 dage siden · maryanna
13Koranen
9 dage siden · Kåemer
4kreative pauser
10 dage siden · o-madsen
3slevudgivelse
10 dage siden · Mons1957
16Symboler
14 dage siden · Kattegat
14Ung på vej ud i hashmisbrug- Hvad g...
14 dage siden · Anita A
32Kætteri?
14 dage siden · Kåemer
3Hvedekorn
15 dage siden · dino
0Oplæsning af tekstbid
15 dage siden · SarahK
0SØGER EN FILMFORFATTER/MANUSKRIPTFO...
17 dage siden · Svensson
43Hvor længe skriver I?
19 dage siden · prefu
8Får udgivet en digtsamling til jul
19 dage siden · Fink
10Kønsskifte
21 dage siden · HTHS
3DIGTE.DK - Gamle brugere på linjen?
25 dage siden · Lysholdt
1Betalæsning tilbydes
25 dage siden · Menjasdottir
0Hyggelæser søges
25 dage siden · Menjasdottir
9At skrive sig selv varm, digte
29 dage siden · o-madsen
2ITunes
1 måned siden · dino
8Min bog har fået en forside
1 måned siden · Bondekonen
2App?
1 måned, 1 dag siden · Vacca foeda
16Eternal DarkRay udkommer i 2 dele
1 måned, 7 dage siden · heksemutter
19Bedste bog
1 måned, 9 dage siden · Syrene Hvid
53Skat
1 måned, 10 dage siden · Kåemer
2Y-writer programmet ?
1 måned, 11 dage siden · Asilla
3Skal vi skrive en gyser sammen?
1 måned, 13 dage siden · Flems
1Betalæser til digtsamling søges.
1 måned, 17 dage siden · ELSTON
2Social commentary: Go or No?
1 måned, 19 dage siden · DenFrieNukleoti...

Religion, politik og samfund

26det rød hvide flag
1 dag, 10 timer siden · dino
13Koranen
9 dage siden · Kåemer
53Skat
1 måned, 10 dage siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
2 måneder, 5 dage siden · dino
13Skyld
2 måneder, 10 dage siden · dino
11Normal
3 måneder, 2 dage siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
4 måneder, 9 dage siden · Engbo
58Udvisning
5 måneder, 9 dage siden · Kåemer
12Hvad sker der i samfundet lige nu?
5 måneder, 13 dage siden · Engbo
7Circumcisio.
6 måneder, 8 dage siden · dino
1FNs Menneskeretserklæring
6 måneder, 15 dage siden · Kåemer
5Finansloven
7 måneder, 9 dage siden · Kattegat
5Et eventyr
7 måneder, 14 dage siden · Kåemer
26Paven i Malmö
7 måneder, 19 dage siden · Engbo
5Snarligt valg?
7 måneder, 20 dage siden · Engbo
4Døgnets drab.
7 måneder, 26 dage siden · Fink
26Er du kristen/religiøs?
7 måneder, 27 dage siden · Blækhuset
3Målsætninger
8 måneder, 5 dage siden · Kattegat
76Danske værdier?
8 måneder, 6 dage siden · Engbo
1Uha fri os fra mennesker
8 måneder, 10 dage siden · Kåemer
53Mærkedag
8 måneder, 17 dage siden · Kåemer
16Sprog-udslettelse og danske værdier
8 måneder, 23 dage siden · dino
13velfærds farisære i tugthuset port
9 måneder, 3 dage siden · Villain
6Journalistik eller?
9 måneder, 10 dage siden · Kattegat
9Frivillig arbejde.
10 måneder, 10 dage siden · Fink
10Hverdagsracisme
11 måneder, 9 dage siden · Tilbudsavislæse...
62Ikke til at komme udenom.
11 måneder, 23 dage siden · Engbo
17Homofobi
1 år siden · dino
0Hjemmehjælp
1 år siden · Kåemer
13Grundlov
1 år siden · Engbo
8Danmark Frit
1 år, 1 måned siden · Engbo
3Siemens Wind Power
1 år, 1 måned siden · Fink
46I krig igen?
1 år, 2 måneder siden · Engbo
23Skattesnyd
1 år, 2 måneder siden · Engbo
20Afsløringer
1 år, 2 måneder siden · Engbo
8Burka
1 år, 2 måneder siden · dino
19Nu har jeg fået nok!
1 år, 2 måneder siden · westendahl
1Varme politiske kartofler
1 år, 3 måneder siden · Engbo
17Ytringsfriheden skal da dyrkes
1 år, 3 måneder siden · dino
6Min mening og historiens fakta
1 år, 3 måneder siden · Engbo
17Plads i Primetime ?
1 år, 3 måneder siden · Engbo