Kunstnersnak · Kætteri?

32 svar
Senest opdateret 5 år siden · 5 bruger(e) deltager
5 år siden

En lettere provokerende debat, men bare for sjov!
Hella Joof var blevet fanget på det forkerte ben, eller rettere: Nogle havde fået den økologiske, fair trade kaffe galt i halsen ved et erfare at hun egentlig er moderat borgerligt sindet.
Og det beror på den tanke at rigtige kunstnere bør være venstreorienterede, ellers er de kættere.
Men er det afgørende, at kunsten er subversiv og såkaldt "progressiv" hvad man end mener med fremadrettet?
Var Fidias venstreorienteret? Var MichelAngelo? Eller var de derfor dårlige kunstnere? Var Karen Blixen rød? Eller en dårlig kunstner?

Vi kender alle godt argumentet, at god kunst for pokker må have en menig om samfundet, om hvem der lider fortræd og hvem der sidder på den grønne gren.
Det er jo et klassisk argument (i relation til vor egen epoke) at hvis kunst ikke er progressiv, så er den uundgåeligt reaktionær.

Bjørn Nørgaard vil vel ingen beskylde for at være særlig højresindet? Og han lavede gobeliner der synes at være stærkt inspireret af Diego Riveras vægmalerier, og disse var jo ganske "røde." Og gobelinerne hænger tilmed i Christiansborgs riddersal. De burde måske hellere hænge i Christianias Grå Hal? (Mit personlige gæt er at han i grunden ikke har voldsomt meget imod deres nuværende placering. Slottet der, er jo demokratiets højborg, trods den kongelige berøring. Men jeg kan jo blive klogere.)
Som sagt: Dette er bare en spøg, men hvad mener I andre?

OK, nu bør jeg jo begynde med selv at sige min mening. Og den er nok, som man vil gætte, at god kunst kan være venstreorienteret eller ikke. Og kunstneren behøver ikke tilhøre en bestemt politisk fløj for at fortjene anerkendelse.

5 år siden
5 år siden

Det med højre og venstre er egentlig noget sludder. Det er jo bare et udtryk for hvilket politisk parti man knytter sig til, og de fleste menneskelige forhold har ingen speciel partifarve. Jeg har vist gennem hele liver været igennem sympatier for samtlige de politiske partier, og det betyder ikke at jeg er særlig vægelsindet, kun hvilket parti der på den tid har ligget nærmest mine interesser. Jeg retter ikke ind efter nogen partiparole, men et bestemt parti kan synes at tjene mine interesser bedst på et givet tidspunkt.

For det meste har jeg stemt på De Radikale, og det er netop fordi de er så lidt ortodokse i deres politik.

Kunstnere er ikke anderledes end andre mennesker, de forholder sig frit til partifarver, med mindre de bevidst knytter sig til en bestemt politisk retning.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

"En lettere provokerende debat, men bare for sjov" dino.
Ja; men lad os tage det sådan.
Vi har jo heller ikke grund til andet i denne form. det er jo ikke en retssag. Men min mening er, at skulle jeg forsvare dansk litteratur, så vil jeg gøre det med glæde. For på trods af små modsigelser, så er dansk litteratur meget progressivt.

Venstreorienteret? Ja, i hvert fald er dansk litteratur et godt forsvar for at være demokratisk og venstreorienteret. Tænk bare på Holberg, Jeppe Åkjær, Pontobidan, Hans Scherfieg, Hans Kirk og Nexø.
Mange andre kunne nævnes; men nævnte har skabt de gode argumenter til forsvar for de undertrykte - og samtidig en realistisk erkendelse af de undertrykte og undertrykkerne.

Kunst er meget andet. Det er udtryk, som der ofte er brug for eksperter for at forstå. Men der findes også mere enkelte, der udtrykker folkets sorg og glæde - og overklassens dyrkelse af kongehus og andre symboler, der maner til at bukke og skrabe.

Kåemer omtale Det Radikale Venstre. Husk nu lige, at de radikale opstod af udbrydere fra Venstre, fordi Venstre ikke var venstreorienteret nok - ikke radikal nok.
Det navn gik jo også igennem kultur kampen f.eks. i 1930erne tæt på husmandsbevægelse og frisind.
De holdt stadig skansen i kampen mod NATO og militarisering.
Men din betegnelse vil jeg nu hellere kalde ligegyldighed. Nu holder de med de økonomiske stærkeste og de krigsgale. Ikke fordi jeg tror de radikale er krigsgale; men de er bare ligeglade med deres egen fortid... Med venlig hilsen Engbo

5 år siden
5 år siden

Engbo

Om de radikale. Du mener, at de burde holde fast ved deres fortid, deres oprindelige partiprogrammer. Hvorfor det? Tankegangen er åbenbart at man bør holde fast ved partiparolerne uanset hvad. Men er det parolerne der skal styre menneskene, eller er det menneskene der styrer parolerne?

Jeg har altid sagt, at fundamentalister er af det onde, og det gælder ikke kun de religiøse.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Ja, jeg forstår Kåemer. Det er meget gammeldags at være modstander af krig og a.våben. De radikale kan være glade for at højre partierne og deres medløbere har fastholdt vore militære alliancer - på trods af alle de krige vore allierede har startet med forsat løgne som motiv og med store tab af menneskeliv.
Ja, som dino skriver - skal vi da have det sjovt. Tænk om vi tog det personligt med de, der lider under vore beslutninger.

5 år siden
5 år siden

"Jeg fødtes op ved fuglesang,
af den jeg lærte lidt;
jeg synger, når jeg føler trang
at flyve let og frit,
jeg synger bag ved ploven
og under leers klang,
og bakkerne og skoven
gi'r genlyd af min sang." Stadigvæk ikke for alvorligt. Ovenstående husmandssang er jo meget gammeldags. Vel er Kong Kristian stod ved højen mast ældre; men passer da bedre til tiden, hvor man kan glæde sig over,"så gothens hjelm og hjerne brast..." Glæde os over at militærbudgetet stiger og man skrotter FNs ønsker om at nedruste gensidigt, radikalt.

5 år siden
5 år siden

Engbo

Det var selvfølgelig dumt af mig at nævne de radikale, for straks var jeg placeret. Et stempel i panden: "De radikale", bang!

Jeg var på en sommerlejr for mange år siden. De fleste var stærkt venstreorienterede. Det havde jeg ikke skænket en tanke på forhånd, og det betød heller ikke noget for samværet. Men der var nogle politiske debatter, hvor bølgerne gik højt, og jeg sagde da, at der kunne komme fornuftige tanker fra alle partier. En vrissede da af mig, hvilke fornuftige tanker kom der da fra Fremskridtspartiet. Det var i Glistrups storhedstid. Jeg svarede, at det var da let nok, at der var for meget bureaukrati i det offentlige, det Glistrup kaldte papirnusseri. Der blev stilhed, for det var de jo alle enige i. - Jeg må for en sikkerheds skyld tilføje, at jeg aldrig har stemt på Fremskridtspartiet, eller Dansk Folkeparti.

Har du altid stemt på det samme parti?

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Kåemer
Ja, dvs på DKP eller Enhedslisten. Jeg er medlem af begge. Enhedslisten var jo en enhed af flere på venstrefløjen. En gang var der til et amtsrådsvalg ingen opstillet til venstre for Socialdemokratiet. Da stemte jeg så på S.
Bare for at svare direkte på dit spørgsmål.

Vi burde alle, vi som er arbejdere, samles om Socialdemokratiet. MEN det afgørende er Socialdemokratiets og socialdemokratiernes brud med den internationale arbejderbevægelse og så har valgt kapitalisternes internationale i stedet for.

Men ellers er jeg enig i, at vi bør kunne omgås hinanden og respektere hinandens synspukter som udgangspunkt. Der ud fra kan vi så lade meninger brydes - og fællesskab søges, hvor det er muligt.

5 år siden
5 år siden

Jeg har også et par gange stemt på Socialdemokratiet, og har meget sympati med dem. Længere ud til venstre vil jeg føle mig utilpas, fordi der begynder det at tendere det fundamentalistiske

Livet har jo andre aspekter end det økonomiske. Første gang jeg stemte på de radikale var fordi de gik helt og holdent ind for homoseksuelles rettigheder, og de lagde grunden til homoægteskaber - men det var en SF-borgmester, Villo Sigurdson som viede min ven og mig.

Jeg ved naturligvis at økonomien er vigtig, men det har aldrig været den jeg havde i fokus.

Hvad angår våben og krige er vore meninger nok ikke så forskellige, selvom min stillingtagen nok ikke er så ensidig som din.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Godt emne. Så jeg blander mig lige lidt.
Lad mig indledningsvis slå fast, at selvom der er andet end økonomi, der er vigtigt for et menneske, så er økonomi i bred forstand (som adgang til mad) altså temmelig vigtigt; de sultende tænker ikke så meget på, hvad der er kunst eller ej.
Jeg finder det vigtigt at alle kan spise sig mætte og trygge - og som en følge der af kan jeg ikke se det odiøse i, at man har en grundidè om, at samfundet skal være sådan at dette er muligt; med det for øje kan man ikke bare vedtage love og regler hulter til bulter. Og jeg kan ikke forstå at nogle kan tilslutte sig et parti fordi de går ind for en enkelt eller to forhold, der lige nu gavner en selv; det må da handle om det samfund, de gerne vil fremme?
Der er milevid forskel på om et samfund hælder til højre eller venstre.
Og det kan smitte af på kunsten.
Betyder det så, at det er afgørende for, om noget er kunst?
Næh, ikke nødvendigvis - for hvad er kunst?
Jeg har aldrig været specielt begejstret for Hella Joof, selvom hun har lavet noget interessant ind i mellem, men det er da tankevækkende at hendes synspunkter faktisk skinner igennem en del af det?
Et helt andet eksempel: Knut Hamsun. Er hans bøger kunst? Ja, det synes jeg. Han har en interessant sprogtone og skriver godt. men der anes vel nok nogle rascistiske tendenser - og det kan gælde for mange, at der tydeligt eller implicit ligger noget skjult i tekst, film eller billede?
Men er det ensbetydende med at læseren/tilskuerne/lytterne accepterer de synspunkter? Forhåbentlig ikke.
Der hvor det efter min mening går galt, er når/hvis litteratur og kunst bliver for ensidig, så man f.eks kun præsenteres for idylliserede billeder, film, musik osv.

Vh. Pia H

5 år siden
5 år siden
#10 Engbo

Ja, Knut Hansum er et paradoks. Og det er ikke let at forstå, hans sympati for nazisterne. Men hans litteratur er en dyb erkendelse. Jeg husker hans omtale om, da han gik til redaktøren med et manuskribt - og redaktøren roste ham; men der var lige nogle småting. "Så kom igen. "

Da Knut skred, råbte redaktøren efter ham: "Mangler du penge? har du fået noget at spise? "
"Nej, tak, jeg mangler ikke noget." svarede Knut - og han havde sultet, så håret faldt af hovedet.

I min ungdom stod jeg på banegården i
Jønkøbning - drivvåd af regn efter at have sovet i høstakke. Da spurgte jeg en mand om vej til arbejdsformidlingen. Han begyndte at forklare; men så så på mig. "Jamen vil du ikke med hjem at have en kop kaffe." Han gentog det flere gange; men nej, tak, jerg har ikke tid."
Vel er jeg ikke forfatter; m en hvad det tåbelige, selvmodsigende angår, så er jeg skør nok til det. Men måske jeg i løbet af de næste 20 år, lærer mere om selverkendelse?

5 år siden
5 år siden

Hamsuns tysklandsbegejstring er ikke så mærkelig, hans alder taget i betragtning. I hans ungdom var Tyskland det altdominerende kulturcentrum. Alle kunstnere, politikere og i det hele taget alle unge med fremdrift søgte til Tyskland for at få uddannelse og inspiration. Da dommeren i hans sag spurgte ka, om han mente, at Tyskland var en kulturnation, nægtede han at svare. Grunden til, eller rettere en af grundene til at Danmark og Norge blev besat af tyskerne var, at tyskerne var bange for, at disse lande ellers ville blive besat af England, og den frygt var jo reel nok. At Hamsun så ikke kunne skelne mellem det kulturelle Tyskland og nazisterne må søges i hans knudrede sind, Og han har i øvrigt redegjort godt for det i bogen "På gjemgrodde stier".

Thomas Mann blev en gang spurgt, hvad tyskhed egentlig var. Han svarede,at det var en blanding af det germanske og det jødiske. Det nazisterne ville var, at udrense det jødiske, så kun det germanske blev tilbage.

Kåemer

5 år siden
5 år siden
#12 Engbo

Der var da også andre forfattere i den alder, Kåemer. Og som vi ved, blev mange indenfor kulturlivet bekæmpet ofte arresteret og allerede før krigen skete der jo grusomme mord udført af nazibander.

5 år siden
5 år siden

Engbo

Som sagt må svaret findes i Hamsuns knudrede sind. Jeg kan ikke give nogen forklaring. Ikke desto mindre er han en vidunderlig forfatter, som stadig læses flittigt.

Det fortælles, at Churchill da han fik Nobelprisen og der blev holdt stor festmiddag spurgte, hvor de meget store norske forfattere sad. "De er alle døde, undtagen Hamsun, og han sidder i fængsel", blev der svaret.

Så er spørgsmålet hvor meget nazist han egentlig var, og hvor meget der var bevidst provokation. Han besøgte jo Hitler, og drev næsten Hitler til vanvid. Han var jo stokdøv, og besvarede ikke noget af hvad Hitler sagde. Men han nærmest overfaldt Hitler med formaninger. Ordlyden i disse formaninger kender jeg ikke, dem ville jeg gerne kende. - Efter besøget overfusede Hitler sin sekretær, og sagde, at han aldrig mere måtte sende den slags mennesker ind til ham. - Hamsun behandlede Hitler præcis som han behandlede alle andre.

Kåemer

5 år siden
5 år siden
#14 Engbo

Nå, var Hansum stokdøv? Så har vi da også det tilfældes. Jeg høre heller ikke så godt.

Men jeg har ikke nogen som helst sympati for nazismen.

5 år siden
5 år siden

Man behøver vist ikke at høre til nogen speciel politisk retning for at være imod nazismen. Den er stendød, men kan da godt komme frem igen i nye forklædninger.

Men nazist eller ikke nazist, læs Hamsuns bøger. Det er vidunderlig litteratur.

Kåemer

5 år siden
5 år siden
#16 Engbo

Vi bør altid være vågne over for nazisme og racisme.

5 år siden
5 år siden

Undskyld, at jeg efter at have skudt løbet igang selv udebliver - i form af en uges ferie.
Men jeg vil indskyde, at der i DK har været en tid og et miljø, hvor kunst og kamp imod kapitalen hang uløseligt sammen. For nogle.
Hvis man udfoldede sig kunstnerisk, så skulle der være et temmelig umisforståeligt budskab i politisk retning. Man var enten progressiv eller reaktionær. Hvis man blot ville lave kunst og holde sig ude af politik, så var man i fjendens, kapitalens, sold, ville man det end eller ikke.

Og trods det umiddelbart yderliggående i den holdning, så kan jeg egentlig godt forstå den. Og jeg er også ganske nær ved at være enig. For hvis man holder sig politisk neutral i sine værker, så arbejder man nok mest for det bestående.

Selv synes jeg at man uden større moralsk forfald kan mene at vort bestående system der vist mest kaldes en blanding af socialliberalisme og liberalsocialisme med et stænk af liberalliberalisme og konservatisme - i det store og hele er OK.
Og så er jeg nok sat uden for det gode revolutionære selskab.

Iøvrigt er det sjovt med alle disse "ismer."
Der er neoliberalisme, nationalisme, socialisme, konservatisme, nationalkonservatisme samt kulturradikalisme og kulturkonservatisme.
Man nationalsocialisme er en kombination der ikke accepteret.
Hvis det ikke var fordi vi tager afstand fra nazisme, efter at have lært den kende fra sin ækleste side, ville vi nok ikke studse over sammensætningen af nationalisme og socialisme i "nationalsocialisme." Er der iøvrigt noget der hedder socialnationalisme? Og hvis der er - hvad betyder det så?

Stalin var en slags socialist, og han lavede sin egen doktrin der sagde at internationalisme ikke altid behøvedes. Socialisme kunne lykkes i et enkelt land, en enkelt nation, i strid med Marx' og Lenins tanker. Men herigennem blev Stalin vel en slags nationalsocialist, (til forskel fra Lenins internationalsocialisme.*) hvis man skal se på ordenes mening.
Og sådan blev Hitlers og Stalins kamp ikke en kamp om ideologier (!) men "blot" en kamp om magten. (Blandt i bund og grund ligesindede herskere.)
* Jeg tror, jeg måske kan drille nogen ved at hævde at national-socialismens modsætning må være international-socialismen.

5 år siden
5 år siden
#18 Engbo

Velkommen dino - jeg har også undret mig over din udeblivelse, nu når vi skulle have en afslappet debat.

Der var bestemt forskel på Lenin og Stalins tolkninger. Men ikke mere end de regnede det nye oprettede Sovjetunionien for en del af den internationale kamp.
Den mere ekstreme udvikling af Stalin var i vid udstrækning et resultat af presset fra USA og senere mere farligt fra Tyskland.

Hitler ville udrydde socialismen og den kommunistiske udvikling. Det havde han lovet de tyske arbejdsgivere. Det høre til for at forstå; men forveksel det ikke med, at jeg så godkender metoderne. Det gør jeg ikke.

Havde kollektivet i Sovjets ledelse været stærke og beslutsomme nok, så kunne historien have husket Stalin som en god leder. Det er et problem, der findes i mange ledelser også i erhvervs livet.. Det er godt med en god leder; men han M/K skal repræsentere fællesskabet og være rede til at modtage kritik.

5 år siden
5 år siden

At angive konditionerne for vor ihukommelse af Stalin som en god leder er absolut lige så svært som at angive de tilsvarende for Hitler!
Altså - hvis kollektivet omkring Hitler havde været stærkt og beslutsomt nok, så havde Hitler været god nok???

Kunsten i totalitære stater har klare formål i retning af at hylde styret.
Og vor egen venstrefløjs ønske om (mest i 70'erne) at kunsten skulle være subversiv (= vendt imod kapitalen som sad på magten) har således fundet sin modsætning til de totalitære staters kunstpolitik.

Men det hænger nok sammen med at socialismens kunstforståelse er universel. I kapitalistiske lande skal kunsten være subversiv og progressiv, i socialistiske lande skal den være samfundsbevarende. Således skal kunsten altid være vendt i socialismens retning.

Sådanne tendenser er efterhånden sevet ud af vort samfund med årene. Og det kan kun glæde mig.

5 år siden
5 år siden
#20 Engbo

Hallo dino Nej, den sammenligning holder ikke. Det tredje Rige byggede jo på fører princippet. Så "Kollektivets" form der, var at blive en god undersåt. Nazismens ideologi byggede der ud over på den germanske rases overlegenhed. Den byggede på bekæmpelse af andre mindreværdige folkeslag først og fremmest jøder og zigøjnere.

De gode var gode i den betydning: Vi vil opdrage ungdommen til at være hård, grusom og brutal, var Hitlers ord, og det var det nazismen byggede på.
Jo, der er en kæmpe forskel på de problemer og muligheder. Jeg forsikrer dig om, at jeg holder meget på kollektivet og kritikken. det er demokratisk, at folk opdrages til at have et ansvar. Når Danmark optræder som angrebs kriger, så er jeg ikke tilfreds, fordi man siger, "nå, ja; men vi har et jo godt.
Efter min mening deltager Danmark nu så militært, så beslutningerne er langt fra folket. Regeringen kan handle netop på folkets ligegyldighed.
Folk føler ikke det er deres beslutninger; men finder sig i det.
Jo, også vi kan lære af opgørelsen med person dyrkelsen.

5 år siden
5 år siden

Engbo

Du rammer et ømt punkt, når du taler om folkets ligegyldighed med politik. Vi tager nok vort demokrati for givet, og glemmer at der hele tiden skal kæmpes for det. Vi sætter vort kryds, og så må politikerne klare sagerne. - Men på den anden side, hvordan kan det være anderledes? Vi har jo et repræsentativt demokrati. Vi vælger mænd og kvinder som vi mener kan klare det. Men det standser jo ikke der. Folketinget består jo af mange personer som gensidig kritiserer hinanden, og aviserne er fulde af kritik af regeringen og de enkelte ministre, og også af krigsførelsen. . Internationale problemer søges løst gennem FN, EU og Nato. Her er der meget at kritisere, og det bliver der da også. Vi har nok let ved at føle, at beslutningerne tages langt fra os og derfor ikke rigtig vedkommende. Det skyldes nok ikke så meget fejl i systemerne, men at vi har svært ved at fatte det internationale. Det må vi lære, og det vil da også bare være en udvidelse af demokratiet. Formelt bygger disse systemer jo på demokrati, men at gennemføre det kommer an på en videreudvikling.

Kåemer

5 år siden
5 år siden
#22 Engbo

Tak Kåemer Du rammer en sætning, som er lig med noget jeg har hørt før. På vor Vietnam tur for nogen år siden. var mine gode rejsefæller rystet over at se, hvad amerikanerne havde bedrevet.

Jeg bemærkede, at man burde tænke på, at det var vore allierede, der begik de forbrydelser. I lang tid bakkede vi dem op og godkendte den omvendte historie om den kommunistiske trussel."
Da var der en mand der bemærkede: "Ja; men vi stemmer jo på dem i troen på, de plejer vore interesser-"
Jeg håber ikke, at jeg opfattes som ensidig; for jeg mener bestemt, som det fremgår, at den internationale arbejderklasse i vid udstrækning også forlader sig på, at de man holder med sørger for resten.

Det er en betingelse for demokratisk udvikling, at vi - især almindelige mennesker - blander sig. Det er som et ægteskab betingelserne er fryd og gammen; men også den elskedes problemer, vi må slæbe med.

Erkendelsen styrker; men kommer den for sent, så ødelægger den.
Knæfaldet for den stærke bliver afløst af mistllid til sagen - enten sagen er demokrati eller en dejlighed.

5 år siden
5 år siden

Nåja, Engbo, lidt ensidig opfatter jeg dig nu nok! Hehe!

Jeg siger, som jeg har sagt før, hvordan kan det være anderledes? Er den skandinaviske politiske model trods fejl og mangler ikke den bedste. Findes der noget sted på jorden et system der fungerer bedre?

Men ellers synes jeg vi alle skulle blive Jehovas Vidner. De siger at jorden bliver et paradis i nærmeste fremtid.

Kåemer

5 år siden
5 år siden
#24 Engbo

Vi kan let blive enige om at forsvare den Skandinaviske model.
Jeg går stærkt ind for at bevare og udbygge de nordiske værdier. Men det kan jeg nu ikke gøre uden at se på det pres, der er fra NATO og EU lande.

Vi er i fuld gang med at opruste Norden - vi har i FN undladt at støtte nedtrapning af a- våben. Vi vil ikke sige nej, til a våben i norden.

Vi lægger en kreds af militær omkring Rusland - der lige som omtalte Vietnam krig var bygget på løgne. "
"Ja," siger NATO chefen; "men militæret skal selvfølgelig følges op med dialog." Hvad er det for en dialog?
Mig bekendt har Rusland foreslået gensidig nedrustning. Hvad siger vi til det?
Nå jo. Findes der en bedre model? Vi finder os i det, for hvordan har folkene det i Sahare? OK lad os være humoristiske, som det var dinos udgangspunkt. Lad os falde til patten!

5 år siden
5 år siden

Engbo

Du skriver "Vi lægger en kreds af militær omkring Rusland".. Hvorfor nu nævne Rusland? Herregud! bliver der atomkrig går det vel ud over alle parter, også os. Og Rusland er da en atommagt. Hvorfor afruster de ikke bare selv? Vel fordi de ikke stoler på de vestlige magter. Og dermed har du vel også svaret på hvorfor de vestlige alliancer ikke afruster.

Hvorfor skulle de stole på Putin? I USA har de fået en præsident som er uhyggelig, men der har de i hvert fald et system som vil standse ham, hvis han går for vidt. Har de det i Rusland? Jeg spø'r bare.

Kåemer

5 år siden
5 år siden
#26 Engbo

Når du, Kåemer, nævner Jehovas Vidner, så er der al mulig grund til at protestere for Ruslands Højesterets dom over JV. J
V er blevet forbudt. De ledende fængslet og deres materialer beslaglagt.

Begrundelsen er stort set, at de er ekstreme og yderliggående. Men bør protestere - ikke for at holde med JV; men for deres ret til at fortolke i lighed med andre trossamfund og organisationer. Hvis man følger med i nyhederne, vil man se at rigtig mange fra staternes retsvæsen til terror organisationer spekulerer i kup sabotage mod andre - ja begår mord og fører rige. JV deltager ikke i de nævnte; men deres medlemmer må ikke deltage i krig eller indgå i militær.

Så dommen savner deb rette begrundelse.

5 år siden
5 år siden

Engbo

Det er ikke vigtigt for mig, det med Jehovas Vidner. Det var mere det, at jorden skulle blive et paradis i nærmeste fremtid. Det har de i øvrigt sagt i mere end hundrede år. Men diverse politiske systemer har som bekendt ikke kunnet fremkalde noget det bare kom nær et paradis.

Kåemer

5 år siden
5 år siden
#28 Engbo

Kåemer Det kunne jeg jo godt skrive om; men det har jeg ikke gjort.
Jeg bryder mig ikke om, at vi leger med ilden ang. det a-bevæbnede militære indsats. Så svare du; men jeg tror ikke vi kan etablere et paradis.
Ja; men det er da tankevækkende.

5 år siden
5 år siden

Engbo

Jeg synes så absolut heller ikke at man skal lege med ilden. Så det behøver vi vist ikke skændes om. Paradis, nej det får vi næppe. Den bedste af all verdener, som Voltaire skrev om, det har vi måske. "Du skal dyrke din have," sagde han videre. Men den bedste af alle verdener er ikke noget paradis, men en aktiv verden i evig udvikling.

Nå, nu er jeg blevet gammel, og mine aktiviteter begrænser til at diskutere lidt her på Fyldepennen og andre puslerier. Og dyrke min have kan jeg ikke klare mere. Nåja, det har jeg nu aldrig været god til.

Kåemer

5 år siden
5 år siden

Det er ubegribeligt at man forbyder Jehovas vidner. De udgør ingen fare for hverken Ruslands styre eller vort i vesten.

5 år siden
5 år siden
#31 Engbo

dino
Det var nogle JVer det fortalte det til mig - altså om forbud og beslag på deres materialer. Senere har TV 2 bekræftet det med en udsendelse her om.

Det undrer mig at det ellers ikke er omtalt, for man plejer da at finde alt, der kan skade Rusland.

Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad den ortodokse kirke siger.
Medierne og kirkesamfundene burde da havde lært noget fra fortiden, hvor tilliden er forsvundet på grund af beskidte aftaler med nazister og mafia folk.

Det burde ikke dreje sig om sympati eller anti s. Men om den menneske ret vi ofte smykker os med.

5 år siden
5 år siden

Sovjets ledelse var jo nærmest paranoid over for enhver form for religion, og vel enhver form forsamlinger der ikke kunne kontrolleres af sovjetstyret. Det gjaldt i øvrigt også den ortodokse kirke, som ikke så godt kunne elimineres, fordi den havde så stor opbakning i folket, men den var under strenge restriktioner. "Religion er opium for folket", var jo en vigtig maxime for kommunismen. Ikke noget med religionsfrihed der.

Efter sovjetunionens fald skete der en eksplosion af interesse for religion, og dette skete også for Jehovas vidner, hvor hele byer blev Jehovas Vidner. Hvordan det er i dag ved jeg ikke.

Kåemer

5 år siden

Besvar debattråd

Debatten Kætteri? er startet 02/06-2017 11:57 af Flemming Dalsgaard (dino) og er placeret under Kunstnersnak.

Log på for at skrive et indlæg i denne debat. Har du ikke allerede en profil kan du oprette en helt gratis.

Seneste debatter

18Hvad inspirerer dig
5 timer, 32 minutter siden · heksemutter
4129Dagens ord
3 dage siden · David H
15Gang i lidt større projekter: Novel...
5 dage siden · Eddie
513Kontraster
5 dage siden · Savanti
13'Penge'
5 dage siden · Brehmer
1Formatering fra word til Fyldepenne...
14 dage siden · Pia Hansen
11Mellemgaard - et forlag i frit fald
15 dage siden · Henrik Petersen
131Dagens Vits
15 dage siden · dino
7Hvornår har en begyndelse for meget...
17 dage siden · Louise Frandsen
5Anbefalinger til forlag?
1 måned, 9 dage siden · grkemacar
21Chatten
1 måned, 9 dage siden · Ellabella
1Prøver her
1 måned, 11 dage siden · FaetterA
97Ligheder
1 måned, 13 dage siden · Savanti
1Selvudgivelse, momsfritagelse og Am...
3 måneder, 22 dage siden · Turse
1Blinder eller blænder
3 måneder, 25 dage siden · heksemutter
0Kunst og verden politik
4 måneder, 22 dage siden · MariaMolgaard
0Alt er relativt
4 måneder, 24 dage siden · Ansu
4Søger kritik af Digtsamlings opsætn...
4 måneder, 24 dage siden · Ansu
13Kunsten i fokus
4 måneder, 26 dage siden · belmindelig
42Menneskerettighederne
4 måneder, 29 dage siden · BjørnLangkilde
3Valg af forlag til digtsamling
5 måneder siden · belmindelig
2Din yndlings kirken salme sang
5 måneder, 27 dage siden · MariaMolgaard
11Troen og kirken
5 måneder, 28 dage siden · MariaMolgaard
4NATO
6 måneder siden · Engbo
9Freddy - drengen fra skoven
6 måneder, 13 dage siden · Biker Mike
12Hvordan skriver man en musical?
6 måneder, 17 dage siden · Cath Brown
2Datid og fortid
6 måneder, 19 dage siden · Filia
1Hvad skal du i aften du lyst til at...
6 måneder, 22 dage siden · Provenceflemmin...
152Hvad er du taknemmelig for i dag?
7 måneder siden · Savanti
3Gør ægte kærlighed blind?
7 måneder, 7 dage siden · dino
2Feedback søges til min novellepodca...
8 måneder, 12 dage siden · Stenfisker
0Musik
8 måneder, 15 dage siden · Savanti
0ups
8 måneder, 19 dage siden · Savanti
0Musisk oplevelse
8 måneder, 27 dage siden · knudkp
0Dine øjne på Mona Lisa
8 måneder, 28 dage siden · MariaMolgaard
0En ulykke sker aldrig alene
8 måneder, 28 dage siden · MariaMolgaard
0HAR DU SET MÅNEN kl 17:30
8 måneder, 29 dage siden · MariaMolgaard
0Kan du anbefalde
9 måneder, 6 dage siden · MariaMolgaard
3Hvis du kunne vælge
9 måneder, 8 dage siden · Engbo
4Din søndag min søndag
9 måneder, 11 dage siden · AnnaPigen3
0Presse meddelse.?
9 måneder, 18 dage siden · JesperSB
0Alexander Woods musiker
9 måneder, 23 dage siden · MariaMolgaard
2Spiller i også online spil?
9 måneder, 26 dage siden · dino
8Hvordan har du det
10 måneder, 9 dage siden · Engbo
2Hvordan finder jeg gamle debatter o...
10 måneder, 13 dage siden · Eddie
1Forstå Michael strunge og David Bow...
10 måneder, 26 dage siden · Allimacc
4Hjælp ønskes til sangtekster
10 måneder, 26 dage siden · Den Lianer Gois...
3Spørgsmål om promovering af sin bog...
11 måneder, 5 dage siden · Savanti
1Hvad synes i
11 måneder, 5 dage siden · Henrik German Q...
2Hvordan finder du mere tid i hverda...
11 måneder, 7 dage siden · Kåemer
0Gensidig betalæsning af Krimi/spænd...
11 måneder, 14 dage siden · HeleneB
5Sparring på krimi-roman
11 måneder, 17 dage siden · MariaMolgaard
0Aften scenerie
11 måneder, 17 dage siden · MariaMolgaard
7Korrespondent
11 måneder, 20 dage siden · Dmitri Burdykin
17Hvilken sprogstil foretrækker i?
11 måneder, 22 dage siden · Blækhuset
0Lejlighed insperation vintage art
1 år siden · MariaMolgaard
1Filosofien kedsomhed hvad er det?
1 år siden · Engbo
1Internationalt
1 år, 2 dage siden · MerakiPLyhne
1Søger app til og skrive. Historie
1 år, 2 dage siden · MerakiPLyhne
27Skal vi starte et skrive- fortællef...
1 år siden · Anniina
11Transgender
1 år siden · Inghard
22Lykke
1 år siden · Engbo
2Søger læsere!
1 år siden · Dahlenborg
6Teater stykke
1 år siden · Nicolas Jessen
4superhelt vs superskurk?
1 år, 1 måned siden · Engbo
2Skrive-software?
1 år, 1 måned siden · Mons1957
75Bibelen
1 år, 2 måneder siden · Engbo
4Skrivegruppe 45+
1 år, 2 måneder siden · HeleneHK
0ideer og inspiration
1 år, 2 måneder siden · Rising star
11Brug af kommentarer?
1 år, 2 måneder siden · Pia Hansen
3Psykoterapi
1 år, 2 måneder siden · Anita A
2Efterlysning af serie
1 år, 3 måneder siden · Kåemer
6Skriveklub?
1 år, 3 måneder siden · Andreas9000
0Kritik / personlig / offentligt
1 år, 3 måneder siden · Brehmer
0Presse meddelser
1 år, 4 måneder siden · JesperSB
1Copyright af navn
1 år, 4 måneder siden · Kafkaesque
0Inspirationsråd til at skrive digte
1 år, 5 måneder siden · belmindelig
20En udfordring med Den fede mand af ...
1 år, 5 måneder siden · Morpheus
7Gratis TV-kiggeri
1 år, 5 måneder siden · Prem

Kunstnersnak

0Kunst og verden politik
4 måneder, 22 dage siden · MariaMolgaard
0Dine øjne på Mona Lisa
8 måneder, 28 dage siden · MariaMolgaard
0Kan du anbefalde
9 måneder, 6 dage siden · MariaMolgaard
1Hvad synes i
11 måneder, 5 dage siden · Henrik German Q...
0Lejlighed insperation vintage art
1 år siden · MariaMolgaard
7Kalle er død
1 år, 6 måneder siden · Pia Hansen
18Kunst og digte
1 år, 11 måneder siden · Engbo
32Er kunst mulig eller umulig?
1 år, 11 måneder siden · Prem
34Musikinspiration
2 år siden · dino
1Margit Sandemo
2 år siden · dino
12Benny Andersen er død
4 år siden · dino
9Stærke start- og slutsætninger.
4 år siden · dino
13Portræt
5 år siden · Morpho
22Bedste bog
5 år siden · Anni Idorn
10Matador marathon
5 år siden · dino
32Kætteri?
5 år siden · Kåemer
27Er forfattere kloge?
5 år siden · DenFrieNukleoti...
024syv
6 år siden · Fink
25Fungerer oversættelser af store lit...
6 år siden · JamesLei
5Liv eller værk?
7 år siden · dino
6sekretær kassetteafspiller ?
7 år siden · Robert Kallehav...
1Skriveeksperiment...
7 år siden · Lisa_F
35Klaus Rifbjerg
7 år siden · Lisa_F
14Sympati contra fordom ?
7 år siden · Robert Kallehav...
4Karen Blixen ?
7 år siden · Kåemer
71864 ?
7 år siden · dino