Religion, politik og samfund · Skyld

33 svar
Senest opdateret 1 år siden · 11 bruger(e) deltager
1 år, 4 måneder siden

"Det er min skyld!" Det er en replik man hører tit og ofte i film og tv-serier. Sjældnere i virkeligheden. Nogen påtager sig skylden for en eller anden ulykke. "Havde jeg ikke opfordret hende til at gå den vej, så var det ikke sket." - "Havde jeg ikke haft det skænderi med ham, så var han ikke kørt galt med bilen", osv. - Nogle gange er det en god personlig erkendelse, andre gange helt urimeligt.

Hvordan har I det med skyldfølelse?

Kåemer

1 år, 4 måneder siden
1 år, 4 måneder siden

Tænk at slet ingen reagerer på dette emne, der efter min mening er aktuelt til enhver tid.

Kåemer

1 år, 4 måneder siden
1 år, 4 måneder siden

Skyld er et vigtigt emne i vores kulturhistorie. Måske derfor er det for stort til at folk lige uden videre svarer på sagen.
Skyld er blandt andet en opdragelsesparamerer med stor adfærdsregulerende virkning.
Det hænger nok sammen med dårlig samvittighed.
Måske er det psykopatiens modsætning.

Skyld er en mental smerte som kan opstå hos os alle, men nogle er bedre til at dulme den og leve videre uanfægtet.

Men man må dele op i den skyld man vitterlig har fordi man er ansvarlig for andres lidte skade, og skyld som andre i deres større eller mindre grad af ondskab pådutter en. og værst er det når det netop er disse andre der rettelig burde føle skylden.
(Barabbas/ Jesus og Smeden og bageren. Der er mange eksempler.)

Således kan skylden blive en forbandelse der kan cirkulere og skifte ejer.

Men hele generelt er evnen til at føle skyld - og viljen til at gøre tingene bedre - noget af det bedste i menneskenaturen, og nok noget som vi er alene om på vores planet.

Evnen til at føle skyld hænger måske sammen med vor evne til at tænke abstrakt. Vi formår at se tingene fra afstand og forestille os at det var os selv tingene var gået ud over. Og delvist mærke hvor pinefuldt det ville være, hvis vi selv havde været offeret. (Nogle synes desværre helt at mangle evnen til skyldfølelse hvis det går ud over dyr.)

Skyldfølelse kan være pinefuldt og vor evne hertil kan desværre udnyttes af andre der kynisk får fordel af de gode ting vi i medfør af skyldfølelsen er villige til at gøre. For eksempel punge ud eller andre ting.

Men summa summarum er skyld noget der har en vis værdi. Tænk hvis vi helt manglede evnen til denne følelse.

1 år, 4 måneder siden
1 år, 4 måneder siden

Skyld kan være flere ting. Den kan være selverkendelse, for det meste af det der overgår en stammer fra en selv. Det kan ikke siges generelt, for naturligvis sker der ofte noget med nogen uden deres egen skyld, men det er alligevel et godt udgangspunkt for selverkendelse. Men man kan jo også gå bag om skylden, hvad ledte frem til det der skete.

Min far begik et mord en gang i 30'erne. Da jeg mange år senere talte med ham om det, sagde han: "Jeg fortryder det ikke". - "Det kan jeg da godt forstå," svarede jeg ham, "for hvis du tænker tilbage på situationen dengang, også på det der skete inden mordet, og hvordan du havde det, så ville du naturligvis gøre det igen. Men nu er der gået så mange år, og du er blevet en pæn ældre herre. Hvis du så nu kunne række ned gennem tiden og hviske et par ord i øret på den lidt forvirrede unge mand du var den gang, ville du da sige, at han skulle gøre det?" - Det tænkte han længe over , og så sagde han: "Det kan jeg ikke svare på."

Selvfølgelig kunne han ikke det, men det er da klart, at er man bare et nogenlunde hæderligt menneske, så er der en årsag til at man gør hvad man gør.

Det er jo det redskab der bruges i enhver terapi. ser man på gerningens årsag og sammenhæng, og får den placeret hvor den hører hjemme, så letter skyldfølelsen. Men man har jo stadig ansvaret, men det er en langt mere konstruktiv følelse. Skyldfølelsen trækker en ned, men ansvarsfølelsen hjælper en fremad og op.

Kåemer

1 år, 4 måneder siden
1 år, 4 måneder siden

Man kan muligvis i en forenklet form se sådan på det at skyld opleves som en straf - indespærring, pisk.
Men ansvarsfølelse kan så sammenlignes med samfundstjeneste. Noget der rummer et konstruktivt element.

1 år, 4 måneder siden
1 år, 4 måneder siden

Er der nogen der husker filmen "MISSIONEN,?"En film om Jesuiterne, hvor indledningen også var om et jaloux drab. Manden der begik drabet pålagde sig selv en straf, så når han med trosfællerne kravlede i bjergene, havde han spændt en tung byrde på sin ryg. Han straffede sig selv på den måde - og det er vel skyldfølelse?
Filmen var i øvrigt god, fordi den viste en indre konflikt i den katolske kirke, fordi denne gruppe Jesuitter havde et samarbejde med indianerne - og de, indianerne, måtte ikke betragtes som rigtige mennesker. Men nu var det jo ikke det, der var/er emnet her.

1 år, 4 måneder siden
1 år, 4 måneder siden

Se også i Selma Lagerlöfs "Bodens Vej" i bogen "Gøsta Berlings Saga."
Det må da kunne styrke emnet?
Ja, det er et paradoks, at problemer kan styrke.

1 år, 4 måneder siden
1 år, 4 måneder siden

Ja, Engbo. Men er det afladshandel?
Det er jo et problem ved religionen, at hvis man kan betale for varerne sker der jo ikke noget ved at stjæle dem. Det er ikke umoralsk at stjæle hvis man alligevel en dag skal betale regningen.
Hvis man derimod kan slippe for straf, så er det netop umoralsk.
Religion handler derfor måske mindre om moral end om jura.

1 år, 4 måneder siden
1 år, 4 måneder siden

Jeg er enig i dine bemærkninger, dino. Men lige den film viser en mand, der for alvor vil straffe sig selv på grund af skyldsfølelse.

Der behøver man jo ikke at være enig; men måske forstå?
Resten af filmen kan man forstå, som et svar på omtaltes holdning.. det er bedre at finde løsningen på de overgreb den spanske regering iblandet Pave kirken begik mod de loyale indianere. "Vi kunne let have vundet indianerne med overbevisning så vi kunne undgå de blodige opgør -" var en konklusion i filmen.

1 år, 4 måneder siden
1 år, 4 måneder siden

Prædiken til Skærtorsdag.

Så er det jo Skærtorsdag mht den hellige nadver. Og Judas, der følte sig så skyldig, så han gik hen og hængte sig - efter at have afleveret forræder-lønnen, 30 sølvpenge i fattigbøssen.

Så er det jo også mig selv, Engbo, der indrømmer at man med alderen får en tendens til at gentage, det jeg lige har sagt og skrevet og ligeså den vane, at jeg gentager det, jeg lige har sagt og skrevet: Barabas. For han gentager sig også i historien, så de, der er skyld i krig og ulykke bliver frikendt mens de uskyldige bliver dømt. Forskellen er at de nuværende skyldige beholder sølvpengene og giver andre skylden.
Historien gentager sig ikke helt; men det er slående som det ligner.

1 år, 4 måneder siden
1 år, 4 måneder siden

Skyldfølelse er en noget kompleks størrelse, synes jeg. Den føles ikke kun af mennesker med samvittighed, der har gjort noget forkert i egne eller andres øjne. I rigtig mange tilfælde er den også til stede i kølvandet på traumer og tab. Man taler om "overlevelsesskyld" - hvorfor overlevede jeg, når mine kammerater døde? Voldtægtsofre, der bebrejder sig selv, at de ikke kæmpede hårdere imod eller skreg mere, når man ved, at stressreaktioner er forskellige og nogle mennesker bliver handlingslammede i sådanne, traumatiske situationer og derfor ikke kan bebrejdes. Det kan ikke styres. Efterladte, der føler skyld, fordi de ikke fik sagt, hvor højt de elskede afdøde, eller - nu Kåemer nævner film - den sidste kontakt var et skænderi. Hvilket i film og bøger ofte giver dem et motiv til mordet, som skal opklares.

Min egen personlige mening om skyldfølelse er, at den bliver ukonstruktiv, når den bruges til at slå sig selv i hovedet med. Det gør de fleste følelser. Kan man reflektere over den specifikke følelse, man sidder fast i, ændre adfærd og på den måde vokse som menneske, er det konstruktivt. For at tackle en situation på en balanceret måde, har man brug for at føle greb om tingene. Men igen ramler man ind i nogle situationer, hvor stressniveauet bliver så højt, at overlevelsesmekanismer sætter ind og tilsidesætter al fornuft. Det er ofte i disse situationer, folk lufter deres skyldfølelse i film og bøger og skyldes, at chok og det efterfølgende forhøjede stressberedskab kan vare måneder, ja år. Er man først i en permanent stresstilstand, har man brug for hjælp udefra. Man har brug for hjælp til at få koblet den fornuftstilgængelige del af hjernen ind i kredsløbet igen. Uden den - og det er bl.a. her samvittigheden bor - vil man begynde at opleve sig selv som "følelsesløs" og have sværere ved at relatere til andre mennesker.

I og for sig forstår man jo godt, at stress derved bliver en trussel, ikke kun for det enkelte menneske, der får stress, men også for de arbejdspladser/det arbejdsmarked, der i forsøget på at få mere ud af deres medarbejdere faktisk gør dem dårligere fungerende. Men det er en helt anden sag end den, der er lagt op til her i tråden.

1 år, 4 måneder siden
1 år, 4 måneder siden

Der er ganske rigtigt flere slags skyld.
Der er den som man idømmer sig selv og den som man idømmes af andre.

Der er også den falske skyldfølelse. Den tjener til at afbøje andres eventuelle bebrejdelser. Som når man føler skyld fordi man som den eneste overlevede et forlis. Årsagen til falskheden er måske at man selv sparkede de andre ud af redningsflåden.

Redningsbåden er iøvrigt en interessant klassiker.
Hvis redningsbåden er helt fuld, så ved man at den vil synke hvis der kommer flere ombord.
Hvad nu med dem i vandet der gerne vil med ombord?
Skal de have et gok med åren? (Af ham den sunde, stærke og højtråbende, som nu i farens stund synes at have en phd i etik))
Eller burde man sige til dem? "Hold lige fast et øjeblik! Er der nogle syge og gamle ombord der vil give dem pladsen?" Altså frivilligt hoppe i vandet så de unge i søen kan komme op? Tjah - et rædselsfuldt dilemma!
Eller skal man tage dem ombord og se om det ikke går alligevel? Hvis nu vinden lægger sig, så der ikke er bølger, så kan båden måske bære os alle?

En har engang sagt: "Man skal gøre det rigtige. Så må Gud sørge for konsekvenserne."
Det lyder rigtigt - for den troende.

I den gudsstyrede verden er der vel et "synderegnskab?" (I hvert fald i de mindre reformerte trosretinger.)
Men kan der være et synderegnskab i en gudløs verden?
Svaret er ja, mener jeg. I den gudløse verden er etik netop så vigtig, fordi der ikke er en gud der kan give de skadede oprejsning. Som Gandalf siger i "Ringenes Herre:" "Kan du gøre de døde levende igen? Så vær dog forsigtig med at udstede dødsdomme."

Men blandt almindelige mennesker er der ofte i farens stund en tilbøjelighed til at man glemmer det og handler som krybdyr. Jeg har på fornemmelsen at det også gælder for mig selv, desværre.

1 år, 4 måneder siden
1 år, 4 måneder siden

Skal jeg forstå dine ord om falsk skyldfølelse derhen, at du anser overleveres skyldfølelse for at være hyklerisk, Dino? Jeg må indrømme, at jeg selv slet ikke, i mine tanker, var kommet omkring det scenario, som du eksempelvis skitserer her. Jeg er dog enig i, at falsk skyldfølelse findes, men tænker den mere som en måde at manipulere på. At lade som om man har skyldfølelse for at blive trøstet eller opnå noget andet, fx. Nej, da jeg skrev mit indlæg, tænkte jeg på den fuldstændig irrationelle skyldfølelse, man kan opleve efter fx at have siddet i en bus, der er forulykket med flere dødsfald til følge. Man er helt uden skyld, og alligevel føler man sig skyldig over at overleve.

I tilsyneladende meget mindre traumatisk målestok oplevede jeg det selv engang. Jeg overværede to cyklister på en cykelsti vælte. Den ene var en gammel mand, som slog sig bevidstløs i faldet. Som sundhedsfagperson ydede jeg førstehjælp til ambulancen kom, men den gamle mand døde om natten af sine indre kvæstelser. Jeg havde gjort alt, hvad der stod i min magt for at redde denne mand, sammen med andre tilskuere. Alligevel spurgte jeg i lang, lang tid efter mig selv, om jeg kunne have gjort mere. Havde han måske haft en chance for at overleve, hvis ...? Det tror jeg ikke i dag, mere end 20 år senere. I dag er jeg tilfreds med at vide, at jeg gjorde noget.

I farens stund glemmer man ikke. Selvopholdelsesdrift skifter helt over til hurtigere funktioner i hjernen, og man kan intet gøre for at undgå det. For overlevelse trumfer alle andre, mere civiliserede overvejelser. Her er der slet ikke tid til at sende sanseinput til analyse i de højere hjernefunktioner; man skyder, før man tænker. I nederste del af behovspyramiden eksisterer skyldfølelse ikke; den kommer først til, når stressniveauet er faldet så meget, at hjernens højere funktioner tjekker ind.

Men følelsen må jo have gjort os mere egnede i evolutionens løb, for ellers ville karaktertrækket være blevet udraderet. (Følelse af) skyld og undskyld hører tæt sammen, så jeg forestiller mig, at det i tidligste tid har været en mestringsstrategi for at undgå stridigheder i familiegrupperne. Den har virket så godt, at dem der havde evnen til at føle skyld levede mere harmonisk og kunne opfostre flere levende børn ... eller sådan nå'ed. : )

1 år, 4 måneder siden
1 år, 4 måneder siden

Maryanna - nej, kun i det tilfælde at det ER hykleri.
Dit eget eksempel kan stå alene og det sker som du siger det.

Alligevel kommer du selv delvist ind på det: Ang. cykeluheldet, kan man få dårlig samvittighed over at man ikke magtede mere.
Og det er rart at vide (og evt. få bekræftet) at man ikke KUNNE have gjort mere.

Men der er en række overgangstilfælde. Måske vil nogle vente for længe med at kalde en ambulance, fordi de tænkte at fjolset jo nok vågner op efter sin tåbelige kørsel. Når de så alligevel ringer er det for sent.
Jeg kender mange tilfælde fra mit arbejde, hvor patienter er døde og man kan udtænke mange scenarioer hvor anderledes praksis kunne have undveget katastrofen.
Vi mennesker er (i forskellig grad) udstyret med ressourcer til at bortforklare dilemmaer for os selv.
For eksempel kan man nok ikke være fisker hvis man skal græde over hver enkelt fisks skæbne og nidkært undgå at træde på alt levende der ved nettets åbning lades ud på kutterens dæk. Man er nødt til at tro på at det ikke er særlig synd for fiskene og at de muligvis slet ikke føler smerte. (Det sidste kan jeg selv umuligt tro på.)

Vi mennesker har hvad vi kalder "følelser." Og det skal nok være til gavn i mange tilfælde.
Jeg tænker umiddelbart at det skaber bedre sociale strukturer i en familie eller flok. (Når vi går ud over den elementære omsorg for børnene, som selv krybdyr og fugle kan have.)
Men disse følelser er part i vor abstrakte tænkning og derfor har vi også mulighed for at manipulere med følelser og spille med fordækte kort. (Romantisk litteratur bugner med eksempler!)

1 år, 4 måneder siden
1 år siden

Har kikket på hvad der kan siges om skyld. Tilfældigt eller ikke - jeg har lige sat et rim på som handler om skyld, og vil gerne benytte lejligheden til at kommenterer temaet skyld her. Vi gør os alle skyldig fra barndommen af og vi bliver aldrig skyldfri. Vores samvittighed eller ånd vil fortælle os det som er rigtig. Den kan man lytte til eller manipulere. Er man kommet til at skade andre alvorligt bliver det siddende. I Fader Vor bekender vi det. Ved at bede om råd og visdom til handle disse situationer lærer og vokser man jo på sjæl og ånd. Det tror jeg nok hører med til det vigtigste i livet. Håber ikke det er forkert at gengive mit rim her.

Skyld er ikke let at tæmme, i en hjertekrog han sig gerne gemmer.
Der sidder han og passer på, at ingen ham kan nå.
Han har evighedernes tid, ved hans fjender er at tilgi.
For at dette ikke sker, laser han skyld på mer og mer.
Fornærmelsen kommer ham til hjælp, med sig har han den bitre kælk.
Når den er tom er målet nået, i sindet bitre tanker sået.
Skyld og fornærmelse slutter pagt, sammen er de en stærkere magt.
De lægger bånd på sjæl og ånd , og styrer selv med stærk hånd.

1 år siden
1 år siden

Inge

" Vi gør os alle skyldig fra barndommen af og vi bliver aldrig skyldfri".

Ja, det er jo den mørkeste side af kristendommen, men heldigvis har den også lyse sider: "Tro, håb og kærlighed, og størst blandt dem er kærligheden".

Kåemer

1 år siden
1 år siden
#16

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

1 år siden
1 år siden

Jeg er uskyldig indtil det modsatte er bevist!

1 år siden
1 år siden

Ære, moral og etik er gamle gode klassiske dyder. Skyld er forbundet med disse, når man gør overgreb på en af de førnævnte. I fornemmer i moderne tid, at klassiske dyder føler sig noget trængte, deraf mindre skyld. Der var for ikke så længe siden, at mennesket tog det fulde ansvar for sin livsførelse, gøren og laden. Uden at skulle lyde som en gammel bitter mand, så er enhver blevet sig selv nærmest og vi er mere fjerne for hinanden gennem de såkaldte "sociale" platforme i den digitale verden. Samfundet, institutioner, firmaer fjerner sig også fra borgerne og gør sig mindre og mindre ansvarlig, ved at gennemføre såkaldte -gør det selv service-, så til sidst så er det ens egen skyld, når man har overset/glemt noget. Når vi ikke er i tætte relationer/dialoger så bliver "skyld" også er mærkeligt svævende begreb.Skyld kommer vel også af, at man har forholdt sig "positivt" til en opgave eller et andet menneske og det er fejlet...pga. af en tanketorsk, dumhed, misforstået gerning, fejlbedømmelse...når man ikke mere forholder sig, så er der vel ingen skyld?
Lidt tanker fra Valby.
Poul (Blækhuset)

1 år siden
1 år siden

Der er stor forskel på skyld og årsag. Skyld er meget negativt ladet med religiøst tilsnit, årsag er bare erkendelse af nogle kendsgerninger. Hvis det går mine børn dårligt, er det da min skyld. Ja, måske hvis jeg har vanrøgtet dem, men hvis jeg har gjort alt så godt jeg kunne, men er kommet til kort, er det da min skyld. Nej, men jeg er måske nok årsag.

Min mor var et dejligt menneske, men temmelig forvirret i sin livsførelse, hun skulle flytte i det uendelige og hun havde været gift seks gange. Det har gjort, at alle hendes seks børn er blevet noget rodløse. Nogle har så selv klaret at etablere nogle rødder. Er det da hendes skyld? Nej, men hun er uden tvivl årsag. Vi elskede hende alle, og tvivlede aldrig på hendes kærlighed og hun gjorde i hvert fald alt hun kunne.

Skyld eller årsag!

Kåemer

1 år siden
1 år siden

Siden jeg ikke kan citere finlitteratur og ikke har haft en etisk debat siden gymnasiet, vil jeg holde det lavpraktisk. Skyld er en subjektiv følelse bundet op at havde gjort noget forkert eller ikke havde gjort hvad man burde. Jeg vil derfor som udgangspunkt mene at når man ikke høre folk i hverdagen tage skylden for al verden de ikke har haft indflydelse på er det en lettelse. Det kan da ikke passe at man skal tage skylden for andres handlinger? Jeg vil nærmest gå så langt som at sige at det er egocentreret at tage skylden for ting man ingen indflydelse har på. Som om ens handlinger kunne havde ændret udfaldet, men fordi man ikke gjorde noget gik det galt. Med mindre man direkte sig har gjort noget forkert, må folk, må man selv tage ansvar for sine handlinger og deres følger. Som vi siger i min familie: "Er du offer eller er du kriger?" (citat fra et postkort) Det kan derfor aldrig være andres en vedkommende der udfører en handlings skyld hvad vedkommende gør og ikke gør.

Mvh.
DFN

1 år siden
1 år siden
#21

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

1 år siden
1 år siden

Selvfølgelig kan man komme til at gøre andre ondt, med vilje eller uforvarende. Selvfølgelig er man da skyldig i en eller anden grad. Er den der har stjålet hundrede kroner fra sin bedste ven lige så skyldig som den der har begået et mord?

Men når man nu har begået noget galt, og fortryder det, hvad gør man så? Man kan ikke gøre det ugjort, men man må bearbejde det helst sammen med den det gik ud over, og kan det ikke lade sig gøre, så med sig selv. Man kan ikke gå hele livet og ruge over en synd man har begået. Og betingelsen for at kunne bearbejde er, at man fuldstændig og uden forbehold erkender sit ansvar.

Jeg hørte en fortælle, at han syntes han havde levet en række helt forskellig liv. Jeg ved godt, at det er et billede, sådan kan man godt se det, og en anden gang bruger man et andet billede for at beskrive sit omskiftende liv. Men jeg kunne aldrig bruge det billede om mig selv. Jeg føles så udpræget at mit liv er en helhed, og at jeg er ansvarlig for alt hvad jeg har foretaget mig fra jeg blev født til i dag.

Mit liv er en helhed, men det har mange kapitler. Ikke alt jeg har foretaget mig er lige kønt. Jeg har sikkert gjort nogen ondt, ja, det ved jeg, jeg har, men nogen har også været ond mod mig. Men det er mit liv, og jeg kan sagtens stå inde for det.

Tør man sige om sig selv, at man er et hæderligt menneske?

Kåemer

1 år siden
1 år siden
#23

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

1 år siden
1 år siden

Camilla

Ja, sådan kan vi bruge ordene forskelligt. For mig er et hæderligt og et reelt menneske det samme.

Kåmer

1 år siden
1 år siden
#25

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

1 år siden
1 år siden

Camillla

Nåja, men min moral fejler da heller ikke noget. Den er ganske vist helt min egen, og har ikke meget med borgerlig moral at gøre.

Kåemer

1 år siden
1 år siden
#27

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

1 år siden
1 år siden

Camilla

" Jeg tror simpelthen også jeg opfinder min egen moral, og så skulle den vist være hjemme."

Ja, gør du det. Nå, mon ikke du har sådan en i forvejen?

Der er forskel på offentlig moral og personlig moral.

Kan du se min højre langfinger række i vejret. Det er imod den offentlige moral. Den personlige moral bryder jeg meget nødigt, og skulle det ske, er resultatet en slem samvittighed.

Kåemer

1 år siden
1 år siden
#29

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

1 år siden
1 år siden

Camilla

Godmorgen! Ih, hvor er vi dog enige. Det er ikke til at holde ud. Nu gik debatten lige så godt.

Kåemer

1 år siden
1 år siden
#31

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

1 år siden
1 år siden
#32

[Dette indlæg er fjernet grundet sletning af profil]

1 år siden
1 år siden

Jeg har en morale der siger at jeg skal kunne se mig selv i et spejl ( uden skyld og skam) ...ikke at det altid lykkes men...

1 år siden

Besvar debattråd

Debatten Skyld er startet 08/04-2017 07:34 af Kåemer Asmussen (Kåemer) og er placeret under Religion, politik og samfund.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

47Burkaforbud
32 minutter siden · minat
2088Dagens ord
9 timer, 30 minutter siden · Engbo
42Hvad er du taknemmelig for i dag?
1 dag, 1 time siden · Savanti
4Google docs ?
1 dag, 7 timer siden · Marver
50Skrivegruppe søges - København og o...
1 dag, 11 timer siden · Mia Z
9Foreslag
1 dag, 17 timer siden · Savanti
13Verdens bedste roman
1 dag, 19 timer siden · Kattegat
1Betalæser søges
1 dag, 21 timer siden · NAHansen
2Historisk forfatter?
2 dage, 2 timer siden · Bondekonen
5Global opvarmning
2 dage, 13 timer siden · Lille
31Erfaringer med forlaget Mellemgaard
4 dage siden · tope
1Tips mod kedsomhed og præstationsan...
6 dage siden · Bondekonen
3Boganmelder, hvordan?
6 dage siden · MathiasHou
4lagt op til debat
6 dage siden · Savanti
8Vejret.
7 dage siden · Savanti
0Jeg kan ikke finde den korrekte tit...
7 dage siden · knudkp
13Kunst og digte
8 dage siden · Savanti
30Kontraster
10 dage siden · Savanti
10Fluer
11 dage siden · Savanti
7Pornografi
15 dage siden · Kåemer
22Mænds skønhed
16 dage siden · Kåemer
23Legalisering af cannabis
17 dage siden · thevoid
7Nu er jeg moden på udgivelse
17 dage siden · tope
5Straf. Og forbrydelse.
24 dage siden · Kåemer
42Er mænd mere jaloux end kvinder?
1 måned, 2 dage siden · Kåemer
9Stærke start- og slutsætninger.
1 måned, 4 dage siden · dino
3Forfatter-kollektiv-Odessa-Ukraine:...
1 måned, 7 dage siden · Kåemer
23Skabelsen af værker
1 måned, 13 dage siden · Herja
2Grundtvigs højskole
1 måned, 18 dage siden · Herja
1Betalæser søges til juleeventyr for...
1 måned, 20 dage siden · Morten Vesterga...
5Ved bålet --ja, ved bålet
1 måned, 22 dage siden · Engbo
10Skriveblokering
1 måned, 22 dage siden · Polo
11Skepticismens tidsalder
1 måned, 23 dage siden · Robert Kallehav...
9Hvad skete der med dige.dk ?
1 måned, 23 dage siden · dino
0Lydbog?
1 måned, 24 dage siden · SikiloHenrik
10Udvikling af Fyldepnnen.dk
1 måned, 26 dage siden · knudkp
6Moderne fraser og vendinger.
2 måneder siden · Stinapige
4Smag
2 måneder, 1 dag siden · Stinapige
0Skrivegruppe Randers og omegn
2 måneder, 1 dag siden · Stinapige
3Skriveklub?
2 måneder, 1 dag siden · Bitten Andrease...
12Uforståelige digte
2 måneder, 1 dag siden · Savanti
10Følgebrev?
2 måneder, 1 dag siden · Stinapige
6Brug af begrebet seksuelt
2 måneder, 4 dage siden · Kåemer
19Nogen der har gang i noget
2 måneder, 6 dage siden · nillepoulsen
50Dagens Vits
2 måneder, 7 dage siden · Savanti
4Fjodor, Jussi, Lars og Jules.
2 måneder, 7 dage siden · dino
4Skrivegruppe på Fyn/Odense
2 måneder, 8 dage siden · MariaSH
0bedømmelser til skriveøvelser
2 måneder, 14 dage siden · Arwen
4Èt menneske - eller to?
2 måneder, 15 dage siden · dino
1Velvalgte ord
2 måneder, 16 dage siden · Engbo
5Vind en forfatterkontrakt!
2 måneder, 20 dage siden · KiannaKitter
3Lidt om dig og mig :-)
2 måneder, 23 dage siden · nillepoulsen
3Ny ide til bog.
2 måneder, 25 dage siden · Jes B
3Brug af ordet 'dog'
2 måneder, 27 dage siden · Theplayer1978
13Lysets Engel
2 måneder, 28 dage siden · Engbo
2Valg af stedord
2 måneder, 29 dage siden · DenFrieNukleoti...
7Æblemostreglementet
3 måneder siden · dino
11Scifi/fantasy skrivegruppe i Københ...
3 måneder, 3 dage siden · John Blicher Ma...
1Hvilken genre er dette?
3 måneder, 4 dage siden · dino
5Status på fantasy-skriverier?
3 måneder, 7 dage siden · DenFrieNukleoti...
5Før Adams tid.
3 måneder, 10 dage siden · Engbo
0Ugebladsnovelle
3 måneder, 11 dage siden · Dizzy76
0Fantasy-novelle til unge
3 måneder, 13 dage siden · Dizzy76
1Magt mellem elskende
3 måneder, 14 dage siden · Kåemer
9Er det ok?
3 måneder, 14 dage siden · Polo
55Saudi Arabien og Rusland
3 måneder, 15 dage siden · Engbo
59Den selektive etik.
3 måneder, 16 dage siden · dino
7Litteratur festival for Horror m.m.
3 måneder, 18 dage siden · FrkNordZ
21Din dag.
4 måneder, 4 dage siden · Engbo
31Spare på DR?
4 måneder, 6 dage siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
4 måneder, 11 dage siden · Engbo
4analfabeter og internettet
4 måneder, 13 dage siden · WeirdSpace
3Skrivegruppe København/Frederiksber...
4 måneder, 22 dage siden · Joaqin
15antal kapitler på fyldepennen - hvo...
4 måneder, 26 dage siden · prefu
56Utroskab
4 måneder, 27 dage siden · Engbo
0Land og by
5 måneder siden · dino

Religion, politik og samfund

47Burkaforbud
32 minutter siden · minat
42Hvad er du taknemmelig for i dag?
1 dag, 1 time siden · Savanti
23Legalisering af cannabis
17 dage siden · thevoid
5Straf. Og forbrydelse.
24 dage siden · Kåemer
5Ved bålet --ja, ved bålet
1 måned, 22 dage siden · Engbo
4Èt menneske - eller to?
2 måneder, 15 dage siden · dino
7Æblemostreglementet
3 måneder siden · dino
5Før Adams tid.
3 måneder, 10 dage siden · Engbo
59Den selektive etik.
3 måneder, 16 dage siden · dino
31Spare på DR?
4 måneder, 6 dage siden · dino
38Er du kristen/religiøs?
4 måneder, 11 dage siden · Engbo
0Land og by
5 måneder siden · dino
7Vilde dyr tilbage i naturen?
5 måneder, 2 dage siden · Engbo
27Åh nej! - Ikke igen!
5 måneder, 24 dage siden · dino
26Evolutions forskning.
6 måneder, 8 dage siden · Inghard
22#metoo
6 måneder, 25 dage siden · dino
109Selvforsvar
8 måneder, 7 dage siden · thevoid
1Forbrugersamfund
8 måneder, 11 dage siden · Camra
30Gentleman eller kvinde
8 måneder, 12 dage siden · Morpho
29ytringsfriheden
10 måneder, 22 dage siden · thevoid
9Lokkeland-reality
10 måneder, 26 dage siden · Morpho
10Fordomme
11 måneder, 23 dage siden · Kåemer
33Skyld
1 år siden · Anni Idorn
14Hvad sker der i samfundet lige nu?
1 år siden · Engbo
7Flygtninge
1 år siden · Morpho
26det rød hvide flag
1 år, 1 måned siden · dino
13Koranen
1 år, 2 måneder siden · Kåemer
53Skat
1 år, 3 måneder siden · Kåemer
10Reformation og renæssance
1 år, 4 måneder siden · dino
11Normal
1 år, 4 måneder siden · Kåemer
2Literatur og Samfund
1 år, 6 måneder siden · Engbo
58Udvisning
1 år, 7 måneder siden · Kåemer
7Circumcisio.
1 år, 8 måneder siden · dino
1FNs Menneskeretserklæring
1 år, 8 måneder siden · Kåemer
5Finansloven
1 år, 9 måneder siden · Kattegat
5Et eventyr
1 år, 9 måneder siden · Kåemer
26Paven i Malmö
1 år, 9 måneder siden · Engbo
5Snarligt valg?
1 år, 9 måneder siden · Engbo
4Døgnets drab.
1 år, 9 måneder siden · Fink
3Målsætninger
1 år, 10 måneder siden · Kattegat
76Danske værdier?
1 år, 10 måneder siden · Engbo
1Uha fri os fra mennesker
1 år, 10 måneder siden · Kåemer
53Mærkedag
1 år, 10 måneder siden · Kåemer
16Sprog-udslettelse og danske værdier
1 år, 10 måneder siden · dino
13velfærds farisære i tugthuset port
1 år, 10 måneder siden · Villain
6Journalistik eller?
1 år, 11 måneder siden · Kattegat
9Frivillig arbejde.
2 år siden · Fink
10Hverdagsracisme
2 år siden · Tilbudsavislæse...
62Ikke til at komme udenom.
2 år siden · Engbo
17Homofobi
2 år siden · dino
0Hjemmehjælp
2 år siden · Kåemer
13Grundlov
2 år siden · Engbo
8Danmark Frit
2 år siden · Engbo
3Siemens Wind Power
2 år siden · Fink
46I krig igen?
2 år siden · Engbo
23Skattesnyd
2 år siden · Engbo
20Afsløringer
2 år siden · Engbo
8Burka
2 år siden · dino
19Nu har jeg fået nok!
2 år siden · westendahl
1Varme politiske kartofler
2 år siden · Engbo
17Ytringsfriheden skal da dyrkes
2 år siden · dino
6Min mening og historiens fakta
2 år siden · Engbo
17Plads i Primetime ?
2 år siden · Engbo
15Moral
2 år siden · dino
94Holdningsændring
2 år siden · dino
9Agnete og Havmanden - folkeviser og...
2 år siden · Engbo
16ungdom idag
2 år siden · Engbo
2gør samfundet nok for de unge idag?
2 år siden · Kåemer
12Jeg væmmes ved kapitalisme
2 år siden · dino
2Faderstyre
2 år siden · dino
9En sort liste
2 år siden · Fink
20Har vi brug for kultur.
2 år siden · Engbo
18Hæderlighed
2 år siden · maryanna
9Cannabis
2 år siden · dino
64Ikke mere EU
2 år siden · Kåemer
36Treenigheden
2 år siden · Kåemer